UYGULAMALI MUHASEBECİNİN EL KİTABI 2022 ÇIKTI!
Kitabı sadece sitemizden temin edebilirsiniz. 2022 Haziran Ayı Özel Baskı!


 
Muhasebecinin El Kitabı


 

 

-2022
MUHASEBECİNİN
EL KİTABI ÇIKTI
 
 

 

Nurten ÖRNEK
E.Öğretim Görevlisi

 


 

SİTEMİZE ÖZEL KISA BİR SÜRE İÇİN
Kitabın Kargo Dahil İndirimli Satış Fiyatı: 289 TL

ÜCRETSİZ KARGO

 

 

 

Ödemenizi
KREDİ KARTINA
5 AY TAKSİTLE

yapabilirsiniz.
289
TL
Ödemenizi
KARGO TESLİMİNDE
NAKİT

olarak yapabilirsiniz.
314 TL
Ödemenizi
KARGO TESLİMİNDE
KREDİ KARTI

ile yapabilirsiniz.
314 TL
Ödemenizi
HAVALE /
EFT

yapabilirsiniz.
289
TL

 

 

 

 

 
 

2022 HAZİRAN AYI GÜNCEL BASKI ÇIKTI 
Sınırlı sayıda basılan MuhasebeTR Yayınlarını sadece sitemizden temin edebilirsiniz.
SAYFA SAYISI: 
780

 

TEORİK ANLATIMIN OLMADIĞI, PRATİK ÇÖZÜM YOLLARININ OLDUĞU TEK KİTAP!

1- A’dan Z’ye Şirket Kuruluş İşlemleri, Genel Kurul İşlemleri.
2- E-İmza, E-Fatura, E-Defter Uygulamalarında Aklınıza Gelecek Her Şey.
3- Sermaye Artırımı, Sermaye Azaltımı Ve Tasfiye İşlemlerinde En Pratik Anlatım Şekli.
4- Tür Değiştirme, Şirket Birleşmeleri Hiç Bu Kadar Kolay Anlatılmadı.
5- Gelir Vergisi Beyannamesi İle İlgili En Çok Bilinmesi Gerekenler.
6- Fatura İle İlgili Karşılaşılabilecek Tüm Özellikli Konular ve En Pratik Çözümleri.
7- Personel ve İnsan Kaynaklarında Çalışanlar. Asgari Bilmeniz Gerekenlerin Hepsi Bu Kitapda.
8- KDV Beyannamesinin Aşama Aşama Doldurulması Ve Püf Noktalar.
9- Geçici Vergi İle İlgili Özellik Gösteren Durumlar.
10- Vergi İncelemesi İle İlgili Muhasebecinin Asgari Bilmesi Gerekenler.
11- İthalat, İhracat ve Dış Ticaret Hakkında Bilmeniz Gereken Tüm Konular.
12- KDV İadesinden Korkmayın. En Kolay ve Pratik Anlatım Bu Kitapta.
13- Dönemsonu İşlemlerinde Herkesin Bilmesi Gereken En Pratik Anlatımlar ve Çözümler.
14- Sadece 12 Adımda Yıl Sonu Kapanış Kayıtlarını Hatasız Yapın.
15- Defter Beyan sisteminden, E-İrsaliye, E-Müstahsil makbuzuna kadar tüm yenilikler.

TEORİK ANLATIMIN OLMADIĞI, PRATİK ÇÖZÜM YOLLARININ OLDUĞU TEK KİTAP!
 
 

İÇİNDEKİLERŞİRKETLER VE TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ
ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ
1. LİMİTED ŞİRKETİN TANIMI 38
2. LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ 39
2.1. Limited Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar 40
2.2. Limited Şirket Tescili İçin Gerekli Belgeler 40
2.3. Limited Şirket Kuruluş Dilekçesi 41
2.4. Oda Kayıt Beyannamesi 42
2.5. Kuruluş Bildirim Formu 44
2.6. Aşağıdaki Hususlara Dikkat Edilmeli Ve Belirtilen Durumlarda Sayılan Belgeler Eklenmelidir. 45
2.7. Müdürlerin İmza Beyannameleri 46
2.7.1. İmza Beyannamelerindeki Son Değişiklikler 47
2.8. Kurucular Beyanı 48
2.9. Ortak Olmayan Müdürler İçin Görevi Kabul Ettiğine Dair Belge 49
2.10. Tüzel Kişinin Müdürlüğe Seçilmesinde Hazırlanacak Belge 50
2.11. Müdürün Ortaklar Dışından Atanan Yabancı Uyruklu Kişi Olması 50
2.12. Sermayenin On Binde Dördünün Rekabet Kurumuna Yatırılması 51
2.13. Limited Şirket Kuruluşunda Ayni Sermaye Varsa 51
2.14. Limited Şirket Kuruluşunda Reşit Olmayan Ortak Varsa 51
2.15. Kurulan Limited Şirket Gümrük Müşavir Şirketiyse 51
2.16. Limited Şirketin Kurucuları Arasında Belediyeler ile Mahalli İdareler Varsa 51
2.17. LİMİTED ŞİRKET ÜNVANIYLA İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 51
2.18. LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ 52
3. ANONİM ŞİRKETİN TANIMI 55
4. ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ 56
4.1. Anonim Şirketin Kuruluşu İçin Asgari Sermaye Tutarı 56
4.2. Anonim Şirketlerin Genel Özellikleri 56
4.3. Anonim Şirketin Kuruluşu İçin Gerekli İşlemler Ve Belgeler 57
4.3.1. Şirket Esas Sözleşmesi 57
4.3.2. Kurucular Beyanı 58
4.3.3. Değerleme Raporları 59
4.3.4. İmza Beyannameleri 59
4.3.5. Anonim Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar 60
4.3.6. Anonim Şirketin Tescili İçin Gerekli Belgeler 61
4.4. Anomim Şirket Ana Sözleşme Örneği 61
4.5. Anonim Şirket Kuruluşunun Muhasebeleştirilmesi 65
4.6. Tek Kişilik Anonim Şirket Uygulaması 69
4.7. Çok Ortaklı Anonim Şirketlerin Tek Ortaklı Yapıya Dönüşmesinde İzlenecek Aşamalar 70
4.8. Üç Üyeli Yönetim Kurulunun Tek Üyeli Yönetim Kuruluna Dönüşmesinde Aşamalar 71
5. ŞAHIS ŞİRKETİ KURULUŞ İŞLEMLERİ 72
5.1. Şahıs Şirketi Nedir? 72
5.2. Şahıs Şirketinin Tüzel Kişiliği Var Mıdır? 72
5.3.3. Şahıs (Gerçek) İşletmelerin Ticaret Odası Açılışı İçin Gerekli Olan 73
Evraklar 73
5.3.4. Vergi Dairesi/Vergi Mükellefiyetinin Tescili, Vergi Levhasının Tasdik Ettirilmesi ve Damga Vergisinin Yatırılması 74
5.3.5. Şahıs Firmalarında Vergi Dairesine Mükellefiyetinin Tescili 74
5.4.2. Kollektif Şirketin Kuruluşu 75
5.4.2.1. Kollektif Şirketin Sözleşmesinin Hazırlanması 75
5.4.2.2. Ticaret Sicil İşlemleri 76
5.5. Komandit Şirket ve Tanımı 76
5.5.1. Komandit Şirketin Özellikleri 77
5.5.2. Komandit Şirketin Kuruluşu 77
5.5.2.1. Komandit Şirket Sözleşmesinin Hazırlanması 77
5.5.2.2. Ticaret Sicil İşlemleri 78

ŞİRKETLERDE GENEL KURUL İŞLEMLERİ
1. LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL 79
1.1. Limited Şirketlerde Genel Kurul 79
1.2. Limited Şirketlerde Genel Kurulun Yetkileri 79
1.3. TTK’ya Göre Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Yapılma Zamanı 80
1.3.1. 6102 Sayılı TTK’ya Göre 80
1.4. Limited Şirketlerde Genel Kurulu Kimler Davet Eder? 81
1.5. Limited Şirketlerde Ortakların Genel Kurula Çağrı Zamanı 81
1.6. Azlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırması 81
1.7. Limited Şirketlerde Genel Kurul Çağrı İlanındaYer Alacak Hususlar 82
1.8. Limited Şirket Genel Kurul Gündeminde Yer Alması Zorunlu Asgari Unsurlar 82
1.9. Limited Şirket Genel Kurulunda Hazır Bulunması Gereken Belgeler 83
1.10. Limited Şirket Genel Kurulunda Bakanlık Temsilcisinin Bulunup Bulunmayacağı 83
1.11. Limited Şirketler Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılım Olabilir Mi? 84
1.12. Limited Şirketlerde Ortaklardan Biri Genel Kurula Temsilci İle Katılabilir Mi? 84
1.13. Limited Şirketlerde Genel Kurul Yapılma Yöntemleri 84
1.13.1. Toplantı Yapmadan Karar Alma 84
1.13.2. Çağrısız Genel Kurul 84
1.13.3. Çağrılı Genel Kurul 84
1.14. Genel Kurul Toplantı Tutanağı 85
1.15. Ortakların Oy Hakkı Ve Hesaplanması 85
1.16. Limited Şirket Genel Kurullarında Oy Hakkından Yoksunluk 85
1.17. Ağırlaştırılmış Nisap Gerektiren Genel Kurullar 86
1.18. Genel Kurul Toplantısına Yetkisiz Katılma 86
1.19. Genel Kurul Kararlarının İptali Ve İptal Sebepleri 86
1.19.1. Limited Şirket Genel Kurul Kararlarına İptal Davası Açabilecek Kişiler 87
1.20. Limited Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali ve Butlanı 87
1.21. Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Yapılmamasının Sonuçları 88
2. LİMİTED ŞİRKETLERDE ADIM ADIM GENEL KURUL İŞLEMLERİ 88
2.1. Ltd.Şti. Genel Kurul Müdürler Kurulu Kararı 88
MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: 88
2.2. Limited Şirket / Genel Kurul Çağrılı 89
GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAGRI ÖRNEĞİ/LİMİTED ŞİRKET 89
2.3. Limited Şirket / Genel Kurul Çağrısız 90
2.4. Limited Şirket Genel Kurulu İçin Vekaletname 91
VEKALETNAME ÖRNEĞİ 91
2.5. Karşılaştırmalı Finansal Tabloların Hazırlanması 91
2.6. Müdür/Müdürler Kurulu Faaliyet Raporunun Hazırlanması 91
FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ 91
2.7. Denetim Raporunun Hazırlanması (Varsa) 97
2.8. Hazır Bulunanlar Listesinin Hazırlanması 97
GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ÖRNEĞİ 98
2.9. Toplantıda Hazır Bulunması Gereken Evraklar 99
2.10. Toplantıda Hazır Bulunması Zorunlu Olanlar ve Katılma Hakkı 99
2.11. Toplantı Ve Karar Nisapları 100
Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi 100
2.12. Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi/ÇAĞRILI 101
TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ 101
3. ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL YOL HARİTASI 102
3.1. Genel Kurul Öncesi Yapılması Gerekenler 102
3.1.1 Genel Kurul Toplantı Çeşitleri 102
Toplantı Çeşitleri 102
Elektronik Ortamda Genel Kurula Katılma 102
3.1.2. Genel Kurulun Yapılacağı Yerin Ve Zamanının Belirlenmesi 102
Toplantı Zamanı 102
Toplantı Yeri 103
3.1.3. Genel Kurul Gündeminin Ve Yönetim Kurul Kararının Hazırlanması 103
Gündem 103
YÖNETİM KURULU KARAR ÖRNEĞİ: 104
3.1.4. Çağrılı Genel Kurula Ve Pay Sahiplerine Çağrı/İlan 105
Çağrıya Yetkili Olanlar 105
Çağrı Usulü 105
İlanın İçeriği 106
ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI ÖRNEĞİ 107
3.1.5. Çağrısız Genel Kurul 108
Çağrısız Toplantı 108
3.1.6. Karşılaştırmalı Finansal Tabloların Hazırlanması 108
3.1.7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Hazırlanması 108
Genel İlkeler 108
FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ 109
3.1.8. Denetim Raporunun Hazırlanması (Varsa) 113
3.1.9. Hazır Bulunanlar Listesinin Hazırlanması 113
Hazır Bulunanlar Listesi 113
GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ÖRNEĞİ 114
3.1.10. Bakanlık İznine Tabi İşlemler Varsa Bakanlık İzinlerinin Alınması 115
3.1.11. İç Yönergenin Hazırlanması 115
İÇ YÖNERGE ÖRNEĞİ 116
3.1.12. Genel Kurulda Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu Varsa Temsilci Görevlendirilmesi İçin Bakanlığa Başvurulması 122
- Genel Kurulda Bakanlık Temsilcisi Zorunluluğu 122
Bakanlık Temsilcisi İstenmesi 124
Bakanlık Temsilcisi İstenmesine İlişkin Başvuruya Eklenecek Belgeler 124
3.1.13. Toplantıda Hazır Bulunması Gereken Evraklar 126
Toplantıda Hazır Bulundurulacak Belgeler 126
3.1.14. Toplantıda Hazır Bulunması Zorunlu Olanlar ve Katılma Hakkı 126
Toplantıda Bulunma Zorunluluğu 126
Vekaletnamenin Unsurları Ve Geçerlilik Süresi 127
Vekaletname Örneği 127
3.2. Genel Kurul Toplantısında Yapılması Gerekenler 128
3.2.1. Hazır Bulunanlar Listesinin İmzalanması 128
3.2.2. Toplantının Açılması Ve Yönetimi 128
3.2.3. Toplantının Yönetimi İçin Divanın Oluşturulması 128
3.2.4. Toplantı Gündeminin Okunması 128
3.2.5. Toplantı Gündeminde Değişiklik Ve İlave Edilecek Hususların Talep Edilmesi Durumunda Gerekli Oylamanın Yapılması Ve Gündemde Değişiklik Ve İlavesinin Sağlanması 128
3.2.6. Toplantı Gündeminin Görüşülmesi 129
3.2.7.Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi 129
TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ 130
3.2.8. Toplantı Başkanı,Yazmanı, ( Seçılmışse.” Başkan Yardımcısı, Oy Toplama Memuru”) Ve Bakanlık Temsilcisi (Varsa) Tarafından Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi Ve Diğer Belgelerin İmzalanması 131
3.2.9. Muhalefet Şerhi Varsa Şerh Koyanların Tutanağı İmzalaması 131
3.3. Genel Kurul Sonrası Yapılması Gerekenler 131

