STOKLARIMIZ TÜKENDİ!
YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

DİĞER KİTAPLARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.


 
Anonim ve Limited Şirketler Rehberi Kitabı


 


ANONİM VE LİMİTED
ŞİRKETLER REHBERİ KİTABI
 

 

Nurten ÖRNEK
E. Öğretim Görevlisi


Kitabın etiket fiyatı 85 TL'dir.
SİTEMİZE ÖZEL KISA BİR SÜRE İÇİN
Kitabın Kargo Dahil İndirimli Satış Fiyatı: 75 TL

 
 

 


 
2013 YILI MUHASEBETR ÖZEL BASKI KİTABI ÇIKTI.
KİTAP PİYASADA BULUNMAMAKTADIR.
SAYFA SAYISI: 608


Açıklamalı, Karşılaştırmalı, Örnekli; Şirketlerin ve Muhasebeciler İçin Eşsiz KAYNAK KİTAP.

• Anonim ve Limited Şirketlerde Kuruluştan Tasfiyeye Kadar Tüm Uygulamalar
• Adım Adım Uygulamalı Anlatım, Yevmiye Kayıtlı Kuruluş ve Tasfiye İşlemleri
• Anonim Şirket mi, Limited Şirket mi? Avantajlar ve Dezavantajlar
• Yeni Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerle İlgili Değişiklikler
• Anonim Şirket Kuruluşu Hakkında Bilinmesi Gerekenler
• Anonim Şirketlerde Kuruluş Sonrası Tescil Ve İlan
• Anonim Şirket Yönetim Kurulu Hakkında Bilinmesi Gerekenler
• Anonim Şirket Denetimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler
• Anonim Şirket Genel Kurulu Hakkında Bilinmesi Gerekenler
• Anonim Şirket Genel Kurul Yol Haritası
• Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler
• Anonim Şirketlerde Sermaye Azaltımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler
• Anonim Şirketlerde Hisse Senedi Ve Sermaye Koyma Borcu
• Anonim Şirketlerde Hisse Senedi Ve Hisse Senedi Bastırılmasının Vergisel Boyutu
• Anonim Şirketlerde Kar Payı Ve Kar Payı Avansı İşlemleri İle Vergisel Boyutu
• Anonim Şirketlerde Avans Kar Dağıtımı
• Anonim Şirketlerde Hukuki Sorumluluk Halleri
• Anonim Şirketlerde Cezai Sorumluluk Halleri
• Kayıtlı Sermaye Sisteminin Esasları
• Anonim Şirket Ortaklarının Sigortalılığı
• Halka Açık Anonim Şirket Hakkında Bilinmesi Gerekenler
• Anonim Şirketlerde Geçici İlmühaber
• Yeni Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Yetki Devri
• Yeni Türk Ticaret Kanununda Limited Şirketlerle İlgili Değişiklikler
• Limited Şirket Kuruluş İşlemleri
• Yeni Türk Ticaret Kanununda Limited Şirketlerle İlgili Bilinmesi Gerekenler
• Limited Şirketlerde Genel Kurul Hakkında Bilinmesi Gerekenler
• Limited Şirketlerde Adım Adım Genel Kurul İşlemleri
• Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu
• Limited Şirketlerde Pay Senedi Ve Değer Artış Kazancı
• Limited Şirket Ortaklarının Sigortalılığı
• Limited Şirketlerde Kar Payı Ve Avans Kar Payı Dağıtımı
• Limited Şirketlerde Müdürler Hakkında Bilinmesi Gerekenler
• Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü
• Adım Adım Limited Şirketten Anonim Şirkete Dönüşüm
• Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümünde Hisse Satışında Vergilendirmede İlk İktisap
• Limited Şirketlerde Hisse Devri
• Anonim Ve Limited Şirketlerde Defter Ve Belgeler Ve Tasdik Zamanı
• Anonim Ve Limited Şirketlerin Birbirlerine Üstünlükleri
• Anonim Ve Limited Şirketlerde Tam Ve Kısmi Bölünme
• Anonim Ve Limited Şirket Ortaklarının Çektikleri Paranın Vergilendirilmesi
• Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları
• Anonim Ve Limited Şirketlerde Uygulamalı Sermaye Artırımı
• Anonim Ve Limited Şirketlerde Uygulamalı Sermaye Azaltımı
• Anonim Ve Limited Şirketlerde Sermaye Azaltımı Ve Artırımının Eş Zamanlı Yapılması
• Anonim Ve Limited Şirketlerde Adres Değişikliği
• Anonim Ve Limited Şirketlerde Şube Açılışı
• Anonim Ve Limited Şirketlerde Şube Kapanışı
• Sermaye Şirketlerinde Müdür Ataması
• Sermaye Şirketlerinde Müdür İstifası
• Anonim Ve Limited Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
• Anonim Ve Limited Şirketlerde Tasfiyeye Giriş Uygulaması
• Anonim Ve Limited Şirketlerde Tasfiye Sonu Uygulaması
• Anonim Ve Limited Şirketlerde Tasfiyeden Dönülmesi
• Anonim ve Limited Şirketlerde; Kuruluş İşlemleri, Kuruluş Sonrası Tescil, İlan, Denetim, Yönetim Kurulu, Hukuki - Cezai Sorumluluk Halleri, Ortaklarının Sigortalılığı, Ortakların Sorumluluğu, Genel Kurul İşlemleri, Kar Payı Dağıtımı, Avans Kar Payı Dağıtımı, Ortaklarının Çektikleri Paranın Vergilendirilmesi, Tür Değiştirme, Tam Bölünme, Kısmi Bölünme, Şirketlerin Birbirlerine Üstünlükleri, Defterler, Belgeler, Tasdik Zamanı, Tasfiyeden Dönülmesi, Şube Kapanışı, Şube Açılışı, Adres Değişikliği, Sermaye Arttırımı, Sermaye Azaltımı, Tasfiye Sonu Uygulaması, Tasfiyeye Giriş Uygulaması, Sona Erme ve Tasfiye.

