YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
STOKLARIMIZ TÜKENDİ!

EN SON DÜZENLEMELERE UYUMLU!
Kitabı sadece sitemizden temin edebilirsiniz. Sınırlı Stok, 2018 OCAK Ayı Özel Baskı!


 
Muhasebecinin El Kitabı


 


 

-2018
MUHASEBECİNİN
EL KİTABI ÇIKTI
 
 

 

Nurten ÖRNEK
E.Öğretim Görevlisi


SİTEMİZE ÖZEL KISA BİR SÜRE İÇİN
Kitabın Kargo Dahil İndirimli Satış Fiyatı: 85 TL

 
 Muhasebecinin El Kitabı Tanıtım 1

 

İlk sipariş veren 30 kişi açıklandı, listeden adınızı kontrol etmek için tıklayın.

TEORİK ANLATIMIN OLMADIĞI, PRATİK ÇÖZÜM YOLLARININ OLDUĞU TEK KİTAP!

1- 2018 Yılında Hayatımıza Yeni Girecek Birçok Kavramın Ele Alındığı Tek Kitap.
2- Defter Beyan sisteminden, E-İrsaliye, E-Müstahsil makbuzuna kadar tüm yenilikler.
3- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle İlgili Tüm Soruların Cevapları.
4- A’dan Z’ye Şirket Kuruluş İşlemleri, Genel Kurul İşlemleri.
5- E-İmza, E-Fatura, E-Defter Uygulamalarında Aklınıza Gelecek Her Şey.
6- Sermaye Artırımı, Sermaye Azaltımı Ve Tasfiye İşlemlerinde En Pratik Anlatım Şekli.
7- Tür Değiştirme, Şirket Birleşmeleri Hiç Bu Kadar Kolay Anlatılmadı.
8- Gelir Vergisi Beyannamesi İle İlgili En Çok Bilinmesi Gerekenler.
9- Fatura İle İlgili Karşılaşılabilecek Tüm Özellikli Konular ve En Pratik Çözümleri.
10- Personel ve İnsan Kaynaklarında Çalışanlar. Asgari Bilmeniz Gerekenlerin Hepsi Bu Kitapda.
11- KDV Beyannamesinin Aşama Aşama Doldurulması Ve Püf Noktalar.
12- Geçici Vergi İle İlgili Özellik Gösteren Durumlar.
13- Muhtasar Beyanname İle İlgili Tüm Özellikli Konular ve Aşama Aşama Doldurulması.
14- Vergi İncelemesi İle İlgili Muhasebecinin Asgari Bilmesi Gerekenler.
15- İthalat, İhracat ve Dış Ticaret Hakkında Bilmeniz Gereken Tüm Konular.
16- KDV İadesinden Korkmayın. En Kolay ve Pratik Anlatım Bu Kitapta.
17- Dönemsonu İşlemlerinde Herkesin Bilmesi Gereken En Pratik Anlatımlar ve Çözümler.
18- Sadece 12 Adımda Yıl Sonu Kapanış Kayıtlarını Hatasız Yapın.BASKI TARİHİ: OCAK 2018
SAYFA SAYISI:
 744
KİTAP PİYASADA BULUNMAMAKTADIR.

TEORİK ANLATIMIN OLMADIĞI, PRATİK ÇÖZÜM YOLLARININ OLDUĞU TEK KİTAP!

 

 MUHASEBECİNİN EL KİTABI
İÇİNDEKİLERŞİRKETLER VE TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ
 

ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ
1. LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ 39
1.1. Limited Şirket Kuruluş Dilekçesi 39
ÖRNEK DİLEKÇE 39
1.2. Kuruluş Bildirim Formu 40
ÖRNEK KURULUŞ BİLDİRİM FORMU 40
1.3. Yabancı Ortaklıklarda Yapılacak İşlemler 42
1.4. Noter Tasdikli Limited Şirket Sözleşmesi 42
ÖRNEK LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ 42
1.5. Müdürlerin İmza Beyannameleri 44
1.6. Kurucular Beyanı 44
ÖRNEK KURUCULAR BEYANI 44
1.7. Ortak Olmayan Müdürler İçin Görevi Kabul ettiğine Dair Noter Onaylı Belge 45
1.8. Tüzel Kişinin Müdürliğe Seçilmesinde Hazırlanacak Belge 46
1.9. Müdürün Ortaklar Dışından Atanan Yabancı Uyruklu Kişi Olması 46
1.10. Sermayenin On Binde Dördünün Rekabet Kurumuna Yatırılması 46
1.11. Banka Mektubu 46
1.12. Oda Kayıt Beyannamesi 47
ÖRNEK ODA KAYIT BEYANNAMESİ 47
1.13. Limited Şirket Kuruluşunda Ayni Sermaye Varsa 48
1.14. Limited Şirket Kuruluşunda Reşit Olmayan Ortak Varsa 49
1.15. Kurulan Limited Şirket Gümrük Müşavir Şirketiyse 49
1.16. Limited Şirketin Kurucuları Arasında Belediyeler ile Mahalli İdareler Varsa 49
1.17. LİMİTED ŞİRKET UNVANIYLA İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 49
2. ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ 50
2.1. Anonim Şirketin Kuruluşu İçin Asgari Sermaye Tutarı 50
2.2. Anonim Şirketlerin Genel Özellikleri 50
2.3. Anonim Şirketin Kuruluşu İçin Gerekli İşlemler Ve Belgeler 51
2.3.1. Şirket Esas Sözleşmesi 51
2.3.2. Kurucular Beyanı 52
2.3.3. Değerleme Raporları 53
2.4. Anonim Şirket Kuruluşu Sözleşme Örneği 53
2.5. Anonim Şirket Kuruluşunun Muhasebeleştirilmesi 58
2.6. Tek Kişilik Anonim Şirket Uygulaması 62
2.7. Çok Ortaklı Anonim Şirketlerin Tek Ortaklı Yapıya Dönüşmesinde İzlenecek Aşamalar 63
2.8. Üç Üyeli Yönetim Kurulunun Tek Üyeli Yönetim Kuruluna Dönüşmesinde Aşamalar 63
3. ŞAHIS ŞİRKETİ KURULUŞ İŞLEMLERİ 64
3.1. Şahıs Şirketi Nedir? 64
3.2. Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gereken Belgeler 64
3.2.1. Şahıs (Gerçek) İşletmelerin Ticaret Odası Açılışı İçin Gerekli Olan 65
Evraklar 65
3.2.2. Vergi Dairesi – Vergi Mükellefiyetinin Tescili, Vergi Levhası, Yazar 65
Kasa Levhasının Tasdik Ettirilmesi ve Damga Vergisinin Yatırılması 65
3.2.3. Şahıs Firmalarında Vergi Dairesine Mükellefiyetinin Tescili 65
3.3. Kollektif Şirket ve Tanımı 66
3.3.1. Kollektif Şirketin Kuruluşu 66
3.3.1.1. Kollektif Şirketin Ana sözleşmesinin Hazırlanması 66
3.3.1.2. Ticaret Sicil İşlemleri 66
3.4. Komandit Şirket ve Tanımı 67
3.4.1. Komandit Şirketin Kuruluşu 67
3.4.1.1. Şirket Sözleşmesinin hazırlanması 67
 

ŞİRKETLERDE GENEL KURUL İŞLEMLERİ
1. LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL 68
1.1. Limited Şirketlerde Genel Kurul 68
1.2. Limited Şirketlerde Genel Kurulun Yetkileri 68
1.3. TTK’ya Göre Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Yapılma Zamanı 69
1.3.1. 6102 Sayılı TTK’ya Göre 69
1.4. Limited Şirketlerde Genel Kurulu Kimler Davet Eder? 70
1.5. Limited Şirketlerde Ortakların Genel Kurula Çağrı Zamanı 70
1.6. Azlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırması 70
1.7. Limited Şirketlerde Genel Kurul Çağrı İlanındaYer Alacak Hususlar 71
1.8. Limited Şirket Genel Kurul Gündeminde Yer Alması Zorunlu Asgari Unsurlar 71
1.9. Limited Şirket Genel Kurulunda Hazır Bulunması Gereken Belgeler 71
1.10. Limited Şirket Genel Kurulunda Bakanlık Temsilcisinin Bulunup Bulunmayacağı 72
1.11. Limited Şirketler Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılım Olabilir Mi? 72
1.12. Limited Şirketlerde Ortaklardan Biri Genel Kurula Temsilci İle Katılabilir Mi? 73
1.13. Limited Şirketlerde Genel Kurul Yapılma Yöntemleri 73
1.13.1. Toplantı Yapmadan Karar Alma 73
1.13.2. Çağrısız Genel Kurul 73
1.13.3. Çağrılı Genel Kurul 73
1.14. Genel Kurul Toplantı Tutanağı 74
1.15. Ortakların Oy Hakkı Ve Hesaplanması 74
1.16. Limited Şirket Genel Kurullarında Oy Hakkından Yoksunluk 74
1.17. Ağırlaştırılmış Nisap Gerektiren Genel Kurullar 74
1.18. Genel Kurul Toplantısına Yetkisiz Katılma 75
1.19. Genel Kurul Kararlarının İptali Ve İptal Sebepleri 75
1.19.1. Limited Şirket Genel Kurul Kararlarına İptal Davası Açabilecek Kişiler 75
1.20. Limited Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali ve Butlanı 76
1.21. Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Yapılmamasının Sonuçları 76
2. LİMİTED ŞİRKETLERDE ADIM ADIM GENEL KURUL İŞLEMLERİ 77
2.1. Ltd.Şti Genel Kurul Müdürler Kurulu Kararı 77
MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: 77
2.2. Ltd.Şti Genel Kurul Çağrı-Gündem 77
GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAGRI ÖRNEĞİ-LİMİTED ŞİRKET 78
2.3. Limited Şirket Genel Kurul Çağrısız 79
2.4. Limited Şirket Genel Kurulu İçin Vekaletname 79
VEKALETNAME ÖRNEĞİ 80
2.5. Karşılaştırmalı Finansal Tabloların Hazırlanması 80
2.6. Müdür/Müdürler Kurulu Faaliyet Raporunun Hazırlanması 80
FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ 80
2.7. Denetim Raporunun Hazırlanması (Varsa) 86
2.8. Hazır Bulunanlar Listesinin Hazırlanması 86
GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ÖRNEĞİ 86
2.9. Toplantıda Hazır Bulunması Gereken Evraklar 87
2.10. Toplantıda Hazır Bulunması Zorunlu Olanlar ve Katılma Hakkı 88
Oy hakkı ve hesaplanması 88
Oy hakkından yoksunluk 88
2.11. Toplantı Ve Karar Nisapları 88
Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi 88
2.12. Toplantı Tutanağının (Genel Kurul Kararı) Düzenlenmesi 90
TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ 90
3. ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL YOL HARİTASI 91
3.1. Genel Kurul Öncesi Yapılması Gerekenler 91
3.1.1 Genel Kurul Toplantı Çeşitleri 91
Toplantı çeşitleri 91
Elektronik ortamda genel kurula katılma 91
3.1.2. Genel Kurulun Yapılacağı Yerin Ve Zamanının Belirlenmesi 91
Toplantı zamanı 91
Toplantı yeri 92
3.1.3. Genel Kurul Gündeminin Ve Yönetim Kurul Kararının Hazırlanması 92
Gündem 92
YÖNETİM KURULU KARAR ÖRNEĞİ: 93
3.1.4. Çağrılı Genel Kurula Ve Pay Sahiplerine Çağrı- İlan 93
Çağrıya yetkili olanlar 93
Çağrı usulü 94
İlanın içeriği 94
ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI ÖRNEĞİ 95
3.1.5. Çağrısız Genel Kurul 96
Çağrısız toplantı 96
3.1.6. Karşılaştırmalı Finansal Tabloların Hazırlanması 97
3.1.7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Hazırlanması 97
Genel ilkeler 97
FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ 97
3.1.8. Denetim Raporunun Hazırlanması (Varsa) 104
3.1.9. Hazır Bulunanlar Listesinin Hazırlanması 104
Hazır bulunanlar listesi 104
GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ÖRNEĞİ 104
3.1.10. Bakanlık İznine Tabi İşlemler Varsa Bakanlık İzinlerinin Alınması 105
3.1.11. İç Yönergenin Hazırlanması 105
İÇ YÖNERGE ÖRNEĞİ 106
3.1.12. Genel Kurulda Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu Varsa Temsilci Görevlendirilmesi İçin Bakanlığa Başvurulması 112
Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu 112
Bakanlık temsilcisi istenmesi 113
Bakanlık temsilcisi istenmesine ilişkin başvuruya eklenecek belgeler 113
3.1.13. Toplantıda Hazır Bulunması Gereken Evraklar 114
Toplantıda hazır bulundurulacak belgeler 114
3.1.14. Toplantıda Hazır Bulunması Zorunlu Olanlar ve Katılma Hakkı 115
Toplantıda bulunma zorunluluğu 115
Vekaletnamenin unsurları ve geçerlilik süresi 116
Vekaletname Örneği 116
3.2. Genel Kurul Toplantısında Yapılması Gerekenler 117
3.2.1. Hazır Bulunanlar Listesinin İmzalanması 117
3.2.2. Toplantının Açılması Ve Yönetimi 117
3.2.3. Toplantının Yönetimi İçin Divanın Oluşturulması 117
3.2.4. Toplantı Gündeminin Okunması 117
3.2.5. Toplantı Gündeminde Değişiklik Ve İlave Edilecek Hususların Talep Edilmesi Durumunda Gerekli Oylamanın Yapılması Ve Gündemde Değişiklik Ve İlavesinin Sağlanması 117
3.2.6. Toplantı Gündeminin Görüşülmesi 117
3.2.7.Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi 118
TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ 118
3.2.8. Toplantı Başkanı,Yazmanı,( Seçılmışse.” Başkan Yardımcısı, Oy Toplama Memuru”) Ve Bakanlık Temsilcisi(Varsa) Tarafından Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi Ve Diğer Belgelerin İmzalanması 119
3.2.9. Muhalefet Şerhi Varsa Şerh Koyanların Tutanağı İmzalaması 119
3.3. Genel Kurul Sonrası Yapılması Gerekenler 119
 