SON DÜZENLEMELERLE ŞİRKETLERDE DEFTER TASDİKLERİ VE SÜRELERİ
1. GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER 132
1.1 Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler); 132
1.2 Kollektif ve Komandit Şirketler 132
1.3 İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter; 132
1.4 Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter; 133
a) Serbest Meslek Kazanç Defteri (01.01.2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda tutulmaya başlanmıştır.) 133
2. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER 133
2.1. Anonim Şirketler Ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler 133
2.2. Limited Şirketler 133
2.3. Limited Şirket Müdürler Kurulu Defteri 133
3. DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER (Ticari Defter Tebliği Md.5/4) 134
4. KOOPERATİFLERİN TUTACAĞI DEFTERLER 134
5. DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI 134
5.1. Tasdik Yenileme (Ara Tasdik) (Vuk Md. 222 ve Ticari Defter Tebliği Madde 17-18) 134
5.2. Ara Tasdik (Tasdik Yenileme) Yapılabilecek Defterler 134
5.3. Kapanış Onayı (Tasdiki) (Ttk Md 64/ 3,5) 135

DEFTER BEYAN SİSTEMİ
1. DEFTER BEYAN SİSTEMİ NEDİR? 136
2. DEFTER BEYAN SİSTEMİNİ KİMLER KULLANACAK? 136
3. SİSTEME BAŞVURU NASIL YAPILACAKTIR? 136
4. BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER NASIL BAŞVURU YAPACAKTIR? 136
5. İŞLETME HESABI ESASINA TABİ VEYA SERBEST MESLEK MÜKELLEFLERİ NASIL BAŞVURU YAPACAKTIR? 137
6. SİSTEM UYGULAMAYA GEÇTİKTEN SONRA MÜKELLEFİYET TESİS ETTİRENLER NASIL BAŞVURU YAPACAKTIR? 137
7. SİSTEME GİRMEK İÇİN ŞİFRE NASIL ALINACAKTIR? 137
8. SİSTEME NASIL GİRİŞ YAPILACAKTIR? 137
9. HALİ HAZIRDA VAR OLAN KULLANICI KODU VE ŞİFRE İLE DE SİSTEME GİRİŞ YAPILABİLECEK MİDİR? 137
10. KDV’NİN SON GÜNÜNE KADAR SİSTEME FATURA İŞLEYEBİLMEK MÜMKÜN MÜ? 137
11. KAYITLARIN YANLIŞ ATILMASI DURUMUNDA DÜZELTME KAYDI ATILABİLECEK Mİ? 138
12. SİSTEM ÜZERİNDEN HANGİ DEFTERLER TUTULABİLECEKTİR? 138
13. AMORTİSMANA TABİ VARLIKLARI SİSTEME DAHİL EDİP SİSTEM ÜZERİNDEN AMORTİSMAN AYRILABİLECEK Mİ? 138
14. AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKLERİ OTOMATİK OLARAK MI YAPILACAK? 138
15. SİSTEMDEKİ DEFTER VE KAYITLARIN MUHAFAZASINI KİMLER YAPACAKTIR? 138
16. DEFTER VE KAYITLARI VERGİ DAİRESİNCE İSTENENLER NE YAPACAK? 138
17. FATURA, SEVK İRSALİYESİ VEYA SERBEST MESLEK MAKBUZU DA SİSTEM ÜZERİNDEN DÜZENLENEBİLECEK MİDİR? 138
18. MÜKELLEFLER SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR İLE ANLAŞMAKSIZIN KENDİLERİ BU SİSTEMİ KULLANABİLİRLER Mİ? 139
19. SİSTEME NE ZAMAN GEÇİLDİ? 139

TİCARİ BELGELERDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER
1. FATURA VE İRSALİYELİ FATURADA OLMASI GEREKENLER 140
1.1. TTK’ya Göre Faturada Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler 140
1.2. İrsaliyeli Faturalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 141
1.3. İnşaat İşlerinde Şantiye Alanına Sevk Edilen Mallar İçin Her Sevk İrsaliyesinden Sonra 7 Gün İçinde Fatura Kesilmeli Midir? 142
1.4. İşlemin Gerçekleşmesinden Önce Tanzim Edilen Faturalar 142
1.5. Malın Tesliminden Bir Kaç Gün Sonra Kesilen Faturalar 142
1.6. Sahte Faturadan Korunmak İçin Yapılması Gerekenler 143
2. SEVK İRSALİYESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 143
3. TAŞIMA İRSALİYESİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER 144
4. GİDER PUSULASININ ÜST BÖLÜMÜNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 144
4.1. Gider Pusulasının Temini Nasıldır? 145
4.1.1. Noter Yolu İle Temin 145
4.1.2. Maliyenin Anlaşmalı Matbaalarından Temin 145
5. MÜSTAHSİL MAKBUZU VE MÜSTAHSİL MAKBUZUNDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER 145
5.1. Müstahsil Makbuzunun Temini 146
6. GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ VE GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 146
6.1. Günlük Müşteri Listesinin Üst Bölümündeki Bilgiler 147
6.2. Günlük Müşteri Listesinin Alt Bölümündeki Bilgiler: 147
6.3. Günlük Müşteri Listesinin Temini 147
6.4. Günlük Müşteri Listesinin Bilgisayarda Düzenlenmesi 147
7. YOLCU LİSTELERİ VE YOLCU LİSTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 147
7.1. Yolcu Listesinin Üst Bölümündeki Bilgiler 148
7.2. Yolcu Listesinin Alt Bölümündeki Bilgiler 148
7.3. Yolcu Listesinin Temini 149
8. PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VE PERAKENDE SATIŞ FİŞİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 149
9. SERBEST MESLEK MAKBUZUNUN ŞEKLİ VE DÜZENİ 149
9.1. Serbest Meslek Makbuzunun Düzenlenmesi 150

MERSİS / E-FATURA / E-DEFTER VE E-ARŞİV UYGULAMALARI
1. MERSİS NEDİR? MERSİS UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 151
2. E-FATURA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 156
2.1. E-Fatura Geçişi Kimlere Zorunlu? 157
2.2. E-Fatura Geçiş Zorunluluğu Ne Zaman? 157
2.3. E-Fatura Hakkında Uygulamada Tereddüt Edilenler 158
2.3.1. Geçmiş Tarihli e-fatura Düzenlenebilecek Mi? 158
2.3.2. Temel Fatura Mı / Ticari Fatura Mı? Hangi Yöntemi Seçeceğim? 158
2.3.3. Aynı Holding Bünyesindeki Birden Fazla Firmanın Mali Mührününün Tek Bir Akıllı Karta Yüklenmesi Mevzuat Anlamında Mümkün Müdür? 158
2.3.4. Farklı Lokasyonlarda Hizmet Veren Bir Firma, E-Fatura Portalını Kullanıp Farklı Lokasyonlarından Mali Mühür Dışında Bir Yöntem İle (E-İmza, Sertifika) Faturaları İmzalayıp Gönderebilir Mi? 158
2.3.5. Zorunluluk Kapsamında Olan Ancak Sisteme Kayıtlı Olmayan Kullanıcılara Kağıt Fatura Düzenlenmesi Durumunda Bize Cezai Yaptırım Olur Mu? 159
2.3.6. E-fatura Uygulamasında Sadece Ticari Fatura Senaryosunu Kullanabilir Miyiz? GİB’e Temel Fatura Senaryosu İle Gelen Faturaları Almamak İstediğimizi Talep Etsek Bu Talebimiz Gerçekleşebilir Mi? 159
2.3.7. Mali Mühür Nedir ve Nasıl Temin Edilir? 159
2.3.8. E-Fatura Sistemine Kayıtlı Firmaları Nasıl Öğrenebilirim? Bu Listeler Ne Sıklıkla Güncellenecek? 160
2.3.9. E-Fatura İçin Mali Mühür Zorunlu Mudur? 160
2.3.10. E-Fatura İptali Nasıl Yapılır? 160
3. E-DEFTER UYGULAMASI 162
3.1. E-Defter Uygulamasına Geçmek İçin Şartlar Nelerdir? 162
3.2. E-Defter Kimlere Zorunlu? 162
3.3. E-Deftere Geçiş Nasıl Yapılır? 163
3.4. E-Defter Kullanıma İlişkin Başvuru Nasıl Yapılacaktır? 163
3.5. Defterler Hem Elektronik Ortamda Hem De Kâğıt Ortamında Tutulabilir Mi? 163
3.6. E-Defter Uygulamasında Tasdik İşlemi Nasıl Öngörülmüştür? 164
3.7. Aylık Onay İşlemi İlgili Aya Kadar Olan Bütün Kayıtları Mı İçerecektir? 164
3.8. Yıl İçinde E-Defter Uygulamasına Geçen Mükellefler Diğer Defterlerini Ne Yapacaklardır? 164
3.9. E-Defterlerin Muhafaza Ve İbrazı Nasıl Olacaktır? 164
3.10. E-Defterler Nerede Muhafaza Edilecektir? 165
3.11. E-Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Yönelik Olarak Detaylı Bilgi Alınabilecek Yasal Mevzuat Ve Resmi İnternet Adresleri Nelerdir? 165
4. E-ARŞİV UYGULAMASI 165
4.1. E-Arşiv Uygulamasından Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru 165
4.1.1. E-Arşivi Değerlendirme ve İzin Süreci 166
4.2. E-Arşiv’de Özel Entegratör Hizmeti Verenler 166
4.3. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması 167
4.3.1. Belgelere Konulacak Amblem 167
4.3.2. Belge Numarası 167
4.4. Belgelerin Alıcılarına Teslimi 168
4.5. 397 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Mükelleflere Faturanın Teslimi 168
4.6. 397 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Mükelleflere Faturanın Teslimi 168
4.7. Vergi Mükellefi Olmayanlara Faturanın Teslimi 168
4.8. E-Arşive Erişim ve Raporlama 169
4.9. Elektronik Belgelerin Muhafazası ve İbrazı 169
4.10. İnternet Üzerinden Mal Ve Hizmet Satışında Düzenlenecek Faturalar 170
4.11. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler 171

