YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
STOKLARIMIZ TÜKENDİ.


 
Beyanname Düzenleme Rehberi Kitabı


 


UYGULAMALI
BEYANNAME

REHBERİ KİTABI ÇIKTI
 

 

E. Öğr. Gör. Koray ATEŞKitabın etiket fiyatı 90 TL'dir.
SİTEMİZE ÖZEL KISA BİR SÜRE İÇİN
Kitabın Kargo Dahil İndirimli Satış Fiyatı: 80 TL

 
 
 
2013 AĞUSTOS AYI GÜNCEL BASKISI ÇIKTI.
KİTAP PİYASADA BULUNMAMAKTADIR.

Açıklamalı, Örnekli, Muhasebe Kayıtları ve
Uygulamalı Beyanname Örnekleri İle Zenginleştirilmiş Eşsiz KAYNAK KİTAP.


• Uygulamalı Beyanname Düzenleme Örnekleri.
• Tüm Beyannamelerin Uygulamalı Örnekler Eşliğinde Anlatıldığı Tek Kitap.
• Farklı Durumlarda Karşılaşılan Birbirinden Farklı Uygulamalı Beyanname Örnekleri.
• Temel Düzey + Orta Düzey + İleri Düzey
• Beyanname Doldururken Artık Hata Yapmayacaksınız.
• Kütüphanenizin Baş Köşesinde Bulunması Gereken Beyanname Kitabı.
• Diğer Kitaplarda Olduğu Gibi Teorik Değil, Tamamen Uygulamalı.
• Beyannameler Hakkında Bilmeniz Gerekenler Bu Kitapta.
• Tablolar, Yevmiye Kayıtları, Uygulamalı Beyanname Örnekleri, Açıklamalı, Yorumlu...
• Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi: Bilmeniz Gerekenler + Uygulamalı Örnekler
• Kurumlar Vergisi Beyannamesi: Bilmeniz Gerekenler + Uygulamalı Örnekler
• KDV – 1 Beyannamesi: Bilmeniz Gerekenler + Uygulamalı Örnekler
• KDV – 2 Beyannamesi: Bilmeniz Gerekenler + Uygulamalı Örnekler
• Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi: Bilmeniz Gerekenler + Uygulamalı Örnekler
• Geçici Vergi Beyannamesi: Bilmeniz Gerekenler + Uygulamalı Örnekler
• Muhtasar Beyanname: Bilmeniz Gerekenler + Uygulamalı Örnekler
• Kira Geliri Beyannamesi: Bilmeniz Gerekenler + Uygulamalı Örnekler
• Ba-Bs Bildirim Formları: Bilmeniz Gerekenler + Uygulamalı Örnekler
 

İÇİNDEKİLER

1. KISIM:
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE TANIM VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
A) GELİR VERGİSİNİN KONUSU
B) GELİR VERGİSİNİN ESASLARI NELERDİR
C) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE MÜKELLEF KAVRAMI
D) GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN ŞAHIS ŞİRKETLERİ
E) YILLIK GELİR VERGİSİNİN BEYAN ŞEKLİ VE ZAMANI
F) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİ

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER
A) ŞAHIS SİGORTA GİDERLERİNİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLMESİ
B) ÖZEL EĞİTİM VE SAĞLIK GİDERLERİNİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLMESİ
C) ÖZÜRLÜ İNDİRİMİNİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLMESİ
D) BAĞIŞ VE YARDIMLARIN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLMESİ
E) SPONSORLUK HARCAMALARININ GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLMESİ
F) AR-GE HARCAMALARININ GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLMESİ
G) BAĞ-KUR PRİMLERİNİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLMESİ
H) YURT DIŞI FAALİYETLERDEN DOĞAN ZARARLAR İLE GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLMESİ

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN BİRİNCİ UNSURU: TİCARİ KAZANÇLAR
A) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE ESAS TEŞKİL EDEN TİCARİ FAALİYETİN KASAMI
B) ŞAHIS ŞİRKETLERİNİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU
C) BİLANÇO ESASINA GÖRE TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ
D) İŞLETME HESABI ESASINDA TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ
E) YILLIK GELİR VERGİSİNE KONU TİCARİ KAZANCI YESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER
F) YILLIK BEYANNAMEYE KONU TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ VE İDAME ETTİRİLMESİ İÇİN YAPILAN GENEL GİDERLER
G) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE GÖTÜRÜ GİDER KAVRAMI
H) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE ŞİRKET PERSONELİ İLE İLGİLİ GİDERLER
I) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE ÖDENMİŞ OLAN ZARAR, ZİYAN VE TAZMİNATLAR
J) İŞLE İLGİLİ VE YAPILAN İŞİN EHEMMİYETİ VE GENİŞLİĞİ İLE MÜTENASİP SEYAHAT VE İKAMET GİDERLERİ
K) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE TAŞITLARA AİT GİDERLERİN NE ŞEKİLDE İNDİRİLECEĞİ
L) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE AYNİ VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
M) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE SENDİKALARA ÖDENEN AİDATLAR
N) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER
O) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE DİĞER KANUNLARA GÖRE İNDİRİLEBİLECEK VE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE TİCARİ KAZANÇLARDA İSTİSNALAR
A) PTT ACENTELERİNDE KAZANÇ İSTİSNASI
B) SERGİ VE PANAYIR İSTİSNASI
C) SERBEST BÖLGELERDE ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA
D) EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLETMELERİNDE KAZANÇ İSTİSNASI
E) TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE YAPILAN FAALİYETLER SONUCU ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA
F) YATIRIM İNDİRİMİ

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRLER ARASINDA KAR VE ZARAR MAHSUBU
A) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE ZARARLARIN KARLARA TAKAS VE MAHSUBU
B) YURTDIŞI FAALİYETLERDEN DOĞAN ZARARLARIN MAHSUBU

