STOKLARIMIZ TÜKENDİ!
YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

DİĞER KİTAPLARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.


 
Muhasebecinin Başucu Rehberi Kitabı


 
MUHASEBECİNİN BAŞUCU REHBERİ KİTABI ÇIKTI
 
 
 

Koray ATEŞ
E.Öğretim Görevlisi

 


Kitabın etiket fiyatı 100 TL'dir.
SİTEMİZE ÖZEL KISA BİR SÜRE İÇİN
Kitabın Kargo Dahil İndirimli Satış Fiyatı: 90 TL 
 


 
 2016 YILI ÖZEL BASKI
KİTAP PİYASADA BULUNMAMAKTADIR.
SAYFA SAYISI: 7
78


MUHASEBECİNİN BAŞUCU REHBERİ KİTABI ÇIKTI!

- Neleri Gider Yazabilirsiniz Neleri Gider Yazamazsınız?
- Muhasebecilerin En Sık Kullandıkları Muhasebe Kayıtları
- Vergi Davalarında Nasıl Bir Yol İzleyeceksiniz
- Ticari Belgelerle İlgili Tüm Bilinmesi Gerekenler
- Faturalarla İlgili Karşılaşabileceğiniz Tüm Sorunlara Çözümleriniz Var Mı?
- Ba Ve Bs İle İlgili Karşılaşabileceğiniz Tüm Sorunlara En Pratik Çözümler
- İhraç Kayıtlı KDV İadelerini En Pratik Nasıl Alırsınız?
- Vergi Cezası Yememek İçin Hangi Hesapları Nasıl Kullanmalısınız?
- Geçici Vergilerde Karşılaşabileceğiniz En Özellikli Konularda Çözüm Yollarına Sahip Misiniz?
- Amortismanlarla İlgili Karşılaşılabilecek Tüm Sorunlar Ve En Pratik Çözüm Yolları
- SGK Cezalarından Nasıl Korunursunuz?
- Ticaret Sicil Ve Genel Kurul İşlemleri, Tasfiye İle İlgili Merak Edilenler
- Personel Ve İnsan Kaynaklarında Çalışanlar. Asgari Bilmeniz Gerekenlerin Hepsi Bu Kitapta.
- Yeni TTK’ya Göre Kar Dağıtım Tablosunun Örnekli Hali 


 

 İÇİNDEKİLER


VERGİ UYGULAMALARI
ŞÜPHELİ ALACAKLARLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER
ŞÜPHELİ ALACAK AYIRMANIN ŞARTLARI - VERGİSEL BOYUTU 26
1.1. Şüpheli Hale Geldikten Sonraki Yıllarda Dava Açılan Alacakların Gider Yazılıp Yazılmayacağı 27
1.2. Yurt Dışından Olan Alacaklar İçin Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 28
1.3. Devletten Olan Alacaklara Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 31
1.4. Ortaklardan Olan Alacaklar İçin Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 33
1.5. Mal Alımına Yönelik Olarak Verilen Avanslar Üzerinden Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılıp Ayrılmayacağı 35
1.6. İflasın Ertelenmesi Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılmasına Etkisi 36
1.7. Gayrimenkul ve İştirak Kazancı İstisnasına İlişkin Alacakların Şüpheli Ticari Alacak Müessesesi Karşısındaki Durumu 39
1.8. Dolandırıcılık Sonucunda Tahsil İmkânı Kalmayan Alacakların Şüpheli Ticari Alacak Müessesesi Karşısındaki Durumu 42
1.9. Tahsil Edilemeyen Katma Değer Vergisi’nden Kaynaklanan Alacaklarda Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı 43
1.10. “128 Şüpheli Ticari Alacaklar” Hesabında Takip Edilen Dövizli Alacakların Değerleme İşlemine Tabi Tutulması ve Döviz Cinsinden Olan Alacaklarda Şüpheli Alacak Uygulaması 44
1.11. Alacağın Temlikinde Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 46

BA VE BS BİLDİRİM FORMLARINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
1. BA VE BS BİLDİRİM FORMLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER VE ÖZELLİKLİ KONULAR 48
1.1. İşletme Hesabından Bilanço Hesabına Geçişte Bildirim Formlarıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler 48
1.2. İhracat Ve İthalatlarda Ba Ve Bs Formlarıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler 48
1.3. Özellikli Konularda Ba Ve Bs Bildirim Formlarında Bilinmesi Gereken Esaslar 49
1.4. Özel İletişim Vergisi İle İlgili Ba Ve Bs Bildirim Formlarında Bilinmesi Gerekenler 50
1.5. Noter Senedi İle Alınan Araçlarda Ba Ve Bs Bildirimi 50
1.6. Kira Ödeme Ve Tahsilatlarında Ba Ve Bs Bildirimleri Açısından Özel Usulsüzlük Cezalarından Korunma Yolları 51
1.7. Bildirimlerin Düzeltilmesinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 52
1.8. Geç Gelen Faturalara Ait Ba Ve Bs Bildirm Formlarında Bilinmesi Gerekenler 53
1.9. Konut Yapı Kooperatiflerinde Ba Ve Bs Bildirimleri 55
1.10. Yurt Dışına Yapılan Ve Orada Yararlanılan Hizmetlerde Bs Açısından Vergi Cezasından Korunma Yolları 55
1.11. Hal Komisyoncularının Ba Ve Bs Bildirim Formlarında Özel Usulsüzlük Cezalarından Korunma Yolları 56
1.12. Faktoring Şirketlerinin Ba Ve Bs Bildirim Yükümlülüğü 57
1.13. Antrepoda Bekletilen Mallar İçin Ba Ve Bs Bildirimleri 58
1.14. Özel Matraha Tabi İşlemlerde Ba Ve Bs Bildirim Formları 59
1.15. Serbest Bölgede Ba Ve Bs Bildirim Formları 60
1.16. Muhtelif Müşterilere Satılan Tekel Ürünlerinde Bs Bildirimi 62
1.17. Transit Ticarette Ba Bs Bildirimi 63

MUHASEBECİNİN KDV İADE REHBERİ
1. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 65
1.1. İhracatçıya Mal Teslim Eden İmalatçıya İade Edilecek KDV’de Bilinmesi Gerekenler 65
1.2. Tecil Ve Terkin Uygulamasından Yararlanacak Teslimler 66
1.3. Tecil ve Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar 67
1.4. İhraç Kaydıyla Teslimlere Yönelik Özellikli Uygulamalar 68
1.5. İhraç Kayıtlı Mallarda Nihai Mal Uygulaması 69
1.6. İhraç Edilecek Malın Eklenti Ve Ambalaj Malzemelerinin Durumu 69
1.7. Tecil Edilecek Verginin Hesaplanması 70
1.8. İhraç Kayıtlı Teslimlerde Terkin Uygulaması 72
1.9. İhraç Kaydıyla Teslım Edılerek İhraç Edılen Malların Gerı Gelmesı 76
1.10. İhraç Kaydıyla Teslimin Beyanı 77
1.11. İhraç Kayıtlı Teslımlerde İade Talebınde Aranılan Belgeler 79
1.12. İhraç Kaydıyla Teslimlerde İade Uygulaması 80
2. TEVKİFATTAN KAYNAKLANAN KDV İADELERİ 80
2.1. Tevkifata Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Kdv İadelerine Yüklenilen Kdv Listesinin Etkisi 80
2.2. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Alıcı Ve Satıcı Beyanı 81
2.3. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Genel Gider ve ATİK’lerin Durumu 81
2.4. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Hazırlanması Gereken Belgeler 82
2.5. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Mahsuben İade Uygulanması 83
3. İHRACATTAN KAYNAKLANAN KDV İADELERİ 84
3.1. Son Düzenlemeler Işığında İhracattan Kaynaklanan İade Talebinde Aranacak Belgeler 85
3.2. İhracattan Kaynaklanan KDV İadesinde Mahsuben Ve Nakden İade Talebi 85
3.3. İhracattan Kaynaklanan KDV İadesinde Bilinmesi Gereken Püf Noktalar 85
3.4. İhracattan KDV İadesi Nasıl Hesaplanır 87
4. İNDİRİMLİ ORANLI KDV İADESİ 88
4.1. İndirimli Orandan KDV İadesinin Mantığı Nedir? 88
4.2. Yılı İçinde Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarlarının Hesaplanması 88
4.3. İzleyen Yıl İçerisinde Nakden/Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarlarının Hesaplanması 90
4.4. Yüklenilen KDV Hesabının Nasıl Yapılacağı 90
4.5. Yılı İçinde Mahsup Taleplerinin Yerine Getirilmesi 92
4.6. Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi 94
4.7. İndirimli Orana Tabi İşlemleriyle Birlikte Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemleri Bulunan Mükellefler 100
4.8. İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimi 101
4.9. Fason Tekstil Ve Konfeksiyon İşlerinde İade Uygulaması 102