 

İÇİNDEKİLER

 

1. KISIM: ANONİM ŞİRKETLER

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA ANONİM ŞİRKETLERLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
1. KURULUŞA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 3
2. SERMAYEYE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 4
3. ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 4
4. YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 4
5. GENEL KURULA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 5
6. DENETİME İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 6
6.1. BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER 7
:1 SAYILI LİSTE 7
:2 SAYILI LİSTE 9

ANONİM ŞİRKET KURULUŞU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
1. ANONİM ŞİRKETİN TANIMI 11
2. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU İÇİN ASGARİ SERMAYE TUTARI 11
3. ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 12
4. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE BELGELER 13
4.1. ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ 13
4.2. KURUCULAR BEYANI 14
4.3 DEĞERLEME RAPORLARI 15
5. ANONİM ŞİRKET KURULUŞU SÖZLEŞME ÖRNEĞİ 16
6. ANONİM ŞİRKET KURULUŞUNUN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 21
7. TEK KİŞİLİK ANONİM ŞİRKET UYGULAMASI 26
7.1. ÇOK ORTAKLI ANONİM ŞİRKETLERİN TEK ORTAKLI YAPIYA DÖNÜŞMESİNDE İZLENECEK AŞAMALAR 26
7.2. ÜÇ ÜYELİ YÖNETİM KURULUNUN TEK ÜYELİ YÖNETİM KURULUNA DÖNÜŞMESİNDE AŞAMALAR 27

ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ SONRASI TESCİL VE İLAN
1. ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ SONRASI TESCİL VE İLAN 29
2. ANONİM ŞİRKETİN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI VE TESCİLDEN ÖNCEKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK 30

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
1. ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ 31
2. AZINLIKLAR YÖNETİM KURULUNDA TEMSİL EDİLEBİLİR Mİ? 32
3. YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI 32
4. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKININ OLUP OLMADIĞI 33
5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKET ÇIKARINA UYGUN OLMAYAN TOPLANTILARA KATILIP KATILMAYACAĞI 33
6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANIP BORÇLANMAYACAKLARI 34
7. ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELEĞİNİN BOŞALMASI DURUMUNDA İZLENECEK YÖNTEMLER 35
8. ŞİRKET YÖNETİMİNİN DEVRİ 35
9. YÖNETİM KURULUNDA TEMSİLE YETKİLİ İMZA SINIRLAMASI 36
10. ANONİM ŞİRKETLERDE TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERİN YÖNETİM KURULUNCA TESCİL EDİLMESİ 37
11. YÖNETİM KURULUNUN DEVREDİLEMEZ GÖREVLERİ 37
12. ÖZSERMAYENİN YARISININ YİTİRİLMESİ DURUMUNDA YÖNETİM KURULUNUN YETKİSİ VE EYLEM PLANI 38
13. HİSSE SENETLERİ BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN EKSTRA GÖREVLERİ 38
14. ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI 39
15. ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU KARARLARINA İTİRAZ YÖNTEMİ VE YÖNETİM KURULU KARARLARININ GEÇERSİZLİĞİ 39
16. YÖNETİM KURULU ÜYESİ ŞİRKETİN TÜM İŞ VE İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ ALABİLİR Mİ? 40
17. ANONİM ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARINDAN YÖNETİM KURULU VE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 41
18. ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞUNUN LİMİTED ŞİRKETLE KIYASLAMASI 41
19. ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN CARİ HESAP BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU VE LİMİTED ŞİRKET İLE KIYASLANMASI 42
20. ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SİGORTALILIĞI 43
21. ANONİM ŞİRKET YABANCI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SİGORTALILIĞI 44
22. ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SİGORTA PRİM BORCUNDAN SORUMLULUĞU 45
23. ANONİM ŞİRKETLERDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ OLAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SİGORTA PRİMLERİNDEN SORUMLULUĞU 46
24. ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE DAVA AÇMA SÜRESİ VE ZAMANAŞIMI 47

ANONİM ŞİRKET DENETİMİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
1. BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERDE DENETİM 49
2. ANONİM ŞİRKETLERİN DENETİMİ 50
3. ANONİM ŞİRKETLERİN DENETİMİNİ YAPACAK DENETİM KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİ 51
4. BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER 52
5. ANONİM ŞİRKETLERİN DENETİMİNİ YAPACAK DENETÇİLERİN YETKİLENDİRİLMESİ 53
6. ANONİM ŞİRKETLERİN DENETİMİNİN KAPSAMI 54
7. ANONİM ŞİRKET DENETÇİLERİNİN NE ŞEKİLDE SEÇİLECEĞİ 55
8. ANONİM ŞİRKETLERDE DENETÇİLERİN GÖREVDEN ALINMASI 56
9. ANONİM ŞİRKETLERDE DENETÇİNİN SEÇİLEMEMESİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER 56
10. DENETÇİNİN DENETİM SÖZLEŞMESİNİ FESHETMESİ 56
11. ANONİM ŞİRKETLERİN DENETİMİNDEN KİMLER SORUMLUDUR 57
12. ANONİM ŞİRKETLERDE DENETÇİ OLAMAYACAKLAR KİMLERDİR? 57
13. ANONİM ŞİRKETLERDE DENETÇİLERİN BİLGİ ALMA HAKKI 58
14. ANONİM ŞİRKETLERE TANZİM EDİLECEK DENETİM RAPORU 58
15. ANONİM ŞİRKETLERE YÖNELİK YAZILACAK DENETİM RAPORUNA KONU GÖRÜŞ ÇEŞİTLERİ 59
16. DENETİM RAPORUNA ŞİRKET YÖNETİMİNİN İTİRAZI MÜMKÜN MÜDÜR? 60
17. ANONİM ŞİRKETLERE ÖZEL DENETÇİ ATANABİLİR Mİ? 61
18. ANONİM ŞİRKETLERDE ESKİ DENETLEME ORGANI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK? 61
19. ANONİM ŞİRKETLERDE İÇ DENETİM 62

ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
1. GENEL KURUL TOPLANTISI NEDEN YAPILIR VE KİMLER KATILABİLİR 63
2. ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL VE GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI 64
3. ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ 65
4. ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASINDA USUL 66
5. ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIKLARIN GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMASI 66
6. ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARINDA “GÜNDEM” KONUSU 67
7. ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARINA KATILMAYA YETKİLİ OLANLAR 67
8. ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARINDA TOPLANTI VE KARAR NİSABI 68
9. ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ 68
9.1. İÇ YÖNERGENİN HAZIRLANMASI, KABULÜ VE DEĞİŞTİRİLMESİ 69
9.2 İÇ YÖNERGENİN İÇERİĞİ 70
10. ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTILARININ ERTELENMESİ 71
11. ANONİM ŞİRKETLERDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE GENEL KURULUN TOPLANMASI VE KARAR NİSABI 72
11.1. ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYENİN TAMAMINI OLUŞTURAN ORTAKLARIN KARARIYLA ALINACAK DEĞİŞİKLİKLER 73
11.2. ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYENİN EN AZ DÖRTTE BİRİNİ OLUŞTURAN ORTAKLARIN KARARIYLA ALINACAK DEĞİŞİKLİKLER 73
11.3. HİSSE SENETLERİ BORSADA İŞLEM GÖREN İŞLETMELERİN GENEL KURULLARINDA KARAR NİSABI 73
12. ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA TUTANAK KAVRAMI VE ÖNEMİ 73
13. ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNDA BİLANÇONUN ONAYLANMA KARARI 74
14. ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA TEMSİLCİ KAVRAMI 74
15. ANONİM ŞİRKETLERDE KURUMSAL TEMSİLCİ KAVRAMI 74
16. ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARINDA TEVDİ EDEN TEMSİLCİ KAVRAMI 75
17. ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARINDA OY HAKKI KAVRAMI 75
18. ANONİ ŞİRKETLERDE PAY SAHİBİNİN OY KULLANAMAYACAĞI HALLER 75
19. ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK GENEL KURUL 76
20. ELEKTRONİK GENEL KURUL UYGULAMASI 76
21. ELEKTRONİK GENEL KURUL ÖNCESİ İŞLEMLERDEN GENEL KURULA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILMA BİLDİRİMİ 77
22. ELEKTRONİK GENEL KURUL ANINDA YAPILACAK İŞLEMLER 77
23. ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ İÇİN İŞLETMELERİN YAPMALARI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 78
24. ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞRIYA YETKİLİ OLANLAR 79
25. AZLIK PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRABİLİR Mİ? 79
26. TASFİYE HALİNDE OLAN ŞİRKETLERDE GENEL KURULU TOPLANTIYA KİMLER ÇAĞIRIR? 79
27. ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ 79
28. ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞRI İLANININ İÇERİĞİ 80
29. ANONİM ŞİRKETLERDE ÇAĞRISIZ GENEL KURUL MÜMKÜN MÜDÜR? 81
30. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE GENEL KURUL GÜNDEM KONUSU 81
31. GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNDURULACAK BELGELER 82
32. GENEL KURUL TOPLANTILARINDA KİMLER HAZIR BULUNMAK ZORUNDADIR 83
33. ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMA HAKKI 83
34. HER PAY SAHİBİ GENEL KURULDA KAÇ KİŞİ TARAFINDAN TEMSİL EDİLEBİLİR 84
35. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ 84
36. GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILAMAYACAĞI HALLER 85
37. HANGİ HALLERDE ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARI ERTELENİR? 85
38. GENEL KURUL TOPLANTISI SONRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER 86
39. GENEL KURULLARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULUP BULUNDURULMAYACAĞI 87
40. GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN İSTENMESİ 88
41. BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN ÜCRETLERİ VE GİDERLERİ 88
42. TOPLANTI YAPILAMAMASI VEYA BAZI KARARLARIN ALINAMAMASI 89
43. ELEKTRONİK GENEL KURUL ANINDA YAPILACAK İŞLEMLER 90
44. ANONİM ŞİRKETLER İÇİN GENEL KURUL ÖRNEK FORM VE DİLEKÇELERİ 92

