STOKLARIMIZ TÜKENDİ!
YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

DİĞER KİTAPLARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Dönem Sonu İşlemleri ve Muhasebesini Öğrenmek İsteyenler İçin Eşsiz Kaynak!
YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
STOKLARIMIZ TÜKENDİ.
650 Adet Yevmiye Kaydı - Yeni TTK İle Uyumlu Dönem Sonu İşlemleri. 2013 YILI ÖZEL BASKI

 

 
Dönem Sonu İşlemleri ve Muhasebesi Kitabı


 


DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
ve MUHASEBESİ REHBERİ
Kitabı Çıktı
 

 

E. Öğretim Görevlisi
Koray ATEŞ


Kitabın etiket fiyatı 85 TL'dir.
SİTEMİZE ÖZEL KISA BİR SÜRE İÇİN
Kitabın Kargo Dahil İndirimli Satış Fiyatı: 75 TL

 
 
 
 

2013 YILI GÜNCEL BASKISI ÇIKTI.
KİTAP PİYASADA BULUNMAMAKTADIR.
Sayfa Sayısı: 624

- Açıklamalı, Yorumlu, Örnek Uygulamalar ve Muhasebe Kayıtları
- Teorik Anlatımdan Uzak Tamamen Uygulamalı, Yalın ve Sade Anlatım
- Yeni TTK ile Uyumlaştırılmış Dönem Sonu İşlemleri
- Tek Düzen Muhasebe Standartlarına Göre Bütün Hesapların Dönem Sonu
İşlemleri
- Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arz Eden Hususlar ve Muhasebe Kayıtları
- Hesapların Dönem Sonu İşlemlerinin Vergi Kanunları Yönünden Değerlendirilmesi ve Uygulamaları
- Özellikli Hesaplarda Yılsonu Yapılması Gereken Ekstra Uygulamalar
- Ayrıca UFRS’yi Öğrenmek İsteyenler İçin; İlk Geçecek İşletmelerin Dönem Sonu Geçiş Kayıtları İle Bazı Hesapların UFRS Dönem Sonu İşlemlerinin Ayrı Başlık Altında Anlatımı ve Muhasebesi

 

İÇİNDEKİLER

 

I. KISIM:
VERGİ USUL KANUNU (VUK) ve TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVESİNDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ ve MUHASEBE UYGULAMALARI

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1. DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 23
2. DÖNEM SONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER 23
3. REVİZYON NEDİR? NEDEN GEREKLİDİR? 24
4. ENVANTER İŞLEMLERİ 24
5. ENVANTER İŞLEMİ YAPACAK OLANLAR; 25
6. ENVANTER ZAMANI 25
7. ENVANTER DEFTERİ VE LİSTELERİ 25
8. DÖNEM SONU DEĞERLEME 26
9. KASADAKİ NAKİT MEVCUDUNUN DEĞERLEMESİ 27
10. YABANCI PARALARDA DEĞERLEME 28
11. BANKA HESAPLARININ DEĞERLEMESİ 29
12. VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ 30
13. ALIŞ BEDELİ ÖLÇÜSÜ 30
14. BORSA RAYİCİ ÖLÇÜSÜ 31
15. HİSSE SENETLERİNDE DEĞERLEME 31
16. SENETLİ BORÇ VE ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ 35
17. ALACAK VE BORÇ SENETLERİNDE REESKONT VE MUHASEBE UYGULAMASI 35
18. VADELİ ÇEKLERİN REESKONTA TABİ TUTULAMAMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 37
19. REESKONT UYGULAMASINDA ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR 38
20. REESKONT UYGULAMASININ İHTİYARİLİĞİ 39
21. TEMİNATA VE TAHSİLE VERİLEN SENETLERDE REESKONT 40
22. REESKONT UYGULAMASI İLE İLGİLİ BAZI DANIŞTAY KARARLARI VE ÖZELGELER 40
23. ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ 41
24. STOKLARIN DEĞERLEMESİ 42
25. TİCARİ MALLARIN DEĞERLEMESİ 42
26. ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN DEĞERLEMESİ 42
27. DEĞERİ DÜŞEN MALLARIN DEĞERLEMESİ 42
28. STOK DEĞERLEME FARKININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 438

 

MUHASEBE DIŞI ENVANTER

1. MUHASEBE DIŞI ENVANTER KAVRAMI 45
2. ENVANTER İŞLEMİ YAPACAK OLANLAR 45
3. ENVANTER ÇIKARMA ZAMANLARI 46
4. ENVANTERİN AŞAMALARI 47
5. ENVANTERİN VAZGEÇİLMEZ UNSURU: SAYIM LİSTELERİNİ HAZIRLAMAK 47
6. HAZIR DEĞERLERİN SAYIMI 48
7. MENKUL KIYMETLERİN SAYIMI 50
8. ALACAK VE BORÇLARIN SAYIMI 50
9. STOKLARIN SAYIMI 51
10. MADDİ DURAN VARLIKLARIN SAYIMI 52
11. DURAN VARLIKLARA AMORTİSMAN AYIRMA 52
12. DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN DEFTERİNİN İŞLENMESİ 53
13. AMORTİSMAN USULÜNÜ SEÇME 53
14. AMORTİSMAN USULLERİ 54
15. NORMAL AMORTİSMAN HESAPLANMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 54
16. AMORTİSMAN LİSTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER 55
17. AMORTİSMAN TABLOLARININ KONTROLÜ VE MUHASEBE UYGULAMASI 56
18. LİSTE MUHASEBE EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI 56
19. AMORTİSMAN ORANLARININ KONTROLÜ 59
20. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLARIN DOĞRULUĞU 59
21. MADDİ DURAN VARLIKLARIN SATILMASINDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 61
22. AZALAN BAKİYELER USULÜ AMORTİSMAN VE MUHASEBE KAYITLARI 61
23. MADENLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 63
24. GEÇMİŞ YILLARDA AYRILMAYAN AMORTİSMANLARIN DÜZELTİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 64
25. FİNANSAL KİRALAMA KAPSAMINDA EDİNİLEN A.T.İ.K.’LERDE AMORTİSMAN 65
26. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA AZALAN BAKİYELER YÖNTEMİYLE (HIZLANDIRILMIŞ) AMORTİSMAN 66
27. ÜZERİNE BİNA İNŞA EDİLEN ARSALARDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 67
28. İŞLETME HAKKI BEDELLERİNİN AMORTİSMAN KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI 69
29. VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 69
30. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN 70
31. ŞEREFİYE VEYA PEŞTEMALLIKDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 70
32. AMORTİSMAN AYIRMAMA VEYA EKSİK AYIRMANIN MALİYE VE DANIŞTAY NEZDİNDEKİ DURUMU 72
33. ÖZEL MALİYETLERE ALINAN BİR VARLIK KAÇ YILDA İTFA EDİLMELİDİR 73
34. YURT DIŞINDA YAPILAN İNŞAATLARDA KULLANILAN SABİT KIYMETLERİN YURT İÇİNDE AMORTİSMANA TABİ TUTULMASI 74
35. PATENT HAKLARINDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 74
36. DEĞER ARTIRICI HARCAMALARDA AMORTİSMAN KONUSU VE MUHASEBE UYGULAMASI 75
37. DÖNEM SONUNDA DÖNEM İÇİ GİDERLERİNİN TESPİTİ 76
38. DÖNEM SONUNDA DÖNEM İÇİ GELİRLERİNİN TESPİTİ 76
39. MAMUL VE YARIMAMUL SAYIMI 77