KAR DAĞITIMI İŞLEMLERİNDE VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI
A) YENİ TTK’DA 1.TERTİP VE 2.TERTİP KANUNİ YEDEK AKÇE AYRILMASI 104
B) YENİ TTK’YA GÖRE 1.TEMETTÜ DAĞITMAK ZORUNLU MU? 107
C) YENİ TTK DA ÖRNEK KAR DAĞITIMI TABLOSU 108
D) YENİ TTK’DA ÖRNEK KAR DAĞITIM HESAPLAMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 109
E) KÂR PAYLARININ MENKUL SERMAYE İRADI OLARAK BEYANI 111
 

GEÇİCİ İLMÜHABER VE HİSSE SENEDİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER
1. İLMÜHABER VE HİSSE SENEDİ BASTIRILMASI VE VERGİLENDİRİLMESİ 113
1.1. Geçici İlmühaber Nedir? 113
1.2. Geçici İlmühaber Bastırılmasının KDV Açısından Avantajları 113
1.3. Geçici İlmühaber Bastırılmasının Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Açısından Avantajları 114
1.4. 01.07.2012 Tarihinden Önce Çıkarılan İlmühaberler 119
1.5. 01.07.2012 Tarihinden Sonra Çıkarılan İlmühaberler 120
1.6. Hisse Senedi Yada İlmühaber Çıkartmadan Yapılan Hisse Satışlarında Vergileme 120
1.7. Hisse Satışlarında Fatura Tanzim Edilmesi Ve Muhasebe Uygulaması 120
1.8. Yeni TTK ’da Anonim Şirketlerde Tescilden Önce Çıkarılan Pay Senetleri Geçersizdir 121
1.9. Yeni TTK ’da Anonim Şirketlerde Pay Senetlerinin Şekli Ve Devri 121
1.10. Yeni TTK’ya Göre Hisse Senetlerinin Bastırılma Zamanı 122
2. ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI VE UYGULAMASI 124
2.1. TTK’ya Göre Kar Dağıtımı Yapmak Zorunlu Mudur ? 124
3. 6102 SAYILI YENİ TTK DÜZENLEMESİ 126
3.1. Hangi Hallerde 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe İle 2. Tertip Kanuni Yedek Akçe Ayrılır? 127
 

EN SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV TEVKİFATI VE MUHASEBE UYGULAMALARI
A) TEVKİFATLI DÜZENLENEN BİR FATURANIN TANZİM ŞEKLİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 131
B) TEVKİFATLI KESİLEN FATURALARDA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR 131
C) TEVKİFATTAN DOĞAN KDV İADESİNDE MAHSUBEN TALEP 132
D) TEVKİFATTAN DOĞAN KDV İADESİNDE NAKDEN TALEP 134
E) YAPIM İŞLERİNDE TEVKİFAT 135
F) YAPIM İŞLERİNDE TEVKİFAT VE MUHASEBE UYGULAMASI 137
G) ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLERDE TEVKİFAT VE MUHASEBE UYGULAMASI 138
H) FİNANS SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARA VERİLEN BİLGİSAYAR BAKIM İŞLERİNDE TEVKİFAT PROBLEMİ 139
İ) İŞ GÜCÜ VE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE TEVKİFAT VE MUHASEBE UYGULAMASI 140
J) YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT 142
K) TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME HİZMETLERİ 142
L) SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ 142
M) TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI 143
N) SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI 144
0) HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI 146
Ö) AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI 147
P) TEVKİFAT UYGULAMASINDA FATURA DÜZENİ 149
R) METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİNDE TEVKİFAT 150
S) HURDA VE ATIK TESLİMİNDE TEVKİFAT 150
Ş) TEVKİFATLI OLARAK TANZİM EDİLEN FATURALARIN İADESİ VE MUHASEBESİ 152
T) İŞ GÜCÜ HİZMETLERİNDE TEVKİFAT İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 153
U) TEVKİFATLI İŞLEMİN YANSITILMASINDA KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI 153
Ü) AJANS FİRMALARININ YAPIMCI ŞİRKETLERE SUNDUKLARI OYUNCU HİZMETLERİNİN 60 NOLU KDV SİRKÜSÜNE GÖRE TEVKİFATA TABİ OLUP OLMAYACAĞI 155
V) AJANS FİRMALARININ YAPIMCI ŞİRKETLERE SUNDUKLARI OYUNCU HİZMETLERİNİN MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGESİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 156
Y) OYUNCU AJANSLARININ TEVKİFATSIZ DÜZENLEYECEKLERİ FATURALAR 156

TÜM YÖNLERİYLE İHRACAT - İHRAÇ KAYITLI TESLİMLER İLE VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI
1) İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 159
2) İHRACATTA FATURA ESASLARI 160
3) İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERİN İADESI HALİNDE KDV SORUNU VE MUHASEBE UYGULAMASI 161
4) İHRAÇ KAYITLI TESLİMLER SONRASI OLUŞAN KUR FARKLARINDA KDV VE MUHASEBE UYGULAMASI 162
5) AMBALAJ MALZEMELERİ İHRAÇ KAYITLI ALINABİLİR Mİ? 163
6) İHRAÇ KAYDIYLA TESLİM EDİLEN MALLARIN YURT DIŞINDAN GERİ GELMESİ HALİNDE VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MUHASEBE UYGULAMASI 164
7) İHRACATTA YÜKLENİLEN KDV 165
8) İHRACATTA BİNDE 5 GÖTÜRÜ GİDERİN HESAPLANMASI VE MUHASEBESİ 166
9) İHRACAT KOMİSYON BEDELİ AÇIKLAMALI FATURALARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 166
10) REKLAMASYON NEDİR VE NASIL MUHASEBELEŞTİRİLİR? DEBİT NOTE VEYA CREDIT NOTE MALİYE İDARESİNİN BİR ZAAFI MIDIR? 167
11) BEDELSİZ İHRACATIN VERGİSEL BOYUTU 167
12) KONSİNYE İHRACATTA VERGİ UYGULAMALARI 168
13) KONSİNYE İHRACATTA MUHASEBE UYGULAMALARI 169
14) TMS 18 HASILAT STANDARDINDA KONSİNYE SATIŞLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 170
15) SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA İHRACATTAN KAYNAKLANAN İADE TALEBİNDE ARANACAK BELGELER 171
16) İHRACATTAN KAYNAKLANAN KDV İADESİNDE MAHSUBEN VE NAKDEN İADE TALEBİ 171
17) İHRACATTAN KAYNAKLANAN KDV İADESİNDE BİLİNMESİ GEREKEN PÜF NOKTALAR 171
18) İHRACATTAN KDV İADESİ NASIL HESAPLANIR? 173
19) KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİYLE HİZMET İHRACATI İSTİSNASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 174

