KİTABIMIZIN
GÜNCEL YENİ BASKISI ÇIKTI! İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.


 


 
İşçi ve İşveren Rehberi Kitabı


 

 

1.500 KONUDA
İŞÇİ VE İŞVEREN

REHBERİ

 

 

Prof. Dr. Nuray GÖKÇEK
KARACA


 

 
 

 

BASKI TARİHİ: 2014 YILI ÖZEL BASKI
SAYFA SAYISI: 704
KİTAP PİYASADA BULUNMAMAKTADIR.

• 1.500 Konuda Uygulamacılar İçin İşçi Ve İşveren Rehberi
• İş İlişkisi Ve Türleri
• İş Sözleşmesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler
• Çocuk Ve Genç İşçi Çalıştırma Yasağı, Kadın İşçi Çalıştırma Yasağı, Yabancı İşçi Çalıştırma Yasağı
• Askerlik Ve Kanuni Ödevden Doğan Çalışma, Engelli, Eski Hükümlü Veya Terör Mağduru Çalıştırma
• Görevi Biten İşçiyi Ve Maluliyeti Sona Eren İşçiyi Çalıştırma
• Ücretin Ödenmesi, Korunması, Belgelenmesi
• Eşit İşlem Borcu Ve Ayrımcılık Tazminatı
• Asgari Ücret, Asgari Geçim İndirimi
• İşçi Özlük Dosyası
• Çalışma Süreleri, Yoğunlaştırılmış İş Haftası, Dönemsel Çalışma, Telafi Çalışması, Kısa Çalışma, Kısa Süreli Çalışma, Ara Dinlenmesi, Gece Çalışması, Postalar Halinde Çalışma, Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma
• Süreli Fesih, Derhal Fesih
• Hafta Tatili, Ulusal Bayram Ve Genel Tatil, Yıllık Ücretli İzin
• Toplu İşçi Çıkarma
• Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Kötüniyetli Fesih, Sendikal Tazminat
• Cezai Şart
• Çalışma Belgesi, İbraname
• Belgeler
 

1.500 ADET KONUDAN OLUŞAN
UYGULAMACILAR İÇİN
İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ KİTABI
İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ


