YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ, STOKLARIMIZ TÜKENDİ!

ÜSTAD YMM RECEP SELİMOĞLU 'NDAN MUHTEŞEM ESER!

Kitabı sadece sitemizden temin edebilirsiniz. 2018 Yılı Özel Baskı!


 
İnşaat Muhasebesi Uygulama Rehberi Kitabı


 
İNŞAAT MUHASEBESİ
UYGULAMA REHBERİ
KİTABI ÇIKTI

 
 
 

Recep SELİMOĞLU
YMM & Öğretim Görevlisi

 


Kitabın KARGO DAHİL İndirimli Satış Fiyatı: 120 TL 
 

 
 2018 YILI ÖZEL BASKI
Sınırlı sayıda basılan MuhasebeTR Yayınlarını sadece sitemizden temin edebilirsiniz.
SAYFA SAYISI: 1.008


İNŞAAT MUHASEBESİ UYGULAMA REHBERİ ÇIKTI!

- İnşaat Muhasebesini basit anlatan ve detaylarda boğulmadan sisteme hakim biri mi olmak istiyorsunuz?
- Patronunuz arsa ve inşaat işine de başladı. Ben yapamam mı diyorsunuz?
- Önünüze hakediş faturası geldi. Bir başkasına sorma ihtiyacı mı duyuyorsunuz?
- Arsanızı verip konut edindiniz. Nasıl bir anlaşma yapmalısınız. Detaylardaki tehlikenin farkında mısınız?
- Arsanızı verip konut edindiniz. Nasıl bir maliyetleme yapacaksınız. Fatura kesecek misiniz? Peki ya KDV ‘si ne olacak?
- Kentsel dönüşüm inşaatını standart inşaat işleri gibi mi sanıyorsunuz. Yanılıyorsunuz, nasıl mı?
- Patronunuz yap-sat işi ne mi başladı. Şirkette başka muhasebeci yok mu? Tek çare siz misiniz?
- Arsa sizden daire müteahhitten ve hasılat paylaşımı yaptınız? Faturayı ne zaman ve hangi açıklama ile keseceksiniz? Vergileme nasıl olacak? Peki ya istisna? Çok mu karışık geldi?
- Taahhüt işlerine ait muhasebe çok mu karışık geliyor? Taahhüt işlerini koca bir problem olarak mı görüyorsunuz? Oysa hiç de öyle değil!
- Büyük bir proje aldınız ve İş Ortaklığı kurdunuz. İş Ortaklığı size yabancı mı geliyor. Peki ya muhasebesi ve mevzuatı. Korkmayın! Çünkü korkacak bir şey yok.
- İnşaatınızı tamamlayamadınız mı? Proje yarım mı kaldı? Peki maliyetler ne olacak?
- Arsa maliyetinizi hesaplayamıyor musunuz? Doğru hesaplamanın size getireceği avantajın ne olduğunu biliyor musunuz?
- Kiranızı peşin ödediniz. Peki ya stopaj? Hiç düşündünüz mü?
- Çiftçiden veya emekliden arsa aldınız? Riskin farkındasınız değil mi?
- Aktife kayıtlı gayrimenkulü sattınız. KDV ve Kurumlar istisnasından faydalanmak mı istiyorsunuz? Detaylardaki tehlikeyi biliyor musunuz?
- Emlak vergisiyle ilgili pek bir tecrübeniz yok mu? Emlak vergisindeki özelliklerin farkında mısınız?
- KDV tevkifatını hiç inşaatlarda uyguladınız mı? Hangi inşaat işlerinde KDV tevkifatı var?
 

* KENTSEL DÖNÜŞÜM * YAP-SAT
* KAT KARŞILIĞI * HASILAT PAYLAŞIMI
* TAAHHÜT İŞLERİ * YILLARA YAYGIN (SARİ) İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ
* İŞ ORTAKLIKLARI * İNŞAAT MUHASEBESİ ÖRNEK UYGULAMALARI
* İLGİLİ VERGİ MEVZUATI  

 
ÖNSÖZ

İşletme faaliyetleri hakkında bilgi kaynağı, o işletmenin muhasebe kayıt ve belgeleri ile bunlara dayanılarak hazırlanmış mali tablolardır.