TÜM YÖNLERİYLE İTHALAT MEVZUATI
A) İTHAL EDİLEN MALLARIN İADESİNDE KDV SORUNU VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ (MAHRECE İADE) 178
B) MAL İTHALATI İLE İLGİLİ MUHASEBE UYGULAMALARI 182

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER
A) BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYI VE ŞAHIS SİGORTASI PRİM ÖDEMELERİNİN VERGİSEL BOYUTU 185
B) GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN EĞİTİM VE SAĞLIK GİDERLERİNİN DÜŞÜLMESİ 186
C) GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN TENZİLİ 188
D) GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN ÖZÜRLÜ İNDİRİMİ 188
E) GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN SINIRSIZ İNDİRİLECEKLER 189
F) GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN SPONSORLUK HARCAMALARI İNDİRİMİ 190
G) GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN YARDIM KAPMANYALARI İLE İLGİLİ AYNİ VE NAKDİ BAĞIŞLAR 190
H) TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİNE MAKBUZ KARŞILIĞI YAPILAN NAKDİ BAĞIŞ VE YARDIMLAR 191
J) DİĞER KANUNLARA GÖRE GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN TAMAMI İNDİRİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR 191

TÜM YÖNLERİYLE GEÇİCİ VERGİ VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1. GEÇİCİ VERGİNİN HESAPLANMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 192
2. GEÇİCİ VERGİLERDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR VE MUHASEBE UYGULAMALARI 193
3. GEÇİCİ VERGİLERDE YÜZDE 10’LUK YANILMA PAYININ HESAPLANMASI 197
4. ÖDENMEYEN GEÇİCİ VERGİNİN KAYDI 197
5. GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNDE GEÇMİŞ YIL ZARARLARI VE AR-GE İNDİRİMİNİN GÖSTERİLMESİ 198
6. ÖDENEN BAĞ-KUR PRİMLERİNİN İLGİLİ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİMİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI 198
7. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE BAĞIŞ VE YARDIMLARIN TENZİLİ VE BEYANNAMEDE GÖSTERİLMESİ 198
8. GEÇİCİ VERGİ DÜZENLEMESİ VE GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GEÇİCİ VERGİNİN İADESİ 199
9. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN İADE DÜZENLEMELERİ 200

TÜM YÖNLERİYLE AMORTİSMAN KONUSU VE MUHASEBE UYGULAMALARI
A) AMORTİSMAN KAVRAMI 202
B) AMORTİSMAN LİSTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER 203
C) AMORTİSMAN TABLOLARININ KONTROLÜ VE MUHASEBE UYGULAMASI 203
D) TMS 16 STANDARDI KAPSAMINDA AMORTİSMAN HESAPLAMASI 208
E) TMS 16 STANDARDINA GÖRE NORMAL AMORTİSMAN HESAPLANMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 208
F) MADDİ DURAN VARLIKLARIN SATILMASINDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 210
G) AZALAN BAKİYELER USULÜ AMORTİSMAN VE MUHASEBE KAYITLARI 210
H) MADENLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 211
İ) GEÇMİŞ YILLARDA AYRILMAYAN AMORTİSMANLARIN DÜZELTİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 213
J) FİNANSAL KİRALAMA KAPSAMINDA EDİNİLEN A.T.İ.K.’LERDE AMORTİSMAN 213
K) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA AZALAN BAKİYELER YÖNTEMİYLE (HIZLANDIRILMIŞ) AMORTİSMAN 214
L) ÜZERİNE BİNA İNŞA EDİLEN ARSALARDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 215
M) TMS 16 STANDARDINA GÖRE SATIN ALINDIĞI HALDE İŞLETMEYE HENÜZ ULAŞMAYAN SABİT KIYMETLERDE AMORTİSMAN MEVZUU VE MUHASEBE UYGULAMASI 217
N) İŞLETME HAKKI BEDELLERİNİN AMORTİSMAN KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI 218
O) ŞEREFİYE VEYA PEŞTEMALLIKDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 219
Ö) AMORTİSMAN AYIRMAMA VEYA EKSİK AYIRMANIN MALİYE VE DANIŞTAY NEZDİNDEKİ DURUMU 220
P) TMS 16 KAPSAMINDA KULLANILMAYAN AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLAR İÇİN AMORTİSMAN AYRILIP AYRILMAYACAĞI 221
R) ÖZEL MALİYETLERE ALINAN BİR VARLIK KAÇ YILDA İTFA EDİLMELİDİR 222
S) YURT DIŞINDA YAPILAN İNŞAATLARDA KULLANILAN SABİT KIYMETLERİN YURT İÇİNDE AMORTİSMANA TABİ TUTULMASI 222
Ş) PATENT HAKLARINDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 223
T) DEĞER ARTIRICI HARCAMALARDA AMORTİSMAN KONUSU VE MUHASEBE UYGULAMASI 223
U) BİNEK OTOMOBİLLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI 224
Ü) BİNEK OTOMOBİLLERDE KIST AMORTİSMAN UYGULAMASI: NORMAL AMORTİSMAN YÖNTEMİNDE 225
V) BİNEK OTOMOBİLLERDE KIST AMORTİSMAN UYGULAMASI: AZALAN AMORTİSMAN YÖNTEMİNDE 226
Y) AKARYAKIT DAĞITIM SEKTÖRÜNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI 226
Z) GÜZEL SANAT ESERLERİNDE AMORTİSMAN 227
A) GÜZEL SANAT ESERLERİ AMORTİSMANA TABİ TUTULMALI MI ? 230
B) FEVKALÂDE AMORTİSMAN 231
C) BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA AMORTİSMAN UYGULAMASI 231
D) AMORTİSMANIN HERHANGİ BİR YIL AYRILMAMASINDAN VEYA İLK UYGULANAN NİSPETTEN DÜŞÜK BİR ŞEKİLDE YAPILMASINDAN DOLAYI AMORTİSMAN SÜRESİ UZATILAMAZ 232
E) YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI 233
F) AMORTİSMAN SÜRESİ DOLMADAN HURDAYA AYRILAN İKTİSADİ KIYMETLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI 234
G) BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME KAPSAMINDA EDİNİLEN İKTİSADİ KIYMETLER İLE NEV’İ DEĞİŞTİREN ŞİRKETLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI 234
 

DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI, HESAPLAMASI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR
A) GERÇEK KİŞİLERİN GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA DEĞER ARTIŞ KAZANCI 236
B) SAFİ DEĞER ARTIŞININ TESPİTİ 236
C) GAYRİMENKULLERİN İKTİSAP BEDELİNİN TESPİTİ 237
D) DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARINDA MALİYET BEDELİNİN TESPİTİ İÇİN YAPILACAK ENDEKSLEME 237
E) VERGİLENDİRİLECEK VE VERGİLENDİRİLMEYECEK DEĞER ARTIŞ KAZANCI ARASINDAKİ FARK 237
F) GAYRİMENKUL ALIM-SATIMINDA TAPU HARCI YÜKÜMLÜLÜĞÜ 237
G) DEVAMLI OLARAK GAYRİMENKUL ALIM SATIMI 238
YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNİN GETİRDİKLERİ 239
1) YENİ KDV GENEL TEBLİĞİNDE DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İLE İLGİLİ ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DÜZENLEMELER 239
2) YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE İADE SİSTEMİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER 241
3) YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERDE İADE UYGULAMASI 243
4) YENİ KDV İADE TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 244
 

GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNE YÖNELİK MUHASEBE İÇİ ENVANTER
1. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE DÖNEM İÇİ SAYIM LİSTELERİNE GÖRE FARKLILIKLARIN TESPİTİ 261
2. DÖNEM İÇİ VARLIK VE KAYNAK HESAPLARININ KARŞILAŞTIRILARAK DENKLEŞTİRİLMESİ 262
3. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE HAZIR DEĞERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 262
4. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE BANKALARDAKİ MEVDUATLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ 263
5. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE MENKUL KIYMETLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 263
6. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE ALACAKLARA KARŞILIK AYRILMASI 264
7. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE ALACAK VE BORÇLARA REESKONT AYRILMASI 264
8. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE STOKLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ 265
9. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE MADDİ DURAN VARLİKLARİN DENKLEŞTİRİLMESİ 265
10. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLİKLARİN DENKLEŞTİRİLMESİ 266
11. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE HAKLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ 266
12. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ 267
13. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE ÖZEL MALİYETLERİN DENKLEŞTİRİLMESİ 269
14. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLİKLARİN DENKLEŞTİRİLMESİ 270
15. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE KAYNAK HESAPLARININ DENKLEŞTİRİLMESİ 271
16. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE ÖDENECEK KIDEM TAZMİNATLARINA KARŞILIK AYRILMASI 271
17. TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR STANDARDINDA KIDEM TAZMİNATLARININ HESAPLANMASI 273
18. TMS 19 STANDARDINDA KIDEM TAZMİNATLARI KARŞILIĞININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 274
19. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARININ KAYDI 276
20. DÖNEM İÇİNDE UNUTULAN KAYITLARIN VE VARSA HATALARIN DÜZELTME KAYITLARI 277
21. GEÇİCİ VERGİ MİZANININ DÜZENLENMESİ 277
 

NELERİ GİDER YAZABİLİRSİNİZ
 

NELERİ GİDER YAZABİLİRSİNİZ? NELERİ GİDER YAZAMAZSINIZ?
1. GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE HANGİ HARCAMALARI GİDER YAZARIZ 283
2. GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE HANGİ HARCAMALAR GİDER YAZILAMAZ 284
3. KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE NELERİ GİDER YAZABİLİRSİNİZ 285
4. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN GİDER YAZABİLECEKLERİ DİĞER HARCAMALAR 286
5. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN GİDER YAZAMAYACAKLARI HARCAMALAR 290
6. ÖZELLİKLİ KONULARDA NELER GİDER YAZILIR NELER GİDER YAZILAMAZ 291
 

GEÇİCİ VERGİ’DE YAPILAN HATALAR VE UYGULAMALI ÇÖZÜM YOLLARI
 

GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE UYGULAMALI ÇÖZÜM YOLLARI
1. TİCARİ KAZANÇTAN İNDİRİM KONUSU YAPILACAK ASGARİ BAĞIŞ TUTARININ BELİRLENMESİ KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 294
2. NAKDİ YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 299
3. AYNİ YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE MUHASEBE UYGULAMASI 303
4. DIŞARIDAN ALINAN MALLARIN BAĞIŞLANMASI DURUMUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 303
5. İMAL EDİLEN MALLARIN BAĞIŞLANMASI DURUMUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 309
6. BAĞIŞ AMAÇLI YAPILAN BİNALARDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 314
7. KUR DEĞERLEMELERİNDE EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMALARI 317
8. DÖVİZLİ ALINAN TAŞINMAZLAR İLE SABİT KIYMETLERİN DEĞERLEMESİNDE EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE MUHASEBE UYGULAMASI 321
9. KREDİYLE ALINAN TAŞINMAZLAR İLE SABİT KIYMETLERİN FAİZ GİDERLERİNDE EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE MUHASEBE UYGULAMASI 327
10. GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ TENZİLİ KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR 329
11. ELEKTRİK-SU-DOĞALGAZ FATURALARINA AİT GECİKME ZAMLARI KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE MUHASEBE UYGULAMASI 332
12. MAHSUP EDİLECEK TEVKİFAT TUTARININ HESAPLANMASI KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR 336
13. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE STOKLAR HESABINDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 339
14. KIST DÖNEM FAİZ GELİRİ İLE İLGİLİ EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 341
15. AMORTİSMANLAR KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 344
16. AZALAN BAKİYELER YÖNTEMLİ AMORTİSMANDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 347
17. MADENLERDE AMORTİSMAN KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 350
18. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA AZALAN BAKİYELER YÖNTEMİNDE EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 353
19. SATIN ALINDIĞI HALDE İŞLETMEYE HENÜZ ULAŞMAYAN SABİT KIYMETLERDE AMORTİSMAN KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 357
20. PATENT HAKKI VE BENZERİ ALIMLARA AİT AMORTİSMAN KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 358
21. ŞEREFİYE VEYA PEŞTAMALLIKLARIN AMORTİSMANLARINDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 360
22. KULLANILMAYAN TAŞINMAZLARIN AMORTİSMANI KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 362
23. ÖZEL MALİYET BEDELİNİN İTFASI KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 364
24. DEĞER ARTIRICI HARCAMALARDA AMORTİSMAN KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 367
25. İTFA OLMUŞ ATİK’LER İÇİN YAPILAN DEĞER/ÖMÜR ARTIRICI HARCAMALARIN AMORTİSMANI KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE MUHASEBE UYGULAMASI 371
 

MUHASEBECİNİN VERGİ DAVA REHBERİ
DAVA AÇMA SÜRELERİ 375
1. VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 375
1.1. Yürütmenin Durdurulmasının Şartları 376
1.2. Vergi Yargısında Yürütmenin Durdurulması Kuralının İstisnaları 376
1.3. Yürütmenin Durdurulması Talebine Karşı Verilen Kararlara İtiraz 378
1.4. Yürütmenin Durdurulması Kararının Sonuçları Ve Değerlendirme 378
2. KODDA YER ALAN İŞLETMELERDEN MAL ALINMASI SONUCU DÜZENLENEN VERGİ VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINI DAVA İLE KAZANMA YOLLARI 379
3. DÜŞÜK BEDELLİ KESİLEN FATURALAR İÇİN DÜZENLENEN VERGİ CEZALARINA İTİRAZ YOLLARI 395
3.1. İnşaat Sektöründe Düşük Bedelle Fatura Edilen Daireler İçin Kesilen Vergi Cezalarına Yönelik Korunma Yolları 395
4. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN AYRILDIKTAN SONRA ŞİRKETE GELEN VERGİ CEZASINDAN SORUMLU TUTULMAYA YÖNELİK İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 401
5. VERGİ İNCELEME RAPORU OLMAKSIZIN TAKDİR KOMİSYONU KARARINA İSTİNADEN DÜZENLENEN CEZALARA DAVA YOLUYLA İTİRAZ YOLLARI 405
5.1. Takdir Komisyonu Kararı Tebliğ Edilmeksizin Düzenlenen Ceza İhbarnamesine Yönelik İtiraz Dilekçesi Örneği 405
5.2. Takdir Komisyonu Kararı Tebliğ Edilmesiyle Beraber Düzenlenen Ceza İhbarnamesine Yönelik İtiraz Dilekçesi Örneği 415
6. VERGİ İNCELEMESİ SONUCU KESİLEN MATRAH FARKI VE CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 424
6.1. Vergi İncelemeleri Sonucu Kesilebilecek Cezalar 424
6.2. Vergi Cezalarının Muhasebeleştirilmesi 425
7. DAVA AÇMA SÜRELERİ 429
 