TTK KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI
1. SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE KAVRAMI 172
2. TTK AÇISINDAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ARTIRIMI 172
2.1. Sermaye Artırımının Nedenleri 173
2.2. Sermayenin Artırılması 173
3. TADİL METİNLERİ ÖRNEKLERİ 179
4. TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNCA İSTENEN EVRAKLAR 188
5. ÖRNEK SERMAYE ARTIRIMI TOPLANTI TUTANAĞI 189
6. ÖRNEK SERMAYE ARTIRIMI TADİL TASARISI 191
7. SERMAYE ARTIRIMINDA YENİ BİR UYGULAMA: BLOKAJ ŞARTI 193

TTK KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI VE KARAR ÖRNEKLERİ
1. TTK KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI 196
1.1. Sermaye Azaltımının Nedenleri 196
1.1.1. Sermayenin İhtiyaçtan Fazla Olması Durumunda Yapılan Sermaye Azaltımı 196
1.1.2. Bilanço Zararını Gidermek Amacıyla Yapılan Sermaye Azaltımı 196
1.1.3. Anonim Şirketin Kendi Hisse Senetlerini İktisap Etmesi Nedeniyle Yapılan Sermaye Azaltımı 197
1.1.4. Anonim Şirketin Bölünmesi Nedeniyle Yapılan Sermaye Azaltımı 197
1.2. Sermaye Azaltımı Prosedürleri 197
2. SERMAYE AZALTIMI İŞLEMİNDE OLASI RİSKLER 198
3. SERMAYE AZALTIMI KARAR ÖRNEĞİ 202
4. SERMAYE AZALTIMI İLE İLGİLİ SİCİLE VERİLEN DİLEKÇE ÖRNEĞİ 203
5. SERMAYE AZALTIMINDA ALACAKLILARA ÇAĞRI ÖRNEĞİ 203
6. SERMAYE AZALTIMINDA GENEL KURUL KARAR ÖRNEĞİ 204
7. SERMAYE AZALTIMINDA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAK ÖRNEĞİ 205
8. SERMAYE AZALTIMINDA YÖNETİM KURULU SERMAYE AZALTIMI RAPOR ÖRNEĞİ 207

ŞİRKETLERDE ADIM ADIM TASFİYE İŞLEMLERİ VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
1. ŞİRKETLERDE TASFİYE 208
1.1. Şirketlerde Tasfiyenin Nedenleri 208
2. TASFİYE İŞLEMLER 209
2.1. Tasfiye Sürecine Başlamadan Önce Yapılması Gereken İşlemler 209
2.2. Tasfiye Tescili İçin Gerekli Olan Belgeler 209
2.3. Örnek Tasfiyeye Giriş Kararı 209
2.4. Örnek Tasfiyeye Giriş Toplantı Tutanağı 210
2.5. Alacaklılara Çağrı İlanı Örneği 212
2.6. Vergi Dairesi Müracaat İşlemleri 212
2.7. Tasfiyenin Bitiminden Önce Yapılmasını Tavsiye Edilen Konular 213
3. TİCARET SİCİL KAYIT İŞLEMLERİ 213
3.1. Tasfiye Sonu “Terkin” İşlemi İçin Getirilmesi Gereken Evraklar 213
3.2. Tasfiyeye Sonu Terkin Karar Örneği 214
3.3. Tasfiyeye Sonu Terkin Genel Kurul Toplantı Örneği 214
3.4. Vergi Dairesi Müracaat İşlemleri 215
3.5. Diğer Kayıt İşlemleri 216
 

TASFİYE İLE İLGİLİ BİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR
1. TASFİYE EDİLEN KURUMLARDA DEVREDEN KDV İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER 217
2. TASFİYEYE GİREN KURUMLARDA GEÇİCİ VERGİ 219
2.1. Tasfiyeden Vazgeçilmesi ve Yeniden Başlayan Geçici Vergi Mükellefiyeti 220
3. TASFİYENİN ZARARLA SONUÇLANMASI HALİNDE DÜZELTME İŞLEMLERİ 221
4. TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETLERDE E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMASI 224
4.1. Tasfiye Halindeki Şirketlerin Yükümlülüğü 224
4.2. Tasfiyesi Halindeki Şirketlerde E-Fatura Uygulaması Nasıl Olacak? 225
5. TASFİYEYE GİRİŞ İLE İLGİLİ SİCİL İŞLEMLERİ 225
5.1. Dilekçe 225
5.2. Ortaklar/Yönetim Kurulu Kararı 226
5.3. Diğer Hususlar 226
5.4. Tasfiye İle İlgili Örnek Alacaklılara Çağrı İlanı 227
6. TASFİYE MEMURLARININ NASIL ATANACAĞI 227
6.1. Tasfiye Memurunun Mahkemece Atanması Nasıl Olacaktır? 228
6.2. Tasfiye Memurlarının Ticaret Siciline Tescil Edilmesi Zorunlu Mudur? 229
6.3. Tasfiye Memurları Ücret Alabilecekler Midir? 229
6.4. Tasfiye Memurları Yabancılardan Oluşabilir Mi? 229
7. TASFİYE HALİNDE BA/BS BİLDİRİM FORMUNUN VERİLİP VERİLMEYECEĞİ 229
8. TASFİYE HALİNDE KAR DAĞITIMINDA STOPAJ 229
22.12.2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) ile Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında, tam mükellef kurumlar tarafından dağıtılan kâr paylarından yapılacak stopaj oranı %15'ten %10'a indirildi. 231
9. İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN TASFİYESİ SONUCU İŞTİRAK EDEN ŞİRKETİN VERGİSEL DURUMU 231
10. TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETİN SABİT KIYMET SATIŞLARINDA VERGİSEL İSTİSNA VAR MIDIR? 232
11. KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAĞININ TASFİYE DÖNEMİNDEKİ GİDERLERİNİ GELİR VERGİSİNDEN İNDİRİP İNDİREMEYECEĞİ 233
12. TASFİYENİN SONUÇLANMAMASI HALİNDE MÜKELLEFİYETİN TERKİN EDİLİP EDİLMEYECEĞİ 234

ŞİRKETLERDE UYGULAMALI TÜR DEĞİŞTİRME
1- TTK’DA TÜR DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMASI 236
2- TÜR DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ 236
3- LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞMESİ YOL HARİTASI 237
3.1.TÜR DEĞİŞTİRME KARAR ÖRNEĞİ 238
3.2. TÜR DEĞİŞTİRME PLANININ HAZIRLANMASI 239
3.3. TÜR DEĞİŞTİRME RAPORUNUN HAZIRLANMASI 240
3.4. YENİ KURULACAK ŞİRKETE AİT ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ 241
3.5. TİCARET SİCİL TESCİL 245
4. ADİ ORTAKLIĞIN TÜR DEĞİŞTİRİP DEĞİŞTİREMEYECEĞİ 245

ŞİRKETLERDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
1. ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 247

MERSİS İLE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA
1. MERSİS NUMARASI İLE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA 251

MERSİS İLE ANONİM ŞİRKET KURMA
1. MERSİS NUMARASI İLE ANONİM ŞİRKET KURMA 257

ŞİRKETLERDE BİRLEŞME
1. DEVRALMA ŞEKLİNDEKİ BİRLEŞMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER 278
A- DEVİR OLAN ŞİRKET TARAFINDAN 278
B- DEVİR ALAN ŞİRKET TARAFINDAN 279
2. KOLAYLAŞTIRILMIŞ DEVRALMA ŞEKLİNDE BİRLEŞMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER 280
A- DEVİR OLAN ŞİRKET TARAFINDAN 281
B- DEVİR ALAN ŞİRKET TARAFINDAN 282
3- BİRLEŞME EKLERİ 283
4- TESCİL İŞLEMLERİ 296
5- İLAN 298

ŞİRKETLERDE BÖLÜNME
1. KISMİ BÖLÜNMEDE 299
A- KISMI BÖLÜNECEK ŞİRKET TARAFINDAN 300
B- KISMI BÖLÜNMEYE KATILAN DİĞER ŞİRKET/ŞİRKETLER TARAFINDAN 300
2. TAM BÖLÜNME 301
A- TAM BÖLÜNECEK ŞİRKET TARAFINDAN 302
B- TAM BÖLÜNMEYE KATILAN DİĞER ŞİRKET/ŞİRKETLER TARAFINDAN 302
3- BÖLÜNME EKLERİ 303
4. TESCİL İŞLEMLERİ 315

