YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
STOKLARIMIZ TÜKENDİ!

MEVZUAT - UYGULAMA - ÖRNEKLER
Kitabı sadece sitemizden temin edebilirsiniz. 2023 HAZİRAN AYI Özel Baskı!


 

Muhasebecinin Başucu Rehberi Kitabı


 
 
MUHASEBECİNİN BAŞUCU REHBERİ
KİTABI ÇIKTI
 
 
 
 

DR. KORAY ATEŞ
 

 

 

 
 

 2023 HAZİRAN AYI GÜNCEL BASKI 
Sınırlı sayıda basılan MuhasebeTR Yayınlarını sadece sitemizden temin edebilirsiniz.
SAYFA SAYISI: 647

SON GÜNCELLEMELER DAHİL:
MEVZUAT - UYGULAMA  - ÖRNEKLER


MUHASEBECİNİN BAŞUCU REHBERİ (2023) KİTABI ÇIKTI!

1- Neleri Gider Yazabilirsiniz Neleri Gider Yazamazsınız?
2- Muhasebecilerin En Sık Kullandıkları Muhasebe Kayıtları
3- Vergi Davalarında Nasıl Bir Yol İzleyeceksiniz
4- Ticari Belgelerle İlgili Tüm Bilinmesi Gerekenler
5- Faturalarla İlgili Karşılaşabileceğiniz Tüm Sorunlara Çözümleriniz Var Mı?
6- Ba Ve Bs İle İlgili Karşılaşabileceğiniz Tüm Sorunlara En Pratik Çözümler
7- İhraç Kayıtlı KDV İadelerini En Pratik Nasıl Alırsınız?
8- Vergi Cezası Yememek İçin Hangi Hesapları Nasıl Kullanmalısınız?
9- Geçici Vergilerde Karşılaşabileceğiniz En Özellikli Konularda Çözüm Yollarına Sahip Misiniz?
10- Amortismanlarla İlgili Karşılaşılabilecek Tüm Sorunlar Ve En Pratik Çözüm Yolları
11- SGK Cezalarından Nasıl Korunursunuz?
12- Ticaret Sicil Ve Genel Kurul İşlemleri, Tasfiye İle İlgili Merak Edilenler
13- Personel Ve İnsan Kaynaklarında Çalışanlar. Asgari Bilmeniz Gerekenlerin Hepsi Bu Kitapta.
14- TTK’ya Göre Kar Dağıtım Tablosunun Örnekli Hali

 

 


 


 

İÇİNDEKİLERI. KISIM:
VERGİ UYGULAMALARI


ŞÜPHELİ ALACAKLARLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER
ŞÜPHELİ ALACAK AYIRMANIN ŞARTLARI / VERGİSEL BOYUTU 22
1.1. Şüpheli Hale Geldikten Sonraki Yıllarda Dava Açılan Alacakların Gider Yazılıp Yazılmayacağı 23
1.2. Yurt Dışından Olan Alacaklar İçin Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 24
1.3. Devletten Olan Alacaklara Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 27
1.4. Ortaklardan Olan Alacaklar İçin Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 28
1.5. Mal Alımına Yönelik Olarak Verilen Avanslar Üzerinden Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılıp Ayrılmayacağı 30
1.6. İflasın Ertelenmesi Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılmasına Etkisi 31
1.7. Gayrimenkul ve İştirak Kazancı İstisnasına İlişkin Alacakların Şüpheli Ticari Alacak Müessesesi Karşısındaki Durumu 35
1.8. Dolandırıcılık Sonucunda Tahsil İmkânı Kalmayan Alacakların Şüpheli Ticari Alacak Müessesesi Karşısındaki Durumu 38
1.9. Tahsil Edilemeyen Katma Değer Vergisi’nden Kaynaklanan Alacaklarda Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı 39
1.10. “128 Şüpheli Ticari Alacaklar” Hesabında Takip Edilen Dövizli Alacakların Değerleme İşlemine Tabi Tutulması ve Döviz Cinsinden Olan Alacaklarda Şüpheli Alacak Uygulaması 40
1.11. Alacağın Temlikinde Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 42

BA VE BS BİLDİRİM FORMLARINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
1. BA VE BS BİLDİRİM FORMLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER VE ÖZELLİKLİ KONULAR 44
A) YÜKÜMLÜLÜK KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLER 44
B) BİLDİRİME KONU ALIŞ/SATIŞLAR VE HADLER 45
C) ALIŞ VE SATIŞ İADELERİNDE BA-BS UYGULAMASI 46
D) BA-BS BİLDİRİMİNE KONU DİĞER HUSUSLAR 46
E) BİLDİRİMLERİN DÖNEMİ VE VERİLME SÜRESİ 46
F) BİLDİRİMLERİN DÜZELTİLMESİ 47
G) SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN BA-BS FORMLARINDA CEZAİ MÜEYYİDE 48
H) KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF ŞİRKETLERİN BA VE BS FORMU VERİP VERMEYECEKLERİ 49
I) İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİNİN BA VE BS BİLDİRİM FORMLARI İLE BİLDİRİLMESİ ZORUNLU MUDUR? 49
İ) İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİNDE FORM BA İÇİN HANGİ TARİH BAZ ALINACAKTIR? 49
J) SERBEST BÖLGEDEN YURT İÇİNE YAPILAN SATIŞLARDA BA VE BS BİLDİRİM FORMUNUN DÜZENLENME TARİHİ NE OLACAKTIR? 49
K) İTHALAT İŞLEMLERİNİN BA İLE BİLDİRİLMESİNDE TUTAR ALANINA NE YAZILACAKTIR? 50
L) İTHAL EDİLEN MALIN GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF OLMASI DURUMUNDA BA İLE BİLDİRİLMESİNDE TUTAR ALANINA NE YAZILACAKTIR? 50
M) KISIM KISIM YAPILAN İTHALATTA BA BİLDİRİM FORMU 50
N) İTHALAT İŞLEMLERİNDE SATICININ VERGİ KİMLİK NUMARASINA NE YAZILACAKTIR? 50
O) İHRACAT İŞLEMLERİNDE ALICININ VERGİ KİMLİK NUMARASINA NE YAZILACAKTIR? 50
P) SERBEST BÖLGEDEKİ FİRMANIN TÜRKİYE’DEKİ ŞUBE VEYA MERKEZDEN ALIM SATIM YAPMASI HALİNDE BİLDİRİM FORMLARI NASIL DOLDURULACAKTIR? 50
R) İFLAS EDEN MÜKELLEFLER İÇİN BA-BS BİLDİRİMİ 51
S) GEÇ GELEN FATURALARDA BA VE BS BİLDİRİM FORMLARININ DURUMU 51
Ş) MAL VE HİZMET SATIŞI KARŞILIĞI OLMAKSIZIN AKTARILAN PARALAR İÇİN BA-BS BİLDİRİM FORMU DOLDURULACAK MIDIR? 52
T) KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN BA-BS BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 53
U) YURT DIŞINDA YAPILAN VE YURT DIŞINDA YARARLANILAN HİZMETLERDE BA VE BS BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULUP DOLDURULMAYACAĞI 54
Ü) HALDEKİ KOMİSYONCULARIN BA VE BS BİLDİRİM FORMUNU NASIL DÜZENLEYECEKLERİ? 55
V) BİLANÇO USULÜNDEN İŞLETME HESABINA GEÇEN MÜKELLEFLERİN BA VE BS BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 55
Y) FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN BA VE BS BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 56
Z) YURT DIŞINDAN İTHAL EDİLİP ANTREPODA BEKLEYEN MALLAR İÇİN BA BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULUP DOLDURULMAYACAĞI 57
A1) ÖZEL MATRAHA TABİ İŞLEMLERDE BA VE BS BİLDİRİM FORMUNA DAHİL EDİLECEK MATRAH NE OLACAKTIR? 58
A2) BA-BS BİLDİRİM FORMUNU NOTERLER DE VERECEK MİDİR? 59
A3) BİRDEN FAZLA ŞUBESİ BULUNAN İŞLETMELER BİLDİRİM FORMLARNI NASIL VERECEK 59
A4) VADE FARKI, KUR FARKI GELİRLERİ/GİDERLERİ BİLDİRİM FORMLARINA DAHİL EDİLECEK MİDİR? 59
A5) BİLDİRİM MECBURİYETİ BULUNAN MÜKELLEFLER, MAL VE/VEYA HİZMET ALIŞ VE SATIŞLARINI HANGİ BELGELERLE FORM BA - FORM BS YE DÂHİL EDECEKLERDİR? 59
A6) MÜKELLEFİYETİN TERKİ HALİNDE FORM BA - FORM BS BİLDİRİMİ YAPILACAK MIDIR? 59
A7) BİLDİRİM VERME ZORUNLULUĞU BULUNAN MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ HALİNDE BA - BS BİLDİRİMİ YAPILACAK MIDIR? 60
A8) BELİRLENEN HADDİ AŞAN MAL VE/VEYA HİZMET ALIŞ/SATIŞ TUTARLARI DÜZENLENME TARİHİN DE Mİ YOKSA KAYITLARA ALINDIĞI TARİHLER DE Mİ BA - BS YE KONU EDİLECEK? 60
A9) İTHALAT İŞLEMLERİNİN VE İHRACAT İŞLEMLERİNİN FORM BA VE FORM BS DE BİLDİRİLMESİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? 60
A10) BİLDİRİM VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNAN, ANCAK TÜM ALIŞ VE SATIŞLARI BELİRTİLEN HADDİN ALTINDA KALAN MÜKELLEFLER YİNE DE BİLDİRİMDE BULUNACAKLAR MIDIR? 60
A11) BİR KİŞİ VEYA KURUMUN BİRDEN FAZLA ŞUBESİNDEN YAPILAN MAL VE/VEYA HİZMET ALIMLARI VE MAL VE/VEYA HİZMET SATIMLARI FORM BA – FORM BS’DE BİLDİRİMLERİ NASIL YAPILACAKTIR? 60
A12) NAKLİ YEKÛNLU FATURALARDA FATURA ADEDİNİN TAMAMI MI BİLDİRİM FORMLARINDA BELGE SAYISI OLARAK KABUL EDİLECEK? 61
A13) FORM BA – FORM BS BELİRLENEN SÜRELER İÇİNDE VERMEYEN, EKSİK VEYA YANILTICI BİLDİRİMDE BULUNAN MÜKELLEFLERE NE KADAR CEZA KESİLECEKTİR? 61

