YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
STOKLARIMIZ TÜKENDİ!

UYGULAMALI MUHASEBECİNİN EL KİTABI 2022 ÇIKTI!
Kitabı sadece sitemizden temin edebilirsiniz. 2022 Yılı Özel Baskı!


 
Muhasebecinin El Kitabı


 

 

-2022
MUHASEBECİNİN
EL KİTABI ÇIKTI
 
 

 

Nurten ÖRNEK
E.Öğretim Görevlisi

 


 

 

 

 

 
 

2022 HAZİRAN AYI GÜNCEL BASKI ÇIKTI 
Sınırlı sayıda basılan MuhasebeTR Yayınlarını sadece sitemizden temin edebilirsiniz.
SAYFA SAYISI: 
743

 

TEORİK ANLATIMIN OLMADIĞI, PRATİK ÇÖZÜM YOLLARININ OLDUĞU TEK KİTAP!

1- A’dan Z’ye Şirket Kuruluş İşlemleri, Genel Kurul İşlemleri.
2- E-İmza, E-Fatura, E-Defter Uygulamalarında Aklınıza Gelecek Her Şey.
3- Sermaye Artırımı, Sermaye Azaltımı Ve Tasfiye İşlemlerinde En Pratik Anlatım Şekli.
4- Tür Değiştirme, Şirket Birleşmeleri Hiç Bu Kadar Kolay Anlatılmadı.
5- Gelir Vergisi Beyannamesi İle İlgili En Çok Bilinmesi Gerekenler.
6- Fatura İle İlgili Karşılaşılabilecek Tüm Özellikli Konular ve En Pratik Çözümleri.
7- Personel ve İnsan Kaynaklarında Çalışanlar. Asgari Bilmeniz Gerekenlerin Hepsi Bu Kitapda.
8- KDV Beyannamesinin Aşama Aşama Doldurulması Ve Püf Noktalar.
9- Geçici Vergi İle İlgili Özellik Gösteren Durumlar.
10- Vergi İncelemesi İle İlgili Muhasebecinin Asgari Bilmesi Gerekenler.
11- İthalat, İhracat ve Dış Ticaret Hakkında Bilmeniz Gereken Tüm Konular.
12- KDV İadesinden Korkmayın. En Kolay ve Pratik Anlatım Bu Kitapta.
13- Dönemsonu İşlemlerinde Herkesin Bilmesi Gereken En Pratik Anlatımlar ve Çözümler.
14- Sadece 12 Adımda Yıl Sonu Kapanış Kayıtlarını Hatasız Yapın.
15- Defter Beyan sisteminden, E-İrsaliye, E-Müstahsil makbuzuna kadar tüm yenilikler.

TEORİK ANLATIMIN OLMADIĞI, PRATİK ÇÖZÜM YOLLARININ OLDUĞU TEK KİTAP!
 
 

İÇİNDEKİLERŞİRKETLER VE TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ
ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ
1. LİMİTED ŞİRKETİN TANIMI 36
2. LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ 37
2.1. Limited Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar 38
2.2. Limited Şirket Tescili İçin Gerekli Belgeler 38
2.3. Limited Şirket Kuruluş Dilekçesi 39
2.4. Oda Kayıt Beyannamesi 40
2.5. Kuruluş Bildirim Formu 41
2.6. Aşağıdaki Hususlara Dikkat Edilmeli Ve Belirtilen Durumlarda Sayılan Belgeler Eklenmelidir. 43
2.7. Müdürlerin İmza Beyannameleri 44
2.7.1. İmza Beyannamelerindeki Son Değişiklikler 44
2.8. Kurucular Beyanı 45
2.9. Ortak Olmayan Müdürler İçin Görevi Kabul Ettiğine Dair Belge 46
2.10. Tüzel Kişinin Müdürlüğe Seçilmesinde Hazırlanacak Belge 47
2.11. Müdürün Ortaklar Dışından Atanan Yabancı Uyruklu Kişi Olması 47
2.12. Sermayenin On Binde Dördünün Rekabet Kurumuna Yatırılması 47
2.13. Limited Şirket Kuruluşunda Ayni Sermaye Varsa 48
2.14. Limited Şirket Kuruluşunda Reşit Olmayan Ortak Varsa 48
2.15. Kurulan Limited Şirket Gümrük Müşavir Şirketiyse 48
2.16. Limited Şirketin Kurucuları Arasında Belediyeler ile Mahalli İdareler Varsa 48
2.17. LİMİTED ŞİRKET ÜNVANIYLA İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 48
2.18. LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ 49
3. ANONİM ŞİRKETİN TANIMI 51
4. ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ 52
4.1. Anonim Şirketin Kuruluşu İçin Asgari Sermaye Tutarı 52
4.2. Anonim Şirketlerin Genel Özellikleri 53
4.3. Anonim Şirketin Kuruluşu İçin Gerekli İşlemler Ve Belgeler 53
4.3.1. Şirket Esas Sözleşmesi 53
4.3.2. Kurucular Beyanı 54
4.3.3. Değerleme Raporları 55
4.3.4. İmza Beyannameleri 55
4.3.5. Anonim Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar 56
4.3.6. Anonim Şirketin Tescili İçin Gerekli Belgeler 57
4.4. Anomim Şirket Ana Sözleşme Örneği 57
4.5. Anonim Şirket Kuruluşunun Muhasebeleştirilmesi 61
4.6. Tek Kişilik Anonim Şirket Uygulaması 65
4.7. Çok Ortaklı Anonim Şirketlerin Tek Ortaklı Yapıya Dönüşmesinde İzlenecek Aşamalar 65
4.8. Üç Üyeli Yönetim Kurulunun Tek Üyeli Yönetim Kuruluna Dönüşmesinde Aşamalar 67
5. ŞAHIS ŞİRKETİ KURULUŞ İŞLEMLERİ 68
5.1. Şahıs Şirketi Nedir? 68
5.2. Şahıs ŞirketininTüzel Kişiliği Var Mıdır? 68
5.3.3. Şahıs (Gerçek) İşletmelerin Ticaret Odası Açılışı İçin Gerekli Olan 69
Evraklar 69
5.3.4. Vergi Dairesi/Vergi Mükellefiyetinin Tescili, Vergi Levhasının Tasdik Ettirilmesi ve Damga Vergisinin Yatırılması 69
5.3.5. Şahıs Firmalarında Vergi Dairesine Mükellefiyetinin Tescili 69
5.4.2. Kollektif Şirketin Kuruluşu 71
5.4.2.1. Kollektif Şirketin Sözleşmesinin Hazırlanması 71
5.4.2.2. Ticaret Sicil İşlemleri 71
5.5. Komandit Şirket ve Tanımı 72
5.5.1. Komandit Şirketin Özellikleri 72
5.5.2. Komandit Şirketin Kuruluşu 73
5.5.2.1. Komandit Şirket Sözleşmesinin Hazırlanması 73
5.5.2.2. Ticaret Sicil İşlemleri 73

ŞİRKETLERDE GENEL KURUL İŞLEMLERİ
1. LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL 74
1.1. Limited Şirketlerde Genel Kurul 74
1.2. Limited Şirketlerde Genel Kurulun Yetkileri 74
1.3. TTK’ya Göre Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Yapılma Zamanı 75
1.3.1. 6102 Sayılı TTK’ya Göre 75
1.4. Limited Şirketlerde Genel Kurulu Kimler Davet Eder? 76
1.5. Limited Şirketlerde Ortakların Genel Kurula Çağrı Zamanı 76
1.6. Azlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırması 76
1.7. Limited Şirketlerde Genel Kurul Çağrı İlanındaYer Alacak Hususlar 77
1.8. Limited Şirket Genel Kurul Gündeminde Yer Alması Zorunlu Asgari Unsurlar 77
1.9. Limited Şirket Genel Kurulunda Hazır Bulunması Gereken Belgeler 77
1.10. Limited Şirket Genel Kurulunda Bakanlık Temsilcisinin Bulunup Bulunmayacağı 77
1.11. Limited Şirketler Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılım Olabilir Mi? 78
1.12. Limited Şirketlerde Ortaklardan Biri Genel Kurula Temsilci İle Katılabilir Mi? 78
1.13. Limited Şirketlerde Genel Kurul Yapılma Yöntemleri 79
1.13.1. Toplantı Yapmadan Karar Alma 79
1.13.2. Çağrısız Genel Kurul 79
1.13.3. Çağrılı Genel Kurul 79
1.14. Genel Kurul Toplantı Tutanağı 79
1.15. Ortakların Oy Hakkı Ve Hesaplanması 80
1.16. Limited Şirket Genel Kurullarında Oy Hakkından Yoksunluk 80
1.17. Ağırlaştırılmış Nisap Gerektiren Genel Kurullar 80
1.18. Genel Kurul Toplantısına Yetkisiz Katılma 81
1.19. Genel Kurul Kararlarının İptali Ve İptal Sebepleri 81
1.19.1. Limited Şirket Genel Kurul Kararlarına İptal Davası Açabilecek Kişiler 81
1.20. Limited Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali ve Butlanı 82
1.21. Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Yapılmamasının Sonuçları 82
2. LİMİTED ŞİRKETLERDE ADIM ADIM GENEL KURUL İŞLEMLERİ 83
2.1. Ltd.Şti. Genel Kurul Müdürler Kurulu Kararı 83
MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: 83
2.2. Limited Şirket / Genel Kurul Çağrılı 83
GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAGRI ÖRNEĞİ/LİMİTED ŞİRKET 84
2.3. Limited Şirket / Genel Kurul Çağrısız 85
2.4. Limited Şirket Genel Kurulu İçin Vekaletname 85
VEKALETNAME ÖRNEĞİ 85
2.5. Karşılaştırmalı Finansal Tabloların Hazırlanması 85
2.6. Müdür/Müdürler Kurulu Faaliyet Raporunun Hazırlanması 85
FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ 86
2.7. Denetim Raporunun Hazırlanması (Varsa) 91
2.8. Hazır Bulunanlar Listesinin Hazırlanması 91
GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ÖRNEĞİ 92
2.9. Toplantıda Hazır Bulunması Gereken Evraklar 92
2.10. Toplantıda Hazır Bulunması Zorunlu Olanlar ve Katılma Hakkı 93
2.11. Toplantı Ve Karar Nisapları 93
Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi 93
2.12. Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi/ÇAĞRILI 94
TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ 95
3. ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL YOL HARİTASI 96
3.1. Genel Kurul Öncesi Yapılması Gerekenler 96
3.1.1 Genel Kurul Toplantı Çeşitleri 96
Toplantı Çeşitleri 96
Elektronik Ortamda Genel Kurula Katılma 96
3.1.2. Genel Kurulun Yapılacağı Yerin Ve Zamanının Belirlenmesi 96
Toplantı Zamanı 96
Toplantı Yeri 97
3.1.3. Genel Kurul Gündeminin Ve Yönetim Kurul Kararının Hazırlanması 97
Gündem 97
YÖNETİM KURULU KARAR ÖRNEĞİ: 98
3.1.4. Çağrılı Genel Kurula Ve Pay Sahiplerine Çağrı/İlan 98
Çağrıya Yetkili Olanlar 98
Çağrı Usulü 99
İlanın İçeriği 99
ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI ÖRNEĞİ 101
3.1.5. Çağrısız Genel Kurul 102
Çağrısız Toplantı 102
3.1.6. Karşılaştırmalı Finansal Tabloların Hazırlanması 102
3.1.7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Hazırlanması 102
Genel İlkeler 102
FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ 103
3.1.8. Denetim Raporunun Hazırlanması (Varsa) 107
3.1.9. Hazır Bulunanlar Listesinin Hazırlanması 107
Hazır Bulunanlar Listesi 107
GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ÖRNEĞİ 108
3.1.10. Bakanlık İznine Tabi İşlemler Varsa Bakanlık İzinlerinin Alınması 109
3.1.11. İç Yönergenin Hazırlanması 109
İÇ YÖNERGE ÖRNEĞİ 110
3.1.12. Genel Kurulda Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu Varsa Temsilci Görevlendirilmesi İçin Bakanlığa Başvurulması 115
- Genel Kurulda Bakanlık Temsilcisi Zorunluluğu 115
Bakanlık Temsilcisi İstenmesi 117
Bakanlık Temsilcisi İstenmesine İlişkin Başvuruya Eklenecek Belgeler 117
3.1.13. Toplantıda Hazır Bulunması Gereken Evraklar 119
Toplantıda Hazır Bulundurulacak Belgeler 119
3.1.14. Toplantıda Hazır Bulunması Zorunlu Olanlar ve Katılma Hakkı 119
Toplantıda Bulunma Zorunluluğu 119
Vekaletnamenin Unsurları Ve Geçerlilik Süresi 120
Vekaletname Örneği 120
3.2. Genel Kurul Toplantısında Yapılması Gerekenler 121
3.2.1. Hazır Bulunanlar Listesinin İmzalanması 121
3.2.2. Toplantının Açılması Ve Yönetimi 121
3.2.3. Toplantının Yönetimi İçin Divanın Oluşturulması 121
3.2.4. Toplantı Gündeminin Okunması 121
3.2.5. Toplantı Gündeminde Değişiklik Ve İlave Edilecek Hususların Talep Edilmesi Durumunda Gerekli Oylamanın Yapılması Ve Gündemde Değişiklik Ve İlavesinin Sağlanması 121
3.2.6. Toplantı Gündeminin Görüşülmesi 121
3.2.7.Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi 122
TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ 123
3.2.8. Toplantı Başkanı,Yazmanı, ( Seçılmışse.” Başkan Yardımcısı, Oy Toplama Memuru”) Ve Bakanlık Temsilcisi (Varsa) Tarafından Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi Ve Diğer Belgelerin İmzalanması 124
3.2.9. Muhalefet Şerhi Varsa Şerh Koyanların Tutanağı İmzalaması 124
3.3. Genel Kurul Sonrası Yapılması Gerekenler 124