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL YOL HARİTASI
1. GENEL KURUL ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER 105
1.1 GENEL KURUL TOPLANTI ÇEŞİTLERİ 105
1.2. GENEL KURULUN YAPILACAĞI YERİN VE ZAMANININ BELİRLENMESİ
TOPLANTI ZAMANI 106
1.3. GENEL KURUL GÜNDEMİNİN VE YÖNETİM KURUL KARARININ HAZIRLANMASI 107
1.4. ÇAĞRILI GENEL KURULA VE PAY SAHİPLERİNE ÇAĞRI- İLAN 109
1.5. ÇAĞRISIZ GENEL KURUL 112
1.6. KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI 113
1.7. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI GENEL İLKELER 113
1.8. DENETİM RAPORUNUN HAZIRLANMASI (VARSA) 123
1.9. HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNİN HAZIRLANMASI 123
1.10.BAKANLIK İZNİNE TABİ İŞLEMLER VARSA BAKANLIK İZİNLERİNİN ALINMASI 125
11. İÇ YÖNERGENİN HAZIRLANMASI 125
1.12. GENEL KURULDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU VARSA TEMSİLCİ GÖREVLENDİRİLMESİ İÇİN BAKANLIĞA BAŞVURULMASI 134
1.13. TOPLANTIDA HAZIR BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR 137
1.14. TOPLANTIDA HAZIR BULUNMASI ZORUNLU OLANLAR VE KATILMA HAKKI 137
2. GENEL KURUL TOPLANTISINDA YAPILMASI GEREKENLER 139
2.1. HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNİN İMZALANMASI 139
2.2- TOPLANTININ AÇILMASI VE YÖNETİMİ 139
2.3. TOPLANTININ YÖNETİMİ İÇİN DİVANIN OLUŞTURULMASI 140
2.4. TOPLANTI GÜNDEMİNİN OKUNMASI 140
2.5. TOPLANTI GÜNDEMİNDE DEĞİŞİKLİK VE İLAVE EDİLECEK HUSUSLARIN TALEP EDİLMESİ DURUMUNDA GEREKLİ OYLAMANIN YAPILMASI VE GÜNDEMDE DEĞİŞİKLİK VE İLAVESİNİN SAĞLANMASI 140
2.6. TOPLANTI GÜNDEMİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 140
2.7.TOPLANTI TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ 141
2.8. TOPLANTI BAŞKANI, YAZMANI, ( SEÇİLMİŞSE, BAŞKAN YARDIMCISI, OY TOPLAMA MEMURU) VE BAKANLIK TEMSİLCİSİ(VARSA) TARAFINDAN TOPLANTI TUTANAĞI, HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ VE DİĞER BELGELERİN İMZALANMASI 143
2.9. MUHALEFET ŞERHİ VARSA ŞERH KOYANLARIN TUTANAĞI İMZALAMASI 143
3. GENEL KURUL SONRASI YAPILMASI GEREKENLER 143

ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
1) ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRILMASININ TEMEL ŞARTLARI 145
2) HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ EDİLMESİNDE ÖDEME 145
3) ANONİM ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN MİNİMUM DEĞERİ 146
4) SERMAYE ARTIRIMINDA YÖNETİM KURULUNUN BEYANI 146
5) ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYENİN TAAHHÜT EDİLEN ŞEKİLDE ARTIRILMASI 147
6) ANONİM ŞİRKETLERDE RÜÇHAN HAKKI 148
7) ANONİM ŞİRKETLERDE İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI 149
8) ANONİM ŞİRKETLERDE ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMI 152
9) SERMAYE ARTIRIMI İŞLEMLERİNİN MUHASEBE KAYITLARI 152
10. HALKA AÇIK İŞLETMELERDE SERMAYE ARTIŞININ MUHASEBE KAYITLARI 154

ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
1. SERMAYENİN AZALTILMASININ KARARA BAĞLANMASI 157
2. SERMAYE AZALTIMINDA ŞİRKET ALACAKLILARINA ÇAĞRI YAPILMASI 158
3. SERMAYENİN AZALTILMASINA YÖNELİK GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ 158
4. SERMAYE AZALTILMASININ MUHASEBE KAYDI 159

ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE SENEDİ VE SERMAYE KOYMA BORCU
1. ANONİM ŞİRKETLERDE HER BİR HİSSENİN MİNİMUM DEĞERİ 161
2. ANONİM ŞİRKETLERDE PAYLARIN ŞİRKETE KARŞI BÖLÜNÜP BÖLÜNEMEYECEĞİ 162
3. ANONİM ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR 162
4. ANONİM ŞİRKETLERDE İMTİYAZLARIN KORUNMASI 164
4.1. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU 164
5. ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ 165
6. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLİĞİ HAKKININ KAZANILMASI 167
6.1. PAY SAHİPLİĞİ 167
6.2. PAY SAHİPLİĞİNİN KAZANILMASI 167
7. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLİĞİNİN KAYBEDİLMESİ 169
8.ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLİĞİ HAKLARI 169
8.1. MALVARLIĞI HAKLARI 169
8.2. KATILMA HAKKI 171
8.3. BÜYÜK PAY SAHİBİNİN AZINLIĞI ŞİRKETTEN ÇIKARMA HAKKI 172
9.PAY SAHİPLERİNİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 173
9.1.PAY SAHİBİNİN ASLİ BORCU 173
9.2. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 174
10. BAĞLI NAMA YAZILI PAY SENETLERİ 174
11.PAY SENETLERİNİN YERİNE ÇIKARILAN DİĞER GEÇİCİ SENETLER VE DİĞER MENKUL KIYMETLER 175
11.1. İLMÜHABERLER 175
11.1.1 ÖRNEK GEÇİCİ İLMÜHABER ÇIKARMA KARARI 176
11.1.2. GEÇİCİ İLMÜHABER ÖRNEĞİ 177
11.1.3. GEÇİCİ İLMÜHABER TESLİM TUTANAĞI ÖRNEĞİ 178
11.2. İNTİFA SENETLERİ 179
11.3. KUPONLAR 179
11.4. TAHVİLLER 189
11.5. FİNANSMAN BONOLARI 179

ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE SENEDİ VE HİSSE SENEDİ BASTIRILMASININ VERGİSEL BOYUTU
1. PAY VE PAY SENEDİ KAVRAMLARI 181
2. PAY SENETLERİNİN TÜRLERİ 182
3. PAY SENEDİ BASTIRMA ZORUNLULUĞU 184
4. TÜRK TİCARET KANUNU’NDA PAY SENETLERİNİN BASTIRILMASIYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER VE İLMÜHABERLER 186
5. VERGİ YASALARINA GÖRE ANONİM ŞİRKET PAYLARININ YADA PAY SENETLERİNİN VE İLMÜHABERLERİN DEVRİNDE VERGİ 187
6. VERGİYLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİN TÜRK TİCARET KANUNU’NUN PAY SENETLERİ BASTIRILMA ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 189
7. HİSSE SATIŞ KAZANCININ HESAPLANMASI VE BEYANI 191
8. İVAZSIZ HİSSE SENEDİ BAĞIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ 191

ANONİM ŞİRKETLERDE KAR PAYI VE KAR PAYI AVANSI İŞLEMLERİ İLE VERGİSEL BOYUTU
1. ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 193
1.1. YENİ TTK’YA GÖRE KAR PAYI 193
1.2. YENİ TTK’YA GÖRE YEDEK AKÇELER 193
1.3. YENİ TTK’YA GÖRE ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAY SENETLERİ İÇİN AYRILAN YEDEK AKÇE VE YENİDEN DEĞERLEME FONLARI 194
1.4. YENİ TTK’YA GÖRE ÇALIŞANLAR VE İŞÇİLER LEHİNE YARDIM AKÇESİ 194
1.5. YENİ TTK’YA GÖRE KÂR PAYI İLE YEDEK AKÇELER ARASINDA İLGİ 195
1.6. YENİ TTK’YA GÖRE KAR DAĞITIMI 195
1.7. YENİ TTK’YA GÖRE KAR DAĞITIM TABLOSU 200

ANONİM ŞİRKETLERDE AVANS KAR DAĞITIMI
1. YENİ TTK’YA GÖRE AVANS KAR PAYI DAĞITIMI KAVRAMI 229
2. AVANS KAR PAYI DAĞITIMININ ŞARTLARI 230
3. DAĞITILACAK KÂR PAYI AVANSI TUTARI VE HESAPLANMASI 231
4. KÂR PAYI AVANSI ÖDEMELERİ 231
5. KÂR PAYI AVANSI İŞLEMLERİNDE YÖNETİM ORGANININ GÖREVLERİ 232
6. KÂR PAYI AVANSI HESAPLAMA TABLOSU 232
7. AVANS KÂR PAYI DAĞITIMINA DAİR VERGİSEL DÜZENLEMELER 234
8. AVANS KAR PAYI DAĞITIMI VE DÖNEM SONU KARINA MAHSUBUNUN MUHASEBESİ 235
9. DÖNEM SONU NET KÂRININ, DAĞITILAN AVANS KÂR PAYINI KARŞILAYACAK DURUMDA OLMAMASI HALİ 239
10. AVANS KÂR PAYI DAĞITILDIĞI HESAP DÖNEMİNİN ZARARLA SONUÇLANMASI HALİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 241

ANONİM ŞİRKETLERDE HUKUKİ SORUMLULUK HALLERİ
1) BELGELERİN VE BEYANLARIN KANUNA AYKIRI OLMASINDA SORUMLULUK KİME AİTTİR 243
2) ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE İLE İLGİLİ YANLIŞ BEYANLARDAN KİMLER SORUMLUDUR? 243
3) MADDİ VE AYNİ VARLIKLARIN DEĞER BİÇİLMESİNDE YOLSUZLUK 244
4) ANONİM ŞİRKETLER HALKTAN ARA TOPLAYABİLİR Mİ? 244
5) KURUCULARIN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, YÖNETİCİLERİN VE TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU 244
6) DENETÇİNİN SORUMLULUĞU 244
7) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU 245
8) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ORTAKLARIN ŞİRKET BORÇLARI NEDENİ İLE SORUMLULUĞU 246
9) VERGİ BORÇLARI NEDENİ İLE SORUMLULUK 246
10) ANONİM ŞİRKETLERDE SGK BORÇLARINDA SORUMLULUK 247

ANONİM ŞİRKETLERDE CEZAİ SORUMLULUK HALLERİ
1. SADECE ADLİ PARA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR 249
1.1. BAĞLI VEYA HAKİM ŞİRKET RAPORLARININ DÜZENLENMEMESİ 249
1.2. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DENETİM ELEMANLARINCA İSTENİLEN
BİLGİ VE BELGELERİN VERİLMEMESİ VEYA DENETİMİN ENGELLENMESİ 249
1.3. ŞİRKET KURUCULARININ KANUNA AYKIRI BEYANDA BULUNMASI 250
1.4. ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞINA AYKIRI OLARAK PAY SAHİPLERİNE
BORÇ VERİLMESİNİN CEZASI 250
1.5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞINA AYKIRI
DAVRANMASI 252
1.6. TİCARİ DEFTERLERİN MEVCUT OLMAMASI VEYA HİÇBİR KAYIT İÇERMEMESİ YA DA KANUNA UYGUN SAKLANMAMASI 253
1.7. ŞİRKET AYINLARINA DEĞER BİÇİLMESİNDE YOLSUZLUK YAPILMASI 253
1.8. İNTERNET SİTESİNİN HİÇ VEYA KANUNA UYGUN BİR ŞEKİLDE OLUŞTURULMAMASI 258
2. SADECE HAPİS CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR 254
2.1.DEFTER VE BELGELERİ İNCELEYENLERİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMASI 254
2.3.TİCARİ DEFTERLERE KASITLI OLARAK GERÇEĞE AYKIRI KAYIT YAPILMASI 254
2.2.4. KANUNA AYKIRI OLARAK HALKTAN PARA TOPLANMASI 255
3. HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR 255
3.1. ŞİRKET SERMAYESİ HAKKINDA YANLIŞ BEYANDA BULUNULMASI 255
3.2.TİCARET UNVANINDA KANUNA AYKIRI EK KULLANILMASI VEYA UNVANIN KANUNA AYKIRI OLARAK DEVREDİLMESİ 255
3.3. HAKSIZ REKABETİN İHLAL EDİLMESİ 256