KAR DAĞITIMI İŞLEMLERİNDE VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI
A) TTK’DA 1.TERTİP VE 2.TERTİP KANUNİ YEDEK AKÇE AYRILMASI 62
B) TTK’YA GÖRE 1.TEMETTÜ DAĞITMAK ZORUNLU MU? 65
C) TTK DA ÖRNEK KAR DAĞITIMI TABLOSU 67
D) TTK’DA ÖRNEK KAR DAĞITIM HESAPLAMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 67

GEÇİCİ İLMÜHABER VE HİSSE SENEDİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER
1. İLMÜHABER VE HİSSE SENEDİ BASTIRILMASI VE VERGİLENDİRİLMESİ 70
1.1. Geçici İlmühaber Nedir? 70
1.2. Geçici İlmühaber Bastırılmasının KDV Açısından Avantajları 70
1.3. Geçici İlmühaber Bastırılmasının Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Açısından Avantajları 71
1.4. 01.07.2012 Tarihinden Önce Çıkarılan İlmühaberler 76
1.5. 01.07.2012 Tarihinden Sonra Çıkarılan İlmühaberler 77
1.6. Hisse Senedi Yada İlmühaber Çıkartmadan Yapılan Hisse Satışlarında Vergileme 77
1.7. Hisse Satışlarında Fatura Tanzim Edilmesi ve Muhasebe Uygulaması 78
1.8. TTK ’da Anonim Şirketlerde Tescilden Önce Çıkarılan Pay Senetleri Geçersizdir 78
1.9. TTK ’da Anonim Şirketlerde Pay Senetlerinin Şekli Ve Devri 79
1.10. TTK’ya Göre Hisse Senetlerinin Bastırılma Zamanı 79
2. ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI VE UYGULAMASI 82
2.1. TTK’ya Göre Kar Dağıtımı Yapmak Zorunlu Mudur? 82
3. 6102 SAYILI TTK DÜZENLEMESİ 85
3.1. Hangi Hallerde 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe İle 2. Tertip Kanuni Yedek Akçe Ayrılır? 86

EN SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV TEVKİFATI VE MUHASEBE UYGULAMALARI
1) TEVKİFATLI DÜZENLENEN BİR FATURANIN TANZİM ŞEKLİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 90
2) TEVKİFATLI KESİLEN FATURALARDA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR 91
3) YAPIM İŞLERİNDE TEVKİFAT 93
4) YAPIM İŞLERİNDE TEVKİFAT VE MUHASEBE UYGULAMASI 95
5) ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLERDE TEVKİFAT VE MUHASEBE UYGULAMASI 96
6) FİNANS SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARA VERİLEN BİLGİSAYAR BAKIM İŞLERİNDE TEVKİFAT PROBLEMİ 97
7) İŞ GÜCÜ VE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE TEVKİFAT VE MUHASEBE UYGULAMASI 98
8) YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT 100
9) TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA/GÖTÜRME HİZMETLERİ 101
10) SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ 101
11) TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI 102
12) TAŞIMACILIK HİZMETLERİ 103
13) HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI 103
14) TİCARİ REKLAM HİZMETLERİ 105
15) AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI 105
16) KÜLÇE METAL TESLİMLERİNDE TEVKİFAT 106
17) BAKIR, ÇİNKO ALÜMİNYUM VE KURŞUN ÜRÜNLERİNİN TESLİMİNDE TEVKİFAT 107
18) TEVKİFAT UYGULAMASINDA FATURA DÜZENİ 108
19) METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARI İLE KONFEKSİYON KIRPINTILARINDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİNDE TEVKİFAT 108
20) HURDA VE ATIK TESLİMİNDE TEVKİFAT 109
21) TEVKİFATLI OLARAK TANZİM EDİLEN FATURALARIN İADESİ VE MUHASEBESİ 111
22) İŞ GÜCÜ HİZMETLERİNDE TEVKİFAT İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 112
23) TEVKİFATLI İŞLEMİN YANSITILMASINDA KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI 113
24) AJANS FİRMALARININ YAPIMCI ŞİRKETLERE SUNDUKLARI OYUNCU HİZMETLERİNİN 60 NOLU KDV SİRKÜSÜNE GÖRE TEVKİFATA TABİ OLUP OLMAYACAĞI 114
25) AJANS FİRMALARININ YAPIMCI ŞİRKETLERE SUNDUKLARI OYUNCU HİZMETLERİNİN MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGESİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 115
26) OYUNCU AJANSLARININ TEVKİFATSIZ DÜZENLEYECEKLERİ FATURALAR 115

