YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
STOKLARIMIZ TÜKENDİ!

MEVZUAT - UYGULAMA - ÖRNEKLER
Kitabı sadece sitemizden temin edebilirsiniz. 2022 YILI ÖZEL BASKI!


 
Personelcinin El Kitabı


 

UYGULAMALI
GİDERLER
İNDİRİMLER
KİTABI ÇIKTI
 
 
 
 

PROF. DR. MEHMET YÜCE


 

 

 
 


 

 2022 YILI ÖZEL BASKI 
Sınırlı sayıda basılan MuhasebeTR Yayınlarını sadece sitemizden temin edebilirsiniz.
SAYFA SAYISI: 647

 UYGULAMALI GİDERLER-İNDİRİMLER KİTABI
 ÇIKTI

 

1- Açıklamalar, Örnek Uygulamalar, Mevzuatlar, Eşsiz Kaynak Kitap. 
2- Neleri Gider Yazabilirsiniz?

3- Gelir Vergisinde İndirimler: Ticari Kazançlar, Zirai Kazançlar, Serbest Meslek Kazancı, Ücret, Gayrimenkul Sermaye, Menkul Sermaye İradı, Diğer Kazanç ve İratlar, Özellikli Durumlar

4- Neleri Gider Yazamazsınız?

5- Kurumlar Vergisinde İndirimler: Kurum Kazancı, İndirimler, Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler, Özellikli Durumlar

6- Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler, Kabul Edilmeyen İndirimler


  

