Yoğun İlginiz İçin Çok Teşekkür Ederiz.
STOKLARIMIZ TÜKENDİ!
 

EN SON DÜZENLEMELERE UYUMLU!


 
Muhasebecinin El Kitabı


 


 

-UYGULAMALI-
MUHASEBECİNİN
EL KİTABI ÇIKTI
 
 

 

Nurten ÖRNEK
E.Öğretim Görevlisi


SİTEMİZE ÖZEL KISA BİR SÜRE İÇİN
Kitabın Kargo Dahil İndirimli Satış Fiyatı: 85 TL

 
 Muhasebecinin El Kitabı Tanıtım 1

 
TEORİK ANLATIMIN OLMADIĞI, PRATİK ÇÖZÜM YOLLARININ OLDUĞU TEK KİTAP!
• A’dan Z’ye Şirket Kuruluş İşlemleri, Genel Kurul İşlemleri
• E-İmza, E-Fatura, E-Defter Uygulamalarında Aklınıza Gelecek Her Şey
• Sermaye Artırımı, Sermaye Azaltımı Ve Tasfiye İşlemlerinde En Pratik Anlatım Şekli
• Tür Değiştirme, Şirket Birleşmeleri Hiç Bu Kadar Kolay Anlatılmadı
• Gelir Vergisi Beyannamesi İle İlgili En Çok Bilinmesi Gerekenler
• Fatura İle İlgili Karşılaşılabilecek Tüm Özellikli Konular ve En Pratik Çözümleri
• Personel ve İnsan Kaynaklarında Çalışanlar. Asgari Bilmeniz Gerekenlerin Hepsi Bu Kitapda.
• KDV Beyannamesinin Aşama Aşama Doldurulması Ve Püf Noktalar
• Geçici Vergi İle İlgili Özellik Gösteren Durumlar
• Muhtasar Beyanname İle İlgili Tüm Özellikli Konular ve Aşama Aşama Doldurulması
• Vergi İncelemesi İle İgili Muhasebecinin Asgari Bilmesi Gerekenler
• İthalar, İhracat ve Dış Ticaret Hakkındea Bilmeniz Gereken Tüm Konular
• KDV İadesinden Korkmayın. En Kolay ve Pratik Anlatım Bu Kitapta
• Dönemsonu İşlemlerinde Herkesin Bilmesi Gereken En Pratik Anlatımlar ve Çözümler
• Sadece 12 Adımda Yıl Sonu Kapanış Kayıtlarını Hatasız YapınBASKI TARİHİ: NİSAN 2017
SAYFA SAYISI:
750
KİTAP PİYASADA BULUNMAMAKTADIR.

TEORİK ANLATIMIN OLMADIĞI, PRATİK ÇÖZÜM YOLLARININ OLDUĞU TEK KİTAP!

 

 MUHASEBECİNİN EL KİTABI
İÇİNDEKİLERŞİRKETLER VE TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ
 

ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ
1. LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ 37
1.1. Limited Şirket Kuruluş Dilekçesi 37
ÖRNEK DİLEKÇE 37
1.2. Kuruluş Bildirim Formu 38
ÖRNEK KURULUŞ BİLDİRİM FORMU 38
1.3. Yabancı Ortaklıklarda Yapılacak İşlemler 40
1.4. Noter Tasdikli Limited Şirket Sözleşmesi 40
ÖRNEK LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ 40
1.5. Müdürlerin İmza Beyannameleri 42
1.6. Kurucular Beyanı 42
ÖRNEK KURUCULAR BEYANI 42
1.7. Ortak Olmayan Müdürler İçin Görevi Kabul ettiğine Dair Noter Onaylı Belge 43
1.8. Tüzel Kişinin Müdürliğe Seçilmesinde Hazırlanacak Belge 44
1.9. Müdürün Ortaklar Dışından Atanan Yabancı Uyruklu Kişi Olması 44
1.10. Sermayenin On Binde Dördünün Rekabet Kurumuna Yatırılması 44
1.11. Banka Mektubu 44
1.12. Oda Kayıt Beyannamesi 45
ÖRNEK ODA KAYIT BEYANNAMESİ 45
1.13. Limited Şirket Kuruluşunda Ayni Sermaye Varsa 46
1.14. Limited Şirket Kuruluşunda Reşit Olmayan Ortak Varsa 47
1.15. Kurulan Limited Şirket Gümrük Müşavir Şirketiyse 47
1.16. Limited Şirketin Kurucuları Arasında Belediyeler ile Mahalli İdareler Varsa 47
1.17. LİMİTED ŞİRKET UNVANIYLA İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 47
2. ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ 48
2.1. Anonim Şirketin Kuruluşu İçin Asgari Sermaye Tutarı 48
2.2. Anonim Şirketlerin Genel Özellikleri 48
2.3. Anonim Şirketin Kuruluşu İçin Gerekli İşlemler Ve Belgeler 49
2.3.1. Şirket Esas Sözleşmesi 49
2.3.2. Kurucular Beyanı 50
2.3.3. Değerleme Raporları 51
2.4. Anonim Şirket Kuruluşu Sözleşme Örneği 51
2.5. Anonim Şirket Kuruluşunun Muhasebeleştirilmesi 56
2.6. Tek Kişilik Anonim Şirket Uygulaması 60
2.7. Çok Ortaklı Anonim Şirketlerin Tek Ortaklı Yapıya Dönüşmesinde İzlenecek Aşamalar 61
2.8. Üç Üyeli Yönetim Kurulunun Tek Üyeli Yönetim Kuruluna Dönüşmesinde Aşamalar 61
3. ŞAHIS ŞİRKETİ KURULUŞ İŞLEMLERİ 62
3.1. Şahıs Şirketi Nedir? 62
3.2. Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gereken Belgeler 62
3.2.1. Şahıs (Gerçek) İşletmelerin Ticaret Odası Açılışı İçin Gerekli Olan 63
Evraklar 63
3.2.2. Vergi Dairesi – Vergi Mükellefiyetinin Tescili, Vergi Levhası, Yazar 63
Kasa Levhasının Tasdik Ettirilmesi ve Damga Vergisinin Yatırılması 63
3.2.3. Şahıs Firmalarında Vergi Dairesine Mükellefiyetinin Tescili 63
3.3. Kollektif Şirket ve Tanımı 64
3.3.1. Kollektif Şirketin Kuruluşu 64
3.3.1.1. Kollektif Şirketin Ana sözleşmesinin Hazırlanması 64
3.3.1.2. Ticaret Sicil İşlemleri 64
3.4. Komandit Şirket ve Tanımı 65
3.4.1. Komandit Şirketin Kuruluşu 65
3.4.1.1. Şirket Sözleşmesinin hazırlanması 65
 

ŞİRKETLERDE GENEL KURUL İŞLEMLERİ
1. LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL 67
1.1. Limited Şirketlerde Genel Kurul 67
1.2. Limited Şirketlerde Genel Kurulun Yetkileri 67
1.3. TTK’ya Göre Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Yapılma Zamanı 68
1.3.1. 6102 Sayılı TTK’ya Göre 68
1.4. Limited Şirketlerde Genel Kurulu Kimler Davet Eder? 69
1.5. Limited Şirketlerde Ortakların Genel Kurula Çağrı Zamanı 69
1.6. Azlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırması 69
1.7. Limited Şirketlerde Genel Kurul Çağrı İlanındaYer Alacak Hususlar 70
1.8. Limited Şirket Genel Kurul Gündeminde Yer Alması Zorunlu Asgari Unsurlar 70
1.9. Limited Şirket Genel Kurulunda Hazır Bulunması Gereken Belgeler 70
1.10. Limited Şirket Genel Kurulunda Bakanlık Temsilcisinin Bulunup Bulunmayacağı 71
1.11. Limited Şirketler Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılım Olabilir Mi? 71
1.12. Limited Şirketlerde Ortaklardan Biri Genel Kurula Temsilci İle Katılabilir Mi? 72
1.13. Limited Şirketlerde Genel Kurul Yapılma Yöntemleri 72
1.13.1. Toplantı Yapmadan Karar Alma 72
1.13.2. Çağrısız Genel Kurul 72
1.13.3. Çağrılı Genel Kurul 72
1.14. Genel Kurul Toplantı Tutanağı 72
1.15. Ortakların Oy Hakkı Ve Hesaplanması 73
1.16. Limited Şirket Genel Kurullarında Oy Hakkından Yoksunluk 73
1.17. Ağırlaştırılmış Nisap Gerektiren Genel Kurullar 73
1.18. Genel Kurul Toplantısına Yetkisiz Katılma 74
1.19. Genel Kurul Kararlarının İptali Ve İptal Sebepleri 74
1.19.1. Limited Şirket Genel Kurul Kararlarına İptal Davası Açabilecek Kişiler 74
1.20. Limited Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali ve Butlanı 75
1.21. Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Yapılmamasının Sonuçları 75
2. LİMİTED ŞİRKETLERDE ADIM ADIM GENEL KURUL İŞLEMLERİ 76
2.1. Ltd.Şti Genel Kurul Müdürler Kurulu Kararı 76
MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: 76
2.2. Ltd.Şti Genel Kurul Çağrı-Gündem 76
GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAGRI ÖRNEĞİ-LİMİTED ŞİRKET 77
2.3. Limited Şirket Genel Kurul Çağrısız 78
2.4. Limited Şirket Genel Kurulu İçin Vekaletname 78
VEKALETNAME ÖRNEĞİ 79
2.5. Karşılaştırmalı Finansal Tabloların Hazırlanması 79
2.6. Müdür/Müdürler Kurulu Faaliyet Raporunun Hazırlanması 79
FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ 79
2.7. Denetim Raporunun Hazırlanması (Varsa) 85
2.8. Hazır Bulunanlar Listesinin Hazırlanması 85
GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ÖRNEĞİ 86
2.9. Toplantıda Hazır Bulunması Gereken Evraklar 86
2.10. Toplantıda Hazır Bulunması Zorunlu Olanlar ve Katılma Hakkı 87
Oy hakkı ve hesaplanması 87
Oy hakkından yoksunluk 87
2.11. Toplantı Ve Karar Nisapları 87
Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi 88
2.12. Toplantı Tutanağının (Genel Kurul Kararı) Düzenlenmesi 89
TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ 89
3. ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL YOL HARİTASI 90
3.1. Genel Kurul Öncesi Yapılması Gerekenler 90
3.1.1 Genel Kurul Toplantı Çeşitleri 90
Toplantı çeşitleri 90
Elektronik ortamda genel kurula katılma 90
3.1.2. Genel Kurulun Yapılacağı Yerin Ve Zamanının Belirlenmesi 90
Toplantı zamanı 90
Toplantı yeri 91
3.1.3. Genel Kurul Gündeminin Ve Yönetim Kurul Kararının Hazırlanması 91
Gündem 91
YÖNETİM KURULU KARAR ÖRNEĞİ: 92
3.1.4. Çağrılı Genel Kurula Ve Pay Sahiplerine Çağrı- İlan 92
Çağrıya yetkili olanlar 92
Çağrı usulü 93
İlanın içeriği 93
ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI ÖRNEĞİ 94
3.1.5. Çağrısız Genel Kurul 95
Çağrısız toplantı 95
3.1.6. Karşılaştırmalı Finansal Tabloların Hazırlanması 96
3.1.7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Hazırlanması 96
Genel ilkeler 96
FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ 96
3.1.8. Denetim Raporunun Hazırlanması (Varsa) 103
3.1.9. Hazır Bulunanlar Listesinin Hazırlanması 103
Hazır bulunanlar listesi 103
GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ÖRNEĞİ 103
3.1.10. Bakanlık İznine Tabi İşlemler Varsa Bakanlık İzinlerinin Alınması 104
3.1.11. İç Yönergenin Hazırlanması 104
İÇ YÖNERGE ÖRNEĞİ 105
3.1.12. Genel Kurulda Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu Varsa Temsilci Görevlendirilmesi İçin Bakanlığa Başvurulması 111
Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu 111
Bakanlık temsilcisi istenmesi 112
Bakanlık temsilcisi istenmesine ilişkin başvuruya eklenecek belgeler 112
3.1.13. Toplantıda Hazır Bulunması Gereken Evraklar 113
Toplantıda hazır bulundurulacak belgeler 113
3.1.14. Toplantıda Hazır Bulunması Zorunlu Olanlar ve Katılma Hakkı 114
Toplantıda bulunma zorunluluğu 114
Vekaletnamenin unsurları ve geçerlilik süresi 115
Vekaletname Örneği 115
3.2. Genel Kurul Toplantısında Yapılması Gerekenler 116
3.2.1. Hazır Bulunanlar Listesinin İmzalanması 116
3.2.2. Toplantının Açılması Ve Yönetimi 116
3.2.3. Toplantının Yönetimi İçin Divanın Oluşturulması 116
3.2.4. Toplantı Gündeminin Okunması 116
3.2.5. Toplantı Gündeminde Değişiklik Ve İlave Edilecek Hususların Talep Edilmesi Durumunda Gerekli Oylamanın Yapılması Ve Gündemde Değişiklik Ve İlavesinin Sağlanması 116
3.2.6. Toplantı Gündeminin Görüşülmesi 116
3.2.7.Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi 117
TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ 117
3.2.8. Toplantı Başkanı,Yazmanı,( Seçılmışse.” Başkan Yardımcısı, Oy Toplama Memuru”) Ve Bakanlık Temsilcisi(Varsa) Tarafından Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi Ve Diğer Belgelerin İmzalanması 118
3.2.9. Muhalefet Şerhi Varsa Şerh Koyanların Tutanağı İmzalaması 118
3.3. Genel Kurul Sonrası Yapılması Gerekenler 118
 

