YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
STOKLARIMIZ TÜKENDİ!

BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI!
Kitabı sadece sitemizden temin edebilirsiniz. Sınırlı Sayıda Özel Baskı!


 
Bordro Uygulama Rehberi Kitabı


 

 

BORDRO
UYGULAMA REHBERİ
KİTABI ÇIKTI
 
 

 

Prof. Dr. Nuray GÖKÇEK
KARACA

 


 

 
 Bordro Uygulama Rehberi Kitabı Tanıtım 1

 2021 YILI ÖZEL BASKI 
Sınırlı sayıda basılan MuhasebeTR Yayınlarını sadece sitemizden temin edebilirsiniz.
SAYFA SAYISI: 676
 

***ÖNEMLİ: KİTAP HAKKINDA***

AÇIKLAMALI, ÖRNEK UYGULAMALARI, MUHASEBE KAYITLARI VE BELGELER İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ EŞSİZ KAYNAK KİTAP!
- Asgari Ücret, Ücret Şekilleri, Ücretin Ödenmesi, Ücretin Korunması, Fazla Çalışma Ücreti, Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti,
- Ücret Hakkında Bilinmesi Gerekenler
- Hafta Tatil Ücreti, Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti, Yıllık İzin Ücreti,
- İşçi Özlük Dosyası
- Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, İş Güvencesi Tazminatı, Kötü Niyet Tazminatı, Sendikal Tazminat, Ayrımcılık Tazminatı, Askerlikten Doğan Tazminat, Maluliyetten Doğan Tazminat (Maluliyet Tazminatı), Cezai Şart Ve Cezai Şartı Aşan Zararın Tazmini
- İş Hukukunda Belgeler
- Tazminatlara İlişkin Muhasebe İşlemleri, Asgari Geçim İndiriminin Muhasebeleştirilmesi
- Ücret Bordrosu, Bordrolama Sonrası Yasal Bildirimler Ve E-Bildirge, Ücret Hesaplamaları
- Uygulamalı Örnekler
- Muhtasar Beyannameyle Beyanı Gerektiren Özellikli Ücret Ödemeleri
- Personele Sağlanan Her Türlü Ayni Ve Nakdi Menfaatlerin Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları
- Özürlülere Yönelik Vergi Avantajları
- Personel Avansları Hesabının Muhasebeleştirilmesi
- Huzur Hakkı Ödemelerinin Vergisel Boyutu
- Fazla Çalışma Ücretlerinin Muhasebeleştirilmesi
- Personele Sağlanan Hediye Çeklerinin Muhasebeleştirilmesi
- İşçilik Ücretlerinin Muhasebeleştirilmesi
- Bordro ve İş Hukuku İle İlgili Muhasebe Uygulamaları


 

 İÇİNDEKİLER


ÜCRET VE ÜCRETLE İLGİLİ KAVRAMLAR
1. GENEL ANLAMDA ÜCRET NEDİR? 31
2. İŞ HUKUKU AÇISINDAN ÜCRET NEDİR? 31
3. ÜCRETİN İŞÇİLER AÇISINDAN ÖNEMİ NEDİR? 32
4. ÜCRET HADDİ İLE ÜCRET GELİRİ KAVRAMLARI ARASINDAKİ FARK NEDİR? 32
5. İŞVEREN AÇISINDAN ÜCRET NE ANLAMA GELİR? 32
6. İŞÇİ AÇISINDAN ÜCRET NE ANLAMA GELİR? 32
7. ÜCRETİN UNSURLARI NELERDİR? 33
8. İŞ KARŞILIĞI OLMADAN YAPILAN ÖDEMELER ÜCRET SAYILIR MI? 33
9. İŞ GÖRÜLMEDİĞİ HALDE İŞVEREN HANGİ HALLERDE İŞÇİYE ÜCRET ÖDEMEK ZORUNDADIR? 34
10. KADIN VE ERKEK ÇALIŞANLAR ARASINDA ÜCRET KONUSUNDA CİNSİYETE DAYALI AYRIM YAPILABİLİR Mİ? 35
11. PARA DIŞINDA BİR ARAÇLA YA DA AYNİ OLARAK YAPILAN ÖDEMELER ÜCRET SAYILIR MI? 36
12. İŞVEREN DIŞINDA 3. KİŞİLER TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER ÜCRET SAYILIR MI? 36
13. ZORLAYICI BİR SEBEPLE ÇALIŞAMAYAN VEYA ÇALIŞTIRILAMAYAN İŞÇİYE ÜCRET ÖDEMESİ YAPILIR MI? 37
14. ASIL ÜCRET VE GİYDİRİLMİŞ ÜCRET NEDİR? 37
15. NET ÜCRET VE BRÜT ÜCRET NEDİR? 38
16. AYNİ ÜCRET VE NAKDİ ÜCRET NEDİR? 38
17. NOMİNAL ÜCRET VE REEL ÜCRET NEDİR? 38
18. MAKTU ÜCRET NEDİR? 38
19 ÜCRET EKİ NEDİR? 39
20. ÜCRET EKLERİ NELERDİR? 39
21. PRİM NEDİR? 39
22. İKRAMİYE NEDİR? 40
23. TEŞVİK NEDİR? 40
24. PROVİZYON NEDİR? 40
25. BAHŞİŞ NEDİR? 40
26. KÂRDAN PAY ALMA NEDİR? 40
27. SOSYAL YARDIM NEDİR? 40
28. ÜCRET İLE ÜCRET EKLERİ ARASINDAKİ FARK NEDİR? 41
29.YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAHLARI ÜCRET EKİ SAYILIR MI? 41

ÜCRETİN BELİRLENMESİ VE ASGARİ ÜCRET
1. İŞÇİYE ÖDENECEK ÜCRET NASIL BELİRLENİR? 42
2. ÜCRET SERBESTÎSİ NE DEMEKTİR? 42
3. İŞ MEVZUATINDA ÜCRET SERBESTÎSİNİ SINIRLAYAN DÜZENLEMELER NELERDİR? 43
4. İŞ SÖZLEŞMELERİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE BELİRLENEN ÜCRETTEN DAHA DÜŞÜK ÜCRET KARARLAŞTIRILABİLİR Mİ? 43
5. İŞÇİYE ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÜCRET ÖDENEBİLİR Mİ? 43
6. SÖZLEŞMELERDE ÜCRET ÖNGÖRÜLMEMİŞSE, İŞÇİYE ÖDENECEK ÜCRET NASIL BELİRLENİR? 44
7. ASGARİ ÜCRET NEDİR? 44
8. ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ İŞ KANUNU KAPSAMINDA OLMAYANLARA DA UYGULANABİLİR Mİ? 44
9. ASGARİ ÜCRET KİM TARAFINDAN BELİRLENİR? 44
10. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞUR 45
11. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNA SEÇİLECEK İŞÇİ VE İŞVEREN TEMSİLCİLERİNDE HANGİ ÖZELLİKLER ARANIR? 46
12. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NASIL TOPLANIR? 46
13. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NASIL KARAR ALIR? 46
14. ASGARİ ÜCRET İKİ YILDAN DAHA KISA SÜREYLE SAPTANABİLİR Mİ? 46
15. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNUN ASGARİ ÜCRETİ BELİRLERKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖLÇÜTLER NELERDİR? 47
16. ASGARİ ÜCRET HANGİ ÜCRET ŞEKLİNDE SAPTANIR? 47
17. YILLAR İTİBARİYLE ASGARİ ÜCRET NASIL BİR SEYİR İZLEMİŞTİR? 48
18. ASGARİ ÜCRET SAPTANIRKEN YAŞ VE CİNSİYET FARKI GÖZETİLEBİLİR Mİ? 49
19. HÜKÜMETİN BÜTÇE OLANAKLARI ASGARİ ÜCRETİN TESPİTİNDE ÖLÇÜT OLABİLİR Mİ? 49
20. ASGARİ ÜCRET BÜTÜN İŞKOLLARINDA UYGULAMA ALANI BULUR MU? 49
21. TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİNE TABİ OLAN İŞÇİLER ASGARİ ÜCRETE İLİŞKİN DÜZENLEMELERDEN YARARLANABİLİRLER Mİ? 49
22. ASGARİ ÜCRETİN BÖLGESEL DÜZEYDE TESPİTİ MÜMKÜN MÜ? 50
23. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARLARINA KARŞI HİYERARŞİK İDARİ İTİRAZ YOLU VAR MI? 50
24. İŞ SÖZLEŞMESİ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÜCRET ÖDEMESİ KARARLAŞTIRILABİLİR Mİ? 50
25. ASGARİ ÜCRETİN AYNİ OLARAK ÖDENEBİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 51
26. ASGARİ ÜCRETİN ÖDENMEMESİNİN VEYA NOKSAN ÖDENMESİNİN YAPTIRIMI NEDİR? 51

ÜCRET ŞEKİLLERİ
1. İŞ KANUNU VE UYGULAMA BAKIMINDAN ÜCRET TÜRLERİ NELERDİR? 53
2. ZAMAN ESASINA DAYALI ÜCRET NEDİR? 53
3. PARÇA BAŞINA VEYA AKORT ÜCRET NEDİR? 54
4. GÖTÜRÜ ÜCRET NEDİR? 54
5. YÜZDE USULÜ ÜCRET NEDİR? 55
6. YÜZDE USULÜ ÜCRETTE MÜŞTERİLERDEN TOPLANAN YÜZDELER İLE BAHŞİŞLER AYNI ANLAMA MI GELİR? 55
7. İŞVEREN MÜŞTERİLERDEN TOPLANAN YÜZDELERİN DAĞITIMINI HANGİ ESASLARA GÖRE YAPAR? 56
8. PUANLARIN VERİLMESİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR NELERDİR? 56
9. PUANLARIN VERİLMESİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN İŞÇİLERİN HİZMET SÜRELERİ İLE BAŞARI DURUMLARI KİM TARAFINDAN TESPİT EDİLİR? 57
10. PUAN CETVELİNDE YER ALMAYAN İŞLER VE UNVANLAR İÇİN PUAN NASIL VERİLİR? 57
11. MÜŞTERİLERDEN TOPLANAN YÜZDELERİN İŞVERENE BIRAKILMASINI VEYA İŞÇİLERE DAĞITILMASINI ÖNGÖREN SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ GEÇERLİ MİDİR? 57
12. YÜZDELERDEN TOPLANAN PARALARIN İŞÇİLERE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN KAPSAMINA HANGİ MÜESSESELER GİRER? 57
13. KOMİSYON ÜCRETİ NEDİR? 58
14. KÂRDAN PAY ALMA NEDİR? 58