MUHASEBE UYGULAMALARI
 

MUHASEBECİLERİN EN ÇOK KULLANDIKLARI VE BİLMELERİ GEREKEN YEVMİYE KAYITLARI
1. ANONİM ŞİRKET KURULUŞUNUN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 431
2. İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 435
3. İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERİN İADESI HALİNDE KDV SORUNU VE MUHASEBE UYGULAMASI 437
4. REKLAMASYON NEDİR VE NASIL MUHASEBELEŞTİRİLİR? DEBİT NOTE VEYA CREDIT NOTE MALİYE İDARESİNİN BİR ZAAFI MIDIR? 439
5. KONSİNYE İHRACATTA MUHASEBE UYGULAMALARI 439
6. TMS 18 HASILAT STANDARDINDA KONSİNYE SATIŞLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 440
7. İTHAL EDİLEN MALIN İADESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 441
8. MAL İTHALATI İLE İLGİLİ MUHASEBE UYGULAMALARI 442
9. ZAYİ OLAN MALLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 444
10. MİADI DOLAN İLAÇLARIN DEĞERLEMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 445
11. BAĞIŞ VE YARDIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 446
12. İMAL EDİLEN MALLARIN BAĞIŞLANMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 446
13. VERGİ MATRAHINDAN SINIRLI BİR ŞEKİLDE İNDİRİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR VE MUHASEBE UYGULAMASI 447
14. VERGİ MATRAHINDAN SINIRSIZ BİR ŞEKİLDE İNDİRİLEBİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR VE MUHASEBE UYGULAMASI 447
15. ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAĞIŞLANMASININ VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI 448
16. BAĞIŞ AMAÇLI YAPILAN YURT VEYA BİNALARIN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI 448
17. BAĞIŞ AMACIYLA ALINAN TECHİZATLARIN MUHASEBE KAYDI 449
18. AYNİ BAĞIŞ VE YARDIMLARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI 450
19. VERGİDEN MUAF OLMAYAN DERNEK VE VAKIFLARA YAPILAN BAĞIŞLARIN VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 451
20. ARAZİ VE ARSANIN KISMİ BÖLÜNME YOLUYLA BİR BAŞKA İŞLETMEYE DEVREDİLMESİNİN VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 452
21. ALIŞVERİŞ KUPONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 453
22. ALIŞVERİŞ ÇEKLERİNİN TESLİMİNDE, FATURANIN KUPON TESLİMİNDE DÜZENLENMİŞ OLMASI HALİNDE MUHASEBE KAYITLARI 454
23. NUMUNE ÜRÜNLERİNİN ALINIP SATILMASININ MUHASEBESEL VE VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI 454
24. BEDELSİZ VERİLEN ÜRÜNLERİN FATURA VE SEVK İRSALİYESİ KARŞISINDAKİ DURUMU 454
25. CİRO PRİMLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI 455
26. DEĞERSİZ ALACAKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 456
27. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARININ MUHASEBE KAYDI 457
29. KAZA YAPAN ARAÇLARIN HURDA SATIŞ MUHASEBESİ 458
30. TRAMPA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 459
31. TRAMPA İŞLEMLERİNDE İADE UYGULAMASI 460
32. DÖVİZLİ İŞLEMLERDE MUHASEBE UYGULAMASI 462
33. İMALAT İŞLEMLERİNDE VE SATIŞINDA MUHASEBE UYGULAMASI 465
34. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 468
35. GERÇEK KİŞİLERDEN ALINAN 2.EL TİCARİ ARAÇLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 469
36. GERÇEK KİŞİLERDEN ALINAN İKİNCİ EL HURDA OTO ALIMLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 470
37. RENT A CAR ŞİRKETLERİNİN SATIN ALDIKLARI ARAÇLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 470
38. ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 471
39. ÖDENMEYEN SGK PRİMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 473
40. KIDEM TAZMİNATLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 474
41. DEĞERİ DÜŞEN ATİKLERDE MUHASEBE UYGULAMASI 476
42. VERGİ CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 477
43. ÖDENECEK SGK PRİMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 481
44. ŞİRKETLERCE VERİLEN İFTAR YEMEKLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 492
45. PERSONELE VERİLEN RAMAZAN ERZAK YARDIMLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 492
 

DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMALARI
 

DÖNEMSONU İŞLEMLERİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR VE MUHASEBE UYGULAMALARI
A) DÖNEM SONUNDA KÜSÜRAT HESAPLARI, TERS BAKİYE VEREN HESAPLAR İLE KISA-UZUN VADELİ KREDİLERİN KAPATILMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 496
B) DÖNEM SONUNDA SATIŞLARIN MALİYETİ HESABININ OLUŞTURULMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 497
C) DÖNEM SONLARINDA GİDER HESAPLARININ KAPATILMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 498
D) DÖNEM SONLARINDA KURUM KARŞILIĞININ HESAPLANMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 499
E) DÖNEM SONUNDA TİCARİ ZARARDAN MALİ KARIN DOĞMASI HALİNDE VERGİ KARŞILIĞININ HESAPLANMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 500
F) DÖNEM SONUNDA TİCARİ KARDAN MALİ ZARARA GEÇİŞİN MUHASEBE KAYITLARI VE MUHASEBE UYGULAMASI 501
G) DÖNEM SONUNDA İMALATÇI FİRMALARDA 150 HESAPTAN 620 HESABA NASIL ULAŞILACAĞI VE MUHASEBE UYGULAMASI 502
H) DÖNEM SONU STOK SAYIM FARKLARI VE MUHASEBE UYGULAMASI 504
İ) GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN DÖNEM KARI ÜZERİNDEN KARŞILIK AYIRMASI 505
J) DÖNEM SONUNDA MALİYET HESAPLARININ KARŞILIĞI OLAN BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİ 505
 