 

MUHASEBE İÇİ ENVANTER

1. SAYIM LİSTELERİNE GÖRE FARKLILIKLARIN TESPİTİ 80
2. GENEL GEÇİCİ MİZANIN HAZIRLANMASI 80
3. VARLIK VE KAYNAK HESAPLARININ KARŞILAŞTIRILARAK DENKLEŞTİRİLMESİ 81
4. HAZIR DEĞERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 81
5. KASA SAYIM NOKSANININ NEDENLERİ 82
6. KASA SAYIM FAZLASININ NEDENLERİ 82
7. BANKALARDAKİ MEVDUATLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ 83
8. MENKUL KIYMETLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 83
9. ALACAKLARA KARŞILIK AYRILMASI 83
10. ALACAK VE BORÇLARA REESKONT AYRILMASI 84
11. STOKLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ 85
12. MADDİ DURAN VARLİKLARİN DENKLEŞTİRİLMESİ 85
13. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLİKLARİN DENKLEŞTİRİLMESİ 85
14. HAKLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ 86
15. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ 87
16. ÖZEL MALİYETLERİN DENKLEŞTİRİLMESİ 89
17. DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLİKLARİN DENKLEŞTİRİLMESİ 90
18. KAYNAK HESAPLARININ DENKLEŞTİRİLMESİ 90
19. ÖDENECEK KIDEM TAZMİNATLARINA KARŞILIK AYRILMASI 91
20. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARININ KAYDI 93
21. UNUTULAN KAYITLARIN VE VARSA HATALARIN DÜZELTME KAYITLARI 93
22. ARALIK AYI MİZANININ DÜZENLENMESİ 93
23. UYGULAMA FAALİYETİ 97

 

GELİR TABLOSUNUN HAZIRLANMASI

1) GELİR TABLOSU 100
2) GİDERLERİN YANSITILMASI 101
3) GELİR HESAPLARININ DÖNEM KARINA DEVRİ 103
4) UYGULAMA FAALİYETİ 105
5) KESİN MİZANIN DÜZENLENMESİ 106
6) ÖRNEK KESİN MİZAN 107

 

İŞLETME HESABINDA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) İŞLETME HESABI SİSTEMİNDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 109
 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE 100 KASA HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) KASA NOKSANLIĞI HALİNDE DÖNEM SONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER 114
2) KASA FAZLALIĞI HALİNDE DÖNEM SONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER 116
3) DÖVİZLİ KASA HESABININ DÖNEM SONU DEĞERLEME İŞLEMİ 117
4) KASA HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 117
5) KASA HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 118
6) KASADA YER ALAN NORMALİN ÜZERİNDEKİ NAKİT FAZLALIĞINA VERGİSEL YAKLAŞIM 119
7) TEVSİK ZORUNLULUĞU UYGULAMASININ YÜKSEK KASA BAKİYELERİNE ETKİSİ 120
8) KASA HESABININ YIL SONU YÜKSEK BAKİYE VERMESİ KARŞISINDA KASAYA ADAT HESAPLAMASININ YAPILMASI 121
9) DÖVİZ CİNSİ KASA BAKİYELERİNDE ADAT YÖNTEMİYLE FAİZ UYGULAMASI 125
10) YÜKSEK BAKİYELİ KASALARA ADAT YÖNTEMİYLE SÜREKLİ FAİZ HESAPLAMAK VERGİSEL YÖNDEN OLUŞABİLECEK TÜM ELEŞTİRİLERİ VE OLUMSUZ SONUÇLARI ENGELLER Mİ? 127

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE 101 ALINAN ÇEKLER HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) 101 ALINAN ÇEKLER HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 129
2) VADESİ TAKİP EDEN YILA SARKAN ÇEKLERİN DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 130
3) DÖVİZLİ ALINAN ÇEKLER HESABININ DÖNEM SONU DEĞERLEME İŞLEMİ 131
4) DÖVİZLİ ALINAN ÇEKLER HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 131
5) DÖVİZLİ ALINAN ÇEKLER HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 132
6) VADELİ ÇEKLERİN REESKONTA TABİ TUTULAMAMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 133

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE 102 BANKALAR HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1. 102 BANKALAR HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 135
2. VADELİ MEVDUAT HESAPLARININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 136
3. DÖVİZLİ BANKALAR HESABININ DÖNEM SONU DEĞERLEME İŞLEMİ 138
4. BANKALAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 138
5. BANKALAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 139
6. KIST FAİZ GELİRİNE İSABET EDEN STOPAJLARIN DÖNEM SONU UYGULAMASI 140
7. REPO İŞLEMLERİNİN DÖNEM SONU UYGULAMASI 141

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE MENKUL KIYMETLER HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) MENKUL KIYMETLER HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 143
2) MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜKLERİNDE DÖNEM SONU UYGULAMALARI 145
3) HİSSE SENETLERİNDE DÖNEM SONU UYGULAMALARI 146