SON DÜZENLEMELERLE ŞİRKETLERDE DEFTER TASDİKLERİ VE SÜRELERİ
1. GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER 121
1.1 Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler); 121
1.2 Kollektif ve Komandit Şirketler 121
1.3 İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter; 121
1.4 Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter; 122
a) Serbest Meslek Kazanç Defteri 122
2. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER 122
2.1. Anonim Şirketler Ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler 122
2.2. Limited Şirketler 122
2.3. Limited Şirket Müdürler Kurulu Defteri 122
3. DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER (Ticari Defter Tebliği Md.5/4) 123
4. KOOPERATİFLERİN TUTACAĞI DEFTERLER 123
5. DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI 123
5.1. Tasdik Yenileme (Ara Tasdik) (Vuk Md. 222 Ve Ticari Defter Tebliği Madde 17-18) 123
5.2. Ara Tasdik (Tasdik Yenileme) Yapılabilecek Defterler 123
5.3. Kapanış Onayı (Tasdiki) (Ttk Md 64/ 3, 5 ) 124
 

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) VE E-İMZA UYGULAMASI
1. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) 125
1.1. KEP Uygulamasının Yasal Zorunluğunun Olup Olmadığı 126
1.2. KEP Hangi İşlemler İçin Kullanılır ? 126
1.3. KEP İle Sunulan Hizmetlerin Neler Olduğu 126
1.4. KEP Kullanım Alanları 127
1.5. KEP Kullanmak İçin İzlenmesi Gereken Adımların Neler Olduğu 127
1.6. KEP’e Nereden Başvurulur? 128
1.7. E-İmza Olmadan KEP Kullanılabilir mi? 128
2. E-İMZA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 128
2.1. Elektronik İmza Nasıl Kullanılır? 129
2.2. Elektronik İmzanın Geçersiz Olduğu Alanlar 129
2.3. Elektronik İmzaya Başvuru Nasıl Olacaktır 129
2.4. Elektronik İmzada Damga Vergisi 129


2017 YILINDAN İTİBAREN TİCARİ BELGELERDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER
1.1. 2017 Yılından İtibaren TTK’ya Göre Faturada Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler 131
1.2. İrsaliyeli Faturalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 132
1.3. İnşaat İşlerinde Şantiye Alanına Sevk Edilen Mallar İçin Her Sevk İrsaliyesinden Sonra 7 Gün İçinde Fatura Kesilmeli Midir? 133
1.4. İşlemin Gerçekleşmesinden Önce Tanzim Edilen Faturalar 133
1.5. Malın Tesliminden Bir Kaç Gün Sonra Kesilen Faturalar 133
1.6. Sahte Faturadan Korunmak İçin Yapılması Gerekenler 134
2. SEVK İRSALİYESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 134
3. 2017 YILINDAN İTİBAREN TAŞIMA İRSALİYESİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER 135
4. 2017 YILINDAN İTİBAREN GİDER PUSULASININ ÜST BÖLÜMÜNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 135
4.1. Gider Pusulasının Temini Nasıldır? 136
4.1.1. Noter Yolu İle Temin 136
4.1.2. Maliyenin Anlaşmalı Matbaalarından Temin 136
5. MÜSTAHSİL MAKBUZU VE MÜSTAHSİL MAKBUZUNDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER 136
5.1. Müstahsil Makbuzunun Temini 137
6. GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ VE GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 137
6.1. Günlük Müşteri Listesinin Üst Bölümündeki Bilgiler 138
6.2. Günlük Müşteri Listesinin Alt Bölümündeki Bilgiler: 138
6.3. Günlük Müşteri Listesinin Temini 138
6.4. Günlük Müşteri Listesinin Bilgisayarda Düzenlenmesi 138
7. YOLCU LİSTELERİ VE YOLCU LİSTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 139
7.1. Yolcu Listesinin Üst Bölümündeki Bilgiler 139
7.2. Yolcu Listesinin Alt Bölümündeki Bilgiler 140
7.3. Yolcu Listesinin Temini 140
8. PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VE PERAKENDE SATIŞ FİŞİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 140
9. SERBEST MESLEK MAKBUZUNUN ŞEKLİ VE DÜZENİ 141
10.1. Serbest Meslek Makbuzunun Düzenlenmesi 141
 

MERSİS NUMARASI-E FATURA – E DEFTER VE E ARŞİV UYGULAMALARI
1. MERSİS NEDİR? MERSİS NUMARASI UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 143
2. E-FATURA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 147
2.1. E-Fatura Hakkında Uygulamada Tereddüt Edilenler 148
2.1.1. Geçmiş tarihli e-fatura düzenlenebilecek mi? 148
2.1.2. Temel Fatura mı Ticari Fatura mı? Hangi Yöntemi Seçeceğim? 148
2.1.3. Aynı holding bünyesindeki birden fazla firmanın mali mührününün tek bir akıllı karta yüklenmesi mevzuat anlamında mümkün müdür? 148
2.1.4. Farklı lokasyonlarda hizmet veren bir firma, e-fatura portalını kullanıp farklı lokasyonlarından mali mühür dışında bir yöntem ile (e-imza, sertifika) faturaları imzalayıp gönderebilir mi? 149
2.1.5. E-Fatura kayıtlı Kullanıcısı listesinin güncellenmesi ne sıklıkla olacak? 149
2.1.6. Zorunluluk kapsamında olan ancak sisteme kayıtlı olmayan kullanıcılara kağıt fatura düzenlenmesi durumunda bize cezai yaptırım olur mu? 149
2.1.7. E-fatura uygulamasında sadece ticari fatura senaryosunu kullanabilir miyiz? GİB’e temel fatura senaryosu ile gelen faturaları almamak istediğimizi talep etsek bu talebimiz gerçekleşebilir mi? 149
2.1.8. Mali Mühür Nedir? 149
2.1.9. E-fatura sistemine kayıtlı firmaları nasıl öğrenebilirim? Bu listeler ne sıklıkla güncellenecek? 149
2.1.10. E-Fatura İçin Mali Mühür Zorunlu Mudur? 150
2.1.11. E-Fatura Uygulamasında Cezalar 150
3. E-DEFTER UYGULAMASI 151
3.1. E-Defter Uygulamasına Geçmek İçin Şartlar Nelerdir? 151
3.2. E-Defter Kullanıma İlişkin Başvuru Nasıl Yapılacaktır? 151
3.3. Defterler Hem Elektronik Ortamda Hem De Kâğıt Ortamında Tutulabilir Mi? 152
3.4. E-Defter Uygulamasında Tasdik İşlemi Nasıl Öngörülmüştür? 152
3.5. Aylık Onay İşlemi İlgili Aya Kadar Olan Bütün Kayıtları Mı İçerecektir? 152
3.6. Yıl İçinde E-Defter Uygulamasına Geçen Mükellefler Diğer Defterlerini Ne Yapacaklardır? 153
3.7. E-Defterlerin Muhafaza Ve İbrazı Nasıl Olacaktır? 153
3.8. E-Defterler Nerede Muhafaza Edilecektir? 153
3.9. E-Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Yönelik Olarak Detaylı Bilgi Alınabilecek Yasal Mevzuat Ve Resmi İnternet Adresleri Nelerdir? 153
4. E-ARŞİV UYGULAMASI 153
4.1. E-Arşiv Uygulamasından Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru 154
4.1.1. E-Arşivi Değerlendirme ve İzin Süreci 154
4.2. E-Arşiv’de Özel Entegratör Hizmeti Verenler 154
4.3. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması 155
4.3.1. Belgelere Konulacak Amblem 155
4.3.2. Belge Numarası 156
4.4. Belgelerin Alıcılarına Teslimi 156
4.5. 397 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Mükelleflere Faturanın Teslimi 156
4.6. 397 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Mükelleflere Faturanın Teslimi 157
4.7. Vergi Mükellefi Olmayanlara Faturanın Teslimi 157
4.8. E-Arşive Erişim ve Raporlama 157
4.9. Elektronik Belgelerin Muhafazası ve İbrazı 158
4.10. İnternet Üzerinden Mal Ve Hizmet Satışında Düzenlenecek Faturalar 158
4.11. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler 159
 

