YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
STOKLARIMIZ TÜKENDİ!

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ İÇİN EŞSİZ KAYNAK!
Kitabı sadece sitemizden temin edebilirsiniz. Sınırlı Sayıda Özel Baskı!


 
Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Kitabı


 

DÖNEM SONU MUHASEBE
İŞLEMLERİ KİTABI ÇIKTI

 
 
 
 

DR. KORAY ATEŞ
SMMM ERGİN ÖDÜBEK

 

 

 

 
 

 2020 ARALIK AYI ÖZEL BASKI 
Sınırlı sayıda basılan MuhasebeTR Yayınlarını sadece sitemizden temin edebilirsiniz.
SAYFA SAYISI: 
607

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ KİTABI ÇIKTI!

- Açıklamalı, Yorumlu, Örnek Uygulamalar ve Muhasebe Kayıtları
- TTK ile Uyumlaştırılmış Dönem Sonu İşlemleri
- Tek Düzen Muhasebe Standartlarına Göre Bütün Hesapların Dönem Sonu İşlemleri
- Hesapların Dönem Sonu İşlemlerinin Vergi Kanunları Yönünden Değerlendirilmesi ve Uygulamaları
- Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arz Eden Hususlar ve Muhasebe Kayıtları
- Özellikli Hesaplarda Yılsonu Yapılması Gereken Ekstra Uygulamalar
- Ayrıca UFRS’yi Öğrenmek İsteyenler İçin; İlk Geçecek İşletmelerin Dönem Sonu Geçiş Kayıtları İle Bazı Hesapların UFRS Dönem Sonu İşlemlerinin Ayrı Başlık Altında Anlatımı ve Muhasebesi


Teorik Anlatımdan Uzak Tamamen Uygulamalı, Yalın ve Sade Anlatım...

  

İÇİNDEKİLERVERGİ USUL KANUNU VE TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVESİNDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
DÖNEM SONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER 23
REVİZYON NEDİR? NEDEN GEREKLİDİR? 24
ENVANTER İŞLEMLERİ 24
KASADAKİ NAKİT MEVCUDUNUN DEĞERLEMESİ 27
YABANCI PARALARDA DEĞERLEME 28
BANKA HESAPLARININ DEĞERLEMESİ 29
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ 29
HİSSE SENETLERİNDE DEĞERLEME 31
SENETLİ BORÇ VE ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ 34
ALACAK VE BORÇ SENETLERİNDE REESKONT VE MUHASEBE UYGULAMASI 35
REESKONT UYGULAMASINDA ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR 36
REESKONT UYGULAMASININ İHTİYARİLİĞİ 37
TEMİNATA VE TAHSİLE VERİLEN SENETLERDE REESKONT 38
REESKONT UYGULAMASI İLE İLGİLİ BAZI DANIŞTAY KARARLARI VE ÖZELGELER 39
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ 39
STOKLARIN DEĞERLEMESİ 40
STOK DEĞERLEME FARKININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 41

MUHASEBE DIŞI ENVANTER
MUHASEBE DIŞI ENVANTER KAVRAMI 43
ENVANTER İŞLEMİ YAPACAK OLANLAR 43
ENVANTER ÇIKARMA ZAMANLARI 44
ENVANTERİN AŞAMALARI 45
ENVANTERİN VAZGEÇİLMEZ UNSURU: SAYIM LİSTELERİNİ HAZIRLAMAK 45
HAZIR DEĞERLERİN SAYIMI 46
MENKUL KIYMETLERİN SAYIMI 48
ALACAK VE BORÇLARIN SAYIMI 48
STOKLARIN SAYIMI 49
MADDİ DURAN VARLIKLARIN SAYIMI 49
DURAN VARLIKLARA AMORTİSMAN AYIRMA 50
DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN DEFTERİNİN İŞLENMESİ 51
AMORTİSMAN USULÜNÜ SEÇME 51
AMORTİSMAN USULLERİ 52
NORMAL AMORTİSMAN HESAPLANMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 52
AMORTİSMAN LİSTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER 53
AMORTİSMAN TABLOLARININ KONTROLÜ VE MUHASEBE UYGULAMASI 54
A- LİSTE MUHASEBE EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI 54
B-AMORTİSMAN ORANLARININ KONTROLÜ 57
C-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLARIN DOĞRULUĞU 57
MADDİ DURAN VARLIKLARIN SATILMASINDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 59
AZALAN BAKİYELER USULÜ AMORTİSMAN VE MUHASEBE KAYITLARI 59
MADENLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 61
GEÇMİŞ YILLARDA AYRILMAYAN AMORTİSMANLARIN DÜZELTİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 62
FİNANSAL KİRALAMA KAPSAMINDA EDİNİLEN A.T.İ.K.’LERDE AMORTİSMAN 63
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA AZALAN BAKİYELER YÖNTEMİYLE (HIZLANDIRILMIŞ) AMORTİSMAN 64
ÜZERİNE BİNA İNŞA EDİLEN ARSALARDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 64
İŞLETME HAKKI BEDELLERİNİN AMORTİSMAN KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI 66
A- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 67
B- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN 68
ŞEREFİYE VEYA PEŞTEMALLIKDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 68
AMORTİSMAN AYIRMAMA VEYA EKSİK AYIRMANIN MALİYE VE DANIŞTAY NEZDİNDEKİ DURUMU 70
ÖZEL MALİYETLERE ALINAN BİR VARLIK KAÇ YILDA İTFA EDİLMELİDİR 71
YURT DIŞINDA YAPILAN İNŞAATLARDA KULLANILAN SABİT KIYMETLERİN YURT İÇİNDE AMORTİSMANA TABİ TUTULMASI 71
PATENT HAKLARINDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 72
DEĞER ARTIRICI HARCAMALARDA AMORTİSMAN KONUSU VE MUHASEBE UYGULAMASI 73
DÖNEM SONUNDA DÖNEM İÇİ GİDERLERİNİN TESPİTİ 73
DÖNEM SONUNDA DÖNEM İÇİ GELİRLERİNİN TESPİTİ 74
MAMUL VE YARIMAMUL SAYIMI 75