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE ALICILAR HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) TİCARİ ALACAKLAR 151
2) YURT İÇİ ALICILAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 152
3) YURT DIŞI ALICILAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 153
4) YURT İÇİ ALICILAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 154
5) ALICILAR HESABINDA ALACAK BAKİYESİ VEREN ALICILARIN OLMASI DURUMUNDA DÖNEM SONU UYGULAMASI 156
6) ALICILAR HESABINDA ŞÜPHELİ HALE GELEN ALICILAR OLMASI DURUMUNDA DÖNEM SONU UYGULAMASI 157
7) DÖVİZLİ ŞÜPHELİ ALACAKLARDA DÖNEM SONU DEĞERLEME VE MUHASEBE UYGULAMASI 159
8) ŞÜPHELİ HALE GELDİKTEN SONRAKİ YILLARDA DAVA AÇILAN ALACAKLARIN GİDER YAZILIP YAZILMAYACAĞI 161
9) ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKTAN VAZGEÇİLMESİ HALİNDE VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 161
10) DEĞERSİZ ALACAKLARIN DÖNEM SONU UYGULAMASI 163
11) DEĞERSİZ HALE GELEN ALACAKLARDA BORÇLU İŞLETMENİN DÖNEM SONU MUHASEBE KAYITLARI 164
12) ALACAKLARIN SÖZLEŞMEYE DAYALI İPTALİ HALİNDE DEĞERSİZ ALACAK VE MUHASEBE UYGULAMASI 165
13) VAZGEÇİLEN ALACAKLARIN DÖNEM SONU UYGULAMASI 166

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE ALACAK SENETLERİ HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) ALACAK SENETLERİ HESABINDA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 169
2) ALACAK SENETLERİ İÇİN REESKONT HESAPLANMASI 170
3) DÖVİZLİ ALACAK SENETLERİ HESABININ DÖNEM SONU DEĞERLEME İŞLEMİ 171
4) ALACAK SENETLERİ HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 172
5) ALACAK SENETLERİ HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 173
6) REESKONT UYGULAMASINDA ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR 174
7) REESKONT UYGULAMASININ İHTİYARİLİĞİ 175
8) TEMİNATA VE TAHSİLE VERİLEN SENETLERDE REESKONT 175
9) REESKONT UYGULAMASI İLE İLGİLİ BAZI DANIŞTAY KARARLARI VE ÖZELGELER 176

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) ORTAKLARDAN ALACAKLAR 178
2) ADAT YÖNTEMİ, FAİZ ORANI 178
3) DÖVİZLİ ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABININ DÖNEM SONU DEĞERLEME İŞLEMİ 181
4) ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 182
5) DÖVİZLİ ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 183

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE STOKLAR HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) İLK MADDE VE MALZEME 185
2) YARI MAMULLER-ÜRETİM 185
3) MAMULLER 186
4) TİCARİ MALLAR 186
5) DÖNEM SONUNDA STOK SAYIMININ ÖNEMİ 186
6) SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİNİN TESPİTİ 189
7) DÖNEM SONU STOKLARIN DEĞERLEMESİ 189
8) SATIN ALINAN MALLARIN DEĞERLEMESİ 191
9) İTHAL EDİLEN EMTİADA MALİYET UNSURLARI 192
10) DÖNEM SONU CİRO PRİMİ UYGULAMASI 196
11) CİRO PRİMLERİNDE KDV ORANI 196
12) STOKLARDA DÖNEM SONU FİRE UYGULAMASI 198
13) DÖNEMSONLARINDA FİRELERİN BELGELENDİRİLMESİ 199
14) AŞIRI ÜRETİM FİRESİNDE DÖNEM SONU UYGULAMASI 199
15) DÖNEM SONUNDA VADE FARKLARI ÖDEMELERİNİN STOKLAR İLE İLİŞKİSİ 200
16) DÖNEM SONUNDA KUR FARKLARI ÖDEMELERİNİN STOK MALİYETİ İLE İLİŞKİSİ 201
17) DEĞERİ DÜŞEN STOKLARIN DÖNEM SONU UYGULAMASI 204
18) ÇALINAN MALLARIN DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMASI 205
19) BOZULAN VEYA TAHRİP OLAN ÜRÜNLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU VE DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMASI 206
20) SEL FELAKETLERİNDE ZAYİ OLAN MALLARIN VE KDV LERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMASI 208
21) MİADI DOLAN İLAÇLARIN DEĞERLEMESİ VE DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMASI 210
22) KAYBOLAN, ÇALINAN VEYA ZAYİ OLAN TİCARİ FATURALARIN DURUMU 210

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE DİĞER STOKLAR HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) DİĞER STOKLAR 213
2) DÖNEM SONU DİĞER STOKLARDAN GİDERLERE PAY VERİLMESİ 213
3) İMALAT SIRASINDA OLUŞAN YAN ÜRÜNLERDEN DÖNEM SONU SATIŞLARIN MALİYETİNE PAY VERİLMESİ 215

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 217
2) YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE 295 NOLU HESABIN KULLANILMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 220
3) YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞİNİN DEVAM EDİYOR OLMASI 220
4) YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞİNİN O YIL İÇİNDE BİTMİŞ OLMASI 220
5) YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE DÖNEMSONLARINDA MÜŞTEREK GİDERLERİN DAĞITILMASI 222
6) YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE DÖNEMSONLAINDA AMORTİSMANLARIN DAĞITILMASI 223
7) YIL İÇİNDE BİRDEN FAZLA İNŞAAT VE ONARIM İŞİNDE DÖNEMSONLARINDA MÜŞTEREK GİDERLERİN DAĞITILMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 224

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABININ DÖNEM SONU UYGULAMASI 225
2) GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 225
3) GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 225

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE GELİR TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) GELİR TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEM SONU UYGULAMASI 233
2) GELİR TAHAKKUKLARI 223