TİCARİ BELGELER


DÖNEM İÇİ KULLANILAN TİCARİ BELGE VE DOKÜMANLAR
FATURANIN KAVRAMI VE TANIMI 508
FATURA KESMEK ZORUNDA OLANLAR 509
2016 YILI İTİBARİYLE FATURADA YER ALMASI ZORUNLU BİLGİLER 509
İRSALİYE İLE TESLİM EDİLEN KONSİNYE SATIŞLARDA FATURA KESME SÜRESİ 510
KDV DAHİL TANZİM EDİLEN FATURALARDA KDV’NİN İNDİRİMİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 510
FATURADA YANLIŞ HESAPLANAN KDV’NİN DÜZELTİLMESİ 512
a-Fatura üzerindeki oranın halihazırdaki orandan yüksek olması halinde 512
b-Fatura üzerindeki oranın halihazırdaki orandan düşük olması halinde 512
FATURA YERİNE PERAKENDE SATIŞ FİŞİ YA DA YAZARKASA FİŞLERİNİN KULLANILMASI 512
İRSALİYELİ FATURALARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 513
İNŞAAT İŞLERİNDE ŞANTİYE ALANINA SEVK EDİLEN MALLAR İÇİN HER SEVK İRSALİYESİNDEN SONRA 7 GÜN İÇİNDE FATURA KESİLMELİ MİDİR? 514
İŞLEMİN GERÇEKLEŞMESİNDEN ÖNCE TANZİM EDİLEN FATURALAR 514
MALIN TESLİMİNDEN BİR KAÇ GÜN SONRA KESİLEN FATURALAR 514
SAHTE FATURA (NAYLON FATURA) NASIL TANINIR 515
SAHTE FATURADAN KORUNMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER 515
KAYBOLAN FATURALARIN YERİNE YAPILMASI GEREKENLER 515
SEVK İRSALİYESİ NEDİR? 516
SEVK İRSALİYESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 516
SEVK İRSALİYESİ DÜZENLEME ZORUNLULUĞU 517
TAŞIMA İRSALİYESİ NEDİR? 517
TAŞIMA İRSALİYESİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER: 518
TAŞIMA İRSALİYESİNİN UYGULAMA ALANLARI 518
TAŞIMA İRSALİYESİNİN DÜZENLENMESİ 518
GİDER PUSULASI NEDİR 519
GİDER PUSULASININ TARAFLARI 519
GİDER PUSULASININ ŞEKLİ 519
GİDER PUSULASININ ÜST BÖLÜMÜNDEKİ BİLGİLER 519
GİDER PUSULASININ ALT BÖLÜMÜNDEKİ BİLGİLER: 520
GİDER PUSULASININ TEMİNİ NASILDIR? 520
NOTER YOLU İLE TEMİN 520
MALİYENİN ANLAŞMALI MATBAALARINDAN TEMİN 520
GİDER PUSULASINDA GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ (STOPAJ YAPMA) 520
MÜSTAHSİL MAKBUZU NEDİR 520
MÜSTAHSİL MAKBUZUNUN TARAFLARI 521
MÜSTAHSİL MAKBUZUNUN ŞEKLİ 522
MÜSTAHSİL MAKBUZU DÜZENLEME ESASLARI VE ZAMANI 522
MÜSTAHSİL MAKBUZUNUN TEMİNİ 522
MÜSTAHSİL MAKBUZUNDA GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ (STOPAJ YAPMA) 522
GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİNİN TANIMI 522
GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİNİN TARAFLARI 523
GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER 523
GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİNİN ÜST BÖLÜMÜNDEKİ BİLGİLER 524
GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİNİN ALT BÖLÜMÜNDEKİ BİLGİLER 524
GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİNİN TEMİNİ 524
BELGENİN TEMİN ZAMANI 524
GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİNİN BİLGİSAYARDA DÜZENLENMESİ 524
YOLCU LİSTESİNİN TANIMI 524
YOLCU LİSTESİNİN TARAFLARI 525
YOLCU LİSTESİNİN ÜST BÖLÜMÜNDEKİ BİLGİLER 526
YOLCU LİSTESİNİN ALT BÖLÜMÜNDEKİ BİLGİLER 526
YOLCU LİSTESİNİN TEMİNİ 526
BELGE TEMİN ZAMANI 526
YAZARKASA KULLANIM ALANLARI 526
YAZARKASANIN ÖNEMİ 527
YAZARKASA KULLANIMI 527
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN İLK KEZ KULLANIMA BAŞLANMASI 528
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KULLANIM DIŞI BIRAKILMASI 529
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SATIŞI YAPAN KİŞİ VEYA KURULUŞLAR 529
POS MAKİNESİ TANIMI 530
POS SİSTEMİ 530
SERBEST MESLEK FAALİYETLERİNDE POS MAKİNESİ KULLANIMI 530
POS MAKİNESİ CİHAZLARININ VE BELGELERİN ÖZELLİKLERİ 531
PEŞİN FİYATINA TAKSİTLİ SATIŞ 531
PROVİZYON 532
VADE FARKLI TAKSİTLİ SATIŞ (VFT) 532
SATIŞ İŞLEMİ 533
İADE İŞLEMİ 533
İPTAL İŞLEMİ 533
ÖN PROVİZYON İŞLEMİ 533
İKİNCİ KOPYA 533
GÜN SONU MUTABAKATI 534
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ TANIMI 534
PERAKENDE SATIŞ FİŞİNİN ŞEKİL VE DÜZENİ 535
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ DÜZENLEMESİ 535
ADİSYON NEDİR? 536
ADİSYONUN ŞEKLİ VE DÜZENİ 537
ADİSYONUN DÜZENLENMESİ 537
SERBEST MESLEK MAKBUZUNUN TANIMI 537
SERBEST MESLEK MAKBUZUNUN ŞEKLİ VE DÜZENİ 537
SERBEST MESLEK MAKBUZUNUN DÜZENLENMESİ 538


2016 YILINDAN İTİBAREN TİCARİ BELGELERDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER
1. 2016 YILINDAN İTİBAREN YENİ TTK’YA GÖRE FATURADA BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 539
1.1. İrsaliyeli Faturalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 540
1.2. İnşaat İşlerinde Şantiye Alanına Sevk Edilen Mallar İçin Her Sevk İrsaliyesinden Sonra 7 Gün İçinde Fatura Kesilmeli Midir? 541
1.3. İşlemin Gerçekleşmesinden Önce Tanzim Edilen Faturalar 541
1.4. Malın Tesliminden Bir Kaç Gün Sonra Kesilen Faturalar 541
1.5. Sahte Faturadan Korunmak İçin Yapılması Gerekenler 542
2. SEVK İRSALİYESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 542
3. 2016 YILINDA TAŞIMA İRSALİYESİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER 543
4. 2016 YILINDA GİDER PUSULASININ ÜST BÖLÜMÜNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 543
4.1. Gider Pusulasının Temini Nasıldır? 544
5. MÜSTAHSİL MAKBUZU VE MÜSTAHSİL MAKBUZUNDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER 544
6. GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ VE GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 545
6.1. Günlük Müşteri Listesinin Üst Bölümündeki Bilgiler 546
6.2. Günlük Müşteri Listesinin Alt Bölümündeki Bilgiler: 546
6.3. Günlük Müşteri Listesinin Temini 546
6.4. Günlük Müşteri Listesinin Bilgisayarda Düzenlenmesi 546
7. YOLCU LİSTELERİ VE YOLCU LİSTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 546
7.1. Yolcu Listesinin Üst Bölümündeki Bilgiler 547
7.2. Yolcu Listesinin Alt Bölümündeki Bilgiler 547
7.3. Yolcu Listesinin Temini 548
8. YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ UYGULAMASI 548
9. PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VE PERAKENDE SATIŞ FİŞİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 548
10. SERBEST MESLEK MAKBUZUNUN ŞEKLİ VE DÜZENİ 549
 

TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ - ŞİRKETLER
 

SON DÜZENLEMELERLE ŞİRKETLERDE DEFTER TASDİKLERİ VE SÜRELERİ
1. GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER 552
1.1 Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler); 552
1.2 Kollektif ve Komandit Şirketler 552
1.3 İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter; 552
1.4 Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter; 552
2. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER 553
2.1. Anonim Şirketler Ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler 553
2.2. Limited Şirketler 553
2.3. Limited Şirket Müdürler Kurulu Defteri 553
3. DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER (Ticari Defter Tebliği Md.5/4) 553
4. KOOPERATİFLERİN TUTACAĞI DEFTERLER 554
5. DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI 554
5.1. Tasdik Yenileme (Ara Tasdik) (Vuk Md. 222 Ve Ticari Defter Tebliği Madde 17-18) 554
5.2. Ara Tasdik (Tasdik Yenileme) Yapılabilecek Defterler 554
5.3. Kapanış Onayı (Tasdiki) (Ttk Md 64/ 3, 5 ) 554
 