MUHASEBE İÇİ ENVANTER
SAYIM LİSTELERİNE GÖRE FARKLILIKLARIN TESPİTİ 78
GENEL GEÇİCİ MİZANIN HAZIRLANMASI 78
VARLIK VE KAYNAK HESAPLARININ KARŞILAŞTIRILARAK DENKLEŞTİRİLMESİ 79
HAZIR DEĞERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 79
KASA SAYIM NOKSANININ NEDENLERİ; 80
KASA SAYIM FAZLASININ NEDENLERİ; 80
BANKALARDAKİ MEVDUATLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ 80
MENKUL KIYMETLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 81
ALACAKLARA KARŞILIK AYRILMASI 81
ALACAK VE BORÇLARA REESKONT AYRILMASI 82
STOKLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ 82
MADDİ DURAN VARLİKLARİN DENKLEŞTİRİLMESİ 83
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLİKLARİN DENKLEŞTİRİLMESİ 83
HAKLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ 83
KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ 84
ÖZEL MALİYETLERİN DENKLEŞTİRİLMESİ 86
DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLİKLARİN DENKLEŞTİRİLMESİ 87
KAYNAK HESAPLARININ DENKLEŞTİRİLMESİ 88
ÖDENECEK KIDEM TAZMİNATLARINA KARŞILIK AYRILMASI 88
GELECEK YİLLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARININ KAYDI 90
UNUTULAN KAYITLARIN VE VARSA HATALARIN DÜZELTME KAYITLARI 91
ARALIK AYI MİZANININ DÜZENLENMESİ 91

GELİR TABLOSUNUN HAZIRLANMASI
GİDERLERİN YANSITILMASI 99
GELİR HESAPLARININ DÖNEM KARINA DEVRİ 101
KESİN MİZANIN DÜZENLENMESİ 104

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE 100 KASA HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
100 KASA HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 107
KASA NOKSANLIĞI HALİNDE DÖNEMSONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER 108
KASA FAZLALIĞI HALİNDE DÖNEMSONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER 109
DÖVİZLİ KASA HESABININ DÖNEMSONU DEĞERLEME İŞLEMİ 111
KASA HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 111
KASA HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 112
KASADA YER ALAN NORMALİN ÜZERİNDEKİ NAKİT FAZLALIĞINA VERGİSEL YAKLAŞIM 113
TEVSİK ZORUNLULUĞU UYGULAMASININ YÜKSEK KASA BAKİYELERİNE ETKİSİ 114
KASA HESABININ YIL SONU YÜKSEK BAKİYE VERMESİ KARŞISINDA KASAYA ADAT HESAPLAMASININ YAPILMASI 115
DÖVİZ CİNSİ KASA BAKİYELERİNDE ADAT YÖNTEMİYLE FAİZ UYGULAMASI 118
YÜKSEK BAKİYELİ KASALARA ADAT YÖNTEMİYLE SÜREKLİ FAİZ HESAPLAMAK VERGİSEL YÖNDEN OLUŞABİLECEK TÜM ELEŞTİRİLERİ VE OLUMSUZ SONUÇLARI ENGELLER Mİ? 121

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE 101 ALINAN ÇEKLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
101 ALINAN ÇEKLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 123
VADESİ TAKİP EDEN YILA SARKAN ÇEKLERİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 124
DÖVİZLİ ALINAN ÇEKLER HESABININ DÖNEMSONU DEĞERLEME İŞLEMİ 125
DÖVİZLİ ALINAN ÇEKLER HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 125
DÖVİZLİ ALINAN ÇEKLER HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 126
VADELİ ÇEKLERİN REESKONTA TABİ TUTULAMAMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 127

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE 102 BANKALAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
102 BANKALAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 129
VADELİ MEVDUAT HESAPLARININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 130
DÖVİZLİ BANKALAR HESABININ DÖNEMSONU DEĞERLEME İŞLEMİ 132
BANKALAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 132
BANKALAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 133
KIST FAİZ GELİRİNE İSABET EDEN STOPAJLARIN DÖNEMSONU UYGULAMASI 134
REPO İŞLEMLERİNİN DÖNEM SONU UYGULAMASI 135

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE MENKUL KIYMETLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
MENKUL KIYMETLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 137
ALIS BEDELİ İLE DEGERLENECEK MENKUL KIYMETLER 137
BORSA RAYİCİYLE DEGERLENECEK MENKUL KIYMETLER 138
KIST GETİRİ ÖLÇÜTÜYLE DEGERLENECEK MENKUL KIYMETLER 138
MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜKLERİNDE DÖNEMSONU UYGULAMALARI 139
HİSSE SENETLERİNDE DÖNEM SONU UYGULAMALARI 140

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE ALICILAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
YURT İÇİ ALICILAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 146
YURT DIŞI ALICILAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 147
YURT İÇİ ALICILAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 148
ALICILAR HESABINDA ALACAK BAKİYESİ VEREN ALICILARIN OLMASI DURUMUNDA DÖNEMSONU UYGULAMASI 150
ALICILAR HESABINDA ŞÜPHELİ HALE GELEN ALICILAR OLMASI DURUMUNDA DÖNEMSONU UYGULAMASI 150
DÖVİZLİ ŞÜPHELİ ALACAKLARDA DÖNEMSONU DEĞERLEME VE MUHASEBE UYGULAMASI 153
ŞÜPHELİ HALE GELDİKTEN SONRAKİ YILLARDA DAVA AÇILAN ALACAKLARIN GİDER YAZILIP YAZILMAYACAĞI 155
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKTAN VAZGEÇİLMESİ HALİNDE VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 155
DEĞERSİZ ALACAKLARIN DÖNEMSONU UYGULAMASI 157
DEĞERSİZ HALE GELEN ALACAKLARDA BORÇLU İŞLETMENİN DÖNEM SONU MUHASEBE KAYITLARI 161
ALACAKLARIN SÖZLEŞMEYE DAYALI İPTALİ HALİNDE DEĞERSİZ ALACAK VE MUHASEBE UYGULAMASI 162
VAZGEÇİLEN ALACAKLARIN DÖNEMSONU UYGULAMASI 163