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN İKİNCİ UNSURU: ZİRAİ KAZANÇLAR
A) ZİRAİ KAZANÇTA VERGİLEMENİN GENEL ESASLARI
B) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU ZİRAİ İŞLETME HESABI ESASINDA GİDERLER
C) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU ZİRAİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN ÜÇÜNCÜ UNSURU: SERBEST MESLEK KAZANÇLARI
A) SERBEST MESLEK FAALİYETİ VE GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU SERBEST MESLEK KAZANCI
B) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERECEK OLAN SERBEST MESLEK ERBAPLARI
C) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİ
D) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER
E) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU SERBEST MESLEK KAZANCINDA TEVKİFAT
F) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA İSTİSNALAR
G) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA
H) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE YAPILACAK DİĞER İNDİRİMLER
I) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİLMESİ
J) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİLMESİ
K) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE SAKATLIK İNDİRİMİ YAPILMASI
L) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE SINIRLI İNDİRİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR
M) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE SINIRSIZ İNDİRİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR
N) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA ZARAR MAHSUBU
O) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA YILLIK BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN DÖRDÜNCÜ UNSURU: ÜCRETLER
A) ÜCRETİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE BEYAN EDİLMESİ
B) BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ALINAN ÜCRETLERDE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLMESİ

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN BEŞİNCİ UNSURU: GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI
- YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN BEŞİNCİ UNSURU: GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN ALTINCI UNSURU: MENKUL SERMAYE İRATLARI
A) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU MENKUL SERMAYE İRADI SAYILAN GELİRLER
B) MENKUL SERMAYE İRATLARININ GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE BEYAN EDİLMESİNDE SINIR
C) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE BEYAN EDİLMEYECEK MENKUL SERMAYE İRATLARI
D) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU KAR PAYI DAĞITIMLARININ BEYANNAMEYE KONU EDİLMESİ
E) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU MENKUL SERMAYE İRATLARINDAN İNDİRİLECEK GİDERLER
F) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU MENKUL SERMAYE İRATLARI GELİRLERİ ÖZET VARGİLENDİRME TABLOSU

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN YEDİNCİ UNSURU: DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR
A) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU DİĞER KAZANÇ VE İRATLARIN NELER OLDUĞU
B) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ NELER OLDUĞU
C) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU EDİLMEYECEK DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ NELER OLDUĞU
D) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU ARIZİ KAZANÇLARIN NELER OLDUĞU
E) GELİR VERGİSDİ BEYANNAMESİNE KONU ARIZİ KAZANÇLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER
F) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU DEĞER ARTIŞ KAZANCININ TESPİTİNDE SAFİ DEĞER ARTIŞININ TESPİTİ

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ
- YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ
- BEYANNAMEDE BİLDİRİLECEK DİĞER İNDİRİMLER

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ UYGULAMALI DÜZENLEME ÖRNEKLERİ
- SADECE TİCARİ KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- TİCARİ KAZANÇTA GEÇMİŞ YILLAR ZARARININ OLMASI HALİNDE GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- TİCARİ KAZANÇTA EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARININ OLMASI HALİNDE GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- SERBEST MESLEK KAZANCINDA ÖDENECEK VERGİNİN ÇIKMASI HALİNDE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- SERBEST MESLEK KAZANCINDA İADE EDİLECEK VERGİNİN ÇIKMASI HALİNDE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- KAR DAĞITIMINDAN ELDE EDİLEN KAZANCIN OLMASI HALİNDE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- TİCARİ KAZANÇTAN KAR, ZİRAİ KAZANÇTAN ZARAR OLMASI HALİNDE GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- TİCARİ KAZANÇ, GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI VE MENKUL SERMAYE İRADI GELİRLERİNİN BİR ARADA OLMASI HALİNDE GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VE EKLERİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA

2. KISIM:
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ


KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ TANIM VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
A) KURUMLAR VERGİSİNİN MÜKELLEFLERİ
B) KURUMLAR VERGİSİNE KONU OLAN KAZANÇLAR
C) KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU KANUNİ VE İŞ MERKEZİ KAVRAMLARI
D) KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU MÜKELLEFİYET BİÇİMLERİ
E) TAM MÜKELLEFİYETTE BEYAN
F) DAR MÜKKELEFİYETTE BEYAN VE ÖZEL BEYAN ZAMANI
G) KURUMLAR VERGİSİNDE TASFİYE VE BİRLEŞME HALİNDE BEYAN
H) KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE EKLENECEK BİLDİRİM VE BELGELER
I) KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ MATRAHININ HESAPLANMASI

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ
A) KURUMUN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ KISMININ DOLDURULMASI
B) DAR MÜKELLEF TEMSİLCİNİN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ
C) KURUMA BAĞLI İŞ YERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI
D) GEÇMİŞ YIL ZARARLARI
E) KAZANÇ VE MATRAH BİLDİRİMİ KISMININ DOLDURULMASI
F) VERGİ BİLDİRİMİ KISMININ DOLDURULMASI
G) KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

TRANSFER FİYATLANDIRMASI FORMUNUN DOLDURULMASI
- TRANSFER FİYATLANDIRMASI FORMUNUN DOLDURULMASI

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ UYGULAMALI DÜZENLEME ÖRNEKLERİ
- SADECE TİCARİ KAR VE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERİN OLMASI DURUMUNDA KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- KURUMLAR VERGİSİNDE İADE VERGİNİN ÇIKMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCININ OLMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI OLMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- ÖRTÜLÜ SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZ GELİRİNİN OLMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ OLMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- GEÇMİŞ YIL ZARARLARI İLE YATIRIM İNDİRİMİNİN OLMASI İADE VERGİNİN ÇIKMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- TEKNOKENTTE FAALİYET GÖSTEREN FİRMANIN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- TEKNOKENTTE FAALİYET GÖSTEREN FİRMANIN İSTİSNA OLMAYAN KAZANÇLARININ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NASIL GÖSTERİLECEĞİ
- UYGULAMA
- AR-GE HARCAMALARININ OLMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NASIL GÖSTERİLECEĞİ
- UYGULAMA
- İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ VE YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASININ AYNI ANDA OLMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ

3. KISIM:
KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ

KDV BEYANNAMESİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY KAVRAMI
A) KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY KAVRAMI
B) MAL TESLİMİ VE HİZMET İFASI HALLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY
C) AY’IN SON GÜNLERİNDE YAPILAN TESLİMLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE FATURA İLİŞKİSİ
D) MÜŞTERİ KABUL ŞARTINA BAĞLI MAL SATIŞLARINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY
E) İŞLEMDEN ÖNCE BELGE DÜZENLENMESİ HALİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY
F) KISIM KISIM MAL TESLİMİ VEYA HİZMET YAPILMASI MUTAD OLAN VE BU HUSUSLARDA MUTABIK KALINAN HALLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY
G) KOMİSYONCULAR VASITASIYLA VEYA KONSİNYASYON SURETİYLE YAPILAN SATIŞLARDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY
H) MALIN ALICIYA VEYA ONUN ADINA HAREKET EDENLERE GÖNDERİLMESİ HALİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY
I) SU, ELEKTRİK GAZ, ISITMA, SOĞUTMA VE BENZERİ ENERJİ DAĞITIM VEYA KULLANIMLARINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY
İ) İTHALATTA VERGİYİ DOĞURAN OLAY
J) DAR MÜKELLEFİYETE TABİ OLANLAR TARAFINDAN YAPILAN ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA VERGİYİ DOĞURAN OLAY

KDV BEYANNAMESİNDE İSTİSNALAR
A) DENİZ TAŞIMA ARAÇLARININ TADİL, BAKIM VE ONARIMINDA KULLANILACAK MALZEMENİN YURTİÇİ TESLİMİNİN KDV’DEN İSTİSNA OLUP OLMADIĞI
B) KATMA DEĞER VERGİSİNDE DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARIN RESMİ ALIMLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI
C) DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLAR İLE VERGİ MUAFİYETİ TANINAN KURULUŞLARIN MENSUPLARINA YAPILAN TESLİMLER
D) DİPLOMATİK İATİSNADA İADE UYGULAMASI
E) PETROL ARAMA FAALİYETLERİNDE KDV İSTİSNASI - UYGULAMASI
F) İHRACAT İSTİSNASI
G) İHRACAT İSTİSNASININ BEYAN EDİLECEĞİ VERGİLENDİRME DÖNEMİ
H) İHRACAT FATURASINDA GÖSTERİLEN DÖVİZLERİN TL'YE ÇEVRİLECEĞİ TARİH
I) İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI
İ) GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI
J) TAPUDA KURUM ADINA TESCİLİ OLMAYAN ANCAK AKTİFE KAYITLI OLAN TAŞINMAZ SATIŞINDA KDV VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI
A- KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN
B- KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

KDV BEYANNAMESİNDE TEVKİFAT KAVRAMI
A) TEVKİFAT NEDİR?
B) HANGİ HİZMETLER TEVKİFATA TABİDİR?
C) HANGİ KURULUŞLAR TEVKİFAT YAPACAKTIR?
D) TEVKİFAT YAPILMAMASININ CEZASI VAR MIDIR?
E) YAPIM İŞLERİNDE TEVKİFAT
F) YAPIM İŞLERİNDE TEVKİFAT VE MUHASEBE UYGULAMASI
G) YAPIM İŞİYLE BERABER VERİLEN MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK İŞLERİNDE TEVKİFAT VE MUHASEBE UYGULAMASI
H) FİNANS SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARA VERİLEN BİLGİSAYAR BAKIM İŞLERİNDE TEVKİFAT PROBLEMİ
İ) İŞ GÜCÜ VE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE TEVKİFAT VE MUHASEBE UYGULAMASI
J) YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT
K) TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME HİZMETLERİ
L) SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ
M) TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI
N) SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI
) HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT - UYGULAMASI
Ö) AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİNDE TEVKİFAT - UYGULAMASI
KÜLÇE METAL TESLİMLERİNDE TEVKİFAT
BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİNDE TEVKİFAT
P) TEVKİFAT UYGULAMASINDA FATURA DÜZENİ
R) METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİNDE TEVKİFAT
S) HURDA VE ATIK TESLİMİNDE TEVKİFAT
Ş) TEVKİFATLI OLARAK TANZİM EDİLEN FATURALARIN İADESİ VE MUHASEBESİ
T) İŞ GÜCÜ HİZMETLERİNDE TEVKİFAT İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

KDV BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DOLDURULMASI
A) KDV BEYANNAMESİNİN GENEL BİLGİLER KISMININ DOLDURULMASI
B) KDV BEYANNAMESİNİN TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLERİ İÇİN MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ KISMININ DOLDURULMASI
C) KDV BEYANNAMESİNİN KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER KISMININ DOLDURULMASI
D) KDV BEYANNAMESİNİN DİĞER İŞLEMLER KISMININ DOLDURULMASI
E) KDV BEYANNAMESİNİN İNDİRİMLER KISMININ DOLDURULMASI
F) KDV BEYANNAMESİNİN SONUÇ HESAPLARI KISMININ DOLDURULMASI
G) KDV BEYANNAMESİNİN DİĞER BİLGİLER KISMININ DOLDURULMASI
H) KDV BEYANNAMESİNİN KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER KISMININ DOLDURULMASI
I) KDV BEYANNAMESİNİN TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER KISMININ DOLDURULMASI
İ) KDV BEYANNAMESİNİN DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER KISMININ DOLDURULMASI
J) KDV BEYANNAMESİNİN İHRAÇ KAYITLI İŞLEMLER KISMININ DOLDURULMASI
K) KDV BEYANNAMESİNİN BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN SM VEYA SMMM KISMININ DOLDURULMASI
L) SAYILI KDV KANUNU MD. ’A GÖRE VERGİLENDİRME DÖNEMİ
M) KDV BEYANNAMESİ VERME SÜRESİ