TÜM YÖNLERİYLE İHRACAT - İHRAÇ KAYITLI TESLİMLER İLE VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI
1) İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 117
2) İHRACATTA FATURA ESASLARI 118
3) İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERİN İADESI HALİNDE KDV SORUNU VE MUHASEBE UYGULAMASI 120
4) İHRAÇ KAYITLI TESLİMLER SONRASI OLUŞAN KUR FARKLARINDA KDV VE MUHASEBE UYGULAMASI 121
5) AMBALAJ MALZEMELERİ İHRAÇ KAYITLI ALINABİLİR Mİ? 122
6) İHRAÇ KAYDIYLA TESLİM EDİLEN MALLARIN YURT DIŞINDAN GERİ GELMESİ HALİNDE VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MUHASEBE UYGULAMASI 122
7) İHRACATTA YÜKLENİLEN KDV 124
8) İHRACATTA BİNDE 5 GÖTÜRÜ GİDERİN HESAPLANMASI VE MUHASEBESİ 124
9) İHRACAT KOMİSYON BEDELİ AÇIKLAMALI FATURALARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 125
10) REKLAMASYON NEDİR VE NASIL MUHASEBELEŞTİRİLİR? DEBİT NOTE VEYA CREDIT NOTE MALİYE İDARESİNİN BİR ZAAFI MIDIR? 125
11) BEDELSİZ İHRACATIN VERGİSEL BOYUTU 126
12) KONSİNYE İHRACATTA VERGİ UYGULAMALARI 127
13) KONSİNYE İHRACATTA MUHASEBE UYGULAMALARI 127
14) TMS 18 HASILAT STANDARDINDA KONSİNYE SATIŞLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 128
15) SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA İHRACATTAN KAYNAKLANAN İADE TALEBİNDE ARANACAK BELGELER 129
16) İHRACATTAN KAYNAKLANAN KDV İADESİNDE MAHSUBEN VE NAKDEN İADE TALEBİ 130
17) İHRACATTAN KAYNAKLANAN KDV İADESİNDE BİLİNMESİ GEREKEN PÜF NOKTALAR 130
18) İHRACATTAN KDV İADESİ NASIL HESAPLANIR? 132
19) KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİYLE HİZMET İHRACATI İSTİSNASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 133

TÜM YÖNLERİYLE İTHALAT MEVZUATI
A) İTHAL EDİLEN MALLARIN İADESİNDE KDV SORUNU VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ (MAHRECE İADE) 136
B) MAL İTHALATI İLE İLGİLİ MUHASEBE UYGULAMALARI 141

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER
A) BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYI VE ŞAHIS SİGORTASI PRİM ÖDEMELERİNİN VERGİSEL BOYUTU 143
B) GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN EĞİTİM VE SAĞLIK GİDERLERİNİN DÜŞÜLMESİ 147
C) GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN TENZİLİ 149
D) GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN ENGELLİ İNDİRİMİ 150
E) GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN İNDİRİLECEKLER 150
F) GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN SPONSORLUK HARCAMALARI İNDİRİMİ 153
G) DİĞER KANUNLARA GÖRE GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN TAMAMI İNDİRİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR 153

TÜM YÖNLERİYLE GEÇİCİ VERGİ VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1. GEÇİCİ VERGİNİN HESAPLANMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 155
2. GEÇİCİ VERGİLERDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR VE MUHASEBE UYGULAMALARI 157
3. GEÇİCİ VERGİLERDE YÜZDE 10’LUK YANILMA PAYININ HESAPLANMASI 161
4. ÖDENMEYEN GEÇİCİ VERGİNİN KAYDI 161
5. GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNDE GEÇMİŞ YIL ZARARLARI GÖSTERİLMESİ 162
6. ÖDENEN BAĞ-KUR PRİMLERİNİN İLGİLİ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİMİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI 162
7. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE BAĞIŞ VE YARDIMLARIN TENZİLİ VE BEYANNAMEDE GÖSTERİLMESİ 162
8. GEÇİCİ VERGİ DÜZENLEMESİ VE GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GEÇİCİ VERGİNİN İADESİ 163
9. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN İADE DÜZENLEMELERİ 164

TÜM YÖNLERİYLE AMORTİSMAN KONUSU VE MUHASEBE UYGULAMALARI
A) AMORTİSMAN KAVRAMI 166
B) AMORTİSMAN LİSTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER 167
C) AMORTİSMAN TABLOLARININ KONTROLÜ VE MUHASEBE UYGULAMASI 168
D) TMS 16 STANDARDI KAPSAMINDA AMORTİSMAN HESAPLAMASI 172
E) TMS 16 STANDARDINA GÖRE NORMAL AMORTİSMAN HESAPLANMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 173
F) MADDİ DURAN VARLIKLARIN SATILMASINDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 174
G) AZALAN BAKİYELER USULÜ AMORTİSMAN VE MUHASEBE KAYITLARI 174
H) MADENLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 175
İ) GEÇMİŞ YILLARDA AYRILMAYAN AMORTİSMANLARIN DÜZELTİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 177
J) FİNANSAL KİRALAMA KAPSAMINDA EDİNİLEN A.T.İ.K.’LERDE AMORTİSMAN 177
K) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA AZALAN BAKİYELER YÖNTEMİYLE (HIZLANDIRILMIŞ) AMORTİSMAN 178
L) ÜZERİNE BİNA İNŞA EDİLEN ARSALARDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 179
M) TMS 16 STANDARDINA GÖRE SATIN ALINDIĞI HALDE İŞLETMEYE HENÜZ ULAŞMAYAN SABİT KIYMETLERDE AMORTİSMAN MEVZUU VE MUHASEBE UYGULAMASI 181
N) İŞLETME HAKKI BEDELLERİNİN AMORTİSMAN KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI 182
O) ŞEREFİYE VEYA PEŞTEMALLIKDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 184
Ö) AMORTİSMAN AYIRMAMA VEYA EKSİK AYIRMANIN MALİYE VE DANIŞTAY NEZDİNDEKİ DURUMU 185
P) TMS 16 KAPSAMINDA KULLANILMAYAN AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLAR İÇİN AMORTİSMAN AYRILIP AYRILMAYACAĞI 186
R) ÖZEL MALİYETLERE ALINAN BİR VARLIK KAÇ YILDA İTFA EDİLMELİDİR 187
S) YURT DIŞINDA YAPILAN İNŞAATLARDA KULLANILAN SABİT KIYMETLERİN YURT İÇİNDE AMORTİSMANA TABİ TUTULMASI 187
Ş) PATENT HAKLARINDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 188
T) DEĞER ARTIRICI HARCAMALARDA AMORTİSMAN KONUSU VE MUHASEBE UYGULAMASI 189
U) BİNEK OTOMOBİLLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI 189
Ü) BİNEK OTOMOBİLLERDE KIST AMORTİSMAN UYGULAMASI: NORMAL AMORTİSMAN YÖNTEMİNDE 190
V) ÖTV VE KDV’NİN MALİYETE ATILMASI HALİNDE MUHASEBESEL İŞLEMLER 191
Y) AKARYAKIT DAĞITIM SEKTÖRÜNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI 193
Z) GÜZEL SANAT ESERLERİNDE AMORTİSMAN 195
A) GÜZEL SANAT ESERLERİ AMORTİSMANA TABİ TUTULMALI MI? 198
B) FEVKALÂDE AMORTİSMAN 198
C) BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA AMORTİSMAN UYGULAMASI 199
D) AMORTİSMANIN HERHANGİ BİR YIL AYRILMAMASINDAN VEYA İLK UYGULANAN NİSPETTEN DÜŞÜK BİR ŞEKİLDE YAPILMASINDAN DOLAYI AMORTİSMAN SÜRESİ UZATILAMAZ 200
E) YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI 200
F) AMORTİSMAN SÜRESİ DOLMADAN HURDAYA AYRILAN İKTİSADİ KIYMETLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI 201
G) BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME KAPSAMINDA EDİNİLEN İKTİSADİ KIYMETLER İLE NEV’İ DEĞİŞTİREN ŞİRKETLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI 201

DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI, HESAPLAMASI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR
A) GERÇEK KİŞİLERİN GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA DEĞER ARTIŞ KAZANCI 203
B) SAFİ DEĞER ARTIŞININ TESPİTİ 203
C) GAYRİMENKULLERİN İKTİSAP BEDELİNİN TESPİTİ 204
D) DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARINDA MALİYET BEDELİNİN TESPİTİ İÇİN YAPILACAK ENDEKSLEME 204
E) VERGİLENDİRİLECEK VE VERGİLENDİRİLMEYECEK DEĞER ARTIŞ KAZANCI ARASINDAKİ FARK 204
F) GAYRİMENKUL ALIM/SATIMINDA TAPU HARCI YÜKÜMLÜLÜĞÜ 205
G) DEVAMLI OLARAK GAYRİMENKUL ALIM SATIMI 205

GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNE YÖNELİK MUHASEBE İÇİ ENVANTER
1. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERNDE DÖNEM İÇİ SAYIM LİSTELERİNE GÖRE FARKLILIKLARIN TESPİTİ 207
2. DÖNEM İÇİ VARLIK VE KAYNAK HESAPLARININ KARŞILAŞTIRILARAK DENKLEŞTİRİLMESİ 208
3. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE HAZIR DEĞERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 208
4. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE BANKALARDAKİ MEVDUATLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ 209
5. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE MENKUL KIYMETLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 209
6. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE ALACAKLARA KARŞILIK AYRILMASI 210
7. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE ALACAK VE BORÇLARA REESKONT AYRILMASI 210
8. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE STOKLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ 211
9. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE MADDİ DURAN VARLİKLARİN DENKLEŞTİRİLMESİ 211
10. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLİKLARİN DENKLEŞTİRİLMESİ 211
11. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE HAKLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ 212
12. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ 212
13. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE ÖZEL MALİYETLERİN DENKLEŞTİRİLMESİ 215
14. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLİKLARİN DENKLEŞTİRİLMESİ 216
15. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE KAYNAK HESAPLARININ DENKLEŞTİRİLMESİ 217
16. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE ÖDENECEK KIDEM TAZMİNATLARINA KARŞILIK AYRILMASI 217
17. TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR STANDARDINDA KIDEM TAZMİNATLARININ HESAPLANMASI 219
18. TMS 19 STANDARDINDA KIDEM TAZMİNATLARI KARŞILIĞININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 220
19. DÖNEM İÇİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARININ KAYDI 222
20. DÖNEM İÇİNDE UNUTULAN KAYITLARIN VE VARSA HATALARIN DÜZELTME KAYITLARI 223
21. GEÇİCİ VERGİ MİZANININ DÜZENLENMESİ 223


II. KISIM:
NELERİ GİDER YAZABİLİRSİNİZ


NELERİ GİDER YAZABİLİRSİNİZ? NELERİ GİDER YAZAMAZSINIZ?
1. GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE HANGİ HARCAMALARI GİDER YAZARIZ 229
2. GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE HANGİ HARCAMALAR GİDER YAZILAMAZ 230
3. KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE NELERİ GİDER YAZABİLİRSİNİZ 231
4. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN GİDER YAZABİLECEKLERİ DİĞER HARCAMALAR 232
5. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN GİDER YAZAMAYACAKLARI HARCAMALAR 236
6. ÖZELLİKLİ KONULARDA NELER GİDER YAZILIR NELER GİDER YAZILAMAZ 237


III. KISIM:
GEÇİCİ VERGİ’DE YAPILAN HATALAR VE UYGULAMALI ÇÖZÜM YOLLARI


1. TİCARİ KAZANÇTAN İNDİRİM KONUSU YAPILACAK ASGARİ BAĞIŞ TUTARININ BELİRLENMESİ KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 240
2. NAKDİ YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 246
3. AYNİ YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE MUHASEBE UYGULAMASI 249
4. DIŞARIDAN ALINAN MALLARIN BAĞIŞLANMASI DURUMUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 249
5. İMAL EDİLEN MALLARIN BAĞIŞLANMASI DURUMUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 255
6. BAĞIŞ AMAÇLI YAPILAN BİNALARDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 260
7. KUR DEĞERLEMELERİNDE EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMALARI 264
8. DÖVİZLİ ALINAN TAŞINMAZLAR İLE SABİT KIYMETLERİN DEĞERLEMESİNDE EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE MUHASEBE UYGULAMASI 268
9. KREDİYLE ALINAN TAŞINMAZLAR İLE SABİT KIYMETLERİN FAİZ GİDERLERİNDE EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE MUHASEBE UYGULAMASI 274
10. GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ TENZİLİ KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR 276
11. ELEKTRİK/SU/DOĞALGAZ FATURALARINA AİT GECİKME ZAMLARI KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE MUHASEBE UYGULAMASI 280
12. MAHSUP EDİLECEK TEVKİFAT TUTARININ HESAPLANMASI KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR 283
13. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE STOKLAR HESABINDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 286
14. KIST DÖNEM FAİZ GELİRİ İLE İLGİLİ EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 288
15. AMORTİSMANLAR KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 292
16. AZALAN BAKİYELER YÖNTEMLİ AMORTİSMANDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 294
17. MADENLERDE AMORTİSMAN KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 297
18. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA AZALAN BAKİYELER YÖNTEMİNDE EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 301
19. SATIN ALINDIĞI HALDE İŞLETMEYE HENÜZ ULAŞMAYAN SABİT KIYMETLERDE AMORTİSMAN KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 304
20. PATENT HAKKI VE BENZERİ ALIMLARA AİT AMORTİSMAN KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 306
21. ŞEREFİYE VEYA PEŞTAMALLIKLARIN AMORTİSMANLARINDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 307
22. KULLANILMAYAN TAŞINMAZLARIN AMORTİSMANI KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 309
23. ÖZEL MALİYET BEDELİNİN İTFASI KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 311
24. DEĞER ARTIRICI HARCAMALARDA AMORTİSMAN KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE UYGULAMASI 314
25. İTFA OLMUŞ ATİK’LER İÇİN YAPILAN DEĞER/ÖMÜR ARTIRICI HARCAMALARIN AMORTİSMANI KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR VE MUHASEBE UYGULAMASI 318IV. KISIM:
MUHASEBECİNİN VERGİ DAVA REHBERİ


1. VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 321
1.1. Yürütmenin Durdurulmasının Şartları 321
1.2. Vergi Yargısında Yürütmenin Durdurulması Kuralının İstisnaları 322
1.3. Yürütmenin Durdurulması Talebine Karşı Verilen Kararlara İtiraz 323
1.4. Yürütmenin Durdurulması Kararının Sonuçları ve Değerlendirme 324
2. KODDA YER ALAN İŞLETMELERDEN MAL ALINMASI SONUCU DÜZENLENEN VERGİ VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINI DAVA İLE KAZANMA YOLLARI 324
3. DÜŞÜK BEDELLİ KESİLEN FATURALAR İÇİN DÜZENLENEN VERGİ CEZALARINA İTİRAZ YOLLARI 341
3.1. İnşaat Sektöründe Düşük Bedelle Fatura Edilen Daireler İçin Kesilen Vergi Cezalarına Yönelik Korunma Yolları 341
4. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN AYRILDIKTAN SONRA ŞİRKETE GELEN VERGİ CEZASINDAN SORUMLU TUTULMAYA YÖNELİK İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 347
5. VERGİ İNCELEME RAPORU OLMAKSIZIN TAKDİR KOMİSYONU KARARINA İSTİNADEN DÜZENLENEN CEZALARA DAVA YOLUYLA İTİRAZ YOLLARI 350
5.1. Takdir Komisyonu Kararı Tebliğ Edilmeksizin Düzenlenen Ceza İhbarnamesine Yönelik İtiraz Dilekçesi Örneği 350
5.2. Takdir Komisyonu Kararı Tebliğ Edilmesiyle Beraber Düzenlenen Ceza İhbarnamesine Yönelik İtiraz Dilekçesi Örneği 360
6. VERGİ İNCELEMESİ SONUCU KESİLEN MATRAH FARKI VE CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 368
6.1. Vergi İncelemeleri Sonucu Kesilebilecek Cezalar 368
6.2. Vergi Cezalarının Muhasebeleştirilmesi 369
7. DAVA AÇMA SÜRELERİ 373V. KISIM:
MUHASEBE UYGULAMALARI