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE ALACAK SENETLERİ HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
ALACAK SENETLERİ HESABINDA DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 165
ALACAK SENETLERİ İÇİN REESKONT HESAPLANMASI 166
DÖVİZLİ ALACAK SENETLERİ HESABININ DÖNEMSONU DEĞERLEME İŞLEMİ 167
ALACAK SENETLERİ HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 168
ALACAK SENETLERİ HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 169
REESKONT UYGULAMASINDA ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR 170
REESKONT UYGULAMASININ İHTİYARİLİĞİ 170
TEMİNATA VE TAHSİLE VERİLEN SENETLERDE REESKONT 171
REESKONT UYGULAMASI İLE İLGİLİ BAZI DANIŞTAY KARARLARI VE ÖZELGELER 172

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
ADAT YÖNTEMİ, FAİZ ORANI 174
DÖVİZLİ ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABININ DÖNEMSONU DEĞERLEME İŞLEMİ 177
ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 177
DÖVİZLİ ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 178

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE STOKLAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
DÖNEM SONUNDA STOK SAYIMININ ÖNEMİ 182
SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİNİN TESPİTİ 185
DÖNEMSONU STOKLARIN DEĞERLEMESİ 185
SATIN ALINAN MALLARIN DEĞERLEMESİ 187
İTHAL EDİLEN EMTİADA MALİYET UNSURLARI 189
DÖNEMSONU CİRO PRİMİ UYGULAMASI 193
CİRO PRİMLERİNDE KDV ORANI 193
STOKLARDA DÖNEMSONU FİRE UYGULAMASI 195
DÖNEMSONLARINDA FİRELERİN BELGELENDİRİLMESİ 196
AŞIRI ÜRETİM FİRESİNDE DÖNEMSONU UYGULAMASI 197
DÖNEM SONUNDA VADE FARKLARI ÖDEMELERİNİN STOKLAR İLE İLİŞKİSİ 197
DÖNEM SONUNDA KUR FARKLARI ÖDEMELERİNİN STOK MALİYETİ İLE İLİŞKİSİ 198
DEĞERİ DÜŞEN STOKLARIN DÖNEMSONU UYGULAMASI 201
ÇALINAN MALLARIN DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMASI 202
BOZULAN VEYA TAHRİP OLAN ÜRÜNLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU VE DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMASI 203
SEL FELAKETLERİNDE ZAYİ OLAN MALLARIN VE KDV LERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMASI 205
MİADI DOLAN İLAÇLARIN DEĞERLEMESİ VE DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMASI 207
KAYBOLAN, ÇALINAN VEYA ZAYİ OLAN TİCARİ FATURALARIN DURUMU 208

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE DİĞER STOKLAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
DÖNEMSONU DİĞER STOKLARDAN GİDERLERE PAY VERİLMESİ 211
İMALAT SIRASINDA OLUŞAN YAN ÜRÜNLERDEN DÖNEMSONU SATIŞLARIN MALİYETİNE PAY VERİLMESİ 213

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE 295 NOLU HESABIN KULLANILMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 218
A-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞİNİN DEVAM EDİYOR OLMASI 218
B-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞİNİN O YIL İÇİNDE BİTMİŞ OLMASI 219
YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE DÖNEMSONLARINDA MÜŞTEREK GİDERLERİN DAĞITILMASI 220
YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE DÖNEMSONLAINDA AMORTİSMANLARIN DAĞITILMASI 221
YIL İÇİNDE BİRDEN FAZLA İNŞAAT VE ONARIM İŞİNDE DÖNEMSONLARINDA MÜŞTEREK GİDERLERİN DAĞITILMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 222

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABININ DÖNEMSONU UYGULAMASI 225

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE GELİR TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
GELİR TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU UYGULAMASI 233

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE İŞTİRAKLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE İŞTİRAKLER HESABININ DÖNEMSONU UYGULAMASI 241

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE MADDİ DURAN VARLIK HESAPLARININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
MADDİ DURAN VARLIKLARIN DÖNEMSONU DEĞERLEMESİ 245
MADDİ DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ 246
MADDİ DURAN VARLIKLARDA DÖNEMSONU AMORTİSMAN UYGULAMASI 248
MADDİ DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 248
AMORTİSMANLAR İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR 249
DÖNEMSONU AMORTİSMAN LİSTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER 250
DÖNEMSONU AMORTİSMAN TABLOLARININ KONTROLÜ VE MUHASEBE UYGULAMASI 251
A- LİSTE MUHASEBE EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI 251
B-AMORTİSMAN ORANLARININ KONTROLÜ 254
C-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLARIN DOĞRULUĞU 254
BİNEK ARAÇLARIN KDV VE ÖTV İLE AMORTİSMANLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 256
MADDİ DURAN VARLIKLARDA DÖNEMSONU KIST AMORTİSMAN UYGULAMASI 263
KREDİ İLE ALINAN BİNEK OTOMOBİLLERDE FAİZ VE KUR FARKLARININ DURUMU 266
MADDİ DURAN VARLIKLARIN SATILMASINDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 269
DÖNEMSONU AZALAN BAKİYELER USULÜ AMORTİSMAN VE MUHASEBE KAYITLARI 269
DÖNEMSONU MADENLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 271
GEÇMİŞ YILLARDA AYRILMAYAN AMORTİSMANLARIN DÜZELTİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 272
DÖNEMSONU FİNANSAL KİRALAMA KAPSAMINDA EDİNİLEN A.T.İ.K.’LERDE AMORTİSMAN 273
ÜZERİNE BİNA İNŞA EDİLEN ARSALARDA DÖNEMSONU AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 274
DÖNEMSONU BAKIM ONARIM HARCAMALARININ KONTROLÜ 276
DÖNEMSONU SABİT KIYMET YENİLEME FONU UYGULAMASI 277