TTK KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI
1. SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE KAVRAMI 161
2. YENİ TTK AÇISINDAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ARTIRIMI 161
2.1. Sermaye Artırımının Nedenleri 162
2.2. Sermayenin Artırılması 162
3. TADİL METİNLERİ ÖRNEKLERİ 168
4. TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNCA İSTENEN EVRAKLAR 178
5. SERMAYE ARTIŞI KARARI 178
6. SERMAYE ARTIRIMINDA YENİ BİR UYGULAMA: BLOKAJ ŞARTI 180
 

TTK KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI VE KARAR ÖRNEKLERİ
1. YENİ TTK KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI 183
1.1. Sermaye Azaltımının Nedenleri 183
1.1.1. Sermayenin İhtiyaçtan Fazla Olması Durumunda Yapılan Sermaye Azaltımı 183
1.1.2. Bilanço Zararını Gidermek Amacıyla Yapılan Sermaye Azaltımı 183
1.1.3. Anonim Şirketin Kendi Hisse Senetlerini İktisap Etmesi Nedeniyle Yapılan Sermaye Azaltımı 184
1.1.4. Anonim Şirketin Bölünmesi Nedeniyle Yapılan Sermaye Azaltımı 184
1.2. Sermaye Azaltımı Prosedürleri 184
2. SERMAYE AZALTIMI İŞLEMİNDE MUHASEBECİYİ BEKLEYEN RİSKLER 185
3. SERMAYE AZALTIMI KARAR ÖRNEĞİ 189
4. SERMAYE AZALTIMI İLE İLGİLİ SİCİLE VERİLEN DİLEKÇE ÖRNEĞİ 190
5. SERMAYE AZALTIMINDA ALACAKLILARA ÇAĞRI ÖRNEĞİ 190
 

ŞİRKETLERDE ADIM ADIM TASFİYE İŞLEMLERİ VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
1. ŞİRKETLERDE TASFİYE 193
1.1. Şirketlerde Tasfiyenin Nedenleri 193
2. TASFİYE İŞLEMLER 194
2.1. Tasfiye Sürecine Başlamadan Önce Yapılması Gereken İşlemler 194
2.2. Tasfiye Tescili İçin Gerekli Olan Belgeler 194
2.3. Tasfiyeye Giriş Karar Örneği 194
2.4. Alacaklılara Çağrı İlanı Örneği 195
2.5. Vergi Dairesi Müracaat İşlemleri 195
2.6. Tasfiyenin Bitiminden Önce Yapılmasını Tavsiye Edilen Konular 196
3. TİCARET SİCİL KAYIT İŞLEMLERİ 196
3.1. Tasfiye Sonunun (Kayıt Silme) Tescili İçin Gerekli Olan Belgeler 196
3.2. Tasfiyeye Sonu Karar Örneği 196
3.3. Vergi Dairesi Müracaat İşlemleri 197
3.4. Diğer Kayıt İşlemleri 197
 

MUHASEBECİNİN TASFİYE İLE İLGİLİ BİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR
1. TASFİYE EDİLEN KURUMLARDA DEVREDEN KDV İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER 199
2. TASFİYEYE GİREN KURUMLARDA GEÇİCİ VERGİ 201
2.1. Tasfiyeden Vazgeçilmesi ve Yeniden Başlayan Geçici Vergi Mükellefiyeti 202
3. TASFİYENİN ZARARLA SONUÇLANMASI HALİNDE DÜZELTME İŞLEMLERİ 203
4. TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETLERDE E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMASI 206
4.1. Tasfiye Halindeki Şirketlerin Yükümlülüğü 206
4.2. Tasfiyesi Halindeki Şirketlerde E-Fatura Uygulaması Nasıl Olacak? 207
5. TASFİYEYE GİRİŞ İLE İLGİLİ SİCİL İŞLEMLERİ 207
5.1. Dilekçe 207
5.2. Ortaklar/Yönetim Kurulu Kararı 208
5.3. Diğer Hususlar 208
5.4. Tasfiye İle İlgili Örnek Alacaklılara Çağrı İlanı 208
6. TASFİYE MEMURLARININ NASIL ATANACAĞI 209
6.1. Tasfiye Memurunun Mahkemece Atanması Nasıl Olacaktır? 210
6.2. Tasfiye Memurlarının Ticaret Siciline Tescil Edilmesi Zorunlu Mudur? 210
6.3. Tasfiye Memurları Ücret Alabilecekler Midir? 210
6.4. Tasfiye Memurları Yabancılardan Oluşabilir Mi? 210
7. TASFİYE HALİNDE BA VE BS BİLDİRİM FORMUNUN VERİLİP VERİLMEYECEĞİ 211
8. TASFİYE HALİNDE KAR DAĞITIMINDA STOPAJ 211
9. İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN TASFİYESİ SONUCU İŞTİRAK EDEN ŞİRKETİN VERGİSEL DURUMU 213
10. TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETİN SABİT KIYMET SATIŞLARINDA VERGİSEL İSTİSNA VAR MIDIR? 213
11. KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAĞININ TASFİYE DÖNEMİNDEKİ GİDERLERİNİ GELİR VERGİSİNDEN İNDİRİP İNDİREMEYECEĞİ 215
12. TASFİYENİN SONUÇLANMAMASI HALİNDE MÜKELLEFİYETİN TERKİN EDİLİP EDİLMEYECEĞİ 216
 

ŞİRKETLERDE UYGULAMALI TÜR DEĞİŞTİRME
1. BİRİNCİ ADIM: TİCARET SİCİLİNE YAZILACAK METNİN HAZIRLANMASI 219
2. İKİNCİ ADIM: KURULUŞ DİLEKÇESİ VE BİLDİRİM FORMUNUN HAZIRLANMASI 219
3. ÜÇÜNCÜ ADIM: İŞ YERİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİN HAZIRLANMASI 221
4. DÖRDÜNCÜ ADIM: SMMM BİLGİLERİNİN HAZIRLANMASI 222
5. BEŞİNCİ ADIM : GAYRİMENKUL LİSTESİNİN HAZIRLANMASI 223
6. ALTINCI ADIM: TÜR DEĞİŞTİRME PLANININ HAZIRLANMASI 224
7. YEDİNCİ ADIM: TÜR DEĞİŞTİRME RAPORUNUN HAZIRLANMASI 225
8. SEKİZİNCİ ADIM: TÜR DEĞİŞTİRME KARARININ ALINMASI 226
9. DOKUZUNCU ADIM: ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ 226
10. ONUNCU ADIM: İMZA BEYANININ HAZIRLANMASI 230
11. ADİ ORTAKLIĞIN TÜR DEĞİŞTİRİP DEĞİŞTİREMEYECEĞİ 230

ŞİRKETLERDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
1. ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 233
 

MERSİS İLE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA
1. MERSİS NUMARASI İLE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA 237
 

MERSİS NUMARASI İLE ANONİM ŞİRKET KURMA
1. MERSİS NUMARASI İLE ANONİM ŞİRKET KURMA 243
 

ŞİRKETLERDE BİRLEŞME
1. DEVRALMA ŞEKLİNDEKİ BİRLEŞMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER 265
A-DEVİR OLAN ŞİRKET TARAFINDAN 265
B-DEVİR ALAN ŞİRKET TARAFINDAN 266
2. KOLAYLAŞTIRILMIŞ DEVRALMA ŞEKLİNDE BİRLEŞMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER 268
A-DEVİR OLAN ŞİRKET TARAFINDAN 268
B-DEVİR ALAN ŞİRKET TARAFINDAN 270
3. YENİ KURULUŞ ŞEKLİNDE BİRLEŞMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER 280
A-DEVİR OLAN HER BİR ŞİRKET TARAFINDAN AYRI AYRI 280
B-YENİ KURULAN ŞİRKET TARAFINDAN 281
 

ŞİRKETLERDE BÖLÜNME
1. KISMİ BÖLÜNMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER 283
A-BÖLÜNECEK ŞİRKET TARAFINDAN 283
B-BÖLÜNMEYE KATILAN DİĞER ŞİRKET/ŞİRKETLER TARAFINDAN 284
2. TAM BÖLÜNMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER 286
A-BÖLÜNECEK ŞİRKET TARAFINDAN 286
B-BÖLÜNMEYE KATILAN DİĞER ŞİRKET/ŞİRKETLER TARAFINDAN 287
 