MUHASEBECİNİN GELİR VERGİSİ REHBERİ
1. GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER 318
1.1. Bireysel Emeklilik Şahıs Sigorta Prim Ödemelerinde En Son Değişiklikler 318
1.2. Gelir Vergisi Matrahından Eğitim ve Sağlık Giderlerinin Düşülmesi 321
1.3. Gelir Vergisi Matrahından Bağış ve Yardımların Tenzili 322
1.4. Gelir Vergisi Matrahından Engelli İndirimi 323
1.5. Gelir Vergisi Matrahından Sınırsız İndirilecekler 324
1.6. Diğer Kanunlara Göre Gelir Vergisi Matrahından Tamamı İndirilecek Bağış Ve Yardımlar 325
2. KİRA GELİRİ / KİRA GİDERLERİ VE VERGİ KANUNLARI IŞIĞINDA KİRA GELİRLERİNDEN DÜŞÜLECEK GİDERLER 326
2.1. Kira Gelirinin Elde Edilmesi 326
a- Kira Bedelinin Nakden Tahsil Edilmesi 326
b- Kira Bedelinin Ayni Olarak Tahsil Edilmesi 326
2.2. Kira Bedelinin Hiç Olmaması Veya Düşük Olması 326
2.3. Peşin Tahsil Edilen Kira Bedelinin Vergisel Boyutu 327
2.4. Kira Gelirinin Tespitinde İndirilecek Giderler 327
2.5. Gerçek Gider Yönteminde İstisnadan Yararlanılması Halinde İndirilecek Giderin Hesaplanması 329
2.6. Gelir Vergisi Mükellefinin Şehir Dışında Okuyan Çocuğu İçin Ödediği Kira Giderinin Vergi Matrahından Düşülüp Düşülmeyeceği 329
2.7. Kira Geliri Dolayısıyla Ödenen Beyannameden Bağ-Kur Primlerinin Düşülmesi 330
2.8. Kira Gelirlerinde İstisna Uygulaması 330
3. DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI, HESAPLAMASI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR 331
3.1. Gerçek Kişilerin Gayrimenkul Satışlarında Değer Artış Kazancı 331
3.2. Değer Artış Kazançlarında Maliyet Bedelinin Tespiti İçin Yapılacak Endeksleme 331
3.3. Vergilendirilecek ve Vergilendirilmeyecek Değer Artış Kazancı Arasındaki Fark 332
4. ADİ ORTAKLIKLARDA VERGİLENDİRME 332
4.1. Adi Ortaklık ve KDV Uygulaması 332
4.2. Adi Ortaklığı Sona Erdirmeyen Ortaklık Payının Devrinde KDV Uygulaması 333
4.3. Adi Ortaklığı Sona Erdiren Ortaklık Payının Devrinde KDV Uygulaması 334
4.4. Gelir Vergisi Açısından Adi Ortaklıklar 335
5. SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ 335
5.1. Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirilecek Giderler 335
5.2. Serbest Meslek Kazançlarında Tarifenin Altındaki Kazançlarda KDV Problemi 336
5.3. Serbest Meslek Kazançlarında Tahsil Esası İle İlgili Vergilendirme Problemi 336
5.3.1. Tahsil Esası İle İlgili Kararlar 338
6. GELİRİN TOPLANMASI 340
6.1. Elde Edildiği Unsurlar Açısından Gelirin Toplanması 340
6.2. Elde Edildiği Yer Açısından Gelirin Toplanması 341
7. ELDE EDİLMİŞ BİR GELİR OLMAMASINA RAĞMEN BEYANNAME VERMENİN ZORUNLU OLDUĞU HALLER 342
8. TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER 343
8.1. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce Hiç Bir Şekilde Beyan Edilmeyecek Gelirler 343
8.1.1. Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen Zirai Kazançlar 344
8.1.2. Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci Maddesinin 15 ve 16 Numaralı Bentlerinde Yazılı Menkul Sermaye İratları 344
8.1.3. Kazanç ve İratların İstisna Hadleri İçinde Kalan Kısımları 345
8.1.4. Tek İşverenden Alınan ve Tevkif Suretiyle Vergilendirilen Ücretler 345
8.1.5. Diğer Ücretler 345
8.2. Belirli Bir Tutarın Altında Kalması Koşuluyla Beyan Edilmeyecek veya Beyannameye Dâhil Edilmeyecek Gelirler 346
8.2.1. Birden Fazla İşverenden Alınan ve Toplam Tutarı GVK 103. Md. 2. Gelir Dilimini Aşmayan Ücret Gelirleri 346
8.2.2. Vergiye Tabi Gelirler Toplamının GVK 103. Md. 2. Gelir Dilimini Aşmaması Halinde Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları ve Gayrimenkul Sermaye İratları 348
8.2.3. GVK’nın 86’ncı Maddenin 1’inci Fıkrasının (d) Alt Bendinde Yer Alan Tutarı Aşmaması Halinde Beyan Dışı Bırakılabilecek Menkul Sermaye İradı ve Gayrimenkul Sermaye İradı 349
8.3. Dar Mükellef Gerçek Kişilerce Beyan Dışı Bırakılabilecek Gelirler 349
9. ZARARLARIN KARLARA TAKAS VE MAHSUBU 350
9.1. Mahsubuna İzin Verilmeyen Zararlar 350
9.1.1. Diğer Kazanç ve İratlardan Doğan Zararlar 350
9.1.2. Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Sermayede Vukua Gelen Eksilmeler 351
9.1.3. İstisna Kapsamındaki Yurt Dışı Kazançlara İlişkin Oluşan Zararlar 351
9.2. Zarar Mahsubuna İlişkin Diğer Hususlar 351
10. BEYANNAMELERİN VERİLME VE ÖDEME ZAMANLARI 351
11. GELİR UNSURLARININ TOPLANMASI VE BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER 353
12. GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 67. MADDE İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER 357
12.1. Tevkifata Tabi Gelirler 357
12.2. Tevkifata Tabi Olmayan Gelirler 358
12.3. Gelirleri Üzerinden Tevkifat Yapılacaklar 358
12.4. Alım/Satım İşlemlerinde Tevkifat Matrahı 358
12.5. Aynı Menkul Kıymetten Değişik Tarihlerde Alımlar Yapıldıktan Sonra Elden Çıkarılması Halinde Alış Bedeli 358
12.6. Dövize, Altına Veya Başka Bir Değere Endeksli Menkul Kıymetlere İlişkin İşlemlerde Tevkifat Matrahı 359
12.7. Alım/Satım İşlemlerinin Bir Kısmının Zararla Sonuçlanması Halinde Tevkifat Matrahı 359
12.8. Aynı Tür Menkul Kıymet Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları Nelerdir? 359
12.9. Dönemsel Getirilerde Tevkifat Matrahı 359
12.10. Ödünç İşlemlerinde Tevkifat Matrahı 360
12.11. Hisse Senedi Kazançları 360
12.12. Devlet Tahvili Ve Hazine Bonoları Faiz Gelirleri Ve Alım/Satım Kazançları 361
12.13. Mevduat Faizleri 361
12.14. Repo Gelirleri 361
12.15. Özel Finans Kurumlarından Elde Edilen Gelirler 361
12.16. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinden Elde Edilen Gelirler 361
12.17. Menkul Kıymetler Yatırım Fonları İle Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıklarından Elde Edilen Gelirler 362
 