ÜCRETİN ÖDENMESİ
1. ÜCRETİN AYNî OLARAK YA DA BONO, KUPON, SENET VEYAHUT BAŞKA BİR ŞEKİLDE ÖDENMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 59
2. ÜCRET YABANCI PARA CİNSİNDEN ÖDENEBİLİR Mİ? 59
3. ÜCRETİN AYLIK OLARAK ÖDENMESİ İLE MAKTU AYLIK ÜCRET ARASINDAKİ FARK NEDİR? 60
4. ÜCRET NE ZAMAN ÖDENMELİDİR? 60
5. ÜCRET NEREDE ÖDENİR? 60
6. ÜCRETİN T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBELERİ ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 61
7. İŞÇİYE YAPILAN ÖDEMELERİN ZORUNLU TUTULDUĞU HALDE BANKALAR ARACILIĞIYLA YAPILMAMASININ YAPTIRIMI NEDİR? 61
8. ÜCRETİN MEYHANE VB. EĞLENCE YERLERİ VE PERAKENDE MAL SATAN DÜKKÂN VE MAĞAZALARDA ÖDENEBİLİR Mİ? 62
9. ÜCRET GÜNLÜK OLARAK ÖDENEBİLİR Mİ? 62
10. ÜCRETİN BİR KISMI AVANS OLARAK İSTENEBİLİR Mİ? 62
11. ÜCRETİN ÖDENDİĞİ NASIL İSPATLANABİLİR? 63
12. ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ KİME AİTTİR? 63
13. ÜCRET HESAP PUSULASINDA HANGİ HUSUSLARIN BULUNMASI ZORUNLUDUR? 64
14. ÜCRET HESAP PUSULASININ ŞEKİLSEL ÖZELLİĞİ NASILDIR? 65
15. ÜCRET HESAP PUSULASININ İŞÇİLERE VERİLMESİ ZORUNLU MUDUR? 65
16. ÜCRETİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİNİN YAPTIRIMI NEDİR? 65
17. ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİ HANGİ YASAL YOLLARA BAŞVURABİLİR? 65
18. İŞGÖRME EDİMİNİ YERİNE GETİRMEKTEN KAÇINMA HAKKINI KULLANAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR Mİ? 66
19. İŞGÖRME EDİMİNİ YERİNE GETİRMEKTEN KAÇINAN İŞÇİ, İŞGÖRMEDİĞİ SÜRENİN ÜCRETİNİ İŞVERENDEN TALEP EDEBİLİR Mİ? 66
20. İŞVEREN HANGİ MÜCBİR SEBEPLERLE İŞÇİNİN ÜCRETİNİ ÖDEMEYİ GECİKTİREBİLİR? 66
21. ÜCRET ALACAKLARI NE ZAMANA KADAR TALEP EDİLEBİLİR? 66
22. ÜCRET ALACAKLARINA FAİZ UYGULANIR MI? 67

ÜCRETİN KORUNMASI
1. İŞ KANUNUNDA ÜCRETİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER NELERDİR? 69
2. İŞÇİNİN AYLIK ÜCRETİNİN TAMAMI HACZEDİLEBİLİR Mİ? 70
3. İŞÇİNİN AYLIK ÜCRETİNİN TAMAMI DEVİR VE TEMLİK EDİLEBİLİR Mİ? 70
4. ÜCRETE İLİŞKİN HACİZ, DEVİR VE TEMLİK YASAĞINDAN İŞ KANUNU KAPSAMI DIŞINDA KALAN TÜM İŞÇİLER YARARLANABİLİR Mİ? 71
5. ÜCRETİN BİR KISMI TAKAS EDİLEBİLİR Mİ? 71
6. İŞVEREN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ DIŞINDA BAŞKA SEBEPLERLE İŞÇİYE ÜCRET KESME CEZASI VEREBİLİR Mİ? 72
7. İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN KESİLEN PARA CEZALARININ SINIRI NEDİR? 73
8. İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN KESİLEN PARA CEZALARINI İŞVEREN KULLANABİLİR Mİ? 73
9. İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARI KULLANMAYA YETKİLİ KURUL KİMLERDEN OLUŞUR? 74
10. İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARI KULLANMAYA YETKİLİ KURUL NE ZAMAN TOPLANIR VE NASIL KARAR ALIR? 74
11. İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALAR NERELERDE KULLANILABİLİR? 75
12. İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARDAN HANGİ KURULUŞLAR YARARLANABİLİR? 75
13. İŞVERENİN TEK TARAFLI OLARAK ÇALIŞMA SÜRELERİNİ KISALTMASI, İŞÇİ ÜCRETLERİNDE EKSİLTME YAPILMASI İÇİN HAKLI NEDEN MİDİR? 76
14. İŞVERENİN TEMERRÜDÜ HALİNDE İŞÇİ ÜCRETE HAK KAZANIR MI? 76
15. İŞVEREN İŞÇİYE KARŞI HANGİ HALLERDE TEMERRÜDE DÜŞER? 77
16. İŞVERENİN ALACAKLI TEMERRÜDÜNE DÜŞMESİNİN HUKUKİ SONUCU NEDİR? 77
17. İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ HANGİ HALLERDE ÜCRET GARANTİ FONU TARAFINDAN ÖDENİR? 78
18. ÜCRET GARANTİ FONU’NCA ÖDENECEK ÜCRETİN MİKTARI NEDİR? 78
19. İŞÇİLER YAPI VEYA ARSA SAHİBİ YAHUT MÜTEAHHİTTE OLAN ÜCRET ALACAKLARI İÇİN KANUNİ BİR İPOTEKTEN YARARLANABİLİRLER Mİ? 78

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ÜCRETİ
1. FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA NEDİR? 81
2. İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNİN KAPSAMINA TÜM FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA TÜRLERİ GİRER Mİ? 82
3. İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN ÜZERİNDE ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMA SAYILIR MI? 82
4. İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN HER ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMA SAYILIR MI? 82
5. DENKLEŞTİRME SİSTEMİNİN UYGULANDIĞI HALLERDE FAZLA ÇALIŞMA YAPILIP YAPILMADIĞI NASIL SAPTANIR? 83
6. FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ARASINDAKİ FARKLILIKLAR NELERDİR? 83
7. İŞÇİLERE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILABİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 84
8. İŞÇİYE HANGİ ZORUNLU HALLERDE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILABİLİR? 84
9. İŞÇİYE ZORUNLU HALLERDE NE KADAR SÜREYLE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILABİLİR? 85
10. TÜM FAZLA ÇALIŞMA HALLERİNDE YAPILACAK FAZLA ÇALIŞMALAR İÇİN İŞÇİLERİN ONAYI ARANIR MI? 85
11. FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA İÇİN İŞÇİLERDEN ONAY NASIL ALINIR? 86
12. İŞÇİNİN İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİNİN TALİMATI OLMADAN NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİNİN DIŞINDA İŞYERİNDE ÇALIŞMASI FAZLA ÇALIŞMA SAYILIR MI? 86
13. FAZLA ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİ, FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ YERİNE SERBEST ZAMAN KULLANMA İSTEĞİNDE BULUNABİLİR Mİ? 86
14. İŞÇİNİN SERBEST ZAMAN HAKKINDAN YARARLANABİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 87
15. İŞÇİ SERBEST ZAMAN KULLANMA İSTEĞİNDEN VAZGEÇİP BUNUN YERİNE ZAMLI ÜCRET TALEP EDEBİLİR Mİ? 87
16. TÜM FAZLA ÇALIŞMA HALLERİNDE İŞÇİYE SERBEST ZAMAN KULLANDIRILABİLİR Mİ? 88
17. İŞÇİYE SERBEST ZAMAN KANUNDAN VE SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN TATİL VE İZİN GÜNLERİNDE KULLANDIRILABİLİR Mİ? 88
18. İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA YA DA FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YAPMASI HALİNDE ZAMLI ÜCRET VEYA SERBEST ZAMAN KULLANMA İSTEĞİNİ NE ZAMAN AÇIKLAMASI GEREKİR? 88
19. İŞÇİYE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILABİLECEK OLAĞANÜSTÜ HALLER NELERDİR? 89
20. HERHANGİ BİR AYRIM YAPMAKSIZIN HER TÜR İŞTE FAZLA ÇALIŞMA YAPILABİLİR Mİ? 90
21. HERHANGİ BİR AYRIM YAPMAKSIZIN TÜM İŞÇİLERE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILABİLİR Mİ? 91
22. KANUNİ HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİ AŞAN, HAFTANIN YEDİNCİ GÜNÜ YAPILAN ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMA SAYILIR MI? 92
23. FAZLA ÇALIŞMADAN ÖNCE VERİLEN ARA DİNLENME SÜRESİ FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILIR MI? 92
24. FAZLA ÇALIŞMA İÇİN ÖNGÖRÜLMÜŞ AZAMİ SÜRE SINIRI VAR MIDIR? 92
25. GENEL TATİL GÜNLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMA SAYILIR MI? 92
26. KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLER FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ TALEP EDEBİLİRMİ? 93
27. ON ALTI YAŞINDAKİ BİR İŞÇİ FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ TALEP EDEBİLİR Mİ? 93
28. İŞ SÖZLEŞMESİ İLE İŞÇİNİN ÜCRETİNE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ DÂHİL EDİLEBİLİR Mİ? 93
29. İŞÇİYE ÖDENECEK FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ FAZLA ÇALIŞMA HALLERİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Mİ? 93
30. FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ÜCRETİNİN MİKTARI FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İLE AYNI MIDIR? 94
31. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR? 94
32. FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ÜCRETİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ NEDİR? 94
33. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAĞINA FAİZ UYGULANIR MI? 95
34. FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINDA HAKKANİYET İNDİRİMİNE GİDİLEBİLİR Mİ? 96
35. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR? 96
36. PARÇA BAŞINA VE YAPILAN İŞ MİKTARINA GÖRE ÜCRET ÖDENEN İŞLERDE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR? 101
37. YÜZDE USULÜNÜN UYGULANDIĞI İŞYERLERİNDE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ NASIL ÖDENİR? 102
38. YER ALTINDA MADEN İŞLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE ZORUNLU NEDENLERLE VE OLAĞANÜSTÜ HALLERDE YAPTIKLARI FAZLA ÇALIŞMA İÇİN VERİLECEK ÜCRETİN MİKTARI NEDİR? 102
39. FAZLA ÇALIŞMA VEYA FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YAPILDIĞININ İSPATI KİME AİTTİR? 102
40. İŞVERENİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YAPILDIĞINI BELGELEMESİ GEREKİR Mİ? 103
41. İŞ KANUNUNDAKİ FAZLA ÇALIŞMA HÜKÜMLERİNE UYULMAMASININ YAPTIRIMI NEDİR? 103