SON DÜZENLEMELERLE ŞİRKETLERDE DEFTER TASDİKLERİ VE SÜRELERİ
1. GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER 121
1.1 Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler); 121
1.2 Kollektif ve Komandit Şirketler 121
1.3 İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter; 121
1.4 Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter; 122
a) Serbest Meslek Kazanç Defteri 122
2. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER 122
2.1. Anonim Şirketler Ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler 122
2.2. Limited Şirketler 122
2.3. Limited Şirket Müdürler Kurulu Defteri 122
3. DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER (Ticari Defter Tebliği Md.5/4) 123
4. KOOPERATİFLERİN TUTACAĞI DEFTERLER 123
5. DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI 123
5.1. Tasdik Yenileme (Ara Tasdik) (Vuk Md. 222 Ve Ticari Defter Tebliği Madde 17-18) 123
5.2. Ara Tasdik (Tasdik Yenileme) Yapılabilecek Defterler 123
5.3. Kapanış Onayı (Tasdiki) (Ttk Md 64/ 3, 5 ) 124

 

DEFTER BEYAN SİSTEMİ

1. DEFTER BEYAN SİSTEMİ NEDİR? 125
2. DEFTER BEYAN SİSTEMİNİ KİMLER KULLANACAK 125
3. SİSTEME BAŞVURU NASIL YAPILACAKTIR? 125
4. BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER NASIL BAŞVURU YAPACAKTIR? 125
5. İŞLETME HESABI ESASINA TABİ VEYA SERBEST MESLEK MÜKELLEFLERİ NASIL BAŞVURU YAPACAKTIR? 125
6.SİSTEM UYGULAMAYA GEÇTİKTEN SONRA MÜKELLEFİYET TESİS ETTİRENLER NASIL BAŞVURU YAPACAKTIR? 126
7. SİSTEME GİRMEK İÇİN ŞİFRE NASIL ALINACAKTIR? 126
8.SİSTEME NASIL GİRİŞ YAPILACAKTIR? 126
9. HALİ HAZIRDA VAR OLAN KULLANICI KODU VE ŞİFRE İLE DE SİSTEME GİRİŞ YAPILABİLECEK MİDİR? 126
10. KDV’NİN SON GÜNÜNE KADAR SİSTEME FATURA İŞLEYEBİLMEK MÜMKÜN MÜ ? 126
11. KAYITLARIN YANLIŞ ATILMASI DURUMUNDA DÜZELTME KAYDI ATILABİLECEK Mİ ? 126
12. SİSTEM ÜZERİNDEN HANGİ DEFTERLER TUTULABİLECEKTİR? 127
13. AMORTİSMANA TABİ VARLIKLARI SİSTEME DAHİL EDİP SİSTEM ÜZERİNDEN AMORTİSMAN AYRILABİLECEK Mİ? 127
14. AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKLERİ OTOMATİK OLARAK MI YAPILACAK? 127
15. SİSTEMDEKİ DEFTER VE KAYITLARIN MUHAFAZASINI KİMLER YAPACAKTIR ? 127
16. DEFTER VE KAYITLARI VERGİ DAİRESİNCE İSTENENLER NE YAPACAK? 127
17. FATURA, SEVK İRSALİYESİ VEYA SERBEST MESLEK MAKBUZU DA SİSTEM ÜZERİNDEN DÜZENLENEBİLECEK MİDİR? 127
18. MÜKELLEFLER SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR İLE ANLAŞMAKSIZIN KENDİLERİ BU SİSTEMİ KULLANABİLİRLER Mİ ? 128
19. SİSTEM NE ZAMAN KULLANILACAKTIR? 128
20. SİSTEME BAŞVURU TARİHİ NE ZAMANDIR? 128

 

2018 YILINDAN İTİBAREN TİCARİ BELGELERDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER
1. FATURA VE İRSALİYELİ FATURADA OLMASI GEREKENLER 129
1.1. 2018 Yılından İtibaren TTK’ya Göre Faturada Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler 129
1.2. İrsaliyeli Faturalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 130
1.3. İnşaat İşlerinde Şantiye Alanına Sevk Edilen Mallar İçin Her Sevk İrsaliyesinden Sonra 7 Gün İçinde Fatura Kesilmeli Midir? 131
1.4. İşlemin Gerçekleşmesinden Önce Tanzim Edilen Faturalar 131
1.5. Malın Tesliminden Bir Kaç Gün Sonra Kesilen Faturalar 131
1.6. Sahte Faturadan Korunmak İçin Yapılması Gerekenler 132
2. SEVK İRSALİYESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 132
3. 2018 YILINDAN İTİBAREN TAŞIMA İRSALİYESİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER 133
4. 2018 YILINDAN İTİBAREN GİDER PUSULASININ ÜST BÖLÜMÜNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 133
4.1. Gider Pusulasının Temini Nasıldır? 134
4.1.1. Noter Yolu İle Temin 134
4.1.2. Maliyenin Anlaşmalı Matbaalarından Temin 134
5. MÜSTAHSİL MAKBUZU VE MÜSTAHSİL MAKBUZUNDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER 134
5.1. Müstahsil Makbuzunun Temini 135
6. GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ VE GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 135
6.1. Günlük Müşteri Listesinin Üst Bölümündeki Bilgiler 136
6.2. Günlük Müşteri Listesinin Alt Bölümündeki Bilgiler: 136
6.3. Günlük Müşteri Listesinin Temini 136
6.4. Günlük Müşteri Listesinin Bilgisayarda Düzenlenmesi 136
7. YOLCU LİSTELERİ VE YOLCU LİSTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 137
7.1. Yolcu Listesinin Üst Bölümündeki Bilgiler 137
7.2. Yolcu Listesinin Alt Bölümündeki Bilgiler 138
7.3. Yolcu Listesinin Temini 138
8. PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VE PERAKENDE SATIŞ FİŞİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 138
9. SERBEST MESLEK MAKBUZUNUN ŞEKLİ VE DÜZENİ 139
10.1. Serbest Meslek Makbuzunun Düzenlenmesi 139

 

MERSİS NUMARASI-E FATURA – E DEFTER VE E ARŞİV UYGULAMALARI
1. MERSİS NEDİR? MERSİS NUMARASI UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 140
2. E-FATURA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 144
2.1. E-Fatura Hakkında Uygulamada Tereddüt Edilenler 146
2.1.1. Geçmiş tarihli e-fatura düzenlenebilecek mi? 146
2.1.2. Temel Fatura mı Ticari Fatura mı? Hangi Yöntemi Seçeceğim? 146
2.1.3. Aynı holding bünyesindeki birden fazla firmanın mali mührününün tek bir akıllı karta yüklenmesi mevzuat anlamında mümkün müdür? 146
2.1.4. Farklı lokasyonlarda hizmet veren bir firma, e-fatura portalını kullanıp farklı lokasyonlarından mali mühür dışında bir yöntem ile (e-imza, sertifika) faturaları imzalayıp gönderebilir mi? 147
2.1.5. E-Fatura kayıtlı Kullanıcısı listesinin güncellenmesi ne sıklıkla olacak? 147
2.1.6. Zorunluluk kapsamında olan ancak sisteme kayıtlı olmayan kullanıcılara kağıt fatura düzenlenmesi durumunda bize cezai yaptırım olur mu? 147
2.1.7. E-fatura uygulamasında sadece ticari fatura senaryosunu kullanabilir miyiz? GİB’e temel fatura senaryosu ile gelen faturaları almamak istediğimizi talep etsek bu talebimiz gerçekleşebilir mi? 147
2.1.8. Mali Mühür Nedir? 147
2.1.9. E-fatura sistemine kayıtlı firmaları nasıl öğrenebilirim? Bu listeler ne sıklıkla güncellenecek? 147
2.1.10. E-Fatura İçin Mali Mühür Zorunlu Mudur? 148
3. E-DEFTER UYGULAMASI 148
3.1. E-Defter Uygulamasına Geçmek İçin Şartlar Nelerdir? 148
3.2. E-Defter Kullanıma İlişkin Başvuru Nasıl Yapılacaktır? 148
3.3. Defterler Hem Elektronik Ortamda Hem De Kâğıt Ortamında Tutulabilir Mi? 149
3.4. E-Defter Uygulamasında Tasdik İşlemi Nasıl Öngörülmüştür? 149
3.5. Aylık Onay İşlemi İlgili Aya Kadar Olan Bütün Kayıtları Mı İçerecektir? 149
3.6. Yıl İçinde E-Defter Uygulamasına Geçen Mükellefler Diğer Defterlerini Ne Yapacaklardır? 149
3.7. E-Defterlerin Muhafaza Ve İbrazı Nasıl Olacaktır? 149
3.8. E-Defterler Nerede Muhafaza Edilecektir? 150
3.9. E-Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Yönelik Olarak Detaylı Bilgi Alınabilecek Yasal Mevzuat Ve Resmi İnternet Adresleri Nelerdir? 150
4. E-ARŞİV UYGULAMASI 150
4.1. E-Arşiv Uygulamasından Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru 150
4.1.1. E-Arşivi Değerlendirme ve İzin Süreci 151
4.2. E-Arşiv’de Özel Entegratör Hizmeti Verenler 151
4.3. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması 152
4.3.1. Belgelere Konulacak Amblem 152
4.3.2. Belge Numarası 153
4.4. Belgelerin Alıcılarına Teslimi 153
4.5. 397 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Mükelleflere Faturanın Teslimi 153
4.6. 397 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Mükelleflere Faturanın Teslimi 154
4.7. Vergi Mükellefi Olmayanlara Faturanın Teslimi 154
4.8. E-Arşive Erişim ve Raporlama 154
4.9. Elektronik Belgelerin Muhafazası ve İbrazı 155
4.10. İnternet Üzerinden Mal Ve Hizmet Satışında Düzenlenecek Faturalar 155
4.11. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler 156
 