İŞ HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER 49
1. İŞ HUKUKU NEDİR? 49
2. İŞ HUKUKUNUN KAPSAMINA GİREN KONULAR NELERDİR? 49
3. İŞ HUKUKUNUN İLKELERİ NELERDİR? 50
4. İŞÇİNİN KORUNMASI İLKESİ NE ANLAM İFADE EDER? 50
5. İŞÇİ YARARINA YORUM İLKESİ NE ANLAM İFADE EDER? 50
6. İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN TANINMASI İLKESİ NE ANLAM İFADE EDER? 50
7. İŞ HUKUKUNUN KAYNAKLARI NELERDİR? 51
8. İŞ HUKUKUNUN GENEL KAYNAKLARI NELERDİR? 51
9. İŞ HUKUKUNUN ULUSAL NİTELİKLİ GENEL KAYNAKLARI NELERDİR? 51
10. İŞ HUKUKUNUN ULUSLARARASI KAYNAKLARI NELERDİR? 52
11. ÖRF VE ÂDET İŞ HUKUKUNUN GENEL KAYNAKLARI ARASINDA SAYILABİLİR Mİ? 52
12. İŞ HUKUKUNUN ÖZEL KAYNAKLARI NELERDİR? 52
13. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? 52
14. İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? 53
15. İŞYERİ İÇ YÖNETMELİĞİ NEDİR? 53
16. BİR UYGULAMANIN İŞ KOŞULU HALİNE GELEN İŞYERİ UYGULAMASI OLARAK NİTELENDİRİLEBİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 53
17. İŞ KOŞULU HALİNE GELEN İŞYERİ UYGULAMALARINA NELER ÖRNEK VERİLEBİLİR? 54
18. İŞVERENİN TALİMAT VERME HAKKI NE ANLAMA GELİR? 54
19. İŞ HUKUKUNUN HUKUK DİSİPLİNİ İÇERİSİNDEKİ YERİ NEDİR? 55
20. İŞ HUKUKUNUN ÖNEMİ NEDİR? 55
21. İŞ HUKUKUNUN KAPSAMINA ALDIĞI KİŞİLERİN NİCELİK VE NİTELİK BAKIMINDAN TOPLUMSAL BİR ÖNEME SAHİP OLUŞU NE ANLAMA GELİR? 55
22. İŞ HUKUKUNUN SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI İLE İLİŞKİSİ NASILDIR? 55
23. İŞ HUKUKUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR? 56
24. 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN AMACI NEDİR? 56
İŞ KANUNUNUN UYGULAMA ALANI: İŞİN NİTELİĞİ BAKIMINDAN 57
1. İŞ KANUNU HANGİ İŞLERE UYGULANIR? 57
2. İŞ KANUNUNDA SANAYİ, TİCARET VE TARIM VE ORMAN İŞLERİNİN NELER OLDUĞUNUN BELİRLENMESİNE NİÇİN İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR? 57
3. SANAYİDEN SAYILAN İŞLER NELERDİR? 57
4. TİCARETTEN SAYILAN İŞLER NELERDİR? 63
5. TARIM VE ORMAN İŞLERİ NELERDİR? 65
6. İŞ KANUNU TÜMÜYLE HANGİ İŞ VE İŞ İLİŞKİLERİNE UYGULANMAZ? 66
7. BİR TAKIM İŞ VE İŞ İLİŞKİLERİNİN İŞ KANUNUNUN KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILMASININ NEDENLERİ NELERDİR? 67
8. DENİZ TAŞIMA İŞİ NEDİR? 67
9. DENİZ TAŞIMA İŞLERİNDE İSTİSNANIN İSTİSNASI OLARAK İŞ KANUNU KAPSAMINA GİREN İŞLER NELERDİR? 67
10. SU ÜRÜNLERİ ÜRETİCİLERİ İLE İLGİLİ İŞLERE NELER ÖRNEK VERİLEBİLİR? 67
11. HAVA TAŞIMA İŞİ NEDİR? 67
12. UÇUCU PERSONEL İLE İŞVEREN ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARDA HANGİ MAHKEME GÖREVLİDİR? 68
13. HAVA TAŞIMA İŞLERİNDE İSTİSNANIN İSTİSNASI OLARAK İŞ KANUNU KAPSAMINA GİREN İŞLER NELERDİR? 68
14. HAVACILIĞIN YER TESİSLERİNDE YÜRÜTÜLEN İŞLERE NELER ÖRNEK VERİLEBİLİR? 68
15. HAVADA YAPILAN ANCAK TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ DIŞINDA KALAN İŞLERE NELER ÖRNEK VERİLEBİLİR? 68
16. TARIM İŞLERİ NEDİR? 68
17. TARIM İŞLERİNİN İŞ KANUNU KAPSAMINA GİRMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 69
18. İŞ KANUNUNUN UYGULAMA ALANINA GİRMEYEN TARIM İŞLERİNDE İŞ KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİ UYGULANABİLİR Mİ? 69
19. TARIM İŞLERİNDE İSTİSNANIN İSTİSNASI OLARAK İŞ KANUNU KAPSAMINA GİREN İŞLER NELERDİR? 69
20. TARIM SANATLARI NE ANLAMA GELİR? 69
21. TARIM İŞLETMELERİNDE YAPILAN YAPI İŞLERİ NELERDİR? 70
22. HALKIN FAYDALANMASINA AÇIK VEYA İŞYERLERİNİN EKLENTİSİ DURUMUNDA OLAN PARK VE BAHÇE İŞİ NE ANLAMA GELİR? 70
23. YAPI İŞİNİN TARIMLA İLGİLİ OLMASININ ÖRNEKLERİ NELERDİR? 70
24. YAPI İŞİNİN AİLE EKONOMİSİ SINIRLARI İÇİNDE KALMASI NE ANLAMA GELİR? 70
25. HER ÇEŞİT YAPI İŞİ İŞ KANUNU KAPSAMINA GİRER Mİ? 70
26. EL SANATLARINA İLİŞKİN İŞLER NE ANLAMA GELİR? 71
27. BİR İŞİN SADECE “EL SANATI” NİTELİĞİNDE BİR İŞ OLMASI, İŞ KANUNU KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILMASI İÇİN YETERLİ MİDİR? 71
28. AİLE ÜYELERİ VE ÜÇÜNCÜ DERECEYE KADAR HISIM NE ANLAMA GELİR? 71
29. EV HİZMETLERİ NEDİR? 71
30. EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA TABİ OLMASININ KOŞULLARI NELERDİR? 72
31. EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILAN KİŞİNİN TÜRK VEYA YABANCI UYRUKLU OLMASI SİGORTALI SAYILMA BAKIMINDAN ÖNEM ARZ EDER Mİ? 72
32. ÇIRAK KİME DENİR? 72
33. ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ İLE İŞ SÖZLEŞMESİ ARASINDAKİ FARK NEDİR? 72
34. İŞ KANUNUNUN SPORCULAR HAKKINDA UYGULANMAYACAĞINI ÖNGÖREN HÜKMÜ HANGİ SPORCULARA İLİŞKİNDİR? 72
35. SPOR KLÜPLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONEL İŞ KANUNUNUN UYGULAMA ALANINA GİRER Mİ? 73
36. SPORCULAR SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NA TABİ MİDİR? 73
37. REHABİLİTASYON NEDİR? 73
38. REHABİLİTE EDİLENLER İŞÇİ NİTELİĞİ TAŞIR MI? 74
39. REHABİLİTE EDİLENLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NA TABİ MİDİR? 74
40. ESNAF VE SANATKÂR KİME DENİR? 74
41. ESNAF VE SANATKÂRLARA AİT İŞYERLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMANIN İŞ KANUNUNUN UYGULAMA ALANI DIŞINDA KALABİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 74
42. SERBEST MESLEK SAHİPLERİNE AİT İŞYERLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMA İŞ KANUNUNUN UYGULAMA ALANINA GİRER Mİ? 75
43. İŞ KANUNU’NUN UYGULAMA ALANINA GİRMEYEN 5362 SAYILI ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK ÜÇ KİŞİNİN ÇALIŞTIĞI İŞYERLERİNDE İŞ KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİ UYGULANABİLİR Mİ? 75
44. İŞ KANUNU’NUN KISMEN UYGULANMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI İŞ VE İŞ İLİŞKİLERİ VAR MIDIR? 75
45. GAZETECİLER 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN UYGULAMA ALANINA GİRERLER Mİ? 76
46. KAPICILAR İŞ KANUNU KAPSAMINA GİRER Mİ? 76
47. BİR İŞİN SANAYİ, TİCARET, TARIM VE ORMAN İŞLERİNİN HANGİSİ KAPSAMINDA SAYILACAĞINA KİM KARAR VERİR? 76
İŞ KANUNUNUN UYGULAMA ALANI: YER BAKIMINDAN 78
1. İŞ KANUNU NEREDE UYGULANIR? 78
2. İŞYERİ NEDİR? 78
3. İŞ KANUNUNA GÖRE İŞYERİNDEN SAYILAN YERLER NELERDİR? 79
4. BİR YERİN İŞYERİNE BAĞLI YER OLARAK KABUL EDİLEBİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 79
5. BİR YERİN İŞYERİNE BAĞLI YER OLARAK KABUL EDİLEBİLMESİNİN KOŞULLARI ÖRNEKLE NASIL AÇIKLANIR? 79
6. İŞ KANUNUNDA BELİRTİLEN İLAVETEN EKLENTİLERE NELER ÖRNEK VERİLEBİLİR? 80
7. İŞ KANUNUNUN UYGULAMASI BAKIMINDAN HER TÜR ARAÇ İŞYERİNDEN SAYILIR MI? 80
8. İŞYERİ VE İŞLETME KAVRAMI ARASINDAKİ FARK NEDİR? 80
9. İŞ KANUNUNA GÖRE İŞYERİNİN AÇILMASINA İZİN VERMEYE KİM YETKİLİDİR? 80
10. BİR İŞYERİ NE ZAMANDAN İTİBAREN İŞ KANUNU KAPSAMINA GİRER? 81
11. İŞYERİNİN DEVRİ HANGİ SEBEPLERLE GERÇEKLEŞEBİLİR? 81
12. İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLAR VE BORÇLARDAN KİM SORUMLUDUR? 81
13. İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE KIDEME İLİŞKİN HAKLARDAN HANGİ İŞVEREN SORUMLUDUR? 81
14. İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE DEVİRDEN ÖNCE DOĞMUŞ VE DEVİR TARİHİNDE ÖDENMESİ GEREKEN BORÇLARDAN KİM SORUMLUDUR? 82
15. İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE DEVİR TARİHİNDE ÖDENMESİ GEREKMEYEN BORÇLARDAN KİM SORUMLUDUR? 82
16. İŞYERİNİN DEVRİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ BAKIMINDAN HAKLI BİR SEBEP MİDİR? 82
17. ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ İŞYERİ DEVRİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ? 82
18. İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE KIDEM TAZMİNATINDAN KİM SORUMLUDUR? 83
19. KIDEM TAZMİNATININ DEVREDEN İŞVEREN TARAFINDAN ÖDENMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 83
20. KIDEM TAZMİNATININ DEVRALAN İŞVEREN TARAFINDAN ÖDENMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 84
21. KIDEM TAZMİNATININ KİM TARAFINDAN ÖDENECEĞİ KONUSUNDA YAPILAN SÖZLEŞME KONUSUNDA İŞÇİLER BİLGİLENDİRİLMELİ MİDİR? 84
22. İŞVERENE GETİRİLEN İŞYERİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN AMACI NEDİR? 84
23. İŞYERİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞYERİNİN İŞ KANUNU KAPSAMINA GİRMESİ YÖNÜNDEN BİR ÖN KOŞUL MUDUR? 84
24. SÜREKSİZ İŞLERDE İŞYERİNİ BİLDİRME ZORUNLULUĞU VAR MIDIR? 84
25. İŞYERİNİN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNE BİLDİRİMİ DEVAM ETMEKTE MİDİR? 85
26. İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANILMASININ YAPTIRIMI NEDİR? 85
27. ALT İŞVERENİN İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MI? 86
28. İŞYERİNİN KAPATILMASI HALLERİ NELERDİR? 86
29. İŞYERİNİN İŞVERENİN İSTEĞİ İLE HANGİ HALLERDE KAPATILMASI HUKUKA UYGUN DEĞİLDİR? 86
İŞ KANUNUNUN UYGULAMA ALANI: KİŞİLER BAKIMINDAN 88
1. İŞ KANUNU KİMLERE UYGULANIR? 88
2. İŞ KANUNUNA GÖRE İŞÇİ KİME DENİR? 88
3. İŞ İLİŞKİSİ SERBEST İRADE BEYANIYLA KURULMAYAN BİR KİMSE İŞÇİ SAYILABİLİR Mİ? 88
4. İŞÇİ SAYILABİLMEK İÇİN TARAFLAR ARASINDA MUTLAKA GEÇERLİ BİR İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMIŞ OLMASI ZORUNLU MUDUR? 89
5. STAJYER, ÇIRAK İŞÇİ MİDİR? 89
6. İŞÇİ İLE MEMUR ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR? 89
7. SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞANLAR İŞÇİ SAYILABİLİR Mİ? 90
8. YAPILAN İŞİN NİTELİĞİ İŞÇİ NİTELİĞİNİN KAZANILMASINI ETKİLER Mİ? 90
9. ÜCRETSİZ ÇALIŞANLAR İŞÇİ SAYILIR MI? 90
10. İŞÇİ NİTELİĞİNİN KAZANILMASI BAKIMINDAN ÜCRETİN İŞVEREN TARAFINDAN ÖDENMESİ ZORUNLU MUDUR? 90
11. BİR KİMSENİN İŞÇİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİNDE HANGİ HUSUSLARA DİKKAT ETMEK GEREKİR? 91
12. İŞÇİ KAVRAMI YÖNÜNDEN 4857 SAYILI İŞ KANUNU İLE 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU ARASINDA BİR FARKLILIK VAR MIDIR? 91
13. İŞ KANUNU’NA GÖRE İŞVEREN KİME DENİR? 91
14. İŞLETME SAHİBİ OLMADAN İŞVEREN OLABİLMEK MÜMKÜN MÜDÜR? 92
15. İŞVERENİN ÖZEL HUKUK YA DA KAMU HUKUKU TÜZEL KİŞİSİ OLMASI İŞVEREN NİTELİĞİNİN KAZANILMASI BAKIMINDAN FARKLILIK YARATIR MI? 92
16. SOYUT İŞVEREN VE SOMUT İŞVEREN KİME DENİR? 92
17. SOYUT İŞVEREN VE SOMUT İŞVEREN ÖRNEKLERİ NELER OLABİLİR? 93
18. SOYUT İŞVEREN VE SOMUT İŞVEREN AYIRIMININ ÖNEMİ NEDİR? 93
19. İŞVERENİN ADİ ORTAKLIK OLMASI HALİNDE İŞÇİLERE YÖNELİK VEYLEM VE İŞLEMLERDE SORUMLULUK KİME AİTTİR? 93
20. BİR KİMSENİN İŞVEREN OLUP OLMADIĞININ TESPİTİNE KİM YETKİLİDİR? 93
21. İŞVEREN KAVRAMI YÖNÜNDEN 4857 SAYILI İŞ KANUNU İLE 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU ARASINDA BİR FARKLILIK VAR MIDIR? 93
22. İŞ KANUNUNA GÖRE İŞVEREN VEKİLİ KİME DENİR? 94
23. İŞVEREN VEKİLLİĞİ MÜESSESESİNE NEDEN İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR? 94
24. İŞ KANUNUNA GÖRE BİR KİMSENİN İŞVEREN VEKİLİ SAYILABİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 94
25. İŞVEREN VEKİLİNİN BU SIFATI İLE İŞÇİLERE KARŞI İŞLEM VE DAVRANIŞLARINDAN KİM SORUMLUDUR? 95
26. İŞVEREN VEKİLLİĞİ SIFATI İŞÇİLERE TANINAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ORTADAN KALDIRIR MI? 95
27. İŞVEREN VEKİLLİĞİ AÇISINDAN ÖZEL SEKTÖR İLE KAMU SEKTÖRÜ ARASINDA BİR FARKLILIK VAR MIDIR? 95
28. BİR İŞYERİNDE İŞVEREN DİLEDİĞİ SAYIDA İŞVEREN VEKİLİ ÇALIŞTIRABİLİR Mİ? 95
29. İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMI YÖNÜNDEN 4857 SAYILI İŞ KANUNU İLE 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU ARASINDA BİR FARKLILIK VAR MIDIR? 95
İŞ İLİŞKİSİ VE TÜRLERİ 97
1. İŞ KANUNUNA GÖRE İŞ İLİŞKİSİ NEDİR? 97
2. İŞ KANUNUNA GÖRE ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ NEDİR? 97
3. ASIL İŞVEREN KİME DENİR? 98
4. ALT İŞVEREN KİME DENİR? 98
5. ALT İŞVERENLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR? 98
6. BİR KİMSENİN ALT İŞVEREN OLARAK NİTELENDİRİLEBİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 98
7. ASIL İŞ VE YARDIMCI İŞ NEDİR? 98
8. İŞLETMENİN VE İŞİN GEREĞİ İLE TEKNOLOJİK SEBEPLERLE UZMANLIK GEREKTİREN İŞLER NELERDİR? 99
9. ASLİ VE YARDIMCI İŞLER DIŞINDA BİNA YAPIMI VEYA ONARIMI GİBİ BİR İŞİ ÜSTLENEN DİĞER İŞVEREN ALT İŞVEREN OLARAK NİTELENDİRİLEBİLİR Mİ? 99
10. MÜTAHHİT VE ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ NASIL ÖRNEKLENDİRİLEBİLİR? 99
11. ALT İŞVERENİN BAŞKA BİR İŞVERENE İŞ VEREBİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 99
12. İŞ KANUNUNDA ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA GETİRİLEN SINIRLAMALAR NELERDİR? 99
13. İŞ KANUNUNA GÖRE ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE MUVAZAA NEDİR? 100
14. HANGİ HALDE ASIL İŞVEREN TARAFINDAN O İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILAN KİMSE İLE ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ KURULABİLİR? 100
15. İŞLETMENİN VE İŞİN GEREĞİ İLE TEKNOLOJİK NEDENLERLE UZMANLIK GEREKTİREN İŞLER DIŞINDA ASIL İŞİN BÖLÜNEREK ALT İŞVERENLER VERİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 101
16. ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE ASIL İŞİN BİR BÖLÜMÜNDE İŞ ALINMASI DURUMUNDA AYNI BÖLÜMDE ASIL İŞVEREN İŞÇİ ÇALIŞTIRABİLİR Mİ? 102
17. ALT İŞVERENLİK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI ZORUNLU HUSUSLAR NELERDİR? 102
18. ALT İŞVERENLİK SÖZLEŞMESİNE EKLENMESİ GEREKEN BELGELER NELERDİR? 103
19. ASIL İŞVERENİN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNE KARŞI HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU VAR MIDIR? 103
20. ASIL İŞVEREN İLE ALT İŞVEREN ARASINDAKİ RÜCU İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR İÇİN HANGİ MAHKEMEYE BAŞVURULABİLİR? 103
21. ASIL İŞVERENİN TARAF OLDUĞU BİR TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİ YARARLANABİLİR Mİ? 103
22. ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE MUVAZAA NE ŞEKİLDE İNCELENİR? 104
23. ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE MUVAZAA İNCELEMESİ SONUCU YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR? 104
24. ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAALI OLMASININ YAPTIRIMI NEDİR? 105
25. MUVAZAALI OLMAYAN ANCAK YASAL KOŞULLAR BULUNMAKSIZIN KURULAN ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN YAPTIRIMI NEDİR? 105
26. ALT İŞVERENİN ÜCRET ÖDEME SORUMLULUĞU BAKIMINDAN HANGİ KURUM VE KURULUŞLARIN ALT İŞVERENİN HAK EDİŞLERİNDEN ÜCRET KESME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VARDIR? 105
27. ASIL İŞVEREN ALT İŞVERENİN HAK EDİŞLERİNDEN ÖDENMEYEN İŞÇİ ÜCRETLERİNİ KESEBİLİR Mİ? 106
28. ALT İŞVEREN UYGULAMASINDA KAMU SEKTÖRÜ İLE ÖZEL SEKTÖR ARASINDA BİR FARKLILIK VAR MIDIR? 106
29. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ NEDİR? 106
30. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNE HANGİ AMAÇLA BAŞVURULUR? 106
31. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN KURULABİLMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR NELERDİR? 107
32. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULMASIYLA İŞÇİNİN İŞVERENİ İLE İŞ İLİŞKİSİ SONA ERER Mİ? 107
33. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULMASIYLA DEVREDEN İŞVERENİN ÜCRET ÖDEME BORCU SONA ERER Mİ? 107
34. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULMASIYLA DEVREDEN İŞVERENİN İŞÇİYİ GÖZETME BORCU SONA ERER Mİ? 108
35. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNDE İŞÇİNİN BORCU NEDİR? 108
36. HANGİ HALLERDE GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULAMAZ? 108
37. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNDE DEVRALAN İŞVEREN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR Mİ? 108
38. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNDE SİGORTALI BİLDİRİMİ NE ŞEKİLDE YAPILIR? 109
39. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNDE SİGORTA PRİMİ NE ŞEKİLDE ÖDENİR? 109
40. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNDE İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIĞI YÜKÜMLÜLÜĞÜ KİME AİTTİR? 109
41. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ HÜKÜMLERİNE AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI NEDİR? 109
42. ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ SAYILIR MI? 110
43. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ BİR SÜRE SINIRLANDIRMASI OLMAKSIZIN KURULABİLİR Mİ? 110
İŞ SÖZLEŞMESİ: TANIMI, UNSURLARI VE HUKUKİ NİTELİKLERİ 111
1. İŞ KANUNU’NA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? 111
2. İŞ SÖZLEŞMESİ İLE İŞ İLİŞKİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ NASILDIR? 111
3. İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI NELERDİR? 112
4. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ GÖRME UNSURU NE ANLAM İFADE EDER? 112
5. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÜCRET UNSURU NE ANLAM İFADE EDER? 112
6. İŞ SÖZLEŞMESİNİN BAĞIMLILIK UNSURU NE ANLAM İFADE EDER? 113
7. İŞ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİKLERİ NELERDİR? 113
8. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİ OLMASI NE ANLAM İFADE EDER? 113
9. İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAMLI BİR SÖZLEŞME OLMASI NE ANLAM İFADE EDER? 113
10. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEMESİ NE ANLAM İFADE EDER? 114
11. İŞ SÖZEŞMESİNİN İŞÇİNİN ŞAHSINA BAĞLI OLMASI NE ANLAM İFADE EDER? 114
İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 115
1. İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ NELERDİR? 115
2. SÜREKLİ VE SÜREKSİZ İŞ NEDİR? 116
3. SÜREKLİ VE SÜREKSİZ İŞ AYIRIMININ ÖNEMİ NEDİR? 116
4. SÜREKLİ VE SÜREKSİZ İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? 116
5. SÜREKSİZ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞANLAR KIDEM TAZMİNATI TALEP EDEBİLİR Mİ? 117
6. BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ AYIRIMINDA HANGİ KISTASLAR ESAS ALINIR? 117
7. BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? 117
8. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? 117
9. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNDE BELİRLİ BİR İŞİN TAMAMLANMASI HALİNE NELER ÖRNEK VERİLEBİLİR? 118
10. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNDE BELİRLİ BİR OLGUNUN ORTAYA ÇIKMASI HALİNE NELER ÖRNEK VERİLEBİLİR? 118
11. ZİNCİRLEME İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? 118
12. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE SÜREKLİ OLARAK ÇALIŞTIRILACAK OLAN İŞÇİ İŞ KANUNUNUN İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANABİLİR Mİ? 118
13. İŞVEREN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİ İLE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİ ARASINDA AYRIM YAPABİLİR Mİ? 118
14. TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? 119
15. KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? 119
16. KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN DÜZENLENİR? 120
17. İŞVEREN KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİ İLE TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİ ARASINDA AYRIM YAPABİLİR Mİ? 120
18. KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMANIN KISA SÜRELİ ÇALIŞMALARDAN FARKI NEDİR? 120
19. TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİ İLE KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN İŞÇİ ARASINDA İŞÇİLİK HAKLARI BAKIMINDAN FARKLAR NELERDİR? 120
20. KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLER YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKINDAN YARARLANABİLİRLER Mİ? 121
21. KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLAR İLE TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLAR ARASINDA TOPLU İŞ HUKUKUNDAN DOĞAN HAKLAR BAKIMINDAN BİR FARKLILIK VAR MIDIR? 121
22. KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SİGORTA GÜN SAYISI TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLER GİBİ Mİ HESAPLANIR? 121
23. TAM VE KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNDE EMSAL İŞÇİ KİME DENİR? 121
24. KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN BİR İŞÇİ, TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞMA TALEBİNDE BULUNABİLİR Mİ? 121
25. KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞAN İŞÇİYE ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÖDEME YAPILABİLİR Mİ? 122
26. ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMAYA DAYALI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? 122
27. ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA, KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMADAN FARKLI BİR ÇALIŞMA BİÇİMİ MİDİR? 122
28. ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA BİÇİMİNİN ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMASI NASILDIR? 122
29. ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMAYA DAYALI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ SÖZLÜ YAPILABİLİR Mİ? 122
30. ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA NASIL UYGULANIR? 123
31. ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMAYA DAYALI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR? 123
32. ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMAYA DAYALI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNDE BELİRLENEN SÜREDE ÇALIŞTIRILMAYAN İŞÇİ ÜCRETE HAK KAZANIR MI? 123
33. ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMAYA DAYALI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNE UYULMAMASININ YAPTIRIMI NEDİR? 123
34. İŞ SÖZLEŞMELERİNE DENEME KAYDI KONULMASININ NEDENİ NEDİR? 123
35. DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? 124
36. İŞ SÖZLEŞMESİNE DENEME KAYDI KONULMASI ZORUNLU MUDUR? 124
37. İŞ SÖZLEŞMESİNE DENEME KAYDI KONULMASI SÖZLÜ OLARAK KARARLAŞTIRILABİLİR Mİ? 124
38. DENEME KAYDI KONULMASI AÇISINDAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRÜ ÖNEM ARZ EDER Mİ? 124
39. KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN DENEME SÜRESİ NASIL HESAPLANIR? 124
40. İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ÖNGÖRÜLEBİLECEK DENEME SÜRESİ NE KADARDIR? 125
41. İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ÖNGÖRÜLEN DENEME SÜRESİ NE ZAMAN İŞLEMEYE BAŞLAR? 125
42. İŞ SÖZLEŞMELERİ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ İLE İŞ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN DENEME SÜRESİNİN ÜZERİNDE BİR DENEME SÜRESİ KARARLAŞTIRILABİLİR Mİ? 125
43. İŞ SÖZLEŞMLERİNDE ÖNGÖRÜLEN DENEME SÜRESİNİ KESEN HALLER VAR MIDIR? 125
44. DENEME SÜRESİ İÇİNDE İŞÇİYE ÜCRET ÖDENİR Mİ? 126
45. DENEME SÜRESİ İÇİNDE İŞÇİ SİGORTALANIR MI? 126
46. DENEME SÜRESİ İŞÇİLİK HAKLARI BAKIMINDAN ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 126
47. DENEME SÜRESİ İŞÇİNİN KIDEMİNE DÂHİL EDİLİR Mİ? 126
48. İŞ SÖZLEŞMESİ DENEME SÜRESİ İÇİNDE BİLDİRİM SÜRESİNE UYULMAKSIZIN FESHEDİLEBİLİR Mİ? 126
49. İŞ SÖZLEŞMESİ DENEME SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA BİLDİRİMSİZ FESHEDİLEBİLİR Mİ? 126
50. TAKIM SÖZLEŞMESİ NEDİR? 126
51. TAKİM SÖZLEŞMESİ YAPILABİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 127
52. TAKIM SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ NE ZAMAN İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKMÜNE DÖNÜŞÜR? 127
53. TAKIM SÖZLEŞMESİ GEREĞİ İŞÇİLERİN İŞE BAŞLAMASINDAN KİM SORUMLUDUR? 127
54. TAKIM SÖZLEŞMESİNE HANGİ TÜR İŞLER İÇİN İHTİYAÇ DUYULUR? 127
55. TAKIM SÖZLEŞMESİNİN YAZILI YAPILMASI ZORUNLU MUDUR? 127
56. TAKIM SÖZLEŞMESİNDE İSİMLERİ YAZILI OLAN İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ NASIL ÖDENİR? 128
57. TAKIM SÖZLEŞMESİ İLE GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR? 128
58. MEVSİMLİK İŞYERİ VE MEVSİMLİK İŞ NEDİR? 128
59. HANGİ NİTELİKTEKİ İŞLER MEVSİMLİK İŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLİR? 129
60. TAM YIL ÇALIŞILMASI GEREKEN VE DEVAMLILIĞI OLAN BİR İŞ MEVSİMLİK İŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLİR Mİ? 129
61. MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞMELERİNE GENELLİKLE HANGİ İŞKOLLARINDA BAŞVURULUR? 129
62. MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? 129
63. MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞMELERİNİN BELİRLİ SÜRELİ YAPILMASI ZORUNLU MUDUR? 129