İÇİNDEKİLERI. KISIM:
GELİR VERGİSİNDE GİDERLER


1. TİCARİ KAZANÇLAR
I. TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER 16
A. GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER 16
1. TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ VE İDAME ETTİRİLMESİ İÇİN YAPILAN GENEL GİDERLER 22
1.1. Genel Giderlerin Kapsamı 22
1.2. Götürü Giderler 24
a) Gelen Misafire Yemek İkramı Ya Da Hediye Verilmesi Gider Yazılır Mı? 25
b) Hediye Olarak Çalışana Ya Da İlgili Firma Sahiplerine Verilen Maç Biletinin Gider Olarak Yazılır Mı? 28
c) İşçiye Verilen Düğün Hediyesi Gider Yazılır Mı? 30
d) İhracat Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarma, Montaj ve Teknik ile Taşımacılık Hizmetlerden Sağlanan Hasılata Özgü Götürü Gider Yöntemi Nasıl Uygulanır? 32
e) İhracat Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarma, Montaj ve Teknik Hizmetlerden Zarar Edilmesi Halinde Götürü Gider Uygulanacak Mı? 35
f) Alınan Kredi İçin Ödenen Faiz Gider Yazılır Mı? 36
g) Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Hususunda Oluşan Kur Farkı Doğrudan Gider Mi Yazılacak Yoksa Maliyete Mi İlave Edilecek? 42
h) Taşıt Kredisi Gider Yazılır Mı? 43
ı. Kiralama Yoluyla Edinilen Binek Otomobilde Gider Yazılabilecek Kira Bedeli Tutarının Tamamı Gider Olarak Yazılabilir Mi? 44
i. Uluslararası Taşımacılık Faaliyetinde Motorin, Lastik, Yedek Parça ve Servis Hizmeti Kalemlerinin Direkt Gider Olarak Mı, Genel İdare Gideri Olarak Değerlendirilecektir? 46
k. Bankalarca Bastırılarak Satılan Çekler İçin Ödenen Değerli Kağıt Bedelleri Gider Yazılır Mı? 47
l. Öğrencilere Verilen Bursların Gider Yazılır Mı? 48
m. Pazarlama ve Tanıtım Elemanları Adına Düzenlenen Yolcu Taşıma Biletleri ve Market Harcamalarına İlişkin Faturalar Gider Yazılır Mı? 51
n. İş Yerinde Kullanılmak ve Tüketilmek Amacıyla Satın Alınan Ve Bedeli Fatura Düzenleme Mecburiyetini Belirleyen Kanuni Haddi Aşmayan Mal Ve Hizmet Bedelleri Gider Yazılabilir Mi? 56
2. HİZMET ERBABINA YEDİRİLEN YEMEK BEDELİ 59
a) Personele Verilen Ramazan Erzak Paketi Gider Yazılır Mı? 66
Erzak Paketlerinde Katma Değer Vergisi 70
Erzak Paketlerinde Damga Vergisi 71
b) İftar Yemeklerinin Faturası Gider Yazılabilir Mi? 72
c) İki Ülke Arasında İmzalanmış Bulunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Çerçevesinde Şirkette Çalışan Yabancı Uyruklu Kişilerin Sigorta Ve Emekli Primleri Gider Yazılır Mı? 74
3. BARINMA GİDERLERİ 75
3.1.İŞYERİ VE İŞYERİ MÜŞTEMİLETINDA BARINMA 75
3.2. İŞYERİ DIŞINDA BARINMA 76
3.2.1. Konutun İşverence Kiralanıp Çalışana Tahsisi 77
3.2.2. Mülkiyeti İşverene Ait Olması 78
3.3. MADEN İŞLETMELERİNE VE FABRİKALARDA ÇALIŞANLAR İLE ÖZEL KANUNLARINA GÖRE BARINDIRILMASI GEREKENLERE KONUT SAĞLANMASI 81
4. İŞLE İLGİLİ ZARAR/ZİYAN VE TAZMİNATLAR 81
a) Yönetici Hatasından Doğan Tazminatlar Gider Yazılabilir Mi? 85
b) Personel Hatasından Doğan Tazminatlar Gider Yazılabilir Mi? 86
c) Anlaşma Sonucunda Ödenen Zarar, Ziyan Ve Tazminatlar Gider Yazılır Mı? 90
d) İş Kazaları Sonucunda Ödenen Tazminatlar Gider Yazılabilir Mi? 93
e) Basın/Yayın Yoluyla İşlenen Suçlar Nedeniyle Ödenen Tazminatlar Gider Yazılır Mı? 94
5. SEYAHAT VE KONAKLAMA GİDERLERİ 94
6. TAŞIT GİDERLERİ 100
6.1. GENEL OLARAK TAŞITLARA İLİŞKİN GİDERLER 100
6.2. TAŞITLARA İLİŞKİN KISITLAMALAR 101
6.2.1. Gider Yönünde Kısıtlama 101
6.2.1.1. Cari Giderlere İlişkin Kısıtlama 101
6.2.1.2. Kira Giderlerine İlişkin Kısıtlama 104
6.2.1.3. İktisap Giderlerine İlişkin Kısıtlama 105
6.2.2. Amortisman Yönünde Kısıtlama 106
6.2.3. Motorlu Taşıtlar Vergisi ve KDV Yönünde Kısıtlama 109
7. AYNİ VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 110
a) Vergi Beyannameleri İçin Ödenen Damga Vergisinin Gider Yazılır Mı? 111
b) Katma Değer Vergisi Gider Olarak Yazılır Mı? 112
c) Binek Otomobiller Üzerinde Hesaplanan KDV 113