HAFTA TATİLİ ÜCRETİ
1. HERHANGİ BİR AYRIM YAPMAKSIZIN TÜM İŞYERLERİNDE PAZAR GÜNÜ TATİL YAPILMASI ZORUNLU MUDUR? 104
2. HAFTA TATİLİ İZNİNİN İŞÇİYE PAZAR GÜNÜ KULLANDIRILMASI ZORUNLU MUDUR? 104
3. HAFTA TATİLİ ÜCRETİNE HAK KAZANABİLMENİN KOŞULLARI NELERDİR? 105
4. HAFTA TATİLİ ÜCRETİNE HAK KAZANMAK İÇİN FİİLEN ÇALIŞILMADIĞI HALDE, HANGİ SÜRELER ÇALIŞILMIŞ GİBİ HESABA KATILIR? 105
5. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ, İŞÇİYE ÖDENMEKTE OLAN ÜCRET ŞEKLİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Mİ? 106
6. AYLIK ÜCRETLE İŞE GİRİP DE HASTA, İZİNLİ VEYA SAİR SEBEPLERLE MAZERETLİ OLDUĞU HALLERDE DAHİ ÜCRETİ TAM OLARAK ÖDENEN İŞÇİLER HAFTA TATİLİ ÜCRETİNE HAK KAZANIR MI? 107
7. BİR İŞYERİNDE İŞİN BİR HAFTADAN FAZLA BİR SÜRE İLE TATİL EDİLMESİNİ GEREKTİREN ZORLAYICI SEBEPLERİN ORTAYA ÇIKMASI DURUMUNDA İŞÇİYE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ÖDENİR Mİ? 107
8. GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALMAKTA OLAN İŞÇİNİN HAFTA TATİLİ ÜCRETİ FARKLI MIDIR? 107
9. HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÜCRETİ ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE DEĞİŞİR Mİ? 108
10. HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ KADAR BİR ÇALIŞMA YAPMAYANLAR HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞILMASI HALİNDE HAFTA TATİLİ ÜCRETİNE HAK KAZANIR MI? 108
11. DENKLEŞTİRME ESASININ UYGULANDIĞI HALLERDE HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞILMASI HALİNDE HAFTA TATİLİ ÜCRETİNE HAK KAZANILIR MI? 108
12. HAFTA TATİLİ İZNİNİ HAFTANIN DİĞER BİR GÜNÜNDE YAPAN İŞÇİ AÇISINDAN HAFTA TATİLİ ÜCRETİ FARKLI MIDIR? 109
13. İŞÇİ HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞMASI KARŞILIĞINDA SERBEST ZAMAN TALEP EDEBİLİR Mİ? 109
14. İŞÇİNİN UZUN YILLAR HAFTA TATİLİ YAPMADAN ÇALIŞTIĞINI İDDİA ETMESİ YERİNDE MİDİR? 109
15. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ HANGİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANIR? 109
16. GEÇMİŞ DÖNEME İLİŞKİN HAFTA TATİLİ ÜCRETİ TALEPLERİNDE YAPILACAK HESAPLAMADA HANGİ ÜCRET ESAS ALINMALIDIR? 110
17. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 110
18. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN İŞLER Mİ? 110
19. HAFTA TATİLİ ÜCRETİNİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİNİN YAPTIRIMI NEDİR? 111
20. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR? 111
21. KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HALİNDE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ NASIL ÖDENİR? 113

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ
1. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNİN YASAL DAYANAĞI NEDİR? 114
2. ULUSAL BAYRAM NEDİR? 114
3. GENEL TATİL GÜNÜ NEDİR? 114
4. HANGİ GÜNLER, ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİDİR? 114
5. İŞÇİYE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ İÇİN ÜCRET ÖDENİR Mİ? 115
6. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMESİ İÇİN İŞÇİNİN ONAYI GEREKLİ MİDİR? 115
7. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜ ÇALIŞAN İŞÇİYE ÜCRET ÖDEME YERİNE BAŞKA BİR İZİN KULLANDIRILABİLİR Mİ? 116
8. GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALAN İŞÇİLERE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ ÖDENİR Mİ? 116
9. GEÇMİŞ DÖNEME İLİŞKİN ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ TALEPLERİNDE YAPILACAK HESAPLAMADA HANGİ ÜCRET ESAS ALINMALIDIR? 116
10. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜ İLE HAFTA TATİLİNİN ÜST ÜSTE GELMESİ HALİNDE ÜCRET NASIL ÖDENİR? 117
11. MAKTU AYLIK ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETLERİ FARKLI MIDIR? 117
12. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMA SAYILIR MI? 117
13. ÇALIŞILMAYAN CUMARTESİ GÜNÜ İLE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜNÜN ÇAKIŞMASI HALİNDE İŞÇİYE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ ÖDENİR Mİ? 117
14. HANGİ ÖDEMELER ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİNE DÂHİL DEĞİLDİR? 118
15. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİNİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİNİN YAPTIRIMI NEDİR? 118
16. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASININ YAPTIRIMI NEDİR? 118
17. İŞ SÖZLEŞMELERİNE VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE İŞÇİLERİN ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNE İLİŞKİN HAKLARINA AYKIRI HÜKÜMLER KONULABİLİR Mİ? 118
18. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞIP ÇALIŞMAMAYA GÖRE İŞÇİYE ÖDENECEK ÜCRET DEĞİŞİR Mİ? 119
19. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ İÇİN ÜCRET NASIL HESAPLANIR? 119
20. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR? 119

YILLIK İZİN ÜCRETİ
1. YILLIK İZİN NİÇİN VERİLİR? 122
2. YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANABİLMENİN KOŞULLARI NELERDİR? 122
3. YILLIK ÜCRETLİ İZİN İÇİN ÖNGÖRÜLEN BİR YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİ NASIL HESAPLANIR? 123
4. FİİLEN ÇALIŞMADIĞI HALDE HANGİ SÜRELER YILLIK ÜCRETLİ İZNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR? 123
5. İŞ KANUNUNUNDA ÖNGÖRÜLEN ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN HALLERE BENZER HALLER YILLIK ÜCRETLİ İZNİN HESABINDA DİKKATE ALINABİLİR Mİ? 124
6. İŞ KANUNU’NUN 55. MADDESİNDE GÖSTERİLEN ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN HALLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZNİN HESABINDA OLDUĞU GİBİ İŞ KANUNU’NDA BELİRLİ BİR SÜREYE BAĞLI DİĞER HAKLARIN ELDE EDİLMESİNDE DİKKATE ALINABİLMESİ MÜMKÜN MÜ? 125
7. İŞ KANUNU KAPSAMINA GİREN BİR İŞYERİNDE ÇALIŞAN BİR İŞÇİ BU DÖNEME İLİŞKİN HAK KAZANDIĞI YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ SÖZ KONUSU İŞYERİNİN İŞ KANUNU KAPSAMI DIŞINDA KALMASI DURUMUNDA DA KULLANABİLİR Mİ? 125
8. BİR İŞYERİNDE ÇALIŞIRKEN EMEKLİ OLUP AYNI İŞYERİNE TEKRAR GİREN İŞÇİNİN ÖNCEKİ ÇALIŞMASI YILLIK İZİN SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 125
9. AYNI İŞVERENİN İŞ KANUNU KAPSAMINDA BULUNMAYAN İŞYERLERİNDE GEÇİRİLEN SÜRELER, YILLIK ÜCRETLİ İZİNDE HESABA KATILIR MI? 126
10. ALT İŞVERENİN DEĞİŞMESİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKINI ORTADAN KALDIRIR MI? 126
11. ALT İŞVERENİ DEĞİŞTİĞİ HALDE AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ NASIL HESAPLANIR? 127
12. FARKLI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GEÇEN SÜRELER YILLIK ÜCRETLİ İZİNDE HESABA KATILIR MI? 127
13. KISMİ SÜRELİ VEYA ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞAN İŞÇİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VAR MIDIR? 127
14. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİYLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VAR MIDIR? 128
15. NİTELİKLERİNDEN DOLAYI BİR YILDAN AZ SÜREN MEVSİMLİK VEYA KAMPANYA İŞLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VAR MIDIR? 128
16. ÖNCE MEVSİMLİK İŞTE ÇALIŞTIRILIP SONRADAN DAİMİ İŞE GEÇİRİLEN İŞÇİNİN MEVSİMLİK İŞTE GEÇİRDİĞİ SÜRE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 128
17. AÇTIĞI İŞE İADE DAVASINI KAZANIP İŞE İADE EDİLEN İŞÇİNİN BOŞTA GEÇİRDİĞİ SÜRE YILLIK ÜCRETLİ İZNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 129
18. İŞYERİNİN DEVRİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKINI ORTADAN KALDIRIR MI? 129
19. YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ KIDEME GÖRE DEĞİŞİR Mİ? 129
20. İŞ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ ARTIRILABİLİR Mİ? 130
21. 26 MART 2014 TARİHİNDE İŞ KANUNU KAPSAMINA GİREN BİR İŞYERİNDE İŞE BAŞLAYAN İŞÇİ YILLIK ÜCRETLİ İZNE NE ZAMAN HAK KAZANIR VE HAK KAZANDIĞI BU İZNİ NE ZAMAN KULLANABİLİR? 130
22. YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNİN HESABINDA YILLIK ÜCRETLİ İZNİ HAK ETTİĞİ TARİH Mİ? YOKSA YILLIK ÜCRETLİ İZNİ KULLANACAĞI TARİH Mİ ESAS ALINIR? 131
23. KULLANILMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZNİN BİR SONRAKİ YILA YA DA YILLARA ERTELENMESİ MÜMKÜN MÜ? 131
24. ARD ARDA BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNİN ZİNCİRLEME ETKİ İLE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE DÖNÜŞMESİ HALİNDE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ NASIL BELİRLENİR? 131
25. YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANMA YÖNÜNDEN İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRLİ YA DA BELİRSİZ SÜRELİ OLUŞUNUN BİR ETKİSİ VAR MIDIR? 131
26. YILLIK İZİN SÜRESİNE RASTLAYAN ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ YILLIK İZİN SÜRESİNDEN SAYILIR MI? 132
27. YILLIK İZİN SÜRESİNE RASTLAYAN HAFTA TATİLİ GÜNLERİ YILLIK İZİN SÜRESİNDEN SAYILIR MI? 132
28. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNİN HAFTA TATİLİ GÜNÜ İLE ÇAKIŞMASI HALİNDE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ NASIL HESAPLANIR? 132
29. CUMARTESİ ÇALIŞMA YAPILMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞILMAYAN CUMARTESİ GÜNÜ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNE EKLENİR Mİ? 132
30. YILLIK İZİN SÜRESİ İLE İŞÇİNİN İSTİRAHATLI BULUNDUĞU DÖNEMDE VEYA EVLENME, ÖLÜM, DOĞUM GİBİ ÖZEL DURUMLARDA İŞVEREN TARAFINDAN VERİLMİŞ İZİNLERİN ÇAKIŞMASI HALİNDE BU SÜRELER YILLIK İZİN SÜRESİNE EKLENİR Mİ? 133
31. ÜCRETSİZ YOL İZNİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNE EKLENİR Mİ? 133
32. İŞVEREN İŞÇİNİN YOL İZNİ TALEBİNİ REDDEDEBİLİR Mİ? 133
33. İŞVEREN ÜCRETSİZ YOL İZNİNİ KULLANMADAN İŞE DÖNEN İŞÇİYİ İŞE BAŞLATMAK ZORUNDA MIDIR? 133
34. YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ ÜÇE BÖLÜNMÜŞ ŞEKİLDE KULLANACAK OLAN İŞÇİYE İŞVEREN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN SÜRENİN ÜZERİNDE YOL İZNİ VERMEK ZORUNDA MIDIR? 134
35. İŞÇİ YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ İSTEDİĞİ ZAMAN KULLANABİLİR Mİ? 134
36. YILLIK ÜCRETLİ İZNİN NE ZAMAN KULLANILACAĞINA KİM KARAR VERİR? 135
37. YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ KULLANMAK İSTEYEN İŞÇİ NE YAPMALIDIR? 135
38. İŞÇİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN TALEBİNDE HANGİ BİLGİLERE YER VERİLİR? 135
39. YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİN YILIN HANGİ DÖNEMİNDE VERİLMESİ GEREKTİĞİ KONUSUNDA İŞVEREN KARAR ALIRKEN HER ZAMAN İZİN KURULUNA DANIŞMAK ZORUNDA MIDIR? 136
40. HER İŞYERİNDE İZİN KURULU OLUŞTURULMASI ZORUNLU MUDUR? 136
41. İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİ SEÇİLMEMİŞ İŞYERLERİNDE İZİN KURULLARININ YAPMASI GERKEN İŞLEM VE İŞLER KİMLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜR? 136
42. İŞVEREN İZİN KURULU SEÇİM İLANININ NE ŞEKİLDE YAPAR 136
43. İŞVEREN İZİN KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLME DUYURUSUNU NASIL YAPAR? 137
44. YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE GÖRE İZİN KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR? 137
45. İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLLERİ BÜTÜN İŞÇİLERİ KAPSAYAN GENEL BİR İZİN ZAMANI SAPTAYABİLİR Mİ? 137
46. İŞYERİNDE BAZI İŞÇİLER TOPLU İZİN UYGULAMASI DIŞINDA TUTULABİLİR Mİ? 138
47. TOPLU İZİN UYGULAMALARINA SIK RASTLANIR MI? 138
48. YILLIK ÜCRETLİ İZİN BÖLÜNEREK KULLANDIRILABİLİR Mİ? 138
49. İŞVEREN TARAFINDAN KULLANDIRILAN DİĞER İZİNLER, YILLIK ÜCRETLİ İZİNDEN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? 138
50. YILLIK İZİN ÇİZELGESİNDE HANGİ BİLGİLERE YER VERİLİR? 139
51. İŞVEREN YILLIK İZİN KAYDI TUTMAK ZORUNDA MIDIR? 139
52. YILLIK ÜCRETLİ İZİN KAYDINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER NELERDİR? 139
53. YILLIK İZİN KONUSUNDA İŞVERENLERİN TUTMAK ZORUNDA OLDUKLARI DEFTER VE KAYITLARIN İŞLEVİ NEDİR? 140
54. YILLIK İZİN ÜCRETİ HANGİ ÜCRET ÜZERİNDE HESAPLANIR? 141
55. YILLIK İZİN ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR? 141
56. GEÇMİŞ DÖNEMDE KULLANDIRILMAYAN YILLIK İZİN ÜCRETİNİN HESABINDA İZİN SÜRESİ BELİRLENİRKEN TALEP TARİHİNDEKİ SÜRE Mİ YOKSA İZNE HAK KAZANILAN TARİHTEKİ SÜRE Mİ ESAS ALINIR? 142
57. İŞE İADESİNE KARAR VERİLMESİNE RAĞMEN İŞE BAŞLATILMAYAN İŞÇİNİN GEÇMİŞ DÖNEMDE KULLANDIRILMAYAN YILLIK İZİN ÜCRETİNİN HESABINDA HANGİ ÜCRET ESAS ALINIR? 142
58. YILLIK İZİN ÜCRETİ İŞÇİNİN ÜCRET ŞEKLİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Mİ? 142
59. İŞ SÖZLEŞMESİ SONA EREN İŞÇİ YILLIK İZİN ÜCRETİ TALEP EDEBİLİRMİ? 143
60. ÖDENMEYEN YILLIK İZİN ÜCRETİ NE ZAMANA KADAR TALEP EDİLEBİLİR? 143
61. SÜRELİ FESİH HALİNDE İŞVEREN İŞÇİDEN YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ BİLDİRİM SÜRELERİNDE KULLANILMASINI İSTEYEBİLİRMİ? 144
62. İŞÇİ İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN KULLANAMADIĞI İZİN GÜNLERİNE KARLIŞIK GELEN ÜCRETİNİ TALEP EDEBİLİR Mİ? 144
63. YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANAN İŞÇİ BU HAKKINDAN FERAGAT EDEREK ÜCRET TALEBİNDE BULUNABİLİR Mİ? 144
64. YILLIK ÜCRETLİ İZNE İLİŞKİN HÜKÜMLERE UYULMAMASININ YAPTIRIMI NEDİR? 145
65. İŞ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ, KONUYA İLİŞKİN AB DİREKTİFLERİ İLE UYUMLU MUDUR? 145
66. YILLIK ÜCRETLİ İZİN DÖNEMİNDE SİGORTALIYA ÖDENEN ÜCRETLERDEN HANGİ SİGORTAYA PRİM ÖDENMEZ? 146
67. YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAKLARINA FAİZ UYGULANMASI MÜMKÜN MÜDÜR? 146
68. YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR? 146