MUHASEBECİNİN GELİR VERGİSİ REHBERİ
1. GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER 301
1.1. Bireysel Emeklilik Şahıs Sigorta Prim Ödemelerinde En Son Değişiklikler 301
1.2. Gelir Vergisi Matrahından Eğitim ve Sağlık Giderlerinin Düşülmesi 304
1.3. Gelir Vergisi Matrahından Bağış ve Yardımların Tenzili 305
1.4. Gelir Vergisi Matrahından Özürlü İndirimi 306
1.5. Gelir Vergisi Matrahından Sınırsız İndirilecekler 306
1.6. Diğer Kanunlara Göre Gelir Vergisi Matrahından Tamamı İndirilecek Bağış Ve Yardımlar 308
2. KİRA GELİRİ-KİRA GİDERLERİ VE VERGİ KANUNLARI IŞIĞINDA KİRA GELİRLERİNDEN DÜŞÜLECEK GİDERLER 308
2.1. Kira Gelirinin Elde Edilmesi 308
a- Kira Bedelinin Nakden Tahsil Edilmesi 309
b- Kira Bedelinin Ayni Olarak Tahsil Edilmesi 309
2.2. Kira Bedelinin Hiç Olmaması Veya Düşük Olması 309
2.3. Peşin Tahsil Edilen Kira Bedelinin Vergisel Boyutu 310
2.4. Kira Gelirinin Tespitinde İndirilecek Giderler 310
2.5. Gerçek Gider Yönteminde İstisnadan Yararlanılması Halinde İndirilecek Giderin Hesaplanması 311
2.6. Gelir Vergisi Mükellefinin Şehir Dışında Okuyan Çocuğu İçin Ödediği Kira Giderinin Vergi Matrahından Düşülüp Düşülmeyeceği 312
2.7. Kira Geliri Dolayısıyla Ödenen Beyannameden Bağ-Kur Primlerinin Düşülmesi 312
2.8. Kira Gelirlerinde İstisna Uygulaması 313
3. DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI, HESAPLAMASI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR 314
3.1. Gerçek Kişilerin Gayrimenkul Satışlarında Değer Artış Kazancı 314
3.2. Değer Artış Kazançlarında Maliyet Bedelinin Tespiti İçin Yapılacak Endeksleme 314
3.3. Vergilendirilecek ve Vergilendirilmeyecek Değer Artış Kazancı Arasındaki Fark 314
4. ADİ ORTAKLIKLARDA VERGİLENDİRME 315
4.1. Adi ortaklık ve KDV uygulaması 315
4.2. Adi Ortaklığı Sona Erdirmeyen Ortaklık Payının Devrinde KDV Uygulaması 315
4.3. Adi Ortaklığı Sona Erdiren Ortaklık Payının Devrinde KDV Uygulaması 316
4.4. Gelir Vergisi Açısından Adi Ortaklıklar 317
5. SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ 317
5.1. Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirilecek Giderler 317
5.2. Serbest Meslek Kazançlarında Tarifenin Altındaki Kazançlarda KDV Problemi 318
5.3. Serbest Meslek Kazançlarında Tahsil Esası İle İlgili Vergilendirme Problemi 318
5.3.1. Tahsil Esası İle İlgili Kararlar 320
6. GELİRİN TOPLANMASI 322
6.1. Elde Edildiği Unsurlar Açısından Gelirin Toplanması 322
6.2. Elde Edildiği Yer Açısından Gelirin Toplanması 323
7. ELDE EDİLMİŞ BİR GELİR OLMAMASINA RAĞMEN BEYANNAME VERMENİN ZORUNLU OLDUĞU HALLER 324
8. TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER 324
8.1. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce Hiç Bir Şekilde Beyan Edilmeyecek Gelirler 325
8.1.1. Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen Zirai Kazançlar 325
8.1.2. Gelir Vergisi Kanununun 75’inci Maddesinin 15 ve 16 Numaralı Bentlerinde Yazılı Menkul Sermaye İratları 326
8.1.3. Kazanç ve İratların İstisna Hadleri İçinde Kalan Kısımları 327
8.1.4. Tek İşverenden Alınan ve Tevkif Suretiyle Vergilendirilen Ücretler 327
8.1.5. Diğer Ücretler 327
8.2. Belirli Bir Tutarın Altında Kalması Koşuluyla Beyan Edilmeyecek veya Beyannameye Dâhil Edilmeyecek Gelirler 328
8.2.1. Birden Fazla İşverenden Alınan ve Toplam Tutarı GVK 103. Md. 2. Gelir Dilimini aşmayan Ücret Gelirleri 328
8.2.2. Vergiye Tabi Gelirler Toplamının GVK 103. Md. 2. Gelir Dilimini Aşmaması Halinde Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları ve Gayrimenkul Sermaye İratları 329
8.2.3. GVK’nın 86’ncı maddenin 1’inci fıkrasının (d) alt bendinde yer alan Tutarı Aşmaması Halinde Beyan Dışı Bırakılabilecek Menkul Sermaye İradı ve Gayrimenkul Sermaye İradı 330
8.3. Dar Mükellef Gerçek Kişilerce Beyan Dışı Bırakılabilecek Gelirler 330
9. ZARARLARIN KARLARA TAKAS VE MAHSUBU 331
9.1. Mahsubuna İzin Verilmeyen Zararlar 331
9.1.1. Diğer Kazanç ve İratlardan Doğan Zararlar 331
9.1.2. Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Sermayede Vukua Gelen Eksilmeler 331
9.1.3. İstisna Kapsamındaki Yurt Dışı Kazançlara İlişkin Oluşan Zararlar 332
9.2. Zarar Mahsubuna İlişkin Diğer Hususlar 332
10. BEYANNAMELERİN VERİLME VE ÖDEME ZAMANLARI 332
11. GELİR UNSURLARININ TOPLANMASI VE BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER 333
12. GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 67. MADDE İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER 337
12.1. Tevkifata Tabi Gelirler 337
12.2. Tevkifata Tabi Olmayan Gelirler 338
12.3. Gelirleri Üzerinden Tevkifat Yapılacaklar 338
12.4. Alım-Satım İşlemlerinde Tevkifat Matrahı 339
12.5. Aynı Menkul Kıymetten Değişik Tarihlerde Alımlar Yapıldıktan Sonra Elden Çıkarılması Halinde Alış Bedeli 339
12.6. Dövize, Altına Veya Başka Bir Değere Endeksli Menkul Kıymetlere İlişkin İşlemlerde Tevkifat Matrahı 339
12.7. Alım-Satım İşlemlerinin Bir Kısmının Zararla Sonuçlanması Halinde Tevkifat Matrahı 339
12.8. Aynı Tür Menkul Kıymet Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları Nelerdir? 339
12.9. Dönemsel Getirilerde Tevkifat Matrahı 340
12.10. Ödünç İşlemlerinde Tevkifat Matrahı 340
12.11. Hisse Senedi Kazançları 340
12.12. Devlet Tahvili Ve Hazine Bonoları Faiz Gelirleri Ve Alım-Satım Kazançları 341
12.13. Mevduat Faizleri 341
12.14. Repo Gelirleri 341
12.15. Özel Finans Kurumlarından Elde Edilen Gelirler 341
12.16. Vadeli İşlem Ve Opsiyon Sözleşmelerinden Elde Edilen Gelirler 342
12.17. Menkul Kıymetler Yatırım Fonları İle Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıklarından Elde Edilen Gelirler 342