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK HESAPLARININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE DÖNEMSONUNDA MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ VE DÖNEMSONU UYGULAMASI 281
ÖZEL MALİYET BEDELLERİNDE DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 282
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARLA İLGİLİ KREDİ FAİZİ VE KUR FARKLARININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 284
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMAN SÜRE VE YÖNTEMLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR 287
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMAN SÜRE VE YÖNTEMLERİNE YÖNELİK VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN AÇIKLAMALAR 287
ÖZEL MALİYET BEDELLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR 288
333 SIRA NUMARALI VUKGT İLE 1 SIRA NUMARALI MSUGT’NİN 288
(TDHP) KARŞILAŞTIRILMASI 288
DÖNEMSONUNDA FİNANSAL KİRALAMA KAPSAMINDA EDİNİLEN 289
A.T.İ.K.’LER 289
DÖNEMSONUNDA MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA AZALAN 291
BAKİYELER YÖNTEMİYLE (HIZLANDIRILMIŞ) AMORTİSMAN 291
DÖNEMSONUNDA MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA NORMAL AMORTİSMAN HESAPLANMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 291
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATILMASINDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 292
AZALAN BAKİYELER USULÜ AMORTİSMAN VE MUHASEBE KAYITLARI 293

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE 281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 295

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE BANKA KREDİLERİ HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
BANKA KREDİLERİ HESABININ DÖNEMSONU DEĞERLEME İŞLEMLERİ 297
İŞLETMELER ARASI KREDİ AKTARIMININ DÖNEMSONU UYGULAMASI 297
VADESİ ERTESİ YILA SARKAN KREDİLERİN DÖNEMSONU FAİZ DEĞERLEMESİ 301
DÖVİZLİ ALINAN KREDİLERİN DÖNEMSONU ANAPARA VE FAİZ DEĞERLEMELERİ 302

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE SATICILAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE SATICILAR HESABININ DÖNEMSONU DEĞERLEME İŞLEMLERİ 307
SATICILAR HESABINDA BORÇ BAKİYESİ VEREN SATCILARIN OLMASI DURUMUNDA DÖNEMSONU UYGULAMASI 308
YURT İÇİ SATICILAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 308
YURT DIŞI SATICILAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 310
YURTİÇİ SATICILAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 311

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE ALINAN AVANSLAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE ALINAN AVANSLAR HESABININ DÖNEMSONU UYGULAMASI 313

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 315

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE KISA VADELİ GİDER TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE UZUN VADELİ GİDER TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 317

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 319

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE UZUN VADELİ GİDER TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE UZUN VADELİ GİDER TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 321

