YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. STOKLARIMIZ TÜKENDİ.

 

Yeni TTK 'ya Uyumlu Şirketler Muhasebesini Öğrenmek İsteyenler İçin Uygulamalı Kitap!
ŞİRKETLER MUHASEBESİ KİTABIMIZ ÇIKTI!
Sınırlı Sayıda Özel Baskı + Uygulamalı Yevmiye Kayıtları + Sözleşme Örnekleri 
Şirketler Muhasebesi Kitabı


 

 

ŞİRKETLER MUHASEBESİ
Uygulama Rehberi
Kitabı Çıktı

 
 
 Prof. Dr. Necdet Sağlam
 Doç. Dr. Salim Şengel
 
                  

Kitabın etiket fiyatı 85 TL'dir.
SİTEMİZE ÖZEL KISA BİR SÜRE İÇİN
Kitabın (Ücretsiz Kargo) İndirimli Satış Fiyatı: 75 TL
Ödemenizi KARGO TESLİMİNDE NAKİT olarak yapabilirsiniz
veya
Ödemenizi KARGO TESLİMİNDE KREDİ KARTI ile yapabilirsiniz
veya
Ödemenizi KREDİ KARTINA 10 AY TAKSİTLE yapabilirsiniz.

 

 
  
2012 EKİM GÜNCEL BASKISI ÇIKTI.
KİTAP PİYASADA BULUNMAMAKTADIR.
Sayfa Sayısı: 628

- ŞİRKET KURULUŞLARI, SERMAYE ARTIRMA - AZALTMA İŞLEMLERİ VE  
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

- ŞİRKETLERDE TASFİYE, BİRLEŞME, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME VE
 MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

- UYGULAMALI MUHASEBE KAYITLARI VE ÖRNEKLERİ

- ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KAR DAĞITIMI

- HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI

- AVANS KAR DAĞITIMI

- GRUP ŞİRKETLERİ VE HOLDİNGLER

- NEVİ DEĞİŞTİRME

- KOOPERATİFLER

- SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ
 

İÇİNDEKİLER

 

BÖLÜM 1

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE
ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.Şirket Kavramı

2.Şirketlerin Unsurları

3.Şirketlerin Sınıflandırılması

3.1.Adi Şirketler

3.2. Ticaret Şirketleri

4.Şirketler Muhasebesi

4.1. Defter Tutma Yükümlülüğü

4.2. Defterlerin Tutulması

4.3. Envanter

4.4. Envanteri Kolaylaştırıcı Yöntemler

4.5. Değerleme İlkeleri

4.6. Finansal Tablolar

 