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE İŞTİRAKLER HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE İŞTİRAKLER HESABININ DÖNEM SONU UYGULAMASI 241
 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE MADDİ DURAN VARLIK HESAPLARININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) MADDİ DURAN VARLIKLARIN DÖNEM SONU DEĞERLEMESİ 245
2) MADDİ DURAN VARLIKLARLA İLGİLİ KREDİ FAİZİ VE KUR FARKLARININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 246
3) MADDİ DURAN VARLIKLARDA DÖNEM SONU AMORTİSMAN UYGULAMASI 249
4) MADDİ DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 240
5) AMORTİSMANLAR İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR 251
6) DÖNEM SONU AMORTİSMAN LİSTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER 252
7) DÖNEM SONU AMORTİSMAN TABLOLARININ KONTROLÜ VE MUHASEBE UYGULAMASI 253
8) LİSTE MUHASEBE EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI 253
9) AMORTİSMAN ORANLARININ KONTROLÜ 256
10) BİRİKMİŞ AMORTİSMANLARIN DOĞRULUĞU 256
11) DÖNEM SONU NORMAL AMORTİSMAN HESAPLANMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 258
12) MADDİ DURAN VARLIKLARDA DÖNEM SONU KIST AMORTİSMAN UGULAMASI 259
13) MADDİ DURAN VARLIKLARIN SATILMASINDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 261
14) DÖNEM SONU AZALAN BAKİYELER USULÜ AMORTİSMAN VE MUHASEBE KAYITLARI 262
15) DÖNEM SONU MADENLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 263
16) GEÇMİŞ YILLARDA AYRILMAYAN AMORTİSMANLARIN DÜZELTİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 265
17) DÖNEM SONU FİNANSAL KİRALAMA KAPSAMINDA EDİNİLEN A.T.İ.K.’LERDE AMORTİSMAN 265
18) ÜZERİNE BİNA İNŞA EDİLEN ARSALARDA DÖNEM SONU AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 266
19) DÖNEM SONU BAKIM ONARIM HARCAMALARININ KONTROLÜ 268
20) DÖNEM SONU SABİT KIYMET YENİLEME FONU UYGULAMASI 269

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK HESAPLARININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE DÖNEM SONUNDA MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ VE DÖNEM SONU UYGULAMASI 273
2) ÖZEL MALİYET BEDELLERİNDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 274
3) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARLA İLGİLİ KREDİ FAİZİ VE KUR FARKLARININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 276
4) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMAN SÜRE VE YÖNTEMLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR 279
5) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMAN SÜRE VE YÖNTEMLERİNE YÖNELİK VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN AÇIKLAMALAR 279
6) ÖZEL MALİYET BEDELLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR 280
7) 333 SIRA NUMARALI VUKGT İLE 1 SIRA NUMARALI MSUGT’NİN (TDHP) KARŞILAŞTIRILMASI 280
8) DÖNEM SONUNDA FİNANSAL KİRALAMA KAPSAMINDA EDİNİLEN A.T.İ.K.’LER 281
9) DÖNEM SONUNDA MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA AZALANBAKİYELER YÖNTEMİYLE (HIZLANDIRILMIŞ) AMORTİSMAN 283
10) DÖNEM SONUNDA MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA NORMAL AMORTİSMAN HESAPLANMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 283
11) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATILMASINDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 284
12) AZALAN BAKİYELER USULÜ AMORTİSMAN VE MUHASEBE KAYITLARI 285

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE 281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) GELİR TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 287
2) GELİR TAHAKKUKLARI 287

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE BANKA KREDİLERİ HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) BANKA KREDİLERİ HESABININ DÖNEM SONU DEĞERLEME İŞLEMLERİ 289
2) BANKA KREDİLERİ 289
3) İŞLETMELER ARASI KREDİ AKTARIMININ DÖNEM SONU UYGULAMASI 290
4) VADESİ ERTESİ YILA SARKAN KREDİLERİN DÖNEM SONU FAİZ DEĞERLEMESİ 293
5) DÖVİZLİ ALINAN KREDİLERİN DÖNEM SONU ANAPARA VE FAİZ DEĞERLEMELERİ 294

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE SATICILAR HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) SATICILAR 299
2) VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE SATICILAR HESABININ DÖNEM SONU DEĞERLEME İŞLEMLERİ 299
3) SATICILAR HESABINDA BORÇ BAKİYESİ VEREN SATCILARIN OLMASI DURUMUNDA DÖNEM SONU UYGULAMASI 300
4) YURT İÇİ SATICILAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 300
5) YURT DIŞI SATICILAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 302
6) YURTİÇİ SATICILAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 303

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE ALINAN AVANSLAR HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 305
2) VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE ALINAN AVANSLAR HESABININ DÖNEM SONU UYGULAMASI 305

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 307
2) VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 307

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE KISA VADELİ GİDER TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) GİDER TAHAKKUKLARI 311
2) VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE UZUN VADELİ GİDER TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 311

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 313
2) VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 313

 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE UZUN VADELİ GİDER TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) GİDER TAHAKKUKLARI 315
2) VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE UZUN VADELİ GİDER TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 315

 