ÖZELLİKLİ KONULARDA DÖNEMSONU UYGULAMALARI
TTK’YA GÖRE DÖNEMSONUNDA DEFTERLERİN TASDİKİ 323
TTK’YA GÖRE TİCARİ DEFTERLERİN AÇILIŞ ONAYLARININ ZAMANI 324
TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARİ DEFTERLERİN KAPANIŞ ONAYLARININ ZAMANI 325
DÖNEMSONUNDA KAMU ALACAKLARINA KARŞILIK GİDERİ AYRILIP AYRILMAYACAĞI 325
HATIR SENETLERİ İLE KEFALET SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN ALACAKLARA DÖNEMSONUNDA KARŞILIK AYRILIP AYRILMAYACAĞI 326
VERİLEN AVANSLARIN GERİ ALINAMAMASINDAN DOĞAN ALACAKLARDA DÖNEMSONU KARŞILIK AYRILIP AYRILMAYACAĞI 326
İFLAS ERTELEMESİNDE OLAN BİR ŞİRKETTEN ALACAKLI OLANLARIN DÖNEM SONUNDA ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIĞI AYIRMASI 327
ALACAK VE BORÇ SENETLERİNDE DÖNEMSONU REESKONT UYGULAMASI VE ŞARTLARI 329
DÖNEMSONU KAMPANYALI SATIŞLARLA İLGİLİ SENETLERDE REESKONT UYGULAMASI 329
YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDEN KAYNAKLANAN SENETLERDE DÖNEMSONU REESKONT UYGULAMASI 331
DÖNEMSONUNDA REESKONT UYGULAMASINDAKİ ÖZELLİKLİ HUSUSLAR 331
DÖNEMSONUNDA REESKONT HESAPLAMASINDA KULLANILAN HESAPLAMA TEKNİĞİ 332
YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN ALACAK VE BORÇ SENETLERİNDE DÖNEMSONU REESKONT UYGULAMASI 333
REESKONT UYGULAMA ÖRNEĞİ 333
DÖNEMSONUNDA TEMİNATA VE TAHSİLE VERİLEN SENETLERDE REESKONT 334
DÖNEMSONUNDA YABANCI PARA CİNSİNDEN ALINAN VEYA VERİLEN AVANSLARIN DEĞERLEMESİ 335
AMORTİSMAN AYIRMADA DÖNEMSONU UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ KONULAR 336
DAHA ÖNCE KULLANILMIŞ VE TAMAMEN İTFA OLMUŞ BİR İKTİSADİ KIYMETİN SATIN ALINMASI DURUMUNDA AMORTİSMAN 337
DÖNEMSONUNDA AMORTİSMAN ORANLARI YENİDEN TESPİT EDİLEN İKTİSADİ KIYMETLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI 337
PLAKASI FATURANIN ALINDIĞI YILI İZLEYEN YILDA ALINAN TAŞITLARDA DÖNEMSONUNDA AMORTİSMAN UYGULAMASI 337
İHRACATTA DÖNEMSONU BİNDE 5 GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI 338
DÖNEMSONUNDA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASINDAN YARARLANABİLECEK OLAN MÜKELLEFLER 338
DÖNEMSONU BEYANNAMEDEN GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ İNDİRİLMESİ 340
DÖNEMSONU AR-GE FAALİYETLERİNİN BEYANNAMEDEN İNDİRİLMESİ 340
DÖNEMSONUNDA YATIRIM İNDİRİMİ VE AR-GE İNDİRİMİNİN BİRLİKTE UYGULANMASI 344
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE VE SERBEST BÖLGELERDE YAPILAN AR-GE HARCAMALARI 344
KAPSAM DIŞI AR-GE HARCAMALARI 345
DÖNEMSONUNDA AR-GE İNDİRİMİNİN BEYANNAME ÜZERİNDEN DÜŞÜLMESİ 345
DÖNEMSONUNDA FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 346
TÜKETİM DÖNEMİ BU YIL OLMASINA KARŞIN FATURALARI İZLEYEN YILDA GELEN ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ, TELEFON VB. GİDERLERİNİN DÖNEMSONLARINDA HANGİ YILA GİDER YAZILACAĞI VE KDV İNDİRİMİ DÖNEMİ 349
ELEKTRİK, SU, TELEFON VE DOĞALGAZ BEDELLERİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ NEDENİYLE UYGULANAN GECİKME ZAMLARININ DÖNEM SONUNDA GİDER YAZILMASI 350
ELEKTRİK, SU, TELEFON VE DOĞALGAZ FATURALARININ BAŞKASI ADINA DÜZENLENMESİ 352
BAĞIŞ VE YARDIMLARDA DÖNEMSONU UYGULAMALARI 353
BAĞIŞ VE YARDIMLARDA ÜST SINIR 354
AYNİ YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLARDA DÖNEMSONU DEĞER TESPİTİ 355
İMAL EDİLEN MALLARIN BAĞIŞLANMASI VE DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMASI 355
VERGİ MATRAHINDAN SINIRLI BİR ŞEKİLDE İNDİRİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR VE DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMASI 357
BAĞIŞ AMAÇLI YAPILAN TAŞIT TESLİMLERİNİN KDV VE ÖTV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 358
A- KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN 358
B- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ YÖNÜNDEN 358
ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAĞIŞLANMASININ VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU VE DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMASI 359
BAĞIŞ AMAÇLI YAPILAN YURT VEYA BİNALARIN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU VE DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMASI 360
BAĞIŞ AMACIYLA ALINAN TECHİZATLARIN DÖNEMSONU MUHASEBE KAYDI 361
DÖNEMSONUNDA KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER 363
DÖNEM SONUNDA VERİLEN HEDİYE ÇEKLERİNİN VERGİSEL DURUMU 363
DÖNEM SONUNDA HEDİYE ÇEKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 365
ÖĞRENCİLERE VERİLEN BURSUN DÖNEMSONU GİDERLEŞTİRİLİP GİDERLEŞTİRİLMEYECEĞİ 367
DÖNEM SONUNDA YURTDIŞI ZARARLARININ MAHSUBU 370
YURT DIŞINDAKİ ŞUBENİN ZARAR ETMESİ HALİNDE BU ZARAR DÖNEMSONLARINDA BEYANNAMEDE İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? 371
DÖNEMSONLARINDA İHRACAT BEDELLERİNİN FATURA MI YOKSA GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ TARİHİNDE Mİ KAYITLARA ALINACAĞI 374
DÖNEM SONUNDA PERSONELE DAĞITILAN KAR PAYLARININ VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI 376
WEB SİTESİ HARCAMALARININ DÖNEM SONUNDA GİDERLEŞTİRİLİP GİDERLEŞTİRİLMEYECEĞİ 378
DÖNEM SONUNDA TİCARİ KARA RAĞMEN MALİ ZARARIN OLUŞMASI HALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 379
TİCARİ KARDAN MALİ ZARARA GEÇİŞTE DÖNEM SONUNDA DİKKAT EDİLECEKLER 381
YURTDIŞINDAKİ BANKA VEYA BENZERİ KURULUŞLARDAN ALINAN KREDİLERDE STOPAJ AÇISINDAN DÖNEMSONU UYGULAMALARI 381
YURTDIŞINDAKİ BANKA VEYA BENZERİ KURULUŞLARDAN ALINAN KREDİLERDE KDV AÇISINDAN DÖNEMSONU UYGULAMALARI 382
YURTDIŞINDAKİ BANKA VEYA BENZERİ KURULUŞ DIŞINDAKİ KURULUŞLARDAN ALINAN KREDİLERDE STOPAJ VE KDV AÇISINDAN DÖNEMSONU UYGULAMALARI 383
FİNANSAL KİRALAMA İLE ALINAN BİNEK OTOMOBİLLERDE KDV İNDİRİMİ 384
YABANCI PARA CİNSİ HESAPLARIN DÖNEMSONUNDA DEĞERLEMESİ 385
DÖNEM SONUNDA AKTİFLEŞTİRİLMESİ GEREKEN KUR FARKI VE FAİZ GİDERLERİ 386
DÖNEMSONLARINDA FAİZ, GİDER VE (MENKUL KIYMET) GELİR TAHAKKUKLARI 387
DÖNEMSONUNDA ÇEK VE SENET HESAPLARINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 388
DÖNEMSONUNDA CARİ HESAP MUTABAKATLARI 388
DÖNEMSONU VERGİ ÇALIŞMALARI 389
DÖNEMSONUNDA BANKALAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR 389
DÖNEMSONUNDA STOKLAR HESABIYLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ DURUMLAR 390
DÖNEMSONUNDA SAYIM / ENVANTER LİSTELERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER 392
ÖZELLİK ARZ EDEN DÖNEMSONU HESAPLARI 392
DÖNEMSONLARINDA BEDELSİZ GÖNDERİLEN ÜRÜNLERİN MUHASEBESEL VE VERGİSEL BOYUTU 395
DÖNEMSONUNDA CİRO PRİMİNİN NAKDEN UYGULANMASI VE MUHASEBESİ 395
DÖNEMSONUNDA BEDELSİZ TİCARİ MAL ŞEKLİNDE UYGULANAN CİRO PRİMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 396
DÖNEMSONUNDA ÖDENMEYEN SGK PRİMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI 397
DÖNEMSONUNDA FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN VARLIKLARDA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR 398