SON DÜZENLEMELERLE ŞİRKETLERDE DEFTER TASDİKLERİ VE SÜRELERİ
1. GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER 125
1.1 Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler); 125
1.2 Kollektif ve Komandit Şirketler 125
1.3 İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter; 125
1.4 Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter; 126
a) Serbest Meslek Kazanç Defteri (01.01.2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda tutulmaya başlanmıştır.) 126
2. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER 126
2.1. Anonim Şirketler Ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler 126
2.2. Limited Şirketler 126
2.3. Limited Şirket Müdürler Kurulu Defteri 126
3. DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER (Ticari Defter Tebliği Md.5/4) 126
4. KOOPERATİFLERİN TUTACAĞI DEFTERLER 127
5. DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI 127
5.1. Tasdik Yenileme (Ara Tasdik) (Vuk Md. 222 ve Ticari Defter Tebliği Madde 17-18) 127
5.2. Ara Tasdik (Tasdik Yenileme) Yapılabilecek Defterler 127
5.3. Kapanış Onayı (Tasdiki) (Ttk Md 64/ 3,5) 128

DEFTER BEYAN SİSTEMİ
1. DEFTER BEYAN SİSTEMİ NEDİR? 129
2. DEFTER BEYAN SİSTEMİNİ KİMLER KULLANACAK? 129
3. SİSTEME BAŞVURU NASIL YAPILACAKTIR? 129
4. BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER NASIL BAŞVURU YAPACAKTIR? 129
5. İŞLETME HESABI ESASINA TABİ VEYA SERBEST MESLEK MÜKELLEFLERİ NASIL BAŞVURU YAPACAKTIR? 129
6. SİSTEM UYGULAMAYA GEÇTİKTEN SONRA MÜKELLEFİYET TESİS ETTİRENLER NASIL BAŞVURU YAPACAKTIR? 130
7. SİSTEME GİRMEK İÇİN ŞİFRE NASIL ALINACAKTIR? 130
8. SİSTEME NASIL GİRİŞ YAPILACAKTIR? 130
9. HALİ HAZIRDA VAR OLAN KULLANICI KODU VE ŞİFRE İLE DE SİSTEME GİRİŞ YAPILABİLECEK MİDİR? 130
10. KDV’NİN SON GÜNÜNE KADAR SİSTEME FATURA İŞLEYEBİLMEK MÜMKÜN MÜ? 130
11. KAYITLARIN YANLIŞ ATILMASI DURUMUNDA DÜZELTME KAYDI ATILABİLECEK Mİ? 130
12. SİSTEM ÜZERİNDEN HANGİ DEFTERLER TUTULABİLECEKTİR? 131
13. AMORTİSMANA TABİ VARLIKLARI SİSTEME DAHİL EDİP SİSTEM ÜZERİNDEN AMORTİSMAN AYRILABİLECEK Mİ? 131
14. AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKLERİ OTOMATİK OLARAK MI YAPILACAK? 131
15. SİSTEMDEKİ DEFTER VE KAYITLARIN MUHAFAZASINI KİMLER YAPACAKTIR? 131
16. DEFTER VE KAYITLARI VERGİ DAİRESİNCE İSTENENLER NE YAPACAK? 131
17. FATURA, SEVK İRSALİYESİ VEYA SERBEST MESLEK MAKBUZU DA SİSTEM ÜZERİNDEN DÜZENLENEBİLECEK MİDİR? 131
18. MÜKELLEFLER SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR İLE ANLAŞMAKSIZIN KENDİLERİ BU SİSTEMİ KULLANABİLİRLER Mİ? 131
19. SİSTEME NE ZAMAN GEÇİLDİ? 132

TİCARİ BELGELERDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER
1. FATURA VE İRSALİYELİ FATURADA OLMASI GEREKENLER 133
1.1. TTK’ya Göre Faturada Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler 133
1.2. İrsaliyeli Faturalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 134
1.3. İnşaat İşlerinde Şantiye Alanına Sevk Edilen Mallar İçin Her Sevk İrsaliyesinden Sonra 7 Gün İçinde Fatura Kesilmeli Midir? 135
1.4. İşlemin Gerçekleşmesinden Önce Tanzim Edilen Faturalar 135
1.5. Malın Tesliminden Bir Kaç Gün Sonra Kesilen Faturalar 135
1.6. Sahte Faturadan Korunmak İçin Yapılması Gerekenler 136
2. SEVK İRSALİYESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 136
3. TAŞIMA İRSALİYESİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER 136
4. GİDER PUSULASININ ÜST BÖLÜMÜNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 137
4.1. Gider Pusulasının Temini Nasıldır? 137
4.1.1. Noter Yolu İle Temin 137
4.1.2. Maliyenin Anlaşmalı Matbaalarından Temin 138
5. MÜSTAHSİL MAKBUZU VE MÜSTAHSİL MAKBUZUNDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER 138
5.1. Müstahsil Makbuzunun Temini 139
6. GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ VE GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 139
6.1. Günlük Müşteri Listesinin Üst Bölümündeki Bilgiler 140
6.2. Günlük Müşteri Listesinin Alt Bölümündeki Bilgiler: 140
6.3. Günlük Müşteri Listesinin Temini 140
6.4. Günlük Müşteri Listesinin Bilgisayarda Düzenlenmesi 140
7. YOLCU LİSTELERİ VE YOLCU LİSTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 140
7.1. Yolcu Listesinin Üst Bölümündeki Bilgiler 141
7.2. Yolcu Listesinin Alt Bölümündeki Bilgiler 141
7.3. Yolcu Listesinin Temini 141
8. PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VE PERAKENDE SATIŞ FİŞİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 141
9. SERBEST MESLEK MAKBUZUNUN ŞEKLİ VE DÜZENİ 142
9.1. Serbest Meslek Makbuzunun Düzenlenmesi 142

MERSİS / E-FATURA / E-DEFTER VE E-ARŞİV UYGULAMALARI
1. MERSİS NEDİR? MERSİS UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 143
2. E-FATURA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 147
2.1. E-Fatura Geçişi Kimlere Zorunlu? 148
2.2. E-Fatura Geçiş Zorunluluğu Ne Zaman? 149
2.3. E-Fatura Hakkında Uygulamada Tereddüt Edilenler 149
2.3.1. Geçmiş Tarihli e-fatura Düzenlenebilecek Mi? 149
2.3.2. Temel Fatura Mı / Ticari Fatura Mı? Hangi Yöntemi Seçeceğim? 150
2.3.3. Aynı Holding Bünyesindeki Birden Fazla Firmanın Mali Mührününün Tek Bir Akıllı Karta Yüklenmesi Mevzuat Anlamında Mümkün Müdür? 150
2.3.4. Farklı Lokasyonlarda Hizmet Veren Bir Firma, E-Fatura Portalını Kullanıp Farklı Lokasyonlarından Mali Mühür Dışında Bir Yöntem İle (E-İmza, Sertifika) Faturaları İmzalayıp Gönderebilir Mi? 150
2.3.5. Zorunluluk Kapsamında Olan Ancak Sisteme Kayıtlı Olmayan Kullanıcılara Kağıt Fatura Düzenlenmesi Durumunda Bize Cezai Yaptırım Olur Mu? 150
2.3.6. E-fatura Uygulamasında Sadece Ticari Fatura Senaryosunu Kullanabilir Miyiz? GİB’e Temel Fatura Senaryosu İle Gelen Faturaları Almamak İstediğimizi Talep Etsek Bu Talebimiz Gerçekleşebilir Mi? 150
2.3.7. Mali Mühür Nedir ve Nasıl Temin Edilir? 150
2.3.8. E-Fatura Sistemine Kayıtlı Firmaları Nasıl Öğrenebilirim? Bu Listeler Ne Sıklıkla Güncellenecek? 151
2.3.9. E-Fatura İçin Mali Mühür Zorunlu Mudur? 151
2.3.10. E-Fatura İptali Nasıl Yapılır? 151
3. E-DEFTER UYGULAMASI 153
3.1. E-Defter Uygulamasına Geçmek İçin Şartlar Nelerdir? 153
3.2. E-Defter Kimlere Zorunlu? 153
3.3. E-Deftere Geçiş Nasıl Yapılır? 154
3.4. E-Defter Kullanıma İlişkin Başvuru Nasıl Yapılacaktır? 154
3.5. Defterler Hem Elektronik Ortamda Hem De Kâğıt Ortamında Tutulabilir Mi? 155
3.6. E-Defter Uygulamasında Tasdik İşlemi Nasıl Öngörülmüştür? 155
3.7. Aylık Onay İşlemi İlgili Aya Kadar Olan Bütün Kayıtları Mı İçerecektir? 155
3.8. Yıl İçinde E-Defter Uygulamasına Geçen Mükellefler Diğer Defterlerini Ne Yapacaklardır? 155
3.9. E-Defterlerin Muhafaza Ve İbrazı Nasıl Olacaktır? 155
3.10. E-Defterler Nerede Muhafaza Edilecektir? 156
3.11. E-Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Yönelik Olarak Detaylı Bilgi Alınabilecek Yasal Mevzuat Ve Resmi İnternet Adresleri Nelerdir? 156
4. E-ARŞİV UYGULAMASI 156
4.1. E-Arşiv Uygulamasından Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru 156
4.1.1. E-Arşivi Değerlendirme ve İzin Süreci 157
4.2. E-Arşiv’de Özel Entegratör Hizmeti Verenler 157
4.3. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması 158
4.3.1. Belgelere Konulacak Amblem 158
4.3.2. Belge Numarası 158
4.4. Belgelerin Alıcılarına Teslimi 158
4.5. 397 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Mükelleflere Faturanın Teslimi 159
4.6. 397 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Mükelleflere Faturanın Teslimi 159
4.7. Vergi Mükellefi Olmayanlara Faturanın Teslimi 159
4.8. E-Arşive Erişim ve Raporlama 160
4.9. Elektronik Belgelerin Muhafazası ve İbrazı 160
4.10. İnternet Üzerinden Mal Ve Hizmet Satışında Düzenlenecek Faturalar 161
4.11. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler 162