KDV BEYANNAMESİ UYGULAMALI DÜZENLEME ÖRNEKLERİ
- SADECE YURT İÇİ SATIŞLARIN OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- YURT İÇİ VE YURT DIŞI SATIŞLARIN OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- MADDİ DURAN VARLIK SATIŞININ OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- İHRACATTA YÜKLENİLEN KDV VE İADE İSTENMESİ HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- TEVKİFATLI SATIŞLARIN OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- İNDİRİMLİ ORAN VE İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN AYNI ANDA OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- HURDA KAPSAMINDA KDV’DEN İSTİSNA ÜRÜNLERİN SATILMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- İNDİRİMLİ ORANDAN KDV İADESİ İSTENMESİ VE YÜKLENİLEN KDV’NİN BELİRTİLMESİ İLE İHRAÇ KAYITLI SATIŞIN BİR ARADA OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- İNDİRİMLİ ORAN, GENEL ORAN VE KREDİ KARTLI SATIŞLARIN BİR ARADA OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- KISMİ İSTİSNALI HURDA SATIŞLARI, İHRACAT VE İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN BİR ARADA OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- TEVKİFATLI SATIŞLARDAN KDV İADESİ İSTENMESİ VE KISMİ İSTİSNA KAPSAMINDA İLAVE EDİLECEK KDV DOĞURAN SATIŞLARIN OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA

4. KISIM:
2 NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ

2 NOLU KDV BEYANNAMESİNDE KDV’DE SORUMLULUK UYGULAMASI
A) GENEL OLARAK SORUMLULUK UYGULAMASI
B) KDV SORUMLULUĞUNU GEREKTİREN İŞLEMLER
C) TAM TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERDEN İKAMETGÂHI, İŞYERİ, KANUNİ MERKEZİ VE İŞ MERKEZİ TÜRKİYEDE BULUNMAYANLAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER
C) TAM TEVKİFAT GEREKTİREN İŞLEMLERDEN SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER
D) TAM TEVKİFAT GEREKTİREN İŞLEMLERDEN KİRALAMA İŞLEMLERİ
E) TAM TEVKİFAT GEREKTİREN İŞLEMLERDEN REKLÂM VERME İŞLEMLERİ
F) 2 NOLU KDV ÖDEMESİ GEREKTİREN ÖRNEK - UYGULAMALAR
G) 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİ GEREKTİREN YURT DIŞI İŞLEMLERDEN YURT DIŞI BİLGİSAYAR YAZILIMI ALIMLARI
H) 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİ GEREKTİREN YURT DIŞI İŞLEMLERDEN GOOGLE-FACEBOOK HİZMET ALIMLARI
A- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN
B- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN
C- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN
I) VERGİYİ DOĞURAN OLAYA AİT TAKVİM YILI AŞILDIKTAN SONRA TESPİT EDİLEN EKSİK SORUMLU SIFATIYLA KDV BEYANINA İLİŞKİN PİŞMANLIKLA BEYANNAME VERİLMESİ

2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ
A) 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNDE ALICILARIN BEYANI
B) ALICININ TEVKİFAT YAPMAMASI, EKSİK BEYAN ETMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
C) SORUMLU SIFATIYLA ÖDENEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN İNDİRİMİ
D) 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN GENEL BİLGİLER KISMININ DOLDURULMASI
E) 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERE AİT BİLGİLER KISMININ DOLDURULMASI
F) TABLO III- KDV KESİNTİSİ YAPILAN MÜKELLEFLERE AİT BİLDİRİM

2 NOLU KDV BEYANNAMESİ UYGULAMALI DÜZENLEME ÖRNEKLERİ
- YURT DIŞINA YÖNELİK GOOGLE VEYA FACEBOOK TARZI ŞİRKETLERE YAPILAN ÖDEMELERDE 2 NOLU BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ
- GİDER PUSULASIYLA YAPILAN ÖDEMELERDE 2 NOLU BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ
- KISMİ TEVKİFATLI İŞLEMLERDEN YEMEK SERVİS HİZMETİ ALIMLARINDA 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- KISMİ TEVKİFATLI İŞLEMLERDEN YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ ALIMLARINDA 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- HEM SERVİS TAŞIMACILIĞI HEM YURT DIŞI HİZMET ALIMININ AYNI ANDA OLMASI DURUMUNDA 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- MADDİ DURAN VARLIKLARA AİT TADİL BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMININ OLMASI DURUMUNDA 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- HEM GİDER PUSULASI İLE ÖDEME YAPILMASI HEM DE TEMİZLİK HİZMETİ ALIMININ AYNI ANDA OLMASI HALİNDE 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- FASON TEKSTİL HİZMETİ ALINMASI HALİNDE 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ALIMLARINDA 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN HAZIRLANMASI
- UYGULAMA
- FASON TEKSTİL, SERVİS TAŞIMACILIĞI, ALÜMÜNYUM PROFİL, TEMİZLİK HİZMETİ VE İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMLARININ AYNI ANDA OLMASI HALİNDE 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA

5. KISIM:
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VERGİSİ BEYANNAMESİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY KAVRAMI
A) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY KAVRAMI VE VERGİNİN MATRAHI
B) ÖTV’NİN KONUSU
C) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE TESLİM
D) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE İSTİSNALAR
E) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE KDV’DE OLDUĞU GİBİ İNDİRİM MEKANİZMASI VAR MIDIR?
F) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN BEYANNAMELERİ HANGİ SÜRE İÇİNDE VERİLİR
G) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI NASILDIR?
F) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE MALUL VE ENGELLİLERE UYGULANAN İSTİSNA
G) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KDV’DE OLDUĞU GİBİ TEK BİR ORAN ÜZERİNDEN Mİ ALINMAKTADIR
H) ÖTV, KDV MATRAHINA DAHİL MİDİR?
I) ÖTV BEYANNAMELERİ İNTERNETTE DOLDURULABİLİR Mİ?
J) FASON İMALATÇILAR ÖTV KANUNUNUN /. MADDESİNDE YER ALAN TECİL-TERKİN UYGULAMASINDAN YARARLANABİLİRLER Mİ?
K) GÜMRÜKTE ÖDENEN ÖTV İÇİN AYRICA VERGİ DAİRESİNE BEYANNAME VERMEK GEREKİR Mİ?
L) İLK İKTİSAP NEDİR, İKİNCİ EL ARAÇLARIN İKTİSABI DA ÖTV’YE TABİ MİDİR?
M) ÖTV ÖDENEREK SATIN ALINAN ARAÇLARA EK TADİLATLAR YAPTIRILMASI SURETİYLE DÖNÜŞÜMÜNDE ÖTV ARANIR MI?
N) ÖTV’YE TABİ BİR MALIN İTHAL EDİLİP İŞLENEREK YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLMESİ HALİNDE İTHALDE ÖDENEN ÖTV’NİN İADESİ SÖZ KONUSU MUDUR?
O) VERGİNİN BELGELERDE GÖSTERİLMESİ
P) ÖTV ÖDENEREK SATIN ALINAN MALLARIN İHRACI

ÖTV UYGULAMASINDA MUHASEBE KAYITLARI
- ÖTV UYGULAMASINDA MUHASEBE KAYITLARI

ÖTV BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ
A) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMELERİ
B) ÖTV BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DOLDURULMASI
. GENEL BİLGİLER
. MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ
. İSTİSNALAR VE İNDİRİMLER
. TECİLLER
. SONUÇ HESAPLARI
. DÜZENLEME BİLGİLERİ
C) A NUMARALI ÖTV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI
D) SAYILI LİSTEDEKİ MALLARA AİT ÖTV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI (ALKOLLÜ İÇECEK TESLİMİ)
E) SAYILI LİSTEYE AİT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI ÖTV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ UYGULAMALI DÜZENLEME ÖRNEKLERİ
- IV SAYILI LİSTEYE AİT ÜRÜNLERİN SATILMASINDA ÖTV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- UYGULAMA
- SAYILI LİSTEYE AİT ÜRÜNLERİN SATILMASINDA ÖTV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- II SAYILI LİSTEYE AİT KARA TAŞITLARININ SATILMASINDA ÖTV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- III SAYILI LİSTEDE KOLALI GAZOZLARIN SATILMASINDA ÖTV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- III SAYILI LİSTEDE KOLALI GAZOZLARIN HEM İHRACATI HEM DE YURT İÇİ SATIŞINDA ÖTV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA

6. KISIM:
KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE TANIM VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
A) KURUM GEÇİCİ VERGİSİ NEDİR?
B) KİMLER GEÇİCİ VERGİ ÖDEMEZLER
C) GEÇİCİ VERGİYE ESAS KAZANÇ NASIL TESPİT EDİLİR?
D) GEÇİCİ VERGİ NASIL HESAPLANACAKTIR?
E) GEÇİCİ VERGİNİN EKSİK BEYAN EDİLMESİ HALİ
F) TAHAKKUK ETMİŞ ANCAK ÖDENMEYEN GEÇİCİ VERGİLERDE NE YAPILIR?
G) GEÇİCİ VERİNİN BEYAN VE ÖDEME ZAMANLARI
H) İŞE BAŞLAMA, İŞİ BIRAKMA VE HESAP DÖNEMİNİN DEĞİŞMESİ HALİNDE GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI NASIL OLACAKTIR?
I) KURUM GEÇİCİ VERGİSİNDE HANGİ İNDİRİM VE İSTİSNALARDAN YARARLANILACAKTIR?
J) GEÇİCİ VERGİ İLE İLGİLİ MUHASEBE SÜRECİ
K) GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE GEÇİCİ MİZAN KAVRAMI
L) GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE MUHASEBE KAYIT ZAMANI
M) FARKLI BİR ÖRNEK: İŞLETME DEFTERİNDE GEÇİCİ VERGİ HESAPLANMASI

KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLEMESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER
A) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN YAPILACAK DEĞERLEME İŞLEMLERİ
- UYGULAMA
- UYGULAMA
- UYGULAMA
- UYGULAMA
B) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN YAPILACAK AMORTİSMAN İŞLEMLERİ
- UYGULAMA
- UYGULAMA
- UYGULAMA
- UYGULAMA
- UYGULAMA
C) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERİN HESAPLANMASI
- UYGULAMA
- UYGULAMA
- UYGULAMA
D) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU
E) ZARAR MAHSUP HAKKI KULLANILMAYAN BEYANNAME DÜZELTİLEBİLİR Mİ?
F) GEÇMİŞ YIL ZARAR MAHSUP HAKKI SONRAKİ YILLARDA KULLANILABİLİR Mİ?
G) DEVİR VE BÖLÜNME HALİNDE ZARAR MAHSUBU YAPILABİLMESİNİN ŞARTLARI
H) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN ÖDENMEYEN SSK PRİMLERİ İLE DAHA SONRA ÖDENEN SSK PRİMLERİ NASIL GÖSTERİLECEKTİR
- UYGULAMA
I) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLENİRKEN İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ NASIL NASIL HESAPLANACAKTIR?
- UYGULAMA
J) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN AR-GE İNDİRİMİNİN HESAPLANMASI VE BEYANNAMEDE GÖSTERİLMESİ
- UYGULAMA
K) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN YATIRIM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASI VE BEYANNAMEDE GÖSTERİLMESİ
- UYGULAMA

KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ UYGULAMALI DÜZENLEME ÖRNEKLERİ
- SADECE TİCARİ KAR HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- BANKALARDA VADELİ MEVDUATTAN KESİLEN STOPAJIN OLMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ VE ÖDENMEYEN SSK PRİMLERİNİN OLMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- ÖDENMEYEN SSK PRİMLERİNİN ÖDENMESİ HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- KAMU YARARINA VEYA VERGİDEN MUAF BİR VÂKIFA BAĞIŞ YAPILMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- YATIRIM İNDİRİMİNİN OLMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- YATIRIM İNDİRİMİNİN OLMASI VE ÖDENECEK VERGİNİN ÇIKMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- YATIRIM İNDİRİMİ VE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİNİN AYNI ANDA OLMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- AR-GE İNDİRİMİNİN OLMASI VE ÖDENECEK VERGİNİN ÇIKMAMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA
- AR-GE İNDİRİMİNİN OLMASI VE ÖDENECEK VERGİNİN ÇIKMAMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
- UYGULAMA

7. KISIM:
MUHTASAR BEYANNAME

MUHTASAR BEYANNAMESİNDE TANIM VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
A) MUHTASAR BEYANNAMESİ NEDİR?
B) MUHTASAR BEYANNAMEDE BEYAN DÖNEMİ
C) VERGİ TEVKİFATI KAVRAMI (STOPAJ)
D) VERGİ TEVKİFATINI KİMLER YAPACAKTIR?
E) MUHTASAR BEYANNAMENİN İÇERİĞİ NEDİR?
F) VERGİ TEVKİFATI YAPILACAK ÖDEMELER VE VERGİ KESİNTİ ORANLARI

MUHTASAR BEYANNAMESİNDE ÜCRET BORDROSU KAVRAMI
A) ÜCRET BORDROSU NEDİR?
B) ÜCRET BORDROSU VE MUHASEBE - UYGULAMALARI
C) BEKAR KİŞİNİN ÜCRET BORDROSUNUN HESAPLANMASI
D) EVLİ AMA ÇOCUKSUZ ÜCRET BORDROSUNUN HESAPLANMASI
E) EVLİ VE TEK ÇOCUKLU KİŞİNİN ÜCRET BORDROSUNUN HESAPLANMASI
F) EVLİ VE İKİ ÇOCUKLU KİŞİNİN ÜCRET BORDROSUNUN HESAPLANMASI
G) EVLİ VE ÜÇ ÇOCUKLU KİŞİNİN ÜCRET BORDROSUNUN HESAPLANMASI
H) EVLİ VE DÖRT ÇOCUKLU KİŞİNİN ÜCRET BORDROSUNUN HESAPLANMASI
I) KAPICI ÜCRET BORDROSUNUN HAZIRLANMASI

MUHTASAR BEYANNAMESİNDE BEYANI GEREKTİREN ÖZELLİKLİ ÖDEMELER
A) BİLİRKİŞİLİK ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ VE STOPAJ
B) ÇOCUK BAKICILIĞI VE MÜREBBİYELİKTEN ELDE EDİLEN ÜCRETİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU
C) ŞİRKETLER TARAFINDAN HAMALLARA YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ VE MUHASEBE UYGULAMASI
D) ŞİRKETLERE TEMİZLİĞE GELEN VERGİ MÜKELLEFE OLMAYAN BİREYLERE ÖDENEN ÜCRETLERİN VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI
E) DİĞER ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

MUHTASAR BEYANNAMENİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ
A) MUHTASAR BEYANNAMENİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ
B) MÜKELLEFE AİT DÖNEM BİLGİLER TABLOSU
C) TABLO MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ BÖLÜMÜNÜN DOLDURULMASI
D) TABLO TAHAKKUKA ESAS İCMAL CETVELİ
E) TABLO ÜCRET VE ÜCET SAYILAN ÖDEMELER İLE MENKUL SERMAYE İRATLARI DIŞINDA KALAN ÖDEMELERE AİT BİLDİRİM
F) TABLO ÖDEMELERİN TÜRÜNE GÖRE KOD CETVELİ
G) MUHTASAR BEYANNAMEDE YAPILAN EN SON DEĞİŞİKLİKLER

MUHTASAR BEYANNAME UYGULAMALI DÜZENLEME ÖRNEKLERİ
- SADECE ÜCRET BORDROSUNDAN HAREKETLE MUHTASAR BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- SERBEST MESLEK ÖDEMESİ VE KAR DAĞITIMININ OLMASI HALİNDE MUHTASAR BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- ORTAKLARA HUZUR HAKKI ÖDENMESİ VE SERBEST MESLEK ÖDEMESİNİN BİR ARADA OLMASI HALİNDE MUHTASAR BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- YURT DIŞINA STOPAJ YAPMAYI GEREKTİREN ÖDEME OLMASI HALİNDE MUHTASAR BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİ DOLAYISIYLA HAK EDİŞ ÖDEMELERİNDE MUHTASAR BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- ASGARİ ÜCRETLİ PERSONEL İLE KİRA ÖDEMELERİNİN OLMASI HALİNDE MUHTASAR BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- TELİF BEDELİ ÖDEMELERİNİN OLMASI HALİNDE MUHTASAR BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- BELLİ GÜNLERDE GELEN DEVAMLI TEMİZLİKÇİLERİN OLMASI HALİNDE MUHTASAR BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA

8. KISIM:
GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİ

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİNDE TANIM VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
A) GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI NEDİR?
B) GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA HASILATIN TESPİTİ
C) BEDELSİZ YAPILAN KİRALAMALARDA VERGİLENDİRME
D) EMSAL KİRA BEDELİNİN UYGULANMAYACAĞI HALLER
E) GERÇEK GİDER YÖNTEMİNDE KİRA GELİRİNDEN İNDİRİLECEK GİDERLER
F) GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİNDE KİRA GELİRİNDEN İNDİRİLECEK GİDERLER
G) KİRAYA İLİŞKİN TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN BELGELENDİRİLMESİ
H) KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI
I) KİRA GELİRİNDEN ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARARIN DEVREDİLİP DEVREDİLMEYECEĞİ
J) KİRA ÖDEMELERİNDE VERGİ KESİNTİSİNİN NE ŞEKİLDE YAPILACAĞI
K) KİRA GELİRİ ELDE EDENLER BUNUN BEYANINI NASIL YAPACAKLAR
L) YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN GELİRLERDEN YAPILACAK İNDİRİMLERİN NELER OLDUĞU
M) KİRA GELİRİ BEYANNAMESİNİN VERİLME ZAMANI VE YERİ
N) KİRA GELİRİ BEYANNAMESİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLİP VERİLMEYECEĞİ
O) KİRA GELİRİ EDİLMESİNE RAĞMEN BEYANNAMENİN VERİLMEMESİ VEYA EKSİK VERİLMESİ DURUMUNUN SONUÇLARI

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİ UYGULAMALI DÜZENLEME ÖRNEKLERİ
- KİRA GELİRİ OLMASINA RAĞMEN BEYANNAME VERİLMEMESİ DURUMU
- UYGULAMA
- KONUT KİRA GELİRİNDE GERÇEK GİDER YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİ HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- KONUT KİRA GELİRİNDE GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİ DURUMUNDA BEYANNAMENİN NASIL HAZIRLANACAĞI
- UYGULAMA
- HEM KONUT HEM DE İŞYERİ KİRA GELİRİNİN BEYANNAME VERME SINIRINI AŞMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- İKİ ORTAKLI KİRA GELİRİNİN OLMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDEME YAPILMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- KİRA GELİRİYLE BİRLİKTE BAĞIŞ VE YARDIMDA BULUNULMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- İŞYERİ KİRA GELİRİ VE KONUT KİRA GELİRİNİN İSTİSNA HADDİNİ AŞMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- GEÇMİŞ YILLARA AİT KİRA GELİRİNİN OLMASI DURUMUNDA BEYANNAMENİN NASIL HAZIRLANACAĞI
- UYGULAMA
- KİRA GELİRİYLE BİRLİKTE EĞİTİM VE SAĞLIK GİDERLERİ İLE BAĞIŞ VE YARDIMDA BULUNULMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA
- İŞYERİ KİRA GELİRİNDE İADE ÇIKMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ
- UYGULAMA