TFRS / UFRS
ÇERÇEVESİNDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI


TFRS / UFRS’YE GÖRE 101 ALINAN ÇEKLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

TFRS / UFRS’YE GÖRE 102 BANKALAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

TFRS / UFRS’YE GÖRE MENKUL KIYMETLER HESABININ İŞLEYİŞİ VE DÖNEMSONU UYGULAMALARI
DÖNEMSONUNDA TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDI’NA GÖRE FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI 405
DÖNEM SONUNDA TMS 39’A GÖRE FİNANSAL VARLIKLAR VEYA BORÇLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 407
DÖNEM SONUNDA TMS 39’ GÖRE FİNANSAL VARLIKLAR VEYA BORÇLARIN SONRAKİ DÖNEMLERDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 408
DÖNEM SONUNDA TMS 39’A GÖRE FİNANSAL VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 410
DÖNEM SONUNDA TMS 39’A GÖRE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 410
DÖNEM SONUNDA TMS 39’A GÖRE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLARIN ETKİN FAİZ ORANIYLA İTFA EDİLMİŞ MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ 412
DÖNEMSONUNDA TMS 39’A GÖRE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 413
DÖNEM SONUNDA TMS 39 STANDARDINA GÖRE SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 414

TFRS / UFRS’YE GÖRE ALICILAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
TFRS’YE GÖRE DÖNEMSONUNDA İLİŞKİLİ TARAFLARDAN OLAN ALACAKLARIN AYRI BİR KISIMDA GÖSTERİLMESİ 417
TFRS’YE GÖRE DÖNEM SONUNDA ALICILAR İÇİN REESKONT HESAPLANMASI 417
TFRS/UFRS’YE GÖRE DÖNEMSONU ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASI 419

TFRS / UFRS’YE GÖRE ALACAK SENETLERİ HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
TFRS/UFRS’YE GÖRE ALACAK SENETLERİ HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 423

TFRS/UFRS’YE GÖRE STOKLAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
TMS 2 STANDARDINA GÖRE STOKLARIN MALİYETİNE DAHİL EDİLEN UNSURLAR 425
TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE STOK MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ 426
TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE DÖNEMSONU STOKLARIN DEĞERLEMESİ 427
DÖNEMSONUNDA TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIKLARININ KISMİ İPTALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 428
DÖNEMSONU TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIKLARININ TAMAMININ İPTALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 428
DÖNEMSONUNDA TMS 2 STANDARDI GEREĞİNCE STOK DEĞERLEME FARKININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 429
DÖNEM SONUNDA TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE İMAL EDİLEN STOKLARDAN İŞLETMEDE KULLANILANLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 430
DÖNEM SONUNDA TMS 2 STANDARDINA GÖRE YAN ÜRÜNLERİN MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 430
DÖNEM SONUNDA TMS 2 STANDARDINA GÖRE VADELİ ALIM VE SATIMLARDA STOKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 431
DÖNEM SONUNDA TMS 2 STANDARDINA GÖRE BORÇ SENEDİ İLE ALINAN TİCARİ MALLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 433
DÖNEM SONUNDA TMS 2 STANDARDINA GÖRE PEŞİN ÖDEME İSKONTOSUNUN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 435

TFRS/UFRS’YE GÖRE YILLARA YAYGIN İNŞAAT İŞLERİNDE DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
TMS 11 İNŞAAT (YAPIM) SÖZLEŞMELERİ 439
TMS 11 İNŞAAT (YAPIM) SÖZLEŞMELERİNE GÖRE SABİT YADA MALİYET ARTI KAR SÖZLEŞMELERİ 439
TMS 11 İNŞAAT (YAPIM) SÖZLEŞMELERİ STANDARDINDA DÖNEMSONUNDA KAR VEYA ZARARIN TESPİTİNDE KULLANILACAK YÖNTEMLER 440
TMS 11 STANDARDINA GÖRE DÖNEMSONUNDA İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONUCUNUN GÜVENİLİR BİÇİMDE TAHMİN EDİLEBİLMESİ HALİ 441
TMS 11 STANDARDINA GÖRE DÖNEMSONUNDA İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONUCUNUN GÜVENİLİR BİÇİMDE TAHMİN EDİLEMEMESİ HALİ 443
TMS 11 STANDARDINDA DÖNEMSONLARINDA TAMAMLANMA YÜZDESİ YÖNTEMİNE GÖRE İNŞAAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 443

TFRS/UFRS’YE GÖRE GELİR TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
TFRS/UFRS’YE GÖRE GELİR TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU UYGULAMASI 449
TFRS 450