KIDEM TAZMİNATI
1. KIDEM TAZMİNATI NEDİR? 149
2. KIDEM TAZMİNATININ VERİLME ŞARTLARI NELERDİR? 149
3. İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN TÜM İŞÇİLER KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLİR Mİ? 150
4. SÜREKSİZ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞANLAR KIDEM TAZMİNATI HAKKINDAN YARARLANABİLİRLER Mİ? 150
5. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNİN DOLMASI HALİNDE İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLİR Mİ? 151
6. ÖZEL SEKTÖR VE KAMU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİLER ARASINDA KIDEM TAZMİNATINDAN YARARLANMA BAKIMINDAN FARKLILIK VAR MIDIR? 151
7. İŞ SÖZLEŞMESİNİN HANGİ HALLERDE SONA ERMESİ HALİNDE İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR? 151
8. İŞÇİNİN ÖLÜM BİÇİMİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLME BAKIMINDAN ÖNEMLİ MİDİR? 152
9. İŞÇİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE KIDEM TAZMİNATI ATANMIŞ (MANSUP) MİRASÇILARA ÖDENEBİLİR Mİ? 153
10. İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESİH YOLUYLA SONA ERDİREN, BAŞKA BİR DEYİŞLE İSTİFA EDEN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? 153
11. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN BİLDİRİMLİ FESİH YOLUYLA SONA ERDİRİLMESİ HALİNDE İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? 154
12. İŞVERENİN BİLDİRİM SÜRELERİNE AİT ÜCRETİ PEŞİN VERMEK SURETİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SÜRELİ FESİH YOLUYLA SONLANDIRMASI HALİNDE KIDEM TAZMİNATI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MIDIR? 154
13. İŞÇİNİN MUVAZZAF ASKERLİĞİ YAPMA ŞEKLİ, KIDEM TAZMİNATI HAKKINI ETKİLER Mİ? 154
14. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İLE ASKERLİK ARASINDAKİ SÜRENİN UZUNLUĞU, İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN MUVAZZAF ASKERLİK SEBEBİYLE FESHEDİLDİĞİNİN KABULÜ BAKIMINDAN ÖNEMLİ MİDİR? 155
15. İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI HAKKI KAZANDIRAN İSTİFA HALLERİNDE İŞÇİNİN FESHE GİTMEDEN ÖNCE İŞVERENE BİLDİRİM SÜRESİ VERMESİ GEREKİR Mİ? 155
16. İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH İLE SONA EREN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI ATANMIŞ (MANSUP) MİRASÇILARA ÖDENEBİLİR Mİ? 155
17. KOCASINDAN BOŞANARAK BOŞANDIĞI KOCASI İLE TEKRAR EVLENİP İŞ SÖZLEŞMESİNİ EVLİLİK NEDENİYLE SONA ERDİREN KADIN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLİR Mİ? 156
18. İDARENİN TEK YANLI BİR İŞLEMİ İLE İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞAN KİŞİYİ MEMUR STATÜSÜNE GEÇİRMESİ HALİNDE İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? 156
19. KANUN DIŞI BİR GREVE KATILAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN DERHAL FESHEDİLMESİ HALİNDE İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? 156
20. KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLMEK İÇİN İŞ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME HALLERİ DIŞINDA BAŞKA BİR HALİN İŞ SÖZLEŞMESİ VEYA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANDIRACAĞININ SAPTANMASI MÜMKÜN MÜDÜR? 157
21. KIDEM TAZMİNATININ HESABINA ESAS OLACAK GÜNLÜK ÜCRET NASIL HESAPLANIR 157
22. KIDEM TAZMİNATININ HESABINA ESAS OLACAK KIDEM NASIL HESAPLANIR? 159
23. KIDEM SÜRESİ BİR YILDAN DAHA AZ OLAN İŞÇİLERE ÇALIŞTIKLARI SÜRELER İÇİN ORANTILI ÖDEME YAPILABİLİR Mİ? 160
24. KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLMEK İÇİN ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARDAN BİRİ OLAN BİR YILLIK SÜRENİN HESABINDA SADECE FİİLEN ÇALIŞILAN SÜRELER Mİ DİKKATE ALINIR? 160
25. İŞ SÖZLEŞMELERİ VEYA TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ İLE İŞÇİYE ÖDENMESİ GEREKEN KIDEM TAZMİNATININ HER TAM YIL İÇİN 30 GÜNLÜK ÜCRET TUTARININ ÜZERİNDE KARARLAŞTIRILABİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 163
26. YAN ÖDEMELERİN KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINABİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 163
27. KIDEM TAZMİNATI HESABINA DAHİL EDİLEBİLECEK YAN ÖDEMELER NELERDİR? 164
28. KIDEM TAZMİNATI HESABINA DAHİL EDİLEMEYECEK YAN ÖDEMELER NELERDİR? 165
29. UZUN SÜREN İSTİRAHAT HALLERİ KIDEM TAZMİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 165
30. TUTUKLULUKTA GEÇEN SÜRE KIDEM TAZMİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 166
31. KIDEM TAZMİNATI ÖDENMİŞ GEÇMİŞ ÇALIŞMA DÖNEMLERİ, AYNI İŞYERİNDE YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLANILMASI HALİNDE GERÇEKLEŞECEK YENİ KIDEME İLİŞKİN SÜRE HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINABİLİR Mİ? 166
32. ÇALIŞMASI SÜRERKEN KIDEM TAZMİNATI ÖDENİLEREK TASFİYE EDİLEN DÖNEM ÇALIŞMA SONLANDIĞINDA ÖDENECEK KIDEM TAZMİNATININ HESABINDA DİKKATE ALINABİLİR Mİ? 167
33. AYNI İŞVERENLE DAHA ÖNCE YAPILMIŞ BULUNAN İŞ SÖZLEŞMESİ KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNİ GEREKTİRMEYEN BİR SEBEPLE SON BULMUŞSA, BU DÖNEME İLİŞKİN ÇALIŞILAN SÜRELER, KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINABİLİR Mİ? 167
34. ZİNCİRLEME İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? 168
35. İŞÇİNİN KIDEM SÜRESİ HESAPLANIRKEN, FARKLI İŞVERENLERE AİT İŞYERLERİNDE GEÇEN SÜRELER BİRLEŞTİRİLEBİLİR Mİ? 169
36. İŞÇİNİN KIDEM SÜRESİ HESAPLANIRKEN, FARKLI KAMU KURULUŞLARINDA GEÇEN HİZMET SÜRELERİ BİRLEŞTİRİLEBİLİR Mİ? 170
37. KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMADA KIDEM SÜRESİ NASIL HESAPLANIR? 172
38. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIDA KALDIĞI GREV VE LOKAVT SÜRESİ KIDEM TAZMİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 172
39. MEVSİMLİK İŞLERDE ÇALIŞILMAYAN SÜRENİN KIDEM TAZMİNATINA ETKİSİ NASILDIR? 173
40. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIDA KALDIĞI ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ KIDEM TAZMİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 173
41. ÇIRAKLIKTA GEÇEN SÜRELER KIDEM TAZMİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 174
42. ÇALIŞMA YAŞINDAN ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR KIDEM TAZMİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 174
43. SÜRESİ İÇİNDE KURUMA BİLDİRİLMEMEKLE BİRLİKTE İŞVERENİN EMRİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR KIDEM TAZMİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 174
44. İŞE İADE SONRASI İŞE BAŞLATMAMA HALİNDE İŞÇİNİN KIDEMİ NASIL HESAPLANIR? 175
45. İŞE İADE EDİLMESİNE RAĞMEN SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞE BAŞLAMAK İÇİN İŞVERENE BAŞVURMAYAN İŞÇİNİN KIDEMİ NASIL HESAPLANIR? 175
46. MUVAZZAF ASKERLİKTE GEÇEN SÜRE KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİNDE HESABA ALINIR MI? 175
47. İŞÇİYE ÖDENECEK KIDEM TAZMİNATININ AZAMİ BİR SINIRI VAR MIDIR? 176
48. KIDEM TAZMİNATI TAVAN SINIRI AŞILARAK ÖDENMESİ KARARLAŞTIRILABİLİR Mİ? 179
49. İŞVEREN KIDEM TAZMİNATINDAN DOĞAN SORUMLULUĞUNU ŞAHISLARA VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE SİGORTA ETTİREBİLİR Mİ? 180
50. KIDEM TAZMİNATI NE ZAMAN VERİLİR? 180
51. KIDEM TAZMİNATININ ALACAKLISI VE BORÇLUSU KİMDİR? 181
52. İŞYERİNİN DEVRİ, İŞVERENİN DEĞİŞMESİ VE İŞYERLERİNİN BİRLEŞMESİ İŞÇİNİN KIDEMİNİ ETKİLER Mİ? 181
53. KIDEM TAZMİNATI NİTELİĞİNDE YAPILAN ÖDEMELER KIDEM TAZMİNATI SAYILABİLİR Mİ? 182
54. KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLE ÖDENEBİLİR Mİ? 182
55. KIDEM TAZMİNATI ÇEKLE VE/VEYA SENETLE ÖDENEBİLİR Mİ? 183
56. KIDEM TAZMİNATININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE FAİZ UYGULAMASINA GİDİLEBİLİR Mİ? 184
57. KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLE ÖDENMESİ HALİNDE FAİZ ÖDENİR Mİ? 184
58. KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİNDEN VERGİ KESİNTİSİ YAPILABİLİR Mİ? 185
59. İHALELİ İŞLERLE İLİŞKİN İŞYERİ DEVİRLERİNDE İŞVERENLER KIDEM TAZMİNATI ÖDEMEK ZORUNDA MIDIR? 185
60. KIDEM TAZMİNATI ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 185
61. KIDEM TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMINI DURDURAN HALLER NELERDİR? 186
62. KIDEM TAZMİNATINDA ZAMANIŞIMINI KESEN NEDENLER NELERDİR? 186
63. KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? 187