MUHASEBECİNİN VERGİ USUL REHBERİ
1. FATURA VE İRSALİYE HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR 365
1.1. Fatura Kesmek Zorunda Olanlar 365
1.2. Türk Ticaret Kanununa Ve Vergi Usul Kanununa Göre Faturada Olması Gereken Bilgiler 365
1.3. Faturanın, Malın Tesliminden Önce Düzenlendiği Hallerde Sevk İrsaliyesi Düzenleme Esasları Nelerdir? 366
1.4. Kaybolan, Çalınan Yada Zayi Olan Faturalarla İlgili Mükellef Ne Yapmalı 366
1.5. Kaybolan Faturalar İçin Tutanak Düzenlenmeli Midir? 366
1.6. Proforma Fatura Nedir? Fonksiyonu Nedir? 366
1.7. Proforma Faturanın Amacı Nedir? 366
1.8. Proforma Faturada Tüm Detaylar Gösterilmeli Midir? 367
1.9. Akreditifli Satışlarda Proforma Fatura Olmaz Zorunda Mı? 367
1.10. Proforma Faturada Bulunması Gereken Şartlar Nelerdir? 367
1.11. Proforma Faturanın Özellikleri Nelerdir 367
1.12. Konsinye Mallarla İlgili İrsaliye Ve Fatura Düzenleme Esasları Nelerdir? 368
1.13. İrsaliye İle Teslim Edilen Konsinye Satışlarda Fatura Kesme Süresi 368
1.14. KDV Dahil Tanzim Edilen Faturalarda KDV’nin İndirimi Mümkün Müdür? 368
1.15. Müşteri Faturayı Almış Olmasına Karşın Almadığını İddia Ederse Ne Olur? 369
1.16. Malın Tesliminden Önce Faturanın Düzenlendiği Ve Malın İse Daha Sonra Sevk Edildiği Durumlarda Nasıl Bir Yol İzlenecektir 369
1.17. Alıcıların Kimler Olacağı Ve Ne Miktarda Mal Alacakları Belli Olmayan Ve Alıcılara İş Yerlerinde Teslim Edilmek Üzere, Satıcı Tarafından Kendi Nakil Vasıtası İle Mal Gönderilmesi Halinde Nasıl Bir Yol İzlenecektir? 370
1.18. Faturaya İtiraz İçin Gerekli Süre Nedir? 370
1.19. Belli Bir Anlaşmaya Dayanarak Düzenlenen Faturalar 370
1.20. Faturanın Sözleşmeye Dayanmadan Düzenlenmesi Hali 370
1.21. Faturaya İtiraz Edilmesi 371
1.22. Faturaya İtiraz Edilmemesi 371
1.23. Kargo İle Teslim Durumunda İrsaliye Düzenlenmelimidir? 372
1.24. Tevkifatlı Faturada Belli Bir Sınır Var Mı? 372
1.25. İhracatta Fatura Kullanımı 372
1.26. Açık / Kapalı Fatura Ayırımı Nedir? 373
1.27. Fatura Düzenlerken Nelere Dikkat Edilmelidir 374
1.28. Faturanın Düzenlenmesi Taraflar Arasında Hukuki Borç İlişkisinin Olması Mıdır? 376
1.29. Faturanın Kayıt Süresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler 376
1.30. Faturayı Anlaşması Olmadığı Halde Basanların Durumu 377
1.31. Sahte Fatura Basan Ve Kullananlar Hakkında Cezai İşlem Nedir? 378
1.32. İrsaliye / Fatura Arasındaki Süre İlişkisi Nedir? 378
1.33. Sevk İrsaliyesi Kaç Nüsha Halinde Düzenlenmelidir? 378
1.34. Malın Alıcı Tarafından Taşındığı Durumlarda Sevk İrsaliyesini Kim Düzenleyecek 378
1.35. Sevk İrsaliyesinde Cezai Durumlar Nelerdir? 379
1.36. Sevk İrsaliyesinde Düzenleme Tarihinin Önemi Nedir? 379
1.37. Ayın 31’ne Denk Gelen Günde İrsaliye Kesmek Zorunda Kalırsak Bir Sorun Çıkar Mı? 380
1.38. İrsaliyeli Fatura Ne Demektir? 380
1.39. Yıl İçinde İrsaliyeli Fatura Uygulamasına Geçilir Mi? 380
1.40. İrsaliyeli Fatura En Az Kaç Nüsha Halinde Düzenlenmelidir? 380
1.41. İrsaliyeli Faturada Bulunması Zorunlu Bilgiler Nelerdir? 381
1.42. E-İrsaliye, E-Serbest Meslek Makbuzu, E-Müstahsil Makbuzu 381
1.42.1. E-İrsaliye Nedir? Kağıt İrsaliyeden Farkı Nedir? 381
1.42.2. E-İrsaliye Hangi Sistem Üzerinden Düzenlenecektir? 381
1.42.3. E-İrsaliye Zorunlu Mudur? Ve Geçiş Tarihi Ne Zamandır? 381
1.42.4. E-İrsaliyenin Belli Bir Formatı Olacak Mıdır? 381
1.42.5. E-İrsaliye Ne Zaman Düzenlenecektir? 382
1.42.6. Elektronik Gönderilen E-İrsaliyenin Bir Örneği Araç İçinde Olacak Mıdır? 382
1.42.7. E-İrsaliye Düzenlenmeden Önce E-Fatura Düzenlenmesi Halinde Belge Düzeni Ne Olmalıdır? 382
1.42.8. E-İrsaliyeden Yararlanan Mükellefler Bu Uygulamadan Yararlanmayan Mükelleflere Kağıt İrsaliye Gönderebilecekler Midir? 382
1.42.9. E-Müstahsil Makbuzu Nedir? 382
1.42.10. E-Müstahsil Makbuzu Çiftiye Nasıl Verilecektir? 383
1.42.11. E-Müstahsil Makbuzunun Formatı Nasıl Olacaktır? 383
1.42.12. E-Müstahsil Makbuzu Zorunlu Mudur Ve Geçiş Tarihi Ne Zamandır? 383
1.42.13. E-Müstahsil Makbuzunda Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir? 383
1.42.14. E-Serbest Meslek Makbuzu Nedir Ve Kağıt Makbuzla Farkı Nedir? 384
1.42.15. Uygulamadan Nasıl Yararlanılacaktır? 384
1.42.16. E-Serbest Meslek Makbuzu Mükellefe Nasıl Teslim Edilecektir? 384
1.42.17. E-Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Muhafaza Edilecektir? 384
1.42.18. E-Serbest Meslek Makbuzu Zorunlu Mudur Ve Geçiş Tarihi Ne Zamandır? 384
1.42.19. E-Serbest Meslek Makbuzunda Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir? 385
1.42.20. E-İrsaliye, Müstahsil Makbuzu Veya Serbest Meslek Makbuzlarında Kayıtların Silinmesi Halinde Ne Yapılacaktır? 385
1.42.21. Uygulamaya Dahil Olanlar Ne Zamana Kadar Kağıt Belge De Düzenleyebilirler? 385
2. BA VE BS BİLDİRİM FORMLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER VE ÖZELLİKLİ KONULAR 385
2.1. İşletme Hesabından Bilanço Hesabına Geçişte Bildirim Formlarıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler 385
2.2. İhracat ve İthalatlarda Ba ve Bs Formlarıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler 386
2.3. Özellikli Konularda Ba ve Bs Bildirim Formlarında Bilinmesi Gereken Esaslar 386
2.3.1. Serbest Bölgeden Yurt İçine Yapılan Satışlarda Ba ve Bs Bildirim Formunun Düzenlenme Tarihi Ne Olacaktır? 386
2.3.2. İthalat İşlemlerinde Ba Matrahı 386
2.3.3. İthalat İşlemlerinin Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır? 386
2.3.4. İthal Edilen Malın Gümrük Vergisinden Muaf Olması Durumunda Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır? 387
2.3.5. Kısım Kısım Yapılan İthalatta Ba Bildirim Formu 387
2.3.6. İthalat İşlemlerinde Satıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır? 387
2.3.7. İhracat İşlemlerinde Alıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır? 387
2.3.8. Serbest Bölgedeki Firmanın Türkiye’deki Şube Veya Merkezden Alım Satım Yapması Halinde Bildirim Formları Nasıl Doldurulacaktır? 387
2.4. Özel İletişim Vergisi İle İlgili Ba ve Bs Bildirim Formlarında Bilinmesi Gerekenler 387
2.5. Noter Senedi İle Alınan Araçlarda Ba ve Bs Bildirimi 388
2.6. Kira Ödeme Ve Tahsilatlarında Ba ve Bs Bildirimleri Açısından Özel Usulsüzlük Cezalarından Korunma Yolları 388
2.7. Bildirimlerin Düzeltilmesinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 389
2.8. Geç Gelen Faturalara Ait Ba ve Bs Bildirm Formlarında Bilinmesi Gerekenler 391
2.9. Konut Yapı Kooperatiflerinde Ba ve Bs Bildirimleri 392
2.10. Yurt Dışına Yapılan Ve Orada Yararlanılan Hizmetlerde BS Açısından Vergi Cezasından Korunma Yolları 393
2.11. Hal Komisyoncularının Ba ve Bs Bildirim Formlarında Özel Usulsüzlük Cezalarından Korunma Yolları 394
2.12. Faktoring Şirketlerinin Ba ve Bs Bildirim Yükümlülüğü 395
2.13. Antrepoda Bekletilen Mallar İçin Ba ve Bs Bildirimleri 396
2.14. Özel Matraha Tabi İşlemlerde Ba ve Bs Bildirim Formları 397
2.15. Serbest Bölgede Ba ve Bs Bildirim Formları 398
2.16. Muhtelif Müşterilere Satılan Tekel Ürünlerinde Bs Bildirimi 399
2.17. Transit Ticarette Ba/Bs Bildirimi 401
2.18. Temmuz/2021 Döneminden İtibaren ELEKTRONİK OLARAK DÜZENLENEN BELGELER Form Ba ve Bs’lere DAHİL EDİLMEYECEK 401
3. AMORTİSMAN MEVZUU 403
3.1. Amortisman Ayırma Koşulları 404
3.1.1. Kullanım Süresinin Bir Yılı Aşması 404
3.1.2. Yıpranma, Aşınma veya Kıymetten Düşmeye Maruz Bulunma 405
3.1.3. Envantere Dahil Olma 405
3.1.4. Değerin Belli Bir Tutarı Aşması 408
3.2. Amortisman Uygulaması 409
3.3. Amortisman Uygulamasında Özellikli Durumlar 413
3.3.1. Özel Maliyetlerin Amortismanında Kira Süresi Kavramı 413
3.3.1.1. Uygulamaların Değerlendirilmesi 415
3.3.2. Binek Otomobillerde Kıst Amortisman 417
3.3.2.1. Binek Otomobilin Tarifi 417
3.3.2.2. Kıst Amortisman Uygulaması 418
3.3.2.2.1. Normal Amortisman Yönteminde Kıst Amortisman Uygulaması 418
3.3.3. Maddi Duran Varlıkların Satılmasında Amortisman Ve Muhasebe Uygulaması 425
3.3.4. Madenlerde Amortisman Uygulaması ve Muhasebe Kayıtları 426
3.3.5. Geçmiş Yıllarda Ayrılmayan Amortismanların Düzeltilmesi Ve Muhasebe Uygulaması 427
3.3.6. Finansal Kiralama Kapsamında Edinilen A.T.İ.K.’lerde Amortisman 428
3.3.7. Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Azalan Bakiyeler Yöntemiyle (Hızlandırılmış) Amortisman 429
3.3.8. Üzerine Bina İnşa Edilen Arsalarda Amortisman ve Muhasebe Uygulaması 430
4. ŞÜPHELİ ALACAK AYIRMANIN ŞARTLARI VE VERGİSEL BOYUTU 432
4.1. Şüpheli Hale Geldikten Sonraki Yıllarda Dava Açılan Alacakların Gider Yazılıp Yazılmayacağı 434
4.2. Yurt Dışından Olan Alacaklar İçin Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 434
4.2.1. Yurt Dışı Şüpheli Alacaklarda Özel Hukuk ve Usul Hukuk Uygulanmasındaki Esaslar 435
4.2.2. Maliye İdaresinin Görüşü 436
4.2.3. Yargı Mercilerinin Görüşü 437
4.3. Devletten Olan Alacaklara Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 438
4.4. Ortaklardan Olan Alacaklar İçin Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 439
4.5. Şirketin Ortaklardan Olan Alacaklarına Dava Yoluyla Karşılık Ayırıp Ayırmayacağı 441
4.6. Mal Alımına Yönelik Olarak Verilen Avanslar Üzerinden Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılıp Ayrılmayacağı 442
4.7. Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılmasına Etkisi 443
4.8. Gayrimenkul ve İştirak Kazancı İstisnasına İlişkin Alacakların Şüpheli Ticari Alacak Müessesesi Karşısındaki Durumu 443
4.9. Dolandırıcılık Sonucunda Tahsil İmkânı Kalmayan Alacakların Şüpheli Ticari Alacak Müessesesi Karşısındaki Durumu 446
4.10. Tahsil Edilemeyen Katma Değer Vergisi’nden Kaynaklanan Alacaklarda Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı 448
4.11. “128 Şüpheli Ticari Alacaklar” Hesabında Takip Edilen Dövizli Alacakların Değerleme İşlemine Tabi Tutulması ve Döviz Cinsinden Olan Alacaklarda Şüpheli Alacak Uygulaması 449
4.12. Alacağın Temlikinde Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 451
5. İLMÜHABER VE HİSSE SENEDİ BASTIRILMASI VE VERGİLENDİRİLMESİ 452
5.1. Geçici İlmühaber Nedir? 452
5.2. Geçici İlmühaber Bastırılmasının KDV Açısından Avantajları 453
5.3. Geçici İlmühaber Bastırılmasının Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Açısından Avantajları 454
5.4. 01.07.2012 Tarihinden Önce Çıkarılan İlmühaberler 458
5.5. 01.07.2012 Tarihinden Sonra Çıkarılan İlmühaberler 459
5.6. Hisse Senedi ya da İlmühaber Çıkartmadan Yapılan Hisse Satışlarında Vergileme 460
5.7. Hisse Satışlarında Fatura Tanzim Edilmesi ve Muhasebe Uygulaması 460
5.8. TTK ’da Anonim Şirketlerde Tescilden Önce Çıkarılan Pay Senetleri Geçersizdir 461
5.9. TTK ’da Anonim Şirketlerde Pay Senetlerinin Şekli ve Devri 462
6. ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI VE UYGULAMASI 464
6.1. TTK ‘da Yüzde 5 Temettü Dağıtımı Zorunlu Hale Geldi 464
6.2. Hangi Hallerde 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe İle 2.Tertip Kanuni Yedek Akçe Ayrılır? 465

MUHASEBECİNİN İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK REHBERİ
1. İŞ KANUNU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 471
1.1 İş Kanununun Uygulanmayacağı İş Yerleri 471
1.2. İşçi İşveren Arasındaki Geçici İş İlişkisi 472
1.3. İş Sözleşmesinin Tanımı ve Şekli 472
1.4. İş Sözleşmesi Yazılı Olarak Yapılmak Zorunda Mıdır? 472
1.5. Belirli Ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 473
1.6. Kısmi Süreli Ve Tam Süreli İş Sözleşmesi 473
1.7. Çağrı Üzerine Çalışma Kavramı 473
1.8. Deneme Süreli İş Sözleşmesi En Çok Kaç Ay Olabilir? 473
1.9. İşten Çıkarılacak İşçiye Bu Durum En Erken Ne Zaman Bildirilir? 473
1.10. Bildirim Şartlarına Uyulmamasının Sonuçları 474
1.11. İş Kanununa Göre Hangi Haller İşçinin İşten Çıkarılması İçin Geçersizdir? 474
1.12. İş Sözleşmesinin Feshinde Usul 475
1.13. İşten Çıkarılan İşçinin Yasal Hakları 475
1.14. Kanuna Aykırı Şekilde İşten Çıkarmanın Sonuçları 475
1.15. İşçinin Çalışma Koşularında Değişiklik Olması Halinde Bu Durum İşçiye Nasıl Bildirilecektir? 476
1.16. İşçi Hangi Hallerde Haklı Sebeple İşten Ayrılıp Tazminata Hak Kazanır? 476
1.17. İşveren Hangi Hallerde İşçiyi Tazminatsız İşten Çıkarma Hakkına Sahiptir? 477
1.18. İşten Çıkarılacak İşçinin Mesai Saatlerinde İş Arama Süresi 478
1.19. İşten Ayrılan İşçiye Çalışma Belgesinin Verilmesi Yasal Zorunluluk Mudur? 478
1.20. Toplu İşten Çıkarmak Mümkün Müdür? Şartları Var Mıdır? 478
1.21. Özürlü Eski Hükümlü Ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu 478
1.22. İşçiye Ücret En Geç Ne Zaman Ödenir Ve Ödeme Usulleri Ve Ücrette Zaman Aşımı Nedir? 479
1.23. İşverenin Ödeme Aczine Düşmesinde Ücretler Nasıl Ödenecektir? 479
1.24. Ücretin Zamanında Ödenmemesi Halinde İşçi Tam Mesai Çalışmaya Devam Edecek Midir? 479
1.25. Zamanında Ödenmeyen Maaşlara Faiz İşletilmesi 480
1.26. İşçiye Ücret Hesap Pusulası Verilmeli Midir? 480
1.27. İşveren İşçiye Ücret Kesme Cezası Verebilir Mi? 480
1.28. İşçiye Fazla Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır? 480
1.29. İşçiye Her Sene 31.Ocak Tarihine Kadar Fazla Çalışma İzin Yazısı İmzalatılmalı Mıdır? 481
1.30. İşçiye Fazla Mesai Onay Yazısının İmzalatılmamasının Cezası Var Mıdır? 481
1.31. Yıllık Ücretli İzin Hakkı Ve Süreleri Nedir? 481
1.32. Yıllık Ücretli İzin İşveren Tarafından Bölünebilir Mi? 482
1.33. Yıllık İzin Kullanan İşçi İzin Esnasından Başka Bir İşte Çalışabilir Mi? 482
1.34. İşçi İşten Çıktığında Kullanmadığı Yıllık İzinlerin Ücretini Alabilir Mi? 482
1.35. Yıllık Ücretli İzinde İşçiye Tüm Sigorta Kolları İçin Prim Ödemeye Devam Edilir Mi? 482
1.36. Haftalık Çalışma Süresi En Çok Kaç Saattir? 483
1.37. Telafi Çalışması Nedir? En Fazla Kaç Saat Yapılır? 483
1.38. Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği 483
1.39. Çalışma Süresinden Sayılan Haller 484
1.40. İşçilere Verilecek Ara Dinlenme Zamanı En Fazla Ne Kadardır? 484
1.41. Kaç Yaşına Kadar Olan Çocukların Çalıştırılması Yasaktır? 484
1.42. İşveren Her Bir İşçi İçin Özlük Dosyası Hazırlamak Zorunda Mıdır? 485
2. ÜCRET BORDROSU UYGULAMALARINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 485
2.1. Ücret Bordrosu Nedir? Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler 485
2.2. SGK Tehlike Sınıfı Hakkında Bilinmesi Gerekenler 486
2.3. İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası Primi Tehlike Derecesinin Bulunması 486
2.4. Normal Ücret Hesaplaması 487
2.5. Ücret Bordrosu Hesaplama Örneği 487
2.6. Fazla Mesai Ücreti Hesaplaması 488
2.7. İzinli ve Raporlu Ücret Hesaplaması 489
2.8. İşçi Aylık Hesap Pusulası 491
2.9. Yıllık Ücretli İzin Defteri 491
2.10. 4/1-a Aylık Prim ve Hizmet Belgesi 492
3. BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARDA SİGORTALILIK 494
3.1. 4/1-b Sigortalısı Sayılanlar 494
3.2. 4/b Sigortalılığın Başlangıcı ve Kuruma Bildirilmesi 494
3.3. İsteğe Bağlı Sigortalılık 496
3.4. SGK Kanununa Göre Sigortalı Sayılmayanlar 499
3.5. Bağımsız Çalışanlar Açısından Prime Esas Kazançlar 499
3.6. Prim Oranları 500
3.7. Primlerin Ödenmesi 501
3.8. Sigortalılığın Sona Ermesi ve Bildirimi 501
4. E-SİGORTA UYGULAMASI 503
4.1. 4/1-a İş Yeri Bildirgesi 504
4.2. İş Yerinin Tescili 505
4.3. İş Yeri Bildirgesiyle Birlikte Verilecek Belgeler 506
4.4. İdari Para Cezaları 506
4.5. 1-a Sigortalının Bildirimi 506
4.6. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 507
4.7. Sigortalı Bildirim Belgesi 509
4.8. Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 510
4.9. İdari Para Cezaları 511