ÖZELLİKLİ KONULARDA DÖNEM SONU UYGULAMALARI

1) YENİ TTK’YA GÖRE DÖNEM SONUNDA DEFTERLERİN TASDİKİ 317
2) YENİ TTK’YA GÖRE TİCARİ DEFTERLERİN AÇILIŞ ONAYLARININ ZAMANI 318
3) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARİ DEFTERLERİN KAPANIŞ ONAYLARININ ZAMANI 319
4) DÖNEM SONUNDA KAMU ALACAKLARINA KARŞILIK GİDERİ AYRILIP AYRILMAYACAĞI 319
5) HATIR SENETLERİ İLE KEFALET SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN ALACAKLARA DÖNEM SONUNDA KARŞILIK AYRILIP AYRILMAYACAĞI 320
6) VERİLEN AVANSLARIN GERİ ALINAMAMASINDAN DOĞAN ALACAKLARDA DÖNEM SONU KARŞILIK AYRILIP AYRILMAYACAĞI 320
7) İFLAS ERTELEMESİNDE OLAN BİR ŞİRKETTEN ALACAKLI OLANLARIN DÖNEM SONUNDA ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIĞI AYIRMASI 321
8) ALACAK VE BORÇ SENETLERİNDE DÖNEM SONU REESKONT UYGULAMASI VE ŞARTLARI 323
9) DÖNEM SONU KAMPANYALI SATIŞLARLA İLGİLİ SENETLERDE REESKONT UYGULAMASI 324
10) YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDEN KAYNAKLANAN SENETLERDE DÖNEM SONU REESKONT UYGULAMASI 325
11) DÖNEM SONUNDA REESKONT UYGULAMASINDAKİ ÖZELLİKLİ HUSUSLAR 328
12) DÖNEM SONUNDA REESKONT HESAPLAMASINDA KULLANILAN HESAPLAMA TEKNİĞİ 329
13) VADELİ ÇEKLERDE DÖNEM SONU REESKONT UYGULAMASI 330
14) YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN ALACAK VE BORÇ SENETLERİNDE DÖNEM SONU REESKONT UYGULAMASI 333
15) REESKONT UYGULAMA ÖRNEĞİ 333
16) DÖNEM SONUNDA TEMİNATA VE TAHSİLE VERİLEN SENETLERDE REESKONT A 334
17) DÖNEM SONUNDA YABANCI PARA CİNSİNDEN ALINAN VEYA VERİLEN AVANSLARIN DEĞERLEMESİ 335
18) AMORTİSMAN AYIRMADA DÖNEM SONU UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ KONULAR 336
19) DAHA ÖNCE KULLANILMIŞ VE TAMAMEN İTFA OLMUŞ BİR İKTİSADİ KIYMETİN SATIN ALINMASI DURUMUNDA AMORTİSMAN 336
20) DÖNEM SONUNDA AMORTİSMAN ORANLARI YENİDEN TESPİT EDİLEN İKTİSADİ KIYMETLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI 337
21) PLAKASI FATURANIN ALINDIĞI YILI İZLEYEN YILDA ALINAN TAŞITLARDA DÖNEM SONUNDA AMORTİSMAN UYGULAMASI 337
22) İHRACATTA DÖNEM SONU BİNDE 5 GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI 338
23) DÖNEM SONUNDA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASINDAN YARARLANABİLECEK OLAN MÜKELLEFLER 338
24) DÖNEM SONU BEYANNAMEDEN GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ İNDİRİLMESİ 340
25) DÖNEM SONU AR-GE FAALİYETLERİNİN BEYANNAMEDEN İNDİRİLMESİ 340
26) KULLANIMA ALMA VE AMORTİSMAN 343
27) DÖNEM SONUNDA YATIRIM İNDİRİMİ VE AR-GE İNDİRİMİNİN BİRLİKTE UYGULANMASI 344
28) TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE VE SERBEST BÖLGELERDE YAPILAN AR-GE HARCAMALARI 344
29) KAPSAM DIŞI AR-GE HARCAMALARI 345
30) DÖNEM SONUNDA AR-GE İNDİRİMİNİN BEYANNAME ÜZERİNDEN DÜŞÜLMESİ 345
31) DÖNEM SONUNDA FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 346
32) TÜKETİM DÖNEMİ BU YIL OLMASINA KARŞIN FATURALARI İZLEYEN YILDA GELEN ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ, TELEFON VB. GİDERLERİNİN DÖNEMSONLARINDA HANGİ YILA GİDER YAZILACAĞI VE KDV İNDİRİMİ DÖNEMİ 348
33) ELEKTRİK, SU, TELEFON VE DOĞALGAZ BEDELLERİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ NEDENİYLE UYGULANAN GECİKME ZAMLARININ DÖNEM SONUNDA GİDER YAZILMASI 350
34) ELEKTRİK, SU, TELEFON VE DOĞALGAZ FATURALARININ BAŞKASI ADINA DÜZENLENMESİ 352
35) BAĞIŞ VE YARDIMLARDA DÖNEM SONU UYGULAMALARI 353
36) BAĞIŞ VE YARDIMLARDA ÜST SINIR 354
37) BAĞIŞ VE YARDIMA ESAS TUTARIN DÖNEM SONU TESPİTİ 355
38) İSTİSNA KAZANÇ VE İNDİRİMLER İLE GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ DÖNEM SONU BAĞIŞ VE YARDIMLARDA DURUMU 356
39) AYNİ YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLARDA DÖNEM SONU DEĞER TESPİTİ 357
40) İMAL EDİLEN MALLARIN BAĞIŞLANMASI VE DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMASI 357
41) VERGİ MATRAHINDAN SINIRLI BİR ŞEKİLDE İNDİRİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR VE DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMASI 359
42) BAĞIŞ AMAÇLI YAPILAN TAŞIT TESLİMLERİNİN KDV VE ÖTV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 360
43) ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAĞIŞLANMASININ VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU VE DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMASI 361
44) BAĞIŞ AMAÇLI YAPILAN YURT VEYA BİNALARIN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU VE DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMASI 362
45) BAĞIŞ AMACIYLA ALINAN TECHİZATLARIN DÖNEM SONU MUHASEBE KAYDI 363
46) DÖNEM SONUNDA KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER 365
47) ÖZ SERMAYE ÜZERİNDEN ÖDENEN VEYA HESAPLANAN FAİZLER 365
48) DÖNEM SONUNDA ÖRTÜLÜ SERMAYE ÜZERİNDEN ÖDENEN VEYA HESAPLANAN FAİZ, KUR FARKI VB. GİDERLER 365
49) TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ OLARAK DAĞITILAN KAZANÇLARIN DÖNEM SONUNDAKİ DURUMU 366
50) DÖNEM SONUNDA YEDEK AKÇELERİN DÖNEM SONU UYGULAMASI 366
51) KURUMLAR VERGİSİ, HER TÜRLÜ PARA CEZALARI, VERGİ CEZALARI, GECİKME ZAMMI VE FAİZLERİN DÖNEM SONU UYGULAMASI 366
52) DÖNEM SONUNDA İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLERİN İTİBARİ DEĞERİNİN ALTINDA SATIŞINDAN DOĞAN ZARARLAR VE PAZARLAMA KOMİSYONLARI 367
53) İŞLETMENİN ESAS FAALİYET KONUSU İLE İLGİLİ OLMAYAN DENİZ VE HAVA TAŞITLARININ DÖNEM SONU GİDERLERİ VE AMORTİSMANLARI 367
54) KURUMUN KENDİSİNİN, ORTAKLARININ, YÖNETİCİLERİNİN VE ÇALIŞANLARININ SUÇLARINDAN DOĞAN TAZMİNATLARIN DÖNEM SONUNDA GİDERLEŞTİRİLMESİ 367
55) BASIN YOLUYLA İŞLENEN FİİLLER NEDENİYLE ÖDENEN TAZMİNATLARIN DÖNEM SONU GİDERLEŞTİRİLİP GİDERLEŞTİRİLMEYECEĞİ 367
56) DÖNEM SONUNDA VERİLEN HEDİYE ÇEKLERİNİN VERGİSEL DURUMU 368
57) DÖNEM SONUNDA HEDİYE ÇEKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 370
58) ÖĞRENCİLERE VERİLEN BURSUN DÖNEM SONU GİDERLEŞTİRİLİP GİDERLEŞTİRİLMEYECEĞİ 371
59) DÖNEM SONUNDA YURTDIŞI ZARARLARININ MAHSUBU 374
60) YURT DIŞINDAKİ ŞUBENİN ZARAR ETMESİ HALİNDE BU ZARAR DÖNEMSONLARINDA BEYANNAMEDE İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? 375
61) DÖNEMSONLARINDA İHRACAT BEDELLERİNİN FATURA MI GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ TARİHİNDE Mİ KAYITLARA ALINACAĞI 379
62) DÖNEM SONUNDA PERSONELE DAĞITILAN KAR PAYLARININ VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI 382
63) WEB SİTESİ HARCAMALARININ DÖNEM SONUNDA GİDERLEŞTİRİLİP GİDERLEŞTİRİLMEYECEĞİ 383
64) YIL GEÇTİKTEN SONRA GELEN BELGELERİN DÖNEM SONU UYGULAMA İŞLEMLERİ 385
65) DÖNEM SONUNDAN TİCARİ KARA RAĞMEN MALİ ZARARIN OLUŞMASI DURUMUNUN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 388
66) TİCARİ KARDAN MALİ ZARARA GEÇİŞTE DÖNEM SONUNDA DİKKAT EDİLECEKLER 389
67) YURTDIŞINDAKİ BANKA VEYA BENZERİ KURULUŞLARDAN ALINAN KREDİLERDE STOPAJ AÇISINDAN DÖNEM SONU UYGULAMALARI 390
68) YURTDIŞINDAKİ BANKA VEYA BENZERİ KURULUŞLARDAN ALINAN KREDİLERDE KDV AÇISINDAN DÖNEM SONU UYGULAMALARI 390
69) YURTDIŞINDAKİ BANKA VEYA BENZERİ KURULUŞ DIŞINDAKİ KURULUŞLARDAN ALINAN KREDİLERDE STOPAJ VE KDV AÇISINDAN DÖNEM SONU UYGULAMALARI 392
70) FİNANSAL KİRALAMA İLE ALINAN BİNEK OTOMOBİLELERDE KDV İNDİRİMİ 393
71) YABANCI PARA CİNSİ HESAPLARIN DÖNEM SONUNDA DEĞERLEMESİ 397
72) DÖNEM SONUNDA AKTİFLEŞTİRİLMESİ GEREKEN KUR FARKI VE FAİZ GİDERLERİ 399
73) DÖNEMSONLARINDA FAİZ, GİDER VE (MENKUL KIYMET) GELİR TAHAKKUKLARI 400
74) DÖNEM SONUNDA ÇEK VE SENET HESAPLARINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 401
75) DÖNEM SONUNDA CARİ HESAP MUTABAKATLARI 401
76) DÖNEM SONU VERGİ ÇALIŞMALARI 402
77) DÖNEM SONUNDA BANKALAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR 402
78) DÖNEM SONUNDA STOKLAR HESABIYLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ DURUMLAR 403
79) DÖNEM SONUNDA SAYIM / ENVANTER LİSTELERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER 404
80) ÖZELLİK ARZ EDEN DÖNEM SONU HESAPLARI 405
81) DÖNEM SONUNDA CİRO PRİMLERİNİN DÖNEMSELLİK İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 407
82) DÖNEMSONLARINDA BEDELSİZ GÖNDERİLEN ÜRÜNLERİN MUHASEBESEL VE VERGİSEL BOYUTU 409
83) DÖNEM SONUNDA CİRO PRİMİNİN NAKDEN UYGULANMASI VE MUHASEBESİ 409
84) DÖNEM SONUNDA BEDELSİZ TİCARİ MAL ŞEKLİNDE UYGULANAN CİRO PRİMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 410
85) DÖNEM SONUNDA ÖDENMEYEN SGK PRİMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI 411
86) DÖNEM SONUNDA FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN VARLIKLARDA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR 412
 