ŞİRKETLERDE GENEL KURUL İŞLEMLERİ
1. LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL 556
2. LİMİTED ŞİRKETLERDE ADIM ADIM GENEL KURUL İŞLEMLERİ 556
2.1. Birinci Adım: Müdürler Kurulu Karar Almalıdır 556
2.2. İkinci Adım: Ltd.Şti Genel Kurul Çağrı-Gündem 557
2.3. Limited Şirket Genel Kurul Çağrısız 558
2.4. Üçüncü Adım: Limited Şirket Genel Kurulu İçin Vekaletname 559
2.5. Dördüncü Adım: Karşılaştırmalı Finansal Tabloların Hazırlanması 559
2.6. Beşinci Adım: Müdür/Müdürler Kurulu Faaliyet Raporunun Hazırlanması 559
2.7. Altıncı Adım: Denetim Raporunun Hazırlanması (Varsa) 568
2.8. Yedinci Adım: Hazır Bulunanlar Listesinin Hazırlanması 568
2.9. Toplantıda Hazır Bulunması Gereken Evraklar 570
2.10. Toplantıda Hazır Bulunması Zorunlu Olanlar Ve Katılma Hakkı 570
2.11. Toplantı Ve Karar Nisapları 571
2.12. Sekizinci ve Son Adım: Toplantı Tutanağının (Genel Kurul Kararı) Düzenlenmesi 572
3. ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL YOL HARİTASI 573
3.1 Birinci Adım: Genel Kurul Gündeminin Ve Yönetim Kurul Kararının Hazırlanması 573
3.2. İkinci Adım: Çağrılı Genel Kurula Ve Pay Sahiplerine Çağrı- İlan 574
3.3. Çağrısız Genel Kurul 577
3.4. Dördüncü adım: Karşılaştırmalı Finansal Tabloların Hazırlanması 578
3.5. Beşinci adım: Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Hazırlanması 578
3.6. Altıncı adım: Denetim Raporunun Hazırlanması (Varsa) 588
3.7. Yedinci adım: Hazır Bulunanlar Listesinin Hazırlanması 588
3.8. Sekizinci adım: Bakanlık İznine Tabi İşlemler Varsa Bakanlık İzinlerinin Alınması 589
3.9. Dokuzuncu adım: İç Yönergenin Hazırlanması 589
3.10.Onuncu adım: Genel Kurulda Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu Varsa Temsilci Görevlendirilmesi İçin Bakanlığa Başvurulması 589
3.11. Toplantıda Hazır Bulunması Gereken Evraklar 591
3.12. Toplantıda Hazır Bulunması Zorunlu Olanlar Ve Katılma Hakkı 592
3.13.Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi 594
 

YENİ TTK KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI
1. SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE KAVRAMI 596
2. TTK AÇISINDAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ARTIRIMI 596
2.1. Sermaye Artırımının Nedenleri 597
2.2. Sermayenin Artırılması 597
3. TADİL METİNLERİ ÖRNEKLERİ 603
4. TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNCA İSTENEN EVRAKLAR 615
5. SERMAYE ARTIŞI KARARI 615
6. SERMAYE ARTIRIMINDA YENİ BİR UYGULAMA: BLOKAJ ŞARTI 617
 

TTK KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI VE KARAR ÖRNEKLERİ
1. TTK KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI 620
2. SERMAYE AZALTIMI İŞLEMİNDE MUHASEBECİYİ BEKLEYEN RİSKLER 622
3. SERMAYE AZALTIMI KARAR ÖRNEĞİ 626
4. SERMAYE AZALTIMI İLE İLGİLİ SİCİLE VERİLEN DİLEKÇE ÖRNEĞİ 627
5. SERMAYE AZALTIMINDA ALACAKLILARA ÇAĞRI ÖRNEĞİ 628
 

ŞİRKETLERDE ADIM ADIM TASFİYE İŞLEMLERİ VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
1. ŞİRKETLERDE TASFİYE 630
2. TASFİYE İŞLEMLER 631
3. TİCARET SİCİL KAYIT İŞLEMLERİ 633
 

MUHASEBECİNİN TASFİYE İLE İLGİLİ BİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR
1. TASFİYE EDİLEN KURUMLARDA DEVREDEN KDV İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER 635
2. TASFİYEYE GİREN KURUMLARDA GEÇİCİ VERGİ 637
3. TASFİYENİN ZARARLA SONUÇLANMASI HALİNDE DÜZELTME İŞLEMLERİ 639
4. TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETLERDE E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMASI 642
5. TASFİYEYE GİRİŞ İLE İLGİLİ SİCİL İŞLEMLERİ 644
6. TASFİYE MEMURLARININ NASIL ATANACAĞI 646
7. TASFİYE HALİNDE BA VE BS BİLDİRİM FORMUNUN VERİLİP VERİLMEYECEĞİ 648
8. TASFİYE HALİNDE KAR DAĞITIMINDA STOPAJ 649
9. İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN TASFİYESİ SONUCU İŞTİRAK EDEN ŞİRKETİN VERGİSEL DURUMU 650
10. TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETİN SABİT KIYMET SATIŞLARINDA VERGİSEL İSTİSNA VAR MIDIR? 651
11. KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAĞININ TASFİYE DÖNEMİNDEKİ GİDERLERİNİ GELİR VERGİSİNDEN İNDİRİP İNDİREMEYECEĞİ 652
12. TASFİYENİN SONUÇLANMAMASI HALİNDE MÜKELLEFİYETİN TERKİN EDİLİP EDİLMEYECEĞİ 653
 

ANONİM ŞİRKETLER VE LİMİTED ŞİRKETLER HAKKINDA ÖZELLİKLİ KONULAR
1.SÖZLEŞMELİ AVUKAT BULUNDURMAK ZORUNDA OLAN ANONİM ŞİRKETLER 655
2.SÖZLEŞMELİ AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞUNUN DOĞDUĞU AN 657
3. SÖZLEŞMELİ AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞUNA UYMAYAN ANONİM ŞİRKETLERE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARÎ PARA CEZASI 657
4. TİCARİ FAALİYETİ OLMAYAN ŞİRKET ORTAĞINDAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN YARGI KARARI 657
5. ANONİM ŞİRKETLERİN PRİM BORCUNDAN KİMİN SORUMLU OLDUĞU 659
6.FERDİ BİR İŞLETMENİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HALİNDE FATURA DÜZENLENMESİNE GEREK VAR MIDIR? 661
 