TTK KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI
1. SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE KAVRAMI 163
2. TTK AÇISINDAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ARTIRIMI 163
2.1. Sermaye Artırımının Nedenleri 164
2.2. Sermayenin Artırılması 164
3. TADİL METİNLERİ ÖRNEKLERİ 169
4. TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNCA İSTENEN EVRAKLAR 178
5. ÖRNEK SERMAYE ARTIRIMI TOPLANTI TUTANAĞI 179
6. ÖRNEK SERMAYE ARTIRIMI TADİL TASARISI 181
7. SERMAYE ARTIRIMINDA YENİ BİR UYGULAMA: BLOKAJ ŞARTI 183

TTK KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI VE KARAR ÖRNEKLERİ
1. TTK KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI 186
1.1. Sermaye Azaltımının Nedenleri 186
1.1.1. Sermayenin İhtiyaçtan Fazla Olması Durumunda Yapılan Sermaye Azaltımı 186
1.1.2. Bilanço Zararını Gidermek Amacıyla Yapılan Sermaye Azaltımı 186
1.1.3. Anonim Şirketin Kendi Hisse Senetlerini İktisap Etmesi Nedeniyle Yapılan Sermaye Azaltımı 187
1.1.4. Anonim Şirketin Bölünmesi Nedeniyle Yapılan Sermaye Azaltımı 187
1.2. Sermaye Azaltımı Prosedürleri 187
2. SERMAYE AZALTIMI İŞLEMİNDE OLASI RİSKLER 188
3. SERMAYE AZALTIMI KARAR ÖRNEĞİ 191
4. SERMAYE AZALTIMI İLE İLGİLİ SİCİLE VERİLEN DİLEKÇE ÖRNEĞİ 192
5. SERMAYE AZALTIMINDA ALACAKLILARA ÇAĞRI ÖRNEĞİ 192
6. SERMAYE AZALTIMINDA GENEL KURUL KARAR ÖRNEĞİ 193
7. SERMAYE AZALTIMINDA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAK ÖRNEĞİ 194
8. SERMAYE AZALTIMINDA YÖNETİM KURULU SERMAYE AZALTIMI RAPOR ÖRNEĞİ 196

ŞİRKETLERDE ADIM ADIM TASFİYE İŞLEMLERİ VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
1. ŞİRKETLERDE TASFİYE 197
1.1. Şirketlerde Tasfiyenin Nedenleri 197
2. TASFİYE İŞLEMLER 197
2.1. Tasfiye Sürecine Başlamadan Önce Yapılması Gereken İşlemler 198
2.2. Tasfiye Tescili İçin Gerekli Olan Belgeler 198
2.3. Örnek Tasfiyeye Giriş Kararı 198
2.4. Örnek Tasfiyeye Giriş Toplantı Tutanağı 199
2.5. Alacaklılara Çağrı İlanı Örneği 201
2.6. Vergi Dairesi Müracaat İşlemleri 201
2.7. Tasfiyenin Bitiminden Önce Yapılmasını Tavsiye Edilen Konular 202
3. TİCARET SİCİL KAYIT İŞLEMLERİ 202
3.1. Tasfiye Sonu “Terkin” İşlemi İçin Getirilmesi Gereken Evraklar 202
3.2. Tasfiyeye Sonu Terkin Karar Örneği 203
3.3. Tasfiyeye Sonu Terkin Genel Kurul Toplantı Örneği 203
3.4. Vergi Dairesi Müracaat İşlemleri 204
3.5. Diğer Kayıt İşlemleri 204
 

TASFİYE İLE İLGİLİ BİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR
1. TASFİYE EDİLEN KURUMLARDA DEVREDEN KDV İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER 205
2. TASFİYEYE GİREN KURUMLARDA GEÇİCİ VERGİ 207
2.1. Tasfiyeden Vazgeçilmesi ve Yeniden Başlayan Geçici Vergi Mükellefiyeti 207
3. TASFİYENİN ZARARLA SONUÇLANMASI HALİNDE DÜZELTME İŞLEMLERİ 209
4. TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETLERDE E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMASI 211
4.1. Tasfiye Halindeki Şirketlerin Yükümlülüğü 211
4.2. Tasfiyesi Halindeki Şirketlerde E-Fatura Uygulaması Nasıl Olacak? 212
5. TASFİYEYE GİRİŞ İLE İLGİLİ SİCİL İŞLEMLERİ 213
5.1. Dilekçe 213
5.2. Ortaklar/Yönetim Kurulu Kararı 213
5.3. Diğer Hususlar 214
5.4. Tasfiye İle İlgili Örnek Alacaklılara Çağrı İlanı 214
6. TASFİYE MEMURLARININ NASIL ATANACAĞI 214
6.1. Tasfiye Memurunun Mahkemece Atanması Nasıl Olacaktır? 215
6.2. Tasfiye Memurlarının Ticaret Siciline Tescil Edilmesi Zorunlu Mudur? 216
6.3. Tasfiye Memurları Ücret Alabilecekler Midir? 216
6.4. Tasfiye Memurları Yabancılardan Oluşabilir Mi? 216
7. TASFİYE HALİNDE BA/BS BİLDİRİM FORMUNUN VERİLİP VERİLMEYECEĞİ 216
8. TASFİYE HALİNDE KAR DAĞITIMINDA STOPAJ 216
9. İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN TASFİYESİ SONUCU İŞTİRAK EDEN ŞİRKETİN VERGİSEL DURUMU 218
10. TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETİN SABİT KIYMET SATIŞLARINDA VERGİSEL İSTİSNA VAR MIDIR? 219
11. KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAĞININ TASFİYE DÖNEMİNDEKİ GİDERLERİNİ GELİR VERGİSİNDEN İNDİRİP İNDİREMEYECEĞİ 220
12. TASFİYENİN SONUÇLANMAMASI HALİNDE MÜKELLEFİYETİN TERKİN EDİLİP EDİLMEYECEĞİ 221

ŞİRKETLERDE UYGULAMALI TÜR DEĞİŞTİRME
1- TTK’DA TÜR DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMASI 223
2- TÜR DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ 223
3- LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞMESİ YOL HARİTASI 224
3.1.TÜR DEĞİŞTİRME KARAR ÖRNEĞİ 225
3.2. TÜR DEĞİŞTİRME PLANININ HAZIRLANMASI 226
3.3. TÜR DEĞİŞTİRME RAPORUNUN HAZIRLANMASI 227
3.4. YENİ KURULACAK ŞİRKETE AİT ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ 228
3.5. TİCARET SİCİL TESCİL 232
4. ADİ ORTAKLIĞIN TÜR DEĞİŞTİRİP DEĞİŞTİREMEYECEĞİ 232

ŞİRKETLERDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
1. ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 234

MERSİS İLE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA
1. MERSİS NUMARASI İLE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA 238

MERSİS İLE ANONİM ŞİRKET KURMA
1. MERSİS NUMARASI İLE ANONİM ŞİRKET KURMA 244

ŞİRKETLERDE BİRLEŞME
1. DEVRALMA ŞEKLİNDEKİ BİRLEŞMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER 265
A- DEVİR OLAN ŞİRKET TARAFINDAN 265
B- DEVİR ALAN ŞİRKET TARAFINDAN 266
2. KOLAYLAŞTIRILMIŞ DEVRALMA ŞEKLİNDE BİRLEŞMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER 267
A- DEVİR OLAN ŞİRKET TARAFINDAN 268
B- DEVİR ALAN ŞİRKET TARAFINDAN 269
3- BİRLEŞME EKLERİ 270
4- TESCİL İŞLEMLERİ 282
5- İLAN 284

ŞİRKETLERDE BÖLÜNME
1. KISMİ BÖLÜNMEDE 285
A- KISMI BÖLÜNECEK ŞİRKET TARAFINDAN 285
B- KISMI BÖLÜNMEYE KATILAN DİĞER ŞİRKET/ŞİRKETLER TARAFINDAN 286
2. TAM BÖLÜNME 287
A- TAM BÖLÜNECEK ŞİRKET TARAFINDAN 287
B- TAM BÖLÜNMEYE KATILAN DİĞER ŞİRKET/ŞİRKETLER TARAFINDAN 288
3- BÖLÜNME EKLERİ 289
4. TESCİL İŞLEMLERİ 300