 

II. KISIM:
TFRS / UFRS ÇERÇEVESİNDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ ve MUHASEBE UYGULAMALARI

 

TFRS / UFRS’YE GÖRE 101 ALINAN ÇEKLER HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

TFRS / UFRS’YE GÖRE 101 ALINAN ÇEKLER HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 415
 

TFRS / UFRS’YE GÖRE 102 BANKALAR HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

TFRS / UFRS’YE GÖRE 102 BANKALAR HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 417
 

TFRS / UFRS’YE GÖRE MENKUL KIYMETLER HESABININ İŞLEYİŞİ VE DÖNEM SONU UYGULAMALARI

1) DÖNEM SONUNDA TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDI’NA GÖRE FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI 419
2) DÖNEM SONUNDA TMS 39’A GÖRE FİNANSAL VARLIKLAR VEYA BORÇLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 421
3) DÖNEM SONUNDA TMS 39’ GÖRE FİNANSAL VARLIKLAR VEYA BORÇLARIN SONRAKİ DÖNEMLERDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 422
4) DÖNEM SONUNDA TMS 39’A GÖRE FİNANSAL VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 423
5) DÖNEM SONUNDA TMS 39’A GÖRE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 424
6) DÖNEM SONUNDA TMS 39’A GÖRE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLARIN ETKİN FAİZ ORANIYLA İTFA EDİLMİŞ MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ 425
7) DÖNEM SONUNDA TMS 39’A GÖRE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 427
8) DÖNEM SONUNDA TMS 39 STANDARDINA GÖRE SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 428

 

TFRS / UFRS’YE GÖRE ALICILAR HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) TFRS’YE GÖRE DÖNEM SONUNDA İLİŞKİLİ TARAFLARDAN OLAN ALACAKLARIN AYRI BİR KISIMDA GÖSTERİLMESİ 431
2) TFRS’YE GÖRE DÖNEM SONUNDA ALICILAR İÇİN REESKONT HESAPLANMASI 432
3) TFRS/UFRS’YE GÖRE DÖNEM SONU ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASI 433

 

TFRS / UFRS’YE GÖRE ALACAK SENETLERİ HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) TFRS/UFRS’YE GÖRE ALACAK SENETLERİ HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 437
 