MUHASEBECİNİN VERGİ USUL REHBERİ
1. FATURA VE İRSALİYE HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR 347
1.1. Fatura Kesmek Zorunda Olanlar 347
1.2. Yeni Türk Ticaret Kanununa Ve Vergi Usul Kanununa Göre Faturada Olması Gereken Bilgiler 347
1.3. Faturanın, Malın Tesliminden Önce Düzenlendiği Hallerde Sevk İrsaliyesi Düzenleme Esasları Nelerdir? 348
1.4. Kaybolan, Çalınan Yada Zayi Olan Faturalarla İlgili Mükellef Ne Yapmalı 348
1.5. Kaybolan Faturalar İçin Tutanak Düzenlenmeli Midir? 348
1.6. Proforma Fatura Nedir? Fonksiyonu Nedir? 348
1.7. Proforma Faturanın Amacı Nedir? 348
1.8. Proforma Faturada Tüm Detaylar Gösterilmeli Midir? 348
1.9. Akreditifli Satışlarda Proforma Fatura Olmaz Zorunda Mı? 349
1.10. Proforma Faturada Bulunması Gereken Şartlar Nelerdir? 349
1.11. Proforma Faturanın Özellikleri Nelerdir 349
1.12. Konsinye Mallarla İlgili İrsaliye Ve Fatura Düzenleme Esasları Nelerdir? 349
1.13. İrsaliye İle Teslim Edilen Konsinye Satışlarda Fatura Kesme Süresi 350
1.14. KDV Dahil Tanzim Edilen Faturalarda KDV’nin İndirimi Mümkün Müdür? 350
1.15. Müşteri Faturayı Almış Olmasına Karşın Almadığını İddia Ederse Ne Olur? 351
1.16. Malın Tesliminden Önce Faturanın Düzenlendiği Ve Malın İse Daha Sonra Sevkedildiği Durumlarda Nasıl Bir Yol İzlenecektir 351
1.17. Alıcıların Kimler Olacağı Ve Ne Miktarda Mal Alacakları Belli Olmayan Ve Alıcılara İş Yerlerinde Teslim Edilmek Üzere, Satıcı Tarafından Kendi Nakil Vasıtası İle Mal Gönderilmesi Halinde Nasıl Bir Yol İzlenecektir 351
1.18. Faturaya İtiraz İçin Gerekli Süre Nedir? 351
1.19. Belli Bir Anlaşmaya Dayanarak Düzenlenen Faturalar 352
1.20. Faturanın Sözleşmeye Dayanmadan Düzenlenmesi Hali 352
1.21. Faturaya İtiraz Edilmesi 352
1.22. Faturaya İtiraz Edilmemesi 353
1.23. Kargo İle Teslim Durumunda İrsaliye Düzenlenmelimidir? 353
1.24. Tevkifatlı Faturada Belli Bir Sınır Var Mı? 354
1.25. İhracatta Fatura Kullanımı 354
1.26. Açık / Kapalı Fatura Ayırımı Nedir? 355
1.27. Fatura Düzenlerken Nelere Dikkat Edilmelidir 356
1.28. Faturanın Düzenlenmesi Taraflar Arasında Hukuki Borç İlişkisinin Olması Mıdır? 357
1.29. Faturanın Kayıt Süresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler 358
1.30. Faturayı Anlaşması Olmadığı Halde Basanların Durumu 359
1.31. Sahte Fatura Basan Ve Kullananlar Hakkında Cezai İşlem Nedir? 359
1.32. İrsaliye - Fatura Arasındaki Süre İlişkisi Nedir? 359
1.33. Sevk İrsaliyesi Kaç Nüsha Halinde Düzenlenmelidir? 360
1.34. Malın Alıcı Tarafından Taşındığı Durumlarda Sevk İrsaliyesini Kim Düzenleyecek 360
1.35. Sevk İrsaliyesinde Cezai Durumlar Nelerdir? 360
1.36. Sevk İrsaliyesinde Düzenleme Tarihinin Önemi Nedir? 361
1.37. Ayın 31’ne Denk Gelen Günde İrsaliye Kesmek Zorunda Kalırsak Bir Sorun Çıkar Mı? 361
1.38. İrsaliyeli Fatura Ne Demektir? 361
1.39. Yıl İçinde İrsaliyeli Fatura Uygulamasına Geçilir Mi? 361
1.40. İrsaliyeli Fatura En Az Kaç Nüsha Halinde Düzenlenmelidir? 362
1.41. İrsaliyeli Faturada Bulunması Zorunlu Bilgiler Nelerdir? 362
2. BA VE BS BİLDİRİM FORMLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER VE ÖZELLİKLİ KONULAR 362
2.1. İşletme Hesabından Bilanço Hesabına Geçişte Bildirim Formlarıyla İlgili BilinmesiGerekenler 362
2.2. İhracat ve İthalatlarda Ba ve Bs Formlarıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler 362
2.3. Özellikli Konularda Ba Ve Bs Bildirim Formlarında Bilinmesi Gereken Esaslar 363
2.3.1. Serbest Bölgeden Yurt İçine Yapılan Satışlarda Ba ve Bs Bildirim Formunun Düzenlenme Tarihi Ne Olacaktır? 363
2.3.2. İthalat İşlemlerinde Ba Matrahı 363
2.3.3. İthalat İşlemlerinin Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır? 363
2.3.4. İthal Edilen Malın Gümrük Vergisinden Muaf Olması Durumunda Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır? 363
2.3.5. Kısım Kısım Yapılan İthalatta Ba Bildirim Formu 363
2.3.6. İthalat İşlemlerinde Satıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır? 364
2.3.7. İhracat İşlemlerinde Alıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır? 364
2.3.8. Serbest Bölgedeki Firmanın Türkiye’deki Şube veya Merkezden Alım Satım Yapması Halinde Bildirim Formları Nasıl Doldurulacaktır? 364
2.4. Özel İletişim Vergisi İle İlgili Ba Ve Bs Bildirim Formlarında Bilinmesi Gerekenler 364
2.5. Noter Senedi İle Alınan Araçlarda Ba Ve Bs Bildirimi 364
2.6. Kira Ödeme Ve Tahsilatlarında Ba Ve Bs Bildirimleri Açısından Özel Usulsüzlük Cezalarından Korunma Yolları 365
2.7. Bildirimlerin Düzeltilmesinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 366
2.8. Geç Gelen Faturalara Ait Ba ve BsBildirm Formlarında Bilinmesi Gerekenler 368
2.9. Konut Yapı Kooperatiflerinde Ba ve Bs Bildirimleri 370
2.10. Yurt Dışına Yapılan Ve Orada Yararlanıla Hizmetlerde Bs Açısından Vergi Cezasından Korunma Yolları 371
2.11.Hal Komisyoncularının Ba ve Bs Bildirim Formlarında Özel Usulsüzlük Cezalarından Korunma Yolları 372
2.12. Faktoring Şirketlerinin Ba ve Bs Bildirim Yükümlülüğü 372
2.13. Antrepoda Bekletilen Mallar İçin Ba ve Bs Bildirimleri 373
2.14. Özel Matraha Tabi İşlemlerde Ba ve Bs Bildirim Formları 374
2.15. Serbest Bölgede Ba ve Bs Bildirim Formları 375
2.16. Muhtelif Müşterilere Satılan Tekel Ürünlerinde Bs Bildirimi 377
2.17. Transit Ticarette Ba Bs Bildirimi 378
3. AMORTİSMAN MEVZUU 379
3.1. Amortisman Ayırma Koşulları 380
3.1.1. Kullanım Süresinin Bir Yılı Aşması 380
3.1.2. Yıpranma, Aşınma veya Kıymetten Düşmeye Maruz Bulunma 381
3.1.3. Envantere Dahil Olma 381
3.1.4. Değerin Belli Bir Tutarı Aşması 385
3.2. Amortisman Uygulaması 386
3.3. Amortisman Uygulamasında Özellikli Durumlar 389
3.3.1. Özel Maliyetlerin Amortismanında Kira Süresi Kavramı 389
3.3.1.1. Uygulamaların Değerlendirilmesi 391
3.3.2. Binek Otomobillerde Kıst Amortisman 393
3.3.2.1. Binek Otomobilin Tarifi 393
3.3.2.2. Kıst Amortisman Uygulaması 394
3.3.2.2.1. Normal Amortisman Yönteminde Kıst Amortisman Uygulaması 394
3.3.2.2.2. Azalan Bakiyeler Yönteminde Kıst Amortisman Uygulaması 395
3.3.3. Maddi Duran Varlıkların Satılmasında Amortisman Ve Muhasebe Uygulaması 397
3.3.4. Madenlerde Amortisman Uygulaması ve Muhasebe Kayıtları 397
3.3.5. Geçmiş Yıllarda Ayrılmayan Amortismanların Düzeltilmesi Ve Muhasebe Uygulaması 398
3.3.6. Finansal Kiralama Kapsamında Edinilen A.T.İ.K.’lerde Amortisman 399
3.3.7. Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Azalan Bakiyeler Yöntemiyle (Hızlandırılmış) Amortisman 400
3.3.8. Üzerine Bina İnşa Edilen Arsalarda Amortisman Ve Muhasebe Uygulaması 400
4. ŞÜPHELİ ALACAK AYIRMANIN ŞARTLARI - VERGİSEL BOYUTU 402
4.1. Şüpheli Hale Geldikten Sonraki Yıllarda Dava Açılan Alacakların Gider Yazılıp Yazılmayacağı 404
4.2. Yurt Dışından Olan Alacaklar İçin Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 404
4.2.1. Yurt Dışı Şüpheli Alacaklarda Özel Hukuk Ve Usul Hukuk Uygulanmasındaki Esaslar 405
4.2.2. Maliye İdaresinin Görüşü 406
4.2.3. Yargı Mercilerinin Görüşü 407
4.3. Devletten Olan Alacaklara Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 408
4.4. Ortaklardan Olan Alacaklar İçin Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 409
4.5. Şirketin Ortaklardan Olan Alacaklarına Dava Yoluyla Karşılık Ayırıp Ayırmayacağı 411
4.6. Mal Alımına Yönelik Olarak Verilen Avanslar Üzerinden Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılıp Ayrılmayacağı 411
4.7. İflasın Ertelenmesi Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılmasına Etkisi 412
4.8. Gayrimenkul ve İştirak Kazancı İstisnasına İlişkin Alacakların Şüpheli Ticari Alacak Müessesesi Karşısındaki Durumu 416
4.9. Dolandırıcılık Sonucunda Tahsil İmkânı Kalmayan Alacakların Şüpheli Ticari Alacak Müessesesi Karşısındaki Durumu 418
4.10. Tahsil Edilemeyen Katma Değer Vergisi’nden Kaynaklanan Alacaklarda Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı 420
4.11. “128 Şüpheli Ticari Alacaklar” Hesabında Takip Edilen Dövizli Alacakların Değerleme İşlemine Tabi Tutulması ve Döviz Cinsinden Olan Alacaklarda Şüpheli Alacak Uygulaması 421
4.12. Alacağın Temlikinde Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 422
5. İLMÜHABER VE HİSSE SENEDİ BASTIRILMASI VE VERGİLENDİRİLMESİ 424
5.1. Geçici İlmühaber Nedir? 424
5.2. Geçici İlmühaber Bastırılmasının KDV Açısından Avantajları 424
5.3. Geçici İlmühaber Bastırılmasının Kurumlar Vergisive Gelir Vergisi Açısından Avantajları 425
5.4. 01.07.2012 Tarihinden Önce Çıkarılan İlmühaberler 428
5.5. 01.07.2012 Tarihinden Sonra Çıkarılan İlmühaberler 429
5.6. Hisse Senedi Yada İlmühaber Çıkartmadan Yapılan Hisse Satışlarında Vergileme 430
5.7. Hisse Satışlarında Fatura Tanzim Edilmesi Ve Muhasebe Uygulaması 430
5.8. TTK ’da Anonim Şirketlerde Tescilden Önce Çıkarılan Pay Senetleri Geçersizdir 431
5.9. TTK ’da Anonim Şirketlerde Pay Senetlerinin Şekli ve Devri 431
5.10. TTK’ya Göre Hisse Senetlerinin Bastırılma Zamanı 431
6. ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI VE UYGULAMASI 433
6.1. TTK ‘da Yüzde 5 Temettü Dağıtımı Zorunlu Hale Geldi 433
6.2. Hangi Hallerde 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe İle 2. Tertip Kanuni Yedek Akçe Ayrılır? 434