TTK KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI
1. SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE KAVRAMI 158
2. TTK AÇISINDAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ARTIRIMI 158
2.1. Sermaye Artırımının Nedenleri 159
2.2. Sermayenin Artırılması 159
3. TADİL METİNLERİ ÖRNEKLERİ 165
4. TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNCA İSTENEN EVRAKLAR 175
5. SERMAYE ARTIŞI KARARI 175
6. SERMAYE ARTIRIMINDA YENİ BİR UYGULAMA: BLOKAJ ŞARTI 177
 

TTK KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI VE KARAR ÖRNEKLERİ
1. TTK KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI 180
1.1. Sermaye Azaltımının Nedenleri 180
1.1.1. Sermayenin İhtiyaçtan Fazla Olması Durumunda Yapılan Sermaye Azaltımı 180
1.1.2. Bilanço Zararını Gidermek Amacıyla Yapılan Sermaye Azaltımı 180
1.1.3. Anonim Şirketin Kendi Hisse Senetlerini İktisap Etmesi Nedeniyle Yapılan Sermaye Azaltımı 181
1.1.4. Anonim Şirketin Bölünmesi Nedeniyle Yapılan Sermaye Azaltımı 181
1.2. Sermaye Azaltımı Prosedürleri 181
2. SERMAYE AZALTIMI İŞLEMİNDE MUHASEBECİYİ BEKLEYEN RİSKLER 182
3. SERMAYE AZALTIMI KARAR ÖRNEĞİ 186
4. SERMAYE AZALTIMI İLE İLGİLİ SİCİLE VERİLEN DİLEKÇE ÖRNEĞİ 187
5. SERMAYE AZALTIMINDA ALACAKLILARA ÇAĞRI ÖRNEĞİ 187
 

ŞİRKETLERDE ADIM ADIM TASFİYE İŞLEMLERİ VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
1. ŞİRKETLERDE TASFİYE 189
1.1. Şirketlerde Tasfiyenin Nedenleri 189
2. TASFİYE İŞLEMLER 190
2.1. Tasfiye Sürecine Başlamadan Önce Yapılması Gereken İşlemler 190
2.2. Tasfiye Tescili İçin Gerekli Olan Belgeler 190
2.3. Tasfiyeye Giriş Karar Örneği 190
2.4. Alacaklılara Çağrı İlanı Örneği 191
2.5. Vergi Dairesi Müracaat İşlemleri 191
2.6. Tasfiyenin Bitiminden Önce Yapılmasını Tavsiye Edilen Konular 192
3. TİCARET SİCİL KAYIT İŞLEMLERİ 192
3.1. Tasfiye Sonunun (Kayıt Silme) Tescili İçin Gerekli Olan Belgeler 192
3.2. Tasfiyeye Sonu Karar Örneği 192
3.3. Vergi Dairesi Müracaat İşlemleri 193
3.4. Diğer Kayıt İşlemleri 193
 

MUHASEBECİNİN TASFİYE İLE İLGİLİ BİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR
1. TASFİYE EDİLEN KURUMLARDA DEVREDEN KDV İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER 194
2. TASFİYEYE GİREN KURUMLARDA GEÇİCİ VERGİ 196
2.1. Tasfiyeden Vazgeçilmesi ve Yeniden Başlayan Geçici Vergi Mükellefiyeti 197
3. TASFİYENİN ZARARLA SONUÇLANMASI HALİNDE DÜZELTME İŞLEMLERİ 198
4. TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETLERDE E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMASI 201
4.1. Tasfiye Halindeki Şirketlerin Yükümlülüğü 201
4.2. Tasfiyesi Halindeki Şirketlerde E-Fatura Uygulaması Nasıl Olacak? 202
5. TASFİYEYE GİRİŞ İLE İLGİLİ SİCİL İŞLEMLERİ 202
5.1. Dilekçe 202
5.2. Ortaklar/Yönetim Kurulu Kararı 203
5.3. Diğer Hususlar 203
5.4. Tasfiye İle İlgili Örnek Alacaklılara Çağrı İlanı 203
6. TASFİYE MEMURLARININ NASIL ATANACAĞI 204
6.1. Tasfiye Memurunun Mahkemece Atanması Nasıl Olacaktır? 205
6.2. Tasfiye Memurlarının Ticaret Siciline Tescil Edilmesi Zorunlu Mudur? 205
6.3. Tasfiye Memurları Ücret Alabilecekler Midir? 205
6.4. Tasfiye Memurları Yabancılardan Oluşabilir Mi? 206
7. TASFİYE HALİNDE BA VE BS BİLDİRİM FORMUNUN VERİLİP VERİLMEYECEĞİ 206
8. TASFİYE HALİNDE KAR DAĞITIMINDA STOPAJ 206
9. İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN TASFİYESİ SONUCU İŞTİRAK EDEN ŞİRKETİN VERGİSEL DURUMU 208
10. TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETİN SABİT KIYMET SATIŞLARINDA VERGİSEL İSTİSNA VAR MIDIR? 208
11. KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAĞININ TASFİYE DÖNEMİNDEKİ GİDERLERİNİ GELİR VERGİSİNDEN İNDİRİP İNDİREMEYECEĞİ 210
12. TASFİYENİN SONUÇLANMAMASI HALİNDE MÜKELLEFİYETİN TERKİN EDİLİP EDİLMEYECEĞİ 211
 

ŞİRKETLERDE UYGULAMALI TÜR DEĞİŞTİRME
1. BİRİNCİ ADIM: TİCARET SİCİLİNE YAZILACAK METNİN HAZIRLANMASI 213
2. İKİNCİ ADIM: KURULUŞ DİLEKÇESİ VE BİLDİRİM FORMUNUN HAZIRLANMASI 213
3. ÜÇÜNCÜ ADIM: İŞ YERİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİN HAZIRLANMASI 215
4. DÖRDÜNCÜ ADIM: SMMM BİLGİLERİNİN HAZIRLANMASI 216
5. BEŞİNCİ ADIM : GAYRİMENKUL LİSTESİNİN HAZIRLANMASI 217
6. ALTINCI ADIM: TÜR DEĞİŞTİRME PLANININ HAZIRLANMASI 218
7. YEDİNCİ ADIM: TÜR DEĞİŞTİRME RAPORUNUN HAZIRLANMASI 219
8. SEKİZİNCİ ADIM: TÜR DEĞİŞTİRME KARARININ ALINMASI 220
9. DOKUZUNCU ADIM: ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ 220
10. ONUNCU ADIM: İMZA BEYANININ HAZIRLANMASI 224
11. ADİ ORTAKLIĞIN TÜR DEĞİŞTİRİP DEĞİŞTİREMEYECEĞİ 224

ŞİRKETLERDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
1. ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 226
 

MERSİS İLE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA
1. MERSİS NUMARASI İLE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA 229
 

MERSİS NUMARASI İLE ANONİM ŞİRKET KURMA
1. MERSİS NUMARASI İLE ANONİM ŞİRKET KURMA 235
 

ŞİRKETLERDE BİRLEŞME
1. DEVRALMA ŞEKLİNDEKİ BİRLEŞMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER 256
A-DEVİR OLAN ŞİRKET TARAFINDAN 256
B-DEVİR ALAN ŞİRKET TARAFINDAN 257
2. KOLAYLAŞTIRILMIŞ DEVRALMA ŞEKLİNDE BİRLEŞMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER 259
A-DEVİR OLAN ŞİRKET TARAFINDAN 259
B-DEVİR ALAN ŞİRKET TARAFINDAN 260
3. YENİ KURULUŞ ŞEKLİNDE BİRLEŞMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER 271
A-DEVİR OLAN HER BİR ŞİRKET TARAFINDAN AYRI AYRI 271
B-YENİ KURULAN ŞİRKET TARAFINDAN 272
 

ŞİRKETLERDE BÖLÜNME
1. KISMİ BÖLÜNMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER 274
A-BÖLÜNECEK ŞİRKET TARAFINDAN 274
B-BÖLÜNMEYE KATILAN DİĞER ŞİRKET/ŞİRKETLER TARAFINDAN 275
2. TAM BÖLÜNMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER 277
A-BÖLÜNECEK ŞİRKET TARAFINDAN 277
B-BÖLÜNMEYE KATILAN DİĞER ŞİRKET/ŞİRKETLER TARAFINDAN 278
 