Mali tablolarda yer alan bilgilerin muhasebe kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden gerçek durumu yansıtan objektif belgelere uygun olması, doğru mali tabloların sunulmasında ve en önemlisi kamu yararı adına son derece önemlidir. Muhasebe faaliyetinde esas olan bilgi üretimidir. Sağlıklı bilgilerin üretilmesi ise, şüphesiz, sağlıklı bir belge sistemi ile mümkündür.

Muhasebe uygulamalarında, mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında, belli kişi ve grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması, muhasebenin temel kavramlarından, sosyal sorumluluk kavramının gereğidir.

Muhasebenin temel kavramlarından, özün önceliği kavramına göre,
işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirilmelerin yapılmasında, biçimlerinden çok, özlerinin esas alınması gerekir.

Bu kavramdan hareketle, muhasebe kayıtlarında işlemin şeklinin değil, fiili durumunun öne çıkarılması esastır. Bu hususun, özellikle vergi uygulamaları açısından önemli olduğu bilinmelidir…

İnşaatın yapılış amacının ve yönteminin işin başında biliniyor olması-bilinmesi gerekir. Bu bilgi, inşaat işlerinde işletmenin muhasebe hesap planlarının doğru oluşturulması, mali tablolarının hazırlanması ve faaliyet dönemi kârının ilgili vergi mevzutımıza uygun biçimde vergilendirilmesi açılarından son derece önemlidir. İnşaat muhasebesi uygulamalarında, yatırım amaçlı inşaatlar, yap-sat, kat karşılığı, hasılat paylaşımı, inşaat taahhüt işleri, yıllara yaygın (sari) inşaat taahhüt işleri, iş ortaklıkları ve kentsel dönüşüm mevzuatı kapsamında yapılan inşaatlarda, muhasebe işleyişinin ve dolayısıyla muhasebe hesap planlarının farklı olacağı hususu bilinmelidir…

‘’İnşaat Muhasebesi Uygulama Rehberi’’ konulu çalışmamızın, muhasebe /denetim faaliyetinde bulunan meslek mensuplarına, meslektaşlarımıza, stajyerlere, çalışma konumuzla ilgili sınavlara hazırlanan öğrencilere inşaat faaliyetinde bulunan işletmelerin yöneticilerine, kaynak niteliğinde olması amaçlanmıştır.

Çalışmamızda ilgili konular ayrı ayrı başlıklar halinde ele alınmış, ilgili vergi mevzuatı /konuya ait özelgeler ve muhasebe yevmiye defteri kayıtlarını içeren örnek uygulamalarla desteklenmiştir. Ayrıca, inşaat faaliyetindeki somut uygulamalar dikkate alınarak, çalışmamızın son bölümünde, muhasebe yevmiye defteri kayıtlarını ve ilgili vergi mevzuatı hükümlerini içeren kapsamlı örnek uygulamalara yer verilmiştir.

İşlenen konularda, güncel mevzuata uygun örneklerin yer almasına özen gösterilmiştir…

2018 yılında Katma değer Vergisi Kanununda özellikle kat karşılığı inşaat işleri uygulamasında ve arsa sahibine teslim edilen yerlerin emsal bedeli uygulaması konusunda yapılan yeni düzenlemelere ayrıca yer verilmiştir.

Bu çalışmamızda emek veren / katkı sağlayan, Sn. Merdan Altınöz, Ercan Altınöz, Fikriye Topkaya ve Mert Arar arkadaşlarıma, MuhasebeTR çalışanlarına, yöneticilerine teşekkür ederim.

Çalışmamızın, meslektaşlarıma, meslek mensubu adayı stajyerlerimize, muhasebe ve vergi eğitimi alan öğrencilerimize, işletme yöneticilerine, uygulayıcılara ve ilgilenenlere yararlı olmasını dilerim.