MUHASEBECİLERİN EN ÇOK KULLANDIKLARI VE BİLMELERİ GEREKEN YEVMİYE KAYITLARI
1. ANONİM ŞİRKET KURULUŞUNUN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 375
2. İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 380
3. İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERİN İADESI HALİNDE KDV SORUNU VE MUHASEBE UYGULAMASI 381
4. REKLAMASYON NEDİR VE NASIL MUHASEBELEŞTİRİLİR? DEBİT NOTE VEYA CREDIT NOTE MALİYE İDARESİNİN BİR ZAAFI MIDIR? 383
5. KONSİNYE İHRACATTA MUHASEBE UYGULAMALARI 383
6. TMS 18 HASILAT STANDARDINDA KONSİNYE SATIŞLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 384
7. İTHAL EDİLEN MALIN İADESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 385
8. MAL İTHALATI İLE İLGİLİ MUHASEBE UYGULAMALARI 386
9. ZAYİ OLAN MALLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 388
10. MİADI DOLAN İLAÇLARIN DEĞERLEMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 389
11. BAĞIŞ VE YARDIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 390
12. İMAL EDİLEN MALLARIN BAĞIŞLANMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 390
13. VERGİ MATRAHINDAN SINIRLI BİR ŞEKİLDE İNDİRİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR VE MUHASEBE UYGULAMASI 391
14. VERGİ MATRAHINDAN SINIRSIZ BİR ŞEKİLDE İNDİRİLEBİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR VE MUHASEBE UYGULAMASI 391
15. ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAĞIŞLANMASININ VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI 391
16. BAĞIŞ AMAÇLI YAPILAN YURT VEYA BİNALARIN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI 392
17. BAĞIŞ AMACIYLA ALINAN TECHİZATLARIN MUHASEBE KAYDI 393
18. AYNİ BAĞIŞ VE YARDIMLARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI 393
19. VERGİDEN MUAF OLMAYAN DERNEK VE VAKIFLARA YAPILAN BAĞIŞLARIN VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 395
20. ARAZİ VE ARSANIN KISMİ BÖLÜNME YOLUYLA BİR BAŞKA İŞLETMEYE DEVREDİLMESİNİN VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 395
21. ALIŞVERİŞ KUPONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 396
22. ALIŞVERİŞ ÇEKLERİNİN TESLİMİNDE, FATURANIN KUPON TESLİMİNDE DÜZENLENMİŞ OLMASI HALİNDE MUHASEBE KAYITLARI 397
23. NUMUNE ÜRÜNLERİNİN ALINIP SATILMASININ MUHASEBESEL VE VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI 397
24. BEDELSİZ VERİLEN ÜRÜNLERİN FATURA VE SEVK İRSALİYESİ KARŞISINDAKİ DURUMU 397
25. CİRO PRİMLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI 398
26. DEĞERSİZ ALACAKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 399
27. AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZ SATIŞI MUHASEBE KAYDI 400
28. KAZA YAPAN ARAÇLARIN HURDA SATIŞ MUHASEBESİ 400
29. TRAMPA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 401
30. TRAMPA İŞLEMLERİNDE İADE UYGULAMASI 402
31. DÖVİZLİ İŞLEMLERDE MUHASEBE UYGULAMASI 404
32. İMALAT İŞLEMLERİNDE VE SATIŞINDA MUHASEBE UYGULAMASI 406
33. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 410
34. GERÇEK KİŞİLERDEN ALINAN 2.EL TİCARİ ARAÇLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 411
35. GERÇEK KİŞİLERDEN ALINAN İKİNCİ EL HURDA OTO ALIMLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 412
36. RENT A CAR ŞİRKETLERİNİN SATIN ALDIKLARI ARAÇLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 412
37. ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 413
38. ÖDENMEYEN SGK PRİMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 415
39. KIDEM TAZMİNATLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 416
40. DEĞERİ DÜŞEN ATİKLERDE MUHASEBE UYGULAMASI 417
41. VERGİ CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 418
42. ŞİRKETLERCE VERİLEN İFTAR YEMEKLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 421
43. PERSONELE VERİLEN RAMAZAN ERZAK YARDIMLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 422VI. KISIM:
DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMALARI


DÖNEMSONU İŞLEMLERİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR VE MUHASEBE UYGULAMALARI
A) DÖNEM SONUNDA KÜSÜRAT HESAPLARI, TERS BAKİYE VEREN HESAPLAR İLE KISA/UZUN VADELİ KREDİLERİN KAPATILMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 425
B) DÖNEM SONUNDA SATIŞLARIN MALİYETİ HESABININ OLUŞTURULMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 426
C) DÖNEM SONLARINDA GİDER HESAPLARININ KAPATILMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 428
D) DÖNEM SONLARINDA KURUM KARŞILIĞININ HESAPLANMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 428
E) DÖNEM SONUNDA TİCARİ ZARARDAN MALİ KARIN DOĞMASI HALİNDE VERGİ KARŞILIĞININ HESAPLANMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 430
F) DÖNEM SONUNDA TİCARİ KARDAN MALİ ZARARA GEÇİŞİN MUHASEBE KAYITLARI VE MUHASEBE UYGULAMASI 430
G) DÖNEM SONUNDA İMALATÇI FİRMALARDA 150 HESAPTAN 620 HESABA NASIL ULAŞILACAĞI VE MUHASEBE UYGULAMASI 431
H) DÖNEM SONU STOK SAYIM FARKLARI VE MUHASEBE UYGULAMASI 433
İ) GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN DÖNEM KARI ÜZERİNDEN KARŞILIK AYIRMASI 434
J) DÖNEM SONUNDA MALİYET HESAPLARININ KARŞILIĞI OLAN BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİ 435VII. KISIM:
TİCARİ BELGELER