MUHASEBECİNİN GELİR VERGİSİ REHBERİ
1. GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER 303
1.1. Bireysel Emeklilik Şahıs Sigorta Prim Ödemelerinde En Son Değişiklikler 303
1.2. Gelir Vergisi Matrahından Eğitim ve Sağlık Giderlerinin Düşülmesi 306
1.3. Gelir Vergisi Matrahından Bağış ve Yardımların Tenzili 307
1.4. Gelir Vergisi Matrahından Engelli İndirimi 308
1.5. Gelir Vergisi Matrahından Sınırsız İndirilecekler 308
1.6. Diğer Kanunlara Göre Gelir Vergisi Matrahından Tamamı İndirilecek Bağış Ve Yardımlar 310
2. KİRA GELİRİ / KİRA GİDERLERİ VE VERGİ KANUNLARI IŞIĞINDA KİRA GELİRLERİNDEN DÜŞÜLECEK GİDERLER 310
2.1. Kira Gelirinin Elde Edilmesi 310
a- Kira Bedelinin Nakden Tahsil Edilmesi 311
b- Kira Bedelinin Ayni Olarak Tahsil Edilmesi 311
2.2. Kira Bedelinin Hiç Olmaması Veya Düşük Olması 311
2.3. Peşin Tahsil Edilen Kira Bedelinin Vergisel Boyutu 312
2.4. Kira Gelirinin Tespitinde İndirilecek Giderler 312
2.5. Gerçek Gider Yönteminde İstisnadan Yararlanılması Halinde İndirilecek Giderin Hesaplanması 313
2.6. Gelir Vergisi Mükellefinin Şehir Dışında Okuyan Çocuğu İçin Ödediği Kira Giderinin Vergi Matrahından Düşülüp Düşülmeyeceği 314
2.7. Kira Geliri Dolayısıyla Ödenen Beyannameden Bağ-Kur Primlerinin Düşülmesi 314
2.8. Kira Gelirlerinde İstisna Uygulaması 315
3. DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI, HESAPLAMASI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR 315
3.1. Gerçek Kişilerin Gayrimenkul Satışlarında Değer Artış Kazancı 315
3.2. Değer Artış Kazançlarında Maliyet Bedelinin Tespiti İçin Yapılacak Endeksleme 316
3.3. Vergilendirilecek ve Vergilendirilmeyecek Değer Artış Kazancı Arasındaki Fark 316
4. ADİ ORTAKLIKLARDA VERGİLENDİRME 316
4.1. Adi Ortaklık ve KDV Uygulaması 316
4.2. Adi Ortaklığı Sona Erdirmeyen Ortaklık Payının Devrinde KDV Uygulaması 317
4.3. Adi Ortaklığı Sona Erdiren Ortaklık Payının Devrinde KDV Uygulaması 318
4.4. Gelir Vergisi Açısından Adi Ortaklıklar 319
5. SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ 319
5.1. Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirilecek Giderler 319
5.2. Serbest Meslek Kazançlarında Tarifenin Altındaki Kazançlarda KDV Problemi 320
5.3. Serbest Meslek Kazançlarında Tahsil Esası İle İlgili Vergilendirme Problemi 320
5.3.1. Tahsil Esası İle İlgili Kararlar 321
6. GELİRİN TOPLANMASI 324
6.1. Elde Edildiği Unsurlar Açısından Gelirin Toplanması 324
6.2. Elde Edildiği Yer Açısından Gelirin Toplanması 325
7. ELDE EDİLMİŞ BİR GELİR OLMAMASINA RAĞMEN BEYANNAME VERMENİN ZORUNLU OLDUĞU HALLER 325
8. TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER 326
8.1. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce Hiç Bir Şekilde Beyan Edilmeyecek Gelirler 327
8.1.1. Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen Zirai Kazançlar 327
8.1.2. Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci Maddesinin 15 ve 16 Numaralı Bentlerinde Yazılı Menkul Sermaye İratları 327
8.1.3. Kazanç ve İratların İstisna Hadleri İçinde Kalan Kısımları 328
8.1.4. Tek İşverenden Alınan ve Tevkif Suretiyle Vergilendirilen Ücretler 328
8.1.5. Diğer Ücretler 329
8.2. Belirli Bir Tutarın Altında Kalması Koşuluyla Beyan Edilmeyecek veya Beyannameye Dâhil Edilmeyecek Gelirler 329
8.2.1. Birden Fazla İşverenden Alınan ve Toplam Tutarı GVK 103. Md. 2. Gelir Dilimini Aşmayan Ücret Gelirleri 330
8.2.2. Vergiye Tabi Gelirler Toplamının GVK 103. Md. 2. Gelir Dilimini Aşmaması Halinde Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları ve Gayrimenkul Sermaye İratları 331
8.2.3. GVK’nın 86’ncı Maddenin 1’inci Fıkrasının (d) Alt Bendinde Yer Alan Tutarı Aşmaması Halinde Beyan Dışı Bırakılabilecek Menkul Sermaye İradı ve Gayrimenkul Sermaye İradı 332
8.3. Dar Mükellef Gerçek Kişilerce Beyan Dışı Bırakılabilecek Gelirler 332
9. ZARARLARIN KARLARA TAKAS VE MAHSUBU 333
9.1. Mahsubuna İzin Verilmeyen Zararlar 333
9.1.1. Diğer Kazanç ve İratlardan Doğan Zararlar 333
9.1.2. Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Sermayede Vukua Gelen Eksilmeler 333
9.1.3. İstisna Kapsamındaki Yurt Dışı Kazançlara İlişkin Oluşan Zararlar 333
9.2. Zarar Mahsubuna İlişkin Diğer Hususlar 334
10. BEYANNAMELERİN VERİLME VE ÖDEME ZAMANLARI 334
11. GELİR UNSURLARININ TOPLANMASI VE BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER 335
12. GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 67. MADDE İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER 339
12.1. Tevkifata Tabi Gelirler 339
12.2. Tevkifata Tabi Olmayan Gelirler 340
12.3. Gelirleri Üzerinden Tevkifat Yapılacaklar 340
12.4. Alım/Satım İşlemlerinde Tevkifat Matrahı 340
12.5. Aynı Menkul Kıymetten Değişik Tarihlerde Alımlar Yapıldıktan Sonra Elden Çıkarılması Halinde Alış Bedeli 341
12.6. Dövize, Altına Veya Başka Bir Değere Endeksli Menkul Kıymetlere İlişkin İşlemlerde Tevkifat Matrahı 341
12.7. Alım/Satım İşlemlerinin Bir Kısmının Zararla Sonuçlanması Halinde Tevkifat Matrahı 341
12.8. Aynı Tür Menkul Kıymet Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları Nelerdir? 341
12.9. Dönemsel Getirilerde Tevkifat Matrahı 342
12.10. Ödünç İşlemlerinde Tevkifat Matrahı 342
12.11. Hisse Senedi Kazançları 342
12.12. Devlet Tahvili Ve Hazine Bonoları Faiz Gelirleri Ve Alım/Satım Kazançları 343
12.13. Mevduat Faizleri 343
12.14. Repo Gelirleri 343
12.15. Özel Finans Kurumlarından Elde Edilen Gelirler 343
12.16. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinden Elde Edilen Gelirler 343
12.17. Menkul Kıymetler Yatırım Fonları İle Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıklarından Elde Edilen Gelirler 344
 