İHBAR TAZMİNATI
1. İHBAR TAZMİNATI NEDİR? 192
2. İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANMA KOŞULLARI NELERDİR? 192
3. İHBAR TAZMİNATINI KİMLER ALABİLİR? 193
4. İHBAR SÜRELERİ NE KADARDIR? 193
5. İŞ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN BİLDİRİM SÜRELERİ ARTTIRILABİLİR Mİ? 193
6. İHBAR TAZMİNATINI KİM ÖDER? 194
7. DENEME SÜRESİ İÇİNDE SÖZLEŞMENİN BOZULMASI HALİNDE İHBAR TAZMİNATI ÖDENİR Mİ? 194
8. İŞVEREN TARAFINDAN YAPILAN HANGİ FESİH HALLERİNDE İŞÇİYE İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEZ? 195
9. İHBAR TAZMİNATINA ESAS ALINACAK HİZMET SÜRESİ NEDİR? 195
10. FESİH İŞLEMİ YAPILDIĞINDA ESAS ALINMASI GEREKEN HAFTALIK SÜRELER HANGİ ESASA GÖRE HESAPLANIR? 196
11. İHBAR TAZMİNATINA ESAS ALINACAK ÜCRET NEDİR? 197
12. İHBAR TAZMİNATININ ÖDENMESİNDE HANGİ ÖDEMELER DİKKATE ALINIR? 197
13. İHBAR TAZMİNATI HESABINA DAHİL EDİLEBİLECEK YAN ÖDEMELER NELERDİR? 198
14. İHBAR TAZMİNATI HESABINA DÂHİL EDİLEMEYECEK YAN ÖDEMELER NELERDİR? 198
15. İHBAR SÜRELERİNE AİT ÜCRETİN PEŞİN ÖDENMESİ SURETİYLE YAPILAN FESİHTE İHBAR SÜRESİNE AİT ÜCRET NASIL HESAPLANIR? 198
16. KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN İŞÇİLERİN İHBAR TAZMİNATI TAM SÜRELİ ÇALIŞAN İŞÇİLERDEN FARKLI MI HESAPLANIR? 199
17. İŞVEREN İŞ SÖZLEŞMESİ BİLDİRİMLİ FESİH YOLUYLA SONA EREN HER İŞÇİYE YENİ İŞ ARAMA İZNİ VERMEK ZORUNDA MIDIR? 200
18. YENİ İŞ ARAMA İZNİNİN KULLANIMI NASILDIR? 200
19. İŞÇİ İŞ ARAMA İZNİNİ BİRLEŞTİREREK TOPLU KULLANABİLİR Mİ? 201
20. İŞÇİ YENİ İŞ ARAMA İZNİNİ KULLANMA HAKKINDAN VAZGEÇEBİLİR Mİ? 201
21. YENİ İŞ ARAMA İZNİNİN İŞÇİYE KULLANDIRILMAMASININ YAPTIRIMI NEDİR? 202
22. KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN YENİ İŞ ARAMA İZNİ TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİDEN FARKLI MIDIR? 202
23. İHBAR TAZMİNATI GELİR VE DAMGA VERGİSİNE TABİ MİDİR? 203
24. İHBAR TAZMİNATINDAN YAPILACAK KESİNTİLER NELERDİR? 203
25. İHBAR SÜRELERİNE AİT ÜCRETİN PEŞİN ÖDENMESİ SURETİYLE YAPILAN FESİHTE İHBAR SÜRESİNE AİT ÜCRETTEN YAPILACAK KESİNTİLER NELERDİR? 204
26. EMEKLİ OLUP TEKRAR ÇALIŞANLARIN İHBAR TAZMİNATI FARKLI MI HESAPLANIR? 204
27. İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE İŞVERENİN İHBAR TAZMİNATI ÖDEME SORUMLULUĞUNDA BİR DEĞİŞİKLİK OLUR MU? 204
28. İHALELİ İŞLERLE İLİŞKİN İŞYERİ DEVİRLERİNDE İŞVERENLER İHBAR TAZMİNATI ÖDEMEK ZORUNDA MIDIR? 205
29. İHBAR TAZMİNATI ÇEKLE VEYA SENETLE ÖDENEBİLİR Mİ? 205
30. İHBAR TAZMİNATI ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 205
31. YANLIŞLIKLA ÖDENEN İHBAR TAZMİNATINI İŞVEREN GERİ TALEP EDEBİLİR Mİ? 206
32. İHBAR TAZMİNATININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE FAİZ UYGULAMASINA GİDİLEBİLİR Mİ? 206
33. İHBAR TAZMİNATININ MİKTARI NEDİR? 206
34. İHBAR TAZMİNATININ MİKTARI SÖZLEŞMELERLE ARTIRILABİLİR Mİ? 207
35. İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? 207