d) Zayi Olan Emtiaya İlişkin Katma Değer Vergisi 115
e) Çalınan Mal Ve Bu Mallara İlişkin Katma Değer Vergisi Gider Olarak Yazılır Mı? 119
f) Özel Tüketim Vergisi Gider Olarak Yazılır Mı? 121
g) Uzlaşma Sonucu Ödemesi Taksitlendirilen Damga Vergisinin Tahakkuk Tarihinde Mi Yoksa Ödeme Tarihinde Mi Gider Olarak Yazılacak? 121
8. AMORTİSMANLAR 122
a) Amortisman Yöntemleri 126
1) Normal Amortisman Ayırma Yöntemi 127
2) Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman Ayırma Yöntemi 127
3) Fevkalade Amortisman Ayırma Yöntemi 129
b) Binek Otomobillerde Kıst Amortisman 130
c) Amortismana Tabi Varlıkların Satılması 131
9. İŞVEREN SENDİKALARINA ÖDENEN AİDATLAR 135
10. GIDA BANKALARINA BAĞIŞLANAN MALLARIN MALİYET BEDELİ 135
- Bağışı Yapanlarca Düzenlenecek Belge 137
- Dernek ve Vakıflarca Düzenlenecek Belge 137
- Kayıt Düzeni ve Beyannamelerde Gösterim 138
11. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÜCRETLİLER ADINA ÖDENEN KATKI PAYLARI 139
12. İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN FAYDALANANLARA İŞVERENLERCE FİİLEN ÖDENEN TUTARLAR 141
B. DİĞER KANUNLARA GÖRE İNDİRİLECEK GİDERLER 143
1. ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 143
2. DEĞERSİZ ALACAKLAR 150
3. VAZGEÇİLEN ALACAKLAR 152
4. ÖZEL MALİYET BEDELİ 154
5. REESKONT GİDERLERİ 156
ÖZELLİKLİ DURUMLAR 163
1. ALINAMAYAN İHALELER İÇİN YAPILAN HARCAMALAR GİDER YAZILABİLİR Mİ? 163
2. FATURASI YAPI SAHİBİ ADINA DÜZELENEN YAPI DENETİM HİZMET BEDELİ GİDER OLARAK YAZILIR MI? 163
3. TAHSİL EDİLEMEYEN ALACAKLAR GİDER YAZILIR MI? 170
5. MÜKELLEFİN BARIŞ YOLUYLA TAHSİLİNDEN VAZGEÇTİĞİ ALACAĞI GİDER OLARAK YAZILIR MI? 178
6. KİRALIK MAĞAZAYA İLİŞKİN YAPILAN HAVALANDIRMA, KEPENK, ALÇIPAN, RAF, VİTRİN VS. DEKORASYON GİDERLERİ İNDİRİM KONUSU YAPILIR MI? 181
7. ÖDENMEYEN KİRALAR GİDER OLARAK YAZILABİLİR Mİ? STOP KESİNTİSİ YAPILACAK MI? 184
II. TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER 186
1. TEŞEBBÜS SAHİBİ İLE EŞ VE ÇOCUKLARININ İŞLETMEDEN ÇEKTİKLERİ PARALAR VEYA AYIN OLARAK ALDIKLARI SAİR DEĞERLER 189
2. TEŞEBBÜS SAHİBİNİN KENDİSİNE, EŞİNE, KÜÇÜK ÇOCUKLARINA İŞLETMEDEN ÖDENEN AYLIKLAR, ÜCRETLER, İKRAMİYELER, KOMİSYONLAR VE TAZMİNATLAR 191
a. Baldıza veya Kayınçoya Ödenen Ücret Gider Yazılır Mı? 192
b. Mükellefin Yanında Çalıştırdığı Çocuğuna Ödediği Ücret Ticari Kazancın Tespitinde Gider Yazabilir Mi? 194
c. Eşe Ödenen Ücretin Ticari Kazancın Tespitinde Gider Yazılır Mı? 196
3. TEŞEBBÜS SAHİBİNİN İŞLETMEYE KOYDUĞU SERMAYE İÇİN YÜRÜTÜLECEK FAİZLER 197
4. TEŞEBBÜS SAHİBİNİN, EŞİNİN VE KÜÇÜK ÇOCUKLARININ İŞLETMEDE CARİ HESAP VEYA DİĞER ŞEKİLLERDEKİ ALACAKLARI ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLECEK FAİZLER 198
5. TEŞEBBÜS SAHİBİNİN, İLİŞKİLİ KİŞİLERLE EMSALLERE UYGUNLUK İLKESİNE AYKIRI OLARAK BELİRLENMİŞ BEDEL YA DA FİYATLAR ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER DOLAYISIYLA İŞLETME ALEYHİNE OLUŞAN FARKLAR 199
6. HER TÜRLÜ PARA CEZALARI VE VERGİ CEZALARI İLE TEŞEBBÜS SAHİBİNİN SUÇLARINDAN DOĞAN TAZMİNATLAR 201
a) Telefon, Su Ve Elektrik İdarelerine Ödenen Gecikme Zamları Gider Yazılabilir Mi? 202
b) SGK Asgari İşçilik Primleri, Gecikme Zammı, Ceza ve Faizleri Gider Yazılabilir Mi? 205
7. HER TÜRLÜ ALKOL VE ALKOLLÜ İÇECEKLER İLE TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİNE AİT İLAN VE REKLAM GİDERLERİ 206
8. KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN VEYA İŞLETMEDE KAYITLI OLAN YAT, KOTRA, TEKNE, SÜRAT TEKNESİ GİBİ MOTORLU DENİZ, UÇAK VE HELİKOPTER GİBİ HAVA TAŞITLARINDAN İŞLETMENİN ESAS FAALİYET KONUSU İLE İLGİLİ OLMAYANLARIN GİDERLERİ İLE AMORTİSMANLARI 207
9. FİNANSAL GİDER KISITLANMASI 209
10. BASIN YOLUYLA İŞLENEN FİİLLERDEN VEYA RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARINDAN DOĞACAK MADDÎ VE MANEVÎ ZARARLARDAN DOLAYI ÖDENEN TAZMİNATLAR 211