TFRS/UFRS’YE GÖRE STOKLAR HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) TMS 2 STANDARDINA GÖRE STOKLARIN MALİYETİNE DAHİL EDİLEN UNSURLAR 439
2) TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE STOK MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ 440
3) TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE DÖNEM SONU STOKLARIN DEĞERLEMESİ 441
4) DÖNEM SONUNDA TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIKLARININ KISMİ İPTALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 442
5) DÖNEM SONU TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIKLARININ TAMAMININ İPTALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 442
6) DÖNEM SONUNDA TMS 2 STANDARDI GEREĞİNCE STOK DEĞERLEME FARKININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 443
7) DÖNEM SONUNDA TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE İMAL EDİLEN STOKLARDAN İŞLETMEDE KULLANILANLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 444
8) DÖNEM SONUNDA TMS 2 STANDARDINA GÖRE YAN ÜRÜNLERİN MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 444
9) DÖNEM SONUNDA TMS 2 STANDARDINA GÖRE VADELİ ALIM VE SATIMLARDA STOKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 445
10) DÖNEM SONUNDA TMS 2 STANDARDINA GÖRE BORÇ SENEDİ İLE ALINAN TİCARİ MALLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 447
11) DÖNEM SONUNDA TMS 2 STANDARDINA GÖRE PEŞİN ÖDEME İSKONTOSUNUN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 249
12) DÖNEM SONUNDA TMS 2 STANDARDINA GÖRE HİZMET İŞLETMELERİNDE STOK MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 450

 

TFRS/UFRS’YE GÖRE YILLARA YAYGIN İNŞAAT İŞLERİNDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) TMS 11 İNŞAAT (YAPIM) SÖZLEŞMELERİ 453
2) TMS 11 İNŞAAT (YAPIM) SÖZLEŞMELERİNE GÖRE SABİT YADA MALİYET ARTI KAR SÖZLEŞMELERİ 453
3) TMS 11 İNŞAAT (YAPIM) SÖZLEŞMELERİ STANDARDINDA DÖNEM SONUNDA KAR VEYA ZARARIN TESPİTİNDE KULLANILACAK YÖNTEMLER 454
4) TMS 11 STANDARDINA GÖRE DÖNEM SONUNDA İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONUCUNUN GÜVENİLİR BİÇİMDE TAHMİN EDİLEBİLMESİ HALİ 455
5) TMS 11 STANDARDINA GÖRE DÖNEM SONUNDA İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONUCUNUN GÜVENİLİR BİÇİMDE TAHMİN EDİLEMEMESİ HALİ 457
6) TMS 11 STANDARDINDA DÖNEMSONLARINDA TAMAMLANMA YÜZDESİ YÖNTEMİNE GÖRE İNŞAAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 457

 

TFRS/UFRS’YE GÖRE GELİR TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) TFRS/UFRS’YE GÖRE GELİR TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEM SONU UYGULAMASI 463
 

TFRS/UFRS’YE GÖRE İŞTİRAKLER HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINDA İŞTİRAK KAVRAMI 467
2) TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINDA ÖNEMLİ ETKİ KAVRAMI 467
3) TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINDA İŞTİRAKLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 468
4) TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE ÖZKAYNAK YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN KAR ETMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 468
5) TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE MALİYET YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN KAR ETMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 470
6) TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE ÖZKAYNAK YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN ZARAR ETMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 471
7) TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE ÖZKAYNAK YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN HEM KAPSAMLI GELİRİNDE HEMDE NET KARINDA ARTIŞININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 471
8) TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE ÖZKAYNAK YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN ZARARININ İŞTİRAK TUTARINDAN FAZLA OLMASI HALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 472
9) TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE İŞTİRAKİN GERÇEĞE UYGUN DEĞERİ İLE NET DEFTER DEĞERİNİN FARKLI OLMASI HALİNDE MUHASEBELEŞTİRME 472
10) TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE İŞTİRAKİN GERÇEĞE UYGUN DEĞERİNDEN DAHA DÜŞÜK BİR DEĞER İLE SATIN ALINMASI HALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 474
11) TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE YATIRIMCI İŞLETME İLE İŞTİRAK ARASINDAKİ İŞLEMLERİN ELİMİNE EDİLMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 475

 

TFRS/UFRS’YE GÖRE MADDİ DURAN VARLIK HESAPLARININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) TFRS/UFRS’YE GÖRE DÖNEM SONUNDA MADDİ DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ VE DÖNEM SONU UYGULAMASI 477
2) TMS 16 STANDARDINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARIN MALİYETİNE DAHİL EDİLECEK UNSURLAR 477
3) TMS 16 STANDARDINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARIN DÖNEM SONU UYGULAMALARI 478
4) TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLARIN İZLEYEN DÖNEMLERDE DÖNEM SONU DEĞERLEMESİ 480
5) TMS 16 STANDARDI KAPSAMINDA MADDİ DURAN VARLIKLARIN DÖNEM SONU DEĞERLEMESİNDE “MALİYET MODELİ” 480
6) TMS 16 STANDARDINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARDA DEĞER DÖNEM SONUNDA DÜŞÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ 481
7) TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA DÖNEM SONUNDA GERİ KAZANILABİLİR TUTARIN HESAPLAMA YÖNTEMİ 482
8) TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA DÖNEM SONU DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ZARARININ İPTAL EDİLMESİ İŞLEMİNİN MUHASEBE UYGULAMASI 484
9) TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLARDA DÖNEM SONUNDA YENİDEN DEĞERLEME MODELİ 486
10) TMS 16 STANDARDI KAPSAMINDA MADDİ DURAN VARLIKLARA YAPILAN BAKIM ONARIM HARCAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 490
11) TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA SABİT KIYMET VE TAŞINMAZ SATIŞININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 491
12) TFRS/UFRS’YE GÖRE AMORTİSMAN KONUSUNDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 492

 