MUHASEBECİNİN İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK REHBERİ
1. İŞ KANUNU HAKKINDA MUHASEBECİNİN BİLMESİ GEREKENLER 441
1.1 İş Kanununun Uygulanmayacağı İş Yerleri 441
1.2. İşçi İşveren Arasındaki Geçici İş İlişkisi 442
1.3. İş Sözleşmesinin Tanımı Ve Şekli 442
1.4. İş Sözleşmesi Yazılı Olarak Yapılmak Zorunda Mıdır? 442
1.5. Belirli Ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 443
1.6. Kısmi Süreli Ve Tam Süreli İş Sözleşmesi 443
1.7. Çağrı Üzerine Çalışma Kavramı 443
1.8. Deneme Süreli İş Sözleşmesi En Çok Kaç Ay Olabilir? 443
1.9. İşten Çıkarılacak İşçiye Bu Durum En Erken Ne Zaman Bildirilir? 443
1.10. Bildirim Şartlarına Uyulmamasının Sonuçları 444
1.11. İş Kanununa Göre Hangi Haller İşçinin İşten Çıkarılması İçin Geçersizdir? 444
1.12. İş Sözleşmesinin Feshinde Usul 444
1.13. İşten Çıkarılan İşçinin Yasal Hakları 445
1.14. Kanuna Aykırı Şekilde İşten Çıkarmanın Sonuçları 445
1.15. İşçinin Çalışma Koşularında Değişiklik Olması Halinde Bu Durum İşçiye Nasıl Bildirilecektir? 445
1.16. İşçi Hangi Hallerde Haklı Sebeple İşten Ayrılıp Tazminata Hak Kazanır? 446
1.17. İşveren Hangi Hallerde İşçiyi Tazminatsız İşten Çıkarma Hakkına Sahiptir? 446
1.18. İşten Çıkarılacak İşçinin Mesai Saatlerinde İş Arama Süresi 447
1.19. İşten Ayrılan İşçiye Çalışma Belgesinin Verilmesi Yasal Zorunluluk Mudur? 447
1.20. Toplu İşten Çıkarmak Mümkün Müdür? Şartları Var Mıdır? 448
1.21. Özürlü Eski Hükümlü Ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu 448
1.22. İşçiye Ücret En Geç Ne Zaman Ödenir Ve Ödeme Usulleri Ve Ücrette Zaman Aşımı Nedir? 448
1.23. İşverenin Ödeme Aczine Düşmesinde Ücretler Nasıl Ödenecektir? 449
1.24. Ücretin Zamanında Ödenmemesi Halinde İşçi Tam Mesai Çalışmaya Devam Edecek Midir? 449
1.25. Zamanında Ödenmeyen Maaşlara Faiz İşletilmesi 449
1.26. İşçiye Ücret Hesap Pusulası Verilmeli Midir? 449
1.27. İşveren İşçiye Ücret Kesme Cezası Verebilir Mi? 449
1.28. İşçiye Fazla Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır? 450
1.29. İşçiye Her Sene 31. Ocak Tarihine Kadar Fazla Çalışma İzin Yazısı İmzalatılmalı Mıdır? 450
1.30. İşçiye Fazla Mesai Onay Yazısının İmzlatılmamasının Cezası Var Mıdır? 451
1.31. Yıllık Ücretli İzin Hakkı Ve Süreleri Nedir? 451
1.32. Yıllık Ücretli İzin İşveren Tarafından Bölünebilir Mi? 451
1.33. Yıllık İzin Kullanan İşçi İzin Esnasından Başka Bir İşte Çalışabilir Mi? 452
1.34. İşçi İşten Çıktığında Kullanmadığı Yıllık İzinlerin Ücretini Alabilir Mi? 452
1.35. Yıllık Ücretli İzinde İşçiye Tüm Sigorta Kolları İçin Prim Ödemeye Devam Edilir Mi? 452
1.36. Haftalık Çalışma Süresi En Çok Kaç Saattir? 452
1.37. Telafi Çalışması Nedir ? En Fazla Kaç Saat Yapılır? 453
1.38. Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği 453
1.39. Çalışma Süresinden Sayılan Haller 453
1.40. İşçilere Verilecek Ara Dinlenme Zamanı En Fazla Ne Kadardır? 454
1.41. Kaç Yaşına Kadar Olan Çocukların Çalıştırılması Yasaktır? 454
1.42. İşveren Her Bir İşçi İçin Özlük Dosyası Hazırlamak Zorunda Mıdır? 455
2. ÜCRET BORDROSU UYGULAMALARINDA MUHASEBECİNİN BİLMESİ GEREKENLER 455
2.1. Ücret Bordrosu Nedir? Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler 455
2.2. SGK Tehlike Sınıfı Hakkında Bilinmesi Gerekenler 456
2.3. İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası Primi Tehlike Derecesinin Bulunması 456
2.4. Normal Ücret Hesaplaması 456
2.5. Asgari Geçim İndirimi 457
2.6. Ücret Bordrosu Hesaplama Örneği 457
2.7. Fazla Mesai Ücreti Hesaplaması 459
2.8. İzinli ve Raporlu Ücret Hesaplaması 459
2.9. İşçi Aylık Hesap Pusulası 460
2.10. Yıllık Ücretli İzin Defteri 461
2.11. 4/1-a Aylık Prim ve Hizmet Belgesi 461
3. BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARDA SİGORTALILIK 463
3.1. 4/1-b Sigortalısı Sayılanlar 463
3.2. 4/b Sigortalılığın Başlangıcı ve Kuruma Bildirilmesi 463
3.3. İsteğe Bağlı Sigortalılık 465
3.4. SGK Kanununa Göre Sigortalı Sayılmayanlar 467
3.5. Bağımsız Çalışanlar Açısından Prime Esas Kazançlar 468
3.6. Prim Oranları 469
3.7. Primlerin Ödenmesi 470
3.8. Sigortalılığın Sona Ermesi ve Bildirimi 470
4. E-SİGORTA UYGULAMASI 472
4.1. 4/1-a İş Yeri Bildirgesi 472
4.2. İş Yerinin Tescili 474
4.3. İş Yeri Bildirgesiyle Birlikte Verilecek Belgeler 474
4.4. İdari Para Cezaları 475
4.5. 1-a Sigortalının Bildirimi 475
4.6. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 476
4.7. Sigortalı Bildirim Belgesi 478
4.8. Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 479
4.9. İdari Para Cezaları 481


MUHASEBECİNİN BEYANNAME REHBERİ


MUHASEBECİNİN KDV BEYANNAME REHBERİ

1. KDV BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DOLDURULMASI 485
1.1. KDV Beyannamesinin Genel Bilgiler Kısmının Doldurulması 485
1.2. KDV Beyannamesinin Tevkifat Uygulanmayan İşlemleri İçin Matrah Ve Vergi Bildirimi Kısmının Doldurulması 485
1.3. KDV Beyannamesinin Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler Kısmının Doldurulması 486
1.4. KDV Beyannamesinin Diğer İşlemler Kısmının Doldurulması 486
1.5. KDV Beyannamesinin İndirimler Kısmının Doldurulması 487
1.6. KDV Beyannamesinin Sonuç Hesapları Kısmının Doldurulması 489
1.7. KDV Beyannamesinin Diğer Bilgiler Kısmının Doldurulması 489
1.8. KDV Beyannamesinin Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler Kısmının Doldurulması 490
1.9. KDV Beyannamesinin Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler Kısmının Doldurulması 490
1.10. KDV Beyannamesinin Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Kısmının Doldurulması 491
1.11 KDV Beyannamesinin İhraç Kayıtlı İşlemler Kısmının Doldurulması 491
1.12. KDV Beyannamesinin Beyannameyi Düzenleyen Sm Veya Smmm Kısmının Doldurulması 492
1.13. 3065 Sayılı KDV Kanunu Md. 39’a Göre Vergilendirme Dönemi 492
1.14. KDV Beyannamesi Verme Süresi 493
2. KDV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI (SÖZEL ANLATIM İLE) 494
2.1. Diğer İşlemler 494
2.1.1. Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Teslimler (43 G.T.) 494
2.1.2. Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Yapılan Teslimler (61 G.T.) 494
2.2. Matrah Toplamı ve Hesaplanan KDV 495
2.3. İlave Edilecek KDV 495
2.4. İndirimler 495
2.4.1. Önceki Dönemden Devreden İndirilecek KDV 495
2.4.2. Bu Döneme Ait İndirilecek KDV 495
2.4.3. Satıştan İade Edilen, İşlemi Gerçekleşmeyen veya İşleminden Vazgeçilen Mal veya Hizmetler Nedeniyle İndirilmesi Gereken KDV 495
2.4.4.Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Bu Dönemde Ödenen KDV (43 no.lu G.T.) 495
2.4.5. “İstisna Şartları Bu Dönemde OluşanTürkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Yapılan Teslim Bedelleri 496
2.4.6. Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Tutarlarının Oranlara Göre Dağılımı 496
2.5. İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Bildirim 496
2.6. Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler 496
2.7. Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler 498
2.8. Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler 500
2.9. Sonuç Hesapları 501
2.10. Diğer Bilgiler 501
2.11. Düzenleme Bilgileri 503
3. DEVREDEN KDV VARSA KDV DÜZELTME BEYANNAMESİNDE YENİ UYGULAMA 503
4. 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DOLDURULMASI 503
4.1. 2 Nolu KDV Beyannamesinde Alıcıların Beyanı 503
4.2. Alıcının Tevkifat Yapmaması, Eksik Beyan Etmesi Halinde Yapılacak İşlemler 504
4.3. Sorumlu Sıfatıyla Ödenen Katma Değer Vergisinin İndirimi 505
4.4. 2 Nolu KDV Beyannamesinin Genel Bilgiler Kısmının Doldurulması 505
4.5. 2 Nolu KDV Beyannamesinin Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bilgiler Kısmının Doldurulması 506
4.6. Tablo III- KDV Kesintisi Yapılan Mükelleflere Ait Bildirim 507
4.7. 2 Nolu KDV Beyannamesini Gerektiren Yurt Dışı İşlemlerden Google-Facebook Hizmet Alımları 507
4.8.Vergiyi Doğuran Olaya Ait Takvim Yılı Aşıldıktan Sonra Tespit Edilen Eksik Sorumlu Sıfatıyla Kdv Beyanına İlişkin Pişmanlıkla Beyanname Verilmesi 510
5. TRANSİT TİCARET VARSA BU DURUM KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK MİDİR? 511
6. METAL PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KAĞİT, CAM HURDA VE ATIKLARIN TESLİMİNDE BEYANNAMEDE SIKINTILAR YAŞAMAYA SON ! 513
7. SERBEST BÖLGELERDE YAŞANAN SIKINTILAR 2017’DE DE DEVAM EDİYOR 514
7.1. Serbest Bölgelerden Serbest Bölgelere, Serbest Bölgeler İçinde Ve Serbest Bölgelerden Yurtdışına Mal Teslimi 514
7.2. Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Mükelleflerin Yurtdışından Mal Alması 514
7.3. Türkiye’den Serbest Bölgelere Yapılan Mal Teslimlerinin Kdv Karşısındaki Durumu 515
7.4. Serbest Bölgelere Hizmet Verilmesinin Kdv Karşısındaki Durumu 515
7.5.Serbest Bölgelerden Türkiye’nin Diğer Yerlerine Verilen Hizmetlerin KDV Karşısındaki Durumu 516
7.6. Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Mükelleflerin Yurtdışından Hizmet Almasının Beyanname Karşısındaki Durumu 516
7.7. Serbest Bölgeler Kapsamında Taşımacılık Faaliyetinin Beyanname Karşısındaki Durumu 517
8. GÜMRÜK ANTREPOLARINDA YAPILAN SATIŞLARDA KDV BİLMECESİ 518
8.1. Gümrük Antrepo Rejimine Tabi Malların Antrepodan Devir Suretiyle Satılmasının Beyanname Karşısındaki Durumu 519
9. GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN YANLIŞ 520
10. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDEKİ KDV UYGULAMASI VE BEYANNAMEYE ETKİSİ 521
10.1. TGB’lerindeki KDV İstisnasının Boyutu ve Kapsamı 521
10.2. Teknokentlerde Verilen Ancak KDV Beyannamesinde Kısmi İstisnalarda Gösterilecek veya Gösterilmeyecek Hizmet ve Teslimler 523
11. ÖZEL OKULLAR TARAFINDAN BEDELSİZ VERİLEN HİZMETLERDE KDV BEYANNAMESİ SORUNSALI 524
12. KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN ÜYELERİNE YAPTIKLARI KONUT TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI MUAMMASI VE BEYANNAMEDE GÖSTERİŞ ŞEKLİ 526
12.1. Kooperatifin 03.07.2009 Tarihine Kadar Bina İnşaat Ruhsatı Almamış Olması Hali 526
12.2. Kooperatifin 03.07.2009 Tarihinden Önce Bina İnşaat Ruhsatı Almış Olması Hali 526
13. YURT DIŞINDAN ALINAN HİZMETLERİ KDV BEYANNAMESİNDE NASIL GÖSTERECEĞİZ? 526
14. İŞÇİLERE YAPILAN ERZAK YARDIMLARI KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK MİDİR? 528
15. KONUT TESLİMLERİNDE ÖZELLİKLİ HUSUSLARDA KDV BEYANNAMESİNE KONU EDİLECEK KONULAR 530
15.1- Konutların Kaba İnşaat Halinde İken Satılması 530
15.2- Eşyalı ve Havuzlu Konut Satışında KDV Oranı 530
15.3- Apart Otelin Konut Olarak Satılması Halinde KDV Oran 530
15.4- Tapu Sicilindeki Kayıt ile Fiili Durumu Farklı Olan Taşınmaz Satışında KDV Oranı 530
15.5- Tapuda Konut Olarak Gözüken Ancak İşyeri Olarak Kullanılan Gayrimenkulün Devrinde Oran 531
15.6- Prefabrik Ev Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı 531
15.7- Arsa, İşyeri ve Meskenin Birlikte satışında KDV Oranı 531
15.8- Ticari Amaçlı Konut ve İşyeri Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı 532
15.9- Arsaların Tevhidi Sonucunda Üretilen Konutların Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı 533
 