2. ZİRAİ KAZANÇLAR
A. ZİRAİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER 215
1. Zirai İşletme Faaliyetinde Kullanılan Kredi Faizleri Gider Olarak Yazılabilir Mi? 219
2. Gezici Olarak Arıcılık Faaliyeti Yapanlar Gelir Vergisine Tabi Olacak Mı? 221
3. Gerçek Usulde Vergiye Tabi Olan Çiftçilerin Yanında Çalışan İşçilerin Ücretlerinin Vergiye Tabi Mi, Ödenen Ücret Gider Yazılır Mı? 223
B. ZİRAİ KAZANCIN TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 225

3. SERBEST MESLEK KAZANCI
A. SERBEST MESLEK KAZANCININ NİTELİĞİ VE KAPSAMI 228
1. Eğitim ve Danışmanlık Firmalarındaki Eğitimcilerin Bu Çerçevede Elde Ettikleri Gelir Serbest Meslek Kazancı Sayılır Mı? 231
2. Serbest Meslek Mensubu Tarafından Kiraya Verilen Gayrimenkulden Elde Edilen Kira Geliri Hangi Gelir Usuru Kapsamına Girer? 232
3. Mahalli Sanatçıların Elde Ettikleri Gelir Serbest Meslek Kazancı Sayılır Mı? 235
B. SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİ 238
1. SERBEST MESLEK HÂSILATI 238
a) Hasılatın Tespiti 238
b. Fiilen Tahsilin Yapılmaması veya Düşük Tahsilin Hükümleri 241
C. SERBEST MESLEK KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLERİ 242
1) Mesleki Kazancın Elde Edilmesi Ve İdame Ettirilmesi İçin Ödenen Genel Giderler 244
a) İşyerinin Aynı Zamanda İkametgâh Olarak Kullanılması Halinde Kira Giderinin Tamamı İndirim Konusu Yapılır? 246
b) İşyerinin Mülkiyete Ortağa Ya da Eşe Ait Olması Halinde Kira Gideri İndirim Konusu Yapılacak Mı? 248
c) Serbest Meslek Erbabı Ya da Yanında Çalışanın Belgelendirilemeyen Şehiriçi Dolmuş Ya Da Metro Ücretini Gider Olarak Gösterebilir Mi? 249
d) Serbest Meslek Erbabının Yanında Çalıştırdığı Eşine Ödediği Ücret İle Sigorta Primlerinin Gider Olarak İndirilebilir Mi? 251
e) Serbest Meslek Erbabının Yanında Çalıştırdığı Annesi, Babası, Kardeşi Ve Çocuğuna Ödediği Ücret İle Sigorta Primlerinin Gider Olarak İndirilebilir Mi? 253
f) Serbest Meslek Erbabının Kullandığı Taşıtın Giderinin Tamamı İndirim Konusu Yapabilir Mi? 255
g) Dış Giyim Harcamalarının Mesleki Kazancın Tespitinde Gider Olarak Yazılabilir Mi? 261
h) Mükelleflerce Kullanılmakta Olan, Ancak Abonesi Başka Kişiler Adına Kayıtlı Olan Elektrik Giderinin Meslek Kazancının Tespitinde İndirim Konusu Yapılabilir Mi? 264
i) Serbest Meslek Erbabı Genel Giderleri Karşılamak Üzere Kullandığı Krediye Ait Faizi Gider Olarak Yazabilir Mi? 265
2. Çalışanlara Yapılan Yemek ve Barındırma Giderleri 266
3) Gördürülen Hizmetler için Ödenen Paralar 267
4) Mesleki Yayın Bedelleri ve Mesleki Aidatlar 267
5) Seyahat ve Konaklama Giderleri 267
a) Mesleki Faaliyetin Yürütülmesi Kapsamında Faaliyet Gösterilen Yer Dışında Yerde Kiralanan Gayrimenkul İçin Ödenen Kira Gider Olarak Yazılır Mı? 269
6. Alınan Mal ve Hizmet Bedelleri 270
a) Avukata Ödenen Ücret Gider Yazılabilir Mi? 270
b) Bağımsız Denetçi Belgesi Kurs Ve Yetkilendirme Belgesi Ücreti Gider Yazılır Mı? 273
c) Mali Sorumluluk Sigortasının Serbest Meslek Kazancın Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınır Mı? 275
7. Faaliyette Kullanılan İktisadi Kıymetlerin Amortismanları 276
8. Emekli Kuruluşlarına Ödenen Giriş ve Emekli Aidatları 278
9. Mesleki Kazancın Elde Edilmesi Ve İdame Ettirilmesi İçin Ödenen Meslek, İlan Ve Reklam Vergileri İle İş Yerleriyle İlgili Ayni Vergi, Resim Ve Harçlar 278
a) Vergi Beyannamelerinin Damga Vergisinin Gider Yazılabilir Mi? 279
b) Meslek Erbanının Müşterileriyle Yapılan Sözleşmeler Dolayısıyla Doğan Damga Vergileri Gider Olarak Yazılır Mı? 280
10. Kanun, İlam ve Sözleşmeye Göre Ödenen Tazminatlar 283
D. SAFİ KAZANCIN TESPİTİNDE GİDER KABUL EDİLMEYEN ÖDEMELER 284

4. ÜCRET
A. ÜCRETİN TANIMI VE UNSURLARI 285
B. ÜCRET GELİRİNİN VERGİLENDİRME ŞEKLİ 288
1. Gerçek Ücretler 288
a. Kesinti Yoluyla Vergilendirilme 289
i. Ücretin Safi Tutarının Tespitinde İndirimler 291
1) Sosyal Güvenlik Kesintisi 291
2) İşsizlik Sigortası Primi 292
3) Hayat/Şahıs Sigorta Primleri 294
4. Sendikalara Ödenen Aidatlar 297
5. Engellilik İndirimi 298
6. OYAK ve benzeri kamu kurumlarınca yapılan yasal kesintiler 300
2. Ücretin Yıllık Beyanname İle Beyan Edilmesi 300
2.1. Tek İşverenden Alınan Ücretler 300
2.1.1. Tek İşverenin Tespiti 301
a.Kamu Kurumlarında Tek İşverenin Tespiti 301
b. Özel Sektörde Tek İşverenin Tespiti 304
i) Hizmet Erbabının Ücretlerinin Tek İşverenden Elde Edildiği Kabul Edilen Durumlar 304
ii) Hizmet Erbabının Ücretlerinin Birden Fazla İşverenden Elde Edildiği Kabul Edilen Durumlar 304
2.2. Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretler 305
3. Diğer Ücretler 307
ÖZELLİKLİ DURUMLAR 310
1. Banka Promosyon Ödemeleri Ücret Sayılır Mı? 310
2. Personele Mesleki Gelişimini Desteklemek Amacıyla Gönderilen Kurslar Nedeniyle Ödenen Eğitim Yardımı Ücrete İlave Ediliecek Mi? 314
3. Askerlik Borçlanması Ödemeleri Ücretin Safi Tutarının Tespitinde İndirim Konusu Yapılır Mı? 318
4. Asgari Ücret Üzerinden Vergi Hesaplanacak Mı? 321
5. Asgari Ücret Üzerinden Ücret Geliri Elde Edenlerde Gelir Vergisi Ödeyecekler Mi? 322

5. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI
A. GAYRİMENKUL KAVRAMI VE TANIMI 324
B. GAYRİMENKUL SERMAYE IRADI SAĞLAYAN MAL VE HAKLAR 325
C. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA MÜKELLEF 328
D. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA ELDE ETME 330
E. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ TESPİT ŞEKİLLERİ 333
1. Gayrisafi İrat 333
Emsal Kira Bedeli Uygulanacağı Durumlar 334
Emsal Kira Bedeli Uygulanmayacağı Durumlar 334
a. Gerçek Gider Yöntemi 338
1) Kiraya Veren Tarafından Ödenen Aydınlatma, Isıtma, Su ve Asansör Giderleri 340
2) Kiraya Verilen Malların İdaresi İçin Yapılan ve Gayrimenkulün Ehemmiyeti İle Mütenasip Olan İdare Giderler 341
3) Sigorta Giderleri ile Vergi, Resim ve Harçlar 341
4. Gayrimenkule İlişkin Alınan Borçların Faizleri 343
5) Yeni İktisap Edilen Konutun İktisap Bedelinin %5’i 344
6. Kiraya Verilen Mal Ve Haklar İçin Ayrılan Amortismanlar 345
7. Kiraya Verenin Yaptığı Onarım Giderleri 347
8. Kiraya Verilen Mal Ve Haklara Ait Bakım Ve İdame Giderleri 348
9. Kiraladıkları Mal Ve Hakları Kiraya Verenlerin Ödedikleri Kiralar Ve Diğer Gerçek Giderleri 348
10. Kira İle Oturulan Konutun Kira Gideri 349
11. Kiraya Verilen Mal Ve Haklarla İlgili Olarak Mukavelenameye Kanuna Veya İlama İstinaden Ödenen Zarar, Ziyan Ve Tazminatlar 351
12. Zarar 352
Gerçek Gider Yönteminde İstisnadan Yararlanılması Halinde İndirilecek Giderin Hesaplanması 353
b. Götürü Gider 355
ÖZEL DURUMLAR 356
1. Tahsil Edilemeyen Kiralar Beyan Edilip Vergisi Ödenecek Mi? 356
2. Gayrimenkul Sermaye İradından Kaynaklanan Gider Fazlalığının Mükellefin Diğer Kazancından İndirilebilir Mi? 356
3. Kira Geliri Beyan Eden Bir Mükellefin Üniversitede Master Ve Doktora Eğitimi Yapan Çocuğunun Yurt Giderlerini, Kayıt Harçlarını, Kitap, Ders Notları v.b. Masraflarını, Master Tezi Harcamaları, Master Ve Doktora Sırasında Ulusal Yada Uluslararası Toplantılara Katılım Masrafları, v.b. Giderleri İndirim Konusu Yapabilir Mi? 359
4. Mükellefin Her Yıl Yapmış Olduğu Özel Sağlık Poliçe Giderlerini (Limitli/Limitsiz, Ayakta Yada Yatarak Tedavi Giderlerinin Yer Aldığı Sigorta Poliçeleri) Gayrimenkul Sermaye İradında İndirim Konusu Yapabilir Mi? İndrim Konusu Yapacaksa Sağlık Gideri Mi Yoksa Sigorta Gideri Olarak Mı Dikkate Alması Gerekir? 362
5. Mükellefin Anonim Şirkete Lojman Olarak Kiraya Verdiği Gayrimenkulden Elde Ettiği Kira Gelirinden Kiraladığı Başka Konut İçin Ödediği Kirayı Gideri Olarak Düşebilir Mi? 364
6. Huzurevinde Kalan Kişinin Huzurevine Yaptığı Ödemelerin Gayri Menkul Sermaye İradının Beyanında Gider Olarak İndirebilir Mi? 367
7. Yurtdışında Ödenen Konut Kirasının Yurt İçinde Elde Edilen Gayrimenkul Sermaye İradında İndirilebilir Mi? 368
8. GMSİ Mükellefi Eşlerden Biri Tarafından Yapılan Sağlık Harcamalarının Kendi Matrahından İndirim Konusu Yapılmasından Sonra, İndirilemeyen Kısmının Eşinin Vergi Matrahından İndirilebilir Mi? 370
9. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan Alınan Belgede Yer Alan Ve Emekli Maaşından Yapılan SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) Reçete Kesintisi İle Muayene İştirak Kesintisi Tutarlarının Elde Edilen Gayrimenkul Sermaye İradından İndirim Konusu Yapılır Mı? 371
10. Gayrimenkul Sermaye İradından İsteğe Bağlı Emeklilik Kapsamında Ödenen SGK Primlerinin Beyanname Üzerinden İndirilebilir Mi? 372
11. Banka Kredisine İlişkin Dosya Ve Eksper Masrafı, Emlakçıya Ödenen Komisyon İle Yaptırılacak Parke, Halıfleks, Mutfak Dolabı Ve Dış Cephe Kaplama Giderlerinin GMSİ’den İndirilebilir Mi? 375
12. Emlak Vergisinin Gayrimenkul Sermaye İradından İndirimi Mümkün Mü? 377

6. MENKUL SERMAYE İRADI
A. MENKUL SERMAYE İRADI KAVRAMI VE KAPSAMI 379
B. MENKUL SERMAYE İRATLARININ YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLMESİ 381
1. Tutarı Ne Olursa Olsun Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları 382
2. Belirlenen Maktu Tutarı Aşması Halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları 383
3. Gelir Vergi Tarifesinin İkinci Dilimi Aşması Halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları 385
C. MENKUL SERMAYE İRATLARINDA GİDER 386
ÖZELLİKLİ DURUMLAR 387
1.Yıllık Gelir Sigortası Ödemelerinde ve Programlı Geri Ödemelerde Tevkifat Uygulaması 387

7. DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR
I. DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI 388
A. DEĞER ARTIŞI KAZANCI KAVRAMI 388
B. VERGİYE TABİ DEĞER ARTIŞI KAPSAMI 389
1. Menkul Kıymetlerin veya Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar 390
2. Belirli Hakların Elden Çıkarılması 394
3. Telif Hakları ve İhtira Beratlarının Elden Çıkarılması 394
4. Ortaklık Haklarının veya Hisselerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar 394
5. Faaliyeti Durdurulan İşletmenin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar 395
6. Gayrimenkuller ile Bazı Mal ve Hakların Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar 395
C. DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINDA SAFİ TUTARIN TESPİTİ 396
D. VERGİLENDİRİLMEYECEK DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI 396
II. ARIZİ KAZANÇLAR 397
A. ARIZI KAZANÇ KAVRAMI VE KAPSAMI 397
1. Arızi Ticari Kazançlar 398
2. Belirli Faaliyetlerin Durdurulması veya Terk Edilmesi Karşılığında Sağlanan Menfaatler 398
3. Gayrimenkullerin Boşaltılması veya Kiracılık Hakkının Devri Karşılığında Alınan Tazminat ve Peştamallıklar 398
4. Arızi Serbest Meslek Kazançları 399
5. Gerçek Usulde Vergiye Tabi Yükümlülerin Terk Ettikleri İşlerle İlgili Sonradan Elde Ettikleri Kazançlar 399
6.Dar Mükellefiyete Tabi Olanların Arızi Ulaştırma Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Kazançlar 399
ÖZELLİKLİ DURUMLAR 400
1. Menkul Kıymet Alım/Satım Zararının Kazançtan İndirilmesi Mümkün Mü? 400
2. Tapu Harcı, Kredi Faizi, Dask, Deprem Sigortası, Emlak Komisyonu, Kombi, Bina İzolasyon Harcamalarının Değer Artış Kazancının Tespitinde Gider/Maliyet Unsuru Olarak Dikkate Alınır Mı? 402

8. GELİR VERGİSİNDE İNDİRİMLER
A. BEYANNAME ÜZERİNDE YAPILAN İNDİRİMLER 406
1. Hayat/Şahıs Sigorta Primleri 413
2. Eğitim Ve Sağlık Harcamaları İndirimi 417
2.1. Eğitim Ve Sağlık Harcamaları İndiriminin Kapsamı 417
2.2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları İndirimden Yararlanacak Kişiler 420
2.3. Eğitim Ve Sağlık Harcaması İndiriminden Yararlanılabilmesinin Şartları 421
2.4. Eğitim ve Sağlık Giderinin Hesaplanmasında KDV’nin Durumu 425
3. Bağış ve Yardımlar 427
3.1. Bağış ve Yardım Kavramının Kapsamı 428
3.2. Bağış ve Yardım İndiriminde Şartlar 430
3.2.1. Bağış ve Yardımın Belli Yerlere Yapılmış Olması 431
3.2.2. Bağış ve Yardımın Beyan Edilen Gelirin Belli Bir Kısmı İle Sınırlı Olması 431
3.2.2.1 Sınırlı İndirilecekler 431
3.2.2.2. Sınırsız İndirilecekler 432
3.2.3. Bağış ve Yardımın Belgelendirilmesi 436
3.2.4. Bağış ve Yardımlarda Katma Değer Vergisi 439
4. Sponsorluk Harcamaları 440
5. Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi 445
5.1. Tanım 445
5.2.1. Kapsam 447
5.2.2. İndirimden Yararlanma Şartları 448
5.2.3. İndirim Dönemi, İndirime Esas Tutarın Hesaplanması ve İndirimin Sınırı 449
5.2.4. Şartların İhlal Edilmesi Durumunda Uygulama 450
5.2.5. Bireysel Katılım Yatırımcı Lisansı 452
5.2.5.1. Yüksek Gelir veya Servet Kriteri 453
5.2.5.2. Tecrübe Kriteri 453
6. Engelli İndirimi 454
6.1 Tanım 454
6.2. Engelli İndiriminden Faydalanabilecekler 456
6.3. Engelli İndirimi Uygulaması 459
6.3.1. Ücretlilerde Uygulama Şekli 459
6.3.2. Diğerlerinde Uygulama Şekli 460
7. Girişim Sermayesi Fonu İndirimi 460
7.1. Tanım 460
7.2. İndirim Tutarının Hesaplanması 464
8. Korumalı İşyeri İndirimi 467
8.1. Tanım 467
8.2. İndirim Uygulaması 469
8.3. İşverene Yapılacak Ücret İadesi 470
9. Araştırma / Geliştirme ve Tasarım İndirimi 471
10. Dar Mükelleflere Sunalan Hizmetlere İlişkin İndirim 472
10.1. Tanım 472
10.2. İndirim Kapsamındaki Hizmetler: 474
10.3. İndirimden Yararlanmanın Şartları 475
a. İndirimden Faydalanabilecek Şirketlerin Ana Sözleşmelerinde Yazılı Esas Faaliyet Konusu Arasında Söz Konusu Hizmetler Yer Almalıdır. 475
b. Hizmetin, Türkiye'den Münhasıran Yurt Dışı Mukimi Kişi ve/veya Kurum İçin Yapılmış Olmalıdır. 475
c. Hizmetin Faturası Yurt Dışı Mukimi Kişi ve/veya Kurum Adına Düzenlenmelidir. 476
d.Sunulan Hizmetten Yurt Dışında Yararlanılmalıdır. 476
10.4. İndirimin Uygulanması 476
11. Posta İdaresi Ya Da Hızlı Kargo Taşımacılığı Aracılığıyla Mal İhracatı İndirim 480
11.1. İndirimin Kapsamı 480
11.2. İndirimden Yararlanabilecek Mükellefler ve Yararlanma Şartları 481
12. Zararlarının İndirilmesi 484
12.1. Aynı Takvim Yılındaki Zararların İndirilmesi 484
12.2. Geçmiş Yıl Zararları 485
 