MUHASEBECİNİN GELİR VERGİSİ REHBERİ
1. GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER 293
1.1. Bireysel Emeklilik Şahıs Sigorta Prim Ödemelerinde En Son Değişiklikler 293
1.2. Gelir Vergisi Matrahından Eğitim ve Sağlık Giderlerinin Düşülmesi 296
1.3. Gelir Vergisi Matrahından Bağış ve Yardımların Tenzili 297
1.4. Gelir Vergisi Matrahından Engelli İndirimi 298
1.5. Gelir Vergisi Matrahından Sınırsız İndirilecekler 298
1.6. Diğer Kanunlara Göre Gelir Vergisi Matrahından Tamamı İndirilecek Bağış Ve Yardımlar 300
2. KİRA GELİRİ-KİRA GİDERLERİ VE VERGİ KANUNLARI IŞIĞINDA KİRA GELİRLERİNDEN DÜŞÜLECEK GİDERLER 300
2.1. Kira Gelirinin Elde Edilmesi 300
a- Kira Bedelinin Nakden Tahsil Edilmesi 301
b- Kira Bedelinin Ayni Olarak Tahsil Edilmesi 301
2.2. Kira Bedelinin Hiç Olmaması Veya Düşük Olması 301
2.3. Peşin Tahsil Edilen Kira Bedelinin Vergisel Boyutu 302
2.4. Kira Gelirinin Tespitinde İndirilecek Giderler 302
2.5. Gerçek Gider Yönteminde İstisnadan Yararlanılması Halinde İndirilecek Giderin Hesaplanması 303
2.6. Gelir Vergisi Mükellefinin Şehir Dışında Okuyan Çocuğu İçin Ödediği Kira Giderinin Vergi Matrahından Düşülüp Düşülmeyeceği 304
2.7. Kira Geliri Dolayısıyla Ödenen Beyannameden Bağ-Kur Primlerinin Düşülmesi 304
2.8. Kira Gelirlerinde İstisna Uygulaması 305
3. DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI, HESAPLAMASI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR 306
3.1. Gerçek Kişilerin Gayrimenkul Satışlarında Değer Artış Kazancı 306
3.2. Değer Artış Kazançlarında Maliyet Bedelinin Tespiti İçin Yapılacak Endeksleme 306
3.3. Vergilendirilecek ve Vergilendirilmeyecek Değer Artış Kazancı Arasındaki Fark 306
4. ADİ ORTAKLIKLARDA VERGİLENDİRME 307
4.1. Adi ortaklık ve KDV uygulaması 307
4.2. Adi Ortaklığı Sona Erdirmeyen Ortaklık Payının Devrinde KDV Uygulaması 307
4.3. Adi Ortaklığı Sona Erdiren Ortaklık Payının Devrinde KDV Uygulaması 308
4.4. Gelir Vergisi Açısından Adi Ortaklıklar 309
5. SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ 309
5.1. Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirilecek Giderler 309
5.2. Serbest Meslek Kazançlarında Tarifenin Altındaki Kazançlarda KDV Problemi 310
5.3. Serbest Meslek Kazançlarında Tahsil Esası İle İlgili Vergilendirme Problemi 310
5.3.1. Tahsil Esası İle İlgili Kararlar 312
6. GELİRİN TOPLANMASI 314
6.1. Elde Edildiği Unsurlar Açısından Gelirin Toplanması 314
6.2. Elde Edildiği Yer Açısından Gelirin Toplanması 315
7. ELDE EDİLMİŞ BİR GELİR OLMAMASINA RAĞMEN BEYANNAME VERMENİN ZORUNLU OLDUĞU HALLER 316
8. TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER 316
8.1. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce Hiç Bir Şekilde Beyan Edilmeyecek Gelirler 317
8.1.1. Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen Zirai Kazançlar 317
8.1.2. Gelir Vergisi Kanununun 75’inci Maddesinin 15 ve 16 Numaralı Bentlerinde Yazılı Menkul Sermaye İratları 318
8.1.3. Kazanç ve İratların İstisna Hadleri İçinde Kalan Kısımları 319
8.1.4. Tek İşverenden Alınan ve Tevkif Suretiyle Vergilendirilen Ücretler 319
8.1.5. Diğer Ücretler 319
8.2. Belirli Bir Tutarın Altında Kalması Koşuluyla Beyan Edilmeyecek veya Beyannameye Dâhil Edilmeyecek Gelirler 320
8.2.1. Birden Fazla İşverenden Alınan ve Toplam Tutarı GVK 103. Md. 2. Gelir Dilimini aşmayan Ücret Gelirleri 320
8.2.2. Vergiye Tabi Gelirler Toplamının GVK 103. Md. 2. Gelir Dilimini Aşmaması Halinde Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları ve Gayrimenkul Sermaye İratları 321
8.2.3. GVK’nın 86’ncı maddenin 1’inci fıkrasının (d) alt bendinde yer alan Tutarı Aşmaması Halinde Beyan Dışı Bırakılabilecek Menkul Sermaye İradı ve Gayrimenkul Sermaye İradı 322
8.3. Dar Mükellef Gerçek Kişilerce Beyan Dışı Bırakılabilecek Gelirler 322
9. ZARARLARIN KARLARA TAKAS VE MAHSUBU 323
9.1. Mahsubuna İzin Verilmeyen Zararlar 323
9.1.1. Diğer Kazanç ve İratlardan Doğan Zararlar 323
9.1.2. Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Sermayede Vukua Gelen Eksilmeler 323
9.1.3. İstisna Kapsamındaki Yurt Dışı Kazançlara İlişkin Oluşan Zararlar 324
9.2. Zarar Mahsubuna İlişkin Diğer Hususlar 324
10. BEYANNAMELERİN VERİLME VE ÖDEME ZAMANLARI 324
11. GELİR UNSURLARININ TOPLANMASI VE BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER 325
12. GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 67. MADDE İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER 329
12.1. Tevkifata Tabi Gelirler 329
12.2. Tevkifata Tabi Olmayan Gelirler 330
12.3. Gelirleri Üzerinden Tevkifat Yapılacaklar 330
12.4. Alım-Satım İşlemlerinde Tevkifat Matrahı 331
12.5. Aynı Menkul Kıymetten Değişik Tarihlerde Alımlar Yapıldıktan Sonra Elden Çıkarılması Halinde Alış Bedeli 331
12.6. Dövize, Altına Veya Başka Bir Değere Endeksli Menkul Kıymetlere İlişkin İşlemlerde Tevkifat Matrahı 331
12.7. Alım-Satım İşlemlerinin Bir Kısmının Zararla Sonuçlanması Halinde Tevkifat Matrahı 331
12.8. Aynı Tür Menkul Kıymet Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları Nelerdir? 331
12.9. Dönemsel Getirilerde Tevkifat Matrahı 332
12.10. Ödünç İşlemlerinde Tevkifat Matrahı 332
12.11. Hisse Senedi Kazançları 332
12.12. Devlet Tahvili Ve Hazine Bonoları Faiz Gelirleri Ve Alım-Satım Kazançları 333
12.13. Mevduat Faizleri 333
12.14. Repo Gelirleri 333
12.15. Özel Finans Kurumlarından Elde Edilen Gelirler 333
12.16. Vadeli İşlem Ve Opsiyon Sözleşmelerinden Elde Edilen Gelirler 334
12.17. Menkul Kıymetler Yatırım Fonları İle Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıklarından Elde Edilen Gelirler 334