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNİN ESASLARI
1) TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER 257
1.1. BAŞLANGIÇ SERMAYESİNİN TAMAMEN ÖDENMESİ 257
1.2. KAYITLI SERMAYE TAVANININ TESPİT EDİLMESİ 258
1.3. ESAS SÖZLEŞMEDE HÜKÜM BULUNMASI 258
1.4. BAKANLIKTAN İZİN ALINMASI 259

ANONİM ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALILIĞI
1. 1479 SAYILI BAĞ-KUR KANUNU’NDA ANONİM ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALILIĞI 261
2. 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NDA ANONİM ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALILIĞI 261
3. ANONİM ŞİRKETLERİN KURUCU ORTAKLARININ SİGORTALILIK DURUMU 262

HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKET HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
1. HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIK NEDİR? 265
3. HALKA AÇIK ANCAK HİSSE SENETLERİ BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ANONİM ŞİRKETLERDE YÜKÜMLÜLÜKLER 272
3.2. HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKETLERDE ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ 276
3.3. FİNANSAL TABLO VE YILLIK RAPORLARIN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER İLE SORUMLULUK ESASLARI 277
3.4. BAĞIMSIZ DENETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 278
3.5. FİNANSAL TABLO VE YILLIK RAPORLARIN AÇIKLANMASI VE KURUL'A GÖNDERİLMESİ 278
3.6. BİRİKİMLİ OY YÖNTEMİNİ UYGULAMA ZORUNLULUĞU 280
3.7. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN KURUL'UN UYGUN GÖRÜŞÜNÜ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 280
3.8. HALKA AÇIK BİR ANONİM ORTAKLIĞIN ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI YOLUYLA YILLIK KARINI AZALTAMAMASI 280
3.9. ÇAĞRIDA BULUNMA ZORUNLULUĞU 280
4. HALKA AÇIK VE HİSSE SENETLERİ BORSADA İŞLEM GÖREN ANONİM ŞİRKETLERDE YÜKÜMLÜLÜKLER 282
4.1. TEMETTÜ DAĞITIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 282
4.2. ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ288
4.3. MALİ TABLO VE YILLIK RAPOR HAZIRLANMA VE BİLDİRİMİNDE SORUMLULUK 290
4.4. BAĞIMSIZ DENETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 292
4.5. FİNANSAL TABLO, BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE YILLIK RAPORLARIN AÇIKLANMASI, KURUL'A VE BORSA'YA GÖNDERİLMESİ 292
4.6. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN KURUL'UN UYGUN GÖRÜŞÜNÜ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 295
4.7. HALKA AÇIK BİR ANONİM ORTAKLIĞIN ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI YOLUYLA YILLIK KARINI AZALTAMAMASI 295
4.8. ÇAĞRIDA BULUNMA ZORUNLULUĞU 295
4.9. KURUMSAL YÖNETİM 297
5. HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKETLERDE BEDELLİ BE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI 298
6. HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA BİRLEŞME 299

ANONİM ŞİRKETLERDE GEÇİCİ İLMÜHABER
1. GEÇİCİ İLMÜHABER NEDİR? 301
2. GEÇİCİ İLMÜHABER BASTIRILMASININ KDV AÇISINDAN AVANTAJLARI 302
3. GEÇİCİ İLMÜHABER BASTIRILMASININ KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN AVANTAJLAR 303

-
YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU YETKİ DEVRİ
1. ANONİM ŞİRKETTE YÖNETİM 308
2.YENİ TTK’YA GÖRE YÖNETİM YETKİSİNİN DEVRİ 308
3. YETKİ DEVRİNİN SONUÇLARI 309
4.YÖNETİM YETKİSİNİN DEVRİ HALİNDE SORUMLULUK 309


II. KISIM: LİMİTED ŞİRKETLER

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA LİMİTED ŞİRKETLERLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
1. KURULUŞA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 313
2. ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNDE YER ALMASI GEREKENLER 313
3. SERMAYE İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 314
4. YÖNETİM VE GENEL KURULDA DEĞİŞİKLİKLER 314
5.PAY SENEDİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 314

LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ
1. LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ 317
1.1. LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ DİLEKÇESİ 317
1.2. KURULUŞ BİLDİRİM FORMU 318
1.3. YABANCI ORTAKLIKLARDA YAPILACAK İŞLEMLER 320
1.4. NOTER TASDİKLİ LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ 320
1.5. MÜDÜRLERİN İMZA BEYANNAMELERİ 323
1.6. KURUCULAR BEYANI 323
1.7. ORTAK OLMAYAN MÜDÜRLER İÇİN GÖREVİ KABUL ETTİĞİNE DAİR NOTER ONAYLI BELGE 325
1.8. TÜZEL KİŞİNİN MÜDÜRLİĞE SEÇİLMESİNDE HAZIRLANACAK BELGE 326
1.9. MÜDÜRÜN ORTAKLAR DIŞINDAN ATANAN YABANCI UYRUKLU KİŞİ OLMASI 326
1.10 SERMAYENİN ON BİNDE DÖRDÜNÜN REKABET KURUMUNA YATIRILMASI 326
1.11. BANKA MEKTUBU 326
1.12. ODA KAYIT BEYANNAMESİ 326
1.13. LİMİTED ŞİRKET KURULUŞUNDA AYNİ SERMAYE VARSA 329
1.14. LİMİTED ŞİRKET KURULUŞUNDA REŞİT OLMAYAN ORTAK VARSA 329
1.15. KURULAN LİMİTED ŞİRKET GÜMRÜK MÜŞAVİR ŞİRKETİYSE 329
1.16. LİMİTED ŞİRKETİN KURUCULARI ARASINDA BELEDİYELER İLE MAHALLİ İDARELER VARSA 329
2. LİMİTED ŞİRKET UNVANIYLA İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 329