BÖLÜM 2

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE
KOLLEKTİF ŞİRKETLER

Kollektif Şirketler

1.Kollektif Şirketin Tanımı Ve Özellikleri  

2. Kollektif Şirketin Kuruluşu

3. Şirket Kuruluşunda Talep Edilen Belgeler

4. Yönetim

5. Ortakların Kişisel Sorumluluğu

6. Şirketin Ve Ortakların İflası

7. Denetim

8. Kuruluş İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları

8.1. Sermaye Olarak Para Konması

8.2. Sermaye Olarak Paradan Başka Varlık Konması

8.3. Sermaye Olarak İşletme Konması

9. Sermaye Değişiklikleri Ve Muhasebe Kayıtları

9.1. Sermayenin Artırılması

9.1.1. Ortakların Sermaye Paylarının Arttırılması

9.1.1.1. Ortakların Sermaye Paylarını Artırmaları

9.1.1.2. Ortakların Kar Paylarını Sermayeye Eklemeleri

9.1.2. Şirkete Yeni Ortak Alınması

9.2. Sermayenin Azaltılması

9.2.1. İş Hacmine Göre Fazla Olan Sermayenin Azaltılması

9.2.2. Zarar Nedeniyle Sermaye Azaltılması

9.2.3. Ortaklardan Birisinin Şirketten Ayrılması Ya Da Çıkarılması Nedeniyle Sermaye Azaltılması

10. Kollektif Şirketlerde Kar Ve Zarar Dağıtımı

10.1. Kar Dağıtımı Ve Muhasebesi

10.1.1. Karın Ortaklara Eşit Dağıtımı

10.1.2. Karın Sermaye Paylarına Oranlı Dağıtımı

10.1.3. Sermaye Paylarına Faiz Ayrıldıktan Sonra Kalan Karın Dağıtımı

10.1.4.  Yönetici Ortağa Kardan Prim Verildikten Sonra Karın Dağıtımı

10.2. Zarar Dağıtımı Ve Muhasebesi

10.2.1.  Zararın Ortaklara Eşit Dağıtılması

10.2.2. Zararın Ortakların Sermaye Paylarına Oranlı Olarak Dağıtılması

Örnek Uygulama

 

BÖLÜM 3

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE
KOMANDİT ŞİRKETLER

1. Komandit Şirketin Tanımı Ve Özellikleri

2. Komandit Şirketin Kuruluşu

3. Şirket Kuruluşunda Talep Edilen Belgeler

4. Yönetim

5. Ortakların Kişisel Sorumluluğu

6. Şirketin Ve Ortakların İflası

7. Komandit Şirketin Denetimi

8. Komandit Şirket Kuruluş İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları

8.1. Sermaye Olarak Para Konması

8.2. Sermaye Olarak Paradan Başka Varlık Konması

8.3. Sermaye Olarak İşletme Konması

9. Sermaye Değişiklikleri Ve Muhasebe Kayıtları

9.1. Sermayenin Artırılması

9.1.1. Ortakların Sermaye Paylarının Arttırılması

9.1.1.1. Ortakların Sermaye Paylarını Artırmaları

9.1.1.2. Ortakların Kar Paylarını Sermayeye Eklemeleri

9.1.2. Şirkete Yeni Ortak Alınması

9.2. Sermaye Azaltılması

9.2.1. İş Hacmine Göre Fazla Olan Sermayenin Azaltılması

9.2.2. Zarar Nedeniyle Sermaye Azaltılması

9.2.3. Ortaklardan Birisinin Şirketten Ayrılması Ya Da Çıkarılması Nedeniyle Sermaye Azaltılması

10. Komandit Şirketlerde Kar Ve Zarar Dağıtımı

10.1. Kar Dağıtımı Ve Muhasebesi

10.1.1. Karın Ortaklara Eşit Dağıtımı

10.1.2. Karın Sermaye Paylarına Oranlı Dağıtımı

10.1.3. Sermaye Paylarına Faiz Ayrıldıktan Sonra Kalan Karın Dağıtımı

10.2. Zarar Dağıtımı Ve Muhasebesi

10.2.1.Zararın Ortaklara Eşit Dağıtılması

10.2.2. Zararın Ortakların Sermaye Paylarına Oranlı Olarak Dağıtılması

Örnek Uygulama

 

BÖLÜM 4

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE
ANONİM ŞİRKETLER

1. Anonim Şirket Ve Özellikleri

2. Ana Sözleşme

3. Şirketin Tescili Ve İlanı

4. Vergi Dairesine Ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvuru

4.1. Vergi Dairesine Başvuru

4.2. Sosyal Güvenlik Kurumu İşlemleri

5.  Anonim Şirketin Sınıflandırılması

6. Anonim Şirketlerde Yönetim İle İlgili Organlar

6.1. Genel Kurul

6.2. Yönetim Kurulu

6.3. Genel Müdür Ve Diğer Müdürler

6.4. Denetçiler

6.4.1. Finansal Tabloların Denetimi

6.4.2 Denetçi Görüşü

7. Anonim Şirketin Kuruluşu Ve Muhasebe Kayıtları

7.1. Ani Kuruluş

7.2. Hisse Senetlerinin Halka Arzı

7.3. Anonim Şirketlerde Menkul Kıymet İhracı

7.3.1. Tahvil İhracı Muhasebe Kayıtları

7.3.2. Tahvil Ana Para, Faiz Ödemeleri Ve Muhasebe Kayıtları

8. Anonim Şirketlerde Sermaye Değişiklikleri

8.1. Sermaye Taahhüdü Yoluyla Artırım

8.2. İç Kaynaklardan Ve Şarta Bağlı Sermaye Artırımı

8.3. Pay Sahiplerinin Korunması

8.4. Sermaye Artırma İşlemleri Ve Muhasebe Kayıtları

8.4.1 Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerinde Sermaye Artırımı İşlemleri Ve Muhasebe Kayıtları