MUHASEBECİNİN BEYANNAME REHBERİ
MUHASEBECİNİN KDV BEYANNAME REHBERİ
1. KDV BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DOLDURULMASI 513
1.1. KDV Beyannamesinin Genel Bilgiler Kısmının Doldurulması 513
1.2. KDV Beyannamesinin Tevkifat Uygulanmayan İşlemleri İçin Matrah Ve Vergi Bildirimi Kısmının Doldurulması 513
1.3. KDV Beyannamesinin Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler Kısmının Doldurulması 514
1.4. KDV Beyannamesinin Diğer İşlemler Kısmının Doldurulması 514
1.5. KDV Beyannamesinin İndirimler Kısmının Doldurulması 516
1.6. KDV Beyannamesinin Sonuç Hesapları Kısmının Doldurulması 517
1.7. KDV Beyannamesinin Diğer Bilgiler Kısmının Doldurulması 517
1.8. KDV Beyannamesinin Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler Kısmının Doldurulması 518
1.9. KDV Beyannamesinin Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler Kısmının Doldurulması 518
1.10. KDV Beyannamesinin Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Kısmının Doldurulması 519
1.11 KDV Beyannamesinin İhraç Kayıtlı İşlemler Kısmının Doldurulması 519
1.12. KDV Beyannamesinin Beyannameyi Düzenleyen SM Veya SMMM Kısmının Doldurulması 520
1.13. 3065 Sayılı KDV Kanunu Md. 39’a Göre Vergilendirme Dönemi 520
1.14. KDV Beyannamesi Verme Süresi 521
2. KDV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI (SÖZEL ANLATIM İLE) 522
2.1. Diğer İşlemler 522
2.1.1. Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Teslimler (43 G.T.) 522
2.1.2. Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Yapılan Teslimler 523
2.1.3. Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin Hesaplanan KDV 523
2.2. Matrah Toplamı ve Hesaplanan KDV 523
2.3. İlave Edilecek KDV 523
2.4. İndirimler 523
2.4.1. Önceki Dönemden Devreden İndirilecek KDV 523
2.4.2. Bu Döneme Ait İndirilecek KDV 524
2.4.3. Satıştan İade Edilen, İşlemi Gerçekleşmeyen veya İşleminden Vazgeçilen Mal veya Hizmetler Nedeniyle İndirilmesi Gereken KDV 524
2.4.4.Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Bu Dönemde Ödenen KDV 524
2.4.5. İstisna Şartları Bu Dönemde Oluşan Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Yapılan Teslim Bedelleri 524
2.4.6. Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Tutarlarının Oranlara Göre Dağılımı 524
2.5. İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Bildirim 524
2.6. Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler 525
2.7. Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler 526
2.8. Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler 528
2.9. Sonuç Hesapları 529
2.10. Diğer Bilgiler 529
2.11. Düzenleme Bilgileri 531
3. DEVREDEN KDV VARSA KDV DÜZELTME BEYANNAMESİNDE YENİ UYGULAMA 531
4. 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DOLDURULMASI 532
4.1. 2 Nolu KDV Beyannamesinde Alıcıların Beyanı 532
4.2. Alıcının Tevkifat Yapmaması, Eksik Beyan Etmesi Halinde Yapılacak İşlemler 532
4.3. Sorumlu Sıfatıyla Ödenen Katma Değer Vergisinin İndirimi 533
4.4. 2 Nolu KDV Beyannamesinin Genel Bilgiler Kısmının Doldurulması 534
4.5. 2 Nolu KDV Beyannamesinin Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bilgiler Kısmının Doldurulması 534
4.6. Tablo III- KDV Kesintisi Yapılan Mükelleflere Ait Bildirim 535
4.7. 2 Nolu KDV Beyannamesini Gerektiren Yurt Dışı İşlemlerden Google-Facebook Hizmet Alımları 535
4.8. Vergiyi Doğuran Olaya Ait Takvim Yılı Aşıldıktan Sonra Tespit Edilen Eksik Sorumlu Sıfatıyla KDV Beyanına İlişkin Pişmanlıkla Beyanname Verilmesi 538
5. TRANSİT TİCARET VARSA BU DURUM KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK MİDİR? 540
6. METAL PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KAĞİT, CAM HURDA VE ATIKLARIN TESLİMİNDE BEYANNAMEDE SIKINTILAR YAŞAMAYA SON ! 541
7. SERBEST BÖLGELERDE SON YILLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 542
A- İHRACAT İSTİSNASI 542
1- İhracat Konusu Mal Yurt Dışındaki Bir Müşteriye Yapılmalıdır 542
2- Teslim Serbest Bölgelere Yapılmalıdır 542
B- SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN FASON HİZMETLER 543
1- Fason Hizmetin Tanımı 543
2- İstisnanın Kapsamı 543
3- İade 544
C- KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER 544
D- SERBEST BÖLGELERDE İFA EDİLEN HİZMETLER 544
1- Serbest Bölgede Yapılan İnşaat İşleri 546
2- Serbest Bölgedeki Firmalara Verilen Mali Müşavirlik Hizmetleri 547
3- Plakalı Araçların Serbest Bölgede Kullanılması 548
4- Bilgisayar Yazılım Programlarının Serbest Bölgedeki Firmalara Satışı İle Bu Programlarla İlgili Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetlerde KDV 548
5- Serbest Bölgelerde Verilen Kurye Hizmetinde KDV İstisnası 548
6- Serbest Bölgelere Verilen Teknik Destek Hizmetlerinde İstisna 548
7- Firmanın Serbest Bölgede Bulunan Şubesi Tarafından Yurt Dışına Verilen Ar-Ge Mühendislik Hizmetleri 549
8- Serbest Bölgedeki Firmalara Verilen Gümrük Müşavirliği Hizmeti 549
9- Serbest Bölgeye Yapılan Hizmet İhracı 550
10- İcra Müdürlükleri Tarafından Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Firmalara Yapılan Gayrimenkul Teslimlerinin KDV Karşısındaki Durumu 550
11- Serbest Bölgedeki Firmanın Aktifinde Kayıtlı Otomobilin Satışı 551
12- Serbest Bölgede Bulunan Şirketin Yurtdışındaki Grup Firmasından Alınan Krediye Ait Faizin KDV Tevkifatı 551
13- Serbest Bölgeden Yapılacak İhracat İçin Yüklenilen Verginin İndirimi 552
8. GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN YANLIŞ 552
9. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDEKİ KDV UYGULAMASI VE BEYANNAMEYE ETKİSİ 553
9.1. TGB’lerindeki KDV İstisnasının Boyutu ve Kapsamı 553
9.2. Teknokentlerde Verilen Ancak KDV Beyannamesinde Kısmi İstisnalarda Gösterilecek veya Gösterilmeyecek Hizmet ve Teslimler 556
10. ÖZEL OKULLAR TARAFINDAN BEDELSİZ VERİLEN HİZMETLERDE KDV BEYANNAMESİ SORUNSALI 556
11. KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN ÜYELERİNE YAPTIKLARI KONUT TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI MUAMMASI VE BEYANNAMEDE GÖSTERİŞ ŞEKLİ 558
11.1. Kooperatifin 03.07.2009 Tarihine Kadar Bina İnşaat Ruhsatı Almamış Olması Hali 558
11.2. Kooperatifin 03.07.2009 Tarihinden Önce Bina İnşaat Ruhsatı Almış Olması Hali 559
12. YURT DIŞINDAN ALINAN HİZMETLERİ KDV BEYANNAMESİNDE NASIL GÖSTERECEĞİZ? 559
13. İŞÇİLERE YAPILAN ERZAK YARDIMLARI KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK MİDİR? 561
14. KONUT TESLİMLERİNDE ÖZELLİKLİ HUSUSLARDA KDV BEYANNAMESİNE KONU EDİLECEK KONULAR 562
14.1- Konutların Kaba İnşaat Halinde İken Satılması 562
14.2- Eşyalı ve Havuzlu Konut Satışında KDV Oranı 562
14.3- Apart Otelin Konut Olarak Satılması Halinde KDV Oran 562
14.4- Tapu Sicilindeki Kayıt ile Fiili Durumu Farklı Olan Taşınmaz Satışında KDV Oranı 563
14.5- Tapuda Konut Olarak Gözüken Ancak İşyeri Olarak Kullanılan Gayrimenkulün Devrinde Oran 563
14.6- Prefabrik Ev Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı 564
14.7- Arsa, İşyeri ve Meskenin Birlikte satışında KDV Oranı 564
14.8- Ticari Amaçlı Konut ve İşyeri Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı 565
14.9- Arsaların Tevhidi Sonucunda Üretilen Konutların Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı 565
14.10- Konut Tesliminde Uygulanacak GÜNCEL YENİ KDV Oranı 565
 