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA LİMİTED ŞİRKETLERLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER
1. YENİ TTK’YA GÖRE LİMİTED ŞİRKETİN TANIMI 331
2. LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLARIN ŞİRKET BORÇLARINDA 331
3. LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ AZAMİ SAYISI 331
4. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMELERİ 332
5. LİMİTED ŞİRKETLERDE ASGARİ SERMAYE TUTARI 337
6. LİMİTED ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLECEKLER VE KONULAMAYACAKLAR 337
7. LİMİTED ŞİRETLERDE ESAS SERMAYE PAYLARININ EN AZ OLMASI GEREKEN BEDEL 337
8. LİMİTED ŞİRKETLER İNTİFA SENEDİ ÇIKARABİLİR Mİ? 338
9. LİMİTED ŞİRKETLERDE KURULUŞ 338
10. LİMİTED ŞİRKETLERDE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ 340
11. LİMİTED ŞİRKETLERDE RÜÇHAN HAKKI 340
12. LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI 341
13.LİMİTED ŞİRKETLERDE ÖNEMLİ KARARLARDA NİSAPLAR 343
14. GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ VE BUTLANI 344
15. LİMİTED ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE TEMSİL 345
16. LİMİTED ŞİRKETLERDE TİCARİ MÜMESSİLLER VE TİCARİ VEKİLLER 348
17. LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE KAYBI VE BORCA BATIK OLMA DURUMU 348
18. LİMİTED ŞİRKETLERDE İFLASIN BİLDİRİLMESİ VE ERTELENMESİ 349
19. LİMİTED ŞİRKETLERDE SONA ERME HALLERİ349
20. LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLIKTAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA 350
21. LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYE 351
22. LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYE İŞLEMLERİ 353
23. LİMİTED ŞİRKETLERDETASFİYE MEMURLARININ GÖREVLERİ 353
24. LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYE SONUCU ORTAKLARA DAĞITIM YAPILMASI 354
25. LİMİTED ŞİRKETLERDE EK TASFİYE UYGULAMASI 355
26. LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYEDEN DÖNÜLEBİLİR Mİ? 355
27. LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYE İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 355


LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
1. LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL 369
2. LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURULUN YETKİLERİ 369
3. ESKİ TTK VE YENİ TTK’YA GÖRE LİMİTED ŞİRKETLERDE OLAĞAN GENEL KURUL YAPILMA ZAMANI 371
4. LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURULU KİMLER DAVET EDER? 372
5. LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN GENEL KURULA ÇAĞRI 372
6. AZLIĞIN GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMASI 372
7. LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL ÇAĞRI İLANINDA YER ALACAK HUSUSLAR 373
8. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL GÜNDEMİNDE YER ALMASI ZORUNLU ASGARİ UNSURLAR 373
9. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULUNDA HAZIR BULUNMASI GEREKEN BELGELER 374
10. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULUNDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNUP BULUNMAYACAĞI 374
11. LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURULA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM OLABİLİR Mİ? 375
12. LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARDAN BİRİ GENEL KURULA TEMSİLCİ İLE KATILABİLİR Mİ? 375
13. LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL YAPILMA YÖNTEMLERİ 376
14. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 377
15. ORTAKLARIN OY HAKKI VE HESAPLANMASI 377
16. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULLARINDA OY HAKKINDAN YOKSUNLUK 378
17. AĞIRLAŞTIRILMIŞ NİSAP GEREKTİREN GENEL KURULLAR 378
18. GENEL KURUL TOPLANTISINA YETKİSİZ KATILMA 379
19. GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ VE İPTAL SEBEPLERİ
20. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ VE BUTLANI 380
21. LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTILARININ YAPILMAMASININ SONUÇLARI 380

LİMİTED ŞİRKETLERDE ADIM ADIM GENEL KURUL İŞLEMLERİ
1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI 383
2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM 384
3. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL ÇAĞRISIZ 385
4. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULU İÇİN VEKALETNAME 386
5. KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI 387
6. MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI 387
7. DENETİM RAPORUNUN HAZIRLANMASI (VARSA) 395
8. HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNİN HAZIRLANMASI 395
9. TOPLANTIDA HAZIR BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR 397
10. TOPLANTIDA HAZIR BULUNMASI ZORUNLU OLANLAR VE KATILMA HAKKI 397
11. TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI 398
12. TOPLANTI TUTANAĞININ (GENEL KURUL KARARI) DÜZENLENMESİ 399

LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU
1. LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞİRKET ORTAKLARININ SORUMLULUĞU 401
2. LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU KİME KARŞI VE NASIL OLACAKTIR? 403
2.1. LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE SORUMLULUK 403
2.2. EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ŞARTLARI 404
2.3. EK ÖDEMELERİN GERİ VERİLMESİ 405
2.4. EK ÖDEME DURUMUNDA MUHASEBELEŞTİRME SORUNU 406
2.4. EK ÖDEMEDEN MAHSUP VE İADELERDE MUHASEBELEŞTİRME SORUNU 408
2.5. LİMİTED ŞİRKETLERDE EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 408
3. LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ ŞİRKETTEKİ PAYINI DEVRETMESİ HALİNDE SORUMLULUĞU 415


LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY SENEDİ VE DEĞER ARTIŞ KAZANCI
1. LİMİTED ŞİRKETLERİN PAY SENEDİ MENKUL KIYMET MİDİR? 417
1.1. LİMİTED ŞİRKET PAY SENETLERİNİ MENKUL KIYMET OLARAK KABUL EDEN YAKLAŞIM 417
1.2.LİMİTED ŞİRKET PAY SENETLERİNİ MENKUL KIYMET OLARAK KABUL ETMEYEN YAKLAŞIM 418
2. LİMİTED ŞİRKET PAY SATIŞININ VERGİYE TABİ OLDUĞU 419
3. LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİR SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ 421

LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALILIĞI
1. LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ SİGORTALILIĞI 425
1.1. 01.10.2008 ÖNCESİNDE LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ SORUMLULUĞU 425
1.2. 01.10.2008-01.03.2011 DÖNEMİNDE LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ SİGORTALILIĞI 427
1.3. LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ 01.03.2011 SONRASINDA SİGORTALILIĞI 428
2. 5510 SAYILI YASA’YA GÖRE LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALILIK BAŞLANGIÇLARI 429
3. LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALILIK MİLATLARINDA SGK MÜDÜRLÜKLERİNE YAPILAN HATALI İŞLEM 429
4. LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALILIK MİLATLARINDA OLMASI GEREKEN UYGULAMA 430
5. LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI KENDİ İŞ YERİNDEN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ? 431

LİMİTED ŞİRKETLERDE KAR PAYI VE AVANS KAR PAYI DAĞITIMI
LİMİTED ŞİRKETLERDE KAR PAYI VE AVANS KAR PAYI DAĞITIMI 433

LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLER HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
1. TÜZEL KİŞİLERİN LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜ OLMASI MÜMKÜN MÜDÜR? 435
2. MÜDÜRLÜK SIFATI NASIL KAZANILIR? 435
3. MÜDÜRLÜK SIFATI NASIL KAYBEDİLİR? 436
4. ŞİRKET SÖZLEŞMESİYLE ATANAN MÜDÜRÜ GENEL KURUL GÖREVDEN ALABİLİR Mİ? 436
5. MÜDÜRLERİN GÖREV SÜRESİ BELİRLİ MİDİR? 436
6. MÜDÜRLER İÇİN ARANAN NİTELİKLER NELERDİR? 437
7. MÜDÜRLERİN DEVREDİLEMEZ VE VAZGEÇİLEMEZ GÖREVLERİ 437
8. MÜDÜRLERİN TEMSİL YETKİSİ 438

LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜMÜ
1. LTD. ŞTİ’DEN A.Ş.’YE DÖNÜŞÜM İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER YAPILACAK İŞLEMLER 439
1.1 YÖNETİM ORGANI TARAFINDAN KARAR ALINMASI 439
1.2. BİLANÇO VEYA ARA BİLANÇO ÇIKARTILMASI 439
1.3. TÜR DEĞİŞTİRME PLANININ HAZIRLANMASI 441
1.4. TÜR DEĞİŞTİRME RAPORUNUN HAZIRLANMASI 441
1.5. ÖZVARLIĞIN HESAPLANMASI 442
1.6. TÜR DEĞİŞTİREN ŞİRKETİN TÜR DEĞİŞTİRME PLANI¬NIN/RAPORUNUN ORTAKLARIN İNCELEMESİNE AÇILMASI 444
1.7. MENFAAT SAHİPLERİNİN KORUNMASI 445
1.8. GENEL KURULUN TÜR DEĞİŞTİRME PLANINI ONAYLAMASI VE NİSAPLAR 448
1.9. LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞMESİNİN TESCİLİ 449
1.10. LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞMESİNİN İLANI 451

ADIM ADIM LİMİTED ŞİRKETTEN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜM
1. BİRİNCİ ADIM: TİCARET SİCİLİNE YAZILACAK METNİN HAZIRLANMASI 453
2. İKİNCİ ADIM: KURULUŞ DİLEKÇESİ VE BİLDİRİM FORMUNUN HAZIRLANMASI 454
3. ÜÇÜNCÜ ADIM: İŞ YERİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİN HAZIRLANMASI 456
4. DÖRDÜNCÜ ADIM: SMMM BİLGİLERİNİN HAZIRLANMASI 458
5. BEŞİNCİ ADIM: GAYRİMENKUL LİSTESİNİN HAZIRLANMASI 459
6. ALTINCI ADIM: TÜR DEĞİŞTİRME PLANININ HAZIRLANMASI 460
7. YEDİNCİ ADIM: TÜR DEĞİŞTİRME RAPORUNUN HAZIRLANMASI 461
8. SEKİZİNCİ ADIM: TÜR DEĞİŞTİRME KARARININ ALINMASI 462
9. DOKUZUNCU ADIM: ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ 463
10. ONUNCU ADIM: İMZA BEYANININ HAZIRLANMASI 468

LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜMÜNDE HİSSE SATIŞINDA VERGİLENDİRMEDE İLK İKTİSAP
1. HİSSE SATIŞININ VERGİLEMESİNDE YASAL MEVZUAT 469
1.2. NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU LİMİTED ŞİRKETTEN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞME İŞLEMİNDE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İLK İKTİSABI HANGİ TARİHTİR? 470
1.3.YENİ ANONİM ŞİRKETTEKİ HİSSELERİN SATILMASI HALİNDE VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜK NE OLACAKTIR? 470
2. YENİ ANONİM ŞİRKETTEKİ HİSSELERİN SENEDE VEYA İLMÜHABERE BAĞLANMASI VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ NASIL ETKİLER? 471

LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ
1. LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ 473
1.1. HİSSE DEVRİ İÇİN DİLEKÇE VERİLMESİ 473
1.2. HİSSE DEVRİNE YÖNELİK GENEL KURULU KARARI 474
1.3. LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİYLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 475III. KISIM: ORTAK HÜKÜMLER

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE DEFTER VE BELGELER VE TASDİK ZAMANI
1) TÜRK TİCARET KANUNUNDA MÜKELLEFİN DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ 479
2) ANONİM ŞİRKETLERİN TUTACAKLARI DEFTERLER 480
3) TİCARİ DEFTERLERİN TASDİK ZAMANLARI 481
3.1. TİCARİ DEFTERLERİN İLK AÇILIŞ TASDİKLERİ 481
3.2. İZLEYEN FAALİYET DÖNEMLERİNDEKİ AÇILIŞ TASDİKLERİ 481
3.3. KAPANIŞ TASDİKLERİ 481
3.4. AYNI DEFTERLERİN İZLEYEN FAALİYET DÖNEMİNDE DE KULLANILMAK İSTENMESİ HALİNDE TASDİK ZAMANI 481
4) LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTACAKLARI DEFTERLER 482
5) DEFTER VE BELGELERLE İLGİLİ CEZALAR 482

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN BİRBİRLERİNE ÜSTÜNLÜKLERİ
1. ANONİM ŞİRKETLERİN AVANTAJLARI 485
2. ANONİM ŞİRKETLERİN DEZAVANTAJLARI 486
3. LİMİTED ŞİRKETLERİN AVANTAJLARI 486
4. LİMİTED ŞİRKETLERİN DEZAVANTAJLARI 487
5. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET KIYASLAMASININ SONUÇLARI 488
6. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARININ TABLOSAL KARŞILAŞTIRIMI 490

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE TAM VE KISMİ BÖLÜNME
1) YENİ TTK’DA ŞİRKETLERDE TAM VE KISMİ BÖLÜNME 499
2) YENİ TTK’DA BİLANÇO TARİHİ İLE BÖLÜNME ARASINDA 6 AYDAN FAZLA BİR ZAMAN VARSA ARA BİLANÇO ÇIKARILIR 499
3) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE BÖLÜNMEDE İŞLEM SIRASI 500
4) YENİ TTK’DA BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ VE BÖLÜNME PLANININ İÇERİĞİ 501
5) YENİ TTK’DA BÖLÜNME SONRASI ŞİRKET ALACAKLILARIN KORUNMASI VE BÖLÜNMENİN TESCİLİ 502
6) TAM VE KISMİ BÖLÜNMEDE İŞÇİLİK HAKLARI 503
7) DEVRE KARŞI ÇIKAN İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI ÖDENİR Mİ? 504
8) İŞYERİ DEVRİ KONUSUNDA BORÇLAR KANUNU, İŞ KANUNU VE TİCARET KANUNU NASIL UYGULANACAK? 505
9) BİR SERMAYE ŞİRKETİ, BİR ŞAHIS ŞİRKETİNE BÖLÜNEBİLİR Mİ? 505
10) BÖLÜNMEDE ŞİRKET PAYLARININ VE HAKLARININ KORUNMASI 506
11) VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE BÖLÜNME 508

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ ÇEKTİKLERİ PARANIN VERGİLENDİRİLMESİ
1. KASA HESABININ YIL SONU YÜKSEK BAKİYE VERMESİ KARŞISINDA KASAYA ADAT HESAPLAMASININ YAPILMASI 519
2. DÖVİZ CİNSİ KASA BAKİYELERİNDE ADAT YÖNTEMİYLE FAİZ UYGULAMASI 523
3. YÜKSEK BAKİYELİ KASALARA ADAT YÖNTEMİYLE SÜREKLİ FAİZ HESAPLAMAK VERGİSEL YÖNDEN OLUŞABİLECEK TÜM ELEŞTİRİLERİ VE OLUMSUZ SONUÇLARI ENGELLER Mİ? 525
4. ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABINA ADAT YÖNTEMİ, FAİZ ORANI 526
5. DÖVİZLİ ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABININ DÖNEMSONU DEĞERLEME İŞLEM 529