64. MEVSİMLİK BİR İŞTE HER YIL MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞMELERİ YAPILMASI DURUMUNDA BİRBİRİNİ İZLEYEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNDEN Mİ SÖZ EDİLİR? 130
65. MEVSİMLİK BİR İŞTE HER YIL MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞMELERİ YAPILMASI HALİNDE TARAFLAR ARASINDA TEK BİR BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞME BULUNDUĞUNUN KABULÜNÜN HUKUKİ SONUÇLARI NELERDİR? 130
66. YENİ MEVSİM VEYA KAMPANYA DÖNEMİNDE İŞ SÖZLEŞMESİ ASKIDA OLAN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMASININ VE BAŞLATILMAMASININ HUKUKİ SONUCU NEDİR? 130
67. MEVSİMLİK İŞLERDE İŞÇİLERE İŞE BAŞLAMA ÇAĞRISI NASIL YAPILMALIDIR? 131
68. MEVSİMLİK İŞÇİNİN KIDEMİ HESAPLANIRKEN İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIDA KALDIĞI SÜRELER DİKKATE ALINIR MI? 131
69. MEVSİMLİK İŞÇİLER YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKINDAN YARARLANABİLİRLER Mİ? 131
70. MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞILAN DÖNEM İÇİN YILLIK İZİN ÜCRETİ ÖDENİR Mİ? 131
71. MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞILAN İŞÇİLER 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU HÜKÜMLERİNDEN YARARLANABİLİR Mİ? 131
72. MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞILAN İŞÇİLER İŞ SÖZLEŞMELERİ ASKIDAYKEN ÇALIŞABİLİRLER Mİ? 132
73. AZAMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? 132
74. AZAMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ HALİNDE İŞÇİ İŞGÜVENCESİNDEN VE TAZMİNAT HAKLARINDAN YARARLANABİLİR Mİ? 132
75. ASGARİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? 132
76. ASGARİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNDE BELİRLENEN ASGARİ SÜRENİN SONUNDA İŞ SÖZLEŞMESİ KENDİLİĞİNDEN SONA ERER Mİ? 133
77. ŞARTA BAĞLI İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? 133
78. ŞARTA BAĞLI İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN ŞARTIN SÖZLEŞMENİN TAMAMI İÇİN ÖNGÖRÜLMESİ ZORUNLU MUDUR? 133
79. GECİKTİRİCİ ŞART VE BUNA BAĞLI OLAN BORÇ VEYA İŞ SÖZLEŞMESİ HANGİ HALLERDE HÜKÜMSÜZDÜR? 133
80. PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİ NEDİR? 134
81. PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİNİN İÇERİĞİNİ HANGİ HUSUSLAR OLUŞTURUR? 134
82. PAZARLAMACININ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR? 134
83. EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ NEDİR? 135
84. EVDE HİZMET İLİŞKİSİNDE İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR? 135
85. EVDE HİZMET İLİŞKİSİNDE İŞÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR? 135
86. EVDE HİZMET İLİŞKİSİNDE ÜCRET NE ZAMAN ÖDENİR? 136
87. İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ İŞ KANUNUNDA BELİRTİLENLERLE SINIRLI MIDIR? 136
İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ VE İŞ SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL 137
1. GERÇEK KİŞİLERİN İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİNE SAHİP OLMASININ KOŞULLARI NELERDİR? 137
2. AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP YA DA MÜMEYYİZ OLMA NE ANLAMA GELİR? 137
3. ERGİN YA DA REŞİT NE DEMEKTİR? 138
4. KISITLI YA DA MAHCUR NE DEMEKTİR? 138
5. KİMLER AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP DEĞİLDİR? 138
6. AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP OLMAYAN BİR KİŞİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPABİLİR Mİ? 138
7. AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP OLMAYAN KİŞİLERİN YAPTIĞI HUKUKİ İŞLEMLER SONUÇ DOĞURUR MU? 138
8. ERGİN OLMAYAN VEYA KISITLI BULUNAN BİR KİŞİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPABİLİR Mİ? 138
9. ERGİNLİĞİN KAZANILMA BİÇİMİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİNE SAHİP OLMA BAKIMINDAN ÖNEM ARZ EDER Mİ? 139
10. GERÇEK KİŞİ İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİNE SAHİP OLMASININ KOŞULLARI NELERDİR? 139
11. TÜZEL KİŞİLERİN İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİNE SAHİP OLMASININ KOŞULLARI NELERDİR? 139
12. TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN KURUM VE KURULUŞLARIN İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİNE SAHİP OLMASININ KOŞULLARI NELERDİR? 139
13. SÖZLEŞMELERDE ŞEKİL NE ANLAMA GELİR? 139
14. TARAFLAR İŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİNİ SERBESTÇE BELİRLEYEBİLİRLER Mİ? 140
15. SÖZLEŞMELERİN YAPILMASINDA İLKE OLARAK ŞEKİL SERBESTÎSİNİN BENİMSENMESİNİN NEDENLERİ NELERDİR? 140
16. İŞ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN YAZIL ŞEKİL ŞARTININ NİTELİĞİ NEDİR? 140
17. İŞ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN YAZILI ŞEKİL ZORUNLULUĞUNA UYULMAMASININ YAPTIRIM NEDİR? 141
18. İŞ HUKUKU AÇISINDAN YAZILI ŞEKİL ZORUNLULUĞU OLAN SÖZLEŞMELER NELERDİR? 141
19. İŞ KANUNU’NA GÖRE HANGİ SÖZLEŞMELERİN YAZILI YAPILMA ZORUNLULUĞU YOKTUR? 142
20. YAZILI SÖZLEŞME OLMAYAN DURUMLARDA İŞVERENİN İŞÇİYE BELGE VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MIDIR? 142
21. YAZILI SÖZLEŞME OLMAYAN DURUMLARDA İŞVERENİN İŞÇİYE VERMESİ GEREKEN YAZILI BELGENİN İÇERİĞİ NEDİR? 142
22. YAZILI SÖZLEŞME OLMAYAN DURUMLARDA İŞVERENİN İŞÇİYE VERMESİ GEREKEN YAZILI BELGE İÇİN İŞÇİNİN TALEPTE BULUNMASI GEREKİR Mİ? 143
23. YAZILI SÖZLEŞME OLMAYAN DURUMLARDA İŞÇİYE VERİLMESİ GEREKEN YAZILI BELGENİN HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR? 143
24. YAZILI SÖZLEŞME OLMAYAN DURUMLARDA İŞVERENİN İŞÇİYE YAZILI BELGE VERMEMESİNİN YAPTIRIMI NEDİR? 143
İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA SERBESTÎSİ VE SINIRLARI 144
1. İŞ SÖZLEŞMESİ SERBESTÎSİ NEDİR? 144
2. İŞ SÖZLEŞMESİ SERBESTÎSİ SINIRLANABİLİR Mİ? 144
3. İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA SERBESTÎSİNİ VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN İÇERİĞİNİ BELİRLEME SERBESTÎSİNİ SINIRLAYAN HALLER NELERDİR? 145
4. İŞ SÖZLEŞMESİ SERBESTÎSİ GENEL YASAKLAYICI HÜKÜMLERLE NASIL SINIRLANDIRILIR? 145
5. İŞ KANUNUNDA İŞÇİYİ KORUMA İLKESİ GEREĞİNCE İŞ SÖZLEŞMESİ SERBESTÎSİNİ SINIRLANDIRAN HALLER NELERDİR? 145
6. İŞ KANUNUNDA İŞÇİYİ KORUMA İLKESİ GEREĞİNCE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRME SERBESTÎSİNİ SINIRLANDIRAN HALER NELERDİR 145
7. İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRME SERBESTÎSİNİNİN SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ İLE SINIRLANDIRILMASI MÜMKÜN MÜDÜR? 146
8. İŞVERENE GETİRİLEN İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YASAĞI KAPSAMINA KİMLER GİRER? 146
9. İŞ KANUNUNA GÖRE ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERLE HANGİ HALLERDE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILAMAZ? 146
10. İŞ KANUNUNA GÖRE YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ NEDENİYLE ÖNGÖRÜLEN SINIRLAMA HANGİ HALDE UYGULAMA ALANI BULMAZ? 147
11. İŞ KANUNUNA GÖRE KADIN İŞÇİLERLE HANGİ HALLERDE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILAMAZ? 147
12. YABANCILARLA İŞ SÖZLEŞMESİ YAPABİLME KOŞULLARI NELERDİR? 148
13. TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASINI YASAKLAYAN HÜKÜMLER KONULABİLİR Mİ? 148
14. İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU NEDİR? 148
15. İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU HALLERİ NELERDİR? 148
16. TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI ZORUNLULUĞU GETİREN KURALLARA YER VERİLEBİLİR Mİ? 149
ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA YASAĞI 150
1. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK ÖNLEMLERE NİÇİN GEREKSİNİM DUYULMUŞTUR? 150
2. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN KORUNMASININ YASAL DAYANAKLARI NELERDİR? 150
3. İŞ KANUNUNDA ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİ KAVRAMLARINA NEDEN AYRI AYRI YER VERİLMİŞTİR? 151
4. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİ KİME DENİR? 151
5. ERİŞKİN İŞÇİ KİME DENİR? 151
6. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA ESASLARI NELERDİR? 151
7. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER NELERDİR? 152
8. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERE YÖNELİK GENEL NİTELİKTEKİ ÇALIŞTIRMA YASAKLARININ HUKUKİ DAYANAĞI NEDİR? 152
9. İŞ KANUNUNA GÖRE ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERLE HANGİ HALLERDE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILAMAZ? 153
10. İŞ KANUNUNA GÖRE YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ NEDENİYLE ÖNGÖRÜLEN SINIRLAMA HANGİ HALDE UYGULAMA ALANI BULMAZ? 153
11. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN HANGİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILMALARI YASAKTIR? 154
12. UMUMİ HIFZISIHHA KANUNU’NA GÖRE 18 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN NERELERDE ÇALIŞTIRILMALARI YASAKTIR? 155
13. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK GENEL NİTELİKTEKİ ÇALIŞTIRMA YASAKLARI NE ANLAM İFADE EDER? 155
14. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK ÖZEL NİTELİKTEKİ ÇALIŞTIRMA YASAKLARI NE ANLAM İFADE EDER? 156
15. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER AB’NİN 94/33 SAYILI DİREKTİFİNE UYGUN MUDUR? 156
16. HAFİF İŞ NE ANLAMA GELİR? 157
17. ÇOCUK İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEĞİ HAFİF İŞLER NELERDİR? 157
18. ÇOCUKLARIN HAFİF İŞLERDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 158
19. GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEĞİ İŞLER NELERDİR? 158
20. YAŞINI DOLDURMUŞ FAKAT 18 YAŞINI BİTİRMEMİŞ GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER NELERDİR? 160
21. ÇALIŞTIRILABİLEN ÇOCUKLARIN ÇALIŞMA SÜRELERİ HANGİ ÖLÇÜTE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR? 161
22. ÇOCUKLARIN ÇALIŞMA SÜRELERİ HANGİ HUSUSLAR DİKKATE ALINARAK UYGULANIR? 161
23. ÇOCUK İŞÇİLER AÇISINDAN ÖNGÖRÜLEN ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER NELERDİR? 161
24. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERE ARA DİNLENME SÜRELERİ NASIL UYGULANIR? 162
25. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLER İÇİN HAFTA TATİLİ NASIL DÜZENLENMİŞTİR? 162
26. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLER HAFTA TATİLİ, ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLDE ÇALIŞTIRILABİLİRLER Mİ? 162
27. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERE TELAFİ ÇALIŞMASI YAPTIRILABİLİR Mİ? 162
28. YASAK OLDUĞU HALDE KANUNDA ÖNGÖRÜLEN SÜRE AŞILARAK ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARIN ÇALIŞMASI FAZLA ÇALIŞMA VEYA FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA SAYILIR MI? 163
29. YASAK OLDUĞU HALDE KANUNDA ÖNGÖRÜLEN SÜRE AŞILARAK ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ VEYA FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENİR Mİ? 163
30. AĞIR VE TEHLİKELİ İŞ NEDİR? 163
31. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERE YILLIK ÜCRETLİ İZİN NASIL KULLANDIRILIR? 164
32. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİ HANGİ İŞVERENLER ÇALIŞTIRAMAZ? 164
33. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİ ÇALIŞTIRMADA İŞ SÖZLEŞMESİ KİMLER ARASINDA DÜZENLENİR? 164
34. İŞVEREN ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİ ÇALIŞTIRMADA VELİ/VASİYE HANGİ HUSUSLARDA BİLGİ VERİR? 164
35. İŞVEREN ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİ ÇALIŞTIRMADA VELİ/VASİ İLE YAPILACAK İŞ SÖZLEŞMESİNİ YAZILI YAPMAK ZORUNDA MIDIR? 164
36. İŞVERENİN ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERE YÖNELİK EĞİTİM VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI NEDİR? 165
37. DEVLETİN ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI NEDİR? 165
38. DEVLETİN ÇOCUK GENÇ İŞÇİLERE YÖNELİK İNCELEME-ARAŞTIRMA YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI NEDİR? 165
39. DEVLETİN ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERLE İLGİLİ KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI NEDİR? 166
40. İŞVERENİN ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPABİLMESİ İÇİN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMASI GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR? 166
41. ÇALIŞTIRMA YAŞI VE ÇOCUK ÇALIŞTIRMA YASAĞI HÜKÜMLERİNE UYULMAMASININ YAPTIRIMI NEDİR? 166
42. 18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLER YERALTI VE SUALTINDAKİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILABİLİRLER Mİ? 167
43. YERALTI VE SUALTINDAKİ İŞLERDE ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA YASAĞINA UYULMAMASININ YAPTIRIMI NEDİR? 167
44. İŞVEREN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK İŞÇİLERİ İÇİN RAPOR ALMAK ZORUNDA MIDIR? 167
45. 18 YAŞINDAN KÜÇÜK İŞÇİLER İÇİN RAPOR ALMAYAN İŞVERENE NE TÜR BİR YAPTIRIM UYGULANIR? 167
46. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN HERHANGİ BİR İŞE ALINMALARINDAN ÖNCE SAĞLIK RAPORUNU HANGİ KURUMLARDAN ALABİLİRLER? 167
47. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN VELİ/VASİLERİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HANGİ KONULARDA BİLGİLENDİRİLMELERİ ZORUNLUDUR? 168
KADIN İŞÇİ ÇALIŞTIRMA YASAĞI 169
1. KADIN İŞÇİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK ÖNLEMLERE NİÇİN GEREK DUYULMUŞTUR? 169
2. KADIN İŞÇİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK ÖNLEMLERİN YASAL DAYANAKLARI NELERDİR? 169
3. KADIN İŞÇİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER NELERDİR? 170
5. KADIN İŞÇİLERE İLİŞKİN GENEL KORUYUCU ÖNLEMLER NELERDİR? 170
6. KADIN İŞÇİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK ÖZEL KORUYUCU ÖNLEMLER NELERDİR? 170
7. İŞ MEVZUATINA GÖRE GEBE KADIN İŞÇİLERE YÖNELİK KORUYUCU ÖNLEMLER NELERDİR? 170
8. İŞ MEVZUATINA GÖRE EMZİKLİ KADIN İŞÇİLERE YÖNELİK KORUYUCU ÖNLEMLER NELERDİR? 172
9. EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET İLKESİ NEDİR? 173
10. EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET İLKESİNDE ÖNGÖRÜLEN EŞİTLİK MUTLAK MIDIR? 173
11. KADIN VE ERKEK İŞÇİLER ARASINDA HANGİ UNSURLARIN BİR ARADA BULUNMASI HALİNDE ÜCRET VE EKLENTİLERİ KONUSUNDA AYRIM YAPILAMAZ? 174
12. KADIN İŞÇİLERİN ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL ÖNLEMLERLE KORUNMALARI NEDENİYLE ÜCRETLERİNDEN KESİNTİ YAPILABİLİR Mİ? 174
13. İŞ İLİŞKİSİNİN HERHANGİ BİR AŞAMASINDA CİNSİYETE DAYALI SEBEPLERLE AYRIM YAPILABİLİR Mİ? 174
14. İŞVERENLER HANGİ SEBEPLERLE KADIN İŞÇİLERE İŞ İLİŞKİSİNİN HERHANGİ BİR AŞAMASINDA FARKLI İŞLEM YAPABİLİRLER? 174
15. İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI, UYGULANMASI VE SONA ERMESİNDE CİNSİYETE DAYALI AYRIMCILIK YAPAN İŞVEREN NE TÜR YAPTIRIMLARA TABİDİR? 175
16. KADIN İŞÇİLERİN İŞİN DÜZENLENMESİ AÇISINDAN KORUNMA SEBEPLERİ NELERDİR? 175
17. KADIN İŞÇİLERİN NE TÜR İŞLERDE ÇALIŞTIRILMALARI YASAKTIR? 175
18. KADINLAR GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILABİLİRLER Mİ? 175
19. KADININ ÇALIŞMA SIRASINDA ANNELİK SEBEBİYLE KORUNMALARININ YASAL DAYANAKLARI NELERDİR? 176
20. GEBE KADIN İŞÇİNİN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 176
21. GEBE KADIN İŞÇİYE ÖDENECEK GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN MİKTARI NEDİR? 177
22. KADIN SİGORTALIYA NE KADAR SÜREYLE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ÖDENİR? 177
23. KADIN SİGORTALIYA ÖDENEN GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDEN HANGİ HALLERDE İNDİRİME GİDİLİR? 177
24. EMZİRME ÖDENEĞİ NEDİR? 177
25. KADIN İŞÇİLERİN DOĞUM NEDENİYLE ÇALIŞTIRILAMAYACAĞI SÜRELER NELERDİR? 177
26. KADIN İŞÇİLERİN DOĞUMDAN ÖNCEKİ ÜÇ HAFTAYA KADAR ÇALIŞTIRILMALARI HALİNDE ÇALIŞTIRILDIĞI SÜRELER DOĞUM İZNİNE EKLENİR Mİ? 178
27. KADIN İŞÇİLERİN DOĞUM NEDENİYLE ÇALIŞTIRILAMAYACAKLARI SÜRELER ARTIRILABİLİR Mİ? 178
28. GEBE KADININ SAĞLIĞINA UYGUN HAFİF İŞLERE KAYDIRILMASI DURUMUNDA ÜCRETİNDEN İNDİRİM YAPILABİLİR Mİ? 178
29. DOĞUM SONRASI TALEPTE BULUNAN KADIN İŞÇİYE İŞVEREN ÜCRETSİZ İZİN VERMEK ZORUNDA MIDIR? 178
30. ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİ YILLIK ÜCRETLİ İZNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 178
31. DOĞUM ÖNCESİ İZNİN DOĞUM SONRASINA AKTARILMASI DURUMUNDA ÜCRETSİZ İZİN SÜRESİ KISALTILABİLİR Mİ? 179
32. DOĞUMA İLİŞKİN İZİN SÜRELERİ İŞ SÖZLEŞMELERİ VEYA TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ İLE ARTIRILABİLİR Mİ? 179
33. ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİNİN REDDİ HALİNDE KADIN İŞÇİ TEK TARAFLI ALACAĞI KARARLA ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİNE AYRILABİLİR Mİ? 179
34. ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİNİ VERMEYEN İŞVEREN VEYA VEKİLİNE UYGULANACAK YAPTIRIM NEDİR? 179
35. KADIN İŞÇİLERİN DOĞUM İZNİ ESNASINDA İŞVERENİN ÜCRET ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ DEVAM EDER Mİ? 179
36. KADIN İŞÇİLERİN DOĞUM İZNİ ESNASINDA İŞVEREN KENDİ İNİSİYATİFİ YA DA SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ UYARINCA ÜCRET ÖDEYEBİLİR Mİ? 180
37. SÜT İZNİ NEDİR? 180
38. SÜT İZNİNİN SÜRESİ NEDİR? 180
39. SÜT İZNİ NASIL KULLANILIR? 180
40. SÜT İZNİ ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILIR MI? 180
41. SÜT İZNİ TOPLU OLARAK KULLANILABİLİR Mİ? 180
42. İŞVERENİN SÜT İZNİNİ KULLANDIRMAMASININ YAPTIRIMI NEDİR? 181
43. EMZİREN İŞÇİNİN HANGİ SÜREYLE GECE ÇALIŞTIRILMASI YASAKTIR? 181
44. GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VE EMZİREN İŞÇİ İÇİN GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR? 181
45. GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VE EMZİREN İŞÇİYE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILABİLİR Mİ? 181
46. İŞVEREN KAÇ KADIN İŞÇİ ÇALIŞTIRDIĞI TAKDİRDE EMZİRME ODASI AÇMAKLA YÜKÜMLÜDÜR? 181
47. İŞVEREN KAÇ KADIN İŞÇİ ÇALIŞTIRIRSA ÇOCUK BAKIM YURDU/KREŞ/YURT AÇMAKLA YÜKÜMLÜDÜR? 182
48. İŞVERENİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURDU VEYA KREŞ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YASAL DAYANAĞI NEDİR? 182
49. GEBELİK VEYA DOĞUM DOLAYISIYLA VERİLEN İZİNLER SEBEBİYLE DEVAMSIZLIK İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRELİ FESHİ İÇİN GEÇERLİ NEDEN MİDİR? 182
50. KADIN İŞÇİNİN GEBELİK VEYA DOĞUM NEDENİYLE DEVAMSIZLIĞI SEBEBİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRELİ FESHİ HALİNDE İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMASI MÜMKÜN MÜDÜR? 183
51. KADIN İŞÇİNİN ANALIK NEDENİ İLE DEVAMSIZLIĞI HALİNDE, İŞVERENİN DERHAL FESHİ HAKKI NE ZAMAN DOĞAR? 183
52. KADIN İŞÇİNİN ANALIK NEDENİ İLE DEVAMSIZLIĞI HALİNDE İŞVERENİN DERHAL FESHİ HAKKINI KULLANABİLECEĞİ TARİH NASIL ÖRNEKLENDİRİLEBİLİR? 183
YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA YASAĞI 184
1. TÜRKİYE’DE YABANCILARIN ÇALIŞTIRILABİLMESİNİN YASAL DAYANAKLARI NELERDİR? 184
2. YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN KANUNİ DÜZENLEMELER DIŞINDA YABANCILARIN ÇALIŞMASIN YASAKLAYAN HÜKÜMLER İÇEREN BAŞKA KANUNLAR VAR MIDIR? 184
3. YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINA KİMLER GİRER? 185
4. YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINA HANGİ YABANCILAR GİRMEZ? 185
5. HANGİ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİNDEN MUAFTIR? 186
6. ÇALIŞMA İZNİ NEDİR? 187
7. ÇALIŞMA İZNİ BAKIMINDAN YABANCI KAVRAMI NE ANLAMA GELİR? 187
8. ÇALIŞMA İZNİNİN NE ZAMAN ALINMASI GEREKİR? 188
9. YABANCILAR KAÇ ÇEŞİT ÇALIŞMA İZNİ İLE ÇALIŞTIRILABİLİRLER? 188
10. SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ NEDİR? 188
11. BAŞLANGIÇTA EN ÇOK BİR YIL GEÇERLİ OLMAK ÜZERE VERİLEN SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİNİ UZATMAK MÜMKÜN MÜDÜR? 188
12. SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ NEDİR? 189
13. BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ NEDİR? 189
14. İSTİSNAİ ÇALIŞMA İZNİ NEDİR? 189
15. YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ İÇİN HANGİ MAKAMA BAŞVURMASI GEREKİR? 190
16. YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ VERMEYE VE UZATMAYA YETKİLİ MERCİİ NERESİDİR? 190
17. YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU VE İZNİN VERİLMESİ NASIL BİR ŞEKLE TABİDİR? 190
18. YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ VE İZNİN UZATILMASI TALEPLERİ HANGİ HALLERDE REDDEDİLEBİLİR? 191
19. YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ HANGİ HALLERDE İPTAL EDİLEBİLİR? 191
20. YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ HANGİ HALLERDE GEÇERLİLİĞİNİ KAYBEDER? 191
21. ÇALIŞMA İZNİ VEYA UZATILMASI TALEBİ REDDEDİLEN YA DA ÇALIŞMA İZNİ İPTAL EDİLEN YABANCININ İTİRAZ HAKKI VAR MIDIR? 192
22. YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLARAK KURULAN İŞ SÖZLEŞMESİ GEÇERLİ MİDİR? 192
23. ÇALIŞMA İZNİ BULUNMAYAN YABANCIYI ÇALIŞTIRMANIN YAPTIRIMI NEDİR? 192
24. 4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNDA BAĞIMSIZ ÇALIŞAN YABANCILAR İÇİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ NASIL DÜZENLENMİŞTİR? 192
25. 4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNDA YABANCI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER İÇİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ NASIL DÜZENLENMİŞTİR? 192
26. YABANCI PERSONEL BİLGİ FORMUNDA HANGİ BİLGİLER YER ALIR? 193
27. YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNA HANGİ BELGELERİ EKLEMESİ GEREKİR? 194
28. YABANCI PERSONEL İSTİHDAM EDECEK KURUM/KURULUŞTAN ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNDA HANGİ BELGELER İSTENİR? 195
29. ÇALIŞMA İZİN SÜRESİ UZATIMI BAŞVURULARINDA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR? 196
30. 4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNDA ÖNGÖRÜLEN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYULMAMASININ YAPTIRIMI NEDİR? 196
31. YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINA GİREN YABANCILARIN VE İŞVERENLERİN KANUNDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİNİ KİM DENETLER? 197
32. YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLARAK ÇALIŞAN YABANCIYA YAPTIRIMI UYGULANIR MI? 197
ASKERLİK VE KANUNİ ÖDEVDEN DOĞAN ÇALIŞMA 198
1. ASKERLİK VE KANUNİ ÖDEVDEN DOĞAN ÇALIŞMA NE ANLAMA GELİR? 198
2. ASKERLİK VE KANUNİ ÖDEVDEN DOĞAN SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU NEDİR? 198
3. ASKERLİK VE KANUNİ ÖDEVDEN DOĞAN SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU NİÇİN GETİRİLMİŞTİR? 199
4. İŞÇİNİN KANUNİ ÖDEV NEDENİYLE İŞİNDEN AYRILMAK ZORUNDA OLMASI, İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH NEDENİ MİDİR? 199
5. ASKERİ VEYA KANUNİ ÖDEVDEN DOĞAN SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞUNDAN BÜTÜN İŞÇİLER YARARLANABİLİR Mİ? 199
6. KANUNİ ÖDEV NEDENİYLE İŞİNDEN AYRILAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLEBİLMESİ İÇİN BEKLENİLMESİ GEREKEN İKİ AYLIK SÜRENİN UZATILMASI MÜMKÜN MÜDÜR? 199
7. KANUNİ ÖDEV NEDENİYLE İŞİNDEN AYRILAN İŞÇİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLEBİLMESİ İÇİN BEKLENİLMESİ GEREKEN SÜRE İÇİNDE ÜCRETE HAK KAZANIR MI? 199
8. KANUNİ ÖDEV NEDENİYLE İŞİNDEN AYRILAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ BEKLENİLMESİ GEREKEN SÜRE İÇİNDE FESHEDİLEBİLİR Mİ? 200
9. KANUNİ ÖDEV NEDENİYLE İŞİNDEN AYRILAN İŞÇİNİN BEKLENİLMESİ GEREKEN SÜRE İÇİNDE İŞ SÖZLEŞMESİ BAŞKA SEBEPLERLE FESHEDİLEBİLİR Mİ? 200
10. KANUNİ ÖDEV NEDENİYLE İŞİNDEN AYRILAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN BEKLENİLMESİ GEREKEN SÜRE İÇİNDE DOLMASININ HUKUKİ SONUCU NEDİR? 200
11. KANUNİ ÖDEV NEDENİYLE İŞİNDEN AYRILAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN BEKLENİLMESİ GEREKEN SÜRE İÇİNDE FESHEDİLEMEMESİ OLANAĞINDAN YARARLANMA BAKIMINDAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRÜ ÖNEM ARZ EDER Mİ? 200
12. ASKERLİK VE KANUNİ ÖDEVDEN DOĞAN SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞUNUN KOŞULLARI NELERDİR? 201