MUHASEBECİNİN GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME REHBERİ
1. MUHASEBECİNİN GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME REHBERİ 567
1.1. Kurum Geçici Vergisi Nedir? 567
1.2. Kimler Geçici Vergi Ödemezler? 567
1.3. Geçici Vergiye Esas Kazanç Nasıl Tespit Edilir? 567
1.4. Geçici Vergi Nasıl Hesaplanacaktır? 568
1.5. Geçici Verginin Eksik Beyan Edilmesi Hali 568
1.6. Tahakkuk Etmiş Ancak Ödenmeyen Geçici Vergilerde Ne Yapılır? 568
1.7. Geçici Verinin Beyan Ve Ödeme Zamanları 569
1.8. İşe Başlama, İşi Bırakma Ve Hesap Döneminin Değişmesi Halinde Geçici Vergi Uygulaması Nasıl Olacaktır? 570
1.9. Kurum Geçici Vergisinde Hangi İndirim Ve İstisnalardan Yararlanılacaktır? 570
1.10. Geçici Vergi İle İlgili Muhasebe Süreci 570
1.11. Geçici Vergi Dönemlerinde Geçici Mizan Kavramı 572
1.12. Geçici Vergi Döneminde Muhasebe Kayıt Zamanı 573
2. GEÇİCİ VERGİYE TABİ KAZANCIN TESPİTİ 574
2.1. Genel Olarak: 574
2.2. Geçici Vergiye İlişkin Değerleme Hükümleri 574
3. GEÇİCİ VERGİYLE İLGİLİ ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLAR 578
3.1. İndirim ve İstisnalar 578
3.2. Teşvik Belgeli Yatırımlarda İndirim 579
3.2.1 2017 / 2022 Yılına Yönelik Yatırım Harcamaları 581
3.3. Yenileme Fonu 582
3.4. Bağış, Yardım ve Sigorta Primleri 582
3.5. Dar Mükellefiyete Tabi Olanların Ulaştırma İşlerinde Matrah 582
3.6. Yeni İşe Başlayan Mükellefler 582
3.7. İşi Bırakan veya Tasfiyeye Giren Mükellefler 582
3.8. Re’sen veya İkmalen Tarhiyat ve Ceza Uygulaması 583
3.9. Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu 584
3.10. İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması 584
3.11. Komple Yeni Yatırım / Tevsi Yatırım Kavramı 584
3.12. Tevsi Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması 585
3.13. Yatırım Döneminde Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması 588
4. GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUBU 591
 

MUHASEBECİNİN MUHTASAR BEYANNAME REHBERİ
1. MUHASEBECİNİN MUHTASAR BEYANNAME REHBERİ 592
1.1. Muhtasar Beyannamesi Nedir? 592
1.2. Muhtasar Beyannamede Beyan Dönemi 592
1.3. Vergi Tevkifatı Kavramı (Stopaj) 593
1.4. Vergi Tevkifatını Kimler Yapacaktır? 594
1.5. Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) Nedir? 594
1.6. Vergi Kimlik Numarası İle İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesi Ne Demektir? 594
1.7. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesin (MPHB) Verilmesinde ve İçeriğinin Doğruluğunda Yetki Belgesi Almış Muhasebecinin Sorumluluğu Var Mıdır? 595
1.8. Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesinde Hangi Bildirimler Yapılacak? 595
1.9. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinden Hangi Bakanlıklar Sorumludur? 595
1.10. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin (MPHB) Verilme Süresi Ne Zamandır? 595
1.11. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde (MPHB) Beyan Edilecek Unsurlar Nelerdir? 595
1.12. 10 Kişiden Az Çalışanın Olduğu Şirketlerde Beyan Nasıl Ve Hangi Sürede Yapılacak? 596
1.13. Üçer Aylık Muhtasar Veren İşletmeler İşçi Çalıştırmaları Halinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Yine Üçer Aylık Mı Beyan Edecek? 596
1.14. Üçer Aylık Muhtasar Beyannamesi Veren İşletmeler İşçi Çalıştırmamaları Halinde Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesini Yine Üçer Aylık Olarak Mı Beyan Edecekler? 596
1.15. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) Hangi Vergi Dairesine Beyan Edilecek? 597
1.16. Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesini (MPHB) Elektronik Ortamda Kimler Hangi Şifreyle Göndereceklerdir? 597
1.17. Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesini (MPHB) Göndermeye Aracılık Yetkisi Verilen Kişilere Şifre İşlemleri Nasıl Verilecektir? 598
1.18. Vergi Veya Primin Tahakkukunu Engelleyen Hata Durumunda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) Nasıl Düzeltilecektir? 599
1.19. Beyannamenin Onaylanmasıyla Birlikte Kaç Adet Tahakkuk Fişi Düzenlenecektir? 599
1.20. Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinde (MPHB) Ceza Uygulaması Var Mıdır? 600
1.21. Üçer Aylık Dönemler Halinde Muhtasar Beyanname Verilmesine İlişkin Önceden Bildirim Şartı 601
1.22. Üçer Aylık Dönemler Halinde Muhtasar Beyanname Veren Mükellefin Dönem İçinde Şartları Kaybetmesi Durumunda 602
1.23. Huzur Hakkı Ücret Ödemeleri Alan Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Üçer Aylık Muhtasar Verilmesindeki Durumu 602
1.24. Yanında İşçi Çalıştırmayanların Tevkifata Tabi Diğer Ödemeler Nedeniyle Muhtasar Beyanname Verme Durumu 603
1.25. Birden Fazla Bulunan Şubelerinin Her Birinde On Kişiden Az Hizmet Erbabı Çalıştırılmasının Üçer Aylık Muhtasar Verilmesine Etkisi 603
1.26. Üçer Aylık Muhtasar Beyanname Verenlerin Bu Beyannamelerini Dönem Geçtikten Sonra Vermeleri Durumunda 604
2. MÜKELLEF OLMAYAN KİŞİDEN ALINAN İKİNCİ EL BİNEK/TİCARİ OTOMOBİL İÇİN MUHTASAR BEYANNAMEDE STOPAJ YAPACAK MIYIM? 604
3. ŞİRKETE TEMİZLİĞE GELEN KADINA YAPILAN ÖDEME MUHTASARA KONU EDİLECEK MİDİR? 606
4. GOOGLE, FACEBOOK VB. FATURALAR MUHTASAR BEYANNAMEYE KONU EDİLECEK MİDİR? 607
5. KİRAYI ÖDEYEMİYORUZ. BUNA RAĞMEN STOPAJ KESİNTİSİ YAPIP MUHTASARDA BEYAN EDECEK MİYİM? 608
6. ŞİRKETİMİZ YÜK BİNDİRME İNDİRME SIRASINDA HAMMALİYE ÖDEMESİ YAPMAKTADIR. BU ÖDEME MUHTASARA KONU EDİLECEK MİDİR? 609
7. PERSONELİMİZİN ARACINI KİRALADIK. YAPTIĞIMIZ KİRA ÖDEMESİNDEN STOPAJ YAPIP MUHTASARDA BEYAN EDECEK MİYİZ? 609
8. AYNI İLDE AÇILACAK ŞUBEYE AİT MUHTASAR BEYANNAMELERİNİN ŞİRKET MERKEZİNİN BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİNE VERİLEBİLİR Mİ? 611
9. AYRI İLLERDE BULUNAN HER ŞUBE İÇİN AYRI MUHTASAR BEYANNAME VERİLMESİ YERİNE TEK BİR MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLENEREK VERİLEBİLİR Mİ? 612
10. BİRDEN FAZLA ŞUBESİ BULUNAN İŞYERLERİNİN HER BİR ŞUBESİNDE ON KİŞİDEN AZ HİZMET ERBABI ÇALIŞTIRILMASINDA MUHTASAR BEYANNAME HER ŞUBENİN BULUNDUĞU YER VERGİ DAİRESİNE VERİLEBİLİR Mİ? 612
11. BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİ OLAN BANKALARIN ŞUBELERİNDE YAPTIKLARI TEVKİFATLARA İLİŞKİN MUHTASAR BEYANNAME HANGİ VERGİ DAİRESİNE VERİLECEKTİR? 613
12. TEK MERKEZDEN MUHTASAR BEYANNAME VEREN BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR? 613
13. ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE MUHTASAR BEYANNAME VEREN MÜKELLEFİN DÖNEM İÇİNDE ŞARTLARI KAYBETMELERİ DURUMUNDA MUHTASAR BEYANNAMELERİNİ NE ZAMAN VERECEKLERDİR? 614
14. ÜÇER AYLIK MUHTASAR BEYANNAME VERENLERİN BU BEYANNAMELERİNİ DÖNEM GEÇTİKTEN SONRA VERMELERİ DURUMUNDA CEZAİ İŞLEM YAPILACAKMIDIR? 614
15. YANINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRMAYANLARIN TEVKİFATA TABİ DİĞER ÖDEMELER NEDENİYLE MUHTASAR BEYANNAMEYİ NE ZAMAN VERECEKLER? 615
16. ŞİRKET ORTAKLARINA YAPILAN HUZUR HAKKI ÖDEMELERİ NEDENİYLE MUHTASAR BEYANNAMENİN AYLIK VEYA ÜÇER AYLIK VERİLMESİ AÇISINDAN HİZMET ERBA SAYISINDA DİKKATE ALINACAKMIDIR? 616
 

MUHASEBECİNİN KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ
1. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ 619
1.1. Tablo-1: Kurumun Kimlik Ve Adres Bilgileri Kısmının Doldurulması 619
1.2.Tablo-2: Dar Mükellef Temsilcinin Kimlik Ve Adres Bilgileri 620
1.3.Tablo-3: Kuruma Bağlı İş Yerlerinin Türü Ve Sayısı 620
1.4.Tablo-4: Geçmiş Yıl Zararları 620
1.5.Tablo-5: Kazanç Ve Matrah Bildirimi Kısmının Doldurulması 620
1.6.Tablo-6: Vergi Bildirimi Kısmının Doldurulması 622
1.7. Kurum Ortaklarına Ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim 623
2. TRANSFER FİYATLANDIRMASI FORMUNUN DOLDURULMASI 624
 

MUHASEBECİNİN GELİR VERGİSİ REHBERİ
1. MUHASEBECİNİN GELİR VERGİSİ REHBERİ 628
1.1. Gelir Vergisinin Konusu 628
1.2. Gelir Vergisinin Esasları Nelerdir 628
1.3. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Mükellef Kavramı 629
1.4. Gelir Vergisi Yönünden Şahıs Şirketleri 629
1.5. Yıllık Gelir Vergisinin Beyan Şekli Ve Zamanı 630
1.6. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki 631
1.7. Yıllık Gelir Vergisine Konu Ticari Kazancı Tespitinde İndirilecek Giderler 638
1.8. Gelir Vergisi Beyannamesine Konu Ticari Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler 639
1.9. Gelir Vergisi Beyannamesinde Ticari Kazancın Tespitinde Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek Ve İndirilemeyecek Giderler 640
1.10. Gelir Vergisi Beyannamesine Konu Zirai İşletme Hesabı Esasında Giderler 640
1.11. Gelir Vergisi Beyannamesine Konu Zirai Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler 641
1.12. Gelir Vergisi Beyannamesine Konu Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirilecek Giderler 643
1.13. Gerçek Gider Yönteminde Kira Gelirinden İndirilecek Giderler 644
1.14. Götürü Gider Yönteminde Kira Gelirinden İndirilecek Giderler 645
 

MUHASEBECİNİN VERGİ CEZA REHBERİ
VERGİ İNCELEMESİ SONUCU KESİLEN MATRAH FARKI VE CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 649
1. VERGİ İNCELEMESİ SONUCU KESİLEN MATRAH FARKI VE CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 649
1.1. Vergi İncelemeleri Sonucu Kesilebilecek Cezalar 649
1.2. Vergi Cezalarının Muhasebeleştirilmesi 650
2. DAVA AÇMA SÜRELERİ 654
 