MUHASEBECİNİN VERGİ USUL REHBERİ
1. FATURA VE İRSALİYE HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR 347
1.1. Fatura Kesmek Zorunda Olanlar 347
1.2. Türk Ticaret Kanununa Ve Vergi Usul Kanununa Göre Faturada Olması Gereken Bilgiler 347
1.3. Faturanın, Malın Tesliminden Önce Düzenlendiği Hallerde Sevk İrsaliyesi Düzenleme Esasları Nelerdir? 348
1.4. Kaybolan, Çalınan Yada Zayi Olan Faturalarla İlgili Mükellef Ne Yapmalı 348
1.5. Kaybolan Faturalar İçin Tutanak Düzenlenmeli Midir? 348
1.6. Proforma Fatura Nedir? Fonksiyonu Nedir? 348
1.7. Proforma Faturanın Amacı Nedir? 348
1.8. Proforma Faturada Tüm Detaylar Gösterilmeli Midir? 348
1.9. Akreditifli Satışlarda Proforma Fatura Olmaz Zorunda Mı? 348
1.10. Proforma Faturada Bulunması Gereken Şartlar Nelerdir? 349
1.11. Proforma Faturanın Özellikleri Nelerdir 349
1.12. Konsinye Mallarla İlgili İrsaliye Ve Fatura Düzenleme Esasları Nelerdir? 349
1.13. İrsaliye İle Teslim Edilen Konsinye Satışlarda Fatura Kesme Süresi 350
1.14. KDV Dahil Tanzim Edilen Faturalarda KDV’nin İndirimi Mümkün Müdür? 350
1.15. Müşteri Faturayı Almış Olmasına Karşın Almadığını İddia Ederse Ne Olur? 351
1.16. Malın Tesliminden Önce Faturanın Düzenlendiği Ve Malın İse Daha Sonra Sevk Edildiği Durumlarda Nasıl Bir Yol İzlenecektir 351
1.17. Alıcıların Kimler Olacağı Ve Ne Miktarda Mal Alacakları Belli Olmayan Ve Alıcılara İş Yerlerinde Teslim Edilmek Üzere, Satıcı Tarafından Kendi Nakil Vasıtası İle Mal Gönderilmesi Halinde Nasıl Bir Yol İzlenecektir? 351
1.18. Faturaya İtiraz İçin Gerekli Süre Nedir? 351
1.19. Belli Bir Anlaşmaya Dayanarak Düzenlenen Faturalar 351
1.20. Faturanın Sözleşmeye Dayanmadan Düzenlenmesi Hali 352
1.21. Faturaya İtiraz Edilmesi 352
1.22. Faturaya İtiraz Edilmemesi 353
1.23. Kargo İle Teslim Durumunda İrsaliye Düzenlenmelimidir? 353
1.24. Tevkifatlı Faturada Belli Bir Sınır Var Mı? 353
1.25. İhracatta Fatura Kullanımı 353
1.26. Açık / Kapalı Fatura Ayırımı Nedir? 354
1.27. Fatura Düzenlerken Nelere Dikkat Edilmelidir 355
1.28. Faturanın Düzenlenmesi Taraflar Arasında Hukuki Borç İlişkisinin Olması Mıdır? 356
1.29. Faturanın Kayıt Süresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler 357
1.30. Faturayı Anlaşması Olmadığı Halde Basanların Durumu 358
1.31. Sahte Fatura Basan Ve Kullananlar Hakkında Cezai İşlem Nedir? 358
1.32. İrsaliye / Fatura Arasındaki Süre İlişkisi Nedir? 359
1.33. Sevk İrsaliyesi Kaç Nüsha Halinde Düzenlenmelidir? 359
1.34. Malın Alıcı Tarafından Taşındığı Durumlarda Sevk İrsaliyesini Kim Düzenleyecek 359
1.35. Sevk İrsaliyesinde Cezai Durumlar Nelerdir? 360
1.36. Sevk İrsaliyesinde Düzenleme Tarihinin Önemi Nedir? 360
1.37. Ayın 31’ne Denk Gelen Günde İrsaliye Kesmek Zorunda Kalırsak Bir Sorun Çıkar Mı? 360
1.38. İrsaliyeli Fatura Ne Demektir? 360
1.39. Yıl İçinde İrsaliyeli Fatura Uygulamasına Geçilir Mi? 361
1.40. İrsaliyeli Fatura En Az Kaç Nüsha Halinde Düzenlenmelidir? 361
1.41. İrsaliyeli Faturada Bulunması Zorunlu Bilgiler Nelerdir? 361
1.42. E-İrsaliye, E-Serbest Meslek Makbuzu, E-Müstahsil Makbuzu 361
1.42.1. E-İrsaliye Nedir? Kağıt İrsaliyeden Farkı Nedir? 362
1.42.2. E-İrsaliye Hangi Sistem Üzerinden Düzenlenecektir? 362
1.42.3. E-İrsaliye Zorunlu Mudur? Ve Geçiş Tarihi Ne Zamandır? 362
1.42.4. E-İrsaliyenin Belli Bir Formatı Olacak Mıdır? 362
1.42.5. E-İrsaliye Ne Zaman Düzenlenecektir? 362
1.42.6. Elektronik Gönderilen E-İrsaliyenin Bir Örneği Araç İçinde Olacak Mıdır? 362
1.42.7. E-İrsaliye Düzenlenmeden Önce E-Fatura Düzenlenmesi Halinde Belge Düzeni Ne Olmalıdır? 362
1.42.8. E-İrsaliyeden Yararlanan Mükellefler Bu Uygulamadan Yararlanmayan Mükelleflere Kağıt İrsaliye Gönderebilecekler Midir? 363
1.42.9. E-Müstahsil Makbuzu Nedir? 363
1.42.10. E-Müstahsil Makbuzu Çiftiye Nasıl Verilecektir? 363
1.42.11. E-Müstahsil Makbuzunun Formatı Nasıl Olacaktır? 363
1.42.12. E-Müstahsil Makbuzu Zorunlu Mudur Ve Geçiş Tarihi Ne Zamandır? 363
1.42.13. E-Müstahsil Makbuzunda Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir? 364
1.42.14. E-Serbest Meslek Makbuzu Nedir Ve Kağıt Makbuzla Farkı Nedir? 364
1.42.15. Uygulamadan Nasıl Yararlanılacaktır? 364
1.42.16. E-Serbest Meslek Makbuzu Mükellefe Nasıl Teslim Edilecektir? 365
1.42.17. E-Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Muhafaza Edilecektir? 365
1.42.18. E-Serbest Meslek Makbuzu Zorunlu Mudur Ve Geçiş Tarihi Ne Zamandır? 365
1.42.19. E-Serbest Meslek Makbuzunda Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir? 365
1.42.20. E-İrsaliye, Müstahsil Makbuzu Veya Serbest Meslek Makbuzlarında Kayıtların Silinmesi Halinde Ne Yapılacaktır? 365
1.42.21. Uygulamaya Dahil Olanlar Ne Zamana Kadar Kağıt Belge De Düzenleyebilirler? 366
2. BA VE BS BİLDİRİM FORMLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER VE ÖZELLİKLİ KONULAR 366
2.1. İşletme Hesabından Bilanço Hesabına Geçişte Bildirim Formlarıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler 366
2.2. İhracat ve İthalatlarda Ba ve Bs Formlarıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler 366
2.3. Özellikli Konularda Ba ve Bs Bildirim Formlarında Bilinmesi Gereken Esaslar 366
2.3.1. Serbest Bölgeden Yurt İçine Yapılan Satışlarda Ba ve Bs Bildirim Formunun Düzenlenme Tarihi Ne Olacaktır? 366
2.3.2. İthalat İşlemlerinde Ba Matrahı 367
2.3.3. İthalat İşlemlerinin Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır? 367
2.3.4. İthal Edilen Malın Gümrük Vergisinden Muaf Olması Durumunda Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır? 367
2.3.5. Kısım Kısım Yapılan İthalatta Ba Bildirim Formu 367
2.3.6. İthalat İşlemlerinde Satıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır? 367
2.3.7. İhracat İşlemlerinde Alıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır? 367
2.3.8. Serbest Bölgedeki Firmanın Türkiye’deki Şube Veya Merkezden Alım Satım Yapması Halinde Bildirim Formları Nasıl Doldurulacaktır? 367
2.4. Özel İletişim Vergisi İle İlgili Ba ve Bs Bildirim Formlarında Bilinmesi Gerekenler 368
2.5. Noter Senedi İle Alınan Araçlarda Ba ve Bs Bildirimi 368
2.6. Kira Ödeme Ve Tahsilatlarında Ba ve Bs Bildirimleri Açısından Özel Usulsüzlük Cezalarından Korunma Yolları 368
2.7. Bildirimlerin Düzeltilmesinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 370
2.8. Geç Gelen Faturalara Ait Ba ve Bs Bildirm Formlarında Bilinmesi Gerekenler 371
2.9. Konut Yapı Kooperatiflerinde Ba ve Bs Bildirimleri 372
2.10. Yurt Dışına Yapılan Ve Orada Yararlanılan Hizmetlerde BS Açısından Vergi Cezasından Korunma Yolları 373
2.11. Hal Komisyoncularının Ba ve Bs Bildirim Formlarında Özel Usulsüzlük Cezalarından Korunma Yolları 374
2.12. Faktoring Şirketlerinin Ba ve Bs Bildirim Yükümlülüğü 375
2.13. Antrepoda Bekletilen Mallar İçin Ba ve Bs Bildirimleri 376
2.14. Özel Matraha Tabi İşlemlerde Ba ve Bs Bildirim Formları 376
2.15. Serbest Bölgede Ba ve Bs Bildirim Formları 378
2.16. Muhtelif Müşterilere Satılan Tekel Ürünlerinde Bs Bildirimi 379
2.17. Transit Ticarette Ba/Bs Bildirimi 380
2.18. Temmuz/2021 Döneminden İtibaren ELEKTRONİK OLARAK DÜZENLENEN BELGELER Form Ba ve Bs’lere DAHİL EDİLMEYECEK 381
3. AMORTİSMAN MEVZUU 382
3.1. Amortisman Ayırma Koşulları 383
3.1.1. Kullanım Süresinin Bir Yılı Aşması 383
3.1.2. Yıpranma, Aşınma veya Kıymetten Düşmeye Maruz Bulunma 384
3.1.3. Envantere Dahil Olma 384
3.1.4. Değerin Belli Bir Tutarı Aşması 388
3.2. Amortisman Uygulaması 388
3.3. Amortisman Uygulamasında Özellikli Durumlar 392
3.3.1. Özel Maliyetlerin Amortismanında Kira Süresi Kavramı 392
3.3.1.1. Uygulamaların Değerlendirilmesi 394
3.3.2. Binek Otomobillerde Kıst Amortisman 396
3.3.2.1. Binek Otomobilin Tarifi 396
3.3.2.2. Kıst Amortisman Uygulaması 396
3.3.2.2.1. Normal Amortisman Yönteminde Kıst Amortisman Uygulaması 397
3.3.3. Maddi Duran Varlıkların Satılmasında Amortisman Ve Muhasebe Uygulaması 403
3.3.4. Madenlerde Amortisman Uygulaması ve Muhasebe Kayıtları 404
3.3.5. Geçmiş Yıllarda Ayrılmayan Amortismanların Düzeltilmesi Ve Muhasebe Uygulaması 405
3.3.6. Finansal Kiralama Kapsamında Edinilen A.T.İ.K.’lerde Amortisman 406
3.3.7. Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Azalan Bakiyeler Yöntemiyle (Hızlandırılmış) Amortisman 407
3.3.8. Üzerine Bina İnşa Edilen Arsalarda Amortisman ve Muhasebe Uygulaması 407
4. ŞÜPHELİ ALACAK AYIRMANIN ŞARTLARI VE VERGİSEL BOYUTU 409
4.1. Şüpheli Hale Geldikten Sonraki Yıllarda Dava Açılan Alacakların Gider Yazılıp Yazılmayacağı 411
4.2. Yurt Dışından Olan Alacaklar İçin Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 412
4.2.1. Yurt Dışı Şüpheli Alacaklarda Özel Hukuk ve Usul Hukuk Uygulanmasındaki Esaslar 412
4.2.2. Maliye İdaresinin Görüşü 414
4.2.3. Yargı Mercilerinin Görüşü 414
4.3. Devletten Olan Alacaklara Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 415
4.4. Ortaklardan Olan Alacaklar İçin Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 417
4.5. Şirketin Ortaklardan Olan Alacaklarına Dava Yoluyla Karşılık Ayırıp Ayırmayacağı 418
4.6. Mal Alımına Yönelik Olarak Verilen Avanslar Üzerinden Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılıp Ayrılmayacağı 419
4.7. Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılmasına Etkisi 420
4.8. Gayrimenkul ve İştirak Kazancı İstisnasına İlişkin Alacakların Şüpheli Ticari Alacak Müessesesi Karşısındaki Durumu 420
4.9. Dolandırıcılık Sonucunda Tahsil İmkânı Kalmayan Alacakların Şüpheli Ticari Alacak Müessesesi Karşısındaki Durumu 423
4.10. Tahsil Edilemeyen Katma Değer Vergisi’nden Kaynaklanan Alacaklarda Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı 425
4.11. “128 Şüpheli Ticari Alacaklar” Hesabında Takip Edilen Dövizli Alacakların Değerleme İşlemine Tabi Tutulması ve Döviz Cinsinden Olan Alacaklarda Şüpheli Alacak Uygulaması 426
4.12. Alacağın Temlikinde Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 427
5. İLMÜHABER VE HİSSE SENEDİ BASTIRILMASI VE VERGİLENDİRİLMESİ 429
5.1. Geçici İlmühaber Nedir? 429
5.2. Geçici İlmühaber Bastırılmasının KDV Açısından Avantajları 429
5.3. Geçici İlmühaber Bastırılmasının Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Açısından Avantajları 430
5.4. 01.07.2012 Tarihinden Önce Çıkarılan İlmühaberler 434
5.5. 01.07.2012 Tarihinden Sonra Çıkarılan İlmühaberler 435
5.6. Hisse Senedi ya da İlmühaber Çıkartmadan Yapılan Hisse Satışlarında Vergileme 436
5.7. Hisse Satışlarında Fatura Tanzim Edilmesi ve Muhasebe Uygulaması 436
5.8. TTK ’da Anonim Şirketlerde Tescilden Önce Çıkarılan Pay Senetleri Geçersizdir 437
5.9. TTK ’da Anonim Şirketlerde Pay Senetlerinin Şekli ve Devri 437
6. ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI VE UYGULAMASI 439
6.1. TTK ‘da Yüzde 5 Temettü Dağıtımı Zorunlu Hale Geldi 439
6.2. Hangi Hallerde 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe İle 2.Tertip Kanuni Yedek Akçe Ayrılır? 440

MUHASEBECİNİN İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK REHBERİ
1. İŞ KANUNU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 446
1.1 İş Kanununun Uygulanmayacağı İş Yerleri 446
1.2. İşçi İşveren Arasındaki Geçici İş İlişkisi 447
1.3. İş Sözleşmesinin Tanımı ve Şekli 447
1.4. İş Sözleşmesi Yazılı Olarak Yapılmak Zorunda Mıdır? 447
1.5. Belirli Ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 448
1.6. Kısmi Süreli Ve Tam Süreli İş Sözleşmesi 448
1.7. Çağrı Üzerine Çalışma Kavramı 448
1.8. Deneme Süreli İş Sözleşmesi En Çok Kaç Ay Olabilir? 448
1.9. İşten Çıkarılacak İşçiye Bu Durum En Erken Ne Zaman Bildirilir? 448
1.10. Bildirim Şartlarına Uyulmamasının Sonuçları 449
1.11. İş Kanununa Göre Hangi Haller İşçinin İşten Çıkarılması İçin Geçersizdir? 449
1.12. İş Sözleşmesinin Feshinde Usul 449
1.13. İşten Çıkarılan İşçinin Yasal Hakları 450
1.14. Kanuna Aykırı Şekilde İşten Çıkarmanın Sonuçları 450
1.15. İşçinin Çalışma Koşularında Değişiklik Olması Halinde Bu Durum İşçiye Nasıl Bildirilecektir? 450
1.16. İşçi Hangi Hallerde Haklı Sebeple İşten Ayrılıp Tazminata Hak Kazanır? 451
1.17. İşveren Hangi Hallerde İşçiyi Tazminatsız İşten Çıkarma Hakkına Sahiptir? 451
1.18. İşten Çıkarılacak İşçinin Mesai Saatlerinde İş Arama Süresi 452
1.19. İşten Ayrılan İşçiye Çalışma Belgesinin Verilmesi Yasal Zorunluluk Mudur? 453
1.20. Toplu İşten Çıkarmak Mümkün Müdür? Şartları Var Mıdır? 453
1.21. Özürlü Eski Hükümlü Ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu 453
1.22. İşçiye Ücret En Geç Ne Zaman Ödenir Ve Ödeme Usulleri Ve Ücrette Zaman Aşımı Nedir? 453
1.23. İşverenin Ödeme Aczine Düşmesinde Ücretler Nasıl Ödenecektir? 454
1.24. Ücretin Zamanında Ödenmemesi Halinde İşçi Tam Mesai Çalışmaya Devam Edecek Midir? 454
1.25. Zamanında Ödenmeyen Maaşlara Faiz İşletilmesi 454
1.26. İşçiye Ücret Hesap Pusulası Verilmeli Midir? 454
1.27. İşveren İşçiye Ücret Kesme Cezası Verebilir Mi? 455
1.28. İşçiye Fazla Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır? 455
1.29. İşçiye Her Sene 31.Ocak Tarihine Kadar Fazla Çalışma İzin Yazısı İmzalatılmalı Mıdır? 456
1.30. İşçiye Fazla Mesai Onay Yazısının İmzalatılmamasının Cezası Var Mıdır? 456
1.31. Yıllık Ücretli İzin Hakkı Ve Süreleri Nedir? 456
1.32. Yıllık Ücretli İzin İşveren Tarafından Bölünebilir Mi? 456
1.33. Yıllık İzin Kullanan İşçi İzin Esnasından Başka Bir İşte Çalışabilir Mi? 457
1.34. İşçi İşten Çıktığında Kullanmadığı Yıllık İzinlerin Ücretini Alabilir Mi? 457
1.35. Yıllık Ücretli İzinde İşçiye Tüm Sigorta Kolları İçin Prim Ödemeye Devam Edilir Mi? 457
1.36. Haftalık Çalışma Süresi En Çok Kaç Saattir? 457
1.37. Telafi Çalışması Nedir? En Fazla Kaç Saat Yapılır? 457
1.38. Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği 458
1.39. Çalışma Süresinden Sayılan Haller 458
1.40. İşçilere Verilecek Ara Dinlenme Zamanı En Fazla Ne Kadardır? 458
1.41. Kaç Yaşına Kadar Olan Çocukların Çalıştırılması Yasaktır? 459
1.42. İşveren Her Bir İşçi İçin Özlük Dosyası Hazırlamak Zorunda Mıdır? 459
2. ÜCRET BORDROSU UYGULAMALARINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 460
2.1. Ücret Bordrosu Nedir? Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler 460
2.2. SGK Tehlike Sınıfı Hakkında Bilinmesi Gerekenler 460
2.3. İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası Primi Tehlike Derecesinin Bulunması 461
2.4. Normal Ücret Hesaplaması 461
2.5. Ücret Bordrosu Hesaplama Örneği 461
2.6. Fazla Mesai Ücreti Hesaplaması 463
2.7. İzinli ve Raporlu Ücret Hesaplaması 463
2.8. İşçi Aylık Hesap Pusulası 465
2.9. Yıllık Ücretli İzin Defteri 466
2.10. 4/1-a Aylık Prim ve Hizmet Belgesi 466
3. BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARDA SİGORTALILIK 468
3.1. 4/1-b Sigortalısı Sayılanlar 468
3.2. 4/b Sigortalılığın Başlangıcı ve Kuruma Bildirilmesi 468
3.3. İsteğe Bağlı Sigortalılık 470
3.4. SGK Kanununa Göre Sigortalı Sayılmayanlar 473
3.5. Bağımsız Çalışanlar Açısından Prime Esas Kazançlar 473
3.6. Prim Oranları 474
3.7. Primlerin Ödenmesi 475
3.8. Sigortalılığın Sona Ermesi ve Bildirimi 475
4. E-SİGORTA UYGULAMASI 477
4.1. 4/1-a İş Yeri Bildirgesi 477
4.2. İş Yerinin Tescili 479
4.3. İş Yeri Bildirgesiyle Birlikte Verilecek Belgeler 479
4.4. İdari Para Cezaları 480
4.5. 1-a Sigortalının Bildirimi 480
4.6. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 481
4.7. Sigortalı Bildirim Belgesi 483
4.8. Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 484
4.9. İdari Para Cezaları 485