DÖNEM İÇİ KULLANILAN TİCARİ BELGE VE DÖKÜMANLAR
FATURANIN KAVRAMI VE TANIMI 437
FATURA KESMEK ZORUNDA OLANLAR 437
2023 YILI İTİBARİYLE FATURADA YER ALMASI ZORUNLU BİLGİLER 437
İRSALİYE İLE TESLİM EDİLEN KONSİNYE SATIŞLARDA FATURA KESME SÜRESİ 438
GEÇ GELEN FATURALARDA KDV İNDİRİMİ VE KDV DAHİL FATURALARDA KDV İNDİRİMİ VE MUHASEBESİ 438
FATURADA YANLIŞ HESAPLANAN KDV’NİN DÜZELTİLMESİ 441
a-Fatura Üzerindeki Oranın Halihazırdaki Orandan Yüksek Olması Halinde 441
b-Fatura Üzerindeki Oranın Halihazırdaki Orandan Düşük Olması Halinde 441
FATURA YERİNE PERAKENDE SATIŞ FİŞİ YA DA YAZAR KASA FİŞLERİNİN KULLANILMASI 442
İRSALİYELİ FATURALARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 442
İNŞAAT İŞLERİNDE ŞANTİYE ALANINA SEVK EDİLEN MALLAR İÇİN HER SEVK İRSALİYESİNDEN SONRA 7 GÜN İÇİNDE FATURA KESİLMELİ MİDİR? 443
İŞLEMİN GERÇEKLEŞMESİNDEN ÖNCE TANZİM EDİLEN FATURALAR 443
MALIN TESLİMİNDEN BİR KAÇ GÜN SONRA KESİLEN FATURALAR 444
SAHTE FATURA (NAYLON FATURA) NASIL TANINIR 444
SAHTE FATURADAN KORUNMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER 444
KAYBOLAN FATURALARIN YERİNE YAPILMASI GEREKENLER 445
SEVK İRSALİYESİ NEDİR? 445
SEVK İRSALİYESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 445
SEVK İRSALİYESİ DÜZENLEME ZORUNLULUĞU 446
TAŞIMA İRSALİYESİ NEDİR? 446
TAŞIMA İRSALİYESİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER: 447
TAŞIMA İRSALİYESİNİN UYGULAMA ALANLARI 448
TAŞIMA İRSALİYESİNİN DÜZENLENMESİ 448
GİDER PUSULASI NEDİR 448
GİDER PUSULASININ TARAFLARI 448
BANKA İLE ÖDEME YAPILIYORSA GİDER PUSULASI DÜZENLENMEYECEK 448
E-TİCARET YAPANLARA MÜŞTERİNİN İADE ETTİĞİ ÜRÜNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME 449
GİDER PUSULASININ ŞEKLİ 449
GİDER PUSULASININ ÜST BÖLÜMÜNDEKİ BİLGİLER 450
GİDER PUSULASININ ALT BÖLÜMÜNDEKİ BİLGİLER: 450
GİDER PUSULASININ TEMİNİ NASILDIR? 450
NOTER YOLU İLE TEMİN 450
MALİYENİN ANLAŞMALI MATBAALARINDAN TEMİN 450
GİDER PUSULASINDA GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ (STOPAJ YAPMA) 451
MÜSTAHSİL MAKBUZU NEDİR 451
MÜSTAHSİL MAKBUZUNUN TARAFLARI 451
MÜSTAHSİL MAKBUZUNUN ŞEKLİ 452
MÜSTAHSİL MAKBUZU DÜZENLEME ESASLARI VE ZAMANI 452
MÜSTAHSİL MAKBUZUNUN TEMİNİ 452
MÜSTAHSİL MAKBUZUNDA GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ (STOPAJ YAPMA) 453
GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİNİN TANIMI 453
GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİNİN TARAFLARI 453
GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER 454
GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİNİN ÜST BÖLÜMÜNDEKİ BİLGİLER 454
GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİNİN ALT BÖLÜMÜNDEKİ BİLGİLER 454
GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİNİN TEMİNİ 454
BELGENİN TEMİN ZAMANI 454
GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİNİN BİLGİSAYARDA DÜZENLENMESİ 455
YOLCU LİSTESİNİN TANIMI 455
YOLCU LİSTESİNİN TARAFLARI 455
YOLCU LİSTESİNİN ÜST BÖLÜMÜNDEKİ BİLGİLER 456
YOLCU LİSTESİNİN ALT BÖLÜMÜNDEKİ BİLGİLER 456
YOLCU LİSTESİNİN TEMİNİ 456
BELGE TEMİN ZAMANI 457
YAZAR KASA KULLANIM ALANLARI 457
YAZAR KASANIN ÖNEMİ 457
YAZARKASA KULLANIMI 457
SERBEST MESLEK FAALİYETLERİNDE POS MAKİNESİ KULLANIMI 458
POS MAKİNESİ CİHAZLARININ VE BELGELERİN ÖZELLİKLERİ 459
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ TANIMI 459
PERAKENDE SATIŞ FİŞİNİN ŞEKİL VE DÜZENİ 460
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ DÜZENLEMESİ 460
ADİSYON NEDİR? 460
ADİSYONUN ŞEKLİ VE DÜZENİ 461
ADİSYONUN DÜZENLENMESİ 461VIII. KISIM:
TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ - ŞİRKETLER


SON DÜZENLEMELERLE ŞİRKETLERDE DEFTER TASDİKLERİ VE SÜRELERİ
1. GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER 465
1.1 Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler); 465
1.2 Kollektif ve Komandit Şirketler 465
1.3 İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter; 465
1.4 Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter; 466
2. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER 466
2.1. Anonim Şirketler ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler 466
2.2. Limited Şirketler 466
2.3. Limited Şirket Müdürler Kurulu Defteri 466
3. DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER (Ticari Defter Tebliği Md.5/4) 467
4. KOOPERATİFLERİN TUTACAĞI DEFTERLER 467
5. DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI 467
5.1. Tasdik Yenileme (Ara Tasdik) (Vuk Md. 222 Ve Ticari Defter Tebliği Madde 17-18) 468
5.2. Ara Tasdik (Tasdik Yenileme) Yapılabilecek Defterler 468
5.3. Kapanış Onayı (Tasdiki) (Ttk Md 64/ 3, 5 ) 468