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI
1. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI NEDİR? 210
2. İŞ GÜVENCESİ NE ANLAMA GELİR? 210
3. İŞ GÜVENCESİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK ÖNLEMLER NELERDİR? 211
4. İŞ GÜVENCESİNİN ULUSLARARASI HUKUKİ DAYANAKLARI NELERDİR? 212
5. İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI NELERDİR? 213
6. İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMA BAKIMINDAN ÖNGÖRÜLEN KOŞULLAR İSTİSNASIZ TÜM İŞÇİLER İÇİN ARANIR MI? 214
7. KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLER İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANABİLİRLER Mİ? 214
8. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLER İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANABİLİRLER Mİ? 214
9. İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANABİLMEK İÇİN KIDEM NASIL HESAPLANIR? 215
10. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİREBİLMEK İÇİN ARANAN ALTI AYLIK SÜREYE İLİŞKİN İŞ KANUNU HÜKMÜNÜN HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR? 215
11. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİREBİLMEK İÇİN ARANAN ALTI AYLIK KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA HANGİ SÜRELER DİKKATE ALINMAZ? 215
12. İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANABİLMEK İÇİN ARANAN 30 İŞÇİ ÖLÇÜTÜNE İLİŞKİN İŞ KANUNU HÜKMÜNÜN HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR? 216
13. İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANABİLMEK İÇİN ARANAN 30 İŞÇİNİN VARLIĞININ SAPTANMASINDA HANGİ İŞÇİLER DİKKATE ALINIR? 216
14. İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANABİLMEK İÇİN ARANAN 30 İŞÇİNİN VARLIĞININ SAPTANMASINDA HANGİ İŞÇİLER DİKKATE ALINMAZ? 217
15. İŞ GÜVENCESİNDEN İŞVEREN VEKİLLERİ YARARLANABİLİRLER Mİ? 217
16. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDAKİ İŞÇİLERİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİNDE NELER GEÇERLİ SEBEP OLABİLİR? 218
17. GEÇERLİ SEBEP NE ANLAMA GELİR? 218
18. GEÇERLİ SEBEP GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ KİME AİTTİR? 218
19. GEÇERLİ SEBEP İLE HAKLI SEBEP ARASINDAKİ FARK NEDİR? 219
20. İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN SEBEPLER NE ANLAM İFADE EDER? 219
21. İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN SEBEPLER NE ANLAM İFADE EDER? 219
22. İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİNDEN VEYA DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERİN GEÇERLİ SEBEP SAYILABİLMESİNİN KOŞULU NEDİR? 220
23. YARGITAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRELİ FESHİNE İLİŞKİN İŞÇİNİN YETERLİLİĞİNDEN VE DAVRANIŞLARDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERE NELER ÖRNEK VERİLEBİLİR? 221
24. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRELİ FESHİNDE İŞLETME, İŞYERİ VEYA İŞİN GEREKLERİNDEN KAYNAKLANAN SEBEPLER NELERDİR? 222
25. YARGITAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRELİ FESHİNE İLİŞKİN İŞLETME, İŞYERİ VEYA İŞİN GEREKLERİNDEN KAYNAKLANAN SEBEPLERE NELER ÖRNEK VERİLEBİLİR? 222
26. FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİ NE ANLAMA GELİR? 223
27. FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ, GEÇERLİ SEBEBİN İŞÇİDEN YA DA İŞVERENDEN KAYNAKLANMASI BAKIMINDAN FARKLILIK ARZ EDER Mİ? 224
28. İŞLETME GEREKLERİNDEN KAYNAKLANAN FESİHLERDE İŞTEN ÇIKARILACAK İŞÇİLERİN SEÇİMİNDE BAŞVURULAN ÖLÇÜTLER NELERDİR? 224
29. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDAKİ İŞÇİLERİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRELİ FESHİNDE NELER GEÇERLİ SEBEP OLAMAZ? 225
30. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDAKİ İŞÇİLERİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR NELERDİR? 226
31. İŞVERENİN İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDAKİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLARI YERİNE GETİRMESİ, BİLDİRİM ŞARTINA UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ ORTADAN KALDIRIR MI? 226
32. İŞVEREN İŞ SÖZLEŞMESİNİ BİLDİRİM SÜRELERİNE AİT ÜCRETİ PEŞİN ÖDEYEREK SONA ERDİREBİLİR Mİ? 226
33. SÜRELİ FESİH BİLDİRİMİNDEKİ ŞEKİL ŞARTININ HUKUKU NİTELİĞİ NEDİR? 227
34. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİNİN YETERLİLİĞİ VE DAVRANIŞLARI NEDENİYLE SAVUNMASI ALINMAKSIZIN SONA ERDİRİLMESİ NASIL BİR SONUÇ DOĞURUR? 227
35. HAKLI SEBEPLE DERHAL FESİHTE ÖNGÖRÜLEN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER GEÇERLİ SEBEBE DAYALI SÜRELİ FESİHTE UYGULAMA ALANI BULUR MU? 228
36. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİ HANGİ NEDENLERLE FESHİN GEÇERSİZLİĞİ İÇİN İTİRAZDA BULUNABİLİR Mİ? 228
37. FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ SÜRECİNİN AŞAMALARI NASILDIR? 228
38. İŞE İADE DAVASI KAÇ AŞAMADAN OLUŞUR? 229
39. GEÇERLİ NEDENE DAYALI BİLDİRİMLİ FESİHTE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ KİME AİTTİR? 229
40. MAHKEMENİN İŞE İADE KARARI VERMESİ DURUMUNDA İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMA SÜRESİ NEDİR? 230
41. İŞE İADE DAVALARINDA MUHAKEME USULÜ NASILDIR? 230
42. MAHKEMENİN İŞE İADE KARARINI İŞVEREN KAÇ GÜN İÇERİSİNDE UYGULAMAK ZORUNDADIR? 230
43. MAHKEMENİN İŞE İADE KARARINA RAĞMEN İŞÇİNİN SÜRESİNDE İŞE BAŞLAMAMASI NASIL BİR HUKUKİ SONUÇ DOĞURUR? 230
44. MAHKEMENİN İŞE İADE KARARINA RAĞMEN İŞVEREN İŞÇİYİ İŞE BAŞLATMAZ İSE NASIL BİR HUKUKİ SONUÇ ORTAYA ÇIKAR? 231
45. İŞÇİNİN İŞE İADE EDİLMESİ SONUCUNDA İŞE BAŞLAMASI DURUMUNDA DAHA ÖNCE YAPILAN ÖDEMELER MAHSUP EDİLİR Mİ? 231
46. İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMASI DURUMUNDA ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN DÖRT AYLIK SÜRE İÇERİSİNDE İŞÇİNİN ÜCRET DIŞINDAKİ DİĞER HAKLARI ÖDENİR Mİ? 231
47. İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMASI DURUMUNDA ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN DÖRT AYLIK SÜRENİN SİGORTA PRİMİ ÖDENİR Mİ? 232
48. İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMASI DURUMUNDA ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN DÖRT AYLIK ÜCRETİNE GECİKME FAİZİ UYGULANABİLİR Mİ? 232
49. İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMASI DURUMUNDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ NEDENİYLE ALMIŞ OLDUĞU İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINI İADE ETMESİ GEREKİR Mİ? 232
50. TARAFLARCA İMZALANAN VE İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASI AÇMA HAKKINI ORTADAN KALDIRAN PROTOKOL GEÇERLİ MİDİR? 233
51. İŞÇİNİN BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇİNDE BAŞKA BİR İŞVEREN EMRİNDE ÇALIŞARAK ELDE ETTİĞİ ÜCRET, İŞVERENCE ÖDENECEK DÖRT AYLIK ÜCRETTEN İNDİRİLİR Mİ? 233
52. İŞÇİ SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞE BAŞLAMA BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ, BAŞVURUSU KABUL EDİLMESİNE RAĞMEN İŞE BAŞLAMAMIŞSA ORTAYA NASIL BİR HUKUKİ SONUÇ ÇIKAR? 233
53. İŞÇİ İŞE İADE YERİNE TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR Mİ? 233
54. İŞE İADE HALİNDE BOŞTA GEÇEN SÜREYE İLİŞKİN ÜCRETİN DÖRT AYLA SINIRLANMASI YERİNDE MİDİR? 234
55. İŞE İADE DAVASI SÜRECİNDE İŞÇİNİN ÖLMESİ HALİNDE MİRASÇILAR TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNABİLİR Mİ? 234
56. İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI İLE DİĞER SOSYAL HAKLARININ ÖDENMESİ KOŞULUYLA İŞTEN AYRILAN İŞÇİ İŞE İADE DAVASI AÇABİLİR Mİ? 234
57. İŞE İADE DAVASI SONUCUNDA FESHİN GEÇERLİ OLDUĞUNA HÜKMEDİLMESİ NASIL BİR HUKUKİ SONUÇ DOĞURUR? 234
58. İŞ GÜVENCİSİ TAZMİNATININ MİKTARI NEDİR? 234
59. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI KUNUNİ MİKTARIN ALTINDA OLABİLİR Mİ? 235
60. EMEKLİ OLUP TEKRAR ÇALIŞANLAR İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANABİLİRLER Mİ? 235
61. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 236
62. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATINA FAİZ UYGULANIR MI? 236
64. İŞÇİNİN SAĞLIK SORUNLARI HANGİ HALDE GEÇERLİ SEBEP NİTELİĞİNİ TAŞIR? 236
65. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? 236

KÖTÜNİYET TAZMİNATI
1. KÖTÜNİYET TAZMİNATI NEDİR? 239
2. KÖTÜNİYETLİ FESİH NEDİR? 240
3. USULSÜZ FESİH İLE KÖTÜNİYETLİ FESİH BİR ARADA GERÇEKLEŞEBİLİR Mİ? 240
4. FESİH HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASINI HAKSIZ FESİHTEN AYIRAN TEMEL ÖZELLİK NEDİR? 240
5. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASININ ÖLÇÜTÜ NEDİR? 241
6. KÖTÜNİYETLE YAPILAN FESHE NELER ÖRNEK VERİLEBİLİR? 241
7. KÖTÜNİYETLİ FESHİN YAPTIRIMI FESHİN GEÇERSİZLİĞİ MİDİR? 241
8. İŞÇİ İŞ SÖZLEŞMESİNİ KÖTÜNİYETLİ FESHEDEBİLİR Mİ? 242
9. İŞVEREN İŞÇİDEN KÖTÜNİYET TAZMİNATI TALEP EDEBİLİR Mİ? 242
10. HANGİ NEDENLERLE YAPILAN FESİHLERDE KÖTÜNİYET OLMADIĞI KABUL EDİLİR? 242
11. KÖTÜNİYET TAZMİNATI İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI VE İHBAR TAZMİNATI İLE BİRLİKTE ÖDENEBİLİR Mİ? 243
12. KÖTÜNİYET TAZMİNATI SENDİKACILIK TAZMİNATI İLE BİRLİKTE ÖDENEBİLİR Mİ? 244
13. KÖTÜNİYET TAZMİNATI AYRIMCILIK TAZMİNATI İLE BİRLİKTE ÖDENEBİLİR Mİ? 244
14. KÖTÜNİYET TAZMİNATINDA İSPAT YÜKÜ KİME AİTTİR? 245
15. KÖTÜNİYET TAZMİNATI ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 245
16. KÖTÜNİYET TAZMİNATININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE FAİZ UYGULAMASINA GİDİLEBİLİR Mİ? 245
17. KÖTÜNİYET TAZMİNATININ MİKTARI NEDİR? 246
18. KÖTÜNİYET TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? 246

SENDİKAL TAZMİNAT
1. SENDİKAL TAZMİNAT NEDİR? 250
2. SENDİKAL TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR? 250
3. SENDİKAL TAZMİNATA HAK KAZANDIRAN HALLER NELERDİR? 251
4. SENDİKAL TAZMİNATIN MİKTARI NEDİR? 251
5. HANGİ İŞÇİLER SENDİKAL TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNABİLİR? 252
6. SENDİKAL TAZMİNATA HAK KAZANAN İŞÇİNİN SAKLI HAKLARI NELERDİR? 252
7. SENDİKAL TAZMİNATIN TALEP EDİLEBİLMESİ ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 252
8. SENDİKAL TAZMİNATIN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE FAİZ UYGULAMASINA GİDİLEBİLİR Mİ? 253
9. SENDİKAL TAZMİNAT NASIL HESAPLANIR? 253