8.4.2. Halka Açık Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı İşlemleri Ve Muhasebe Kayıtları

8.5. Sermaye Azaltılması İşlemleri Ve Muhasebe Kayıtları

9. Anonim Şirketlerin Finansal Tabloları Ve Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu

10. Anonim Şirketlerde Kar Dağıtımı

10.1. Kar Payı

10.2. Yedek Akçeler

10.3. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Pay Senetleri İçin Ayrılan Yedek Akçe Ve Yeniden Değerleme Fonları

10.4. Çalışanlar Ve İşçiler Lehine Yardım Akçesi

10.5. Kâr Payı İle Yedek Akçeler Arasında İlgi

10.6. Kar Dağıtımı

10.7. Kar Dağıtım Tablosu

10.7.1. Tanım

10.7.2. Amaç

10.7.3. Kar Dağıtım Tablosunun Düzenlenme Kuralları

10.7.4. Kar Dağıtım Tablosu Kalemlerine İlişkin Açıklamalar

10.7.5. Kar Dağıtım Tablosunun Biçimsel Yapısı

10.7.6. Kar Dağıtımının Hesaplanması

10.7.6.1. Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerinde Kar Dağıtımı

10.7.6.2. Kara İlişkin Dönem Sonu Muhasebe Kayıtları

10.7.6.3. İzleyen Yılda Yapılan Muhasebe Kayıtları

10.7.6.4. Halka Açık Anonim Şirketlerinde Kar Dağıtımı

10.7.6.5. İzleyen Yılda Yapılan Muhasebe Kayıtları

10.8. Avans Kar Dağıtımı

10.9. Ayrılma Akçesi

 

BÖLÜM 5

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE
LİMİTED ŞİRKETLER

1. Limited Şirket Ve Özellikleri

2. Limited Şirketlerde Kuruluş İşlemleri

3. Limited Şirket Organları 

3.1. Genel Kurul

3.1.1.  Genel Kurulun Toplanması

3.2. Yönetim Ve Temsil

4. Limited Şirketlerde Denetim

5. Kuruluş İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları

6. Limited Şirketlerde Sermaye Değişiklikleri

6.1. Sermaye Artırılması

6.2. Sermaye Azaltılması

7. Limited Şirketlerde Kar Dağıtımı

8.Limited Şirketlerde Zarar Dağıtımı

9 Avans Kar Dağıtımı

Örnek Uygulama

 

BÖLÜM 6

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE
ŞİRKETLERDE BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME

1. Şirketlerde Birleşme

1.1 Birleşme Kavram Ve İlkeleri

1.2 Ortaklık Payları Ve Hakları

1.3 Ayrılma Akçesi

1.4 Birleşme Şekli

1.5 Birleşme Kararı

1.6 Birleşme Sözleşmesi

1.7 Birleşme Raporu

1.8 Ortakların İnceleme Hakkı Ve Malvarlığında Değişiklikler

1.10 Malvarlığındaki Değişikliklerle İlgili Bilgiler

1.11 Birleşmenin Ticaret Siciline Tescili

1.11.1 Birleşme Kararlarının Tescilinde İstenen Belgeler

1.12 Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi

1.13 Alacaklıların Ve Çalışanların Korunması

1.14 Birleşmede Ara Bilanço

1.15 Birleşme Oranı Ve Değiştirme Oranı

1.16. Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Birleşme Ve Tür Değiştirme