ŞİRKETLERDE GENEL KURUL İŞLEMLERİ
1. LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL 469
1.1. Limited Şirketlerde Genel Kurul 469
1.2. Limited Şirketlerde Genel Kurulun Yetkileri 469
1.3. TTK’ya Göre Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Yapılma Zamanı 470
1.3.1. 6102 Sayılı TTK’ya Göre 470
1.4. Limited Şirketlerde Genel Kurulu Kimler Davet Eder? 471
1.5. Limited Şirketlerde Ortakların Genel Kurula Çağrı Zamanı 471
1.6. Azlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırması 471
1.7. Limited Şirketlerde Genel Kurul Çağrı İlanındaYer Alacak Hususlar 472
1.8. Limited Şirket Genel Kurul Gündeminde Yer Alması Zorunlu Asgari Unsurlar 472
1.9. Limited Şirket Genel Kurulunda Hazır Bulunması Gereken Belgeler 473
1.10. Limited Şirket Genel Kurulunda Bakanlık Temsilcisinin Bulunup Bulunmayacağı 473
1.11. Limited Şirketler Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılım Olabilir Mi? 474
1.12. Limited Şirketlerde Ortaklardan Biri Genel Kurula Temsilci İle Katılabilir Mi? 474
1.13. Limited Şirketlerde Genel Kurul Yapılma Yöntemleri 474
1.13.1. Toplantı Yapmadan Karar Alma 474
1.13.2. Çağrısız Genel Kurul 474
1.13.3. Çağrılı Genel Kurul 474
1.14. Genel Kurul Toplantı Tutanağı 475
1.15. Ortakların Oy Hakkı Ve Hesaplanması 475
1.16. Limited Şirket Genel Kurullarında Oy Hakkından Yoksunluk 475
1.17. Ağırlaştırılmış Nisap Gerektiren Genel Kurullar 476
1.18. Genel Kurul Toplantısına Yetkisiz Katılma 476
1.19. Genel Kurul Kararlarının İptali Ve İptal Sebepleri 476
1.19.1. Limited Şirket Genel Kurul Kararlarına İptal Davası Açabilecek Kişiler 477
1.20. Limited Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali ve Butlanı 477
1.21. Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Yapılmamasının Sonuçları 478
2. LİMİTED ŞİRKETLERDE ADIM ADIM GENEL KURUL İŞLEMLERİ 478
2.1. Ltd.Şti. Genel Kurul Müdürler Kurulu Kararı 478
MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: 478
GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAGRI ÖRNEĞİ/LİMİTED ŞİRKET 479
2.3. Limited Şirket / Genel Kurul Çağrısız 480
2.4. Limited Şirket Genel Kurulu İçin Vekaletname 481
VEKALETNAME ÖRNEĞİ 481
2.5. Karşılaştırmalı Finansal Tabloların Hazırlanması 481
2.6. Müdür/Müdürler Kurulu Faaliyet Raporunun Hazırlanması 481
FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ 481
2.7. Denetim Raporunun Hazırlanması (Varsa) 487
2.8. Hazır Bulunanlar Listesinin Hazırlanması 487
GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ÖRNEĞİ 488
2.9. Toplantıda Hazır Bulunması Gereken Evraklar 488
2.10. Toplantıda Hazır Bulunması Zorunlu Olanlar ve Katılma Hakkı 489
Oy Hakkı ve Hesaplanması 489
Oy Hakkından Yoksunluk 489
2.11. Toplantı Ve Karar Nisapları 490
Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi 490
2.12. Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi/ÇAĞRILI 491
TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ 491
3. ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL YOL HARİTASI 492
3.1. Genel Kurul Öncesi Yapılması Gerekenler 492
3.1.1 Genel Kurul Toplantı Çeşitleri 492
Toplantı Çeşitleri 492
Elektronik Ortamda Genel Kurula Katılma 492
3.1.2. Genel Kurulun Yapılacağı Yerin Ve Zamanının Belirlenmesi 492
Toplantı Zamanı 492
Toplantı Yeri 493
3.1.3. Genel Kurul Gündeminin Ve Yönetim Kurul Kararının Hazırlanması 493
Gündem 493
YÖNETİM KURULU KARAR ÖRNEĞİ: 494
3.1.4. Çağrılı Genel Kurula Ve Pay Sahiplerine Çağrı/İlan 494
Çağrıya Yetkili Olanlar 495
Çağrı Usulü 495
İlanın İçeriği 496
ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI ÖRNEĞİ 497
3.1.5. Çağrısız Genel Kurul 498
Çağrısız Toplantı 498
3.1.6. Karşılaştırmalı Finansal Tabloların Hazırlanması 498
3.1.7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Hazırlanması 498
Genel İlkeler 498
FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ 499
3.1.8. Denetim Raporunun Hazırlanması (Varsa) 503
3.1.9. Hazır Bulunanlar Listesinin Hazırlanması 503
Hazır Bulunanlar Listesi 503
GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ÖRNEĞİ 504
3.1.10. Bakanlık İznine Tabi İşlemler Varsa Bakanlık İzinlerinin Alınması 505
3.1.11. İç Yönergenin Hazırlanması 505
İÇ YÖNERGE ÖRNEĞİ 506
3.1.12. Genel Kurulda Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu Varsa Temsilci Görevlendirilmesi İçin Bakanlığa Başvurulması 512
- Genel Kurulda Bakanlık Temsilcisi Zorunluluğu 512
Bakanlık Temsilcisi İstenmesi 514
Bakanlık Temsilcisi İstenmesine İlişkin Başvuruya Eklenecek Belgeler 514
3.1.13. Toplantıda Hazır Bulunması Gereken Evraklar 516
Toplantıda Hazır Bulundurulacak Belgeler 516
3.1.14. Toplantıda Hazır Bulunması Zorunlu Olanlar ve Katılma Hakkı 516
Toplantıda Bulunma Zorunluluğu 516
Vekaletnamenin Unsurları Ve Geçerlilik Süresi 517
Vekaletname Örneği 517
3.2. Genel Kurul Toplantısında Yapılması Gerekenler 518
3.2.1. Hazır Bulunanlar Listesinin İmzalanması 518
3.2.2. Toplantının Açılması Ve Yönetimi 518
3.2.3. Toplantının Yönetimi İçin Divanın Oluşturulması 518
3.2.4. Toplantı Gündeminin Okunması 518
3.2.5. Toplantı Gündeminde Değişiklik Ve İlave Edilecek Hususların Talep Edilmesi Durumunda Gerekli Oylamanın Yapılması Ve Gündemde Değişiklik Ve İlavesinin Sağlanması 518
3.2.6. Toplantı Gündeminin Görüşülmesi 519
3.2.7.Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi 519
TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ 520
3.2.8. Toplantı Başkanı,Yazmanı, ( Seçılmışse.” Başkan Yardımcısı, Oy Toplama Memuru”) Ve Bakanlık Temsilcisi (Varsa) Tarafından Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi Ve Diğer Belgelerin İmzalanması 521
3.2.9. Muhalefet Şerhi Varsa Şerh Koyanların Tutanağı İmzalaması 521
3.3. Genel Kurul Sonrası Yapılması Gerekenler 521

TTK KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI
1. SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE KAVRAMI 522
2. TTK AÇISINDAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ARTIRIMI 522
2.1. Sermaye Artırımının Nedenleri 523
2.2. Sermayenin Artırılması 523
3. TADİL METİNLERİ ÖRNEKLERİ 529
4. TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNCA İSTENEN EVRAKLAR 538
5. ÖRNEK SERMAYE ARTIRIMI TOPLANTI TUTANAĞI 539
6. ÖRNEK SERMAYE ARTIRIMI TADİL TASARISI 540
7. SERMAYE ARTIRIMINDA YENİ BİR UYGULAMA: BLOKAJ ŞARTI 542

TTK KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI VE KARAR ÖRNEKLERİ
1. TTK KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI 546
1.1. Sermaye Azaltımının Nedenleri 546
1.1.1. Sermayenin İhtiyaçtan Fazla Olması Durumunda Yapılan Sermaye Azaltımı 546
1.1.2. Bilanço Zararını Gidermek Amacıyla Yapılan Sermaye Azaltımı 546
1.1.3. Anonim Şirketin Kendi Hisse Senetlerini İktisap Etmesi Nedeniyle Yapılan Sermaye Azaltımı 547
1.1.4. Anonim Şirketin Bölünmesi Nedeniyle Yapılan Sermaye Azaltımı 547
1.2. Sermaye Azaltımı Prosedürleri 547
2. SERMAYE AZALTIMI İŞLEMİNDE OLASI RİSKLER 548
3. SERMAYE AZALTIMI KARAR ÖRNEĞİ 551
4. SERMAYE AZALTIMI İLE İLGİLİ SİCİLE VERİLEN DİLEKÇE ÖRNEĞİ 552
5. SERMAYE AZALTIMINDA ALACAKLILARA ÇAĞRI ÖRNEĞİ 553
6. SERMAYE AZALTIMINDA GENEL KURUL KARAR ÖRNEĞİ 554

ŞİRKETLERDE ADIM ADIM TASFİYE İŞLEMLERİ VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
1. ŞİRKETLERDE TASFİYE 558
1.1. Şirketlerde Tasfiyenin Nedenleri 558
2. TASFİYE İŞLEMLER 559
2.1. Tasfiye Sürecine Başlamadan Önce Yapılması Gereken İşlemler 559
2.2. Tasfiye Tescili İçin Gerekli Olan Belgeler 559
2.3. Örnek Tasfiyeye Giriş Kararı 559
2.4. Örnek Tasfiyeye Giriş Toplantı Tutanağı 560
2.5. Alacaklılara Çağrı İlanı Örneği 562
2.6. Vergi Dairesi Müracaat İşlemleri 562
2.7. Tasfiyenin Bitiminden Önce Yapılmasını Tavsiye Edilen Konular 563
3. TİCARET SİCİL KAYIT İŞLEMLERİ 563
3.1. Tasfiye Sonu “Terkin” İşlemi İçin Getirilmesi Gereken Evraklar 563
3.2. Tasfiyeye Sonu Terkin Karar Örneği 564
3.3. Tasfiyeye Sonu Terkin Genel Kurul Toplantı Örneği 564
3.4. Vergi Dairesi Müracaat İşlemleri 565
3.5. Diğer Kayıt İşlemleri 565