AYRIMCILIK TAZMİNATI
1. AYRIMCILIK TAZMİNATI NEDİR? 255
2. AYRIMCILIĞA MARUZ KALAN BİR İŞÇİ, AYRIMCILIK TAZMİNATI DIŞINDA İŞVERENDEN YOKSUN BIRAKILDIĞI HAKLARI DA TALEP EDEBİLİR Mİ? 255
3. AYRIMCILIK TAZMİNATININ VERİLME ŞARTLARI NELERDİR? 256
4. İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCUNUN HER ALANDA VE MUTLAK ŞEKİLDE UYGULANMASI MÜMKÜN MÜDÜR? 256
5. İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCUNUN MUTLAK ŞEKİLDE UYGULANACAĞI ALANLAR NELERDİR? 256
6. AYNI OLAY NEDENİYLE İŞÇİ HEM AYRIMCILIK TAZMİNATI VE HEM DE İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATINA HAK KAZANABİLİR Mİ? 257
7. AYRIMCILIK TAZMİNATI TALEP EDEBİLMEK İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ GEREKİR Mİ? 257
8. AYRIMCILIK TAZMİNATININ HESABINDA SOSYAL YARDIM VE EKLENTİ NİTELİĞİNDEKİ ÖDEMELER DİKKATE ALINIR MI? 257
9. AYRIMCILIK TAZMİNATI ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 257
10. AYRIMCILIK TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? 258

ASKERLİKTEN DOĞAN TAZMİNAT
1. ASKERLİKTEN DOĞAN TAZMİNAT NEDİR? 260
2. ASKERLİKTEN DOĞAN TAZMİNATTAN KİMLER YARARLANABİLİR? 260
3. ASKERLİK VEYA KANUNİ ÖDEVİ SONA EREN İŞÇİYİ İŞVERENİN TEKRAR İŞE ALINMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR? 260
4. ASKERLİK VEYA KANUNİ ÖDEVİ SONA EREN İŞÇİYİ İŞVERENİN TEKRAR İŞE ALMA ZORUNLULUĞUNUN DOĞABİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 261
5. ASKERLİKTEN DOĞAN TAZMİNAT NASIL HESAPLANIR? 262

MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT (MALULİYET TAZMİNATI)
1. MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT NEDİR? 264
2. MALULİYETİ SONA EREN İŞÇİYİ YENİDEN İŞE ALMA ZORUNLULUĞUNUN KOŞULLARI NELERDİR? 264
3. MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNATIN MİKTARI NEDİR? 265
4. MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT NASIL HESAPLANIR? 265

CEZAİ ŞART VE CEZAİ ŞARTI AŞAN ZARARIN TAZMİNİ
1. CEZAİ ŞART NEDİR? 267
2. CEZAİ ŞARTIN AMACI NEDİR? 267
3. İŞ SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞARTIN GEÇERLİ KABUL EDİLEBİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 267
4. İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLARI DİLEDİKLERİ GİBİ CEZAİ ŞART BELİRLEYEBİLİRLER Mİ? 268
5. İŞÇİ ALEYHİNE YA DA TEK TARAFLI OLARAK BELİRLENMEKLE BİRLİKTE GEÇERLİ OLAN CEZAİ ŞART VAR MIDIR? 269
6. CEZAİ ŞARTIN KONUSU PARA DIŞINDA BAŞKA BİR ŞEY OLARAK KARARLAŞTIRILABİLİR Mİ? 269
7. İŞ SÖZLEŞMESİNİN DENEME SÜRESİ İÇİNDE SONLANDIRILMASI DURUMUNDA CEZAİ ŞART ÖDENİR Mİ? 270
8. İŞVERENCE YAPILAN EĞİTİM GİDERLERİNİN ÖNGÖRÜLEN BELİRLİ BİR SÜRE ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE GERİ ALINMASINA YÖNELİK DÜZENLEME BİR CEZAİ ŞART MIDIR? 270
9. İŞ SÖZLEŞMELERİNDE TEK TARAFLI OLARAK İŞÇİ ALEYHİNE GETİRİLEN CEAZİ ŞARTLAR GEÇERLİ MİDİR? 270
10. İŞ SÖZLEŞMESİ YAPAN TARAFLAR KARŞILIKLI OLARAK CEZAİ ŞART BELİRLEYEBİLİRLER Mİ? 271
11. CEZAİ ŞART NASIL HESAPLANIR? 271
12. CEZAİ ŞART İNDİRİLEBİLİR Mİ? 271

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI
1. ÖZLÜK HAKKI NEDİR? 273
2. İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI NEDİR? 273
3. KİŞİSEL BİLGİLERİN TOPLANMASI VE KORUNMASININ ULUSLARARASI HUKUKİ DAYANAKLARI NELERDİR? 273
4. İŞÇİLER HAKKINDA TOPLANAN BİLGİLERİN KULLANILMASI VE KORUNMASI KONUSUNDAKİ ULUSLARARASI ESASLAR NELERDİR? 274
5. İŞVERENİN İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI DÜZENLEMESİ ZORUNLU MUDUR? 274
6. İŞVERENLERİN İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI TUTMA BORCU KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR? 274
7. İŞÇİ ÖZLÜK İŞLEMLERİ VE İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI TUTULURKEN HANGİ HUSUSLARA DİKKAT ETMEK GEREKİR? 275
8. İŞÇİNİN ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER NELERDİR? 276
9. İŞÇİ İŞE ALINDIKTAN SONRA İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINA HANGİ BELGELER KONULABİLİR? 278
10. İŞYERİ UYGULAMALARI, YÜKSELMELER VE FESİHLERE DAYANAK OLUŞTURMASI BAKIMINDAN İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINA HANGİ BELGELER KONULABİLİR? 279
11. İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA YER ALMASI GEREKEN BELGELERİN ÜCRET BORDROSU İLE İLİŞKİSİ NEDİR? 279
12. İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDAKİ EKSİKLİKLERİN DOĞURABİLECEĞİ SONUÇLAR NELERDİR? 280
13. İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDAKİ BİLGİLERİN GİZLİ KALMASINI İŞVERENDEN TALEP EDEBİLİR Mİ? 281
14. İŞVEREN İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDAKİ BİLGİLERİ İLGİSİZ KİŞİLERE AÇIKLAYABİLİR Mİ? 281
15. İŞVEREN HANGİ HALLERDE İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI TUTMA BORCUNU İHLAL ETMİŞ OLUR? 281
16. İŞVERENİN İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI TUTMA BORCUNU İHLAL ETMESİNİN YAPTIRIMI NEDİR? 282

ÜCRET BORDROSU
1. BORDRO NEDİR? 283
2. İŞ KANUNU YÖNÜNDEN ÜCRET BORDROSUNDA BULUNMASI ZORUNLU OLAN HUSUSLAR NELERDİR? 283
3. SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU YÖNÜNDEN ÜCRET BORDROSUNDA BULUNMASI ZORUNLU OLAN HUSUSLAR NELERDİR? 284
4. VERGİ USÜL KANUNU YÖNÜNDEN ÜCRET BORDROSUNDA BULUNMASI ZORUNLU OLAN HUSULAR NELERDİR? 284
5. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN PARAMETRELER NELERDİR? 285
6. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK ASGARİ ÜCRET MİKTARI 2020 YILI İÇİN NE KADARDIR? 286
7. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK PRİME ESAS KAZANÇ MATRAHI, SOSYAL GÜVENLİK PRİM TABANI VE TAVANI TUTARI 2020 YILI İÇİN NE KADARDIR? 286
8. YILLAR İTİBARİYLE SOSYAL GÜVENLİK PRİM TABANI VE TAVANI TUTARLARI NASIL BİR SEYİR İZLEMİŞTİR? 287
9. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK YEMEK PARASI TUTARI 2020 YILI İÇİN NE KADARDIR? 288
10. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK AİLE ZAMMI (YARDIMI) TUTARI 2021 YILI İÇİN NE KADARDIR? 289
11. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK ÇOCUK ZAMMI TUTARI 2021 YILI İÇİN NE KADARDIR? 290
12. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ VE BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYI 2021 YILI İÇİN NE KADARDIR? 292
13. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NEDİR? 293
14. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASINA NİÇİN GEREK DUYULMUŞTUR? 293
15. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINAN ÖLÇÜTLER NELERDİR? 294
16. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN UYGULANMASINDA ÇOCUK VE EŞ TABİRİ NE ANLAMA GELİR? 294
17. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULANMASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR? 295
18. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULANMASINDAN KİMLER YARARLANAMAZ? 295
19. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULANMASINDAN YARARLANMAK İÇİN BİLDİRİM GEREKLİ MİDİR? 295
20. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ NELERDİR? 296
21. 18 YAŞINI DOLDURMUŞ ÇOCUKLAR ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 296
22. YIL İÇİNDE İŞYERİ VEYA İŞVERENİ DEĞİŞEN ÜCRETLİLER ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN YARARLANABİLİR Mİ? 297
23. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÜCRETİN HESAPLANMASINI NASIL ETKİLER? 297
24. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI 2021 YILI İÇİN NE KADARDIR? 303
25. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK GELİR VERGİSİ TUTARI 2021 YILI İÇİN NE KADARDIR? 304
26. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK DAMGA VERGİSİ KESİNTİ ORANI 2020 YILI İÇİN NE KADARDIR? 305
27. BORDRO HESABI ENGELLİLİK DURUMUNA GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Mİ? 305
28. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARI 2020 YILI İÇİN NE KADARDIR? 306
29. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI 2020 YILI İÇİN NE KADARDIR? 306
30. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK BRÜT ÜCRET VE NET ÜCRET NEDİR? 306
31. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK SGK İŞÇİ VE İŞVEREN PRİMİ VE ORANLARI NE KADARDIR? 307
32. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK SİGORTA PRİM ORANLARINDA BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMASI MÜMKÜN MÜDÜR? 308
33. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK SGK GELİR VERGİSİ MATRAHI NEDİR? 308
34. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK SENDİKA AİDATI NEDİR? 308
35. PUANTAJ NEDİR? 308
36. PUANTAJ NASIL HAZIRLANIR? 309
37. ÜCRETİN HESAPLANMASINDA ÇALIŞILAN GÜN SAYISININ HESABINDA HANGİ SÜRELER DİKKATE ALINIR? 309
38. PRİM ÖDEME GÜN SAYILARI HANGİ DURUMLAR GÖZ ÖNÜNE ALINARAK HESAPLANMAKTADIR. 311
39. BORDRO HESABINDA PRİME TABİ TUTULMAYAN KAZANÇLAR NELERDİR? 314
40. AYNİ YARDIMLAR BORDRO HESABINDA PRİME ESAS KAZANÇLARA DÂHİL EDİLİR Mİ? 314
41. ÖLÜM, DOĞUM VE EVLENME YARDIMLARI BORDRO HESABINDA PRİME ESAS KAZANÇLARA DÂHİL EDİLİR Mİ? 314
42. GÖREV YOLLUKLARI BORDRO HESABINDA PRİME ESAS KAZANÇLARA DÂHİL EDİLİR Mİ? 315
43. SEYYAR GÖREV TAZMİNATI, KIDEM TAZMİNATI, İŞ SONU TAZMİNATI VEYA KIDEM TAZMİNATI MAHİYETİNDEKİ TOPLU ÖDEMELER VE KEŞİF ÜCRETİ BORDRO HESABINDA PRİME ESAS KAZANÇLARA DÂHİL EDİLİR Mİ? 315
44. İHBAR TAZMİNATI BORDRO HESABINDA PRİME ESAS KAZANÇLARA DÂHİL EDİLİR Mİ? 315
45. KASA TAZMİNATI BORDRO HESABINDA PRİME ESAS KAZANÇLARA DÂHİL EDİLİR Mİ? 316
46. BORDRO HESABI İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİR Mİ? 316
47. BORDRO HESABI ÜCRET ŞEKİLLERİNE GÖRE DEĞİŞİR Mİ? 316
48. BORDRO HESABI ÇALIŞAN TİPİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Mİ? 318
49. KÜMÜLE GELİR VERGİSİ MATRAHI ÜCRETİN HESAPLANMASINI NASIL ETKİLER? 318
50. İŞÇİNİN AYLIK NET ÜCRET TUTARI NASIL HESAPLANIR? 319