MUHASEBECİNİN GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME REHBERİ
1. MUHASEBECİNİN GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME REHBERİ 535
1.1. Kurum Geçici Vergisi Nedir? 535
1.2. Kimler Geçici Vergi Ödemezler 535
1.3. Geçici Vergiye Esas Kazanç Nasıl Tespit Edilir? 535
1.4. Geçici Vergi Nasıl Hesaplanacaktır? 536
1.5. Geçici Verginin Eksik Beyan Edilmesi Hali 536
1.6. Tahakkuk Etmiş Ancak Ödenmeyen Geçici Vergilerde Ne Yapılır? 536
1.7. Geçici Verinin Beyan Ve Ödeme Zamanları 537
1.8. İşe Başlama, İşi Bırakma Ve Hesap Döneminin Değişmesi Halinde Geçici Vergi Uygulaması Nasıl Olacaktır? 537
1.9. Kurum Geçici Vergisinde Hangi İndirim Ve İstisnalardan Yararlanılacaktır? 538
1.10. Geçici Vergi İle İlgili Muhasebe Süreci 538
1.11. Geçici Vergi Dönemlerinde Geçici Mizan Kavramı 540
1.12. Geçici Vergi Döneminde Muhasebe Kayıt Zamanı 540
2. GEÇİCİ VERGİYE TABİ KAZANCIN TESPİTİ 541
2.1. Genel Olarak: 541
2.2. Geçici Vergiye İlişkin Değerleme Hükümleri 541
3. GEÇİCİ VERGİYLE İLGİLİ ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLAR 545
3.1. İndirim ve İstisnalar 545
3.2. Yatırım İndirimi 546
3.3. Yenileme Fonu 548
3.4. Bağış, Yardım ve Sigorta Primleri 548
3.5. Dar Mükellefiyete Tabi Olanların Ulaştırma İşlerinde Matrah 548
3.6. Yeni İşe Başlayan Mükellefler 548
3.7. İşi Bırakan veya Tasfiyeye Giren Mükellefler 548
3.8. Re’sen veya İkmalen Tarhiyat ve Ceza Uygulaması 549
3.9. Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu 550
3.10. İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması 550
3.11. Komple Yeni Yatırım / Tevsi Yatırım Kavramı 550
3.12. Tevsi yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması 551
3.13. Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması 554
4. GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUBU 557


MUHASEBECİNİN MUHTASAR BEYANNAME REHBERİ
1. MUHASEBECİNİN MUHTASAR BEYANNAME REHBERİ 559
1.1. Muhtasar Beyannamesi Nedir? 559
1.2. Muhtasar Beyannamede Beyan Dönemi 559
1.3. Vergi Tevkifatı Kavramı (Stopaj) 560
1.4. Vergi Tevkifatını Kimler Yapacaktır? 560
1.5. Muhtasar Beyannamenin İçeriği Nedir? 561
2. MUHTASAR BEYANNAMENİN AŞAMA AŞAMA DOLDURULMASI 562
2.1. Mükellefe Ait Dönem Bilgiler Tablosu 562
2.2. Tablo 1 Matrah Ve Vergi Bildirimi Bölümünün Doldurulması 563
2.3. Tablo 2 Tahakkuka Esas İcmal Cetveli 564
2.4. Tablo 3 Ücret Ve Ücret Sayılan Ödemeler İle Menkul Sermaye İratları Dışında Kalan Ödemelere Ait Bildirim 565
2.5. Tablo 4 Ödemelerin Türüne Göre Kod Cetveli 566
2.6. Muhtasar Beyannamenin Üçer Aylık Dönemler Halinde Verilebilmesine İlişkin Mevzuat 566
2.7. Üçer Aylık Dönemler Halinde Muhtasar Beyanname Verilmesine İlişkin Önceden Bildirim Şartı 567
2.8. Üçer Aylık Dönemler Halinde Muhtasar Beyanname Veren Mükellefin Dönem İçinde Şartları Kaybetmesi Durumunda 568
2.9. Huzur Hakkı Ücret Ödemeleri Alan Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Üçer Aylık Muhtasar Verilmesindeki Durumu 568
2.10. Yanında İşçi Çalıştırmayanların Tevkifata Tabi Diğer Ödemeler Nedeniyle Muhtasar Beyanname Verme Durumu 569
2.11. Birden Fazla Bulunan Şubelerinin Her Birinde On Kişiden Az Hizmet Erbabı Çalıştırılmasının Üçer Aylık Muhtasar Verilmesine Etkisi 569
2.12. Üçer Aylık Muhtasar Beyanname Verenlerin Bu Beyannamelerini Dönem Geçtikten Sonra Vermeleri Durumunda 570
3. MÜKELLEF OLMAYAN KİŞİDEN ALINAN İKİNCİ EL BİNEK/TİCARİ OTOMOBİL İÇİN MUHTASAR BEYANNAMEDE STOPAJ YAPACAK MIYIM? 570
4. ŞİRKETE TEMİZLİĞE GELEN KADINA YAPILAN ÖDEME MUHATASARA KONU EDİLECEK MİDİR? 571
5. GOOGLE, FACEBOOK VB. FATURALAR MUHTASAR BEYANNAMEYE KONU EDİLECEK MİDİR? 573
7. KİRAYI ÖDEYEMİYORUZ. BUNA RAĞMEN STOPAJ KESİNTİSİ YAPIP MUHTASARDA BEYAN EDECEK MİYİM? 574
8. ŞİRKETİMİZ YÜK BİNDİRME İNDİRME SIRASINDA HAMMALİYE ÖDEMESİ YAPMAKTADIR. BU ÖDEME MUHTASARA KONU EDİLECEK MİDİR? 575
9. PERSONELİMİZİN ARACINI KİRALADIK. YAPTIĞIMIZ KİRA ÖDEMESİNDEN STOPAJ YAPIP MUHTASARDA BEYAN EDECEK MİYİZ? 576
10. AYNI İLDE AÇILACAK ŞUBEYE AİT MUHTASAR BEYANNAMELERİNİN ŞİRKET MERKEZİNİN BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİNE VERİLEBİLİRMİ? 578
11. AYRI İLLERDE BULUNAN HER ŞUBE İÇİN AYRI MUHTASAR BEYANNAME VERİLMESİ YERİNE TEK BİR MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLENEREK VERİLEBİLİR Mİ? 578
12. BİRDEN FAZLA ŞUBESİ BULUNAN İŞYERLERİNİN HER BİR ŞUBESİNDE ON KİŞİDEN AZ HİZMET ERBABI ÇALIŞTIRILMASINDA MUHTASAR BEYANNAME HER ŞUBENİN BULUNDUĞU YER VERGİ DAİRESİNE VERİLEBİLİRMİ? 579
13. BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİ OLAN BANKALARIN ŞUBELERİNDE YAPTIKLARI TEVKİFATLARA İLİŞKİN MUHTASAR BEYANNAME HANGİ VERGİ DAİRESİNE VERİLECEKTİR? 579
14. TEK MERKEZDEN MUHTASAR BEYANNAME VEREN BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR? 580
15. ÜǒER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE MUHTASAR BEYANNAME VERİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR NELERDİR? 580
16. ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE MUHTASAR BEYANNAME VEREN MÜKELLEFİN DÖNEM İÇİNDE ŞARTLARI KAYBETMELERİ DURUMUNDA MUHTASAR BEYANNAMELERİNİ NE ZAMAN VERECEKLERDİR? 581
17. ÜÇER AYLIK MUHTASAR BEYANNAME VERENLERİN BU BEYANNAMELERİNİ DÖNEM GEÇTİKTEN SONRA VERMELERİ DURUMUNDA CEZAİ İŞLEM YAPILACAKMIDIR? 582
18. YANINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRMAYANLARIN TEVKİFATA TABİ DİĞER ÖDEMELER NEDENİYLE MUHTASAR BEYANNAMEYİ NE ZAMAN VERECEKLER? 583
19. ŞİRKET ORTAKLARINA YAPILAN HUZUR HAKKI ÖDEMELERİ NEDENİYLE MUHTASAR BEYANNAMENİN AYLIK VEYA ÜÇER AYLIK VERİLMESİ AÇISINDAN HİZMET ERBA SAYISINDA DİKKATE ALINACAKMIDIR? 584