TFRS/UFRS’YE GÖRE İŞTİRAKLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINDA İŞTİRAK KAVRAMI 453
TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINDA ÖNEMLİ ETKİ KAVRAMI 453
TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINDA İŞTİRAKLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 454
TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE ÖZKAYNAK YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN KAR ETMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 454
TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE MALİYET YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN KAR ETMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 456
TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE ÖZKAYNAK YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN ZARAR ETMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 456
TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE ÖZKAYNAK YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN HEM KAPSAMLI GELİRİNDE HEMDE NET KARINDA ARTIŞININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 457
TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE ÖZKAYNAK YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN ZARARININ İŞTİRAK TUTARINDAN FAZLA OLMASI HALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 458
TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE İŞTİRAKİN GERÇEĞE UYGUN DEĞERİ İLE NET DEFTER DEĞERİNİN FARKLI OLMASI HALİNDE MUHASEBELEŞTİRME 458
TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE İŞTİRAKİN GERÇEĞE UYGUN DEĞERİNDEN DAHA DÜŞÜK BİR DEĞER İLE SATIN ALINMASI HALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 460
TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE YATIRIMCI İŞLETME İLE İŞTİRAK ARASINDAKİ İŞLEMLERİN ELİMİNE EDİLMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 461

TFRS/UFRS’YE GÖRE MADDİ DURAN VARLIK HESAPLARININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
TFRS/UFRS’YE GÖRE DÖNEMSONUNDA MADDİ DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ VE DÖNEMSONU UYGULAMASI 463
TMS 16 STANDARDINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARIN MALİYETİNE DAHİL EDİLECEK UNSURLAR 463
TMS 16 STANDARDINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARIN DÖNEMSONU UYGULAMALARI 464
TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLARIN İZLEYEN DÖNEMLERDE DÖNEMSONU DEĞERLEMESİ 466
TMS 16 STANDARDI KAPSAMINDA MADDİ DURAN VARLIKLARIN DÖNEMSONU DEĞERLEMESİNDE “MALİYET MODELİ” 466
TMS 16 STANDARDINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARDA DEĞER DÖNEMSONUNDA DÜŞÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ 467
TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA DÖNEMSONUNDA GERİ KAZANILABİLİR TUTARIN HESAPLAMA YÖNTEMİ 467
TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA DÖNEMSONU DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ZARARININ İPTAL EDİLMESİ İŞLEMİNİN MUHASEBE UYGULAMASI 469
TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLARDA DÖNEMSONUNDA YENİDEN DEĞERLEME MODELİ 471
TMS 16 STANDARDI KAPSAMINDA MADDİ DURAN VARLIKLARA YAPILAN BAKIM ONARIM HARCAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 475
TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA SABİT KIYMET VE TAŞINMAZ SATIŞININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 476
TFRS/UFRS’YE GÖRE AMORTİSMAN KONUSUNDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 477

TFRS/UFRS’YE GÖRE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK HESAPLARININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINA GÖRE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN TANIMI 479
TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINA GÖRE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARI MUHASEBELEŞTİRME İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 479
TMS 38 STANDARDINA GÖRE SATIN ALINAN MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DÖNEMSONLARINDA MALİYETİNE DAHİL EDİLECEK UNSURLAR 480
TMS 38 STANDARDINA GÖRE VADELİ SATIN ALINAN MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 480
TMS 38 STANDARDINA GÖRE TRAMPA SURETİYLE ALINAN HAKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 482
TMS 38 STANDARDINA GÖRE TRAMPA SURETİYLE ALINAN HAKLARDA GELİRİN OLUŞMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 482
TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN İZLEYEN DÖNEMLERDE DÖNEMSONU DEĞERLEMESİ 482
TMS 38 STANDARDI KAPSAMINDA MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DÖNEMSONU DEĞERLEMESİNDE “MALİYET MODELİ” 483
TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA DÖNEMSONUNDA GERİ KAZANILABİLİR TUTARIN HESAPLAMA YÖNTEMİ 483
TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA DÖNEMSONUNDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ZARARININ İPTAL EDİLMESİ İŞLEMİNİN MUHASEBE UYGULAMASI 485
TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA DÖNEMSONUNDA YENİDEN DEĞERLEME MODELİ 487
TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINA GÖRE SINIRLI VE SINIRSIZ YARARLI ÖMRE SAHİP VARLIKLARIN DÖNEM SONLARINDA İTFASI 491

TFRS/UFRS’YE GÖRE BANKA KREDİLERİ HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
TFRS/UFRS’YE GÖRE BANKA KREDİLERİ HESABININ DÖNEMSONU DEĞERLEME İŞLEMLERİ 493