9. KISIM:
BA-BS BİLDİRİM FORMLARI

BA-BS BİLDİRİM FORMUNDA BİLİNMESİ GEREKENLER VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR
A) YÜKÜMLÜLÜK KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLER
B) BİLDİRİME KONU ALIŞ/SATIŞLAR VE HADLER
C) ALIŞ VE SATIŞ İADELERİNDE BA-BS UYGULAMASI
D) BA-BS BİLDİRİMİNE KONU DİĞER HUSUSLAR
E) BİLDİRİMLERİN DÖNEMİ VE VERİLME SÜRESİ
F) BİLDİRİMLERİN DÜZELTİLMESİ
G) SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN BA-BS FORMLARINDA CEZAİ MÜEYYİDE
H) KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF ŞİRKETLERİN BA VE BS FORMU VERİP VERMEYECEKLERİ
I) İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİNİN BA VE BS BİLDİRİM FORMLARI İLE BİLDİRİLMESİ ZORUNLU MUDUR?
İ) İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİNDE FORM BA İÇİN HANGİ TARİH BAZ ALINACAKTIR?
J) SERBEST BÖLGEDEN YURT İÇİNE YAPILAN SATIŞLARDA BA VE BS BİLDİRİM FORMUNUN DÜZENLENME TARİHİ NE OLACAKTIR?
K) İTHALAT İŞLEMLERİNİN BA İLE BİLDİRİLMESİNDE TUTAR ALANINA NE YAZILACAKTIR?
L) İTHAL EDİLEN MALIN GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF OLMASI DURUMUNDA BA İLE BİLDİRİLMESİNDE TUTAR ALANINA NE YAZILACAKTIR?
M) KISIM KISIM YAPILAN İTHALATTA BA BİLDİRİM FORMU
N) İTHALAT İŞLEMLERİNDE SATICININ VERGİ KİMLİK NUMARASINA NE YAZILACAKTIR?
O) İHRACAT İŞLEMLERİNDE ALICININ VERGİ KİMLİK NUMARASINA NE YAZILACAKTIR?
P) SERBEST BÖLGEDEKİ FİRMANIN TÜRKİYE’DEKİ ŞUBE VEYA MERKEZDEN ALIM SATIM YAPMASI HALİNDE BİLDİRİM FORMLARI NASIL DOLDURULACAKTIR?
R) İFLAS EDEN MÜKELLEFLER İÇİN BA-BS BİLDİRİMİ
S) GEÇ GELEN FATURALARDA BA VE BS BİLDİRİM FORMLARININ DURUMU
Ş) MAL VE HİZMET SATIŞI KARŞILIĞI OLMAKSIZIN AKTARILAN PARALAR İÇİN BA-BS BİLDİRİM FORMU DOLDURULACAK MIDIR?
T) KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN BA-BS BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
U) YURT DIŞINDA YAPILAN VE YURT DIŞINDA YARARLANILAN HİZMETLERDE BA VE BS BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULUP DOLDURULMAYACAĞI
Ü) HALDEKİ KOMİSYONCULARIN BA VE BS BİLDİRİM FORMUNU NASIL DÜZENLEYECEKLERİ?
V) BİLANÇO USULÜNDEN İŞLETME HESABINA GEÇEN MÜKELLEFLERİN BA VE BS BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Y) FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN BA VE BS BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Z) YURT DIŞINDAN İTHAL EDİLİP ANTREPODA BEKLEYEN MALLAR İÇİN BA BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULUP DOLDURULMAYACAĞI
A- ÖZEL MATRAHA TABİ İŞLEMLERDE BA VE BS BİLDİRİM FORMUNA DAHİL EDİLECEK MATRAH NE OLACAKTIR?
A- BA-BS BİLDİRİM FORMUNU NOTERLER DE VERECEK MİDİR?
A- BİRDEN FAZLA ŞUBESİ BULUNAN İŞLETMELER BİLDİRİM FORMLARNI NASIL VERECEK
A- VADE FARKI, KUR FARKI GELİRLERİ/GİDERLERİ BİLDİRİM FORMLARINA DAHİL EDİLECEK MİDİR?
A- BİLDİRİM MECBURİYETİ BULUNAN MÜKELLEFLER, MAL VE/VEYA HİZMET ALIŞ VE SATIŞLARINI HANGİ BELGELERLE FORM BA – FORM BS YE DÂHİL EDECEKLERDİR?
A- MÜKELLEFİYETİN TERKİ HALİNDE FORM BA – FORM BS BİLDİRİMİ YAPILACAK MIDIR?
A- BİLDİRİM VERME ZORUNLULUĞU BULUNAN MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ HALİNDE BA–BS BİLDİRİMİ YAPILACAK MIDIR?
A- BELİRLENEN HADDİ AŞAN MAL VE/VEYA HİZMET ALIŞ/SATIŞ TUTARLARI DÜZENLENME TARİHİN DE Mİ YOKSA KAYITLARA ALINDIĞI TARİHLER DE Mİ BA-BS YE KONU EDİLECEK?
A- İTHALAT İŞLEMLERİNİN VE İHRACAT İŞLEMLERİNİN FORM BA VE FORM BS DE BİLDİRİLMESİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
A- BİLDİRİM VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNAN, ANCAK TÜM ALIŞ VE SATIŞLARI BELİRTİLEN HADDİN ALTINDA KALAN MÜKELLEFLER YİNE DE BİLDİRİMDE BULUNACAKLAR MIDIR?
A- BİR KİŞİ VEYA KURUMUN BİRDEN FAZLA ŞUBESİNDEN YAPILAN MAL VE/VEYA HİZMET ALIMLARI VE MAL VE/VEYA HİZMET SATIMLARI FORM BA – FORM BS’DE BİLDİRİMLERİ NASIL YAPILACAKTIR?
A- NAKLİ YEKÛNLU FATURALARDA FATURA ADEDİNİN TAMAMI MI BİLDİRİM FORMLARINDA BELGE SAYISI OLARAK KABUL EDİLECEK?
A- FORM BA – FORM BS Yİ BELİRLENEN SÜRELER İÇİNDE VERMEYEN, EKSİK VEYA YANILTICI BİLDİRİMDE BULUNAN MÜKELLEFLERE NE KADAR CEZA KESİLECEKTİR?

BA-BS BİLDİRİM FORMU UYGULAMALI DÜZENLEME ÖRNEKLERİ
- BİLDİRİM HADDİNİ AŞAN YURT İÇİ MAL ALIMLARI OLMASI DURUMUNDA BA FORMUNUN DOLDURULMASI
- UYGULAMA
- BİLDİRİM HADDİNİ AŞAN YURT İÇİ MAL SATIMLARI VE DEKONTLU PARA ÖDÜNCÜ OLMASI DURUMUNDA BS FORMUNUN DOLDURULMASI
- UYGULAMA
- BİLDİRİM HADDİNİ AŞAN HEM YURT İÇİ MAL ALIMI HEM DE İTHALAT OLMASI DURUMUNDA BA FORMUNUN DOLDURULMASI
- UYGULAMA
- CREDİT NOTE VEYA DEBİT NOTE OLMASI HALİNDE BA FORMUNUN DOLDURULMASI
- UYGULAMA
- YURT DIŞI SATIŞLARDA İNTAÇ TARİHİNİN FATURA TARİHİNDEN FARKLI OLMASI HALİNDE BS FORMUNUN DOLDURULMASI
- UYGULAMA
- SERBEST BÖLGEDEKİ FİRMANIN HEM SERBEST BÖLGEDEN HEM DE TÜRKİYE’DEN MAL ALMASI DURUMUNDA BA FORMUNUN DOLDURULMASI
- UYGULAMA
- BİRDEN FAZLA ŞUBESİ OLAN MÜKELLEFLERİN MAL SATIŞLARINDA BS FORMUNUN DOLDURULMASI
- UYGULAMA
- ANTREPODA BEKLEYEN MALLARIN OLMASI HALİNDE BA FORMUNUN NASIL VE HANGİ TARİHTE DOLDURULACAĞI
- UYGULAMA
- ALIM İADELERİ VE ORTAKLARA DÜZENLENEN ADAT FATURASI OLMASI HALİNDE BS FORMUNUN NASIL DOLDURULACAĞI
- UYGULAMA
- FATURANIN KARGODAKİ GECİKMEDEN DOLAYI GEÇ GELMESİ HALİNDE BA FORMUNUN NASIL DOLDURULACAĞI
- UYGULAMA

KAYNAKLAR

SAYFA SAYISI: 588