İŞ HUKUKU UYGULAMALARI
 

İŞ HUKUKU İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER
1- İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKENLER 667
2- İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNİN VERİLME USULÜ 668
3-İŞE İADE DAVASI SONUCU İŞE BAŞLATILMAYAN SİGORTALILARIN BİLDİRİMLERİ 669
4- 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE ÜCRET KESME CEZASI 669
5- KESİLEN ÜCRETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 671
6-İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN FAYDALANMA ŞARTLARI 671
7- İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN MİKTARI VE ÖDEME SÜRESİ 672
8- STAJYERLER ÖĞRENCİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ 673
9- STAJYER ÖĞRENCİLERİN SGK İŞLEMLERİ 673
10- İŞ ARAMA İZNİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR 674
11- İŞ ARAMA İZNİNİN KULLANILABİLMESİ İÇİN FESİH BİLDİRİMİNİN KİM TARAFINDAN YAPILMIŞ OLDUĞU ÖNEMLİ MİDİR? 674
12- İŞ ARAMA İZNİ NE ZAMAN KULLANILABİLİR? 675
13- İŞ ARAMA İZNİ KULLANDIRILMAZSA UYGULANACAK OLAN YAPTIRIMLAR NELERDİR? 675
14- YABANCI UYRUKLU İŞÇİLERİN İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNİN VERİLMESİ VE İŞE BAŞLAMA TARİHİNİN TESPİTİ 676
15- YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN’UN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE KANUNİ ÇALIŞMA VE BU KAVRAMA DAHİL EDİLEN ÇALIŞILMAYAN SÜRELER 676
16- EKSİK GÜN BİLDİRİM SEBEPLERİNİN YABANCI SİGORTALILAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 677
17- İŞ SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞART MADDESİ 678
18- İŞ HUKUKUNDA ÜCRETSİZ İZİN 679
19- DOĞUM YAPAN KADIN İŞÇİNİN ÜCRETSİZ İZİN HAKKI 679
20- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINACAK SÜRELER 680
21- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINACAK ÜCRET 681
22. İŞ AKDİNİN FESHİ VE İŞE İADE 683
23- İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ BELİRLENMESİ 684
24- KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ İÇİN GEREKEN KOŞULLAR NELERDİR? 685
25- İŞTEN KENDİ İSTEĞİYLE AYRILAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ? 685
26- EVLİLİK NEDENİ İLE İŞTEN AYRILAN KADININ KIDEM TAZMİNATI ALABİLMESİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR? 685
27- KIDEM TAZMİNATI HAKKI NASIL HESAPLANIR? 685
28- İŞYERİNİN SATILMASI DURUMUNDA İŞÇİ KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİNİ İSTEYEBİLİR Mİ? 686
29- İŞYERİNİN TAŞINMASI VEYA ÇALIŞMA ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINI ALARAK İŞTEN AYRILABİLİR Mİ? 686
30- ÜCRETİ ARTIRILMAYAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINI ALARAK İŞTEN AYRILABİLİR Mİ? 686
31- HAMİLELİK VEYA DOĞUM NEDENİ İLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİ, KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? 686
32- ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANIN, KAÇ YILDAN SONRA İSTİFA SONUCU KIDEM TAZMİNATI HAKKI VARDIR? 686
33- İŞYERİNDE 1,5 YILDAN BERİ ÇIRAK OLARAK ÇALIŞIYORUM. İŞVEREN BENİ İSTEMİYOR, KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR MİYİM? 687
34- İŞVEREN TARAFINDAN İŞ SÖZLEŞMEM 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN 25/II ( AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLER VE BENZERLERİ) GEREKÇESİYLE FESHEDİLDİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MIYIM? 687
35- MALULLÜK AYLIĞI NEDENİYLE İŞTEN AYRILIYORUM KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MIYIM? 687
36- 5510 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN YAŞLILIK AYLIĞI ALMAK İÇİN YAŞ DIŞINDAKİ SİGORTALILIK SÜRESİNİ VE PRİM ÖDEME GÜN SAYILARINI TAMAMLAYARAK KENDİ İSTEĞİMLE İŞTEN AYRILIYORUM KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MIYIM? 687
37- BİR YIL ( 1 ) İKİ ( 2 ) AY ÖNCE EVLENDİM, İŞTEN AYRILIRSAM KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR MİYİM? 687
38- 10 AY ÖNCE EVLENDİM İŞTEN AYILMAK ZORUNDAYIM, AYRILIRSAM KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR MİYİM? 687
39- DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞIM KAMU KURUMUNDA KIDEM TAZMİNATIM ÖDENDİ, DAHA SONRA BAŞKA BİR KAMU KURUMUNDA ÇALIŞMAYA BAŞLADIM, KIDEM TAZMİNATIMA ESAS SÜRE NASILDIR? 688
40- 10.000 TL. NET ÜCRET ALIYORUM, KIDEM TAZMİNATIMA ESAS ÜCRETİM NE KADARDIR? 688
41- KIDEM TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI VAR MIDIR? 688
42- KIDEM TAZMİNATIMDAN KESİNTİ YAPILIR MI? 688
43- KIDEM TAZMİNATI HESAPLANIRKEN ÜCRETE HANGİ ÖDEMELER DAHİL EDİLİR? 688
44- KIDEM TAZMİNATI HESAPLANIRKEN ÜCRETE HANGİ ÖDEMELER DAHİL EDİLMEZ? 689
45- KISMİ SÜRELİ İŞLERDE KIDEM TAZMİNATI UYGULAMASI 689
46- KIDEM TAZMİNATINA DÂHİL OLMAYAN SÜRELER 691
 

TFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMALARI
102 BANKALAR HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 694
112 MENKUL KIYMETLER HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 696
120 ALICILAR HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 698
121 ALACAK SENETLERİ HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 700
STOKLAR HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 702
242 İŞTİRAKLER HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 704
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 705
263 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 706
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 707
270 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 708
300 BANKA KREDİLERİ HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 709
320 SATICILAR HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 711
321 BORÇ SENETLERİ HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 713
323 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 715
324 KOŞULLU BORÇ VE VARLIKLAR HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 716
372 KIDEM TAZMİNATLARI HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 718
380 DEVLET TEŞVİKLERİ HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 720
388 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 721
389 ERTELENMİŞ VERGİ HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 723
 

BEYANNAMELER
1. KDV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI 725
2. MUHTASAR BEYANNAMENİN DOLDURULMASI 729
A) MUHTASAR BEYANNAMENİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ 729
B) MÜKELLEFE AİT DÖNEM BİLGİLER TABLOSU 729
C) TABLO 1 MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ BÖLÜMÜNÜN DOLDURULMASI 730
D) TABLO 2 TAHAKKUKA ESAS İCMAL CETVELİ 731
E) TABLO 3 ÜCRET VE ÜCET SAYILAN ÖDEMELER İLE MENKUL SERMAYE İRATLARI DIŞINDA KALAN ÖDEMELERE AİT BİLDİRİM 732
F) TABLO 4 ÖDEMELERİN TÜRÜNE GÖRE KOD CETVELİ 733
3. GEÇİCİ VERGİNİN DÜZENLENMESİ 734
A) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN YAPILACAK DEĞERLEME İŞLEMLERİ 734
B) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN YAPILACAK AMORTİSMAN İŞLEMLERİ 737
C) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERİN HESAPLANMASI 741
D) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU 743
E) ZARAR MAHSUP HAKKI KULLANILMAYAN BEYANNAME DÜZELTİLEBİLİR Mİ? 744
F) GEÇMİŞ YIL ZARAR MAHSUP HAKKI SONRAKİ YILLARDA KULLANILABİLİR Mİ? 744
G) DEVİR VE BÖLÜNME HALİNDE ZARAR MAHSUBU YAPILABİLMESİNİN ŞARTLARI 744
H) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN ÖDENMEYEN SSK PRİMLERİ İLE DAHA SONRA ÖDENEN SSK PRİMLERİ NASIL GÖSTERİLECEKTİR 745
I) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLENİRKEN İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ NASIL NASIL HESAPLANACAKTIR ? 746
J) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN AR-GE İNDİRİMİNİN HESAPLANMASI VE BEYANNAMEDE GÖSTERİLMESİ 748
K) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN YATIRIM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASI VE BEYANNAMEDE GÖSTERİLMESİ 750
4. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 752
A) TABLO-1: KURUMUN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ KISMININ DOLDURULMASI 752
B) TABLO-2: DAR MÜKELLEF TEMSİLCİNİN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ 753
C) TABLO-3: KURUMA BAĞLI İŞ YERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI 753
D) TABLO-4: GEÇMİŞ YIL ZARARLARI 753
E) TABLO-5: KAZANÇ VE MATRAH BİLDİRİMİ KISMININ DOLDURULMASI 753
F) TABLO-6: VERGİ BİLDİRİMİ KISMININ DOLDURULMASI 755
G) KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM 756
5. ÖTV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI 757
A) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMELERİ 757
B) 1 NOLU ÖTV BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DOLDURULMASI 758
C) 2A NUMARALI ÖTV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI 763
D) 3 SAYILI LİSTEDEKİ MALLARA AİT ÖTV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI (ALKOLLÜ İÇECEK TESLİMİ) 765
E) 4 SAYILI LİSTEYE AİT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI ÖTV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI 766

CEZALAR
VERGİ ZİYAI, VUK 371, VUK 376, KAÇAKÇILIK VE UZLAŞMA MEVZUU 769
1. VERGİ ZİYAI 769
2. PİŞMANLIK VE ISLAH 769
3. VERGİ ZİYAI, USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDA İNDİRME 770
4. KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARI 770
5. VERGİ CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 771

 

TOPLAM 778 SAYFA