TFRS/UFRS’YE GÖRE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK HESAPLARININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINA GÖRE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN TANIMI 495
2) TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINA GÖRE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARI MUHASEBELEŞTİRME İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 495
3) TANIMLANABİLİR OLMA 496
4) KONTROL EDİLEBİLİR OLMA 496
5) GELECEKTE EKONOMİK YARARLAR SAĞLAMASI 496
6) TMS 38 STANDARDINA GÖRE SATIN ALINAN MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DÖNEMSONLARINDA MALİYETİNE DAHİL EDİLECEK UNSURLAR 496
7) TMS 38 STANDARDINA GÖRE TRAMPA SURETİYLE ALINAN HAKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 498
8) TMS 38 STANDARDINA GÖRE TRAMPA SURETİYLE ALINAN HAKLARDA GELİRİN OLUŞMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 498
9) TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN İZLEYEN DÖNEMLERDE DÖNEM SONU DEĞERLEMESİ 499
10) TMS 38 STANDARDI KAPSAMINDA MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DÖNEM SONU DEĞERLEMESİNDE “MALİYET MODELİ” 499
11) TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA DÖNEM SONUNDA GERİ KAZANILABİLİR TUTARIN HESAPLAMA YÖNTEMİ 500
12) TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA DÖNEM SONUNDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ZARARININ İPTAL EDİLMESİ İŞLEMİNİN MUHASEBE UYGULAMASI 502
13) TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA DÖNEM SONUNDA YENİDEN DEĞERLEME MODELİ 503
14) TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINA GÖRE SINIRLI VE SINIRSIZ YARARLI ÖMRE SAHİP VARLIKLARIN DÖNEM SONLARINDA İTFASI 508

 

TFRS/UFRS’YE GÖRE BANKA KREDİLERİ HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

1) TFRS/UFRS’YE GÖRE BANKA KREDİLERİ HESABININ DÖNEM SONU DEĞERLEME İŞLEMLERİ 509
 

TFRS/UFRS’YE GÖRE SATICILAR HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

TFRS/UFRS’YE GÖRE SATICILAR HESABININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 513
 

TFRS 1- TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI

1) STANDARDIN AMACI VE KAPSAMI 515
2) UFRS'YE İLK GEÇİŞTE MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME 518
3) TFRS AÇILIŞ BİLANÇOSU 518
4) MUHASEBE POLİTİKALARI 518
5) STANDARTTA YER ALAN GEÇİŞ HÜKÜMLERİ İLE ALAKALI İSTİSNA VE MUAFİYETLER 519
6) TAHMİNLER 519
7) FİNANSAL VARLIK VE BORÇLARIN FİNANSAL DURUM TABLOSU DIŞI BIRAKILMASI 520
8) FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ 520
9) KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR (AZINLIK PAYLARI) 521
10) FİNANSAL VARLIKLARIN SINIFLANMASI VE ÖLÇÜMÜ 521
11) SAKLI TÜREV ÜRÜNLER 522
12) DİĞER TMS/ TFRS’LERDEN KAYNAKLANAN MUAFİYETLER 522
13) TFRS’LERDEN KISA VADELİ MUAFİYETLER 526
14) TFRS ÖNCESİ KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ VE GEÇMİŞ FİNANSAL TABLO VERİLERİ 537
15) TFRS’LERE GEÇİŞE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 538
16) TFRS'YE İLK GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEKLERİ 542

 

102 BANKALAR HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

102 BANKALAR HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI 551
 

112 MENKUL KIYMETLER HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

112 MENKUL KIYMETLER HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI 555
 

120 ALICILAR HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

120 ALICILAR HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI 557
 

121 ALACAK SENETLERİ HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

121 ALACAK SENETLERİ HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI 559
 

153 STOKLAR HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

153 STOKLAR HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI 561
 

242 İŞTİRAKLER HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

242 İŞTİRAKLER HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI 563
 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI 565
 

263 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

263 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI 567
 

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI 569
 

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

300 BANKA KREDİLERİHESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI 573
 

320 SATICILAR HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

320 SATICILAR HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI 577

321 BORÇ SENETLERİ HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

321 BORÇ SENETLERİ HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI 579
 

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI 581

KOŞULLU BORÇ VE VARLIKLAR HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

KOŞULLU BORÇ VE VARLIKLAR HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI 583
 

KIDEM TAZMİNATLARININ HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

KIDEM TAZMİNATLARININ HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI 585

DEVLET TEŞVİKLERİ HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

DEVLET TEŞVİKLERİ HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI 589
 

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI 591

ERTELENMİŞ VERGİ HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

ERTELENMİŞ VERGİ HESABININ DÖNEM SONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI 593
 

DÖNEM SONUNDA SIKÇA KULANILACAK TFRS/UFRS UYGULAMALARI

1) TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI 595
2) TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR VEYA BORÇLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 597
3) TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR VEYA BORÇLARIN SONRAKİ DÖNEMLERDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 598
4) TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 599
5) TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 600
6) TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLARIN ETKİN FAİZ ORANIYLA İTFA EDİLMİŞ MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ 602
7) TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 603
8) TMS 39 STANDARDINA GÖRE SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 604
9) TMS 2 STANDARDINA GÖRE STOKLARIN MALİYETİNE DAHİL EDİLEN UNSURLAR 605
10) TMS 2 STANDARDINA GÖRE VADELİ ALIM VE SATIMLARDA STOKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 606
11) TMS 2 STANDARDINA GÖRE DÖNEM SONUNDA YAN ÜRÜNLERİN MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 608
12) TMS 2 STANDARDINA GÖRE HİZMET İŞLETMELERİNDE DÖNEM SONLARINDA STOK MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 609
13) TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE İMAL EDİLEN STOKLARDAN İŞLETMEDE KULLANILANLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 611
14) TMS 16 STANDARDI UYGULAMASINDA AMORTİSMAN 611
15) TMS 16 STANDARDI KAPSAMINDA AMORTİSMAN HESAPLAMASI 612
16) TMS 16 STANDARDINA GÖRE NORMAL AMORTİSMAN HESAPLANMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 612
17) TMS 16 STANDARDINA GÖRE SATIN ALINDIĞI HALDE İŞLETMEYE HENÜZ ULAŞMAYAN SABİT KIYMETLERDE AMORTİSMAN MEVZUU VE MUHASEBE UYGULAMASI 614
18) TMS 16 KAPSAMINDA KULLANILMAYAN AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLAR İÇİN AMORTİSMAN AYRILIP AYRILMAYACAĞI 615
19) TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR STANDARDINDA KIDEM TAZMİNATLARININ HESAPLANMASI 616
20) TMS 19 STANDARDINDA KIDEM TAZMİNATLARI KARŞILIĞININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 617
21) TMS 19 STANDARDINDA ÇALIŞANLARA SAĞLANAN KISA VADELİ FAYDALARIN DÖNEM SONUNDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 619
 

KAYNAKÇA

KAYNAKÇA 623