MUHASEBECİNİN VERGİ USUL REHBERİ
1. FATURA VE İRSALİYE HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR 339
1.1. Fatura Kesmek Zorunda Olanlar 339
1.2. Yeni Türk Ticaret Kanununa Ve Vergi Usul Kanununa Göre Faturada Olması Gereken Bilgiler 339
1.3. Faturanın, Malın Tesliminden Önce Düzenlendiği Hallerde Sevk İrsaliyesi Düzenleme Esasları Nelerdir? 340
1.4. Kaybolan, Çalınan Yada Zayi Olan Faturalarla İlgili Mükellef Ne Yapmalı 340
1.5. Kaybolan Faturalar İçin Tutanak Düzenlenmeli Midir? 340
1.6. Proforma Fatura Nedir? Fonksiyonu Nedir? 340
1.7. Proforma Faturanın Amacı Nedir? 340
1.8. Proforma Faturada Tüm Detaylar Gösterilmeli Midir? 340
1.9. Akreditifli Satışlarda Proforma Fatura Olmaz Zorunda Mı? 341
1.10. Proforma Faturada Bulunması Gereken Şartlar Nelerdir? 341
1.11. Proforma Faturanın Özellikleri Nelerdir 341
1.12. Konsinye Mallarla İlgili İrsaliye Ve Fatura Düzenleme Esasları Nelerdir? 341
1.13. İrsaliye İle Teslim Edilen Konsinye Satışlarda Fatura Kesme Süresi 342
1.14. KDV Dahil Tanzim Edilen Faturalarda KDV’nin İndirimi Mümkün Müdür? 342
1.15. Müşteri Faturayı Almış Olmasına Karşın Almadığını İddia Ederse Ne Olur? 343
1.16. Malın Tesliminden Önce Faturanın Düzenlendiği Ve Malın İse Daha Sonra Sevkedildiği Durumlarda Nasıl Bir Yol İzlenecektir 343
1.17. Alıcıların Kimler Olacağı Ve Ne Miktarda Mal Alacakları Belli Olmayan Ve Alıcılara İş Yerlerinde Teslim Edilmek Üzere, Satıcı Tarafından Kendi Nakil Vasıtası İle Mal Gönderilmesi Halinde Nasıl Bir Yol İzlenecektir 343
1.18. Faturaya İtiraz İçin Gerekli Süre Nedir? 343
1.19. Belli Bir Anlaşmaya Dayanarak Düzenlenen Faturalar 344
1.20. Faturanın Sözleşmeye Dayanmadan Düzenlenmesi Hali 344
1.21. Faturaya İtiraz Edilmesi 344
1.22. Faturaya İtiraz Edilmemesi 345
1.23. Kargo İle Teslim Durumunda İrsaliye Düzenlenmelimidir? 345
1.24. Tevkifatlı Faturada Belli Bir Sınır Var Mı? 345
1.25. İhracatta Fatura Kullanımı 346
1.26. Açık / Kapalı Fatura Ayırımı Nedir? 347
1.27. Fatura Düzenlerken Nelere Dikkat Edilmelidir 348
1.28. Faturanın Düzenlenmesi Taraflar Arasında Hukuki Borç İlişkisinin Olması Mıdır? 349
1.29. Faturanın Kayıt Süresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler 350
1.30. Faturayı Anlaşması Olmadığı Halde Basanların Durumu 350
1.31. Sahte Fatura Basan Ve Kullananlar Hakkında Cezai İşlem Nedir? 351
1.32. İrsaliye – Fatura Arasındaki Süre İlişkisi Nedir? 351
1.33. Sevk İrsaliyesi Kaç Nüsha Halinde Düzenlenmelidir? 352
1.34. Malın Alıcı Tarafından Taşındığı Durumlarda Sevk İrsaliyesini Kim Düzenleyecek 352
1.35. Sevk İrsaliyesinde Cezai Durumlar Nelerdir? 352
1.36. Sevk İrsaliyesinde Düzenleme Tarihinin Önemi Nedir? 352
1.37. Ayın 31’ne Denk Gelen Günde İrsaliye Kesmek Zorunda Kalırsak Bir Sorun Çıkar Mı? 353
1.38. İrsaliyeli Fatura Ne Demektir? 353
1.39. Yıl İçinde İrsaliyeli Fatura Uygulamasına Geçilir Mi? 353
1.40. İrsaliyeli Fatura En Az Kaç Nüsha Halinde Düzenlenmelidir? 354
1.41. İrsaliyeli Faturada Bulunması Zorunlu Bilgiler Nelerdir? 354
1.42. E-İrsaliye, E-Serbest Meslek Makbuzu, E-Müstahsil Makbuzu 354
1.42.1. E-İrsaliye Nedir? Kağıt İrsaliyeden Farkı Nedir? 354
1.42.2. E-İrsaliye Hangi Sistem Üzerinden Düzenlenecektir? 354
1.42.3. E-İrsaliye Zorunlu Mudur? Ve Geçiş Tarihi Ne Zamandır? 354
1.42.4. E-İrsaliyenin Belli Bir Formatı Olacak Mıdır? 355
1.42.5. E-İrsaliye Ne Zaman Düzenlenecektir? 355
1.42.6. Elektronik Gönderilen E-İrsaliyenin Bir Örneği Araç İçinde Olacak Mıdır? 355
1.42.7. E-İrsaliye Düzenlenmeden Önce E-Fatura Düzenlenmesi Halinde Belge Düzeni Ne Olmalıdır? 355
1.42.8. E-İrsaliyeden Yararlanan Mükellefler Bu Uygulamadan Yararlanmayan Mükelleflere Kağıt İrsaliye Gönderebilecekler Midir? 355
1.42.9. E-Müstahsil Makbuzu Nedir? 355
1.42.10. E-Müstahsil Makbuzu Çiftiye Nasıl Verilecektir? 355
1.42.11. E-Müstahsil Makbuzunun Formatı Nasıl Olacaktır? 356
1.42.12. E-Müstahsil Makbuzu Zorunlu Mudur Ve Geçiş Tarihi Ne Zamandır? 356
1.42.13. E-Müstahsil Makbuzunda Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir? 356
1.42.14. E-Serbest Meslek Makbuzu Nedir Ve Kağıt Makbuzla Farkı Nedir? 356
1.42.15. Uygulamadan Nasıl Yararlanılacaktır? 356
1.42.16. E-Serbest Meslek Makbuzu Mükellefe Nasıl Teslim Edilecektir? 356
1.42.17. E-Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Muhafaza Edilecektir? 357
1.42.18. E-Serbest Meslek Makbuzu Zorunlu Mudur Ve Geçiş Tarihi Ne Zamandır? 357
1.42.19. E-Serbestmeslek Makbuzunda Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir? 357
1.42.20. E-İrsaliye, Müstahsil Makbuzu Veya Serbest Meslek Makbuzlarında Kayıtların Silinmesi Halinde Ne Yapılacaktır? 357
1.42.21. Uygulamaya Dahil Olanlar Ne Zamana Kadar Kağıt Belge De Düzenleyebilirler 357
2. BA VE BS BİLDİRİM FORMLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER VE ÖZELLİKLİ KONULAR 358
2.1. İşletme Hesabından Bilanço Hesabına Geçişte Bildirim Formlarıyla İlgili BilinmesiGerekenler 358
2.2. İhracat ve İthalatlarda Ba ve Bs Formlarıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler 358
2.3. Özellikli Konularda Ba ve Bs Bildirim Formlarında Bilinmesi Gereken Esaslar 358
2.3.1. Serbest Bölgeden Yurt İçine Yapılan Satışlarda Ba ve Bs Bildirim Formunun Düzenlenme Tarihi Ne Olacaktır? 358
2.3.2. İthalat İşlemlerinde Ba Matrahı 358
2.3.3. İthalat İşlemlerinin Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır? 359
2.3.4. İthal Edilen Malın Gümrük Vergisinden Muaf Olması Durumunda Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır? 359
2.3.5. Kısım Kısım Yapılan İthalatta Ba Bildirim Formu 359
2.3.6. İthalat İşlemlerinde Satıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır? 359
2.3.7. İhracat İşlemlerinde Alıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır? 359
2.3.8. Serbest Bölgedeki Firmanın Türkiye’deki Şube veya Merkezden Alım Satım Yapması Halinde Bildirim Formları Nasıl Doldurulacaktır? 359
2.4. Özel İletişim Vergisi İle İlgili Ba Ve Bs Bildirim Formlarında Bilinmesi Gerekenler 359
2.5. Noter Senedi İle Alınan Araçlarda Ba Ve Bs Bildirimi 360
2.6. Kira Ödeme Ve Tahsilatlarında Ba Ve Bs Bildirimleri Açısından Özel Usulsüzlük Cezalarından Korunma Yolları 360
2.7. Bildirimlerin Düzeltilmesinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 361
2.8. Geç Gelen Faturalara Ait Ba ve BsBildirm Formlarında Bilinmesi Gerekenler 363
2.9. Konut Yapı Kooperatiflerinde Ba ve Bs Bildirimleri 365
2.10. Yurt Dışına Yapılan ve Orada Yararlanıla Hizmetlerde Bs Açısından Vergi Cezasından Korunma Yolları 366
2.11.Hal Komisyoncularının Ba ve Bs Bildirim Formlarında Özel Usulsüzlük Cezalarından Korunma Yolları 367
2.12. Faktoring Şirketlerinin Ba ve Bs Bildirim Yükümlülüğü 368
2.13. Antrepoda Bekletilen Mallar İçin Ba ve Bs Bildirimleri 369
2.14. Özel Matraha Tabi İşlemlerde Ba ve Bs Bildirim Formları 369
2.15. Serbest Bölgede Ba ve Bs Bildirim Formları 371
2.16. Muhtelif Müşterilere Satılan Tekel Ürünlerinde Bs Bildirimi 372
2.17. Transit Ticarette Ba Bs Bildirimi 373
3. AMORTİSMAN MEVZUU 374
3.1. Amortisman Ayırma Koşulları 376
3.1.1. Kullanım Süresinin Bir Yılı Aşması 376
3.1.2. Yıpranma, Aşınma veya Kıymetten Düşmeye Maruz Bulunma 376
3.1.3. Envantere Dahil Olma 377
3.1.4. Değerin Belli Bir Tutarı Aşması 380
3.2. Amortisman Uygulaması 381
3.3. Amortisman Uygulamasında Özellikli Durumlar 385
3.3.1. Özel Maliyetlerin Amortismanında Kira Süresi Kavramı 385
3.3.1.1. Uygulamaların Değerlendirilmesi 387
3.3.2. Binek Otomobillerde Kıst Amortisman 389
3.3.2.1. Binek Otomobilin Tarifi 389
3.3.2.2. Kıst Amortisman Uygulaması 389
3.3.2.2.1. Normal Amortisman Yönteminde Kıst Amortisman Uygulaması 390
3.3.2.2.2. Azalan Bakiyeler Yönteminde Kıst Amortisman Uygulaması 391
3.3.3. Maddi Duran Varlıkların Satılmasında Amortisman Ve Muhasebe Uygulaması 392
3.3.4. Madenlerde Amortisman Uygulaması ve Muhasebe Kayıtları 393
3.3.5. Geçmiş Yıllarda Ayrılmayan Amortismanların Düzeltilmesi Ve Muhasebe Uygulaması 394
3.3.6. Finansal Kiralama Kapsamında Edinilen A.T.İ.K.’lerde Amortisman 395
3.3.7. Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Azalan Bakiyeler Yöntemiyle (Hızlandırılmış) Amortisman 395
3.3.8. Üzerine Bina İnşa Edilen Arsalarda Amortisman Ve Muhasebe Uygulaması 396
4. ŞÜPHELİ ALACAK AYIRMANIN ŞARTLARI – VERGİSEL BOYUTU 398
4.1. Şüpheli Hale Geldikten Sonraki Yıllarda Dava Açılan Alacakların Gider Yazılıp Yazılmayacağı 399
4.2. Yurt Dışından Olan Alacaklar İçin Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 400
4.2.1. Yurt Dışı Şüpheli Alacaklarda Özel Hukuk ve Usul Hukuk Uygulanmasındaki Esaslar 401
4.2.2. Maliye İdaresinin Görüşü 402
4.2.3. Yargı Mercilerinin Görüşü 403
4.3. Devletten Olan Alacaklara Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 404
4.4. Ortaklardan Olan Alacaklar İçin Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 405
4.5. Şirketin Ortaklardan Olan Alacaklarına Dava Yoluyla Karşılık Ayırıp Ayırmayacağı 407
4.6. Mal Alımına Yönelik Olarak Verilen Avanslar Üzerinden Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılıp Ayrılmayacağı 407
4.7. İflasın Ertelenmesi Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılmasına Etkisi 408
4.8. Gayrimenkul ve İştirak Kazancı İstisnasına İlişkin Alacakların Şüpheli Ticari Alacak Müessesesi Karşısındaki Durumu 412
4.9. Dolandırıcılık Sonucunda Tahsil İmkânı Kalmayan Alacakların Şüpheli Ticari Alacak Müessesesi Karşısındaki Durumu 414
4.10. Tahsil Edilemeyen Katma Değer Vergisi’nden Kaynaklanan Alacaklarda Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı 416
4.11. “128 Şüpheli Ticari Alacaklar” Hesabında Takip Edilen Dövizli Alacakların Değerleme İşlemine Tabi Tutulması ve Döviz Cinsinden Olan Alacaklarda Şüpheli Alacak Uygulaması 417
4.12. Alacağın Temlikinde Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 418
5. İLMÜHABER VE HİSSE SENEDİ BASTIRILMASI VE VERGİLENDİRİLMESİ 420
5.1. Geçici İlmühaber Nedir? 420
5.2. Geçici İlmühaber Bastırılmasının KDV Açısından Avantajları 420
5.3. Geçici İlmühaber Bastırılmasının Kurumlar Vergisive Gelir Vergisi Açısından Avantajları 421
5.4. 01.07.2012 Tarihinden Önce Çıkarılan İlmühaberler 424
5.5. 01.07.2012 Tarihinden Sonra Çıkarılan İlmühaberler 425
5.6. Hisse Senedi Yada İlmühaber Çıkartmadan Yapılan Hisse Satışlarında Vergileme 426
5.7. Hisse Satışlarında Fatura Tanzim Edilmesi ve Muhasebe Uygulaması 426
5.8. TTK ’da Anonim Şirketlerde Tescilden Önce Çıkarılan Pay Senetleri Geçersizdir 427
5.9. TTK ’da Anonim Şirketlerde Pay Senetlerinin Şekli ve Devri 427
5.10. TTK’ya Göre Hisse Senetlerinin Bastırılma Zamanı 427
6. ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI VE UYGULAMASI 429
6.1. TTK ‘da Yüzde 5 Temettü Dağıtımı Zorunlu Hale Geldi 429
6.2. Hangi Hallerde 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe İle 2. Tertip Kanuni Yedek Akçe Ayrılır? 430


MUHASEBECİNİN İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK REHBERİ
1. İŞ KANUNU HAKKINDA MUHASEBECİNİN BİLMESİ GEREKENLER 437
1.1 İş Kanununun Uygulanmayacağı İş Yerleri 437
1.2. İşçi İşveren Arasındaki Geçici İş İlişkisi 438
1.3. İş Sözleşmesinin Tanımı Ve Şekli 438
1.4. İş Sözleşmesi Yazılı Olarak Yapılmak Zorunda Mıdır? 438
1.5. Belirli Ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 439
1.6. Kısmi Süreli Ve Tam Süreli İş Sözleşmesi 439
1.7. Çağrı Üzerine Çalışma Kavramı 439
1.8. Deneme Süreli İş Sözleşmesi En Çok Kaç Ay Olabilir? 439
1.9. İşten Çıkarılacak İşçiye Bu Durum En Erken Ne Zaman Bildirilir? 439
1.10. Bildirim Şartlarına Uyulmamasının Sonuçları 440
1.11. İş Kanununa Göre Hangi Haller İşçinin İşten Çıkarılması İçin Geçersizdir? 440
1.12. İş Sözleşmesinin Feshinde Usul 440
1.13. İşten Çıkarılan İşçinin Yasal Hakları 441
1.14. Kanuna Aykırı Şekilde İşten Çıkarmanın Sonuçları 441
1.15. İşçinin Çalışma Koşularında Değişiklik Olması Halinde Bu Durum İşçiye Nasıl Bildirilecektir? 441
1.16. İşçi Hangi Hallerde Haklı Sebeple İşten Ayrılıp Tazminata Hak Kazanır? 442
1.17. İşveren Hangi Hallerde İşçiyi Tazminatsız İşten Çıkarma Hakkına Sahiptir? 442
1.18. İşten Çıkarılacak İşçinin Mesai Saatlerinde İş Arama Süresi 443
1.19. İşten Ayrılan İşçiye Çalışma Belgesinin Verilmesi Yasal Zorunluluk Mudur? 443
1.20. Toplu İşten Çıkarmak Mümkün Müdür? Şartları Var Mıdır? 444
1.21. Özürlü Eski Hükümlü Ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu 444
1.22. İşçiye Ücret En Geç Ne Zaman Ödenir Ve Ödeme Usulleri Ve Ücrette Zaman Aşımı Nedir? 444
1.23. İşverenin Ödeme Aczine Düşmesinde Ücretler Nasıl Ödenecektir? 445
1.24. Ücretin Zamanında Ödenmemesi Halinde İşçi Tam Mesai Çalışmaya Devam Edecek Midir? 445
1.25. Zamanında Ödenmeyen Maaşlara Faiz İşletilmesi 445
1.26. İşçiye Ücret Hesap Pusulası Verilmeli Midir? 445
1.27. İşveren İşçiye Ücret Kesme Cezası Verebilir Mi? 445
1.28. İşçiye Fazla Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır? 446
1.29. İşçiye Her Sene 31. Ocak Tarihine Kadar Fazla Çalışma İzin Yazısı İmzalatılmalı Mıdır? 446
1.30. İşçiye Fazla Mesai Onay Yazısının İmzlatılmamasının Cezası Var Mıdır? 447
1.31. Yıllık Ücretli İzin Hakkı Ve Süreleri Nedir? 447
1.32. Yıllık Ücretli İzin İşveren Tarafından Bölünebilir Mi? 447
1.33. Yıllık İzin Kullanan İşçi İzin Esnasından Başka Bir İşte Çalışabilir Mi? 448
1.34. İşçi İşten Çıktığında Kullanmadığı Yıllık İzinlerin Ücretini Alabilir Mi? 448
1.35. Yıllık Ücretli İzinde İşçiye Tüm Sigorta Kolları İçin Prim Ödemeye Devam Edilir Mi? 448
1.36. Haftalık Çalışma Süresi En Çok Kaç Saattir? 448
1.37. Telafi Çalışması Nedir ? En Fazla Kaç Saat Yapılır? 448
1.38. Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği 449
1.39. Çalışma Süresinden Sayılan Haller 449
1.40. İşçilere Verilecek Ara Dinlenme Zamanı En Fazla Ne Kadardır? 450
1.41. Kaç Yaşına Kadar Olan Çocukların Çalıştırılması Yasaktır? 450
1.42. İşveren Her Bir İşçi İçin Özlük Dosyası Hazırlamak Zorunda Mıdır? 450
2. ÜCRET BORDROSU UYGULAMALARINDA MUHASEBECİNİN BİLMESİ GEREKENLER 451
2.1. Ücret Bordrosu Nedir? Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler 451
2.2. SGK Tehlike Sınıfı Hakkında Bilinmesi Gerekenler 452
2.3. İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası Primi Tehlike Derecesinin Bulunması 452
2.4. Normal Ücret Hesaplaması 452
2.5. Asgari Geçim İndirimi 452
2.6. Ücret Bordrosu Hesaplama Örneği 453
2.7. Fazla Mesai Ücreti Hesaplaması 454
2.8. İzinli ve Raporlu Ücret Hesaplaması 455
2.9. İşçi Aylık Hesap Pusulası 456
2.10. Yıllık Ücretli İzin Defteri 456
2.11. 4/1-a Aylık Prim ve Hizmet Belgesi 457
3. BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARDA SİGORTALILIK 458
3.1. 4/1-b Sigortalısı Sayılanlar 459
3.2. 4/b Sigortalılığın Başlangıcı ve Kuruma Bildirilmesi 459
3.3. İsteğe Bağlı Sigortalılık 461
3.4. SGK Kanununa Göre Sigortalı Sayılmayanlar 463
3.5. Bağımsız Çalışanlar Açısından Prime Esas Kazançlar 464
3.6. Prim Oranları 465
3.7. Primlerin Ödenmesi 466
3.8. Sigortalılığın Sona Ermesi ve Bildirimi 466
4. E-SİGORTA UYGULAMASI 468
4.1. 4/1-a İş Yeri Bildirgesi 468
4.2. İş Yerinin Tescili 470
4.3. İş Yeri Bildirgesiyle Birlikte Verilecek Belgeler 470
4.4. İdari Para Cezaları 471
4.5. 1-a Sigortalının Bildirimi 471
4.6. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 472
4.7. Sigortalı Bildirim Belgesi 474
4.8. Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 475
4.9. İdari Para Cezaları 477