MUHASEBECİNİN BEYANNAME REHBERİ
MUHASEBECİNİN KDV BEYANNAME REHBERİ
1. KDV BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DOLDURULMASI 487
1.1. KDV Beyannamesinin Genel Bilgiler Kısmının Doldurulması 487
1.2. KDV Beyannamesinin Tevkifat Uygulanmayan İşlemleri İçin Matrah Ve Vergi Bildirimi Kısmının Doldurulması 487
1.3. KDV Beyannamesinin Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler Kısmının Doldurulması 488
1.4. KDV Beyannamesinin Diğer İşlemler Kısmının Doldurulması 488
1.5. KDV Beyannamesinin İndirimler Kısmının Doldurulması 489
1.6. KDV Beyannamesinin Sonuç Hesapları Kısmının Doldurulması 490
1.7. KDV Beyannamesinin Diğer Bilgiler Kısmının Doldurulması 491
1.8. KDV Beyannamesinin Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler Kısmının Doldurulması 491
1.9. KDV Beyannamesinin Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler Kısmının Doldurulması 492
1.10. KDV Beyannamesinin Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Kısmının Doldurulması 492
1.11 KDV Beyannamesinin İhraç Kayıtlı İşlemler Kısmının Doldurulması 493
1.12. KDV Beyannamesinin Beyannameyi Düzenleyen SM Veya SMMM Kısmının Doldurulması 493
1.13. 3065 Sayılı KDV Kanunu Md. 39’a Göre Vergilendirme Dönemi 494
1.14. KDV Beyannamesi Verme Süresi 494
2. KDV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI (SÖZEL ANLATIM İLE) 495
2.1. Diğer İşlemler 495
2.1.1. Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Teslimler (43 G.T.) 495
2.1.2. Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Yapılan Teslimler 496
2.1.3. Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin Hesaplanan KDV 496
2.2. Matrah Toplamı ve Hesaplanan KDV 496
2.3. İlave Edilecek KDV 496
2.4. İndirimler 496
2.4.1. Önceki Dönemden Devreden İndirilecek KDV 497
2.4.2. Bu Döneme Ait İndirilecek KDV 497
2.4.3. Satıştan İade Edilen, İşlemi Gerçekleşmeyen veya İşleminden Vazgeçilen Mal veya Hizmetler Nedeniyle İndirilmesi Gereken KDV 497
2.4.4.Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Bu Dönemde Ödenen KDV 497
2.4.5. İstisna Şartları Bu Dönemde Oluşan Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Yapılan Teslim Bedelleri 497
2.4.6. Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Tutarlarının Oranlara Göre Dağılımı 497
2.5. İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Bildirim 497
2.6. Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler 498
2.7. Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler 499
2.8. Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler 501
2.9. Sonuç Hesapları 502
2.10. Diğer Bilgiler 502
2.11. Düzenleme Bilgileri 504
3. DEVREDEN KDV VARSA KDV DÜZELTME BEYANNAMESİNDE YENİ UYGULAMA 504
4. 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DOLDURULMASI 504
4.1. 2 Nolu KDV Beyannamesinde Alıcıların Beyanı 504
4.2. Alıcının Tevkifat Yapmaması, Eksik Beyan Etmesi Halinde Yapılacak İşlemler 505
4.3. Sorumlu Sıfatıyla Ödenen Katma Değer Vergisinin İndirimi 506
4.4. 2 Nolu KDV Beyannamesinin Genel Bilgiler Kısmının Doldurulması 506
4.5. 2 Nolu KDV Beyannamesinin Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bilgiler Kısmının Doldurulması 507
4.6. Tablo III- KDV Kesintisi Yapılan Mükelleflere Ait Bildirim 507
4.7. 2 Nolu KDV Beyannamesini Gerektiren Yurt Dışı İşlemlerden Google-Facebook Hizmet Alımları 508
4.8. Vergiyi Doğuran Olaya Ait Takvim Yılı Aşıldıktan Sonra Tespit Edilen Eksik Sorumlu Sıfatıyla KDV Beyanına İlişkin Pişmanlıkla Beyanname Verilmesi 510
5. TRANSİT TİCARET VARSA BU DURUM KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK MİDİR? 512
6. METAL PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KAĞİT, CAM HURDA VE ATIKLARIN TESLİMİNDE BEYANNAMEDE SIKINTILAR YAŞAMAYA SON ! 513
7. SERBEST BÖLGELERDE SON YILLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 514
A- İHRACAT İSTİSNASI 514
1- İhracat Konusu Mal Yurt Dışındaki Bir Müşteriye Yapılmalıdır 514
2- Teslim Serbest Bölgelere Yapılmalıdır 514
B- SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN FASON HİZMETLER 515
1- Fason Hizmetin Tanımı 515
2- İstisnanın Kapsamı 515
3- İade 516
C- KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER 516
D- SERBEST BÖLGELERDE İFA EDİLEN HİZMETLER 516
1- Serbest Bölgede Yapılan İnşaat İşleri 517
2- Serbest Bölgedeki Firmalara Verilen Mali Müşavirlik Hizmetleri 518
3- Plakalı Araçların Serbest Bölgede Kullanılması 519
4- Bilgisayar Yazılım Programlarının Serbest Bölgedeki Firmalara Satışı İle Bu Programlarla İlgili Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetlerde KDV 519
5- Serbest Bölgelerde Verilen Kurye Hizmetinde KDV İstisnası 520
6- Serbest Bölgelere Verilen Teknik Destek Hizmetlerinde İstisna 520
7- Firmanın Serbest Bölgede Bulunan Şubesi Tarafından Yurt Dışına Verilen Ar-Ge Mühendislik Hizmetleri 520
8- Serbest Bölgedeki Firmalara Verilen Gümrük Müşavirliği Hizmeti 521
9- Serbest Bölgeye Yapılan Hizmet İhracı 521
10- İcra Müdürlükleri Tarafından Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Firmalara Yapılan Gayrimenkul Teslimlerinin KDV Karşısındaki Durumu 522
11- Serbest Bölgedeki Firmanın Aktifinde Kayıtlı Otomobilin Satışı 522
12- Serbest Bölgede Bulunan Şirketin Yurtdışındaki Grup Firmasından Alınan Krediye Ait Faizin KDV Tevkifatı 523
13- Serbest Bölgeden Yapılacak İhracat İçin Yüklenilen Verginin İndirimi 523
8. GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN YANLIŞ 524
9. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDEKİ KDV UYGULAMASI VE BEYANNAMEYE ETKİSİ 524
9.1. TGB’lerindeki KDV İstisnasının Boyutu ve Kapsamı 525
9.2. Teknokentlerde Verilen Ancak KDV Beyannamesinde Kısmi İstisnalarda Gösterilecek veya Gösterilmeyecek Hizmet ve Teslimler 527
10. ÖZEL OKULLAR TARAFINDAN BEDELSİZ VERİLEN HİZMETLERDE KDV BEYANNAMESİ SORUNSALI 527
11. KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN ÜYELERİNE YAPTIKLARI KONUT TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI MUAMMASI VE BEYANNAMEDE GÖSTERİŞ ŞEKLİ 529
11.1. Kooperatifin 03.07.2009 Tarihine Kadar Bina İnşaat Ruhsatı Almamış Olması Hali 529
11.2. Kooperatifin 03.07.2009 Tarihinden Önce Bina İnşaat Ruhsatı Almış Olması Hali 530
12. YURT DIŞINDAN ALINAN HİZMETLERİ KDV BEYANNAMESİNDE NASIL GÖSTERECEĞİZ? 530
13. İŞÇİLERE YAPILAN ERZAK YARDIMLARI KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK MİDİR? 531
14. KONUT TESLİMLERİNDE ÖZELLİKLİ HUSUSLARDA KDV BEYANNAMESİNE KONU EDİLECEK KONULAR 533
14.1- Konutların Kaba İnşaat Halinde İken Satılması 533
14.2- Eşyalı ve Havuzlu Konut Satışında KDV Oranı 533
14.3- Apart Otelin Konut Olarak Satılması Halinde KDV Oran 533
14.4- Tapu Sicilindeki Kayıt ile Fiili Durumu Farklı Olan Taşınmaz Satışında KDV Oranı 533
14.5- Tapuda Konut Olarak Gözüken Ancak İşyeri Olarak Kullanılan Gayrimenkulün Devrinde Oran 534
14.6- Prefabrik Ev Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı 534
14.7- Arsa, İşyeri ve Meskenin Birlikte satışında KDV Oranı 534
14.8- Ticari Amaçlı Konut ve İşyeri Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı 535
14.9- Arsaların Tevhidi Sonucunda Üretilen Konutların Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı 535
14.10- Konut Tesliminde Uygulanacak GÜNCEL YENİ KDV Oranı 536
 