TFRS/UFRS’YE GÖRE SATICILAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

TFRS 1- TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI
STANDARDIN AMACI VE KAPSAMI 499
UFRS'YE İLK GEÇİŞTE MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME 501
1 TFRS AÇILIŞ BİLANÇOSU 501
2 MUHASEBE POLİTİKALARI 501
STANDARTTA YER ALAN GEÇİŞ HÜKÜMLERİ İLE ALAKALI İSTİSNA VE MUAFİYETLER 502
1. TAHMİNLER 502
2 FİNANSAL VARLIK VE BORÇLARIN FİNANSAL DURUM TABLOSU DIŞI BIRAKILMASI 503
3. FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ 504
4. KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR (AZINLIK PAYLARI) 504
5. FİNANSAL VARLIKLARIN SINIFLANMASI VE ÖLÇÜMÜ 505
6. SAKLI TÜREV ÜRÜNLER 505
DİĞER TMS/ TFRS’LERDEN KAYNAKLANAN MUAFİYETLER 506
1. İŞLETME BİRLEŞMELERİNE İLİŞKİN MUAFİYETLER 506
TFRS’LERDEN KISA VADELİ MUAFİYETLER 510
1. KARŞILAŞTIRMALI BİLGİLERİN TFRS 9 AÇISINDAN YENİDEN İFADE EDİLMESİ ZORUNLULUĞUNDAN MUAFİYET 510
2. DİĞER TMS/ TFRS’LERDEN MUAFİYETLER 511
3. HİSSE BAZLI ÖDEME İŞLEMLERİ 512
4. SİGORTA SÖZLEŞMELERİ 512
5. TAHMİNİ MALİYET 513
6. KİRALAMA İŞLEMLERİ 514
7. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 515
8. BİRİKİMLİ ÇEVRİM FARKLARI 515
9. BAĞLI ORTAKLIKLARDAKİ, MÜŞTEREKEN KONTROL EDİLEN İŞLETMELERDEKİ VE İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 516
10. BAĞLI ORTAKLIKLARA, İŞTİRAKLERE VE İŞ ORTAKLIKLARINA AİT VARLIK VE BORÇLAR 516
11. BİLEŞİK FİNANSAL ARAÇLAR 517
12. ÖNCEDEN MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANMASI 517
13. FİNANSAL VARLIK VEYA BORÇLARIN İLK MUHASEBELEŞTİRME SIRASINDA GERÇEĞE UYGUN DEĞERLERİNİN ÖLÇÜMÜ 518
14. MADDİ DURAN VARLIKLARIN MALİYETİ İÇERİSİNDE YER ALAN HİZMETTEN ÇEKMEYE (YEDEĞE ÇEKME) İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER 518
15. TFRS YORUM 12’YE GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLEN FİNANSAL VARLIKLAR VEYA MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 519
16. BORÇLANMA MALİYETLERİ 519
17. MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ 519
18. AŞIRI ORANDA YÜKSEK ENFLASYON 520
19. AÇIKLAMA VE SUNUM 521
20. KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ 521
TFRS ÖNCESİ KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ VE GEÇMİŞ FİNANSAL TABLO VERİLERİ 521
TFRS’LERE GEÇİŞE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 521
1. MUTABAKATLAR 521
2. FİNANSAL VARLIK VEYA FİNANSAL BORÇLARIN SINIFLANMASI 522
3. TAHMİNİ MALİYET OLARAK GERÇEĞE UYGUN DEĞERİN KULLANILMASI 523
4. BAĞLI ORTAKLIKLARDAKİ, MÜŞTEREKEN KONTROL EDİLEN İŞLETMELERDEKİ VE İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR İÇİN TAHMİNİ MALİYETİN KULLANIMI 523
5. PETROL VE GAZ VARLIKLARI İÇİN TAHMİNİ MALİYETİN KULLANIMI 523
6. TARİFE DÜZENLEMESİNE TABİ FAALİYETLERDE TAHMİNİ MALİYETİN KULLANILMASI 523
7. AŞIRI ORANDA YÜKSEK ENFLASYONDAN SONRA TAHMİNİ MALİYETİN KULLANIMI 523
8. ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLARI 524

102 BANKALAR HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

112 MENKUL KIYMETLER HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

120 ALICILAR HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

121 ALACAK SENETLERİ HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

153 STOKLAR HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

242 İŞTİRAKLER HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

263 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

300 BANKA KREDİLERİ HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

320 SATICILAR HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

321 BORÇ SENETLERİ HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

KOŞULLU BORÇ VE VARLIKLAR HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

KIDEM TAZMİNATLARININ HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

DEVLET TEŞVİKLERİ HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

ERTELENMİŞ VERGİ HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

DÖNEM SONUNDA SIKÇA KULANILACAK TFRS/UFRS UYGULAMALARI
FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI 579
FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR VEYA BORÇLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 581
FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR VEYA BORÇLARIN SONRAKİ DÖNEMLERDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 582
FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 584
FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 584
FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLARIN ETKİN FAİZ ORANIYLA İTFA EDİLMİŞ MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ 586
FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 587
TMS 2 STANDARDINA GÖRE STOKLARIN MALİYETİNE DAHİL EDİLEN UNSURLAR 588
TMS 2 STANDARDINA GÖRE VADELİ ALIM VE SATIMLARDA STOKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 589
TMS 2 STANDARDINA GÖRE DÖNEM SONUNDA YAN ÜRÜNLERİN MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 591
TMS 2 STANDARDINA GÖRE HİZMET İŞLETMELERİNDE DÖNEM SONLARINDA STOK MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 592
TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE İMAL EDİLEN STOKLARDAN İŞLETMEDE KULLANILANLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 594
TMS 16 STANDARDI UYGULAMASINDA AMORTİSMAN 595
TMS 16 STANDARDI KAPSAMINDA AMORTİSMAN HESAPLAMASI 595
TMS 16 STANDARDINA GÖRE NORMAL AMORTİSMAN HESAPLANMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 596
TMS 16 STANDARDINA GÖRE SATIN ALINDIĞI HALDE İŞLETMEYE HENÜZ ULAŞMAYAN SABİT KIYMETLERDE AMORTİSMAN MEVZUU VE MUHASEBE UYGULAMASI 597
TMS 16 KAPSAMINDA KULLANILMAYAN AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLAR İÇİN AMORTİSMAN AYRILIP AYRILMAYACAĞI 599
TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR STANDARDINDA KIDEM TAZMİNATLARININ HESAPLANMASI 599
TMS 19 STANDARDINDA KIDEM TAZMİNATLARI KARŞILIĞININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 601
TMS 19 STANDARDINDA ÇALIŞANLARA SAĞLANAN KISA VADELİ FAYDALARIN DÖNEM SONUNDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 603


TOPLAM 607 SAYFA