MUHASEBECİNİN BEYANNAME REHBERİ


MUHASEBECİNİN KDV BEYANNAME REHBERİ

1. KDV BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DOLDURULMASI 481
1.1. KDV Beyannamesinin Genel Bilgiler Kısmının Doldurulması 481
1.2. KDV Beyannamesinin Tevkifat Uygulanmayan İşlemleri İçin Matrah Ve Vergi Bildirimi Kısmının Doldurulması 481
1.3. KDV Beyannamesinin Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler Kısmının Doldurulması 482
1.4. KDV Beyannamesinin Diğer İşlemler Kısmının Doldurulması 482
1.5. KDV Beyannamesinin İndirimler Kısmının Doldurulması 483
1.6. KDV Beyannamesinin Sonuç Hesapları Kısmının Doldurulması 485
1.7. KDV Beyannamesinin Diğer Bilgiler Kısmının Doldurulması 485
1.8. KDV Beyannamesinin Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler Kısmının Doldurulması 486
1.9. KDV Beyannamesinin Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler Kısmının Doldurulması 486
1.10. KDV Beyannamesinin Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Kısmının Doldurulması 487
1.11 KDV Beyannamesinin İhraç Kayıtlı İşlemler Kısmının Doldurulması 487
1.12. KDV Beyannamesinin Beyannameyi Düzenleyen Sm Veya Smmm Kısmının Doldurulması 488
1.13. 3065 Sayılı KDV Kanunu Md. 39’a Göre Vergilendirme Dönemi 488
1.14. KDV Beyannamesi Verme Süresi 489
2. KDV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI (SÖZEL ANLATIM İLE) 490
2.1. Diğer İşlemler 490
2.1.1. Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Teslimler (43 G.T.) 490
2.1.2. Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Yapılan Teslimler (61 G.T.) 490
2.2. Matrah Toplamı ve Hesaplanan KDV 491
2.3. İlave Edilecek KDV 491
2.4. İndirimler 491
2.4.1. Önceki Dönemden Devreden İndirilecek KDV 491
2.4.2. Bu Döneme Ait İndirilecek KDV 491
2.4.3. Satıştan İade Edilen, İşlemi Gerçekleşmeyen veya İşleminden Vazgeçilen Mal veya Hizmetler Nedeniyle İndirilmesi Gereken KDV 491
2.4.4.Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Bu Dönemde Ödenen KDV (43 no.lu G.T.) 491
2.4.5. “İstisna Şartları Bu Dönemde OluşanTürkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Yapılan Teslim Bedelleri 492
2.4.6. Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Tutarlarının Oranlara Göre Dağılımı 492
2.5. İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Bildirim 492
2.6. Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler 492
2.7. Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler 494
2.8. Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler 496
2.9. Sonuç Hesapları 497
2.10. Diğer Bilgiler 497
2.11. Düzenleme Bilgileri 499
3. DEVREDEN KDV VARSA KDV DÜZELTME BEYANNAMESİNDE YENİ UYGULAMA 499
4. 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DOLDURULMASI 499
4.1. 2 Nolu KDV Beyannamesinde Alıcıların Beyanı 499
4.2. Alıcının Tevkifat Yapmaması, Eksik Beyan Etmesi Halinde Yapılacak İşlemler 500
4.3. Sorumlu Sıfatıyla Ödenen Katma Değer Vergisinin İndirimi 501
4.4. 2 Nolu KDV Beyannamesinin Genel Bilgiler Kısmının Doldurulması 501
4.5. 2 Nolu KDV Beyannamesinin Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bilgiler Kısmının Doldurulması 502
4.6. Tablo III- KDV Kesintisi Yapılan Mükelleflere Ait Bildirim 503
4.7. 2 Nolu KDV Beyannamesini Gerektiren Yurt Dışı İşlemlerden Google-Facebook Hizmet Alımları 503
4.8.Vergiyi Doğuran Olaya Ait Takvim Yılı Aşıldıktan Sonra Tespit Edilen Eksik Sorumlu Sıfatıyla Kdv Beyanına İlişkin Pişmanlıkla Beyanname Verilmesi 506
5. TRANSİT TİCARET VARSA BU DURUM KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK MİDİR? 507
6. METAL PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KAĞİT, CAM HURDA VE ATIKLARIN TESLİMİNDE BEYANNAMEDE SIKINTILAR YAŞAMAYA SON ! 509
7. SERBEST BÖLGELERDE 2017 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 510
A- İHRACAT İSTİSNASI 510
1- İhracat Konusu Mal Yurt Dışındaki Bir Müşteriye Yapılmalıdır 510
2- Teslim Serbest Bölgelere Yapılmalıdır 510
B- SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN FASON HİZMETLER 510
1- Fason Hizmetin Tanımı 511
2- İstisnanın Kapsamı 511
3- İade 512
C- KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER 512
D- SERBEST BÖLGELERDE İFA EDİLEN HİZMETLER 512
1- Serbest Bölgede Yapılan İnşaat İşleri 513
2- Serbest Bölgedeki Firmalara Verilen Mali Müşavirlik Hizmetleri 514
3- Plakalı Araçların Serbest Bölgede Kullanılması 515
4- Bilgisayar Yazılım Programlarının Serbest Bölgedeki Firmalara Satışı İle Bu Programlarla İlgili Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetlerde KDV 516
5- Serbest Bölgelerde Verilen Kurye Hizmetinde KDV İstisnası 516
6- Serbest Bölgelere Verilen Teknik Destek Hizmetlerinde İstisna 516
7- Firmanın Serbest Bölgede Bulunan Şubesi Tarafından Yurt Dışına Verilen Ar-Ge Mühendislik Hizmetleri 517
8- Serbest Bölgedeki Firmalara Verilen Gümrük Müşavirliği Hizmeti 517
9- Serbest Bölgeye Yapılan Hizmet İhracı 518
10- İcra Müdürlükleri Tarafından Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Firmalara Yapılan Gayrimenkul Teslimlerinin KDV Karşısındaki Durumu 518
11- Serbest Bölgedeki Firmanın Aktifinde Kayıtlı Otomobilin Satışı 518
12- Serbest Bölgede Bulunan Şirketin Yurtdışındaki Grup Firmasından Alınan Krediye Ait Faizin KDV Tevkifatı 519
13- Serbest Bölgeden Yapılacak İhracat İçin Yüklenilen Verginin İndirimi 520
8. GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN YANLIŞ 520
9. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDEKİ KDV UYGULAMASI VE BEYANNAMEYE ETKİSİ 521
9.1. TGB’lerindeki KDV İstisnasının Boyutu ve Kapsamı 521
9.2. Teknokentlerde Verilen Ancak KDV Beyannamesinde Kısmi İstisnalarda Gösterilecek veya Gösterilmeyecek Hizmet ve Teslimler 523
10. ÖZEL OKULLAR TARAFINDAN BEDELSİZ VERİLEN HİZMETLERDE KDV BEYANNAMESİ SORUNSALI 524
11. KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN ÜYELERİNE YAPTIKLARI KONUT TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI MUAMMASI VE BEYANNAMEDE GÖSTERİŞ ŞEKLİ 526
11.1. Kooperatifin 03.07.2009 Tarihine Kadar Bina İnşaat Ruhsatı Almamış Olması Hali 526
11.2. Kooperatifin 03.07.2009 Tarihinden Önce Bina İnşaat Ruhsatı Almış Olması Hali 526
12. YURT DIŞINDAN ALINAN HİZMETLERİ KDV BEYANNAMESİNDE NASIL GÖSTERECEĞİZ? 526
13. İŞÇİLERE YAPILAN ERZAK YARDIMLARI KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK MİDİR? 528
14. KONUT TESLİMLERİNDE ÖZELLİKLİ HUSUSLARDA KDV BEYANNAMESİNE KONU EDİLECEK KONULAR 530
14.1- Konutların Kaba İnşaat Halinde İken Satılması 530
14.2- Eşyalı ve Havuzlu Konut Satışında KDV Oranı 530
14.3- Apart Otelin Konut Olarak Satılması Halinde KDV Oran 530
14.4- Tapu Sicilindeki Kayıt ile Fiili Durumu Farklı Olan Taşınmaz Satışında KDV Oranı 530
14.5- Tapuda Konut Olarak Gözüken Ancak İşyeri Olarak Kullanılan Gayrimenkulün Devrinde Oran 531
14.6- Prefabrik Ev Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı 531
14.7- Arsa, İşyeri ve Meskenin Birlikte satışında KDV Oranı 531
14.8- Ticari Amaçlı Konut ve İşyeri Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı 532
14.9- Arsaların Tevhidi Sonucunda Üretilen Konutların Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı 532
 