MUHASEBECİNİN GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME REHBERİ
1. MUHASEBECİNİN GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME REHBERİ 538
1.1. Kurum Geçici Vergisi Nedir? 538
1.2. Kimler Geçici Vergi Ödemezler? 538
1.3. Geçici Vergiye Esas Kazanç Nasıl Tespit Edilir? 538
1.4. Geçici Vergi Nasıl Hesaplanacaktır? 539
1.5. Geçici Verginin Eksik Beyan Edilmesi Hali 539
1.6. Tahakkuk Etmiş Ancak Ödenmeyen Geçici Vergilerde Ne Yapılır? 539
1.7. Geçici Verinin Beyan Ve Ödeme Zamanları 540
1.8. İşe Başlama, İşi Bırakma Ve Hesap Döneminin Değişmesi Halinde Geçici Vergi Uygulaması Nasıl Olacaktır? 540
1.9. Kurum Geçici Vergisinde Hangi İndirim Ve İstisnalardan Yararlanılacaktır? 541
1.10. Geçici Vergi İle İlgili Muhasebe Süreci 541
1.11. Geçici Vergi Dönemlerinde Geçici Mizan Kavramı 543
1.12. Geçici Vergi Döneminde Muhasebe Kayıt Zamanı 544
2. GEÇİCİ VERGİYE TABİ KAZANCIN TESPİTİ 545
2.1. Genel Olarak: 545
2.2. Geçici Vergiye İlişkin Değerleme Hükümleri 545
3. GEÇİCİ VERGİYLE İLGİLİ ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLAR 549
3.1. İndirim ve İstisnalar 549
3.2. Teşvik Belgeli Yatırımlarda İndirim 549
3.2.1 2017 / 2022 Yılına Yönelik Yatırım Harcamaları 551
3.3. Yenileme Fonu 552
3.4. Bağış, Yardım ve Sigorta Primleri 552
3.5. Dar Mükellefiyete Tabi Olanların Ulaştırma İşlerinde Matrah 552
3.6. Yeni İşe Başlayan Mükellefler 553
3.7. İşi Bırakan veya Tasfiyeye Giren Mükellefler 553
3.8. Re’sen veya İkmalen Tarhiyat ve Ceza Uygulaması 554
3.9. Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu 554
3.10. İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması 554
3.11. Komple Yeni Yatırım / Tevsi Yatırım Kavramı 554
3.12. Tevsi Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması 555
3.13. Yatırım Döneminde Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması 558
4. GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUBU 560
 

MUHASEBECİNİN MUHTASAR BEYANNAME REHBERİ
1. MUHASEBECİNİN MUHTASAR BEYANNAME REHBERİ 562
1.1. Muhtasar Beyannamesi Nedir? 562
1.2. Muhtasar Beyannamede Beyan Dönemi 562
1.3. Vergi Tevkifatı Kavramı (Stopaj) 563
1.4. Vergi Tevkifatını Kimler Yapacaktır? 564
1.5. Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) Nedir? 564
1.6. Vergi Kimlik Numarası İle İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesi Ne Demektir? 564
1.7. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesin (MPHB) Verilmesinde ve İçeriğinin Doğruluğunda Yetki Belgesi Almış Muhasebecinin Sorumluluğu Var Mıdır? 565
1.8. Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesinde Hangi Bildirimler Yapılacak? 565
1.9. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinden Hangi Bakanlıklar Sorumludur? 565
1.10. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin (MPHB) Verilme Süresi Ne Zamandır? 565
1.11. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde (MPHB) Beyan Edilecek Unsurlar Nelerdir? 565
1.12. 10 Kişiden Az Çalışanın Olduğu Şirketlerde Beyan Nasıl Ve Hangi Sürede Yapılacak? 566
1.13. Üçer Aylık Muhtasar Veren İşletmeler İşçi Çalıştırmaları Halinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Yine Üçer Aylık Mı Beyan Edecek? 566
1.14. Üçer Aylık Muhtasar Beyannamesi Veren İşletmeler İşçi Çalıştırmamaları Halinde Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesini Yine Üçer Aylık Olarak Mı Beyan Edecekler? 566
1.15. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) Hangi Vergi Dairesine Beyan Edilecek? 567
1.16. Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesini (MPHB) Elektronik Ortamda Kimler Hangi Şifreyle Göndereceklerdir? 567
1.17. Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesini (MPHB) Göndermeye Aracılık Yetkisi Verilen Kişilere Şifre İşlemleri Nasıl Verilecektir? 568
1.18. Vergi Veya Primin Tahakkukunu Engelleyen Hata Durumunda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) Nasıl Düzeltilecektir? 568
1.19. Beyannamenin Onaylanmasıyla Birlikte Kaç Adet Tahakkuk Fişi Düzenlenecektir? 569
1.20. Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinde (MPHB) Ceza Uygulaması Var Mıdır? 569
1.21. Üçer Aylık Dönemler Halinde Muhtasar Beyanname Verilmesine İlişkin Önceden Bildirim Şartı 570
1.22. Üçer Aylık Dönemler Halinde Muhtasar Beyanname Veren Mükellefin Dönem İçinde Şartları Kaybetmesi Durumunda 571
1.23. Huzur Hakkı Ücret Ödemeleri Alan Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Üçer Aylık Muhtasar Verilmesindeki Durumu 572
1.24. Yanında İşçi Çalıştırmayanların Tevkifata Tabi Diğer Ödemeler Nedeniyle Muhtasar Beyanname Verme Durumu 572
1.25. Birden Fazla Bulunan Şubelerinin Her Birinde On Kişiden Az Hizmet Erbabı Çalıştırılmasının Üçer Aylık Muhtasar Verilmesine Etkisi 573
1.26. Üçer Aylık Muhtasar Beyanname Verenlerin Bu Beyannamelerini Dönem Geçtikten Sonra Vermeleri Durumunda 573
2. MÜKELLEF OLMAYAN KİŞİDEN ALINAN İKİNCİ EL BİNEK/TİCARİ OTOMOBİL İÇİN MUHTASAR BEYANNAMEDE STOPAJ YAPACAK MIYIM? 573
3. ŞİRKETE TEMİZLİĞE GELEN KADINA YAPILAN ÖDEME MUHTASARA KONU EDİLECEK MİDİR? 575
4. GOOGLE, FACEBOOK VB. FATURALAR MUHTASAR BEYANNAMEYE KONU EDİLECEK MİDİR? 576
5. KİRAYI ÖDEYEMİYORUZ. BUNA RAĞMEN STOPAJ KESİNTİSİ YAPIP MUHTASARDA BEYAN EDECEK MİYİM? 577
6. ŞİRKETİMİZ YÜK BİNDİRME İNDİRME SIRASINDA HAMMALİYE ÖDEMESİ YAPMAKTADIR. BU ÖDEME MUHTASARA KONU EDİLECEK MİDİR? 577
7. PERSONELİMİZİN ARACINI KİRALADIK. YAPTIĞIMIZ KİRA ÖDEMESİNDEN STOPAJ YAPIP MUHTASARDA BEYAN EDECEK MİYİZ? 578
8. AYNI İLDE AÇILACAK ŞUBEYE AİT MUHTASAR BEYANNAMELERİNİN ŞİRKET MERKEZİNİN BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİNE VERİLEBİLİR Mİ? 580
9. AYRI İLLERDE BULUNAN HER ŞUBE İÇİN AYRI MUHTASAR BEYANNAME VERİLMESİ YERİNE TEK BİR MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLENEREK VERİLEBİLİR Mİ? 580
10. BİRDEN FAZLA ŞUBESİ BULUNAN İŞYERLERİNİN HER BİR ŞUBESİNDE ON KİŞİDEN AZ HİZMET ERBABI ÇALIŞTIRILMASINDA MUHTASAR BEYANNAME HER ŞUBENİN BULUNDUĞU YER VERGİ DAİRESİNE VERİLEBİLİR Mİ? 581
11. BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİ OLAN BANKALARIN ŞUBELERİNDE YAPTIKLARI TEVKİFATLARA İLİŞKİN MUHTASAR BEYANNAME HANGİ VERGİ DAİRESİNE VERİLECEKTİR? 581
12. TEK MERKEZDEN MUHTASAR BEYANNAME VEREN BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR? 582
13. ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE MUHTASAR BEYANNAME VEREN MÜKELLEFİN DÖNEM İÇİNDE ŞARTLARI KAYBETMELERİ DURUMUNDA MUHTASAR BEYANNAMELERİNİ NE ZAMAN VERECEKLERDİR? 582
14. ÜÇER AYLIK MUHTASAR BEYANNAME VERENLERİN BU BEYANNAMELERİNİ DÖNEM GEÇTİKTEN SONRA VERMELERİ DURUMUNDA CEZAİ İŞLEM YAPILACAKMIDIR? 583
15. YANINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRMAYANLARIN TEVKİFATA TABİ DİĞER ÖDEMELER NEDENİYLE MUHTASAR BEYANNAMEYİ NE ZAMAN VERECEKLER? 584
16. ŞİRKET ORTAKLARINA YAPILAN HUZUR HAKKI ÖDEMELERİ NEDENİYLE MUHTASAR BEYANNAMENİN AYLIK VEYA ÜÇER AYLIK VERİLMESİ AÇISINDAN HİZMET ERBA SAYISINDA DİKKATE ALINACAKMIDIR? 585
 

MUHASEBECİNİN KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ
1. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ 587
1.1. Tablo-1: Kurumun Kimlik Ve Adres Bilgileri Kısmının Doldurulması 587
1.2.Tablo-2: Dar Mükellef Temsilcinin Kimlik Ve Adres Bilgileri 588
1.3.Tablo-3: Kuruma Bağlı İş Yerlerinin Türü Ve Sayısı 588
1.4.Tablo-4: Geçmiş Yıl Zararları 588
1.5.Tablo-5: Kazanç Ve Matrah Bildirimi Kısmının Doldurulması 588
1.6.Tablo-6: Vergi Bildirimi Kısmının Doldurulması 590
1.7. Kurum Ortaklarına Ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim 591
2. TRANSFER FİYATLANDIRMASI FORMUNUN DOLDURULMASI 591
 

MUHASEBECİNİN GELİR VERGİSİ REHBERİ
1. MUHASEBECİNİN GELİR VERGİSİ REHBERİ 595
1.1. Gelir Vergisinin Konusu 595
1.2. Gelir Vergisinin Esasları Nelerdir 595
1.3. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Mükellef Kavramı 596
1.4. Gelir Vergisi Yönünden Şahıs Şirketleri 596
1.5. Yıllık Gelir Vergisinin Beyan Şekli Ve Zamanı 597
1.6. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki 598
1.7. Yıllık Gelir Vergisine Konu Ticari Kazancı Tespitinde İndirilecek Giderler 605
1.8. Gelir Vergisi Beyannamesine Konu Ticari Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler 606
1.9. Gelir Vergisi Beyannamesinde Ticari Kazancın Tespitinde Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek Ve İndirilemeyecek Giderler 607
1.10. Gelir Vergisi Beyannamesine Konu Zirai İşletme Hesabı Esasında Giderler 607
1.11. Gelir Vergisi Beyannamesine Konu Zirai Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler 608
1.12. Gelir Vergisi Beyannamesine Konu Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirilecek Giderler 609
1.13. Gerçek Gider Yönteminde Kira Gelirinden İndirilecek Giderler 610
1.14. Götürü Gider Yönteminde Kira Gelirinden İndirilecek Giderler 612
 