Saygılarımla,
Recep Selimoğlu
Yeminli Mali Müşavir
Öğretim Görevlisi


Kitabın KARGO DAHİL İndirimli Satış Fiyatı: 120 TL

 

 İÇİNDEKİLER


İNŞAAT FAALİYETİ VE İŞLETME TÜRLERİ . 13
MAMUL VE HİZMET ÜRETİM İŞLETMELERİ .15
İNŞAATIN YAPILIŞ AMAÇLARI VE BİÇİMLERİ .19
İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMASI 25
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI .28
NET ALANI 150 M2 YE KADAR OLAN KONUTLARIN TESLİMİNDE KDV ORANI .29
LÜKS VEYA BİRİNCİ SINIF İNŞAATLAR 44
150 M2 NET ALAN (Faydalı Alan) KONUSU .79
FATURANIN KONUT TESLİMİNDEN ÖNCE DÜZENLENMESİ .83
İNŞAAT YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI .89
KDV TEVKİFATI YAPACAK SORUMLU TAYİN EDİLEN KURULUŞLAR (Belirlenmiş Alıcılar) .100
YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖRNEKLER .102
YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFATI 107
İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ .111
(Net Alanı 150 m2 nin altındaki konutlarda)
İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ İÇİN AÇIKLAMALI ÖRNEK 134
GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI 150
KDV UYGULAMASINDA USUL HÜKÜMLERİ 194
YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI .198
İNŞAAT MUHASEBESİNDE MALİYETLER – GİDERLER MUHASEBE HESAP PLANI UYGULAMALARI .208
MALİYET VE GİDER HESAPLARININ GELİR TABLOSU VE BİLANÇOYA AKTARILMASINDA HESAPLARIN AKIŞI 222
TİCARET İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMASI 224
ÜRETİM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMASI .229
İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ .233
BAŞLADIĞI YILDA BİTİRİLEN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ .238
BAŞLADIĞI YILDA BİTİRİLEN (Yıllara Yaygın Olmayan) İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE MUHASEBE UYGULAMASI .241
YILLARA YAYGIN (SARİ) İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ .267
YILLARA YAYGIN (SARİ) İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE VERGİ TEVKİFATI (Stopaj) UYGULAMASI .278
İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE VERGİ TEVKİFATI (Stopaj) UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 282
YIILARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE FAİZ VE KUR FARKI GELİRLERİ .290
İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE İŞ ORTAKLIKLARI- KONSORSİYUM .294
YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUP VE İADESİ .308
YILLARA YAYGIN (SARİ) İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE MUHASEBE UYGULAMASI .320
YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE ORTAK GİDERLERİN DAĞITIMI .339
İNŞAAT İŞLERİNDE GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI 348
YIL İÇİNDE BAŞLAYIP-BİTEN (Yıllara Yaygın Olmayan) İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI .355
YILLARA YAYGIN (SARİ) İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI 358
İŞ ORTAKLIKLARINDA GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI .362
ÖZEL İNŞAATLAR .363
VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN GERÇEK KİŞİLERİN KENDİ ARSALARI-ŞAHSİ MÜLKLERİ ÜZERİNDE KENDİ KULLANIMLARI İÇİN YAPTIKLARI ÖZEL İNŞAATLAR .365
İŞLETMELERDE YATIRIM AMACIYLA YAPILAN İNŞAATLAR (Yapılmakta Olan Yatırımlar) .374
ÖZEL İNŞAATLARDA MUHASEBE UYGULAMASI (YAP-SAT) .379
YAP-SAT ŞEKLİNDEKİ ÖZEL İNŞAATLAR İÇİN ÖRNEK MUHASEBE UYGULAMASI 387
ÖZEL İNŞAATLARDA KAT KARŞILIĞI UYGULAMASI .399
ARSA SAHİBİ İLE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ YAPILMASI .403
KAT İRTİFAKI KURULMASI, ARSA PAYLARININ YÜKLENİCİYE DEVREDİLMESİ, FATURA VE KDV KONUSU .405
HARÇ KONUSU-UYGULAMASI .420
EMLAK VERGİSİ KONUSU-UYGULAMASI 424
İNŞAAT BAŞLAMADAN VEYA TAMAMLANMADAN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİYLE YAPILAN SATIŞLAR .425
ARSA SAHİBİ ADINA YAPILAN KİRA VEYA NAKİT ÖDEMELERİN- YAPI DENETİM FATURALARININ YÜKLENİCİ (Müteahhit) TARAFINDAN GİDER VEYA MALİYET YAZILMASI 431
ARSA MALİYETİNİN HESAPLANMASI .436
YÜKLENİCİ İÇİN BİRİM M2 İNŞAAT MALİYETİNİN HESAPLANMASI .438
ARSA SAHİBİNE TESLİM EDİLECEK BAĞIMSIZ BÖLÜMLER İÇİN, ARSA SAHİBİNDEN YAPILAN NAKİT TAHSİLATLER .439
YÜKLENİCİ TARAFINDAN, ARSA SAHİBİNE AİT YERLERİN, EMSAL BEDEL ÜZERİNDEN ARSA SAHİBİNE TESLİMİ FATURA DÜZENLENMESİ – KDV HESAPLANMASI 442
ARSA SAHİBİNE AİT YERLERİN EMSAL BEDEL ÜZERİNDEN ARSA SAHİBİNE TESLİMİ UYGULAMALARI .448
ARSA SAHİBİNİN, YÜKLENİCİYE ARSA PAYLARI TESLİMİ .480
ARSA SAHİBİNDEN ALINAN ARSA PAYLARI İÇİN GİDER PUSULASI DÜZENLENMESİ KONUSU 482
KAT KARŞILIĞI İNŞAATLARDA MUHASEBE UYGULAMASI .490
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE ÖRNEK UYGULAMALAR .493
HASILAT PAYLAŞIMI UYGULAMASI .516
HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİNDE ÖRNEK UYGULAMA .522
İLK MADDE VE MALZEME – TİCARİ MALLAR STOKLARININ DEĞERLEMESİ, ÜRETİM VE SATIŞ MALİYETLERİNİN TESPİTİ .535
STOK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ .538
GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMASI .557
KAT KARŞILIĞI VEYA HASILAT PAYLAŞIMINA GÖRE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNDE, ŞİRKET AKTİFİNDEKİ ARSANIN YÜKLENİCİYE DEVRİNDE, GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI VE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI .589
ARSA SAHİBİ GERÇEK KİŞİLERİN, KAT KARŞILIĞI VEYA HASILAT PAYLAŞIMINA GÖRE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNDE, ARSA PAYI KARŞILIĞINDA TESLİM ALDIKLARI DAİRE VEYA İŞYERLERİNİN, HASILAT PAYLARININ VE ARSA PAYI DEVİRLERİNİN, ARSA SAHİBİ AÇISINDAN VERGİSEL BOYUTU 594
ARSA SAHİBİ GERÇEK KİŞİLERİN, KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE GÖRE TESLİM ALDIKLARI DAİRE VEYA İŞYERLERİNİ SATMALARI DURUMUNDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ 617
GERÇEK KİŞİLERDE GAYRİMENKUL SATIŞINDAN DOĞAN KAZANCIN ( Değer Artışı Kazancı) VERGİLENDİRİLMESİ ÖRNEK UYGULAMALAR 628
GERÇEK KİŞİLERDE KİŞİSEL SERVETE DAHİL GAYRİMENKULÜN , BİR İŞLETMEYE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASI 632
GAYRİMENKULLERDE KİRALAMA İŞLEMLERİ .635