13. İŞVERENİN ASKERLİK VEYA KANUNİ ÖDEVİ SONA EREN İŞÇİYİ TEKRAR İŞE ALMA ZORUNLULUĞUNUN DOĞABİLMESİ İÇİN İŞÇİNİN İŞVERENE NE ZAMAN BAŞVURMASI GEREKİR? 201
14. İŞVERENİN ASKERLİK VEYA KANUNİ ÖDEVİ SONA EREN İŞÇİYİ TEKRAR İŞE ALMA ZORUNLULUĞUNUN DOĞABİLMESİ İÇİN İŞÇİNİN İŞVERENE YAPACAĞI BAŞVURU HERHANGİ BİR ŞEKLE TABİ MİDİR? 201
15. İŞVERENİN ASKERLİK VEYA KANUNİ ÖDEVİ SONA EREN İŞÇİYİ TEKRAR İŞE ALMA ZORUNLULUĞU İŞYERİNDEKİ HER İŞ İÇİN GEÇERLİ MİDİR? 201
16. BOŞALACAK İLK İŞ İÇİN BEKLEYEN İŞÇİ İŞVERENDEN İŞ İSTEME TARİHİ İLE İŞE ALINMA TARİHİ ARASINDAKİ ZAMAN İÇİN ÜCRET TALEP EDEBİLİR Mİ? 202
17. İŞVERENİN “O ANDAKİ ŞARTLARLA İŞÇİYİ ALMA ZORUNLULUĞU” NE ANLAMA GELİR? 202
18. ASKERLİK VE KANUNİ ÖDEVDEN DOĞAN SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞUNU YERİNE GETİRMEMENİN YAPTIRIMI NEDİR? 202
19. KOŞULLAR OLUŞTUĞU HALDE İŞ SLEŞMESİ YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN İŞVEREN DAVA EDİLEREK İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMAYA ZORLANABİLİR Mİ? 202
20. ASKERLİKTEN DOĞAN TAZMİNAT NEDİR? 203
21. ASKERLİKTEN DOĞAN TAZMİNATTAN KİMLER YARARLANABİLİR? 203
22. ASKERLİKTEN DOĞAN TAZMİNAT NASIL HESAPLANIR? 203
ENGELLİ, ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA 205
1. ENGELLİLİK KAVRAMI NE ANLAM İFADE EDER? 205
2. ENGELLİ KİME DENİR? 205
3. ENGELLİLERİN KORUNMASININ ULUSLARARASI HUKUKİ DAYANAKLARI NELERDİR? 205
4. ENGELLİLERİN KORUNMASININ ULUSAL HUKUKİ DAYANAKLARI NELERDİR? 206
5. ESKİ HÜKÜMLÜ KİME DENİR? 207
6. TERÖR MAĞDURU KİME DENİR? 207
7. ENGELLİ, ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU NEDİR? 207
8. ENGELLİ, ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU NİÇİN GETİRİLMİŞTİR? 207
9. İŞ VE HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİNE ENGELLİ, ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRILMAYACAĞINA İLİŞKİN HÜKÜM KONULABİLİR Mİ? 208
10. ÇALIŞTIRILACAK ENGELLİ, ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖR MAĞDURU İŞÇİ SAYISI NASIL TESPİT EDİLİR? 208
11. ZORUNLU ÇALIŞTIRILACAK ENGELLİ, ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖR MAĞDURU SAYISININ TESPİTİNDE KİMLER DİKKATE ALINMAZ? 208
12. ZORUNLU ÇALIŞTIRILACAK ENGELLİ, ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖR MAĞDURUNUN KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE İSTİHDAMI MÜMKÜN MÜDÜR? 209
13. ENGELLİ, ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖR MAĞDURU İSTİHDAMINDA KİMLERE AYRICALIK TANINIR? 209
14. ZORUNLU ÇALIŞTIRILACAK ENGELLİ, ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖR MAĞDURU İŞÇİ SAYISININ TESPİTİNDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ ÖNEM ARZ EDER Mİ? 209
15. ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU OLAN ENGELLİ, ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖR MAĞDURU İŞÇİ NASIL TEMİN EDİLİR? 209
16. ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU OLAN ENGELLİ, ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖR MAĞDURU İŞÇİ NE ŞEKİLDE TALEP EDİLİR? 209
17. ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU OLAN ENGELLİ, ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖR MAĞDURU İŞÇİ TALEBİNDE UYULMASI GEREKEN YASAKLAR NELERDİR? 210
18. ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ TALEBİNİN KARŞILANMASI BAKIMINDAN ÖZEL SEKTÖR İŞVERENİ İLE KAMU SEKTÖRÜ İŞVERENİ ARASINDA BİR FARKLILIK VAR MIDIR? 210
19. ÇALIŞIRKEN ENGELLİ, ESKİ HÜKÜMLÜ KAPSAMINA GİRENLERİN STATÜSÜNDE BİR DEĞİŞİKLİK OLUR MU? 210
20. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ OLARAK ALINACAK ESKİ HÜKÜMLÜLERİN İSTİHDAM EDİLMELERİNDE USUL NEDİR? 210
21. ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİ TÜRKİYE İŞ KURUMU ARACILIĞI OLMADAN ENGELLİ ÇALIŞTIRABİLİRLER Mİ? 211
22. ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ İSTİHDAMINDA AYRIMCILIK YASAĞI NEDİR? 211
23. ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ OLMAK DÜŞÜK ÜCRETLE ÇALIŞMA NEDENİ OLABİLİR Mİ? 211
24. İŞYERİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI ENGELLİLERE GÖRE NASIL HAZIRLANMALIDIR? 211
25. ENGELLİLER HER TÜR İŞTE ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ? 212
26. ESKİ HÜKÜMLÜLER HER TÜR İŞTE ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ? 212
27. İŞ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN ORANLARIN ÜZERİNDE ENGELLİ ÇALIŞTIRMAYA YÖNELİK BİR TEŞVİK VAR MI? 212
28. ENGELLİLİK DURUMLARI SEBEBİYLE İŞGÜCÜ PİYASASINA KAZANDIRILMALARI GÜÇ OLAN ENGELLİLERİN İSTİHDAMI NASIL SAĞLANIR? 212
29. KORUMALI İŞYERİ NEDİR? 212
30. ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNA UYULUP UYULMADIĞI NASIL DENETLENİR? 213
31. ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN YAPTIRIMI NEDİR? 213
32. TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN İŞ VE İŞGÜCÜ KONULARINDA BİLGİ İSTENİLDİĞİNDE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN YAPTIRIMI NEDİR? 213
İŞÇİ KURULUŞLARINDA YÖNETİM GÖREVİ BİTEN İŞÇİYİ VE MALULİYETİ SONA EREN İŞÇİYİ ÇALIŞTIRMA 214
1. SENDİKA YÖNETİCİSİ KİMDİR? 214
2. İŞÇİ KURULUŞLARINDA YÖNETİM GÖREVİ BİTEN İŞÇİYİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU NEDİR? 214
3. İŞÇİ KURULUŞU YÖNETİCİLİĞİNİN GÜVENCESİ NEDİR? 215
4. İŞÇİ KURULUŞU YÖNETİCİLİĞİ GÜVENCESİNDEN YARARLANABİLME KOŞULLARI NELERDİR? 215
5. İŞÇİ KURULUŞLARINDA YÖNETİM GÖREVİ BİTEN İŞÇİYİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNA UYULMAMASININ YAPTIRIMI NEDİR? 215
6. İŞÇİ KURULUŞLARINDA YÖNETİM GÖREVİ BİTEN İŞÇİYİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU DENETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN GEÇERLİ MİDİR? 216
7. MALULİYETİ SONA EREN İŞÇİYİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU NEDİR? 216
8. MALULİYETİ SONA EREN İŞÇİYİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNUN KOŞULLARI NELERDİR? 216
9. İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞUNUN DOĞUMUNUN KOŞULU OLAN “MALULİYETİN ORTADAN KALKMASI” NE ANLAMA GELİR? 216
10. MALULİYETİ SONA EREN İŞÇİYİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU KAPSAMINDA İŞÇİNİN MALULİYETİNİN NİTELİĞİ NEDİR? 217
11. MALULİYETİ SONA EREN İŞÇİYİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNA UYULMAMASININ YAPTIRIMI NEDİR? 217
12. MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT NEDİR? 217
13. MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNATIN MİKTARI NEDİR? 217
14. MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT NASIL HESAPLANIR? 218
İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR 220
1. İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR NELERDİR? 220
2. İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLARI NELERDİR? 220
3. İŞGÖRME BORCU NEDİR? 221
4. İŞİN BİZZAT GÖRÜLMESİ NE ANLAMA GELİR? 221
5. İŞÇİ TAAHHÜT ETTİĞİ İŞİNİ BAŞKASINA DEVREDEBİLİR Mİ? 221
6. İŞÇİ TAAHHÜT ETTİĞİ İŞİ YERİNE GETİRİRKEN YANINA YARDIMCI ALABİLİR Mİ? 221
7. İŞÇİNİN İŞGÖRME EDİMİNİN DEVREDİLMESİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ İLE AYNI ANLAMA MI GELİR? 222
8. İŞİN ÖZENLE GÖRÜLMESİ NE ANLAMA GELİR? 222
9. İŞÇİNİN İŞİNİ ÖZENLE YAPIP YAPMADIĞI HANGİ ÖLÇÜTLERE GÖRE BELİRLENİR? 222
10. HANGİ HALLERDE İŞÇİNİN İŞGÖRME BORUCUNU ÖZENLE YERİNE GETİRMEDİĞİ KABUL EDİLİR? 223
11. İŞÇİNİN İŞGÖRME BORCUNU İHLAL ETMESİNİN YAPTIRIMI NEDİR? 224
12. İŞÇİNİN İŞİNİ ÖZENLE GÖRME BORCUNA UYMAMASININ YAPTIRIMI NEDİR? 224
13. İŞÇİNİN SADAKAT BORCU HANGİ DÜŞÜNCENİN ÜRÜNÜDÜR? 225
14. İŞÇİNİN SADAKAT BORCU NEDİR? 225
15. İŞÇİNİN SADAKAT BORCUNUN OLUMLU YÖNÜ NE ANLAMA GELİR? 225
16. İŞÇİNİN SADAKAT BORCUNUN OLUMSUZ YÖNÜ NE ANLAMA GELİR? 225
17. SADAKAT BORCUNUN KAPSAMINA HANGİ YÜKÜMLÜLÜKLER GİRER? 226
18. SADAKAT BORCUNU İHLAL EDEN DAVRANIŞLAR NELERDİR? 226
19. İŞÇİNİN SADAKAT BORCUNA AYKIRI HAREKET ETMESİNİN YAPTIRIMI NEDİR? 227
20. İŞÇİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARINA UYMA VE İTAAT BORCU NEDİR? 227
21. İŞÇİ HANGİ KONULARDA İLGİLİ YASA HÜKÜMLERİNE UYGUN DAVRANMAK VE İŞVERENİN BU YÖNDEKİ TALİMATLARINA İTAAT ETMEK ZORUNDADIRLAR? 228
22. İŞÇİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARINA UYMA VE İTAAT BORCUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR? (İŞGÖRME BORCU İLE İLİŞKİSİ) 229
23. İŞÇİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARINA UYMA VE İTAAT BORCUNA AYKIRI HAREKET ETMESİNİN YAPTIRIMI NEDİR? 229
24. İŞ SÖZLEŞMESİNE İŞÇİNİN İŞVERENLE REKABET ETMESİNİ ÖNLEYİCİ NİTELİKLE HÜKÜMLER KONULABİLİR Mİ? 229
25. İŞÇİ İLE İŞVEREN ARASINDA SADECE REKABET ETMEME BORCUNU DÜZENLEYEN BİR SÖZLEŞME YAPILABİLİR Mİ? 229
26. TARAFLAR ARASINDAKİ REKABET YASAĞI HANGİ HALLERDE SONA ERER? 230
27. İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ DEVAM EDER Mİ? 230
28. İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLARI NELERDİR? 230
29. İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BAŞKA BORCU VAR MIDIR? 231
30. İŞVERENİN ARAÇ VE GEREÇ SAĞLAMA BORCU NE ANLAM İFADE EDER? 231
31. ARAÇ VE GERECİN İŞÇİ TARAFINDAN SAĞLANMASI DURUMUNDA İŞVEREN HERHANGİ BİR ÖDEME YAPMAK ZORUNDA MIDIR? 231
32. İŞVERENİN ARAÇ VE MALZEME SAĞLAMA BORCUNU İFA ETMEMESİ NEDENİYLE İŞGÖRME EDİMİNİ YERİNE GETİREMEYEN İŞÇİ ÜCRET TALEP EDEBİLİR Mİ? 231
33. İŞVERENİN İŞÇİNİN YAPMIŞ OLDUĞU GİDERLERİ ÖDEME BORCU NE ANLAM İFADE EDER? 231
34. İŞVERENİN İŞÇİNİN BULUŞLARININ BEDELİNİ ÖDEME BORCU NE ANLAM İFADE EDER? 232
ÜCRET KAVRAMI VE ÜCRET TÜRLERİ 233
1. GENEL ANLAMDAÜCRET NEDİR? 233
2. İŞ HUKUKU AÇISINDAN ÜCRET NEDİR? 233
3. ÜCRETİN İŞÇİLER AÇISINDAN ÖNEMİ NEDİR? 234
4. ÜCRET HADDİ İLE ÜCRET GELİRİ KAVRAMLARI ARASINDAKİ FARK NEDİR? 234
5. İŞVEREN AÇISINDAN ÜCRET NE ANLAMA GELİR? 234
6. İŞÇİ AÇISINDAN ÜCRET NE ANLAMA GELİR? 234
7. ÜCRETİN UNSURLARI NELERDİR? 234
8. İŞÇİYE ÜCRET SADECE İŞGÖRME KARŞILIĞINDA MI ÖDENİR? 235
9. İŞÇİYE İŞ GÖRMEDİĞİ HALDE HANGİ HALLERDE ÜCRET ÖDENİR? 235
10. İŞ KANUNUNA GÖRE İŞVEREN ZORLAYICI NEDENLER VE ÜCRETLİ TATİL VE İZİNLERİN DIŞINDA İŞ GÖRÜLMEDİĞİ HALDE HANGİ HALLERDE İŞÇİYE ÜCRET ÖDEMEK ZORUNDADIR? 235
11. KADIN VE ERKEK ÇALIŞANLAR ARASINDA ÜCRET KONUSUNDA CİNSİYETE DAYALI BİR AYIRIM YAPILABİLİR Mİ? 237
12. PARA DIŞINDA BİR ARAÇLA YA DA AYNİ OLARAK YAPILAN ÖDEMELER ÜCRET SAYILIR MI? 237
13. İŞÇİYE ÜCRET SADECE İŞVEREN TARAFINDAN MI ÖDENİR? 238
14. ZORLAYICI BİR SEBEPLE ÇALIŞAMAYAN VEYA ÇALIŞTIRILAMAYAN İŞÇİYE ÜCRET ÖDEMESİ YAPILIR MI? 238
15. ASIL ÜCRET VE GİYDİRİLMİŞ ÜCRET NEDİR? 238
16. NET ÜCRET VE BRÜT ÜCRET NEDİR? 239
17. AYNİ ÜCRET VE NAKDİ ÜCRET NEDİR? 239
18. NOMİNAL ÜCRET VE REEL ÜCRET NEDİR? 239
19. MAKTU ÜCRET NEDİR? 239
20. ÜCRET EKİ NEDİR? 240
21. ÜCRET EKLERİ NELERDİR? 240
22. PRİM NEDİR? 240
23. İKRAMİYE NEDİR? 240
24. TEŞVİK NEDİR? 240
25. PROVİZYON NEDİR? 241
26. BAHŞİŞ NEDİR? 241
27. KÂRDAN PAY ALMA NEDİR? 241
28. SOSYAL YARDIM NEDİR? 241
29. ÜCRET İLE ÜCRET EKLERİ ARASINDAKİ FARK NEDİR? 241
30. YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAHLARI ÜCRET EKİ SAYILIR MI? 242
31. İŞ KANUNU VE UYGULAMA BAKIMINDAN ÜCRET TÜRLERİ NELERDİR? 242
32. ZAMAN ESASINA DAYALI ÜCRET NEDİR? 242
33. PARÇA BAŞINA VEYA AKORT ÜCRET NEDİR? 243
34. GÖTÜRÜ ÜCRET NEDİR? 243
35. YÜZDE USULÜ ÜCRET NEDİR? 244
36. YÜZDE USULÜ ÜCRETTE MÜŞTERİLERDEN TOPLANAN YÜZDELER İLE BAHŞİŞLER AYNI ANLAMA MI GELİR? 244
37. İŞVEREN MÜŞTERİLERDEN TOPLANAN YÜZDELERİN DAĞITIMINI HANGİ ESASLARA GÖRE YAPAR? 244
38. PUANLARIN VERİLMESİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR NELERDİR? 245
39. PUANLARIN VERİLMESİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN İŞÇİLERİN HİZMET SÜRELERİ İLE BAŞARI DURUMLARINI KİM TARAFINDAN TESPİT EDİLİR? 245
40. PUAN CETVELİDE YER ALMAYAN İŞLER VE UNVANLAR İÇİN PUAN NASIL VERİLİR? 245
41. MÜŞTERİLERDEN TOPLANAN YÜZDELERİN İŞVERENE BIRAKILMASINI VEYA İŞÇİLERE DAĞITILMASINI ÖNGÖREN SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ GEÇERLİ MİDİR? 245
42. YÜZDELERDEN TOPLANAN PARALARIN İŞÇİLERE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE HANGİ MÜESSESELER GİRER? 246
43. KOMİSYON ÜCRETİ NEDİR? 246
44. KÂRDAN PAY ALMA NEDİR? 246
ASGARİ ÜCRET 247
1. İŞÇİYE ÖDENECEK ÜCRET NASIL BELİRLENİR? 247
2. ÜCRET SERBESTÎSİ NE DEMEKTİR? 247
3. İŞ MEVZUATINDA ÜCRET SERBESTÎSİNİ SINIRLAYAN DÜZENLEMELER NELERDİR? 247
4. İŞ SÖZLEŞMELERİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE BELİRLENEN ÜCRETTEN DAHA DÜŞÜK ÜCRET KARARLAŞTIRILABİLİR Mİ? 248
5. İŞÇİYE ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÜCRET ÖDENEBİLİR Mİ? 248
6. SÖZLEŞMELERDE ÜCRET ÖNGÖRÜLMEMİŞSE, İŞÇİYE ÖDENECEK ÜCRET NASIL BELİRLENİR? 248
7. ASGARİ ÜCRET NEDİR? 248
8. ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ İŞ KANUNU KAPSAMINDA OLMAYANLARA DA UYGULANABİLİR Mİ? 249
9. ASGARİ ÜCRET KİM TARAFINDAN BELİRLENİR? 249
10. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞUR 249
11. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYOUNUNA SEÇİLECEK İŞÇİ VE İŞVEREN TEMSİLCİLERİNDE HANGİ ÖZELLİKLER ARANIR? 250
12. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NASIL TOPLANIR? 250
13. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NASIL KARAR ALIR? 250
14. ASGARİ ÜCRET İKİ YILDAN DAHA KISA SÜREYLE SAPTANABİLİR Mİ? 251
15. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNUN ASGARİ ÜCRETİ BELİRLERKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖLÇÜTLER NELERDİR? 251
16. ASGARİ ÜCRET HANGİ ÜCRET ŞEKLİNDE SAPTANIR? 251
17. YILLAR İTİBARİYLE ASGARİ ÜCRET NASIL BİR SEYİR İZLEMİŞTİR? 252
18. ASGARİ ÜCRET SAPTANIRKEN YAŞ VE CİNSİYET FARKI GÖZETİLEBİLİR Mİ? 253
19. HÜKÜMETİN BÜTÇE OLANAKLARI ASGARİ ÜCRETİN TESPİTİNDE ÖLÇÜT OLABİLİR Mİ? 253
20. ASGARİ ÜCRET BÜTÜN İŞKOLLARINDA UYGULAMA ALANI BULUR MU? 254
21. BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİNE TABİ OLAN İŞÇİLER ASGARİ ÜCRETE İLİŞKİN DÜZENLEMELERDEN YARARLANABİLİRLER Mİ? 254
22. ASGARİ ÜCRETİN BÖLGESEL DÜZEYDE TESPİTİ MÜMKÜN MÜ? 254
23. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARLARINA KARŞI HİYERARŞİK İDARİ İTİRAZ YOLU VAR MI? 254
24. ASGARİ ÜCRETİN İLANINDAN KİM SORUMLUDUR? 255
25. İŞ SÖZLEŞMESİ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÜCRET ÖDEMESİ KARARLAŞTIRILABİLİR Mİ? 255
26. ASGARİ ÜCRETİN AYNİ OLARAK ÖDENEBİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 255
28. ASGARİ ÜCRETİN ÖDENMEMESİNİN VEYA NOKSAN ÖDENMESİNİN 256
ÜCRETİN ÖDENMESİ 257
1. İŞÇİNİN ÜCRETİ NE ŞEKİLDE ÖDENİR? 257
2. ASIL ÜCRETİN AYNİ OLARAK ÖDENMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 257
3. ÜCRETİN YABANCI PARA OLARAK KARARLAŞTIRILMASI MÜMKÜN MÜDÜR? 258
4. ÜCRETİN AYLIK OLARAK ÖDENMESİ İLE MAKTU AYLIK ÜCRET ARASINDAKİ FARK NEDİR? 258
5. ÜCRET NE ZAMAN ÖDENMELİDİR? 258
6. ÜCRET NEREDE ÖDENİR? 259
7. ÜCRETİN T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBELERİ ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 259
8. İŞÇİYE YAPILAN ÖDEMELERİN ZORUNLU TUTULDUĞU HALDE BANKALAR ARACILIĞIYLA YAPILMAMASININ YAPTIRIMI NEDİR? 259
9. ÜCRETİN MEYHANE VB. EĞLENCE YERLERİ VE PERAKENDE MAL SATAN DÜKKÂN VE MAĞAZALARDA ÖDENEBİLİR Mİ? 260
10. ÜCRET GÜNLÜK OLARAK ÖDENEBİLİR Mİ? 260
11. ÜCRETİN BİR KISMI AVANS OLARAK İSTENEBİLİR Mİ? 260
12. ÜCRETİN ÖDENDİĞİ NASIL İSPATLANABİLİR? 261
13. ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN İSPAT YÜKÜMLÜLÜLÜĞÜ KİME AİTTİR? 261
14. ÜCRET HESAP PUSULASINDA HANGİ HUSUSLARIN BULUNMASI ZORUNLUDUR? 261
15. ÜCRET HESAP PUSULASININ ŞEKİLSEL ÖZELLİĞİ NASILDIR? 262
16. ÜCRET HESAP PUSULASININ İŞÇİLERE VERİLMESİ ZORUNLU MUDUR? 262
17. İŞVERENİN ÜCRET ÖDEME BORCUNA AYKIRI DAVRANMASININ YAPTIRIMI NEDİR? 262
18. ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİ HANGİ YASAL YOLLARA BAŞVURABİLİR? 263
19. İŞGÖRME EDİMİNİ YERİNE GETİRMEKTEN KAÇINMA HAKKINI KULLANAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR Mİ? 263
20. İŞGÖRME EDİMİNİ YERİNE GETİRMEKTEN KAÇINAN İŞÇİ, İŞGÖRMEDİĞİ SÜRENİN ÜCRETİNİ İŞVERENDEN TALEP EDEBİLİR Mİ? 263
21. İŞVEREN HANGİ MÜCBİR SEBEPLERLE İŞÇİNİN ÜCRETİNİ ÖDEMEYİ GECİKTİREBİLİR? 263
22. ÜCRET ALACAKLARI NE ZAMANA KADAR TALEP EDİLEBİLİR? 264
23. ÜCRET ALACAKLARINA FAİZ UYGULANIR MI? 264
ÜCRETİN KORUNMASI 265
1. İŞ KANUNUNDA ÜCRETİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER NELERDİR? 265
2. İŞÇİNİN AYLIK ÜCRETİNİN TAMAMI HACZEDİLEBİLİR Mİ? 266
3. İŞÇİNİN AYLIK ÜCRETİNİN TAMAMI DEVİR VE TEMLİK EDİLEBİLİR Mİ? 266
4. ÜCRETE İLİŞKİN HACİZ, DEVİR VE TEMLİK YASAĞINDAN İŞ KANUNU KAPSAMI DIŞINDA KALAN TÜM İŞÇİLER YARARLANABİLİR Mİ? 267
5. ÜCRETİN BİR KISMI TAKAS EDİLEBİLİR Mİ? 267
6. İŞVEREN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ DIŞINDA BAŞKA SEBEPLERLE İŞÇİYE ÜCRET KESME CEZASI VEREBİLİR Mİ? 268
7. İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN KESİLEN PARA CEZALARININ SINIRI NEDİR? 268
8. İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN KESİLEN PARA CEZALARINI İŞVEREN KULLANABİLİR Mİ? 269
9. İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARI KULLANMAYA YETKİLİ KURUL KİMLERDEN OLUŞUR? 269
10. İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARI KULLANMAYA YETKİLİ KURUL NE ZAMAN TOPLANIR VE NASIL KARAR ALIR? 270
11. İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALAR NERELERDE KULLANILABİLİR? 270
12. İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARDAN HANGİ KURULUŞLAR YARARLANABİLİR? 270
13. İŞVERENİN TEK TARAFLI OLARAK ÇALIŞMA SÜRELERİNİ KISALTMASI, İŞÇİ ÜCRETLERİNDE EKSİLTME YAPILMASI İÇİN HAKLI NEDEN MİDİR? 271
14. İŞVERENİN TEMERRÜDÜ HALİNDE İŞÇİ ÜCRETE HAK KAZANIR MI? 271
15. İŞVEREN İŞÇİYE KARŞI HANGİ HALLERDE TEMERRÜDE DÜŞER? 272
16. İŞVERENİN ALACAKLI TEMERRÜDÜNE DÜŞMESİNİN HUKUKİ SONUCU NEDİR? 272
17. İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ HANGİ HALLERDE ÜCRET GARANTİ FONU TARAFINDAN ÖDENİR? 272
18. ÜCRET GARANTİ FONU’NCA ÖDENECEK ÜCRETİN MİKTARI NEDİR? 272
19. İŞÇİLER YAPI VEYA ARSA SAHİBİ YAHUT MÜTEAHHİTTE OLAN ÜCRET ALACAKLARI İÇİN KANUNİ BİR İPOTEKTEN YARARLANABİLİRLER Mİ? 273
ÜCRETİN BELGELENMESİ 275
1. ÜCRET BELGELERİ NELERDİR? 275
2. ÜCRET BELGELERİ NİÇİN DÜZENLENİR? 275
3. HESAP PUSULASI NEDİR 275
4. YÜZDE USULÜ İLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE ÜCRETİN ÖDENMESİ NASIL BELGELENİR? 276
5. ÜCRET ALACAĞININ VARLIĞINI İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ KİME AİTTİR? 276
6. BORDRO NEDİR? 276
7. İŞ KANUNU YÖNÜNDEN ÜCRET BORDROSUNDA BULUNMASI ZORUNLU OLAN HUSUSLAR NELERDİR? 277
8. SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU YÖNÜNDEN ÜCRET BORDROSUNDA BULUNMASI ZORUNLU OLAN HUSUSLAR NELERDİR? 277
9. VERGİ USÜL KANUNU YÖNÜNDEN ÜCRET BORDROSUNDA BULUNMASI ZORUNLU OLAN HUSULAR NELERDİR? 277
10. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN PARAMETRELER NELERDİR? 278
11. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK ASGARİ ÜCRET MİKTARI 2014 YILI İÇİN NE KADARDIR? 279
12. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK SOSYAL GÜVENLİK PRİM TABANI VE TAVANI TUTARI 2014 YILI İÇİN NE KADARDIR? 279
13. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK YEMEK PARASI TUTARI 2014 YILI İÇİN NE KADARDIR? 280
14. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK AİLE ZAMMI TUTARI 2014 YILI İÇİN NE KADARDIR? 282
15. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK ÇOCUK ZAMMI TUTARI 2014 YILI İÇİN NE KADARDIR? 283
16. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ VE BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYI 2014 YILI İÇİN NE KADARDIR? 284
17. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI 2014 YILI İÇİN NE KADARDIR? 285
18. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK GELİR VERGİSİ TUTARI 2014 YILI İÇİN NE KADARDIR? 285
19. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK DAMGA VERGİSİ KESİNTİ ORANI 2014 YILI İÇİN NE KADARDIR? 286
20. BORDRO HESABI SAKATLIK DURUMUNA GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Mİ? 286
21. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARI 2014 YILI İÇİN NE KADARDIR? 287
22. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI 2014 YILI İÇİN NE KADARDIR? 287
23. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK BRÜT ÜCRET VE NET ÜCRET NEDİR? 287
24. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK SGK MATRAHI NEDİR? 287
25. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK SGK İŞÇİ VE İŞVEREN PRİMİ VE ORANLARI NE KADARDIR? 288
26. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK SGK TEHLİKE SINIFLARI NASIL SAPTANIR? 289
27. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK SGK GELİR VERGİSİ MATRAHI NEDİR? 289
28. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK SENDİKA AİDATI NEDİR? 289
29. PUANTAJ NEDİR? 289
30. PUANTAJ NASIL HAZIRLANIR? 290
31. ÜCRETİN HESAPLANMASINDA ÇALIŞILAN GÜN SAYISININ HESABINDA HANGİ SÜRELER DİKKATE ALINIR? 290
32. PRİM ÖDEME GÜN SAYILARI HANGİ DURUMLAR GÖZ ÖNÜNE ALINARAK HESAPLANMAKTADIR. 292
33. BORDRO HESABINDA PRİME TABİ TUTULMAYAN KAZANÇLAR NELERDİR? 294
34. AYNİ YARDIMLAR BORDRO HESABINDA PRİME ESAS KAZANÇLARA DÂHİL EDİLİR Mİ? 294
35. ÖLÜM, DOĞUM VE EVLENME YARDIMLARI BORDRO HESABINDA PRİME ESAS KAZANÇLARA DÂHİL EDİLİR Mİ? 295
36. GÖREV YOLLUKLARI BORDRO HESABINDA PRİME ESAS KAZANÇLARA DÂHİL EDİLİR Mİ? 295
37. SEYYAR GÖREV TAZMİNATI, KIDEM TAZMİNATI, İŞ SONU TAZMİNATI VEYA KIDEM TAZMİNATI MAHİYETİNDEKİ TOPLU ÖDEMELER VE KEŞİF ÜCRETİ BORDRO HESABINDA PRİME ESAS KAZANÇLARA DÂHİL EDİLİR Mİ? 295
38. İHBAR TAZMİNATI BORDRO HESABINDA PRİME ESAS KAZANÇLARA DÂHİL EDİLİR Mİ? 295
39. KASA TAZMİNATI BORDRO HESABINDA PRİME ESAS KAZANÇLARA DÂHİL EDİLİR Mİ? 296
40. BORDRO HESABI İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİR Mİ? 296
41. BORDRO HESABI ÜCRET ŞEKİLLERİNE GÖRE DEĞİŞİR Mİ? 296
42. BORDRO HESABI ÇALIŞAN TİPİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Mİ? 298
43. KÜMÜLE GELİR VERGİSİ MATRAHI ÜCRETİN HESAPLANMASINI NASIL ETKİLER? 298
44. İŞÇİNİN AYLIK NET ÜCRET TUTARI NASIL HESAPLANIR? 299
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 301
1. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAMIŞTIR? 301
2. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASININ GEREKÇESİ NEDİR? 301
3. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDE HANGİ ÜCRET ESAS ALINMAKTADIR? 301
4. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARININ TESPİTİNDE HANGİ ÖLÇÜTLER ESAS ALINMAKTADIR? 301
5. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASINDA ÇOCUK TABİRİ NE ANLAMA GELİR? 302
6. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI YÖNÜNDEN PEŞİN OLARAK ÖDENEN ÜCRETLER HANGİ DÖNEMİN GELİRİ SAYILIR? 302
7. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR? 302
8. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASINDAN KİMLER YARARLANAMAZ? 303
9. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN YARARLANMA İÇİN ÜCRETLİLERİN HERHANGİ BİR BİLDİRİMDE BULUNMASINA GEREK VAR MIDIR? 303
10. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARININ ÜCRETLİNİN AYLIK HESAPLANAN VERGİSİNDEN FAZLA OLMASI DURUMUNDA FAZLA OLAN KISIM DİKKATE ALINIR MI? 303
11. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN ÜCRET GELİRLERİNİ YILLIK BEYANNAME İLE BİLDİRENLER YARARLANABİLİRLER Mİ? 303
12. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NASIL HESAPLANIR? 303
13. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN YILLIK TUTARININ AZAMİ SINIRI NEDİR? 304
14. YIL İÇERİSİNDE ASGARİ ÜCRET TUTARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASINDA DİKKATE ALINIR MI? 304
15. ÇOCUKLAR NE ZAMANA KADAR ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESABINDA DİKKATE ALINIR? 304
16. YIL İÇERİSİNDE İŞYERİ VEYA İŞVERENİ DEĞİŞEN ÜCRETLİLER NE ZAMANDA İTİBAREN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN YARARLANABİLİRLER? 304
17. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÜCRETİN HESAPLANMASINI NASIL ETKİLER? 304
18. ÇALIŞMAYAN VE HERHANGİ BİR GELİRİ OLMAYAN EŞİ İLE DÖRT ÇOCUĞU BULUNAN BİR ASGARİ ÜCRETLİNİN 2014 YILININ NİSAN AYINDA YARARLANABİLECEĞİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI NE KADARDIR? 305
19. 01.04.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRETLE ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN, ÜÇ ÇOCUĞU İÇİN NAFAKA VERMEKTE OLAN BİR BABANIN 2014 YILININ NİSAN AYINDA YARARLANABİLECEĞİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI NE KADARDIR? 306
20. EŞİ ÇALIŞAN VE İKİ ÇOCUĞU OLAN BİR ASGARİ ÜCRETLİNİN 2014 YILI NİSAN AYI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI NASIL HESAPLANIR? 307
21. BEKÂR OLAN VE İKİNCİ DERECE (AYLIK 400 TL) ENGELLİLİK İNDİRİMİNDEN YARARLANMAKTA OLAN BİR ÜCRETLİNİN 2014 YILI NİSAN AYI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI NASIL HESAPLANIR? 308
22. 2014 YILININ NİSAN AYINDA 15 GÜN ÇALIŞAN, EŞİ ÇALIŞAN VE BİR ÇOCUĞU BULUNAN BİR ASGARİ ÜCRETLİNİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI NASIL HESAPLANIR? 309
23. EŞİ ÇALIŞMAYAN VE ÇOCUĞU BULUNMAYAN ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN BİR ÜCRETLİNİN 2014 YILI NİSAN AYI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI NASIL HESAPLANIR? 310
İŞÇİYİ GÖZETME BORCU 312
1. GENİŞ ANLAMDA İŞÇİYİ GÖZETME BORCU NE ANLAM İFADE EDER? 312
2. İŞVERENİN GENİŞ ANLAMDA İŞÇİYİ GÖZETME BORCU KAPSAMINDA NELER YER ALIR? 312
3. İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN KORUNMASI NE ANLAMA GELİR? 313
4. İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİ GÖZETME BORCUNA AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI NEDİR? 313
5. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? 313
6. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÜLKEMİZDEKİ TEMEL DÜZENLEMELER NELERDİR? 314
7. İŞ KAZASI NEDİR? 315
8. İŞ KAZASI SAYILMASININ UNSURLARI NELERDİR? 316
9. MESLEK HASTALIĞI NEDİR? 316
10. İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR? 316
11. ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR? 318
EŞİT İŞLEM BORCU VE AYRIMCILIK TAZMİNATI 319
1. EŞİT İŞLEM BORCU NE ANLAMA GELİR? 319
2. EŞİT İŞLEM BORCUNUN ULUSLARARASI HUKUKİ DAYANAKLARI NELERDİR? 319
3. EŞİT İŞLEM BORCUNUN ULUSAL HUKUKİ DAYANAKLARI NELERDİR? 320
4. İŞ KANUNUNA GÖRE İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR? 321
5. SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNA GÖRE İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR? 321
6. İŞVERENİN İŞ İLİŞKİSİNİN KURULMASI ESNASINDA HANGİ DAVRANIŞLARI EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK OLUŞTURUR? 322
7. İŞVERENİN İŞ İLİŞKİSİNİN DEVAMI SIRASINDA HANGİ DAVRANIŞLARI EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK OLUŞTURUR? 322
8. İŞVERENİN İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ ESNASINDA HANGİ DAVRANIŞLARI EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK OLUŞTURUR? 323
9. EŞİT İŞLEM BORCU HER ALANDA VE MUTLAK ŞEKİLDE UYGULANABİLİR Mİ? 323
10. İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCUNUN MUTLAK ŞEKİLDE UYGULANACAĞI ALANLAR NELERDİR? 324
11. HANGİ HALLERDE EŞİT İŞLEM BORCU MUTLAK ŞEKİLDE UYGULANAMAZ? 324
12. EŞİT İŞLEM BORCU SOSYAL YARDIMLAR KONUSUNDA MUTLAK ŞEKİLDE UYGULANABİLİR Mİ? 324
13. İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRI DAVRANMASININ YAPTIRIMI NEDİR? 325
14. AYRIMCILIK TAZMİNATI NEDİR? 325
15. AYRIMCILIĞA MARUZ KALAN BİR İŞÇİ, AYRIMCILIK TAZMİNATI DIŞINDA İŞVERENDEN YOKSUN BIRAKILDIĞI HAKLARI DA TALEP EDEBİLİR Mİ? 326
16. AYRIMCILIK TAZMİNATININ VERİLME ŞARTLARI NELERDİR? 326
17. İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCUNUN HER ALANDA VE MUTLAK ŞEKİLDE UYGULANMASI MÜMKÜN MÜDÜR? 326
18. İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCUNUN MUTLAK ŞEKİLDE UYGULANACAĞI ALANLAR NELERDİR? 327
19. AYNI OLAY NEDENİYLE İŞÇİ HEM AYRIMCILIK TAZMİNATI VE HEM DE İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATINA HAK KAZANABİLİR Mİ? 327
20. AYRIMCILIK TAZMİNATI TALEP EDEBİLMEK İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ GEREKİR Mİ? 327
21. AYRIMCILIK TAZMİNATININ HESABINDA SOSYAL YARDIM VE EKLENTİ NİTELİĞİNDEKİ ÖDEMELER DİKKATE ALINIR MI? 327
22. AYRIMCILIK TAZMİNATI ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 327
23. AYRIMCILIK TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? 328
İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI TUTMA BORCU 329
1. ÖZLÜK HAKKI NEDİR? 329
2. İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI NEDİR? 329
3. KİŞİSEL BİLGİLERİN TOPLANMASI VE KORUNMASININ ULUSLARARASI HUKUKİ DAYANAKLARI NELERDİR? 329
4. İŞÇİLER HAKKINDA TOPLANAN BİLGİLERİN KULLANILMASI VE KORUNMASI KONUSUNDAKİ ULUSLARARASI ESASLAR NELERDİR? 330
5. İŞVERENİN İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI DÜZENLEMESİ ZORUNLU MUDUR? 330
6. İŞVERENLERİN İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI TUTMA BORCU KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR? 330
7. İŞÇİ ÖZLÜK İŞLEMLERİ VE İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI TUTULURKEN HANGİ HUSUSLARA DİKKAT ETMEK GEREKİR? 331
8. İŞÇİNİN ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER NELERDİR? 331
9. İŞÇİ İŞE ALINDIKTAN SONRA İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINA HANGİ BELGELER KONULABİLİR? 333
10. İŞYERİ UYGULAMALARI, YÜKSELMELER VE FESİHLERE DAYANAK OLUŞTURMASI BAKIMINDAN İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINA HANGİ BELGELER KONULABİLİR? 334
11. İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA YER ALMASI GEREKEN BELGELERİN ÜCRET BORDROSU İLE İLİŞKİSİ NEDİR? 334
12. İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDAKİ EKSİKLİKLERİN DOĞURABİLECEĞİ SONUÇLAR NELERDİR? 335
13. İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDAKİ BİLGİLERİN GİZLİ KALMASINI İŞVERENDEN TALEP EDEBİLİR Mİ? 335
14. İŞVEREN İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDAKİ BİLGİLERİ İLGİSİZ KİŞİLERE AÇIKLAYABİLİR Mİ? 336
15. İŞVEREN HANGİ HALLERDE İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI TUTMA BORCUNU İHLAL ETMİŞ OLUR? 336
16. İŞVERENİN İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI TUTMA BORCUNU İHLAL ETMESİNİN YAPTIRIMI NEDİR? 336
ÇALIŞMA SÜRELERİ 337
1. ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERE NİÇİN GEREK DUYULUR? 337
2. ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN İLK TEDBİRLER NE ZAMAN ALINMAYA BAŞLAMIŞTIR? 337
3. ÇALIŞMA SÜRESİ NE ANLAMA GELİR? 337
4. NORMAL HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ KAÇ SAATTİR? 338
5. CUMARTESİ GÜNÜ 5 SAAT ÇALIŞILAN İŞYERİNDE NORMAL GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ KAÇ SAATTİR? 338
6. NORMAL HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNE İLİŞKİN HÜKMÜN HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR? 338
7. ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN YASAL SINIRLAMALARIN HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR? 338
8. BİR SÜRENİN ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILMASI NE ANLAMA GELİR? 339
9. YOLDA YA DA SERVİS ARAÇLARINDA GEÇEN SÜRENİN ÇALIŞMA SÜRESİNDE SAYILABİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 339
10. İŞVEREN TARAFINDAN SIRF SOSYAL YARDIM AMACIYLA İŞÇİLERİN İŞYERİNE GÖTÜRÜLÜP GETİRİLMELERİ ESNASINDA ARAÇLARDA GEÇEN SÜRELER ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILIR MI? 340
11. ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER KANUNDA GÖSTERİLENLERLE SINIRLI MIDIR? 340
12. NORMAL ÇALIŞMA SÜRELERİNDE YEKNESAKLIĞI BOZAN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ NELERDİR? 340
13. İŞVEREN ÇALIŞMA SÜRELERİNİ İŞÇİLERE DUYURMAK ZORUNDA MIDIR? 340
14. İŞVEREN ÇALIŞMA SÜRELERİNİ BELGELEMEK ZORUNDA MIDIR? 341
YOĞUNLAŞTIRILMIŞ İŞ HAFTASI 342
1. NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİNİN HAFTANIN ÇALIŞILAN GÜNLERİNE FARKLI ŞEKİLDE DAĞITILABİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 342
2. YOĞUNLAŞTIRILMIŞ İŞ HAFTASI NEDİR? 343
3. DENKLEŞTİRME SÜRESİ NE ANLAMA GELİR? 343
4. YOĞUNLAŞTIRILMIŞ İŞ HAFTASI ÇALIŞMASI YAPILABİLECEK SÜRE SINIRLI MIDIR? 343
5. YOĞUNLAŞTIRILMIŞ İŞ HAFTASI ÇALIŞMASI NASIL UYGULANIR? 343
6. DENKLEŞTİRME İŞYERİNİN BİR BÖLÜMÜNDE UYGULANABİLİR Mİ? 344
7. DENKLEŞTİRME TEK BİR İŞÇİ İÇİN UYGULANABİLİR Mİ? 344
8. DENKLEŞTİRME DÖNEMİ İÇİNDE HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALAR FAZLA ÇALIŞMA SAYILIR MI? 344
9. DENKLEŞTİRME UYGULAMASINA GİDEN İŞVERENİN İŞÇİSİNİN RIZASINI ALMAMASI NASIL BİR HUKUKİ SONUÇ DOĞURUR? 344
10. ÖRTÜLÜ DENKLEŞTİRME NE ANLAMA GELİR? 344
DÖNEMSEL ÇALIŞMA 345
1. DÖNEMSEL ÇALIŞMA NEDİR? 345
2. DÖNEMSEL ÇALIŞMA NE TÜR İŞLERDE UYGULAMA ALANI BULUR? 345
3. DÖNEMSEL ÇALIŞMA OLARAK ADLANDIRILAN ÇALIŞMA BİÇİMİNDE DENKLEŞTİRME SÜRESİ NE KADARDIR? 345
4. DÖNEMSEL ÇALIŞMA BİÇİMİNDE GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR? 346
5. HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERE UYMAYAN İŞVEREN HAKKINDA PARA CEZASI UYGULANACAK MIDIR? 346
6. HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ NASIL UYGULANIR? 346
TELAFİ ÇALIŞMASI 348
1. TELAFİ ÇALIŞMASI NEDİR? 348
2. TELAFİ ÇALIŞMASININ AMACI NEDİR? 348
3. İŞÇİYE TELAFİ ÇALIŞMASI YAPTIRILABİLECEK HALLER NELERDİR? 348
4. İŞÇİYE TELAFİ ÇALIŞMASI YAPTIRABİLMEK İÇİN İŞYERİNDE İŞİN ZORUNLU NEDENLE DURMASI NE ANLAMA GELİR? 349
5. İŞÇİYE TELAFİ ÇALIŞMASI YAPTIRABİLMEK İÇİN İŞYERİNDE İŞİN ZORUNLU NEDENLE ASGARİ BİR SÜRE DURMASI GEREKİR Mİ? 349
6. İŞ KANUNUNA GÖRE İŞÇİYE TELAFİ ÇALIŞMASI YAPTIRILABİLECEK HALLER ZORUNLU NEDENLERLE İŞİN DURMASI İLE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLERDEN ÖNCE VEYA SONRA İŞYERİNİN TATİL EDİLMESİ HALİ İLE SINIRLI MIDIR? 349
7. İŞ KANUNUNA GÖRE İŞÇİYE TELAFİ ÇALIŞMASI YAPTIRILABİLECEK ZORUNLU NEDENLERE NELER ÖRNEK VERİLEBİLİR? 349
8. TELAFİ ÇALIŞMASI AÇISINDAN HER ZAMAN HAMMADDE TEMİN EDİLEMEMESİ ZORLAYICI NEDEN OLARAK KABUL EDİLEBİLİR Mİ? 350
9. YÖRESEL VEYA BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE YAPILAN KUTLAMA GÜNLERİNDE ÇALIŞILMAMASI HALİNDE SONRADAN TELAFİ ÇALIŞMASI YAPILABİLİR Mİ? 350
10. İŞÇİYE TELAFİ ÇALIŞMASI YAPTIRABİLMENİN KOŞULLARI NELERDİR? 350
11. TELAFİ ÇALIŞMASI İÇİN İŞÇİNİN ONAYI GEREKİR Mİ? 351
12. TELAFİ ÇALIŞMASININ YAPTIRILABİLECEĞİ SÜRELER SINIRSIZ MIDIR? 351
13. GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ SINIRLAMASINA RAĞMEN GÜNDE 11 SAAT BİR İŞÇİYE TELAFİ ÇALIŞMASI YAPTIRILABİLİR Mİ? 351
14. İŞÇİYE TATİL GÜNLERİNDE TELAFİ ÇALIŞMASI YAPTIRILABİLİR Mİ? 351
15. GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMAYI KABUL EDEN İŞÇİYE BU GÜNLERDE TELAFİ ÇALIŞMASI YAPTIRILABİLİR Mİ? 352
16. İŞÇİ KANUNİ YA DA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK KULLANDIĞI İZİNLER KARŞILIĞINDA TELAFİ ÇALIŞMASI YAPMAK ZORUNDA MIDIR? 352
17. TELAFİ ÇALIŞMASI FAZLA ÇALIŞMA VEYA FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA SAYILIR MI? 352
18. TELAFİ ÇALIŞMASI, BU ÇALIŞMAYI DOĞURAN SEBEP DOĞMADAN YAPTIRABİLİR Mİ? 352
19. HAFTANIN BEŞ İŞGÜNÜ ÇALIŞILAN VE CUMARTESİ ÇALIŞILMAYAN İŞYERLERİNDE İŞÇİYE CUMARTESİ GÜNÜ TELAFİ ÇALIŞMASI YAPTIRILABİLİR Mİ? 352
20. TELAFİ ÇALIŞMASI KARŞILIĞI İŞÇİYE HANGİ ÜCRET ÖDENİR 353
21. İŞVEREN ÇALIŞILMAYAN SÜRELER İÇİN TELAFİ ÇALIŞMASINI NE ZAMAN YAPTIRABİLİR? 353
22. İŞÇİNİN TELAFİ ÇALIŞMASININ YAPTIRILMASI GEREKEN 2 AYLIK SÜRE İÇERİSİNDE YASAL NEDENLERLE TELAFİ ÇALIŞMASI YAPAMAMASI DURUMUNDA TELAFİ ÇALIŞMASI YAPILMIŞ MI SAYILIR? 353
23. TELAFİ ÇALIŞMASI İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRELERİN HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR? 354
KISA ÇALIŞMA 355
1. KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ’NİN YASAL DAYANAĞI 4857 SAYILI İŞ KANUNU’MUDUR? 355
2. İŞ KANUNU’NUN 65. MADDESİNE DAYANILARAK HAZIRLANAN KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK HALEN YÜRÜRLÜKTE MİDİR? 355
3. KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN YASAL DAYANAĞI NEDİR? 355
4. KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HANGİ AMAÇLA GETİRİLMİŞ BİR DÜZENLEMEDİR? 356
5. KISA ÇALIŞMA NEDİR? 356
6. KISA ÇALIŞMA YAPILMASININ KOŞULLARI NELERDİR? 356
7. GENEL EKONOMİK KRİZ NE DEMEKTİR? 357
8. SEKTÖREL KRİZ NE DEMEKTİR? 357
9. BÖLGESEL KRİZ NE DEMEKTİR? 358
10. ZORLAYICI SEBEPLER NE ANLAMA GELİR? 358
11. İŞ HUKUKU AÇİSİNDAN ZORLAYİCİ SEBEP SAYİLAMAYACAK HALLERE NELER ÖRNEK VERİLEBİLİR? 358
12. İŞYERİNDE ÇALIŞMANIN TAMAMEN VEYA KISMEN DURMASI YA DA ÇALIŞMA SÜRELERİNİN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTILMASI NE ANLAMA GELİR? 358
13. KISA ÇALIŞMA YAPILMASINI TALEP EDEN İŞVEREN HANGİ KURUMA BAŞVURUR? 359
14. İŞVEREN KISA ÇALIŞMA TALEBİNE YÖNELİK BİLDİRİMİNDE HANGİ HUSUSLARI BELİRTMEK ZORUNDADIR? 359
15. KİSA ÇALİŞMA TALEP BİLDİRİMİNE İŞÇİ MUVAFAKATLERİNİN EKLENMEMESİ KİSA ÇALİŞMA TALEBİNE İLİŞKİN ŞEKİL YÖNÜNDEN BİR EKSİKLİK MİDİR? 359
16. İŞVERENİN KISA ÇALIŞMA TALEBİ HANGİ YÖNLERDEN DEĞERLENDİRİLİR? 360
17. TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HANGİ HALLERDE KISA ÇALIŞMA TALEBİNİ ŞEKİL YÖNÜNDEN REDDEDER? 360
18. TÜRKİYE İŞ KURUMU KISA ÇALIŞMA TALEBİYLE KENDİSİNE YAPILAN TÜM BAŞVURULARI KABUL EDER Mİ? 360
19. KISA ÇALIŞMA TALEBİ BİLGİ FORMU VE KISA ÇALIŞMA BİLDİRİM LİSTESİ NEDİR? 361
20. TÜRKİYE İŞ KURUMU’NCA KİSA ÇALİŞMA İNCELEME TALEBİ DEĞERLENDİRME RAPORU NASİL HAZİRLANMAKTADİR? 361
21. İŞVEREN KISA ÇALIŞMAYI İŞYERİNİN BÜTÜNÜNDE UYGULAMAK ZORUNDA MIDIR? 362
22. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR? 362
23. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI NELERDİR? 362
24. İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANMANIN KOŞULLARI NELERDİR? 362
25. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ NEDİR? 363
26. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN MİKTARI NEDİR? 363
27. KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMASINDAN HANGİ KURUM SORUMLUDUR? 363
28. KISA ÇALIŞMA ÖDEĞİ HANGİ SÜRE ÜZERİNDEN VERİLİR? 363
29. ZORLAYICI SEBEPLERLE KISA ÇALIŞMA YAPILMASI HALİNDE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAR? 363
30. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILABİLİR Mİ? 364
31. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? 364
32. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HACİZ, DEVİR VEYA TEMLİK EDİLEBİLİR Mİ? 364
33. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN MİKTARI BAKIMINDAN YAŞ ÖNEM ARZ EDER Mİ? 364
34. KISA ÇALIŞMA İLE KISMİ ÇALIŞMA ARASINDAKİ BENZERLİK VE FARKLILIKLAR NELERDİR? 364
35. KISA ÇALIŞMA İLE ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARMA AYNI ANLAMA MI GELİR 365
36. KISA ÇALIŞMA İLE TELAFİ ÇALIŞMASI ARASINDA BENZERLİK VAR MIDIR? 365
37. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENİR? 365
38. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALAN İŞÇİNİN SAĞLIK SİGORTASI PRİMİNİ İŞVEREN Mİ ÖDER? 365
39. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HANGİ HALLERDE DURDURULUR? 366
40. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HANGİ HALLERDE KESİLİR? 366
41. KISA ÇALIŞMANIN ERKEN SONA ERMESİ DURUMUNDA İŞVEREN NE YAPAR? 366
42. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIR? 366
KISA SÜRELİ ÇALIŞMA 368
1. NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİNDEN AZ ÇALIŞMA YA DA KISA SÜRELİ ÇALIŞMA NE ANLAMA GELİR? 368
2. İŞÇİNİN GÜNDE EN ÇOK 7,5 SAAT ÇALIŞTIRILABİLECEĞİ İŞLER NELERDİR? 368
3. İŞÇİNİN GÜNDE 7,5 SAATTEN DAHA KISA SÜREYLE ÇALIŞTIRILABİLECEĞİ İŞLER NELERDİR? 373
4. İŞÇİYE GÜNDE EN ÇOK 7,5 SAAT VE DAHA KISA SÜRELERLE ÇALIŞTIRILABİLECEĞİ İŞLERDE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILABİLİR Mİ? 374
5. KISA SÜRELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLER, GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SONRA BAŞKA BİR İŞTE ÇALIŞTIRILABİLİRLER Mİ? 374
6. İŞÇİYE KISA SÜRELİ İŞLERDE HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞİ YAPTIRILABİLİR Mİ? 375
7. FAZLA ÇALIŞMALARI YASAK OLDUĞU HALDE KISA SÜRELİ İŞLERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILMASININ HUKUKİ SONUCU NEDİR? 375
8. KISA SÜRELİ İŞLERDE İŞVERENİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MIDIR? 375
9. İŞYERİNDE YAPILAN İŞLERİN KISA GÜNDE EN ÇOK 7,5 SAAT VE DAHA ÇALIŞTIRILABİLECEK İŞLERDEN OLUP OLMADIĞINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ? 375
ARA DİNLENMESİ 377
1. ARA DİNLENMESİ NEDİR? 377
2. ARA DİNLENMESİNİN AMACI NEDİR? 377
3. ARA DİNLENME SÜRELERİ NE KADARDIR? 377
4. ARA DİNLENME SÜRELERİNİN UYGULANMASI YÖNÜNDEN İŞİN SÜREKLİ YA DA SÜREKSİZ OLUŞU ÖNEM TAŞIR MI? 378
5. GECE VARDİYASI İLE GÜNDÜZ VARDİYASI ARASINDA ARA DİNLENMESİNİN KULLANILMASI BAKIMINDAN BİR FARKLILIK VAR MIDIR? 378
6. ARA DİNLENMESİNE İLİŞKİN HÜKMÜN HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR? 378
7. İŞ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN ARA DİNLENME SÜRELERİNİN KISALTILMASINA VEYA TAMAMEN ORTADAN KALDIRILMASINA YÖNELİK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİ MİDİR? 378
8. İŞÇİYE ARA DİNLENMESİ YERİNE PARA VERİLMESİNİ ÖNGÖREN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİ MİDİR? 379
9. ARA DİNLENMESİNİN İŞÇİLERE ARALIKSIZ OLARAK TEK SEFERDE KULLANDIRILMASI ZORUNLU MUDUR? 379
10. ARA DİNLENMELERİ HANGİ HUSUSLAR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK DÜZENLENİR? 379
11. İŞ KANUNUNA GÖRE ARA DİNLENMESİ ÇALIŞMANIN BAŞINDA YA DA SONUNDA VERİLEBİLİR Mİ? 379
12. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE SİGARA İÇİLMESİ YASAK OLAN YERLERDE ÇALIŞAN İŞÇİLER İÇİN KABUL EDİLMİŞ OLAN SİGARA MOLAMISININ BÜTÜN İŞÇİLERE UYGULANMASI İSTENEBİLİR Mİ? 380
13. ARA DİNLENMESİ NASIL İLAN EDİLİR? 380
14. İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ İŞ KANUNUNUN ARA DİNLENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİ HANGİ HALLERDE İHLAL EDER? 380
15. ARA DİNLENMESİNE İLİŞKİN KANUN HÜKÜMLERİNE UYULMAMASININ YAPTIRIMI NEDİR? 381
16. ARA DİNLENME SÜRELERİNİN ÜST SINIRI VAR MIDIR? 381
17. İŞÇİ ARA DİNLENME SÜRESİ İÇERİSİNDE ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ? 381
18. ARA DİNLENME SÜRELERİ ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILIR MI? 381
19. İŞÇİYE ARA DİNLENMESİ VERİLMEMİŞ VE ÇALIŞTIRILMIŞSA BU SÜREYE İLİŞKİN ÜCRET ÖDENİR Mİ? 381
20. ARA DİNLENMESİ VERİLMEYEREK ÇALIŞTIRILAN İŞÇİYE ÖDENECEK ÜCRETİN MİKTARI NEDİR? 381
21. İŞ KANUNUNUNDA ÖNGÖRÜLEN ARA DİNLENME SÜRELERİNİN ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILMAYACAĞINA İLİŞKİN HÜKMÜN HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR? 382
22. ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLANIRKEN ARA DİNLENME SÜRESİ HESABA KATILIR MI? 382
23. SÖZLEŞMELERLE ARA DİNLENME SÜRESİNİN ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILMASI KARARLAŞTIRILABİLİR Mİ? 382
24. İŞÇİ ARA DİNLENME SÜRESİ İÇERİSİNDE ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ? 382
25. ARA DİNLENME SÜRESİ İÇERİSİNDE KENDİSİNDEN ÇALIŞMASI İSTENEN İŞÇİ BUNA UYMAK ZORUNDA MIDIR? 382
26. İŞÇİ VERİLMİŞ OLAN ARA DİNLENMESİNİ İŞVERENİN EMİR VE TALİMATLARINI BEKLEYEREK GEÇİRİRSE ARA DİNLENMESİ YAPMIŞ SAYILIR MI? 382
27. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE ARA DİNLENMESİNİN ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILACAĞINA İLİŞKİN BİR HÜKÜM OLMASINA RAĞMEN İŞÇİ ARA DİNLENMESİNDE ÇALIŞTIRILMIŞSA, ARA DİNLENME SÜRESİ FAZLA ÇALIŞMA SAYILIR MI? 383
28. İŞVERENİN İŞÇİLERE İŞ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN ARA DİNLENME SÜRELERİNİN DIŞINDA AYRICA SAĞLADIĞI DİNLENME SÜRELERİ ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILIR MI? 383
29. BİR İŞYERİNDE İŞÇİLERE ARA DİNLENMESİNİN TOPLUCA KULLANDIRILMASI ZORUNLU MUDUR? 383
30. DÖNEMSEL ÇALIŞMA YAPILAN İŞLERDE ARA DİNLENMESİ NASIL VERİLİR? 383
31. HAREKET HALİNDEKİ TAŞITLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE ARA DİNLENMESİ NEREDE VERİLİR? 384
32. İŞÇİ ARA DİNLENME SÜRESİNİN KULLANMA KONUSUNDA TAMAMIYLA SERBEST MİDİR? 384
33. İŞÇİNİN ARA DİNLENME SÜRESİNİ SERBESTÇE KULLANABİLMESİNİN İSTİSNASI VAR MIDIR? 384
34. TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE İŞÇİLERİN DİNLENME SIRASINDA İŞYERİNİ TERKETMEYECEKLERİNE İLİŞKİN HUKÜM KONULABİLİR Mİ? 384
35. ARA DİNLENMESİNİN İŞYERİNDE GEÇİRİLMESİ, ARA DİNLENMESİNİN KULLANDIRILMADIĞI ANLAMINA GELİR Mİ? 385
36. ARA DİNLENMESİNİN İŞYERİNDE GEÇİRİLMESİ İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞI ANLAMINA MI GELİR? 385
37. İŞ GÖRMEYE HAZIR BULUNMASI HALİ İLE İŞLETME FAALİYET VE GEREKLERİ DOLAYISIYIYLA ARA DİNLENMESİNİ İŞYERİNDE GEÇİREN İŞÇİ ÜCRETE HAK KAZANIR MI? 385
38. ARA DİNLENME SÜRESİNDE FİİLEN ÇALIŞILDIĞINI KİM İSPATLA YÜKÜMLÜDÜR? 385
39. İŞVERENİN İŞÇİLERİN ARA DİNLENMESİNİ GEÇİRECEKLERİ FİZİKSEL ÇEVRE KONUSUNDA YÜKÜMLÜLÜKLERİ VAR MIDIR? 386
40. ARA DİNLENMELERİ BAKIMINDAN TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMA NASILDIR? 386
GECE ÇALIŞMASI VE POSTALAR HALİNDE ÇALIŞMA 387
1. GECE ÇALIŞMASI NEDİR? 387
2. İŞ KANUNUNDA GECE ÇALIŞMASI DÜZENLEMESİNE NEDEN İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR? 387
3. GECE POSTASI NEDİR? 387
4. GECE DÖNEMİNİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ? 387
5. GECE ÇALIŞMASI NASIL UYGULANIR? 388
6. GECE POSTALARINDA ÇALIŞMA SÜRESİNİN AZAMİ SINIRI VE İSTİSNASI NEDİR? 388
7. İŞÇİNİN ÇALIŞMASININ BİR BÖLÜMÜNÜN GÜNDÜZ VE BİR BÖLÜMÜNÜN GECEYE RASTLAMASI DURUMUNDA, YAPILAN ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI SAYILIR MI? 388
8. GECE ÇALIŞMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKÜMLERİNE UYULMAMASININ YAPTIRIMI NEDİR? 389
9. POSTALAR HALİNDE ÇALIŞMA NEDİR? 389
10. POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRMAK İÇİN İZNE GEREK VAR MIDIR? 389
11. İŞVEREN POSTALAR HALİNDE ÇALIŞMAYI NASIL İLAN EDER? 390
12. İŞÇİ POSTALARI SAYISI NASIL DÜZENLENİR? 390
13. 18 YAŞINI DOLDURMUŞ KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMALARININ USUL VE ESASLARININ HUKUKİ DAYANAĞI NEDİR? 390
14. GECE VE GÜNDÜZ İŞLETİLEN VE NÖBETLEŞE İŞÇİ POSTALARI KULLANILAN İŞLERDE POSTALAR NASIL DÜZENLENİR? 391
15. İŞÇİLERİN POSTALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 391
16. İŞÇİ POSTALARI DEĞİŞİMİNDE İŞÇİLERE DİNLENME SÜRESİ VERİLİR Mİ? 391
17. GECE POSTASINDA KİMLER ÇALIŞTIRILAMAZ? 391
18. KADIN İŞÇİLER GECE POSTALARINDA NE KADAR SÜRE İLE ÇALIŞTIRILABİLİRLER? 391
19. KADIN İŞÇİLER GECE POSTALARINDA İŞE NASIL GİDİP GELİRLER? 391
20. GECE POSTALARINDA ÇALIŞAN KADIN İŞÇİLER İÇİN SAĞLIK RAPORU GEREKİR Mİ? 392
21. GECE POSTALARINDA EŞLERİN AYNI ZAMANDA ÇALIŞTIRILMASI MÜMKÜN MÜDÜR? 392
22. İŞVEREN GEBELİK VE ANALIK HALİNDE GECE POSTALARINDA KADIN İŞÇİ ÇALIŞTIRABİLİR Mİ? 392
23. İŞVEREN POSTA SAYISINI ARTIRILMASI İLE İŞÇİ ÜCRETİNDEN İNDİRİM YAPABİLİR Mİ? 392
24. POSTALAR HALİNDE ÇALIŞMADA İŞÇİLERE ARA DİNLENMESİ VERİLİR Mİ? 392
25. BİR POSTADA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HEPSİ ARA DİNLENMESİNİ AYNI ANDA MI KULLANIR? 393
26. POSTALAR HALİNDE ÇALIŞMADA HAFTA TATİLİ İZNİ VERMEK ZORUNLU MUDUR? 393
27. POSTALAR HALİNDE ÇALIŞMADA İŞÇİLERİN İSİM LİSTESİNİN BİLDİRİMİ ZORUNLU MUDUR? 393
28. POSTALAR HALİNDE ÇALIŞMADA İŞÇİ SAĞLIK RAPORLARININ BİLDİRİMİ ZORUNLU MUDUR? 393
HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ 394
1. HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ NE ANLAM İFADE EDER? 394
2. HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ KİMLERE YAPTIRILABİLİR? 394
3. HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİNİN NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ İÇİNDE YAPILMASI DURUMUNDA HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ALANI BULUR MU? 394
4. HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİNİN NORMAL İŞ SÜRELERİNDE YAPTIRILABİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 395
5. HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİNİN ASIL İŞE İLİŞKİN GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRELERİNDEN ÖNCE VEYA SONRA YAPTIRILABİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 395
6. HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİNİN NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ İÇERİSİNDE VE ASIL İŞE İLİŞKİN GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRELERİNDEN ÖNCE VEYA SONRA YAPTIRILMASI NASIL OLUR? 395
7. HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ YAPMAK ÜZERE İŞYERİNİN ASIL İŞÇİLERİNDE AYRI OLARAK VE YALNIZCA BU İŞLERİ YAPMAK ÜZERE İŞİ ALINAN İŞÇİLER İŞYERİNİN ASIL İŞÇİSİ SAYILIR MI? 396
8. HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞİ YAPTIRILACAK İŞÇİ SAYISI NE KADARDIR? 396
9. HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ HEP AYNI KİŞİLERE YAPTIRILABİLİR Mİ? 396
10. HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİNİN SÜRESİ NEDİR? 396
11. HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN SEÇİMİ HANGİ ÖLÇÜTLERE GÖRE YAPILIR? 397
12. HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİNİ YAPAN İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE DİNLENME İMKÂNI NASIL VERİLİR? 397
13. BİR İŞYERİNDE EK OLARAK HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİNİ DE YAPAN İŞÇİLERE ÖDENECEK ÜCRETİN MİKTARI NEDİR? 397
14. BİR İŞYERİNDE EK OLARAK HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİNİ DE YAPAN İŞÇİLER BU İŞLERE AYRILAN SAATLERDE BAŞKA BİR İŞTE ÇALIŞTIRILABİLİRLER Mİ? 398
FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA 399
1. FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA NEDİR? 399
2. İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNİN KAPSAMINA TÜM FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA TÜRLERİ GİRER Mİ? 399
3. İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMA SAYILIR MI? 400
4. İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN HER ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMA SAYILIR MI? 400
5. DENKLEŞTİRME SİSTEMİNİN UYGULANDIĞI HALLERDE FAZLA ÇALIŞMA YAPILIP YAPILMADIĞI NASIL SAPTANIR? 400
6. FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ARASINDAKİ FARKLILIKLAR NELERDİR? 401
7. İŞÇİLERE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILABİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 401
8. İŞÇİYE HANGİ ZORUNLU HALLERDE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILABİLİR? 401
9. İŞÇİYE ZORUNLU HALLERDE NE KADAR SÜREYLE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILABİLİR? 402
10. TÜM FAZLA ÇALIŞMA HALLERİNDE YAPILACAK FAZLA ÇALIŞMALAR İÇİN İŞÇİLERİN ONAYI ARANIR MI? 402
11. FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA İÇİN İŞÇİLERDEN ONAY NASIL ALINIR? 403
12. İŞÇİNİN İVŞEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİNİN TALİMATI OLMADAN NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİNİN DIŞINDA İŞYERİNDE ÇALIŞMASI FAZLA ÇALIŞMA SAYILIR MI? 403
13. FAZLA ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİ FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ YERİNE SERBEST ZAMAN KULLANMA İSTEĞİNDE BULUNABİLİR Mİ? 403
14. İŞÇİNİN SERBEST ZAMAN HAKKINDAN YARARLANABİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 403
15. İŞÇİ SERBEST ZAMAN KULLANMA İSTEĞİNDEN VAZGEÇİP BUNUN YERİNE ZAMLI ÜCRET TALEP EDEBİLİR Mİ? 404
16. TÜM FAZLA ÇALIŞMA HALLERİNDE İŞÇİYE SERBEST ZAMAN KULLANDIRILABİLİR Mİ? 404
17. İŞÇİYE SERBEST ZAMAN KANUNDAN VE SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN TATİL VE İZİN GÜNLERİNDE KULLANDIRILABİLİR Mİ? 404
18. İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA YA DA FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YAPMASI HALİNDE ZAMLI ÜCRET VEYA SERBEST ZAMAN KULLANMA İSTEĞİNİ NE ZAMAN AÇIKLAMASI GEREKİR? 405
19. İŞÇİYE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILABİLECEK OLAĞANÜSTÜ HALLER NELERDİR? 405
20. HERHANGİ BİR AYRIM YAPMAKSIZIN HER TÜR İŞTE FAZLA ÇALIŞMA YAPILABİLİR Mİ? 406
21. HERHANGİ BİR AYRIM YAPMAKSIZIN TÜM İŞÇİLERE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILABİLİR Mİ? 406
22. KANUNİ HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİ AŞAN, HAFTANIN YEDİNCİ GÜNÜ YAPILAN ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMA SAYILIR MI? 407
23. FAZLA ÇALIŞMADAN ÖNCE VERİLEN ARA DİNLENME SÜRESİ FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILIR MI? 407
24. FAZLA ÇALIŞMA İÇİN ÖNGÖRÜLMÜŞ AZAMİ SÜRE SINIRI VAR MIDIR? 407
25. GENEL TATİL GÜNLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMA SAYILIR MI? 407
26. KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLER FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ TALEP EDEBİLİRLER Mİ? 407
27. ON ALTI YAŞINDAKİ BİR İŞÇİ FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ TALEP EDEBİLİR Mİ? 407
28. İŞ SÖZLEŞMESİ İLE İŞÇİNİN ÜCRETİNE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ DÂHİL EDİLEBİLİR Mİ? 408
29. İŞÇİYE ÖDENECEK FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ FAZLA ÇALIŞMA HALLERİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Mİ? 408
30. FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ÜCRETİNİN MİKTARI FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İLE AYNI MIDIR? 408
31. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR? 408
32. FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ÜCRETİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ NEDİR? 409
33. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAĞINA FAİZ UYGULANIR MI? 409
34. FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINDA HAKKANİYET İNDİRİMİNE GİDİLEBİLİR Mİ? 410
35. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR? 410
36. PARÇA BAŞINA VE YAPILAN İŞ MİKTARINA GÖRE ÜCRET ÖDENEN İŞLERDE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR? 414
37. YÜZDE USULÜNÜN UYGULANDIĞI İŞYERLERİNDE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ NASIL ÖDENİR? 414
38. FAZLA ÇALIŞMA VEYA FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YAPILDIĞININ İSPATI KİME AİTTİR? 414
39. İŞVERENİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YAPILDIĞINI BELGELEMESİ GEREKİR Mİ? 414
40. İŞ KANUNUNDAKİ FAZLA ÇALIŞMA HÜKÜMLERİNE UYULMAMASININ YAPTIRIMI NEDİR? 415
HAFTA TATİLİ 416
1. HERHANGİ BİR AYRIM YAPMAKSIZIN TÜM İŞYERLERİNDE PAZAR GÜNÜ TATİL YAPILMASI ZORUNLU MUDUR? 416
2. HAFTA TATİLİ İZNİNİN İŞÇİYE PAZAR GÜNÜ KULLANDIRILMASI ZORUNLU MUDUR? 417
3. HAFTA TATİLİ ÜCRETİNE HAK KAZANABİLMENİN KOŞULLARI NELERDİR? 417
4. HAFTA TATİLİ ÜCRETİNE HAK KAZANMAK İÇİN FİİLEN ÇALIŞILMADIĞI HALDE HANGİ SÜRELER ÇALIŞILMIŞ GİBİ HESABA KATILIR? 417
5. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ İŞÇİYE ÖDENMEKTE OLAN ÜCRET ŞEKLİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Mİ? 418
6. AYLIK ÜCRETLE İŞE GİRİP DE HASTA, İZİNLİ VEYA ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE MAZERETLİ OLDUĞU HALLERDE DAHİ ÜCRETİ TAM OLARAK ÖDENEN İŞÇİLER HAFTA TATİLİ ÜCRETİNE HAK KAZANIR MI? 418
7. BİR İŞYERİNDE İŞİN BİR HAFTADAN FAZLA BİR SÜRE İLE TATİL EDİLMESİNİ GEREKTİREN ZORLAYICI SEBEPLERİN ORTAYA ÇIKMASI DURUMUNDA İŞÇİYE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ÖDENİR Mİ? 419
8. GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALAN İŞÇİLERE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ÖDENİR Mİ? 419
9. GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALMAKTA OLAN İŞÇİNİN HAFTA TATİLİ ÜCRETİ FARKLI MIDIR? 419
10. HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÜCRETİ ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE DEĞİŞİR Mİ? 419
11. HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ KADAR BİR ÇALIŞMA YAPMAYANLAR HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞILMASI HALİNDE HAFTA TATİLİ ÜCRETİNE HAK KAZANIR MI? 420
12. DENKLEŞTİRME ESASININ UYGULANDIĞI HALLERDE HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞILMASI HALİNDE HAFTA TATİLİ ÜCRETİNE HAK KAZANILIR MI? 420
13. HAFTA TATİLİ İZNİNİ HAFTANIN DİĞER BİR GÜNÜNDE YAPAN İŞÇİ AÇISINDAN HAFTA TATİLİ ÜCRETİ FARKLI MIDIR? 420
14. İŞÇİ HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞMASI KARŞILIĞINDA SERBEST ZAMAN TALEP EDEBİLİR Mİ? 420
15. İŞÇİNİN UZUN YILLAR HAFTA TATİLİ YAPMADAN ÇALIŞTIĞINI İDDİA ETMESİ YERİNDE MİDİR? 420
16. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ HANGİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANIR? 421
17. GEÇMİŞ DÖNEME İLİŞKİN HAFTA TATİLİ ÜCRETİ TALEPLERİNDE YAPILACAK HESAPLAMADA HANGİ ÜCRET ESAS ALINMALIDIR? 421
18. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 421
19. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN İŞLER Mİ? 421
20. HAFTA TATİLİ ÜCRETİNİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİNİN YAPTIRIMI NEDİR? 422
21. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR? 422
22. KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HALİNDE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ NASIL ÖDENİR? 423
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL 424
1. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNİN YASAL DAYANAĞI NEDİR? 424
2. ULUSAL BAYRAM NEDİR? 424
3. GENEL TATİL GÜNÜ NEDİR? 424
4. HANGİ GÜNLER, ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİDİR? 424
5. İŞÇİYE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ İÇİN ÜCRET ÖDENİR Mİ? 425
6. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMESİ İÇİN İŞÇİNİN ONAYI GEREKLİ MİDİR? 425
7. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜ ÇALIŞAN İŞÇİYE ÜCRET ÖDEME YERİNE BAŞKA BİR İZİN KULLANDIRILABİLİR Mİ? 425
8. GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALAN İŞÇİLERE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ ÖDENİR Mİ? 426
9. GEÇMİŞ DÖNEME İLİŞKİN ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ TALEPLERİNDE YAPILACAK HESAPLAMADA HANGİ ÜCRET ESAS ALINMALIDIR? 426
10. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜ İLE HAFTA TATİLİNİN ÜST ÜSTE GELMESİ HALİNDE ÜCRET NASIL ÖDENİR? 426
11. MAKTU AYLIK ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETLERİ FARKLI MIDIR? 426
12. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMA SAYILIR MI? 426
13. ÇALIŞILMAYAN CUMARTESİ GÜNÜ İLE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜNÜN ÇAKIŞMASI HALİNDE İŞÇİYE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ ÖDENİR Mİ? 427
14. HANGİ ÖDEMELER ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİNE DÂHİL DEĞİLDİR? 427
15. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİNİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİNİN YAPTIRIMI NEDİR? 427
16. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASININ YAPTIRIMI NEDİR? 427
17. İŞ SÖZLEŞMELERİNE VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE İŞÇİLERİN ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNE İLİŞKİN HAKLARINA AYKIRI HÜKÜMLER KONULABİLİR Mİ? 428
18. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞIP ÇALIŞMAMAYA GÖRE İŞÇİYE ÖDENECEK ÜCRET DEĞİŞİR Mİ? 428
19. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR? 428
YILLIK ÜCRETLİ İZİN 430
1. YILLIK İZİN NİÇİN VERİLİR? 430
2. YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANABİLMENİN KOŞULLARI NELERDİR? 430
3. YILLIK ÜCRETLİ İZİN İÇİN ÖNGÖRÜLEN BİR YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİ NASIL HESAPLANIR? 430
4. FİİLEN ÇALIŞMADIĞI HALDE HANGİ SÜRELER YILLIK ÜCRETLİ İZNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR? 431
5. İŞ KANUNUNUNDA ÖNGÖRÜLEN ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN HALLERE BENZER HALLER YILLIK ÜCRETLİ İZNİN HESABINDA DİKKATE ALINABİLİR Mİ? 432
6. İŞ KANUNUNDA ÖNGÜRÜLEN ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN HALLER, YILLIK ÜCRETLİ İZNİN HESABINDA OLDUĞU GİBİ, YİNE İŞ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN BELİRLİ BİR SÜREYE BAĞLI DİĞER HAKLARIN ELDE EDİLMESİNDE DİKKATE ALINABİLİR Mİ? 432
7. İŞ KANUNU KAPSAMINA GİREN BİR İŞYERİNDE ÇALIŞAN BİR İŞÇİ BU DÖNEME İLİŞKİN HAK KAZANDIĞI YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ SÖZ KONUSU İŞYERİNİN İŞ KANUNU KAPSAMI DIŞINDA KALMASI DURUMUNDA DA KULLANABİLİR Mİ? 432
8. BİR İŞYERİNDE ÇALIŞIRKEN EMEKLİ OLUP AYNI İŞYERİNE TEKRAR GİREN İŞÇİNİN ÖNCEKİ ÇALIŞMASI YILLIK İZİN SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 433
9. AYNI İŞVERENİN İŞ KANUNU KAPSAMINDA BULUNMAYAN İŞYERLERİNDE GEÇİRİLEN SÜRELER, YILLIK ÜCRETLİ İZİNDE HESABA KATILIR MI? 433
10. FARKLI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GEÇEN SÜRELER YILLIK ÜCRETLİ İZİNDE HESABA KATILIR MI? 433
11. KISMİ SÜRELİ VEYA ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞAN İŞÇİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VAR MIDIR? 433
12. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİYLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VAR MIDIR? 434
13. NİTELİKLERİNDEN DOLAYI BİR YILDAN AZ SÜREN MEVSİMLİK VEYA KAMPANYA İŞLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VAR MIDIR? 434
14. ÖNCE MEVSİMLİK İŞTE ÇALIŞTIRILIP SONRADAN DAİMİ İŞE GEÇİRİLEN İŞÇİNİN MEVSİMLİK İŞTE GEÇİRDİĞİ SÜRE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 435
15. AÇTIĞI İŞE İADE DAVASINI KAZANIP İŞE İADE EDİLEN İŞÇİNİN BOŞTA GEÇİRDİĞİ SÜRE YILLIK ÜCRETLİ İZNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 435
16. İŞYERİNİN DEVRİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKINI ORTADAN KALDIRIR MI? 435
17. YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ KIDEME GÖRE DEĞİŞİR Mİ? 435
18. İŞ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ ARTIRILABİLİR Mİ? 436
19. 26 MART 2014 TARİHİNDE İŞ KANUNU KAPSAMINA GİREN BİR İŞYERİNDE İŞE BAŞLAYAN İŞÇİ YILLIK ÜCRETLİ İZNE NE ZAMAN HAK KAZANIR VE HAK KAZANDIĞI BU İZNİ NE ZAMAN KULLANABİLİR? 436
20. YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNİN HESABINDA YILLIK ÜCRETLİ İZNİ HAK ETTİĞİ TARİH Mİ? YOKSA YILLIK ÜCRETLİ İZNİ KULLANACAĞI TARİH Mİ ESAS ALINIR? 436
21. KULLANILMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZNİN BİR SONRAKİ YILA YA DA YILLARA ERTELENMESİ MÜMKÜN MÜ? 437
22. ARD ARDA BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNİN ZİNCİRLEME ETKİ İLE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE DÖNÜŞMESİ HALİNDE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ NASIL BELİRLENİR? 437
23. YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANMA YÖNÜNDEN İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRLİ YA DA BELİRSİZ SÜRELİ OLUŞUNUN BİR ETKİSİ VAR MIDIR? 437
24. YILLIK İZİN SÜRESİNE RASTLAYAN ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ YILLIK İZİN SÜRESİNDEN SAYILIR MI? 437
25. YILLIK İZİN SÜRESİNE RASTLAYAN HAFTA TATİLİ GÜNLERİ YILLIK İZİN SÜRESİNDEN SAYILIR MI? 437
26. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNİN HAFTA TATİLİ GÜNÜ İLE ÇAKIŞMASI HALİNDE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ NASIL HESAPLANIR? 438
27. CUMARTESİ ÇALIŞMA YAPILMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞILMAYAN CUMARTESİ GÜNÜ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNE EKLENİR Mİ? 438
28. YILLIK İZİN SÜRESİ İLE İŞÇİNİN İSTİRAHATLI BULUNDUĞU DÖNEMDE VEYA EVLENME, ÖLÜM, DOĞUM GİBİ ÖZEL DURUMLARDA İŞVEREN TARAFINDAN VERİLMİŞ İZİNLERİN ÇAKIŞMASI HALİNDE BU SÜRELER YILLIK İZİN SÜRESİNE EKLENİR Mİ? 438
29. ÜCRETSİZ YOL İZNİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNE EKLENİR Mİ? 438
30. İŞVEREN İŞÇİNİN YOL İZNİ TALEBİNİ REDDEDEBİLİR Mİ? 438
31. İŞVEREN ÜCRETSİZ YOL İZNİNİ KULLANMADAN İŞE DÖNEN İŞÇİYİ İŞE BAŞLATMAK ZORUNDA MIDIR? 439
32. YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ ÜÇE BÖLÜNMÜŞ ŞEKİLDE KULLANACAK OLAN İŞÇİYE İŞVEREN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN SÜRENİN ÜZERİNDE YOL İZNİ VERMEK ZORUNDA MIDIR? 439
33. İŞÇİ YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ İSTEDİĞİ ZAMAN KULLANABİLİR Mİ? 439
34. YILLIK ÜCRETLİ İZNİN NE ZAMAN KULLANILACAĞINA KİM KARAR VERİR? 440
35. YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ KULLANMAK İSTEYEN İŞÇİ NE YAPMALIDIR? 440
36. İŞÇİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN TALEBİNDE HANGİ BİLGİLERE YER VERİLİR? 440
37. YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİN YILIN HANGİ DÖNEMİNDE VERİLMESİ GEREKTİĞİ KONUSUNDA İŞVEREN KARAR ALIRKEN HER ZAMAN İZİN KURULUNA DANIŞMAK ZORUNDA MIDIR? 440
38. HER İŞYERİNDE İZİN KURULU OLUŞTURULMASI ZORUNLU MUDUR? 441
39. İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİ SEÇİLMEMİŞ İŞYERLERİNDE İZİN KURULLARININ YAPMASI GERKEN İŞLEM VE İŞLER KİMLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜR? 441
40. İŞVEREN İZİN KURULU SEÇİM İLANININ NE ŞEKİLDE YAPAR 441
41. İŞVEREN İZİN KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLME DUYURUSUNU NASIL YAPAR? 441
42. YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE GÖRE İZİN KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR? 441
43. İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLLERİ BÜTÜN İŞÇİLERİ KAPSAYAN GENEL BİR İZİN ZAMANI SAPTAYABİLİR Mİ? 442
44. İŞYERİNDE BAZI İŞÇİLER TOPLU İZİN UYGULAMASI DIŞINDA TUTULABİLİR Mİ? 442
45. TOPLU İZİN UYGULAMALARINA SIK RASTLANIR MI? 442
46. YILLIK ÜCRETLİ İZİN BÖLÜNEREK KULLANDIRILABİLİR Mİ? 442
47. İŞVEREN TARAFINDAN KULLANDIRILAN DİĞER İZİNLER, YILLIK ÜCRETLİ İZİNDEN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? 443
48. YILLIK İZİN ÇİZELGESİNDE HANGİ BİLGİLERE YER VERİLİR? 443
49. İŞVEREN YILLIK İZİN KAYDI TUTMAK ZORUNDA MIDIR? 443
50. YILLIK ÜCRETLİ İZİN KAYDINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER NELERDİR? 443
51. YILLIK İZİN KONUSUNDA İŞVERENLERİN TUTMAK ZORUNDA OLDUKLARI DEFTER VE KAYITLARIN İŞLEVİ NEDİR? 444
52. YILLIK İZİN ÜCRETİ HANGİ ÜCRET ÜZERİNDE HESAPLANIR? 445
53. YILLIK İZİN ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR? 445
54. GEÇMİŞ DÖNEMDE KULLANDIRILMAYAN YILLIK İZİN ÜCRETİNİN HESABINDA İZİN SÜRESİ BELİRLENİRKEN TALEP TARİHİNDEKİ SÜRE Mİ YOKSA İZNE HAK KAZANILAN TARİHTEKİ SÜRE Mİ ESAS ALINIR? 445
55. İŞE İADESİNE KARAR VERİLMESİNE RAĞMEN İŞE BAŞLATILMAYAN İŞÇİNİN GEÇMİŞ DÖNEMDE KULLANDIRILMAYAN YILLIK İZİN ÜCRETİNİN HESABINDA HANGİ ÜCRET ESAS ALINIR? 446
56. YILLIK İZİN ÜCRETİ İŞÇİNİN ÜCRET ŞEKLİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Mİ? 446
57. İŞ SÖZLEŞMESİ SONA EREN İŞÇİ YILLIK İZİN ÜCRETİ TALEP EDEBİLİRMİ? 446
58. ÖDENMEYEN YILLIK İZİN ÜCRETİ NE ZAMANA KADAR TALEP EDİLEBİLİR? 447
59. SÜRELİ FESİH HALİNDE İŞVEREN İŞÇİDEN YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ BİLDİRİM SÜRELERİNDE KULLANILMASINI İSTEYEBİLİRMİ? 447
60. İŞÇİ İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN KULLANAMADIĞI İZİN GÜNLERİNE KARLIŞIK GELEN ÜCRETİNİ TALEP EDEBİLİR Mİ? 447
61. YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANAN İŞÇİ BU HAKKINDAN FERAGAT EDEREK ÜCRET TALEBİNDE BULUNABİLİR Mİ? 447
62. YILLIK ÜCRETLİ İZNE İLİŞKİN HÜKÜMLERE UYULMAMASININ YAPTIRIMI NEDİR? 448
63. İŞ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ, KONUYA İLİŞKİN AB DİREKTİFLERİ İLE UYUMLU MUDUR? 448
64. YILLIK ÜCRETLİ İZİN DÖNEMİNDE SİGORTALIYA ÖDENEN ÜCRETLERDEN HANGİ SİGORTAYA PRİM ÖDENMEZ? 449
65. YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAKLARINA FAİZ UYGULANMASI MÜMKÜN MÜDÜR? 449
66. YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR? 449
İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI 451
1. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI NE ANLAM İFADE EDER? 451
2. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASININ KOŞULLARI NELERDİR? 451
3. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKI HALLERİ NELERDİR? 452
4. HER TÜR İŞ SÖZLEŞMESİNDE ASKI HALİ UYGULANABİLİR Mİ? 452
5. GEÇİÇİ İŞÇİNİN BİRBİRİNİ TAKİP EDEN İŞ SÖZLEŞMELERİ ARASINDA ÇALIŞMADAN GEÇİRDİĞİ DÖNEMLER, İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIDA KALDIĞI DURUMLARDAN BİRİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ? 452
6. İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLARIN RIZASI İLE ASKIYA ALINABİLİR Mİ? 453
7. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKI DÖNEMİNDE İŞVERENİN GÖZETME BORCU DEVAM EDER Mİ? 453
8. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKI DÖNEMİNDE İŞÇİNİN SADAKAT BORCU DEVAM EDER Mİ? 453
9. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASININ İŞÇİNİN İTAAT BORCUNA VE İŞVERENİN YÖNETİM HAKKINA ETKİSİ NASILDIR? 453
10. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKI DÖNEMİNDE İŞVEREN ASKIYA YOL AÇAN SEBEP DOLAYISIYLA İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR Mİ? 454
11. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASININ BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNE ETKİSİ NEDİR? 454
12. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKI DÖNEMİNDE TARAFLAR İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI SEBEBE DAYALI OLARAK DERHAL FESİH YOLUYLA SONA ERDİREBİLİRLER Mİ? 454
13. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIDA KALDIĞI SÜRE İŞÇİNİN KIDEMİNDEN SAYILIR MI? 454
14. İŞ SÖZLEŞMESİNDE VEYA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE GREV VE LOKAVT SÜRESİNİN KIDEM TAZMİNATI HESAPLANIRKEN İŞÇİNİN KIDEMDEN SAYILMASI ÖNGÖRÜLEBİLİR Mİ? 455
15. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIDA KALDIĞI SÜRE, YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANMA BAKIMINDAN DİKKATE ALINIR MI? 455
İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 457
1. İŞ SÖZLEŞMESİNİN YOKLUĞU NE ANLAMA GELİR? 457
2. İŞ SÖZLEŞMESİNİN KESİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR? 457
3. İŞ SÖZLEŞMELERİNDE HÜKÜMSÜZLÜK YAPTIRIMI KAÇ ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKAR? 458
4. İŞ SÖZLEŞMESİNİ MUTLAK BUTLANLA BATIL KILAN HALLER NELERDİR? 458
5. İŞ SÖZLEŞMELERİNİN MUTLAK BUTLANLA BATIL OLMASI NE ANLAMA GELİR? 458
6. İŞ SÖZLEŞMESİNİ MUTLAK BUTLANLA BATIL KILAN HANGİ HALLERDE İŞ SÖZLEŞMESİ BUTLAN SEBEBİNİN ANLAŞILMASINDAN SONRA GEÇERSİZDİR? 458
7. İŞ SÖZLEŞMESİNİ MUTLAK BUTLANLA BATIL KILAN HANGİ HALLERDE İŞ SÖZLEŞMESİ BAŞTAN İTİBAREN GEÇERSİZDİR? 459
8. İŞ SÖZLEŞMESİ İLE KARARLAŞTIRILAN HUSUSLARDAN BİR BÖLÜMÜNÜN GEÇERSİZLİĞİ HALİNDE, SÖZLEŞMENİN TAMAMI GEÇERSİZ OLUR MU? 459
9. İŞ SÖZLEŞMESİNİN NİSBİ BUTLANLA BATIL OLMASI NE ANLAMA GELİR? 459
10. İŞ SÖZLEŞMESİNİ NİSBİ BUTLANLA BATIL KILAN HALLER NELERDİR? 459
11. NİSBİ BUTLANDA MUTLAK BUTLANDA OLDUĞU GİBİ KESİN BİR GEÇERSİZLİK SÖZ KONUSU MUDUR? 460
12. NİSBİ BUTLANA İLİŞKİN BORÇLAR KANUNUNUN GENEL HÜKÜMLERİ İLE İŞ KANUNUNUN KONUYA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLERİNİN ÇAKIŞMASI HALİNDE HANGİ KANUN HÜKÜMLERİ UYGULANIR? 460
İŞ SÖZLEŞMESİNİN GENEL SEBEPLERLE SONA ERMESİ 461
1. İŞ SÖZLEŞMESİ HER ZAMAN TARAFLARIN İSTEĞİ İLE Mİ SONA ERER? 461
2. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME BİÇİMLERİ NASIL KATEGORİZE EDİLEBİLİR? 461
3. İŞ KANUNUNA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ BAKIMINDAN SÖZLEŞMENİN TÜRÜ ÖNEM ARZ EDER Mİ? 462
4. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİYLE İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ HEMEN SONA ERER Mİ? 462
5. İŞ SÖZLEŞMESİNİN GENEL SEBEPLERLE SONA ERMESİ NE ANLAMA GELİR? 462
6. İŞ SÖZLEŞMESİNİN GENEL SONA ERME SEBEPLERİ NELERDİR? 462