MUHASEBECİNİN SERBEST MESLEK KAZANÇ REHBERİ
1. SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE HASILATTAN İNDİRİLECEK GİDERLER 656
2. SERBEST MESLEK ERBABININ TUTACAĞI DEFTERLER 657
3. SERBEST MESLEK ERBABININ KULLANACAĞI BELGELER 658
4. İŞYERİ KİRA ÖDEMELERİNİN BELGELENDİRİLMESİ 659
5. SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA İSTİSNALAR 660
6. SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GEÇİCİ VERGİ 660
7. SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ BEYANI VE BEYANNAME 661
ÜZERİNDE YAPILACAK İNDİRİMLER 661
7.1. Özel Sağlık Sigortalarına Ödenen Primler 662
7.2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları 663
7.3. Engellilik İndirimi 664
7.4. Bağış ve Yardımlar 664
7.4.1. Sınırlı İndirilecekler 664
7.4.2. Sınırsız İndirilecekler 664
7.5. Doğal Afetler İle İlgili Ayni ve Nakdi Bağışlar 665
7.6. Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Makbuz 665
7.7. Türkiye’den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler 665
7.8. Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlardan Bazılarına Aşağıda Yer Verilmiştir: 666
8. ZARAR MAHSUBU 667

MUHASEBECİNİN DIŞ TİCARET REHBERİ
1. DIŞ TİCARETTE ŞİRKETLERİN ÖDEME SEÇENEKLERİ 669
1.1. Peşin Ödeme 669
1.1.1. Peşin Ödemede Taraflar 669
1.1.2. Doğabilecek Riskler 669
1.1.3. Ödeme Yapılacak Banka 670
1.1.4. Döviz Alım Belgesi 670
1.1.5. Ödemenin Kullanım Süreleri 670
1.1.5.1. Gemi İnşasında 670
1.1.5.2. Diğer İhraçlarda 671
1.1.6. Malın Gönderilmesi 671
1.1.6.1. İhracatta Mal Gönderilirken Gümrük Çıkış İşlemleri 671
a. Menşe Şehadetnamesi (Certefical Of Origin) 671
b. Dolaşım Belgesi (Movement Certificate) 672
c. İhracat Bilgi Belgesi/Kota Belgesi (Export Information Dokument-EID) 672
d. Konsolosluk Faturası (Consular Invoice) 672
e. Tasdikli Fatura (Legalized Invoice) 672
f. Sevk belgesi (Konşimento - Bill of Lading) 672
g. Sigorta Belgesi 673
h. Navlun Faturası: 673
1.1.7. Hesabın Kapatılması 673
1.1.7.1. Fiili İhraç Halinde 673
1.1.7.2. Tasfiye Suretiyle İade 674
1.1.7.3. Peşin Bedelin İadesi 674
2. MAL VE VESAİK MUKABİLİ ÖDEME 675
2.1. Vesaik Mukabili (Belge Karşılğı) Ödeme 675
2.1.1. Taraflar 675
2.1.2. Doğabilecek Riskler 676
2.1.3. Ödeme Yapılacak Belgeler 676
2.1.4. Tahsilat İşlemleri 677
2.1.5. Satış Sözleşmesi 677
2.1.6. Malların Gönderilmesi 677
2.1.7. Bedelin Tahsili 677
2.1.8. Malların Gümrükten Çekilmesi 678
2.2. Mal Mukabili Ödeme 678
2.2.1. Taraflar 678
2.2.2. Satış Sözleşmesi 678
2.2.3. Malların Gönderilmesi 679
2.2.4. Bankaya Ödeme 679
2.2.5. Hesabın Kapatılması 679
3. AKREDİTİFLİ VE KREDİLİ ÖDEME 679
3.1. Akreditifli Ödeme 679
3.1.1. Sözleşme 680
3.1.2. İhracat Dosyası 680
3.1.3. Akreditif Belgeleri 680
3.1.4. Akreditif Açma 681
3.1.5. Akreditif İşlemleri Ve Malların Teslimi 683
3.1.6. Bedelin Ödenmesi 684
3.2. Kredili Ödeme 685
3.2.1. Aval Ve Kabul Kredisi 685

MUHASEBECİNİN KDV İADE REHBERİ
1. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL - TERKİN UYGULAMASI 692
1.1. İhracatçıya Mal Teslim Eden İmalatçıya İade Edilecek KDV’de Bilinmesi Gerekenler 692
1.2. Tecil Ve Terkin Uygulamasından Yararlanacak Teslimler 694
1.3. Tecil ve Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar 694
1.4. İhraç Kaydıyla Teslimlere Yönelik Özellikli Uygulamalar 695
1.5. İhraç Kayıtlı Mallarda Nihai Mal Uygulaması 696
1.6. İhraç Edilecek Malın Eklenti ve Ambalaj Malzemelerinin Durumu 697
1.7. Tecil Edilecek Verginin Hesaplanması 698
1.8. İhraç Kayıtlı Teslimlerde Terkin Uygulaması 699
a-Terkin İçin Gerekli Belgeler 699
b-İhracat İçin Ek Süre Verilmesi 700
c- İhracatın Gerçekleşmemesi Hali 701
d-İmalatçı Lehine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik 702
e-İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik 703
1.9. İhraç Kaydıyla Teslım Edılerek İhraç Edılen Malların Gerı Gelmesı 703
1.10. İhraç Kaydıyla Teslimin Beyanı 704
1.11. İhraç Kayıtlı Teslımlerde İade Talebınde Aranılan Belgeler 707
1.12. İhraç Kaydıyla Teslimlerde İade Uygulaması 707
a- Mahsuben İade Uygulaması 707
b- Nakden İade Uygulaması 707
2. TEVKİFATTAN KAYNAKLANAN KDV İADELERİ 708
2.1. Tevkifata Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İadelerine Yüklenilen KDV Listesinin Etkisi 708
2.2. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Alıcı ve Satıcı Beyanı 709
2.3. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Genel Gider ve ATİK’lerin Durumu 709
2.4. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Hazırlanması Gereken Belgeler 709
2.5. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Mahsuben İade Uygulanması 711
2.6. Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi 711
2.7. Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi 712
3. İHRACATTAN KAYNAKLANAN KDV İADELERİ 713
3.1. Son Düzenlemeler Işığında İhracattan Kaynaklanan İade Talebinde Aranacak Belgeler 713
3.2. İhracattan Kaynaklanan KDV İadesinde Mahsuben Ve Nakden İade Talebi 713
a- Mahsuben İade 713
b- Nakden İade 713
3.3. İhracattan Kaynaklanan KDV İadesinde Bilinmesi Gereken Püf Noktalar 713
3.4. İhracattan KDV İadesi Nasıl Hesaplanır 715
3.5. İhracat Yapan İmalatçıların KDV İade Prosedüründe Kolaylık 716
4. İNDİRİMLİ ORANLI KDV İADESİ 719
4.1. İndirimli Orandan KDV İadesinin Mantığı Nedir? 719
4.2. Yılı İçinde Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarlarının Hesaplanması 719
4.3. İzleyen Yıl İçerisinde Nakden/Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarlarının Hesaplanması 721
4.4. Yüklenilen KDV Hesabının Nasıl Yapılacağı 722
a- Stoklarda Yer Alan Mallar 723
b- Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 723
c- Sonradan Düzenlenen veya Temin Edilen Belgeler 723
4.5. Yılı İçinde Mahsup Taleplerinin Yerine Getirilmesi 723
4.6. Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi 725
a- Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar 728
b- İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Amaçlı Teslimlerinde Mahsuben İade 729
c- Mahsup İşlemi 730
4.7. İndirimli Orana Tabi İşlemleriyle Birlikte Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemleri Bulunan Mükellefler 731
4.8. İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimi 732
4.9. Fason Tekstil Ve Konfeksiyon İşlerinde İade Uygulaması 734
4.10. İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi 734

MUHASEBECİNİN DÖNEM SONU REHBERİ
1. DÖNEM SONU UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 736
1.1. Kasa Hesabının Dönem Sonu İşlemleri 736
1.1.1. Kasa Noksanlığı Halinde Dönem Sonunda Yapılacak İşlemler 736
1.1.2. Kasa Fazlalığı Halinde Dönem Sonunda Yapılacak İşlemler 737
1.1.3. Kasa Hesabının Yıl Sonu Yüksek Bakiye Vermesi Karşısında Kasaya Adat Hesaplamasının Yapılması 738
1.2. 101 Alınan Çekler Hesabının Dönem Sonu İşlemleri 741
1.2.1. Vadesi Takip Eden Yıla Sarkan Çeklerin Dönem Sonu İşlemleri 741
1.3. 102 Bankalar Hesabının Dönem Sonu İşlemleri 742
1.3.1. Vadeli Mevduat Hesaplarının Dönem Sonu İşlemleri 742
1.3.2. Dövizli Bankalar Hesabının Dönem Sonu Değerleme İşlemi 742
1.3.3. Kıst Faiz Gelirine İsabet Eden Stopajların Dönem Sonu Uygulaması 743
1.4. Menkul Kıymetler Hesabının Dönem Sonu İşlemleri 744
1.5. 120 Alıcılar Hesabının Dönem Sonu İşlemleri 745
1.5.1. Yurt İçi Alıcılar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Karı Oluşması 745
1.5.2. Yurt Dışı Alıcılar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Karı Oluşması 746
1.5.3. Yurt İçi Alıcılar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Zararı Oluşması 747
1.5.4. Alıcılar Hesabında Alacak Bakiyesi Veren Alıcıların Olması Durumunda Dönem Sonu Uygulaması 748
1.5.5. Alıcılar Hesabında Şüpheli Hale Gelen Alıcılar Olması Durumunda Dönem Sonu Uygulaması 749
1.6. Alacak Senetleri Hesabında Dönem Sonu İşlemleri 751
1.6.1. Alacak Senetleri İçin Reeskont Hesaplanması 751
1.7. 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabının Dönem Sonu İşlemleri 752
1.8. Stoklar Hesabının Dönem Sonu İşlemleri 755
1.8.1. İlk Madde Ve Malzemenin Dönem Sonu Üretime Gönderilmesi 755
1.8.2. Satılan Ticari Mal Maliyetinin Tespiti 757
1.8.3. Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım Maliyetleri Hesabının Dönem Sonu İşlemleri 757
1.8.4. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Dönem Sonlarında Müşterek Giderlerin Dağıtılması 760
1.8.5. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Dönem Sonlaında Amortismanların Dağıtılması 760
1.9. Gelir Tahakkukları Hesabının Dönem Sonu İşlemleri 761
1.10. Maddi Duran Varlık Hesaplarının Dönem Sonu İşlemleri 765
1.10.1. Maddi Duran Varlıklarla İlgili Kredi Faizi Ve Kur Farklarının Dönem Sonu İşlemleri 765
1.11. Banka Kredileri Hesabının Dönem Sonu İşlemleri 768
1.11.1. Vadesi Ertesi Yıla Sarkan Kredilerin Dönem Sonu Faiz Değerlemesi 768
2. DÖNEM SONU KAPANIŞ KAYITLARI 769
3. FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI 773
3.1. FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI HESAPLAMA TABLOSU 776
3.2. FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI ÖRNEK UYGULAMA 777
KAYNAKÇA 778


TOPLAM 780 SAYFA
 

 

 


 

SİTEMİZE ÖZEL KISA BİR SÜRE İÇİN
Kitabın Kargo Dahil İndirimli Satış Fiyatı: 289 TL

ÜCRETSİZ KARGO

 

 

Ödemenizi
KREDİ KARTINA
5 AY TAKSİTLE

yapabilirsiniz.
289 TL
Ödemenizi
KARGO TESLİMİNDE
NAKİT

olarak yapabilirsiniz.
314 TL
Ödemenizi
KARGO TESLİMİNDE
KREDİ KARTI

ile yapabilirsiniz.
314 TL
Ödemenizi
HAVALE /
EFT

yapabilirsiniz.
289
TL