 

II. KISIM:
KURUMLAR VERGİSİNDE GİDERLER


1. KURUM KAZANCI
I. KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE GİDERLER 488
A. İNDİRİLECEK GİDERLER 490
1. Gelir Vergisi Kanunu’na Göre İndirilecek Giderler 490
2. Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İndirilecek Giderler 490
a) Menkul Kıymet İhraç Giderleri 490
b) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 491
c) Genel Kurul Toplantıları, Birleşme, Devir, Bölünme, Fesih ve Tasfiye Giderleri 493
d) Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Komandite Ortağın Kâr Payı 494
e) Katılım Bankalarınca Ödenen Kar Payları 495
f) Sigorta Teknik İhtiyatları 496
g) Holding Şirketleri Genel İdare Giderlerinin Bağlı Şirketlere Dağıtımı 497
3. Diğer Kanunlara Göre Kabul Edilen Giderler 498
a) İşsizlik Sigortası Kanuna Göre 498
b) Katma Değer Vergisi Kanuna Göre 498
1) Binek Otomobil Alımı Nedeniyle Yüklenilen KDV 498
2) Vergiye Tabi Olmayan veya Vergiden İstisna Edilen Malların Teslimi Veya Hizmet İfası İle İlgili Alış Vesikalarında Yer Alan Katma Değer Vergisi 501
3) Zayi Olan Mallara İlişkin Yüklenilen KDV 505
Fire Sonucu Meydana Gelen Kayıplar 508
c) Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu 509
d) Ödeme Kaydedici Cihazın Amortisman Gideri 510
ÖZELLİKLİ DURUMLAR 511
1. Öğrencilere Ödenen Burslar Gider Yazılır Mı? 511
2. Birleşmeden Dolayı Ödenen Miktarın Şerefiye Olarak Aktifleştirilip Gider Olarak Yazılabilir Mi? 515
3. Ecrimisil Ödemelerinin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Yazılır Mı? 517
4. Mahkeme Kararına Göre Ödenen Faiz, Harç Ve Vekâlet Ücreti Gider Olarak Yazılır Mı? 519
5. İşe Başlatmama Tazminatı Gider Yazılır Mı? 520
6. Personelin Kusuru Nedeniyle Ödenen Tazminat Gider Yazılır Mı? 524
7. Çalınan Paralar Gider Yazılır Mı? 525
8. Tahkim Kararına İstinaden Ödenen Tazminatın Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Yazılır Mı? 527
9. Yönetim Kurulu Üyesi Olan Şirket Ortaklarının Ücret Ve Sosyal Güvenlik Primlerinin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirilir Mi? 530
10. Özel İletişim Vergisinin Gider Olarak Yazılıp Yazılır Mı? 533
11. Temsil Ve Ağırlama Giderleri İçerisindeki Yemek Faturalarında Yer Alan Bedellerin Gider Yazılır Mı? 534
12. Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Gelen Faturalarda Yer Alan Kdv’nin Gider Olarak Yazılır Mı? 536
13. Bağış Amacıyla Yapılan İnşaatlarda Yüklenilen KDV Gider Olarak Yazılabilir Mi? 537
14. İşletmeler Müşteri Ziyaretleri Kapsamında Götürdükleri Hediyeler Gider Yazılabilirler Mi? KDV’si İndirim Konusu Yapılabilirler Mi? 538
15. İşletme Elemanlarının Şehir İçi Ve Dışı Seyahat Harcamalarının Gider Olarak Yazılabilir Mi? 540
16. Şirket Tarafından Yapılan Evlenme Doğum Ve Ölüm Yardımı Gider Olarak Yazılır Mı? 542
a. Evlenme Yardımı 542
b. Doğum Yardımı 543
c. Ölüm Yardımı 543
17. İşletmenin Aktifinde Kayıtlı Bulunmayan Cep Telefonuna İlişkin Haberleşme Ücretinin Gider Olarak Yazılır Mı? 543
18. İş Kazası Sonucu Ölen İşçinin Ailesine Mahkeme Kararına İstinaden Ödenen Tazminatın Gider Yazılır Mı? 544