MUHASEBECİNİN GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME REHBERİ
1. MUHASEBECİNİN GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME REHBERİ 534
1.1. Kurum Geçici Vergisi Nedir? 534
1.2. Kimler Geçici Vergi Ödemezler 534
1.3. Geçici Vergiye Esas Kazanç Nasıl Tespit Edilir? 534
1.4. Geçici Vergi Nasıl Hesaplanacaktır? 535
1.5. Geçici Verginin Eksik Beyan Edilmesi Hali 535
1.6. Tahakkuk Etmiş Ancak Ödenmeyen Geçici Vergilerde Ne Yapılır? 535
1.7. Geçici Verinin Beyan Ve Ödeme Zamanları 536
1.8. İşe Başlama, İşi Bırakma Ve Hesap Döneminin Değişmesi Halinde Geçici Vergi Uygulaması Nasıl Olacaktır? 536
1.9. Kurum Geçici Vergisinde Hangi İndirim Ve İstisnalardan Yararlanılacaktır? 537
1.10. Geçici Vergi İle İlgili Muhasebe Süreci 537
1.11. Geçici Vergi Dönemlerinde Geçici Mizan Kavramı 539
1.12. Geçici Vergi Döneminde Muhasebe Kayıt Zamanı 539
2. GEÇİCİ VERGİYE TABİ KAZANCIN TESPİTİ 540
2.1. Genel Olarak: 540
2.2. Geçici Vergiye İlişkin Değerleme Hükümleri 540
3. GEÇİCİ VERGİYLE İLGİLİ ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLAR 544
3.1. İndirim ve İstisnalar 544
3.2. Yatırım İndirimi 545
3.2.1 2017 ve 2018 Yılına Yönelik Yatırım Harcamaları 547
3.3. Yenileme Fonu 548
3.4. Bağış, Yardım ve Sigorta Primleri 548
3.5. Dar Mükellefiyete Tabi Olanların Ulaştırma İşlerinde Matrah 548
3.6. Yeni İşe Başlayan Mükellefler 548
3.7. İşi Bırakan veya Tasfiyeye Giren Mükellefler 548
3.8. Re’sen veya İkmalen Tarhiyat ve Ceza Uygulaması 549
3.9. Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu 549
3.10. İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması 550
3.11. Komple Yeni Yatırım / Tevsi Yatırım Kavramı 550
3.12. Tevsi yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması 551
3.13. Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması 554
4. GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUBU 556


MUHASEBECİNİN MUHTASAR BEYANNAME REHBERİ
1. MUHASEBECİNİN MUHTASAR BEYANNAME REHBERİ 558
1.1. Muhtasar Beyannamesi Nedir? 558
1.2. Muhtasar Beyannamede Beyan Dönemi 558
1.3. Vergi Tevkifatı Kavramı (Stopaj) 559
1.4. Vergi Tevkifatını Kimler Yapacaktır? 559
1.5. Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) Nedir? 560
1.6. Vergi Kimlik Numarası İle İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesi Ne Demektir? 560
1.7. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesin (MPHB) Verilmesinde ve İçeriğinin Doğruluğunda Yetki Belgesi Almış Muhasebecinin Sorumluluğu Var Mıdır? 560
1.8. Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesinde Hangi Bildirimler Yapılacak? 561
1.9. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinden Hangi Bakanlıklar Sorumludur? 561
1.10. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin (MPHB) Verilme Süresi Ne Zamandır? 561
1.11. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde (MPHB) Beyan Edilecek Unsurlar Nelerdir? 561
1.12. 10 Kişiden Az Çalışanın Olduğu Şirketlerde Beyan Nasıl Ve Hangi Sürede Yapılacak? 562
1.13. Üçer Aylık Muhtasar Veren İşletmeler İşçi Çalıştırmaları Halinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Yine Üçer Aylık Mı Beyan Edecek? 562
1.14. Üçer Aylık Muhtasar Beyannamesi Veren İşletmeler İşçi ÇalıştırmamalarıHalinde Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesini Yine Üçer Aylık Olarak Mı Beyan Edecekler? 562
1.15. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) Hangi Vergi Dairesine Beyan Edilecek? 563
1.16. Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesini (MPHB) Elektronik Ortamda Kimler Hangi Şifreyle Göndereceklerdir? 564
Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesini (MPHB) Göndermeye Aracılık Yetkisi Verilen Kişilere Şifre İşlemleri Nasıl Verilecektir? 564
1.17. Vergi Veya Primin Tahakkukunu Engelleyen Hata Durumunda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) Nasıl Düzeltilecektir? 565
1.18. Beyannamenin Onaylanmasıyla Birlikte Kaç Adet Tahakkuk Fişi Düzenlenecektir? 565
1.19. Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinde (MPHB) Ceza Uygulaması Var Mıdır? 566
1.20. Üçer Aylık Dönemler Halinde Muhtasar Beyanname Verilmesine İlişkin Önceden Bildirim Şartı 567
1.21. Üçer Aylık Dönemler Halinde Muhtasar Beyanname Veren Mükellefin Dönem İçinde Şartları Kaybetmesi Durumunda 568
1.22. Huzur Hakkı Ücret Ödemeleri Alan Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Üçer Aylık Muhtasar Verilmesindeki Durumu 568
1.23. Yanında İşçi Çalıştırmayanların Tevkifata Tabi Diğer Ödemeler Nedeniyle Muhtasar Beyanname Verme Durumu 569
1.24. Birden Fazla Bulunan Şubelerinin Her Birinde On Kişiden Az Hizmet Erbabı Çalıştırılmasının Üçer Aylık Muhtasar Verilmesine Etkisi 569
1.25. Üçer Aylık Muhtasar Beyanname Verenlerin Bu Beyannamelerini Dönem Geçtikten Sonra Vermeleri Durumunda 570
2. MÜKELLEF OLMAYAN KİŞİDEN ALINAN İKİNCİ EL BİNEK/TİCARİ OTOMOBİL İÇİN MUHTASAR BEYANNAMEDE STOPAJ YAPACAK MIYIM? 570
3. ŞİRKETE TEMİZLİĞE GELEN KADINA YAPILAN ÖDEME MUHTASARA KONU EDİLECEK MİDİR? 571
4. GOOGLE, FACEBOOK VB. FATURALAR MUHTASAR BEYANNAMEYE KONU EDİLECEK MİDİR? 573
5. KİRAYI ÖDEYEMİYORUZ. BUNA RAĞMEN STOPAJ KESİNTİSİ YAPIP MUHTASARDA BEYAN EDECEK MİYİM? 574
6. ŞİRKETİMİZ YÜK BİNDİRME İNDİRME SIRASINDA HAMMALİYE ÖDEMESİ YAPMAKTADIR. BU ÖDEME MUHTASARA KONU EDİLECEK MİDİR? 575
7. PERSONELİMİZİN ARACINI KİRALADIK. YAPTIĞIMIZ KİRA ÖDEMESİNDEN STOPAJ YAPIP MUHTASARDA BEYAN EDECEK MİYİZ? 576
8. AYNI İLDE AÇILACAK ŞUBEYE AİT MUHTASAR BEYANNAMELERİNİN ŞİRKET MERKEZİNİN BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİNE VERİLEBİLİRMİ? 577
9. AYRI İLLERDE BULUNAN HER ŞUBE İÇİN AYRI MUHTASAR BEYANNAME VERİLMESİ YERİNE TEK BİR MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLENEREK VERİLEBİLİR Mİ? 578
10. BİRDEN FAZLA ŞUBESİ BULUNAN İŞYERLERİNİN HER BİR ŞUBESİNDE ON KİŞİDEN AZ HİZMET ERBABI ÇALIŞTIRILMASINDA MUHTASAR BEYANNAME HER ŞUBENİN BULUNDUĞU YER VERGİ DAİRESİNE VERİLEBİLİRMİ? 579
11. BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİ OLAN BANKALARIN ŞUBELERİNDE YAPTIKLARI TEVKİFATLARA İLİŞKİN MUHTASAR BEYANNAME HANGİ VERGİ DAİRESİNE VERİLECEKTİR? 579
12. TEK MERKEZDEN MUHTASAR BEYANNAME VEREN BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR? 580
13. ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE MUHTASAR BEYANNAME VEREN MÜKELLEFİN DÖNEM İÇİNDE ŞARTLARI KAYBETMELERİ DURUMUNDA MUHTASAR BEYANNAMELERİNİ NE ZAMAN VERECEKLERDİR? 580
14. ÜÇER AYLIK MUHTASAR BEYANNAME VERENLERİN BU BEYANNAMELERİNİ DÖNEM GEÇTİKTEN SONRA VERMELERİ DURUMUNDA CEZAİ İŞLEM YAPILACAKMIDIR? 581
15. YANINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRMAYANLARIN TEVKİFATA TABİ DİĞER ÖDEMELER NEDENİYLE MUHTASAR BEYANNAMEYİ NE ZAMAN VERECEKLER? 581
16. ŞİRKET ORTAKLARINA YAPILAN HUZUR HAKKI ÖDEMELERİ NEDENİYLE MUHTASAR BEYANNAMENİN AYLIK VEYA ÜÇER AYLIK VERİLMESİ AÇISINDAN HİZMET ERBA SAYISINDA DİKKATE ALINACAKMIDIR? 583


MUHASEBECİNİN KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ
1. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ 585
1.1. Tablo-1: Kurumun Kimlik Ve Adres Bilgileri Kısmının Doldurulması 585
1.2.Tablo-2: Dar Mükellef Temsilcinin Kimlik Ve Adres Bilgileri 586
1.3. Tablo-3: Kuruma Bağlı İş Yerlerinin Türü Ve Sayısı 586
1.4. Tablo-4: Geçmiş Yıl Zararları 586
1.5. Tablo-5: Kazanç Ve Matrah Bildirimi Kısmının Doldurulması 586
1.6. Tablo-6: Vergi Bildirimi Kısmının Doldurulması 588
1.7. Kurum Ortaklarına Ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim 589
2. TRANSFER FİYATLANDIRMASI FORMUNUN DOLDURULMASI 590
 

MUHASEBECİNİN GELİR VERGİSİ REHBERİ
1. MUHASEBECİNİN GELİR VERGİSİ REHBERİ 594
1.1. Gelir Vergisinin Konusu 594
1.2. Gelir Vergisinin Esasları Nelerdir 594
1.3. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Mükellef Kavramı 595
1.4. Gelir Vergisi Yönünden Şahıs Şirketleri 595
1.5. Yıllık Gelir Vergisinin Beyan Şekli Ve Zamanı 596
1.6. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki 597
1.7. Yıllık Gelir Vergisine Konu Ticari Kazancı Yespitinde İndirilecek Giderler 604
1.8. Gelir Vergisi Beyannamesine Konu Ticari Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler 605
1.9. Gelir Vergisi Beyannamesinde Ticari Kazancın Tespitinde Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek Ve İndirilemeyecek Giderler 606
1.10. Gelir Vergisi Beyannamesine Konu Zirai İşletme Hesabı Esasında Giderler 606
1.11. Gelir Vergisi Beyannamesine Konu Zirai Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler 607
1.12. Gelir Vergisi Beyannamesine Konu Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirilecek Giderler 609
1.13. Gerçek Gider Yönteminde Kira Gelirinden İndirilecek Giderler 610
1.14. Götürü Gider Yönteminde Kira Gelirinden İndirilecek Giderler 611
 