PEŞİN ÖDENEN KİRALAR .638
İŞLETMENİN AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ .643
PEŞİN OLARAK TAHSİL EDİLEN KİRA BEDELLERİ .644
GERÇEK KİŞİLERDE, AKTİFTE KAYITLI OLMAYAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ, KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 647
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI 653
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASINDA TEŞVİKLER VERGİ VE HARÇ İSTİSNALARI-MUAFİYETLER .712
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN İNŞAATLARDA 150 M2 NİN ALTINDAKİ KONUTLARDA % 1 KDV ORANI UYGULAMASI-KDV DESTEĞİ .715
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA YARDIMI – FAİZ DESTEĞİ .726
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA İNŞAATLARIN YAPILIŞ BİÇİMLERİ, MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI .728
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN İNŞAATLARDA, KAT MALİKLERİNİN (Arsa Sahiplerinin) VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ .733
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULUMASINDA, KAT KARŞILIĞI YÖNTEMİNDE, KAT MALİKLERİNİN (Arsa Sahiplerinin) ARSA PAYLARININ DEVRİ KARŞILIĞINDA YENİ BAĞIMSIZ BÖLÜM ALMALARI VEYA HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİNİ UYGULAMALARI 734
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASINDA, KAT MALİKLERİNİN (Arsa Sahiplerinin) İNŞAAT TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ ÜZERİNDEN ANAHTAR TESLİMİ ŞEKLİNDE YAPTIRDIKLARI İNŞAATLARDA UYGULAMALAR 747
AMORTİSMAN UYGULAMASI .752
NORMAL AMORTİSMAN YÖNTEMİNDE UYGULAMA .755
AZALAN BAKİYELER YÖNTEMİNDE UYGULAMA 758
AMORTİSMAN UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 760
AMORTİSMANLARLA İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI 764
AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN SATIŞI - YENİLEME FONU UYGULAMASI .766
ÖZEL MALİYET BEDELLERİ .783
VERİLEN AVANSLAR .786
ALINAN AVANSLAR .793
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR .796
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR .799
ALINAN VEYA VERİLEN NAKDİ TEMİNATLARIN GELİR VEYA GİDER YAZILMASI .801
BANKA KREDİLERİ .803
TİCARİ KÂR/ZARAR – MALİ KÂR/ZARAR KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (KKEG) İSTİSNALAR - VERGİ KARŞILIKLARI .808
YURT DIŞI İNŞAAT İŞLERİ .819
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN YURT DIŞI İNŞAAT İŞLERİ KAZANÇLARINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI .820
GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ GERÇEK KİŞİLERDE YURT DIŞI İNŞAAT İŞLERİ .824
İNŞAAT İŞLERİNDE YURT DIŞI ZARARLARIN MAHSUBU .827
İNŞAAT MUHASEBESİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ .837
ÖRNEK UYGULAMA / 1 İŞLETMELERİN (Şirket veya Gerçek Kişi) KENDİ AKTİFLERİNDE KAYITLI ARSALARI ÜZERİNDE YATIRIM AMACIYLA (Kullanmak veya Kiraya Vermek) YAPTIKLARI İNŞAATLAR .838
ÖRNEK UYGULAMA / 2 İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI (Belirlenmiş Alıcılara Yapılan İnşaat Taahhüt İşleri) .840