2. İNDİRİMLER
1. TANIM VE KAPSAM 548
2. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK İNDİRİMLER 557
2.1. ZARARLAR 557
2.1.1. Geçmiş Yıl Zararların Mahsubu 559
2.1.2. Devir ve Bölünme Durumunda Zarar Mahsubu 559
2.1.3. Yurt Dışı Zararların Mahsubu 561
2.1.3.1. Yurt Dışı Zararlarının İndirilmesinin Şartları 561
2.1.3.2. Yurt Dışı Zararların Tevsiki 562
2.1.3.3. Denetim Yaptırma Zorunluluğu 563
2.1.4. Mükelleflerin Rızaen Kar Beyan Etmesi Durumunda Zarar Mahsubu 564
2. BAĞIŞ VE YARDIMLAR 564
2.1. BAĞIŞ VE YARDIMLAR YAPILACAK KURUMLAR 564
2.2. YAPILACAK BAĞIŞIN SINIRI 565
2.2.1. Kurum Kazancının %5’i İle Sınırlı Bağış Ve Yardımlar 565
2.2.2.Kurum Kazancının %5 İle Sınırlı Olmayan Bağış Ve Yardımlar 568
a. Eğitim, Sağlık ve Sosyal Bağış Yardımlar 568
i. Eğitim ve Sağlık Bağışlarının Kapsamı 569
ii. Kapsama Dâhil Olan Bağış Ve Yardımlar 570
b. Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar 574
c. Doğal Afetlere İlişkin Bağış ve Yardımlar 576
d. Türkiye Kızılay Derneğine Ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Yapılan Bağış veya Yardımlar 576
e. Yükseköğretim Kurumlarına Yapılacak Bağış Ve Yardımlar 577
f. Cami ve Kur’an Kursu Yapımı İçin Kurulmuş Dernek ve Vakıflara Yapılan Bağış ve Yardımlar 577
3. SPONSORLUK HARCAMALARI 579
4. GİRİŞİM SERMAYESİ FONU 584
5. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) HARCAMALARI 590
5.1. AMAÇ VE KAPSAM 590
5.2. AR-GE İNDİRİMİNİN UYGULANMASI 594
5.3. AKTİFLEŞTİRİLEN KIYMETLERİN DEVRİ 595
5.4. AR-GE HARCAMALARININ KAYITLARDA İZLENMESİ 596
5.5. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TASDİK RAPORU 597
6. TÜRKİYE'DEN YURTDIŞI MUKİMİ KİŞİ VE KURUMLARA VERİLEN HİZMETLER 599
6.1. TANIM 599
6.2. İNDİRİM KAPSAMINDAKİ HİZMETLER 599
6.3. İNDİRİMDEN FAYDALANMA ŞARTLARI 601
6.3.1. Söz Konusu Hizmetler İndirimden Faydalanabilecek Şirketlerin Ana Sözleşmelerinde Yazılı Esas Faaliyet Konusu Oluşturmalıdır 601
6.3.2. Hizmetin, Türkiye'den Münhasıran Yurt Dışı Mukimi Kişi Ve/Veya Kurum İçin Yapılmış Olmalıdır 602
6.3.3. Faturanın Yurt Dışı Mukimi Kişi Ve/Veya Kurum Adına Düzenlenmelidir 602
6.3.4. Türkiye'den Verilen, Mimarlık, Mühendislik, Tasarım, Yazılım, Tıbbi Raporlama, Muhasebe Kaydı Tutma, Çağrı Merkezi Ve Veri Saklama Hizmetlerinden Yurt Dışında Yararlanılmalıdır 603
6.3.5. İlgili Bakanlığın İzin ve Denetimine Tabi Olarak Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Kişilere Verilen Eğitim Ve Sağlık Hizmetlerinin Yararlanıcısının yurt Dışında Olmalıdır 603
6.4. HİZMETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANCIN TESPİTİ 603
6.5. KAZANÇLARIN KAYITLARDA İZLENMESİ 604
6.6. EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM VE BELGELER 605
6.7. ESAS FAALİYET KONUSU DIŞINDAKİ GELİRLER 606
7. KORUNMALI İŞYERİ İNDİRİMİ 606
8. ÖZKAYNAKLARLA FİNANSMAN TEŞVİKİ 607

3. KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
1. TANIM VE KAPSAM 610
2. KURUMLAR KAZANÇLARINDA KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 611
2.1. ÖZ SERMAYE ÜZERİNDEN ÖDENEN VEYA HESAPLANAN FAİZLER 611
2.2. ÖRTÜLÜ SERMAYE ÜZERİNDEN ÖDENEN VEYA HESAPLANAN FAİZ, KUR FARKLARI VE BENZERİ GİDERLER 612
2.3. TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ OLARAK DAĞITILAN KAZANÇLAR 628
2.3.1. Tanım ve Kapsam 628
2.3.2. Emsaline Uygun Fiyat Veya Bedelin Tespitinde Uygulanacak Yöntemler 630
2.4. HER NE ŞEKİLDE VE NE İSİMLE OLURSA OLSUN AYRILAN YEDEK AKÇELER 633
2.5. HESAPLANAN KURUMLAR VERGİSİ İLE HER TÜRLÜ PARA CEZALARI İLE VERGİ CEZALARI VE GECİKME ZAMLARI 634
2.6. MENKUL KIYMETLERİN İTİBARİ DEĞERLERİNİN ALTINDA İHRACINDAN DOĞAN ZARARLAR 634
2.7. BAZI TAŞITLARA İLİŞKİN GİDERLER VE AMORTİSMANLAR 635
2.8. KURUMUN KENDİSİNİN, ORTAKLARININ, YÖNETİCİLERİNİN VE ÇALIŞANLARININ SUÇLARINDAN DOĞAN TAZMİNAT GİDERLERİ 635
2.9. BASIN YOLUYLA İŞLENEN FİİLLERDEN DOLAYI ÖDENEN TAZMİNATLAR 635
2.10. BAZI ÜRÜNLERE AİT İLAN VE REKLAM GİDERLERİ 635
2.11. KURUMLARIN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNE VERİLEN TEMETTÜ İKRAMİYELERİ 636

KAYNAKÇA 645


TOPLAM 647 SAYFA