LİMİTED ŞİRKETİ ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRMENİN AVANTAJLARI
LİMİTED ŞİRKETİ ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRMENİN AVANTAJLARI 531

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE UYGULAMALI SERMAYE ARTIRIMI
1. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE UYGULAMALI SERMAYE ARTIRIMI 533
1.1. DİLEKÇENİN HAZIRLANMASI 533
1.2. SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARI 534
1.3. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 535

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE UYGULAMALI SERMAYE AZALTIMI
1. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE UYGULAMALI SERMAYE AZALTIMI 537
1.1. DİLEKÇENİN HAZIRLANMASI 537
1.2. ŞİRKET ALACAKLILARINA ÇAĞRI 538
1.3. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYENİN AZALTILMASI İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 539
2. SERMAYE AZALTILMASININ MUHASEBE KAYDI 540

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI VE ARTIRIMININ EŞ ZAMANLI YAPILMASI
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI VE ARTIRIMININ EŞ ZAMANLI YAPILMASI 541

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
1. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 543
1.1. ADRES DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇESİ 543
1.2. GENEL KURUL KARARI 544
1.3. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 544

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞUBE AÇILIŞI
1. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞUBE AÇILIŞI 545
1.1. ŞUBE AÇILIŞI İÇİN DİLEKÇE VERİLMESİ 545
1.2. ŞUBE AÇILIŞINA YÖNELİK GENEL KURUL KARARI ALINMALIDIR 547
1.3. ŞUBE AÇILIŞI İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 548

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞUBE KAPANIŞI
1. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞUBE KAPANIŞI 549
1.1. ŞUBE KAPANIŞI İÇİN DİLEKÇE VERİLMESİ 549
1.2. ŞUBE KAPANIŞINA YÖNELİK GENEL KURUL KARARI ALINMALIDIR 550
1.3. ŞUBE KAPANIŞINA AİT DİĞER HUSUSLAR 550

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE MÜDÜR ATAMASI
1. SERMAYE ŞİRKETLERİNDE MÜDÜR ATAMASI 553
1.1. MÜDÜR ATAMASI İÇİN DİLEKÇE VERİLMESİ 553
1.2. MÜDÜR ATAMASINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARI 554
1.3. MÜDÜR ATAMASIYLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 555

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE MÜDÜR İSTİFASI
1. SERMAYE ŞİRKETLERİNDE MÜDÜR İSTİFASI 559
1.1. MÜDÜR İSTİFASI İÇİN DİLEKÇE VERİLMESİ 559
1.2. MÜDÜR İSTİFASINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARI 560
1.3. MÜDÜR İSTİFASIYLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 561

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE SONA ERME VE TASFİYE
1. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETİ SONA ERDİREN HALLER 563
1.1 ANONİM ŞİRKETİ SONA ERDİREN GENEL HALLER 563
1.2. LİMİTED ŞİRKETİ SONA ERDİREN HALLER 563
2. ANONİM ŞİRKETİ SONA ERDİREN ÖZEL HALLER 564
2.1. ORGANLARIN EKSİKLİĞİ 564
2.2. HAKLI SEBEPLERLE FESİH 564
3. SERMAYE ŞİRKETLERİNİN SONA ERMESİNDE TESCİL VE İLAN VAR MIDIR? 565
4. SERMAYE ŞİRKETLERİ NE ZAMAN TASFİYE HALİNE GİRER VE TASFİYEDE ŞİRKET ORGANLARININ DURUMU 565
5. TASFİYE MEMURLARININ ATANMASI 565
6. TASFİYE MEMURLARININ GÖREVDEN ALINMASI 566
7. TASFİYE MEMURLARI ŞİRKETİN TÜM AKTİFLERİNİ SATMAYA TEK BAŞLARINA YETKİLİMİDİR? 566
8. SERMAYE ŞİRKETLERİNDE TASFİYE İŞLEMLERİ 566
8.1. ENVANTER ÇIKARMA566
8.2. ALACAKLILARIN ÇAĞRILMASI VE KORUNMASI 567
9. TASFİYE MEMURLARININ GÖREVLERİ 567
10. TASFİYE SONUCU ORTAKLARA DAĞITIM YAPILMASI 568
11. EK TASFİYE UYGULAMASI 568
12. SERMAYE ŞİRKETLERİNDE TASFİYEDEN DÖNÜLEBİLİR Mİ? 569
13. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GETİRİLEN YENİ BİR KAVRAM: KOLAY TASFİYE 569
13.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE KOLAY TASFİYE SÜRECİNE GİRECEK İŞLETMELER HANGİLERİDİR? 569
13.2. KOLAY TASFİYE SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ 570
13.3. KOLAY TASFİYE İŞLEMLERİNİN MALİYETİ 571
13.4. KOLAY TASFİYE SÜRECİNDE TASFİYE MEMURLARININ GÖREVLERİ 571
13.5. KOLAY TASFİYE SÜRECİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLİ KONULAR 572
14.TASFİYE BEYANNAMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 573
15. TASFİYE VE İFLAS HALLERİNDE SORUMLULUK 573
15.1. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE SORUMLULUK 575
15.2. 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE SORUMLULUK 576
15.3. 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN’A GÖRE SORUMLULUK 578
16. TASFİYE EDİLEN KURUMLARDA DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 579
17. TASFİYE DÖNEMİ BEYANNAMESİNDE VERGİ MATRAHINA NASIL ULAŞILIR 581
18. TASFİYE DÖNEMİNDE BEYANNAME VERME ZAMANI 581
19. TASFİYENİN ZARARLA KAPANMASI DURUMU 582
20. TASFİYE İŞLEMLERİNDE ZAMAN AŞIMI 582
21. ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 582

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYEYE GİRİŞ UYGULAMASI
1. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYEYE GİRİŞ UYGULAMASI 595
1.1. TASFİYEYE GİRİŞ DİLEKÇESİ 595
1.2. TASFİYEYE GİRİŞ İÇİN GENEL KURUL KARARI ALINMASI 596
1.3. SERMAYE ŞİRKETLERİNDE TASFİYEYE GİRİŞTE DİĞER HUSUSLAR 596

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYE SONU UYGULAMASI
1. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYE SONU UYGULAMASI 599
1.1. TASFİYE SONU DİLEKÇESİ 599
1.2. TASFİYE SONU İÇİN GENEL KURUL KARARI ALINMASI 600
1.3. SERMAYE ŞİRKETLERİNDE TASFİYE SONU İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 601

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYEDEN DÖNÜLMESİ
1. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYEDEN DÖNÜLMESİ 603
1.1. TASFİYEDEN DÖNÜŞ DİLEKÇESİ 603
1.2. TASFİYEDEN DÖNÜLMESİNE İLİŞKİN GENEL KURUL KARARI 604
1.3. TASFİYEDEN DÖNÜLMESİYLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 605

KAYNAKÇA