ÖRNEK UYGULAMA / 3 BAŞLADIĞI YILDA BİTEN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ 846
ÖRNEK UYGULAMA / 4 YILLARA YAYGIN (SARİ) İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ .849
ÖRNEK UYGULAMA / 5 ŞİRKETLERİN KENDİ AKTİFLERİNDE KAYITLI ARSALARI ÜZERİNDE, SATMAK AMACIYLA KENDİLERİNİN YAPTIKLARI İNŞAATLAR (YAP-SAT) 859
ÖRNEK UYGULAMA / 6 ŞİRKETLERİN KENDİ AKTİFLERİNDE KAYITLI ARSALARI ÜZERİNDE, SATMAK AMACIYLA İNŞAAT TAAHHÜT HİZMETİ ALARAK BAŞKALARINA ANAHTAR TESLİMİ ŞEKLİNDE YAPTIRDIKLARI İNŞAATLAR 868
ÖRNEK UYGULAMA / 7 ŞİRKETLERİN, BİR GERÇEK KİŞİNİN ÖZEL MÜLKÜ OLAN ARSASI ÜZERİNDE KAT KARŞILIĞI ŞEKLİNDE YAPTIKLARI İNŞAATLAR.872
ÖRNEK UYGULAMA / 8 ŞİRKETLERİN, BİR GERÇEK KİŞİNİN TİCARİ İŞLETMESİNDE / AKTİFİNDE KAYITLI ARSASI ÜZERİNDE KAT KARŞILIĞI ŞEKLİNDE YAPTIKLARI İNŞAATLAR.885
ÖRNEK UYGULAMA / 9 ŞİRKETLERİN, BAŞKA BİR ŞİRKETİN AKTİFİNDE KAYITLI ARSASI ÜZERİNDE KAT KARŞILIĞI ŞEKLİNDE YAPTIKLARI İNŞAATLAR.899
ÖRNEK UYGULAMA / 10 ŞİRKETLERİN KAT KARŞILIĞI ALDIKLARI ARSA ÜZERİNDE, YİNE KAT KARŞILIĞI ŞEKLİNDE BAŞKALARINA YAPTIRDIKLARI İNŞAATLAR .912
ÖRNEK UYGULAMA / 11 ŞİRKETLERİN, AKTİFE KAYITLI ARSALARI ÜZERİNDE SATMAK AMACIYLA KAT KARŞILIĞI ŞEKLİNDE BAŞKALARINA YAPTIRDIKLARI İNŞAATLAR .919
ÖRNEK UYGULAMA / 12 ŞİRKETLERİN, GERÇEK KİŞİLERİN ÖZEL MÜLKLERİ / ARSALARI ÜZERİNDE HASILAT PAYLAŞIMI ESASINA GÖRE YAPTIKLARI İNŞAATLAR .926
ÖRNEK UYGULAMA / 13 ŞİRKETLERİN, BAŞKA BİR ŞİRKETİN AKTİFİNDE KAYITLI ARSASI ÜZERİNDE HASILAT PAYLAŞIMI ESASINA GÖRE YAPTIKLARI İNŞAATLAR .932
ÖRNEK UYGULAMA / 14 ADİ ORTAKLIK ŞEKLİNDE KURULAN İŞ ORTAKLIKLARI 942
ÖRNEK UYGULAMA / 15 KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ ŞEKLİNDE KURULAN İŞ ORTAKLIKLARI 949
ÖRNEK UYGULAMA / 16 KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA ANAHTAR TESLİMİ ŞEKLİNDE YAPILAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ .959
ÖRNEK UYGULAMA / 17 KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA KAT KARŞILIĞI ŞEKLİNDE YAPILAN İNŞAATLAR .966
ÖRNEK UYGULAMA / 18 GERÇEK KİŞİLERİN, KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA SAHİP OLDUKLARI YENİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER (Konut, İşyeri) NEDENİYLE VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ .985
ÖRNEK UYGULAMA / 19 GERÇEK KİŞİLERİN, ÖZEL MÜLKLERİ OLAN ARSALARI ÜZERİNDE KENDİLERİNİN YAPTIKLARI İNŞAATLAR .992
ÖRNEK UYGULAMA / 20 GERÇEK KİŞİLERİN, ÖZEL MÜLKLERİ OLAN ARSALARI ÜZERİNDE TAAHHÜT HİZMETİ ALARAK BAŞKALARINA YAPTIRDIKLARI İNŞAATLAR .993
ÖRNEK UYGULAMA / 21 GERÇEK KİŞİLERİN, ÖZEL MÜLKLERİ OLAN ARSALARI ÜZERİNDE KAT KARŞILIĞI ŞEKLİNDE BAŞKALARINA YAPTIRDIKLARI İNŞAATLAR .995
ÖRNEK UYGULAMA / 22 GERÇEK KİŞİLERİN, ÖZEL MÜLKLERİ OLAN ARSALARI ÜZERİNDE HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİNE GÖRE BAŞKALARINA YAPTIRDIKLARI İNŞAATLAR .1003
YARARLANILAN KAYNAKLAR 1008

 

TOPLAM 1008 SAYFA


Kitabın KARGO DAHİL İndirimli Satış Fiyatı: 120 TL