MUHASEBECİNİN TASFİYE İLE İLGİLİ BİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR
1. TASFİYE EDİLEN KURUMLARDA DEVREDEN KDV İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER 566
2. TASFİYEYE GİREN KURUMLARDA GEÇİCİ VERGİ 568
2.1. Tasfiyeden Vazgeçilmesi ve Yeniden Başlayan Geçici Vergi Mükellefiyeti 569
3. TASFİYENİN ZARARLA SONUÇLANMASI HALİNDE DÜZELTME İŞLEMLERİ 570
4. TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETLERDE E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMASI 573
4.1. Tasfiye Halindeki Şirketlerin Yükümlülüğü 573
4.2. Tasfiyesi Halindeki Şirketlerde E-Fatura Uygulaması Nasıl Olacak? 574
5. TASFİYEYE GİRİŞ İLE İLGİLİ SİCİL İŞLEMLERİ 574
5.1. Dilekçe 574
5.2. Ortaklar/Yönetim Kurulu Kararı 575
5.3. Diğer Hususlar 575
5.4. Tasfiye İle İlgili Örnek Alacaklılara Çağrı İlanı 575
6. TASFİYE MEMURLARININ NASIL ATANACAĞI 576
6.1. Tasfiye Memurunun Mahkemece Atanması Nasıl Olacaktır? 577
6.2. Tasfiye Memurlarının Ticaret Siciline Tescil Edilmesi Zorunlu Mudur? 577
6.3. Tasfiye Memurları Ücret Alabilecekler Midir? 577
6.4. Tasfiye Memurları Yabancılardan Oluşabilir Mi? 578
7. TASFİYE HALİNDE BA/BS BİLDİRİM FORMUNUN VERİLİP VERİLMEYECEĞİ 578
8. TASFİYE HALİNDE KAR DAĞITIMINDA STOPAJ 578
22.12.2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) ile Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında, tam mükellef kurumlar tarafından dağıtılan kâr paylarından yapılacak stopaj oranı %15'ten %10'a indirildi. 580
9. İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN TASFİYESİ SONUCU İŞTİRAK EDEN ŞİRKETİN VERGİSEL DURUMU 580
10. TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETİN SABİT KIYMET SATIŞLARINDA VERGİSEL İSTİSNA VAR MIDIR? 581
11. KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAĞININ TASFİYE DÖNEMİNDEKİ GİDERLERİNİ GELİR VERGİSİNDEN İNDİRİP İNDİREMEYECEĞİ 582
12. TASFİYENİN SONUÇLANMAMASI HALİNDE MÜKELLEFİYETİN TERKİN EDİLİP EDİLMEYECEĞİ 583IX. KISIM:
İŞ HUKUKU UYGULAMALARI


İŞ HUKUKU İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER
1- İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKENLER 586
2- İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNİN VERİLME USULÜ 587
3- İŞE İADE DAVASI SONUCU İŞE BAŞLATILMAYAN SİGORTALILARIN BİLDİRİMLERİ 587
4- 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE ÜCRET KESME CEZASI 588
5- KESİLEN ÜCRETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 589
6- İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN FAYDALANMA ŞARTLARI 590
7- İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN MİKTARI VE ÖDEME SÜRESİ 591
8- STAJYERLER ÖĞRENCİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ 591
9- STAJYER ÖĞRENCİLERİN SGK İŞLEMLERİ 592
10- İŞ ARAMA İZNİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR 592
11- İŞ ARAMA İZNİNİN KULLANILABİLMESİ İÇİN FESİH BİLDİRİMİNİN KİM TARAFINDAN YAPILMIŞ OLDUĞU ÖNEMLİ MİDİR? 593
12- İŞ ARAMA İZNİ NE ZAMAN KULLANILABİLİR? 593
13- İŞ ARAMA İZNİ KULLANDIRILMAZSA UYGULANACAK OLAN YAPTIRIMLAR NELERDİR? 593
14- İŞ SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞART MADDESİ 594
15- İŞ HUKUKUNDA ÜCRETSİZ İZİN 594
16- DOĞUM YAPAN KADIN İŞÇİNİN HAKLARI 595
17- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINACAK SÜRELER 597
18- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINACAK ÜCRET 598
19. İŞ AKDİNİN FESHİ VE İŞE İADE 600
20- İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ BELİRLENMESİ 601
21- KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ İÇİN GEREKEN KOŞULLAR NELERDİR? 601
22- İŞTEN KENDİ İSTEĞİYLE AYRILAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ? 602
23- EVLİLİK NEDENİ İLE İŞTEN AYRILAN KADININ KIDEM TAZMİNATI ALABİLMESİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR? 602
24- KIDEM TAZMİNATI HAKKI NASIL HESAPLANIR? 602
25- İŞYERİNİN SATILMASI DURUMUNDA İŞÇİ KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİNİ İSTEYEBİLİR Mİ? 603
26- İŞYERİNİN TAŞINMASI VEYA ÇALIŞMA ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINI ALARAK İŞTEN AYRILABİLİR Mİ? 603
27- ÜCRETİ ARTIRILMAYAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINI ALARAK İŞTEN AYRILABİLİR Mİ? 603
28- HAMİLELİK VEYA DOĞUM NEDENİ İLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİ, KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? 603
29- ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN KİŞİNİN KAÇ YILDAN SONRA İSTİFA SONUCU KIDEM TAZMİNATI HAKKI VARDIR? 603
30- İŞYERİNDE 1,5 YILDAN BERİ ÇIRAK OLARAK ÇALIŞIYORUM. İŞVEREN BENİ İSTEMİYOR, KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR MİYİM? 604
31- İŞVEREN TARAFINDAN İŞ SÖZLEŞMEM 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN 25/II (AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLER VE BENZERLERİ) GEREKÇESİYLE FESHEDİLDİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MIYIM? 604
32- MALULLÜK AYLIĞI NEDENİYLE İŞTEN AYRILIYORUM KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MIYIM? 604
33- 5510 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN YAŞLILIK AYLIĞI ALMAK İÇİN YAŞ DIŞINDAKİ SİGORTALILIK SÜRESİNİ VE PRİM ÖDEME GÜN SAYILARINI TAMAMLAYARAK KENDİ İSTEĞİMLE İŞTEN AYRILIYORUM KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MIYIM? 604
34- BİR YIL (1) İKİ (2) AY ÖNCE EVLENDİM, İŞTEN AYRILIRSAM KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR MİYİM? 605
35- 10 AY ÖNCE EVLENDİM İŞTEN AYILMAK ZORUNDAYIM, AYRILIRSAM KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR MİYİM? 605
36- DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞIM KAMU KURUMUNDA KIDEM TAZMİNATIM ÖDENDİ, DAHA SONRA BAŞKA BİR KAMU KURUMUNDA ÇALIŞMAYA BAŞLADIM, KIDEM TAZMİNATIMA ESAS SÜRE NASILDIR? 605
37- 10.000 TL. NET ÜCRET ALIYORUM, KIDEM TAZMİNATIMA ESAS ÜCRETİM NE KADARDIR? 605
38- KIDEM TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI VAR MIDIR? 605
39- KIDEM TAZMİNATIMDAN KESİNTİ YAPILIR MI? 605
40- KIDEM TAZMİNATI HESAPLANIRKEN ÜCRETE HANGİ ÖDEMELER DAHİL EDİLİR? 605
41- KIDEM TAZMİNATI HESAPLANIRKEN ÜCRETE HANGİ ÖDEMELER DAHİL EDİLMEZ? 606
42- KISMİ SÜRELİ İŞLERDE KIDEM TAZMİNATI UYGULAMASI 606
43- KIDEM TAZMİNATINA DÂHİL OLMAYAN SÜRELER 608


X. KISIM:
TFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMALARI


102 BANKALAR HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 611
112 MENKUL KIYMETLER HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 613
120 ALICILAR HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 615
121 ALACAK SENETLERİ HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 617
STOKLAR HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 619
242 İŞTİRAKLER HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 621
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 622
263 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 623
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 624
270 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 625
300 BANKA KREDİLERİ HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 626
320 SATICILAR HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 628
321 BORÇ SENETLERİ HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 630
323 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 632
324 KOŞULLU BORÇ VE VARLIKLAR HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMAS 633
372 KIDEM TAZMİNATLARI HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 635
380 DEVLET TEŞVİKLERİ HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 637
388 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 638
389 ERTELENMİŞ VERGİ HESABININ TFRS’YE GEÇİŞ UYGULAMASI 640

KAYNAKÇA 642