ÜCRET HESAPLAMALARI
ÖRNEK 1
ÖRNEK 2
ÖRNEK 3
ÖRNEK 4
ÖRNEK 5
ÖRNEK 6
ÖRNEK 7
ÖRNEK 8
ÖRNEK 9
ÖRNEK 10
ÖRNEK 11
ÖRNEK 12
ÖRNEK 13
ÖRNEK 14
ÖRNEK 15
ÖRNEK 16
ÖRNEK 17
ÖRNEK 18
ÖRNEK 19
ÖRNEK 20
ÖRNEK 21
ÖRNEK 22
ÖRNEK 23
ÖRNEK 24
ÖRNEK 25
ÖRNEK 26
ÖRNEK 27
ÖRNEK 28
ÖRNEK 29
ÖRNEK 30
ÖRNEK 31
ÖRNEK 32
ÖRNEK 33
ÖRNEK 34
ÖRNEK 35
ÖRNEK 36
ÖRNEK 37
ÖRNEK 38
ÖRNEK 39
ÖRNEK 40
ÖRNEK 41
ÖRNEK 42
ÖRNEK 43
ÖRNEK 44
ÖRNEK 45
ÖRNEK 46
ÖRNEK 47
ÖRNEK 48
ÖRNEK 49
ÖRNEK 50

MUH-SGK BEYANNAMESİYLE BEYANI GEREKTİREN ÖZELLİKLİ ÜCRET ÖDEMELERİ
1. BİLİRKİŞİLİK ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ VE STOPAJ 530
2. ÇOCUK BAKICILIĞI VE MÜREBBİYELİKTEN ELDE EDİLEN ÜCRETİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU 531
3. ŞİRKETLER TARAFINDAN HAMALLARA YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ VE MUHASEBE UYGULAMASI 531
4. ŞİRKETLERE TEMİZLİĞE GELEN VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN BİREYLERE ÖDENEN ÜCRETLERİN VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI 533
5. MAKİNA BAKIMI, MONTAJI VE BENZERİ İŞLER İÇİN GELENLERE YAPILAN ÖDEMELER 534
6. DİĞER ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ 536

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞINA İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI KAPSAMINDA SİGORTALILIKLARI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE ÖDENEN ÜCRETLERİN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
1) ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SİGORTALILIĞI 541
2) ŞİRKET ORTAKLARINA ÖDENEN ÜCRETLERİN KURUM KAZANCINDAN GİDER OLARAK İNDİRİLMESİ 542

SERBEST BÖLGELERDE ELDE EDİLEN ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ
1) SERBEST BÖLGELERDE ELDE EDİLEN ÜCRETİN GELİR VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMASI 547
2) SERBEST BÖLGELERDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASININ TEMEL ŞARTI OLAN FOB BEDELİNİN YÜZDE 85’İNİN İHRACININ HESAPLANMASI 547

PERSONELE SAĞLANAN HER TÜRLÜ AYNİ VE NAKDİ MENFAATLERİN VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI
1) PERSONELE SAĞLANAN YEMEK KUPONLARI VE TİCKET KARTLARINDAN ÜCRET STOPAJI YAPILMASI 551
2) ŞİRKET PERSONELİNE SAĞLANAN YEMEK HİZMETİNİN STOPAJI 551
3) PERSONELE ÖDENEN NAKİT YEMEK PARALARINDA STOPAJIN HESAPLANMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 552
4) PERSONELE DAĞITILAN TEMETTÜLERİN VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI 553
5) PERSONELE SAĞLANAN RAMAZAN ERZAĞI YARDIMLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 555
6) PERSONELE VERİLEN AVANSLARIN DAMGA VE GELİR VERGİSİ BOYUTU 556
7) PERSONELE VERİLEN İŞ AVANSLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 557
8) PERSONELE SAĞLANAN AYNİ MENFAATLERDE MUHASEBELEŞTİRLMESİ 557
9) PERSONEL ADINA YAPILAN SAĞLIK HARCAMALARININ GİDER BOYUTU 559
10) PERSONELE VERİLEN GİYİM EŞYALARI İÇİN GELİR VERGİSİ HESAPLANMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 559
11) PERSONELE SAĞLANAN MENFAATLERDE KDV İSTİSNASI 561
12) PERSONELE EVLİLİK DOLAYISIYLA ALINAN ALTININ VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 561

ENGELLİLERE YÖNELİK VERGİ AVANTAJLARI
1) ENGELLİLER İÇİN SGK TEŞVİK UYGULAMASI 563
2) TEŞVİKTEN FAYDALANMAK İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER 564

İRTİBAT BÜROLARININ BORDRO UYGULAMASI VE VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU
1) İRTİBAT BÜROLARINDA YAPILAN SATIŞLARIN VERGİSEL BOYUTU 565
2) İRTİBAT BÜROSUNDA ÇALIŞANLARA ÖDENEN ÜCRETLERİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU 566

HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNİN VERGİSEL BOYUTU
1) HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNDE GELİR VERGİSİ STOPAJI ve SGK PRİM KESİNTİSİ 568
2) HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNDE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 568
3) HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNİN GİDERLEŞTİRİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 569

ÖZEL SAĞLIK VE ŞAHIS SİGORTASINDA BORDRO UYGULAMASI
1) ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ ÖDEMELERİ 573
2) İŞVEREN TARAFINDAN ÇALIŞANLAR ADINA ÖDENEN ÖZEL SAĞLIK SİGORTA PRİMLERİ TUTARININ SGK VE VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU 574
3) İŞVEREN TARAFINDAN ÇALIŞAN ADINA ÖDENEN BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYLARI 578
4) İŞVEREN TARAFINDAN ÇALIŞAN ADINA ÖDENEN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ 578
4) İŞÇİLER TARAFINDAN ÖDENEN BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYLARI VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ 579

PERSONEL AVANSLARI HESABININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

BORDRODA ÖDENMEYEN SSK PRİMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HESABININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

BORDROLU PERSONELDEN KİRALANAN TAŞITLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
1. ARAÇ MASRAFLARININ KVK VE GVK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 597
2. PERSONELDEN SÖZLEŞME İLE KİRALANAN TAŞIT İÇİN YAPILAN ÖDEMELERİN GVK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 598
3. PERSONELDEN SÖZLEŞME İLE KİRALANAN TAŞIT İÇİN YAPILAN ÖDEMELERİN KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 598
4. PERSONELDEN KİRALANAN TAŞIT İÇİN YAPILAN SÖZLEŞMELERİN DAMGA VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 598

PERSONELE SAĞLANAN HEDİYE ÇEKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
1. PERSONELE SAĞLANAN HEDİYE ÇEKİNİN TANIMI 600
2. PERSONELE VERİLEN HEDİYE ÇEKİNİN KDV’YE TABİ OLUP OLMADIĞI 600
3. PERSONELE VERİLEN HEDİYE ÇEKLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ 601
4. HEDİYE ÇEKİ TESLİMİNİN FUZULEN FATURAYA BAĞLANMASI VE FATURADA FUZULEN KDV GÖSTERİLMESİ 602
5. ÇEKİ DÜZENLEYEN VE ÇEKİ ALAN FİRMANIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER 603
6. ALIŞVERİŞ ÇEKLERİNİN PERSONELE VERİLMESİ DURUMU 604
7. ÇEKLERİN MÜŞTERİLERE VERİLMESİ 605
8. ÇEKLERİN İŞLETME İHTİYAÇLARI İÇİN KULLANILMASI 606
9. ÇEKLERİN İŞLETME ORTAKLARI VEYA YAKINLARININ ŞAHSÎ İHTİYAÇLARI İÇİN KULLANILMASI VEYA BUNLAR TARAFINDAN İŞLETMEDEN ÇEKİLİŞİ 606
10. ÇEKLERİN YUKARIDA SAYILANLAR DIŞINDAKİ KİŞİLERE HEDİYE OLARAK VERİLMESİ 606
11. BEDEL KARŞILIĞI SATILMAYAN ALIŞVERİŞ ÇEKLERİ (İSKONTO ÇEKLERİ) 607
12. HEDİYE ÇEKİNİN TİCARETE KONU EDİLMESİ 608

DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

ÇALIŞILMAYAN İŞÇİLİK GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE 7/B SEÇENEĞİNDE İŞÇİLİK ÜCRETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

MALZEME VE İŞÇİLİK HARİCİ ÜRETİM GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ / 7B SEÇENEĞİ

TAAHHÜT İŞLERİNDE DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

BELGELER
BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 631
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 633
DENEMESÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 635
KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 636
ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMAYA DAYALI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 637
ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ 638
SÜRELİ FESİH BİLDİRİMİ 644
DERHAL FESİH BİLDİRİMİ 645
BİLDİRİM SÜRESİNE AİT ÜCRETİN PEŞİN ÖDENMESİ SURETİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE BİLDİRİM 646
İBRANAME ÖRNEĞİ 647
AYLIK PUANTAJ 648
GÜNLÜK PUANTAJ 649
FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA MUVAFAKATNAMESİ 650
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA MUVAFAKATNAMESİ 651
ÜCRET HESAP PUSULASI 652
ZORLAYICI NEDENLE İŞÇİYE YARIM ÜCRET ÖDEMESİ YAPILACAĞININ BİLDİRİMİ 653
YÜZDE OLARAK TOPLANAN PARALARIN İŞVEREN TARAFINDAN BELGELENDİRİLMESİ 654
ÇALIŞMA SÜRELERİNİN BELGELENMESİ 655
YILLIK İZİN TALEP DİLEKÇESİ 656
YILLIK ÜCRETLİ İZİN KAYDI 657
TOPLU İZİN İLANI 658
KIDEM TAZMİNATININ DEVRALAN İŞVERENCE ÖDENMESİ HALİNDE İŞÇİLERE VERİLECEK YAZILI BELGE 659
YILLIK İZİN PLANI 660
YILLIK ÜCRETLİ İZİN TAZMİNATI BORDROSU 661
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ BORDROSU 662
KIDEM TAZMİNATI BORDROSU 663
İHBAR TAZMİNATI BORDROSU 664
AİLE DURUM BİLDİRİMİ 665
YARARLANILAN KAYNAKLAR 666
 

TOPLAM 676 SAYFA