7. İŞVERENİN ÖLÜMÜ İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRİR Mİ? 463
8. İŞÇİNİN ÖLÜMÜ İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRİR Mİ? 463
9. İŞVEREN ÖLDÜĞÜNDE İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR MİRASÇILAR TARAFINDAN MI YERİNE GETİRİLİR? 463
10. İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARIN UZLAŞMASI İLE SONA ERDİRİLMESİNDE, İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRÜ ÖNEM ARZ EDER Mİ? 463
11. TARAFLAR İSTEDİKLERİ ZAMAN İŞ SÖZLEŞMESİNİ ANLAŞMA YOLUYLA SONA ERDİREBİLİRLER Mİ? 464
12. İKALE SÖZLEŞMESİ NEDİR? 464
13. İKALE SÖZLEŞMESİ NASIL KURULUR? 464
14. İKALE SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 465
15. İKALE SÖZLEŞMESİNİN KONUSUNU TARAFLAR SERBESTÇE BELİRLEYEBİLİRLER Mİ? 465
16. İKALE SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ HERHANGİ BİR ŞEKİL ŞARTINA TABİ MİDİR? 465
17. İKALE SÖZLEŞMESİNİN YAZILI YAPILMASININ YARARI NEDİR? 465
18. İKALE SÖZLEŞMESİ ZIMNİ YAPILABİLİR Mİ? 466
19. İKALE SÖZLEŞMESİ TARAFLARINDA ARANILAN NİTELİKLER NELERDİR? 466
20. İKALE SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI İLE AYNI MIDIR? 466
21. İŞÇİ SENDİKASI İKALE SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLABİLİR Mİ? 467
22. İKALE SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ SAYILABİLMESİ HANGİ KOŞULLARIN GERÇEKLEŞMESİNE BAĞLIDIR? 467
23. İRADE FESADI HALİ İKALE SÖZLEŞMESİNİ NASIL GEÇERSİZ KILAR? 468
24. İKALE BİR FESİH MİDİR? 468
25. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE İLİŞKİN SONUÇLAR, İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARIN ANLAŞMASI SURETİYLE SONA ERDİRİLMESİ DURUMUNDA UYGULAMA ALANI BULUR MU? 469
26. İKALE SÖZLEŞMESİ YAPILDIKTAN SONRA İŞE İADE DAVASI AÇILABİLİR Mİ? 469
27. İKALE İLE İŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERER? 469
28. İKALE SÖZLEŞMESİNİN SONUÇLARI NELERDİR? 469
29. İKALE SÖZLEŞMESİNDE İŞÇİYE İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İLE İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ KARARLAŞTIRILABİLİR Mİ? 470
30. İKALE SÖZLEŞMESİNİN İBRA SÖZLEŞMESİNDEN FARKI NEDİR? 470
31. İKALE SÖZLEŞMESİNİN FERAGATTEN FARKI NEDİR? 470
32. İFLAS İŞ SÖZLEŞMESİNİN GENEL SONA ERME SEBEPLERİNDEN BİRİ MİDİR? 470
33. SAPTANAN SÜRE KAVRAMI NE ANLAMA GELİR? 471
34. SAPTANAN SÜRENİN DOLMASI İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRÜ BAKIMINDAN FARKLILIK ARZ EDER Mİ? 471
35. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ SÜRESİNİN BİTİMİNDEN SONRA ÖRTÜLÜ OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ? 471
36. ZİNCİRLEME İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? 472
37. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN SÜRESİNDEN ÖNCE SONA ERDİRİLMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI NELERDİR? 472
38. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI BİR SEBEBE DAYANMAKSIZIN VE SÜRESİNDEN ÖNCE SONA ERDİRİLEN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? 472
39. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI BİR SEBEBE DAYANMAKSIZIN VE SÜRESİNDEN ÖNCE SONA ERDİRİLEN İŞÇİYE İHBAR TAZMİNATI ÖDENİR Mİ? 472
40. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN HAKLI BİR SEBEBE DAYANMAKSIZIN VE SÜRESİNDEN ÖNCE SONA ERDİRİLMESİ DURUMUNDA İŞVEREN TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNABİLİR Mİ? 473
DERHAL FESİH 474
1. FESİH NEDİR? 474
2. FESİH BİLDİRİMİ NEDİR? 474
3. FESİH BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? 474
4. FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ? 475
5. SÜRELİ FESİH İLE DERHAL FESİH ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR? 475
6. İŞVERENİN İLERİ SÜRDÜĞÜ FESİH NEDENİYLE BAĞLI OLMASI NE ANLAMA GELİR? 476
7. DERHAL FESİH NEDİR? 476
8. İŞ SÖZLEŞMESİNİN DERHAL FESİH YOLUYLA SONA ERDİRİLEBİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 476
9. DERHAL FESİHİN HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR? 476
10. İŞ SÖZLEŞMESİNİN DERHAL FESHİNİ GEREKTİREN NEDENLER İŞÇİ VE İŞVERENLER AÇISINDAN NASIL GRUPLANDIRILABİLİR? 477
11. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN DERHAL FESİH YOLUYLA SONA ERDİRİLEBİLECEĞİ HALLER, İŞ SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİNE GÖRE FARKLILIK ARZ EDEBİLİR Mİ? 477
12. İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ DERHAL FESİH YOLUYLA SONA ERDİREBİLECEĞİ SAĞLIK SEBEPLERİ NELERDİR? 477
13. HER SAĞLIK SEBEBİ İLE İŞÇİ İŞ SÖZLEŞMESİNİ DERHAL FESHEDEBİLİR Mİ? 478
14. İŞ SÖZLEŞMESİNİN KONUSU OLAN İŞİN İŞÇİNİN SAĞLIĞI VEYA YAŞAYIŞI İÇİN TEHLİKELİ HALE GELMESİ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN DERHAL FESHEDİLEBİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 478
15. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİNİN KENDİSİNİN SAĞLIK SORUNU YAŞAMASI NEDENİYLE DERHAL FESHEDİLEBİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 478
16. İŞVEREN VEYA BAŞKA BİR İŞÇİNİN YAŞADIĞI HASTALIĞIN BULAŞICI OLMASI, İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ DERHAL FESHEDEBİLMESİ İÇİN YETERLİ BİR KOŞUL MUDUR? 479
17. İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ DERHAL FESİH YOLUYLA SONA ERDİREBİLECEĞİ AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLER NELERDİR? 479
18. AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLER, İŞ KANUNU’NDA YER ALAN HÜKÜMLERLE SINIRLI MIDIR? 480
19. İŞVERENİN İŞÇİYİ YANILTMASI NE ANLAMA GELİR? 480
20. İŞVERENİN İŞÇİNİN KENDİSİ VE AİLE ÜYELERİ DIŞINDAKİ KİŞİLERE ŞEREF VE NAMUSA DOKUNACAK SÖZ SÖYLEMESİ VE DAVRANIŞLARDA BULUNMASI İŞÇİ AÇISINDAN DERHAL FESİH NEDENİ MİDİR? 480
21. İŞVERENİN İŞÇİ VEYA AİLEYE YÖNELİK ŞEREF VE NAMUSA DOKUNACAK SÖZ VE DAVRANIŞLARININ DERHAL FESİH NEDENİ OLABİLMESİ İÇİN CEZA KANUNLARINDA BELİRTİLEN SUÇLARDAN OLMASI GEREKİR Mİ? 480
22. İŞVERENİN İŞÇİ VEYA AİLEYE YÖNELİK ŞEREF VE NAMUSA DOKUNACAK SÖZ VE DAVRANIŞLARININ DERHAL FESİH NEDENİ OLABİLMESİ İÇİN YÜZE KARŞI SÖYLENMİŞ OLMASI GEREKİR Mİ? 481
23. AİLE ÜYELERİ KAVRAMI NE ANLAMA GELİR? 481
24. İŞVERENİN İŞÇİNİN KENDİSİNE VE AİLE ÜYELERİNE CİNSEL TACİZİNİN DERHAL FESİH HAKKININ DOĞUMU AÇISINDAN İŞYERİNDE VEYA İŞYERİ DIŞINDA BAŞKA BİR YERDE YAPILMASI FARKLILIK YARATIR MI? 481
25. İŞVERENİN İŞÇİ VE AİLE ÜYELERİNDEN BİRİNE SATAŞMASI, GÖZDAĞI VERMESİ NE ANLAM İFADE EDER? 481
26. İŞVERENİN İŞÇİ VEYA AİLE ÜYELERİNDEN BİRİNİ KANUNA KARŞI DAVRANIŞA ÖZENDİRMESİ, KIŞKIRTMASI VEYA SÜRÜKLEMESİNE NELER ÖRNEK VERİLEBİLİR? 481
27. İŞVERENİN İŞÇİ VEYA AİLESİ ÜYELERİNDEN BİRİNE KARŞI HAPSİ GEREKTİREN SUÇ İŞLEMESİ NE ANLAM İFADE EDER? 482
28. İŞVERENİN İŞÇİ HAKKINDA ŞEREF VE HAYSİYET KIRICI ASILSIZ AĞIR İSNAD VE İTHAMLARDA BULUNMASI NE ANLAM İFADE EDER? 482
29. İŞÇİNİN DİĞER BİR İŞÇİ VEYA 3. KİŞİLER TARAFINDAN İŞYERİNDE CİNSEL TACİZE UĞRAMASI VE BU DURUMU İŞVERENE BİLDİRMESİNE RAĞMEN GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMAMASI NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ DERHAL FESHEDEBİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 482
30. İŞVEREN TARAFINDAN İŞÇİNİN ÜCRETİNİN KANUN HÜKÜMLERİ VEYA SÖZLEŞME ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HESAP EDİLMEMESİ VEYA ÖDENMEMESİ NE ANLAM İFADE EDER? 483
31. ÜCRET EKLERİNİN ÖDENMEMESİ İŞÇİYE DERHAL FESİH HAKKI VERİR Mİ? 483
32. İŞÇİYE YAPABİLECEĞİ TUTARDAN AZ İŞ VERİLMESİNİN DERHAL FESİH NEDENİ OLABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR ELERDİR? 483
33. İŞVEREN TARAFINDAN ÇALIŞMA ŞARTLARININ UYGULANMAMASI NE ANLAMA GELİR? 484
34. ZORLAYICI SEBEP NE ANLAMA GELİR? 484
35. İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ ZORLAYICI SEBEPLE DERHAL FESHEDEBİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 484
36. ZORLAYICI SEBEPLE İŞYERİNDE BİR HAFTADAN FAZLA SÜRE İLE İŞİN DURMASI HALİNDE İŞVERENİN ÜCRET ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ DEVAM EDER Mİ? 485
37. İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ DERHAL FESİH YOLUYLA SONA ERDİREBİLECEĞİ SAĞLIK SEBEPLERİ NELERDİR? 485
38. İŞÇİNİN HER SAĞLIK SEBEBİ İLE İŞVEREN AÇISINDAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN DERHAL FESHİ AÇISINDAN HAKLI SEBEP MİDİR? 485
39. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN DERHAL FESHİNİ GEREKTİREN SAĞLIK SEBEPLERİ NELERDİR? 485
40. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN SAĞLIK SEBEPLERİNE DAYALI OLARAK DERHAL FESİH YOLUYLA SONA ERDİREBİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 486
41. İŞÇİNİN KENDİ KASTINDAN DOĞACAK HASTALIĞA VEYA SAKATLIĞA UĞRAMASI NE ANLAM İFADE EDER? 486
42. İŞÇİNİN TUTULDUĞU HASTALIĞIN TEDAVİ EDİLEMEYECEK NİTELİKTE OLMASI NE ANLAM İFADE EDER? 486
43. İŞÇİNİN KENDİ KUSURU OLMAKSIZIN HASTALIK VE/VEYA SAKATLIĞA UĞRAMASINA BAĞLI OLARAK DEVAMSIZLIK YAPMASI NEDENİYLE İŞVEREN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SAĞLIK SEBEBİYLE DERHAL FESHEDEBİLİR Mİ? 487
44. İŞÇİNİN KENDİ KUSURU DIŞINDAKİ GEBELİK VE DOĞUM NEDENİYLE DEVAMSIZLIK YAPMASI DURUMUNDA İŞVEREN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SAĞLIK SEBEBİYLE DERHAL FESHEDEBİLİR Mİ? 487
45. İŞÇİNİN SAĞLIK SEBEBİYLE DEVAMSIZLIK YAPMASI DURUMUNDA İŞVEREN ÜCRET ÖDER Mİ? 488
46. İŞÇİNİN SAĞLIK SEBEBİYLE DEVAMSIZLIĞI HALİNDE ÜCRET KAYBI NASIL TELAFİ EDİLİR? 488
47. İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ DERHAL FESİH YOLUYLA SONA ERDİREBİLECEĞİ AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLER NELERDİR? 488
48. İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ DERHAL FESİH YOLUYLA SONA ERDİREBİLECEĞİ AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLER İŞ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN HÜKÜMLERLE SINIRLI MIDIR? 489
49. İŞÇİ İŞVERENİ NASIL YANILTABİLİR? 489
50. İŞÇİNİN İŞVERENİ YANILTMASI HALİNE NELER ÖRNEK VERİLEBİLİR? 490
51. İŞÇİNİN KİŞİLİK HAKLARINI İLGİLENDİREN KONULARDAKİ SORULARI YANITLAMAKTAN KAÇINMASI İŞVERENİ YANILTMA SAYILIR MI? 490
52. İŞÇİNİN İŞVERENİN YAHUT AİLE ÜYELERİNDEN BİRİNİN ŞEREF VE NAMUSUNA DOKUNACAK SÖZLER SARFETMESİ VEYA DAVRANIŞLARDA BULUNMASI İŞVEREN AÇISINDAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN DERHAL FESİH YOLUYLA SONA ERDİRİLME SEBEBİ MİDİR? 490
53. İŞÇİNİN İŞVERENİN YAHUT AİLE ÜYELERİNDEN BİRİNİN ŞEREF VE NAMUSUNA DOKUNACAK SÖZLER SARFETMESİ VEYA DAVRANIŞLARDA BULUNMASININ ÖRNEKLERİ NELER OLABİLİR? 491
54. İŞÇİNİN İŞVERENİN BAŞKA BİR İŞÇİSİNE CİNSEL TACİZDE BULUNMASI NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN DERHAL FESİH YOLUYLA SONA ERDİRİLEBİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 491
55. İŞÇİNİN İŞYERİNE ALKOLLÜ GELMESİ YA DA GÖREV SIRASINDA İÇKİ İÇMESİ NE ANLAM İFADE EDER? 492
56. İŞÇİNİN İŞYERİNE ALKOLLÜ GELMESİ YA DA GÖREV SIRASINDA İÇKİ İÇMESİ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN DERHAL FESİH YOLUYLA SONA ERDİRİLMESİNDE NASIL BİR YOL İZLENMELİDİR? 492
57. İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİ GEREKTİREN DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA UYMAYAN DAVRANIŞLARI NELER OLABİLİR? 492
58. İŞÇİNİN HANGİ DAVRANIŞLARI DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA UYMAYAN DAVRANIŞLAR KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEZ? 493
59. SADAKAT BORCU NEDİR? 494
60. SADAKAT BORCU HANGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KAPSAR? 494
61. İŞÇİNİN ÖĞRENDİĞİ SIRLARIN BİR KISMININ KANUNLARA VE HUKUKA AYKIRI UNSURLAR İÇERMESİ DURUMUNDA AÇIKLANMASI, SADAKAT BORCUNA AYKIRILIK OLUŞTURUR MU? 494
62. İŞYERİNDE ÖĞRENİLEN BİLGİLERİN AÇIKLANMASI HANGİ DURUMDA İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN DERHAL FESİH YOLUYLA SONA ERDİRİLMESİ İÇİN HAKLI SEBEP OLUŞTURMAZ? 494
63. İŞYERİNDE ÖĞRENİLEN TÜM BİLGİLER SIR SAKLAMA YÜKÜMÜ İÇERİSİNE GİRER Mİ? 495
64. İŞÇİNİN İŞYERİNDE İŞLEDİĞİ BİR SUÇ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN DERHAL FESİH YOLUYLA İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR NELERDİR? 495
65. İŞÇİNİN İŞİNE DEVAMSIZLIĞI NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN DERHAL FESİH YOLUYLA SONA ERDİRİLMESİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR NELERDİR? 495
66. İŞÇİNİN YAPMAKLA YÜKÜMLÜ BULUNDUĞU GÖREVLER KAVRAMI NEYİ İFADE EDER? 496
67. İŞÇİNİN İŞİNİ SAVSAMASI NE ANLAMA GELİR? 496
68. İŞÇİYE YAPMAKLA YÜKÜMLÜ BULUNDUĞU GÖREVLERİ KENDİSİNE HATIRLATILDIĞI HALDE YAPMAMAKTA ISRAR ETMESİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN DERHAL FESİH NEDENİ SAYILABİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 496
69. HAKLI NEDEN VE GEÇERLİ NEDEN ARASINDAKİ FARKLILIK NEDİR? 496
70. İŞÇİNİN İŞİNİ GEREĞİ GİBİ YAPMAMASI DURUMUNDA KUSUR ARANIR MI? 497
71. İŞÇİNİN İŞ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN İŞVERENE DERHAL FESHİ HAKKI VEREN DAVRANIŞLARINA NELER ÖRNEK VERİLEBİLİR? 497
72. İŞÇİNİN İŞ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMESİNİN DERHAL FESİH NEDENİ SAYILABİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 497
73. İŞÇİNİN İŞVERENİN MALI OLAN VEYA MALI OLMAYIPTA ELİ ALTINDA BULUNAN MALLARA BELİRLİ BİR MİKTARIN ÜZERİNDE ZARAR VERMESİNİN DERHAL FESİH NEDENİ SAYILABİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 497
74. AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLERE DAYALI OLARAK İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH HAKKININ KULLANIMI İÇİN ÖNGÖRÜLMÜŞ SÜRE NEDİR? 498
75. AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLERE DAYALI OLARAK İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH HAKKININ KULLANILABİLMESİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRENİN NİTELİĞİ NEDİR? 498
76. AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLERE DAYALI OLARAK İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH HAKKININ KULLANILABİLMESİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRE NE ZAMANDAN İTİBAREN İŞLEMEYE BAŞLAR? 498
77. AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLERE DAYALI OLARAK İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH HAKKININ KULLANILABİLMESİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜREYİ KESEN HALLER NELERDİR? 498
78. AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLERE DAYALI OLARAK İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH HAKKININ KULLANILABİLMESİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRE İÇERİSİNDE FESHEDİLDİĞİNİN İSPATI KİME AİTTİR? 499
79. HAKLI FESİH NEDENİNİN DEVAM ETTİĞİ DURUMLARDA, FESİH HAKKININ KULLANIMI İÇİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İŞLER Mİ? 499
80. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER GEÇMİŞ OLMASINA RAĞMEN İŞ SÖZLEŞMESİ HAKLI NEDENE DAYALI OLARAK FESHEDİLEBİLİR Mİ? 499
81. İŞVEREN VEKİLİNİN DERHAL FESHE YOL AÇACAK SEBEBİ ÖĞRENMESİ HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYİ BAŞLATIR MI? 499
82. İŞVEREN AÇISINDAN ZORLAYICI SEBEP NE ANLAMA GELİR? 499
83. İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ ZORLAYICI SEBEPLE DERHAL FESHEDEBİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 500
84. ZORLAYICI SEBEPLE ÇALIŞAMAYAN İŞÇİYE İŞVERENİN ÜCRET ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ DEVAM EDER Mİ? 500
85. GÖZALTINA ALINMA VE TUTUKLANMA NE ANLAMA GELİR? 500
86. İŞÇİNİN GÖZALTINA ALINMASI VEYA TUTUKLANMASI NEDENİYLE DEVAMSIZLIĞI HALİNDE İŞVERENİN DERHAL FESİH HAKKI NE ZAMAN DOĞAR? 500
87. İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİNİ İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ KİME AİTTİR? 501
88. İŞ SÖZLEŞMESİNİN DERHAL FESİH YOLUYLA İŞÇİ TARAFINDAN SONA ERDİRİLMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI NELERDİR? 501
89. İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENE DAYALI OLARAK FESHİNDE İŞVERENİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR? 501
90. İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI BİR NEDENE DAYALI OLARAK DERHAL FESİH YOLUYLA SONA ERDİREN İŞVEREN İŞÇİYE İHBAR TAZMİNATI ÖDER Mİ? 502
91. İŞ SÖZLEŞMESİNİN DERHAL FESİH YOLUYLA İŞVEREN TARAFINDAN SONA ERDİRİLMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI NELERDİR? 502
92. İŞÇİ İŞVERENİN UYGULADIĞI FESHİN HAKLI NEDENE DAYANMADIĞI İDDİASIYLA İŞE İADE DAVASI AÇABİLİR Mİ? 502
93. İŞÇİNİN İŞVEREN ALEYHİNE İŞE İADE TALEBİYLE YARGI YOLUNA BAŞVURABİLMESİNİN ŞARTLARI NELERDİR? 503
94. İŞVERENİN UYGULADIĞI FESHİN HAKLI NEDENE DAYANMADIĞI İDDİASIYLA İŞE İADE DAVASI AÇAN İŞÇİ, İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE USULE UYMADIĞINI İLERİ SÜREBİLİR Mİ? 503
95. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLER FESHİN HAKLI NEDENE DAYANMADIĞI İDDİASIYLA İŞE İADE TALEBİNDE BULUNABİLİRLER Mİ? 503
96. İŞ SÖZLEŞMESİ HAKLI BİR NEDENLE SONA ERMEDEN AYRILAN İŞÇİYİ İŞE ALAN YENİ İŞVEREN HANGİ HALLERDE SORUMLU TUTULABİLİR? 503
97. İŞ SÖZLEŞMESİ HAKLI BİR NEDENLE SONA ERMEDEN AYRILAN İŞÇİYİ İŞE ALAN YENİ İŞVEREN ESKİ İŞVERENİN ZARAR GÖRMESİ ŞARTIYLA MI SORUMLU TUTULABİLİR? 504
SÜRELİ FESİH 505
1. SÜRELİ FESİH YA DA BİLDİRİMLİ FESİH NEDİR? 505
2. SÜRELİ FESİH AÇISINDAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRÜ ÖNEM ARZ EDER Mİ? 505
3. GEÇERLİ BİR NEDENİN BULUNUP BULUNMAMASINA GÖRE SÜRELİ FESİH FARKLILIK ARZ EDER Mİ? 505
4. BİLDİRİM SÜRESİ NEDİR? 506
5. İŞÇİNİN KIDEMİNE GÖRE DEĞİŞEN BİLDİRİM SÜRELERİ NE KADARDIR? 506
6. BİLDİRİM SÜRELERİNE İLİŞKİN İŞ KANUNU HÜKMÜNÜN HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR? 506
7. BİLDİRİM SÜRELERİ İÇERİSİNDE ÇALIŞMA KOŞULLARI AÇISINDAN HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU MUDUR? 507
8. BİLDİRİM SÜRELERİ İÇERİSİNDE İŞVEREN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ DERHAL FESİH YOLUYLA SONA ERDİREBİLİR Mİ? 507
9. İŞVEREN İŞ SÖZLEŞMESİ SÜRELİ FESİH YOLUYLA SONA EREN HER İŞÇİYE YENİ İŞ ARAMA İZNİ VERMEK ZORUNDA MIDIR? 507
10. BİLDİRİM SÜRESİ BİTMEDEN YENİ BİR İŞ BULAN İŞÇİYE İŞVEREN YENİ İŞ ARAMA İZNİ VERMEK ZORUNDA MIDIR? 507
11. İŞÇİ YENİ İŞ ARAMA İZNİNİ BİRLEŞTİREREK TOPLU KULLANABİLİR Mİ? 507
12. İŞÇİ YENİ İŞ ARAMA İZNİNİ KULLANMA HAKKINDAN VAZGEÇEBİLİR Mİ? 508
13. İŞVEREN İŞÇİYİ YENİ İŞ ARAMA İZNİ SÜRESİNDE ÇALIŞTIRABİLİR Mİ? 508
14. YENİ İŞ ARAMA İZNİ SÜRESİ HANGİ GÜNLER İÇİN HESAPLANIR? 508
15. İŞ GÜVENCESİ NE ANLAMA GELİR? 508
16. İŞ GÜVENCESİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK ÖNLEMLER NELERDİR? 509
17. İŞ GÜVENCESİNİN ULUSLARARASI HUKUKİ DAYANAKLARI NELERDİR? 510
18. İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI NELERDİR? 510
19. KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLER İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANABİLİRLER Mİ? 511
20. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLER İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANABİLİRLER Mİ? 511
21. İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANABİLMEK İÇİN KIDEM NASIL HESAPLANIR? 511
22. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİREBİLMEK İÇİN ARANAN ALTI AYLIK SÜREYE İLİŞKİN İŞ KANUNU HÜKMÜNÜN HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR? 512
23. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİREBİLMEK İÇİN ARANAN ALTI AYLIK KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA HANGİ SÜRELER DİKKATE ALINMAZ? 512
24. İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANABİLMEK İÇİN ARANAN 30 İŞÇİ ÖLÇÜTÜNE İLİŞKİN İŞ KANUNU HÜKMÜNÜN HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR? 512
25. İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANABİLMEK İÇİN ARANAN 30 İŞÇİNİN VARLIĞININ SAPTANMASINDA HANGİ İŞÇİLER DİKKATE ALINIR? 513
26. İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANABİLMEK İÇİN ARANAN 30 İŞÇİNİN VARLIĞININ SAPTANMASINDA HANGİ İŞÇİLER DİKKATE ALINMAZ? 513
27. İŞ GÜVENCESİNDEN İŞVEREN VEKİLLERİ YARARLANABİLİRLER Mİ? 513
28. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDAKİ İŞÇİLERİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİNDE NELER GEÇERLİ SEBEP OLABİLİR? 514
29. GEÇERLİ SEBEP NE ANLAMA GELİR? 514
30. GEÇERLİ SEBEP GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ KİME AİTTİR? 514
31. GEÇERLİ SEBEP İLE HAKLI SEBEP ARASINDAKİ FARK NEDİR? 514
32. İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN SEBEPLER NE ANLAM İFADE EDER? 515
33. İŞÇİNİN SAĞLIK SORUNLARI HANGİ HALDE GEÇERLİ SEBEP NİTELİĞİNİ TAŞIR? 515
34. İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN SEBEPLER NE ANLAM İFADE EDER? 515
35. İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİNDEN VEYA DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERİN GEÇERLİ SEBEP SAYILABİLMESİNİN KOŞULU NEDİR? 516
36. YARGITAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRELİ FESHİNE İLİŞKİN İŞÇİNİN YETERLİLİĞİNDEN VE DAVRANIŞLARDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERE NELER ÖRNEK VERİLEBİLİR? 516
37. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRELİ FESHİNDE İŞLETME, İŞYERİ VEYA İŞİN GEREKLERİNDEN KAYNAKLANAN SEBEPLER NELERDİR? 517
38. YARGITAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRELİ FESHİNE İLİŞKİN İŞLETME, İŞYERİ VEYA İŞİN GEREKLERİNDEN KAYNAKLANAN SEBEPLERE NELER ÖRNEK VERİLEBİLİR? 517
39. FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİ NE ANLAMA GELİR? 518
40. FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİNE UYULMADAN YAPILAN FESİHLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR? 518
41. FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ, GEÇERLİ SEBEBİN İŞÇİDEN YA DA İŞVERENDEN KAYNAKLANMASI BAKIMINDAN FARKLILIK ARZ EDER Mİ? 518
42. İŞLETME GEREKLERİNDEN KAYNAKLANAN FESİHLERDE İŞTEN ÇIKARILACAK İŞÇİLERİN SEÇİMİNDE BAŞVURULAN ÖLÇÜTLER NELERDİR? 518
43. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDAKİ İŞÇİLERİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRELİ FESHİNDE NELER GEÇERLİ SEBEP OLAMAZ? 519
44. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDAKİ İŞÇİLERİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR NELERDİR? 520
45. İŞVERENİN İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDAKİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLARI YERİNE GETİRMESİ, BİLDİRİM ŞARTINA UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ ORTADAN KALDIRIR MI? 520
46. İŞVEREN İŞ SÖZLEŞMESİNİ BİLDİRİM SÜRELERİNE AİT ÜCRETİ PEŞİN ÖDEYEREK SONA ERDİREBİLİR Mİ? 520
47. SÜRELİ FESİH BİLDİRİMİNDEKİ ŞEKİL ŞARTININ HUKUKU NİTELİĞİ NEDİR? 520
48. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİNİN YETERLİLİĞİ VE DAVRANIŞLARI NEDENİYLE SAVUNMASI ALINMAKSIZIN SONA ERDİRİLMESİ NASIL BİR SONUÇ DOĞURUR? 521
49. HAKLI SEBEPLE DERHAL FESİHTE ÖNGÖRÜLEN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER GEÇERLİ SEBEBE DAYALI SÜRELİ FESİHTE UYGULAMA ALANI BULUR MU? 521
50. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİ HANGİ NEDENLERLE FESHİN GEÇERSİZLİĞİ İÇİN İTİRAZDA BULUNABİLİR Mİ? 521
51. İŞE İADE DAVASI KAÇ AŞAMADAN OLUŞUR? 522
52. MAHKEMENİN İŞE İADE KARARI VERMESİ DURUMUNDA İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMA SÜRESİ NEDİR? 522
53. İŞE İADE DAVALARINDA MUHAKEME USULÜ NASILDIR? 522
54. MAHKEMENİN İŞE İADE KARARINI İŞVEREN KAÇ GÜN İÇERİSİNDE UYGULAMAK ZORUNDADIR? 522
55. MAHKEMENİN İŞE İADE KARARINA RAĞMEN İŞÇİNİN SÜRESİNDE İŞE BAŞLAMAMASI NASIL BİR HUKUKİ SONUÇ DOĞURUR? 522
56. MAHKEMENİN İŞE İADE KARARINA RAĞMEN İŞVEREN İŞÇİYİ İŞE BAŞLATMAZ İSE NASIL BİR HUKUKİ SONUÇ ORTAYA ÇIKAR? 523
57. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI NEDİR? 523
58. İŞ GÜVENCİSİ TAZMİNATININ MİKTARI NEDİR? 523
59. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI KUNUNİ MİKTARIN ALTINDA OLABİLİR Mİ? 524
60. EMEKLİ OLUP TEKRAR ÇALIŞANLAR İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANABİLİRLER Mİ? 524
61. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 524
62. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATINA FAİZ UYGULANIR MI? 525
63. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? 525
64. İŞÇİNİN İŞE İADE EDİLMESİ SONUCUNDA İŞE BAŞLAMASI DURUMUNDA DAHA ÖNCE YAPILAN ÖDEMELER MAHSUP EDİLİR Mİ? 526
65. İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMASI DURUMUNDA ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN DÖRT AYLIK SÜRE İÇERİSİNDE İŞÇİNİN ÜCRET DIŞINDAKİ DİĞER HAKLARI ÖDENİR Mİ? 526
66. İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMASI DURUMUNDA ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN DÖRT AYLIK SÜRENİN SİGORTA PRİMİ ÖDENİR Mİ? 527
67. İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMASI DURUMUNDA ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN DÖRT AYLIK ÜCRETİNE GECİKME FAİZİ UYGULANABİLİR Mİ? 527
68. İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMASI DURUMUNDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ NEDENİYLE ALMIŞ OLDUĞU İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINI İADE ETMESİ GEREKİR Mİ? 527
69. TARAFLARCA İMZALANAN VE İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASI AÇMA HAKKINI ORTADAN KALDIRAN PROTOKOL GEÇERLİ MİDİR? 527
70. İŞÇİNİN BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇİNDE BAŞKA BİR İŞVEREN EMRİNDE ÇALIŞARAK ELDE ETTİĞİ ÜCRET, İŞVERENCE ÖDENECEK DÖRT AYLIK ÜCRETTEN İNDİRİLİR Mİ? 528
71. İŞÇİ SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞE BAŞLAMA BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ, BAŞVURUSU KABUL EDİLMESİNE RAĞMEN İŞE BAŞLAMAMIŞSA ORTAYA NASIL BİR HUKUKİ SONUÇ ÇIKAR? 528
72. İŞE İADE DAVALARINDA ALT MAHKEMECE VERİLEN KARARIN TEMYİZİ HALİNDE YARGITAY’IN UYUŞMAZLIĞI KESİN KARARA BAĞLAMASI NASIL BİR SORUN YARATMAKTADIR? 528
73. İŞÇİ İŞE İADE YERİNE TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR Mİ? 528
74. İŞE İADE HALİNDE BOŞTA GEÇEN SÜREYE İLİŞKİN ÜCRETİN DÖRT AYLA SINIRLANMASI YERİNDE MİDİR? 529
75. İŞE İADE DAVASI SÜRECİNDE İŞÇİNİN ÖLMESİ HALİNDE MİRASÇILAR TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNABİLİR Mİ? 529
76. İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI İLE DİĞER SOSYAL HAKLARININ ÖDENMESİ KOŞULUYLA İŞTEN AYRILAN İŞÇİ İŞE İADE DAVASI AÇABİLİR Mİ? 529
77. İŞE İADE DAVASI SONUCUNDA FESHİN GEÇERLİ OLDUĞUNA HÜKMEDİLMESİ NASIL BİR HUKUKİ SONUÇ DOĞURUR? 529
ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK 530
1. ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK NE ANLAM İFADE EDER? 530
2. İŞVERENİN ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞE GİDEBİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 530
3. ÇALIŞMA KOŞULLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK HALİNDE İŞÇİYE NE ŞEKİLDE BİLDİRİM YAPILIR? 531
4. İŞÇİ ÇALIŞMA KOŞULLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETTİĞİNİ İŞVERENE NASIL BİLDİRİR? 531
5. İŞÇİ ÇALIŞMA KOŞULLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEDİĞİNİ İŞVERENE NASIL BİLDİRİR? 532
6. ALTI İŞGÜNÜ GEÇTİKTEN SONRA İŞÇİ ÇALIŞMA KOŞULLARINDAKİ ESASLI DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNİ KABUL EDEBİLİR Mİ? 532
7. İŞVEREN ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ OLARAK BİLDİREBİLİR Mİ? 532
8. İŞYERİ VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK SAYILIR MI? 532
9. İŞVEREN ÇALIŞMA KOŞULLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER NEDENİYLE İŞÇİLERİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ NE ZAMAN FESHEDEBİLİR? 532
10. ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEDİĞİ İÇİN İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİ HANGİ YOLLARA BAŞVURABİLİR? 533
11. ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞE MUVAFAKAT VEREN İŞÇİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞE UYMAMASININ YAPTIRIMI NEDİR? 534
TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA 535
1. TOPLU İŞÇİ ÇIKARIMI NEDİR? 535
2. YAPILAN İŞÇİ ÇIKARIMININ TOPLU İŞÇU ÇIKARMA SAYILABİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 535
3. BİR İŞYERİNDE KAÇ İŞÇİNİN ÇIKARIMI TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA SAYILIR? 536
4. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMADA DİKKATE ALINAN İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISI NASIL HESAPLANIR? 536
5. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA HÜKÜMLERİNE AYKIRI HAREKET EDEN İŞVERENE CEZAİ YAPTIRIM UYGULANIR MI? 536
6. TOPLU İŞÇİ ÇIKARIMI TÜM İŞYERLERİNDE UYGULAMA ALANI BULABİLECEK BİR FESİH TÜRÜ MÜDÜR? 536
7. İŞVERENLERİN TOPLU İŞÇİ ÇIKARIMINDA BULUNMAK İÇİN NASIL BİR YOL İZLEMELERİ GEREKİR? 537
8. İŞVERENLERİN TOPLU İŞÇİ ÇIKARIMI BİLDİRİMİNDE BULUNMASI ZORUNLU OLAN BİLGİLER NELERDİR? 537
9. BİLGİ VERME VE DANIŞMA TOPLANTISI NEDİR? 537
10. İŞVEREN TOPLU İŞÇİ ÇIKARMANIN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA NE KADAR SÜRE İLE ÇIKARDIĞI İŞÇİLERİN YERİNE BAŞKA İŞÇİ ALAMAZ? 537
11. TOPLU İŞÇİ ÇIKARIMI SAYILMAYACAK HALLER NELERDİR? 537
İHBAR TAZMİNATI 539
1. USULSÜZ SÜRELİ FESİH NEDİR? 539
2. İŞVEREN TARAFINDAN USULSÜZ SÜRELİ FESHİN SONUÇLARI NELERDİR? 539
3. KUSURLU HAREKETİ İLE İŞÇİNİN İŞVERENE ZARAR VERMESİ DURUMUNDA İŞVEREN ZARARIN TAZMİNİNİ İSTEYEBİLİR Mİ? 539
4. ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHIS OLARAK YENİ İŞVERENİN İŞÇİ İLE BİRLİKTE SORUMLU TUTULABİLMESİNİN ŞARTI NEDİR? 540
5. İHBAR TAZMİNATI NEDİR? 540
6. İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANMA KOŞULLARI NELERDİR? 540
7. İHBAR TAZMİNATINI KİMLER ALABİLİR? 541
8. İHBAR TAZMİNATINI KİM ÖDER? 541
9. DENEME SÜRESİ İÇİNDE SÖZLEŞMENİN BOZULMASI NEDENİYLE İHBAR TAZMİNATI ÖDENİR Mİ? 541
10. İŞVEREN TARAFINDAN YAPILAN HANGİ FESİH HALLERİNDE İŞÇİYE İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEZ? 541
11. İHBAR TAZMİNATINA ESAS ALINACAK HİZMET SÜRESİ NEDİR? 542
12. İHBAR SÜRELERİ NE KADARDIR? 542
13. İŞ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN BİLDİRİM SÜRELERİ ARTTIRILABİLİR Mİ? 543
14. FESİH İŞLEMİ YAPILDIĞINDA ESAS ALINMASI GEREKEN HAFTALIK SÜRELER HANGİ ESASA GÖRE HESAPLANIR? 544
15. İHBAR TAZMİNATINA ESAS ALINACAK ÜCRET NEDİR? 545
16. İHBAR TAZMİNATININ ÖDENMESİNDE HANGİ ÖDEMELER DİKKATE ALINIR? 545
17. İHBAR TAZMİNATININ HESABINA DÂHİL EDİLEBİLECEK YAN ÖDEMELER NELERDİR? 545
18. İHBAR TAZMİNATININ HESABINA DÂHİL EDİLEMEYECEK YAN ÖDEMELER NELERDİR? 546
19. İHBAR TAZMİNATI GELİR VE DAMGA VERGİSİNE TABİ MİDİR? 546
20. İHBAR TAZMİNATINDAN YAPILACAK KESİNTİLER NELERDİR? 546
21. PEŞİN PARAYLA FESİHTE İHBAR SÜRESİNE AİT ÜCRETTEN YAPILACAK KESİNTİLER NELERDİR? 546
22. EMEKLİ OLUP TEKRAR ÇALIŞANLARIN İHBAR TAZMİNATI FARKLI MI HESAPLANIR? 546
23. İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE İŞVERENİN İHBAR TAZMİNATI ÖDEME SORUMLULUĞUNDA BİR DEĞİŞİKLİK OLUR MU? 547
24. İHALELELİ İŞLERE İLİŞKİN İŞYERİ DEVİRLERİNDE İŞVERENLER İHBAR TAZMİNATI ÖDEMEK ZORUNDA MIDIR? 547
25. İHBAR TAZMİNATI ÇEKLE VEYA SENETLE ÖDENEBİLİR Mİ? 548
26. İHBAR TAZMİNATI ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 548
27. YANLIŞLIKLA ÖDENEN İHBAR TAZMİNATINI İŞVEREN GERİ TALEP EDEBİLİR Mİ? 548
28. İHBAR TAZMİNATININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE FAİZ UYGULAMASINA GİDİLEBİLİR Mİ? 548
29. İHBAR TAZMİNATININ MİKTARI NEDİR? 548
30. İHBAR TAZMİNATININ MİKTARI SÖZLEŞMELERLE ARTIRILABİLİR Mİ? 549
31. İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? 549
KÖTÜNİYETLİ FESİH 552
1. KÖTÜNİYETLİ FESİH NEDİR? 552
2. USULSÜZ FESİH İLE KÖTÜNİYETLİ FESİH BİR ARADA GERÇEKLEŞEBİLİR Mİ? 552
3. FESİH HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASINI HAKSIZ FESİHTEN AYIRAN TEMEL ÖZELLİK NEDİR? 553
4. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASININ ÖLÇÜTÜ NEDİR? 553
5. KÖTÜNİYETLİ YAPILAN FESHE NELER ÖRNEK VERİLEBİLİR? 553
6. KÖTÜNİYETLİ FESHİN YAPTIRIMI FESHİN GEÇERSİZLİĞİ MİDİR? 554
7. İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ KÖTÜNİYETLİ FESHEDEBİLİR Mİ? 554
8. KÖTÜNİYET TAZMİNATI NEDİR? 554
9. İŞVEREN İŞÇİDEN KÖTÜNİYET TAZMİNATI TALEP EDEBİLİR Mİ? 555
10. HANGİ NEDENLERLE YAPILAN FESİHLERDE KÖTÜNİYET OLMADIĞI KABUL EDİLİR? 555
11. KÖTÜNİYET TAZMİNATI İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI VE İHBAR TAZMİNATI İLE BİRLİKTE ÖDENEBİLİR Mİ? 555
12. KÖTÜNİYET TAZMİNATI SENDİKACILIK TAZMİNATI İLE BİRLİKTE ÖDENEBİLİR Mİ? 556
13. KÖTÜNİYET TAZMİNATI AYRIMCILIK TAZMİNATI İLE BİRLİKTE ÖDENEBİLİR Mİ? 556
14. KÖTÜNİYET TAZMİNATINDA İSPAT YÜKÜ KİME AİTTİR? 557
15. KÖTÜNİYET TAZMİNATI ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 557
16. KÖTÜNİYET TAZMİNATININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE FAİZ UYGULAMASINA GİDİLEBİLİR Mİ? 557
17. KÖTÜNİYET TAZMİNATININ MİKTARI NEDİR? 557
18. KÖTÜNİYET TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? 558
SENDİKAL TAZMİNAT 561
1. SENDİKAL TAZMİNAT NEDİR? 561
2. SENDİKAL TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR? 561
3. SENDİKAL TAZMİNATA HAK KAZANDIRAN HALLER NELERDİR? 561
4. SENDİKAL TAZMİNATIN MİKTARI NEDİR? 562
5. HANGİ İŞÇİLER SENDİKAL TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNABİLİR? 563
6. SENDİKAL TAZMİNATA HAK KAZANAN İŞÇİNİN SAKLI HAKLARI NELERDİR? 563
7. SENDİKAL TAZMİNATIN TALEP EDİLEBİLMESİ ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 563
8. SENDİKAL TAZMİNATIN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE FAİZ UYGULAMASINA GİDİLEBİLİR Mİ? 563
9. SENDİKAL TAZMİNAT NASIL HESAPLANIR? 564
KIDEM TAZMİNATI 565
1. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNE RAĞMEN İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİNİN BİR SÜRE DAHA DEVAM ETMESİ NE ANLAMA GELİR? 565
2. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI NELERDİR? 565
3. KIDEM TAZMİNATI NEDİR? 565
4. KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA KOŞULLARI NELERDİR? 566
5. İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN TÜM İŞÇİLER KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLİR Mİ? 566
6. SÜREKSİZ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞANLAR KIDEM TAZMİNATI HAKKINDAN YARARLANABİLİRLER Mİ? 567
7. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNİN DOLMASI HALİNDE İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLİR Mİ? 567
8. ÖZEL SEKTÖR VE KAMU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİLER ARASINDA KIDEM TAZMİNATINDAN YARARLANMA BAKIMINDAN FARKLILIK VAR MIDIR? 567
9. İŞ SÖZLEŞMESİNİN HANGİ HALLERDE SONA ERMESİ HALİNDE İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR? 568
11. İŞÇİNİN ÖLÜM BİÇİMİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLME BAKIMINDAN ÖNEMLİ MİDİR? 568
12. İŞÇİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE KIDEM TAZMİNATI ATANMIŞ (MANSUP) MİRASÇILARA ÖDENEBİLİR Mİ? 569
13. İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESİH YOLUYLA SONA ERDİREN, BAŞKA BİR DEYİŞLE İSTİFA EDEN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? 569
14. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN BİLDİRİMLİ FESİH YOLUYLA SONA ERDİRİLMESİ HALİNDE İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? 570
15. İŞVERENİN BİLDİRİM SÜRELERİNE AİT ÜCRETİ PEŞİN VERMEK SURETİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SÜRELİ FESİH YOLUYLA SONLANDIRMASI HALİNDE KIDEM TAZMİNATI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MIDIR? 570
16. İŞÇİNİN MUVAZZAF ASKERLİĞİ YAPMA ŞEKLİ, KIDEM TAZMİNATI HAKKINI ETKİLER Mİ? 570
17. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İLE ASKERLİK ARASINDAKİ SÜRENİN UZUNLUĞU, İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN MUVAZZAF ASKERLİK SEBEBİYLE FESHEDİLDİĞİNİN KABULÜ BAKIMINDAN ÖNEMLİ MİDİR? 570
18. İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI HAKKI KAZANDIRAN İSTİFA HALLERİNDE İŞÇİNİN FESHE GİTMEDEN ÖNCE İŞVERENE BİLDİRİM SÜRESİ VERMESİ GEREKİR Mİ? 571
19. İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH İLE SONA EREN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI ATANMIŞ (MANSUP) MİRASÇILARA ÖDENEBİLİR Mİ? 571
20. KOCASINDAN BOŞANARAK BOŞANDIĞI KOCASI İLE TEKRAR EVLENİP İŞ SÖZLEŞMESİNİ EVLİLİK NEDENİYLE SONA ERDİREN KADIN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLİR Mİ? 571
21. İDARENİN TEK YANLI BİR İŞLEMİ İLE İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞAN KİŞİYİ MEMUR STATÜSÜNE GEÇİRMESİ HALİNDE İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? 572
19. KANUN DIŞI BİR GREVE KATILAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN DERHAL FESHEDİLMESİ HALİNDE İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? 572
22. KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLMEK İÇİN İŞ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME HALLERİ DIŞINDA BAŞKA BİR HALİN İŞ SÖZLEŞMESİ VEYA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANDIRACAĞININ SAPTANMASI MÜMKÜN MÜDÜR? 572
23. KIDEM TAZMİNATININ HESABINA ESAS OLACAK GÜNLÜK ÜCRET NASIL HESAPLANIR 573
24. KIDEM TAZMİNATININ HESABINA ESAS OLACAK KIDEM NASIL HESAPLANIR? 574
25. KIDEM SÜRESİ BİR YILDAN DAHA AZ OLAN İŞÇİLERE ÇALIŞTIKLARI SÜRELER İÇİN ORANTILI ÖDEME YAPILABİLİR Mİ? 574
26. KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLMEK İÇİN ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARDAN BİRİ OLAN BİR YILLIK SÜRENİN HESABINDA SADECE FİİLEN ÇALIŞAN SÜRELER Mİ DİKKATE ALINIR? 575
27. İŞ SÖZLEŞMELERİ VEYA TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ İLE İŞÇİYE ÖDENMESİ GEREKEN KIDEM TAZMİNATININ HER TAM YIL İÇİN 30 GÜNLÜK ÜCRET TUTARININ ÜZERİNDE KARARLAŞTIRILABİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 577
28. YAN ÖDEMELERİN KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINABİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 577
29. KIDEM TAZMİNATI HESABINA DAHİL EDİLEBİLECEK YAN ÖDEMELER NELERDİR? 578
30. KIDEM TAZMİNATI HESABINA DAHİL EDİLEMEYECEK YAN ÖDEMELER NELERDİR? 578
31. UZUN SÜREN İSTİRAHAT HALLERİ KIDEM TAZİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 579
32. TUTUKLULUKTA GEÇEN SÜRE KIDEM TAZMİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 579
33. KIDEM TAZMİNATI ÖDENMİŞ GEÇMİŞ ÇALIŞMA DÖNEMLERİ, AYNI İŞYERİNDE YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLANILMASI HALİNDE GERÇEKLEŞECEK YENİ KIDEME İLİŞKİN SÜRE HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINABİLİR Mİ? 579
34. ÇALIŞMASI SÜRERKEN KIDEM TAZMİNATI ÖDENİLEREK TASFİYE EDİLEN DÖNEM ÇALIŞMA SONLANDIĞINDA ÖDENECEK KIDEM TAZMİNATININ HESABINDA DİKKATE ALINABİLİR Mİ? 580
35. AYNI İŞVERENLE DAHA ÖNCE YAPILMIŞ BULUNAN İŞ SÖZLEŞMESİ KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNİ GEREKTİRMEYEN BİR SEBEPLE SON BULMUŞSA, BU DÖNEME İLİŞKİN ÇALIŞILAN SÜRELER, KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINABİLİR Mİ? 580
36. ZİNCİRLEME İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? 581
37. İŞÇİNİN KIDEM SÜRESİ HESAPLANIRKEN, FARKLI İŞVERENLERE AİT İŞYERLERİNDE GEÇEN SÜRELER BİRLEŞTİRİLEBİLİR Mİ? 581
38. İŞÇİNİN KIDEM SÜRESİ HESAPLANIRKEN, FARKLI KAMU KURULUŞLARINDA GEÇEN HİZMET SÜRELERİ BİRLEŞTİRİLEBİLİR Mİ? 582
39. KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMADA KIDEM SÜRESİ NASIL HESAPLANIR? 583
40. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIDA KALDIĞI GREV VE LOKAVT SÜRESİ KIDEM TAZMİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 583
41. MEVSİMLİK İŞLERDE ÇALIŞILMAYAN SÜRENİN KIDEM TAZMİNATINA ETKİSİ NASILDIR? 584
42. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIDA KALDIĞI ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ KIDEM TAZMİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 584
44. ÇALIŞMA YAŞINDAN ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR KIDEM TAZMİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 585
45. SÜRESİ İÇİNDE KURUMA BİLDİRİLMEMEKLE BİRLİKTE İŞVERENİN EMRİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR KIDEM TAZMİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 585
46. İŞE İADE SONRASI İŞE BAŞLATMAMA HALİNDE İŞÇİNİN KIDEMİ NASIL HESAPLANIR? 585
47. İŞE İADE EDİLMESİNE RAĞMEN SÜRESİ İÇERSİNDE İŞE BAŞLAMAK İÇİN İŞVERENE BAŞVURMAYAN İŞÇİNİN KIDEMİ NASIL HESAPLANIR? 585
48. MUVAZZAF ASKERLİKTE GEÇEN SÜRE KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİNDE HESABA ALINIR MI? 586
49. İŞÇİYE ÖDENECEK KIDEM TAZMİNATININ AZAMİ BİR SINIRI VAR MIDIR? 587
50. KIDEM TAZMİNATI TAVAN SINIRI AŞILARAK ÖDENMESİ KARARLAŞTIRILABİLİR Mİ? 589
51. İŞVEREN KIDEM TAZMİNATINDAN DOĞAN SORUMLULUĞUNU ŞAHISLARA VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE SİGORTA ETTİREBİLİR Mİ? 589
52. KIDEM TAZMİNATI NE ZAMAN VERİLİR? 590
53. KIDEM TAZMİNATININ ALACAKLISI VE BORÇLUSU KİMDİR? 590
54. İŞYERİNİN DEVRİ, İŞVERENİN DEĞİŞMESİ VE İŞYERLERİNİN BİRLEŞMESİ İŞÇİNİN KIDEMİNİ ETKİLER Mİ? 591
55. KIDEM TAZMİNATI NİTELİĞİNDE YAPILAN ÖDEMELER KIDEM TAZMİNATI SAYILABİLİR Mİ? 591
56. KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLE ÖDENEBİLİR Mİ? 592
57. KIDEM TAZMİNATI ÇEKLE VE/VEYA SENETLE ÖDENEBİLİR Mİ? 592
58. KIDEM TAZMİNATININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE FAİZ UYGULAMASINA GİDİLEBİLİR Mİ? 593
59. KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLE ÖDENMESİ HALİNDE FAİZ ÖDENİR Mİ? 593
60. KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİNDEN VERGİ KESİNTİSİ YAPILABİLİR Mİ? 593
61. İHALELİ İŞLERLE İLİŞKİN İŞYERİ DEVİRLERİNDE İŞVERENLER KIDEM TAZMİNATI ÖDEMEK ZORUNDA MIDIR? 594
62. KIDEM TAZMİNATI ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 594
63. KIDEM TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMINI DURDURAN HALLER NELERDİR? 594
64. KIDEM TAZMİNATINDA ZAMANIŞIMINI KESEN NEDENLER NELERDİR? 595
65. KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? 595
CEZAİ ŞART 600
1. CEZAİ ŞART NEDİR? 600
2. CEZAİ ŞARTIN AMACI NEDİR? 600
3. İŞ SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞARTIN GEÇERLİ KABUL EDİLEBİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 600
4. İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLARI DİLEDİKLERİ GİBİ CEZAİ ŞART BELİRLEYEBİLİRLER Mİ? 601
5. CEZAİ ŞARTIN KONUSU PARA DIŞINDA BAŞKA BİR ŞEY OLARAK KARARLAŞTIRILABİLİR Mİ? 601
6. İŞ SÖZLEŞMESİNİN DENEME SÜRESİ İÇİNDE SONLANDIRILMASI DURUMUNDA CEZAİ ŞART ÖDENİR Mİ? 601
7. İŞVERENCE YAPILAN EĞİTİM GİDERLERİNİN ÖNGÖRÜLEN BELİRLİ BİR SÜRE ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE GERİ ALINMASINA YÖNELİK DÜZENLEME BİR CEZAİ ŞART MIDIR? 601
8. İŞ SÖZLEŞMELERİNDE TEK TARAFLI OLARAK İŞÇİ ALEYHİNE GETİRİLEN CEAZİ ŞARTLAR GEÇERLİ MİDİR? 602
9. İŞ SÖZLEŞMESİ YAPAN TARAFLAR KARŞILIKLI OLARAK CEZAİ ŞART BELİRLEYEBİLİRLER Mİ? 602
11. CEZAİ ŞART NASIL HESAPLANIR? 602
12. CEZAİ ŞART İNDİRİLEBİLİR Mİ? 603
ÇALIŞMA BELGESİ VE İBRANAME 604
1. ÇALIŞMA BELGESİ NEDİR? 604
2. İŞÇİYE ÇALIŞMA BELGESİ VERİLMESİ ZORUNLU MUDUR? 604
3. ÇALIŞMA BELGESİNDE İŞÇİ İLE İLGİLİ NE TÜR BİLGİLERE YER VERİLİR? 604
4. ÇALIŞMA BELGESİNİN ZAMANINDA VERİLMEMESİNİN YA DA YANLIŞ VEYA EKSİK BİLGİLER İÇERMESİNİN ORTAYA ÇIKARDIĞI ZARARDAN KİM SORUMLUDUR? 605
5. BONSERVİS NEDİR? 605
6. İŞVEREN İŞÇİYE BONSERVİS VERMEK ZORUNDA MIDIR? 605
7. İŞVEREN İŞTEN AYRILAN İŞÇİYE ÇALIŞMA BELGESİ VERDİĞİNİ NASIL İSPAT EDER? 605
8. İŞÇİYE ÇALIŞMA BELGESİ VERMEMENİN YAPTIRIMI NEDİR? 605
9. ÇALIŞMA BELGESİ İÇİN VERGİ KESİNTİSİ YAPILIR MI? 606
10. İBRANAME NEDİR? 606
11. İŞTEN AYRILMADAN ALINAN İBRANAME GEÇERLİ MİDİR? 606
12. İBRANAMEYE İHTİRAZİ KAYIT KONULABİLİR Mİ? 606
13. HANGİ HALLERDE İBRANAME GEÇERSİZ SAYILMAKTADIR? 606
14. HANGİ HALDE İBRANAME İPTAL YAPTIRIMINA TABİDİR? 607
15. İŞTEN AYRILMA BİLDİRGESİ NEDİR? 607
BELGELER 608
İŞYERİ BİLDİRGESİ ÖRNEĞİ 608
BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 610
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 611
TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 612
DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 614
KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 615
ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMAYA DAYALI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 616
TAKIM SÖZLEMESİ ÖRNEĞİ 617
MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 618
BELİRLİ SÜRELİ EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 621
YAZILI SÖZLEŞME YAPILMAMASI DURUMUNDA İŞÇİYE VERİLMESİ GEREKEN BELGE ÖRNEĞİ 623
ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ 624
TAŞERON SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 629
GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 634
ENGELLİ İSTİHDAMINA İLİŞKİN TALEP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 635
YABANCI PERSONEL BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ 636
MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMA YAZISI ÖRNEĞİ 637
SÜRELİ FESİH BİLDİRİMİ ÖRNEĞİ 638
DERHAL FESİH BİLDİRİMİ ÖRNEĞİ 639
BİLDİRİM SÜRESİNE AİT ÜCRETİN PEŞİN ÖDENMESİ SURETİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİNDE FESİH BİLDİRİM ÖRNEĞİ 640
FESİHİN İŞÇİYE BİLDİRİMİNİN YAPILAMAMASINA İLİŞKİN TUTANAK ÖRNEĞİ 641
İŞÇİDEN DAVRANIŞINDAN VE/VEYA YETERLİLİĞİNDEN DOLAYI SAVUNMA İSTENMESİ HAKKINDAKİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ 642
İŞÇİNİN DAVRANIŞINDAN VE/VEYA YETERLİLİĞİ İLE İLGİLİ SAVUNMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 643
DEVAMSIZLIK TUTANAĞI ÖRNEĞİ 644
DEVAMSIZLIK BİLDİRİM ÖRNEĞİ 645
İŞE GEÇ GELME KONUSUNDA UYARI YAZISI ÖRNEĞİ 646
BÖLÜM DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM YAZISI ÖRNEĞİ 647
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TOPLU İŞTEN ÇIKARMA BİLDİRİMİ YAZISI ÖRNEĞİ 648
TÜRKİYE İŞ KURUMU TOPLU İŞTEN ÇIKARMA BİLDİRİMİ YAZISI ÖRNEĞİ 649
İHBAR TAZMİNATI BORDROSU ÖRNEĞİ 650
ÜCRET HESAP PUSULASI ÖRNEĞİ 651
ZORLAYICI NEDENLE İŞÇİYE YARIM ÜCRET ÖDEMESİ YAPILACAĞINA DAİR BİLDİRİM ÖRNEĞİ 652
YÜZDE OLARAK TOPLANAN PARALARIN İŞVEREN TARAFINDAN BELGELENDİRİLMESİ ÖRNEĞİ 653
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ BORDROSU ÖRNEĞİ 654
AİLE DURUM BİLDİRİMİ ÖRNEĞİ 655
GÜNLÜK PUANTAJ ÖRNEĞİ 656
AYLIK PUANTAJ ÖRNEĞİ 657
ÇALIŞMA SÜRELERİNİN BELGELENMESİ ÖRNEĞİ 658
ÇALIŞMANIN BAŞLAMA VE BİTİŞ SAATLERİ İLE DİNLENME SAATLERİNİN İLANI ÖRNEĞİ 659
ARA DİNLENMESİNİN İLANI ÖRNEĞİ 660
FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA MUVAFAKATNAMESİ ÖRNEĞİ 661
İŞYERİNDE FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİLERİN SERBEST ZAMAN KULLANMA TALEP YAZISI ÖRNEĞİ 662
FAZLA ÇALIŞMA YAPILAN SAATLERİ GÖSTERİR BELGE ÖRNEĞİ 663
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA MUVAFAKATNAMESİ ÖRNEĞİ 664
HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ İLAN ÖRNEĞİ 665
KISA SÜRELİ İŞLERE İLİŞKİN BİLDİRİM ÖRNEĞİ 666
TELAFİ ÇALIŞMA TALEP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 670
HAFTALIK İŞGÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN İŞLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA ÇİZELGESİ ÖRNEĞİ 671
SÜT İZNİ TALEP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 672
YILLIK İZİN TALEP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 673
YILLIK ÜCRETLİ İZİN KAYDI ÖRNEĞİ 674
YILLIK İZİN PLANI ÖRNEĞİ 675
YILLIK ÜCRETLİ İZİN TAZMİNATI BORDROSU ÖRNEĞİ 676
TOPLU İZİN İLANI ÖRNEĞİ 677
MAZARET İZİN BELGESİ ÖRNEĞİ 678
ÜCRETSİZ İZİN İSTEK FORMU 679
KIDEM TAZMİNATI TALEP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 680
KIDEM TAZMİNATININ DEVRALAN İŞVERENCE ÖDENMESİ HALİNDE İŞÇİLERE VERİLECEK YAZILI BELGE ÖRNEĞİ 681
KIDEM TAZMİNATI BORDROSU ÖRNEĞİ 682
ÇALIŞMA BELGESİ TALEP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 683
ÇALIŞMA BELGESİ ÖRNEĞİ 684
BONSERVİS ÖRNEĞİ 685
İBRANAME ÖRNEĞİ 686
 

TOPLAM 704 SAYFA