MUHASEBECİNİN VERGİ CEZA REHBERİ


VERGİ İNCELEMESİ SONUCU KESİLEN MATRAH FARKI VE CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

1. VERGİ İNCELEMESİ SONUCU KESİLEN MATRAH FARKI VE CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 617
1.1. Vergi İncelemeleri Sonucu Kesilebilecek Cezalar 617
1.2. Vergi Cezalarının Muhasebeleştirilmesi 618
2. DAVA AÇMA SÜRELERİ 622


MUHASEBECİNİN SERBEST MESLEK KAZANÇ REHBERİ


MUHASEBECİNİN SERBEST MESLEK KAZANÇ REHBERİ

1. SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE HASILATTAN İNDİRİLECEK GİDERLER 625
2. SERBEST MESLEK ERBABININ TUTACAĞI DEFTERLER 626
3. SERBEST MESLEK ERBABININ KULLANACAĞI BELGELER 627
4. İŞYERİ KİRA ÖDEMELERİNİN BELGELENDİRİLMESİ 628
5. SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA İSTİSNALAR 628
6. SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GEÇİCİ VERGİ 629
7. SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ BEYANI VE BEYANNAME 630
ÜZERİNDE YAPILACAK İNDİRİMLER 630
7.1. Özel sağlık sigortalarına ödenen primler 630
7.2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları 632
7.3. Engellilik İndirimi 633
7.4. Bağış ve Yardımlar 633
7.4.1. Sınırlı İndirilecekler 633
7.4.2. Sınırsız İndirilecekler 633
7.5. Doğal Afetler İle İlgili Ayni ve Nakdi Bağışlar 634
7.6. Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Makbuz 634
7.7. Türkiye’den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler 634
7.8. Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar Diğer Kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir: 635
8. ZARAR MAHSUBU 635


MUHASEBECİNİN DIŞ TİCARET REHBERİ
1. DIŞ TİCARETTE ŞİRKETLERİN ÖDEME SEÇENEKLERİ 639
1.1. Peşin Ödeme 639
1.1.1. Peşin Ödemede Taraflar 639
1.1.2. Doğabilecek Riskler 639
1.1.3. Ödeme Yapılacak Banka 640
1.1.4. Döviz Alım Belgesi 640
1.1.5. Ödemenin Kullanım Süreleri 640
1.1.5.1. Gemi İnşasında 640
1.1.5.2. Diğer İhraçlarda 640
1.1.6. Malın Gönderilmesi 641
1.1.6.1. İhracatta Mal Gönderilirken Gümrük Çıkış İşlemleri 641
a. Menşe Şehadetnamesi (Certefical Of Origin) 641
b. Dolaşım Belgesi (Movement Certificate) 642
c. İhracat Bilgi Belgesi/Kota Belgesi (Export Information Dokument-EID) 642
d. Konsolosluk Faturası (Consular Invoice) 642
e. Tasdikli Fatura (Legalized Invoice) 642
f. Sevk belgesi (Konşimento – Bill of Lading) 642
g. Sigorta belgesi 643
h. Navlun Faturası: 643
1.1.7. Hesabın Kapatılması 643
1.1.7.1. Fiili İhraç Halinde 643
1.1.7.2. Tasfiye Suretiyle İade 644
1.1.7.3. Peşin Bedelin İadesi 644
2. MAL VE VESAİK MUKABİLİ ÖDEME 645
2.1. Vesaik Mukabili (Belge Karşılğı) Ödeme 645
2.1.1. Taraflar 645
2.1.2. Doğabilecek Riskler 646
2.1.3. Ödeme Yapılacak Belgeler 646
2.1.4. Tahsilat İşlemleri 646
2.1.5. Satış Sözleşmesi 647
2.1.6. Malların Gönderilmesi 647
2.1.7. Bedelin Tahsili 647
2.1.8. Malların Gümrükten Çekilmesi 647
2.2. Mal Mukabili Ödeme 648
2.2.1. Taraflar 648
2.2.2. Satış Sözleşmesi 648
2.2.3. Malların Gönderilmesi 648
2.2.4. Bankaya Ödeme 649
2.2.5. Hesabın Kapatılması 649
3. AKREDİTİFLİ VE KREDİLİ ÖDEME 649
3.1. Akreditifli Ödeme 649
3.1.1. Sözleşme 649
3.1.2. İhracat Dosyası 650
3.1.3. Akreditif Belgeleri 650
3.1.4. Akreditif Açma 651
3.1.5. Akreditif İşlemleri Ve Malların Teslimi 653
3.1.6. Bedelin Ödenmesi 654
3.2. Kredili Ödeme 654
3.2.1. Aval Ve Kabul Kredisi 655


MUHASEBECİNİN KDV İADE REHBERİ
1. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 659
1.1. İhracatçıya Mal Teslim Eden İmalatçıya İade Edilecek KDV’de Bilinmesi Gerekenler 659
1.2. Tecil Ve Terkin Uygulamasından Yararlanacak Teslimler 660
1.3. Tecil ve Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar 661
1.4. İhraç Kaydıyla Teslimlere Yönelik Özellikli Uygulamalar 661
1.5. İhraç Kayıtlı Mallarda Nihai Mal Uygulaması 663
1.6. İhraç Edilecek Malın Eklenti ve Ambalaj Malzemelerinin Durumu 663
1.7. Tecil Edilecek Verginin Hesaplanması 664
1.8. İhraç Kayıtlı Teslimlerde Terkin Uygulaması 665
a-Terkin Için Gerekli Belgeler 666
b-İhracat İçin Ek Süre Verilmesi 666
c- İhracatın Gerçekleşmemesi Hali 667
d-İmalatçı Lehine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik 669
e-İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik 669
1.9. İhraç Kaydıyla Teslım Edılerek İhraç Edılen Malların Gerı Gelmesı 670
1.10. İhraç Kaydıyla Teslimin Beyanı 671
1.11. İhraç Kayıtlı Teslımlerde İade Talebınde Aranılan Belgeler 673
1.12. İhraç Kaydıyla Teslimlerde İade Uygulaması 674
a- Mahsuben İade Uygulaması 674
b- Nakden İade Uygulaması 674
2. TEVKİFATTAN KAYNAKLANAN KDV İADELERİ 674
2.1. Tevkifata Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İadelerine Yüklenilen KDV Listesinin Etkisi 674
2.2. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Alıcı ve Satıcı Beyanı 675
2.3. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Genel Gider ve ATİK’lerin Durumu 675
2.4. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Hazırlanması Gereken Belgeler 676
2.5. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Mahsuben İade Uygulanması 677
3. İHRACATTAN KAYNAKLANAN KDV İADELERİ 678
3.1. Son Düzenlemeler Işığında İhracattan Kaynaklanan İade Talebinde Aranacak Belgeler 678
3.2. İhracattan Kaynaklanan KDV İadesinde Mahsuben Ve Nakden İade Talebi 678
a- Mahsuben İade 678
b- Nakden İade 678
3.3. İhracattan Kaynaklanan KDV İadesinde Bilinmesi Gereken Püf Noktalar 679
3.4. İhracattan KDV İadesi Nasıl Hesaplanır 681
4. İNDİRİMLİ ORANLI KDV İADESİ 681
4.1. İndirimli Orandan KDV İadesinin Mantığı Nedir? 681
4.2. Yılı İçinde Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarlarının Hesaplanması 681
4.3. İzleyen Yıl İçerisinde Nakden/Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarlarının Hesaplanması 683
4.4. Yüklenilen KDV Hesabının Nasıl Yapılacağı 684
a- Stoklarda Yer Alan Mallar 685
b- Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 685
c- Sonradan Düzenlenen veya Temin Edilen Belgeler 685
4.5. Yılı İçinde Mahsup Taleplerinin Yerine Getirilmesi 686
4.6. Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi 687
a- Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar 690
b- İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Amaçlı Teslimlerinde Mahsuben İade 691
c- Mahsup İşlemi 692
4.7. İndirimli Orana Tabi İşlemleriyle Birlikte Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemleri Bulunan Mükellefler 693
4.8. İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimi 694
4.9. Fason Tekstil Ve Konfeksiyon İşlerinde İade Uygulaması 695
 

MUHASEBECİNİN DÖNEM SONU REHBERİ
1. DÖNEM SONU UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 699
1.1. Kasa Hesabının Dönemsonu İşlemleri 699
1.1.1. Kasa Noksanlığı Halinde Dönemsonunda Yapılacak İşlemler 699
1.1.2. Kasa Fazlalığı Halinde Dönemsonunda Yapılacak İşlemler 700
1.1.3. Kasa Hesabının Yıl Sonu Yüksek Bakiye Vermesi Karşısında Kasaya Adat Hesaplamasının Yapılması 701
1.2. 101 Alınan Çekler Hesabının Dönemsonu İşlemleri 704
1.2.1. Vadesi Takip Eden Yıla Sarkan Çeklerin Dönemsonu İşlemleri 704
1.3. 102 Bankalar Hesabının Dönemsonu İşlemleri 705
1.3.1. Vadeli Mevduat Hesaplarının Dönemsonu İşlemleri 705
1.3.2. Dövizli Bankalar Hesabının Dönemsonu Değerleme İşlemi 706
1.3.3. Kıst Faiz Gelirine İsabet Eden Stopajların Dönemsonu Uygulaması 706
1.4. Menkul Kıymetler Hesabının Dönemsonu İşlemleri 707
1.5. 120 Alıcılar Hesabının Dönemsonu İşlemleri 708
1.5.1. Yurt İçi Alıcılar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Karı Oluşması 708
1.5.2. Yurt Dışı Alıcılar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Karı Oluşması 709
1.5.3. Yurt İçi Alıcılar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Zararı Oluşması 710
1.5.4. Alıcılar Hesabında Alacak Bakiyesi Veren Alıcıların Olması Durumunda Dönemsonu Uygulaması 712
1.5.5. Alıcılar Hesabında Şüpheli Hale Gelen Alıcılar Olması Durumunda Dönemsonu Uygulaması 712
1.6. Alacak Senetleri Hesabında Dönemsonu İşlemleri 714
1.6.1. Alacak Senetleri İçin Reeskont Hesaplanması 714
1.7. 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabının Dönemsonu İşlemleri 715
1.8. Stoklar Hesabının Dönemsonu İşlemleri 717
1.8.1. İlk Madde Ve Malzemenin Dönem Sonu Üretime Gönderilmesi 717
1.8.2. Satılan Ticari Mal Maliyetinin Tespiti 720
1.8.3. Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım Maliyetleri Hesabının Dönemsonu İşlemleri 720
1.8.4. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Dönemsonlarında Müşterek Giderlerin Dağıtılması 723
1.8.5. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Dönemsonlaında Amortismanların Dağıtılması 723
1.9. Gelir Tahakkukları Hesabının Dönemsonu İşlemleri 724
1.10. Maddi Duran Varlık Hesaplarının Dönemsonu İşlemleri 728
1.10.1. Maddi Duran Varlıklarla İlgili Kredi Faizi Ve Kur Farklarının Dönemsonu İşlemleri 728
1.11. Banka Kredileri Hesabının Dönemsonu İşlemleri 732
1.11.1. Vadesi Ertesi Yıla Sarkan Kredilerin Dönemsonu Faiz Değerlemesi 732
1.11.2. Dövizli Alınan Kredilerin Dönemsonu Anapara Ve Faiz Değerlemeleri 732
2. DÖNEM SONU KAPANIŞ KAYITLARI 736
KAYNAKÇA 743

 

TOPLAM 744 SAYFA

 

 


SİTEMİZE ÖZEL KISA BİR SÜRE İÇİN
Kitabın Kargo Dahil İndirimli Satış Fiyatı:85 TL