1.7 Birleşme Örnekleri

1.8 Halka Açık Şirketlerde Birleşme Örneği

2. Bölünme

2.1 Bölünmede Sermaye Azaltılması Veya Sermaye Artırılması

2.2 Ara Bilanço

2.3 Bölünme Belgelerini İnceleme Hakkı

2.4 Bölünme Sözleşmesinin Ve Bölünme Planının İçeriği

2.5 Bölünmenin Dışında Kalan Malvarlığı

2.6 Bölünme Raporu

2.7 İnceleme Hakkı

2.8 Alacaklıların Korunması Ve Teminat Altına Alınması

2.9 Sorumluluk

2.10 İş İlişkilerinin Yeni Şirkete Geçmesi

2.11 Ticaret Siciline Tescil Ve Geçerlilik

2.12 Halka Açık Şirketlerde Bölünme

2.13 Örnek Uygulama

3. Tür (Nevi) Değiştirme

3.1 Tür Değiştirme Şartı

3.2 Şirket Payının Ve Haklarının Korunması

3.4 Kuruluş Ve Ara Bilanço

3.5 Tür Değiştirme Planı

3.6 Tür Değiştirme Raporu

3.7 İnceleme Hakkı

3.8 Tür Değiştirme Kararı Ve Tescil

3.9 Ticari İşletme İle İlgili Birleşme Ve Tür Değiştirme

3.10 Birleşme Oranı

4. Kollektif Ve Komandit Şirket Türlerinin Anonim Ve Limited Şirket Türlerine Dönüştürülmesi İçin Gerekli Olan İşlemler

4.1 Tür Değiştirme Planı

4.2 Tür Değiştirme Raporu

4.3 Aşağıdaki Hususlar Ortaklar Kurulunda Karar Alınmasından Otuz Gün Önce Ortakların İncelemesine Sunulur

4.4 Genel Kurulun Onayı Ve Nisaplar

4.5 Tescil

- Bir Kollektif Veya Komandit Şirket Türünün Anonim Şirket Türüne Çevrilmesinde Esas Sözleşmenin “Kuruluş İle Sermaye Ve Pay Senetlerinin Türü” Başlıklı Maddelerine İlişkin Örnek

- Bir Kollektif Veya Komandit Şirketin Türünün Limited Şirket Türüne Çevrilmesinde Şirket Sözleşmenin “Kuruluş İle Sermaye Ve Pay Senetlerinin Türü” Başlıklı Maddelerine İlişkin Örnek

- Limited Şirketin Anonim Şirket Türüne Dönüştürülmesi İçin Gerekli Olan İşlemler

- Bir Limited Şirket Türünün Anonim Şirket Türüne Çevrilmesinde Esas Sözleşmenin “Kuruluş İle Sermaye Ve Pay Senetlerinin Türü” Başlıklı Maddelerine İlişkin Örnek

- Anonim Şirket Türünün Limited Şirket Türüne Dönüştürülmesi İçin Gerekli Olan İşlemler

- Bir Anonim Şirket Türünün Limited Şirket Türüne Çevrilmesinde Şirket Sözleşmesinin “Kuruluş İle Sermaye Ve Pay Senetlerinin Türü” Başlıklı Maddelerine İlişkin Örnek

 

BÖLÜM 7

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE
ŞİRKETLER TOPLULUĞU

1. Holdingler

2. Şirketler Topluluğu

2.1 Hakim Şirket Bağlı Şirket İlişkisi

2.2. Pay Ve Oy Oranlarının Hesaplanması

2.3. Karşılıklı İştirak

2.4. Bildirim, Tescil Ve İlan Yükümlülükleri

2.5. Bağlı Ve Hakim Şirketlerin Raporları

2.6. Bağlı Şirketler Hakkında Bilgi Alma

2.7. Hakların Donması

2.8.  Sorumluluk

2.8.1. Hakimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması

2.9. Tam Hâkimiyet Halinde Talimat

 

BÖLÜM 8

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE
ŞİRKETLERDE TASFİYE

1. Şirketlerde Tasfiye

2. Şahıs Şirketlerinde Tasfiye

2.1. Şahıs Şirketlerinde Dağılma Ve Dağıtılma Nedenleri

2.2. Şahıs Şirketlerinde Tasfiye İşlemleri

2.2.1. Tasfiye

2.3. Şahıs Şirketlerinde Tasfiye İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları

3. Sermaye Şirketlerinde Tasfiye

3.1. Sermaye Şirketlerinde Dağılma Ve Dağıtılma Nedenleri

3.1.1 Limited Şirketlerde Sona Erme Ve Ayrılma

3.1.1.1. Ortaklıktan Çıkma Ve Çıkarılma

3.1.2. Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye

3.2. Sermaye Şirketlerinde Tasfiye İşlemleri

3.2.1. Sermaye Şirketlerinde Tasfiye İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları

3.2.2.Limited Şirketlerde Tasfiye

3.2.3.Anonim Şirketlerde Tasfiye

 

BÖLÜM 9

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE
KOOPERATİFLER

1. Kooperatif Ve Özellikleri

2. Kooperatiflerin Sınıflandırılması

3. Kooperatiflerin Kuruluşu

4. Kooperatiflerin Organları

4.1. Genel Kurul

4.2. Yönetim Kurulu

4.3. Denetçiler

5. Kooperatiflerin Muhasebe Kayıtları

5.1. Kuruluş İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları

5.2. Ortakların Giriş Ve Çıkışlarının Kaydı

5.2.1. Kooperatife Yeni Ortak Alınması

5.2.2 Kooperatiften Ortağın Çıkması

5.3. Gelir-Gider Farklarının Dağıtımına İlişkin Muhasebe Kayıtları

6. Kooperatiflerin Tasfiye İşlemleri Ve Muhasebe Kayıtları

6.1. Kooperatiflerin Tasfiye Nedenleri

6.2. Kooperatiflerde Tasfiye İşlemleri

6.3. Kooperatiflerde Tasfiye İle İlgili Muhasebe Kayıtları

 

BÖLÜM 10

EKLER

Ek 1 - Şirket Ana Sözleşme Örnekleri

Örnek 1: Havacılık Sektörü

Örnek 2: Otomativ Sektörü

Örnek 3: Güvenlik Sistemleri Ve Medikal Sektörü

Örnek 4: İç Ve Dış Ticaret Sektörü

Örnek 5: Gayrimenkul Sektörü

Örnek 6: Uluslararası Finans Sektörü

Örnek 7: Film, Müzik, Reklam Ve Prodüksiyon Sektörü

Örnek 8: Gıda Ve Turizm Sektörü

Örnek 9: Enerji Sektörü

Örnek 10: Yayıncılık Sektörü

Örnek 11: Elektronik Sektörü

Örnek 12: Ulaştırma Sektörü

Örnek 13: Madencilik Sektörü

Örnek 14: Hayvancılık Ve Tarım Sektörü

Örnek 15: İthalat İhracat Sektörü

Örnek 16: İnşaat Sektörü

Örnek 17: Kimya, Boya, Makina Ve Taşımacılık Sektörleri

Örnek 18: Yatçılık Sektörü

Örnek 19: Eğitim Sektörü

Örnek 20: Mermercilik Sektörü

Örnek 21: Kereste Orman Ürünleri Sektörü

Örnek 22: Denizcilik Sektörü

Örnek 23: Telekominikasyon Ve Teknoloji Sektörü

Örnek 24: Deri Konfeksiyon Sektörü

Örnek 25: Demir Çelik Hırdavat Sektörleri

Örnek 26: Teknoloji Sektörü

Örnek 27: Turizm Otelcilik Sektörü

Örnek 28: Ambalaj Sektörü

Örnek 29: Yol, Asfalt Ve Taşımacılık Sektörleri

Örnek 30: Değerli Taşlar, Madenler Sektörü

Örnek 31: Endüstri Ürünleri Sanayi

Ek-2 Kooperatif  

Ek-3 Hesap Planı

 

KAYNAKLAR

 

Sayfa Sayısı: 628
 

Şirketler Muhasebesi Kitabını Satın Alan Üyelerimize
Yeni Türk Ticaret Kanunu Uygulama Rehberi Kitabını Ücretsiz Hediye Ediyoruz.