MUHASEBECİNİN VERGİ CEZA REHBERİ
VERGİ İNCELEMESİ SONUCU KESİLEN MATRAH FARKI VE CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 616
1. VERGİ İNCELEMESİ SONUCU KESİLEN MATRAH FARKI VE CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 616
1.1. Vergi İncelemeleri Sonucu Kesilebilecek Cezalar 616
1.2. Vergi Cezalarının Muhasebeleştirilmesi 617
2. DAVA AÇMA SÜRELERİ 621
 

MUHASEBECİNİN SERBEST MESLEK KAZANÇ REHBERİ
1. SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE HASILATTAN İNDİRİLECEK GİDERLER 623
2. SERBEST MESLEK ERBABININ TUTACAĞI DEFTERLER 624
3. SERBEST MESLEK ERBABININ KULLANACAĞI BELGELER 625
4. İŞYERİ KİRA ÖDEMELERİNİN BELGELENDİRİLMESİ 626
5. SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA İSTİSNALAR 627
6. SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GEÇİCİ VERGİ 627
7. SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ BEYANI VE BEYANNAME ÜZERİNDE YAPILACAK İNDİRİMLER 628
7.1. Özel Sağlık Sigortalarına Ödenen Primler 628
7.2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları 630
7.3. Engellilik İndirimi 631
7.4. Bağış ve Yardımlar 631
7.4.1. Sınırlı İndirilecekler 631
7.4.2. Sınırsız İndirilecekler 631
7.5. Doğal Afetler İle İlgili Ayni ve Nakdi Bağışlar 632
7.6. Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Makbuz 632
7.7. Türkiye’den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler 632
7.8. Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlardan Bazılarına Aşağıda Yer Verilmiştir 632
8. ZARAR MAHSUBU 633

MUHASEBECİNİN DIŞ TİCARET REHBERİ
1. DIŞ TİCARETTE ŞİRKETLERİN ÖDEME SEÇENEKLERİ 635
1.1. Peşin Ödeme 635
1.1.1. Peşin Ödemede Taraflar 635
1.1.2. Doğabilecek Riskler 635
1.1.3. Ödeme Yapılacak Banka 636
1.1.4. Döviz Alım Belgesi 636
1.1.5. Ödemenin Kullanım Süreleri 636
1.1.5.1. Gemi İnşasında 636
1.1.5.2. Diğer İhraçlarda 636
1.1.6. Malın Gönderilmesi 637
1.1.6.1. İhracatta Mal Gönderilirken Gümrük Çıkış İşlemleri 637
a. Menşe Şehadetnamesi (Certefical Of Origin) 637
b. Dolaşım Belgesi (Movement Certificate) 638
c. İhracat Bilgi Belgesi/Kota Belgesi (Export Information Dokument-EID) 638
d. Konsolosluk Faturası (Consular Invoice) 638
e. Tasdikli Fatura (Legalized Invoice) 638
f. Sevk belgesi (Konşimento - Bill of Lading) 638
g. Sigorta Belgesi 639
h. Navlun Faturası: 639
1.1.7. Hesabın Kapatılması 639
1.1.7.1. Fiili İhraç Halinde 639
1.1.7.2. Tasfiye Suretiyle İade 640
1.1.7.3. Peşin Bedelin İadesi 640
2. MAL VE VESAİK MUKABİLİ ÖDEME 641
2.1. Vesaik Mukabili (Belge Karşılğı) Ödeme 641
2.1.1. Taraflar 641
2.1.2. Doğabilecek Riskler 641
2.1.3. Ödeme Yapılacak Belgeler 642
2.1.4. Tahsilat İşlemleri 642
2.1.5. Satış Sözleşmesi 642
2.1.6. Malların Gönderilmesi 643
2.1.7. Bedelin Tahsili 643
2.1.8. Malların Gümrükten Çekilmesi 643
2.2. Mal Mukabili Ödeme 643
2.2.1. Taraflar 644
2.2.2. Satış Sözleşmesi 644
2.2.3. Malların Gönderilmesi 644
2.2.4. Bankaya Ödeme 644
2.2.5. Hesabın Kapatılması 644
3. AKREDİTİFLİ VE KREDİLİ ÖDEME 645
3.1. Akreditifli Ödeme 645
3.1.1. Sözleşme 645
3.1.2. İhracat Dosyası 645
3.1.3. Akreditif Belgeleri 646
3.1.4. Akreditif Açma 646
3.1.5. Akreditif İşlemleri Ve Malların Teslimi 648
3.1.6. Bedelin Ödenmesi 649
3.2. Kredili Ödeme 650
3.2.1. Aval Ve Kabul Kredisi 650

MUHASEBECİNİN KDV İADE REHBERİ
1. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL - TERKİN UYGULAMASI 657
1.1. İhracatçıya Mal Teslim Eden İmalatçıya İade Edilecek KDV’de Bilinmesi Gerekenler 657
1.2. Tecil Ve Terkin Uygulamasından Yararlanacak Teslimler 658
1.3. Tecil ve Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar 659
1.4. İhraç Kaydıyla Teslimlere Yönelik Özellikli Uygulamalar 659
1.5. İhraç Kayıtlı Mallarda Nihai Mal Uygulaması 661
1.6. İhraç Edilecek Malın Eklenti ve Ambalaj Malzemelerinin Durumu 661
1.7. Tecil Edilecek Verginin Hesaplanması 662
1.8. İhraç Kayıtlı Teslimlerde Terkin Uygulaması 663
a-Terkin İçin Gerekli Belgeler 663
b-İhracat İçin Ek Süre Verilmesi 664
c- İhracatın Gerçekleşmemesi Hali 665
d-İmalatçı Lehine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik 666
e-İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik 667
1.9. İhraç Kaydıyla Teslım Edılerek İhraç Edılen Malların Gerı Gelmesı 667
1.10. İhraç Kaydıyla Teslimin Beyanı 668
1.11. İhraç Kayıtlı Teslımlerde İade Talebınde Aranılan Belgeler 671
1.12. İhraç Kaydıyla Teslimlerde İade Uygulaması 671
a- Mahsuben İade Uygulaması 671
b- Nakden İade Uygulaması 671
2. TEVKİFATTAN KAYNAKLANAN KDV İADELERİ 672
2.1. Tevkifata Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İadelerine Yüklenilen KDV Listesinin Etkisi 672
2.2. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Alıcı ve Satıcı Beyanı 673
2.3. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Genel Gider ve ATİK’lerin Durumu 673
2.4. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Hazırlanması Gereken Belgeler 673
2.5. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Mahsuben İade Uygulanması 674
2.6. Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi 675
2.7. Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi 676
3. İHRACATTAN KAYNAKLANAN KDV İADELERİ 676
3.1. Son Düzenlemeler Işığında İhracattan Kaynaklanan İade Talebinde Aranacak Belgeler 676
3.2. İhracattan Kaynaklanan KDV İadesinde Mahsuben Ve Nakden İade Talebi 677
a- Mahsuben İade 677
b- Nakden İade 677
3.3. İhracattan Kaynaklanan KDV İadesinde Bilinmesi Gereken Püf Noktalar 677
3.4. İhracattan KDV İadesi Nasıl Hesaplanır 679
3.5. İhracat Yapan İmalatçıların KDV İade Prosedüründe Kolaylık 679
4. İNDİRİMLİ ORANLI KDV İADESİ 682
4.1. İndirimli Orandan KDV İadesinin Mantığı Nedir? 682
4.2. Yılı İçinde Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarlarının Hesaplanması 682
4.3. İzleyen Yıl İçerisinde Nakden/Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarlarının Hesaplanması 684
4.4. Yüklenilen KDV Hesabının Nasıl Yapılacağı 685
a- Stoklarda Yer Alan Mallar 686
b- Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 686
c- Sonradan Düzenlenen veya Temin Edilen Belgeler 686
4.5. Yılı İçinde Mahsup Taleplerinin Yerine Getirilmesi 686
4.6. Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi 688
a- Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar 690
b- İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Amaçlı Teslimlerinde Mahsuben İade 692
c- Mahsup İşlemi 693
4.7. İndirimli Orana Tabi İşlemleriyle Birlikte Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemleri Bulunan Mükellefler 693
4.8. İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimi 694
4.9. Fason Tekstil Ve Konfeksiyon İşlerinde İade Uygulaması 696
4.10. İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi 696

MUHASEBECİNİN DÖNEM SONU REHBERİ
1. DÖNEM SONU UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 699
1.1. Kasa Hesabının Dönem Sonu İşlemleri 699
1.1.1. Kasa Noksanlığı Halinde Dönem Sonunda Yapılacak İşlemler 699
1.1.2. Kasa Fazlalığı Halinde Dönem Sonunda Yapılacak İşlemler 700
1.1.3. Kasa Hesabının Yıl Sonu Yüksek Bakiye Vermesi Karşısında Kasaya Adat Hesaplamasının Yapılması 701
1.2. 101 Alınan Çekler Hesabının Dönem Sonu İşlemleri 704
1.2.1. Vadesi Takip Eden Yıla Sarkan Çeklerin Dönem Sonu İşlemleri 704
1.3. 102 Bankalar Hesabının Dönem Sonu İşlemleri 705
1.3.1. Vadeli Mevduat Hesaplarının Dönem Sonu İşlemleri 705
1.3.2. Dövizli Bankalar Hesabının Dönem Sonu Değerleme İşlemi 705
1.3.3. Kıst Faiz Gelirine İsabet Eden Stopajların Dönem Sonu Uygulaması 706
1.4. Menkul Kıymetler Hesabının Dönem Sonu İşlemleri 706
1.5. 120 Alıcılar Hesabının Dönem Sonu İşlemleri 708
1.5.1. Yurt İçi Alıcılar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Karı Oluşması 708
1.5.2. Yurt Dışı Alıcılar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Karı Oluşması 709
1.5.3. Yurt İçi Alıcılar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Zararı Oluşması 710
1.5.4. Alıcılar Hesabında Alacak Bakiyesi Veren Alıcıların Olması Durumunda Dönem Sonu Uygulaması 711
1.5.5. Alıcılar Hesabında Şüpheli Hale Gelen Alıcılar Olması Durumunda Dönem Sonu Uygulaması 712
1.6. Alacak Senetleri Hesabında Dönem Sonu İşlemleri 713
1.6.1. Alacak Senetleri İçin Reeskont Hesaplanması 714
1.7. 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabının Dönem Sonu İşlemleri 715
1.8. Stoklar Hesabının Dönem Sonu İşlemleri 717
1.8.1. İlk Madde Ve Malzemenin Dönem Sonu Üretime Gönderilmesi 717
1.8.2. Satılan Ticari Mal Maliyetinin Tespiti 719
1.8.3. Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım Maliyetleri Hesabının Dönem Sonu İşlemleri 720
1.8.4. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Dönem Sonlarında Müşterek Giderlerin Dağıtılması 723
1.8.5. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Dönem Sonlaında Amortismanların Dağıtılması 723
1.9. Gelir Tahakkukları Hesabının Dönem Sonu İşlemleri 724
1.10. Maddi Duran Varlık Hesaplarının Dönem Sonu İşlemleri 728
1.10.1. Maddi Duran Varlıklarla İlgili Kredi Faizi Ve Kur Farklarının Dönem Sonu İşlemleri 728
1.11. Banka Kredileri Hesabının Dönem Sonu İşlemleri 731
1.11.1. Vadesi Ertesi Yıla Sarkan Kredilerin Dönem Sonu Faiz Değerlemesi 731
2. DÖNEM SONU KAPANIŞ KAYITLARI 732
3. FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI 736
3.1. FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI HESAPLAMA TABLOSU 739
3.2. FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI ÖRNEK UYGULAMA 740


TOPLAM 743 SAYFA