MUHASEBECİNİN KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ
1. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ 587
1.1. Tablo-1: Kurumun Kimlik Ve Adres Bilgileri Kısmının Doldurulması 587
1.2.Tablo-2: Dar Mükellef Temsilcinin Kimlik Ve Adres Bilgileri 588
1.3. Tablo-3: Kuruma Bağlı İş Yerlerinin Türü Ve Sayısı 588
1.4. Tablo-4: Geçmiş Yıl Zararları 588
1.5. Tablo-5: Kazanç Ve Matrah Bildirimi Kısmının Doldurulması 588
1.6. Tablo-6: Vergi Bildirimi Kısmının Doldurulması 590
1.7. Kurum Ortaklarına Ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim 591
2. TRANSFER FİYATLANDIRMASI FORMUNUN DOLDURULMASI 592
 

MUHASEBECİNİN GELİR VERGİSİ REHBERİ
1. MUHASEBECİNİN GELİR VERGİSİ REHBERİ 597
1.1. Gelir Vergisinin Konusu 597
1.2. Gelir Vergisinin Esasları Nelerdir 597
1.3. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Mükellef Kavramı 598
1.4. Gelir Vergisi Yönünden Şahıs Şirketleri 598
1.5. Yıllık Gelir Vergisinin Beyan Şekli Ve Zamanı 599
1.6. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki 600
1.7. Yıllık Gelir Vergisine Konu Ticari Kazancı Yespitinde İndirilecek Giderler 607
1.8. Gelir Vergisi Beyannamesine Konu Ticari Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler 608
1.9. Gelir Vergisi Beyannamesinde Ticari Kazancın Tespitinde Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek Ve İndirilemeyecek Giderler 609
1.10. Gelir Vergisi Beyannamesine Konu Zirai İşletme Hesabı Esasında Giderler 609
1.11. Gelir Vergisi Beyannamesine Konu Zirai Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler 610
1.12. Gelir Vergisi Beyannamesine Konu Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirilecek Giderler 612
1.13. Gerçek Gider Yönteminde Kira Gelirinden İndirilecek Giderler 613
1.14. Götürü Gider Yönteminde Kira Gelirinden İndirilecek Giderler 614
 

MUHASEBECİNİN VERGİ CEZA REHBERİ


VERGİ İNCELEMESİ SONUCU KESİLEN MATRAH FARKI VE CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

1. VERGİ İNCELEMESİ SONUCU KESİLEN MATRAH FARKI VE CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 621
1.1. Vergi İncelemeleri Sonucu Kesilebilecek Cezalar 621
1.2. Vergi Cezalarının Muhasebeleştirilmesi 622
2. DAVA AÇMA SÜRELERİ 626


MUHASEBECİNİN SERBEST MESLEK KAZANÇ REHBERİ


MUHASEBECİNİN SERBEST MESLEK KAZANÇ REHBERİ

1. SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE HASILATTAN İNDİRİLECEK GİDERLER 629
2. SERBEST MESLEK ERBABININ TUTACAĞI DEFTERLER 630
3. SERBEST MESLEK ERBABININ KULLANACAĞI BELGELER 630
4. İŞYERİ KİRA ÖDEMELERİNİN BELGELENDİRİLMESİ 631
5. SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA İSTİSNALAR 631
6. SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GEÇİCİ VERGİ 632
7. SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ BEYANI VE BEYANNAME 633
ÜZERİNDE YAPILACAK İNDİRİMLER 633
7.1. Özel sağlık sigortalarına ödenen primler 633
7.2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları 635
7.3. Engellilik İndirimi 636
7.4. Bağış ve Yardımlar 636
7.4.1. Sınırlı İndirilecekler 636
7.4.2. Sınırsız İndirilecekler 636
7.7. Doğal Afetler İle İlgili Ayni ve Nakdi Bağışlar 637
7.8. Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Makbuz 637
7.9. Türkiye’den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler 637
7.10. Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar Diğer Kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir: 638
8. ZARAR MAHSUBU 639


MUHASEBECİNİN DIŞ TİCARET REHBERİ
1. DIŞ TİCARETTE ŞİRKETLERİN ÖDEME SEÇENEKLERİ 643
1.1. Peşin Ödeme 643
1.1.1. Peşin Ödemede Taraflar 643
1.1.2. Doğabilecek Riskler 643
1.1.3. Ödeme Yapılacak Banka 644
1.1.4. Döviz Alım Belgesi 644
1.1.5. Ödemenin Kullanım Süreleri 644
1.1.5.1. Gemi İnşasında 644
1.1.5.2. Diğer İhraçlarda 644
1.1.6. Malın Gönderilmesi 645
1.1.6.1. İhracatta Mal Gönderilirken Gümrük Çıkış İşlemleri 645
a. Menşe Şehadetnamesi (Certefical Of Origin) 645
b. Dolaşım Belgesi (Movement Certificate) 646
c. İhracat Bilgi Belgesi/Kota Belgesi (Export Information Dokument-EID) 646
d. Konsolosluk Faturası (Consular Invoice) 646
e. Tasdikli Fatura (Legalized Invoice) 646
f. Sevk belgesi (Konşimento - Bill of Lading) 646
g. Sigorta belgesi 647
h. Navlun Faturası: 647
1.1.7. Hesabın Kapatılması 647
1.1.7.1. Fiili İhraç Halinde 647
1.1.7.2. Tasfiye Suretiyle İade 648
1.1.7.3. Peşin Bedelin İadesi 648
2. MAL VE VESAİK MUKABİLİ ÖDEME 649
2.1. Vesaik Mukabili (Belge Karşılğı) Ödeme 649
2.1.1. Taraflar 649
2.1.2. Doğabilecek Riskler 650
2.1.3. Ödeme Yapılacak Belgeler 650
2.1.4. Tahsilat İşlemleri 650
2.1.5. Satış Sözleşmesi 651
2.1.6. Malların Gönderilmesi 651
2.1.7. Bedelin Tahsili 651
2.1.8. Malların Gümrükten Çekilmesi 651
2.2. Mal Mukabili Ödeme 652
2.2.1. Taraflar 652
2.2.2. Satış Sözleşmesi 652
2.2.3. Malların Gönderilmesi 652
2.2.4. Bankaya Ödeme 653
2.2.5. Hesabın Kapatılması 653
3. AKREDİTİFLİ VE KREDİLİ ÖDEME 653
3.1. Akreditifli Ödeme 653
3.1.1. Sözleşme 653
3.1.2. İhracat Dosyası 654
3.1.3. Akreditif Belgeleri 654
3.1.4. Akreditif Açma 655
3.1.5. Akreditif İşlemleri Ve Malların Teslimi 657
3.1.6. Bedelin Ödenmesi 658
3.2. Kredili Ödeme 658
3.2.1. Aval Ve Kabul Kredisi 659


MUHASEBECİNİN KDV İADE REHBERİ
1. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 663
1.1. İhracatçıya Mal Teslim Eden İmalatçıya İade Edilecek KDV’de Bilinmesi Gerekenler 663
1.2. Tecil Ve Terkin Uygulamasından Yararlanacak Teslimler 664
1.3. Tecil ve Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar 665
1.4. İhraç Kaydıyla Teslimlere Yönelik Özellikli Uygulamalar 665
1.5. İhraç Kayıtlı Mallarda Nihai Mal Uygulaması 667
1.6. İhraç Edilecek Malın Eklenti Ve Ambalaj Malzemelerinin Durumu 667
1.7. Tecil Edilecek Verginin Hesaplanması 668
1.8. İhraç Kayıtlı Teslimlerde Terkin Uygulaması 669
a-Terkin Için Gerekli Belgeler 670
b-İhracat İçin Ek Süre Verilmesi 670
c- İhracatın Gerçekleşmemesi Hali 671
d-İmalatçı Lehine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik 673
e-İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik 673
1.9. İhraç Kaydıyla Teslım Edılerek İhraç Edılen Malların Gerı Gelmesı 674
1.10. İhraç Kaydıyla Teslimin Beyanı 675
1.11. İhraç Kayıtlı Teslımlerde İade Talebınde Aranılan Belgeler 677
1.12. İhraç Kaydıyla Teslimlerde İade Uygulaması 678
a- Mahsuben İade Uygulaması 678
b- Nakden İade Uygulaması 678
2. TEVKİFATTAN KAYNAKLANAN KDV İADELERİ 678
2.1. Tevkifata Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İadelerine Yüklenilen KDV Listesinin Etkisi 678
2.2. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Alıcı Ve Satıcı Beyanı 679
2.3. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Genel Gider ve ATİK’lerin Durumu 679
2.4. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Hazırlanması Gereken Belgeler 680
2.5. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Mahsuben İade Uygulanması 681
3. İHRACATTAN KAYNAKLANAN KDV İADELERİ 682
3.1. Son Düzenlemeler Işığında İhracattan Kaynaklanan İade Talebinde Aranacak Belgeler 682
3.2. İhracattan Kaynaklanan KDV İadesinde Mahsuben Ve Nakden İade Talebi 682
a- Mahsuben İade 682
b- Nakden İade 682
3.3. İhracattan Kaynaklanan KDV İadesinde Bilinmesi Gereken Püf Noktalar 683
3.4. İhracattan KDV İadesi Nasıl Hesaplanır 685
4. İNDİRİMLİ ORANLI KDV İADESİ 685
4.1. İndirimli Orandan KDV İadesinin Mantığı Nedir? 685
4.2. Yılı İçinde Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarlarının Hesaplanması 685
4.3. İzleyen Yıl İçerisinde Nakden/Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarlarının Hesaplanması 687
4.4. Yüklenilen KDV Hesabının Nasıl Yapılacağı 688
a- Stoklarda Yer Alan Mallar 689
b- Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 689
c- Sonradan Düzenlenen veya Temin Edilen Belgeler 689
4.5. Yılı İçinde Mahsup Taleplerinin Yerine Getirilmesi 690
4.6. Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi 691
a- Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar 694
b- İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Amaçlı Teslimlerinde Mahsuben İade 695
c- Mahsup İşlemi 696
4.7. İndirimli Orana Tabi İşlemleriyle Birlikte Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemleri Bulunan Mükellefler 697
4.8. İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimi 698
4.9. Fason Tekstil Ve Konfeksiyon İşlerinde İade Uygulaması 700
 

MUHASEBECİNİN DÖNEM SONU REHBERİ
1. DÖNEM SONU UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 703
1.1. Kasa Hesabının Dönemsonu İşlemleri 703
1.1.1. Kasa Noksanlığı Halinde Dönemsonunda Yapılacak İşlemler 703
1.1.2. Kasa Fazlalığı Halinde Dönemsonunda Yapılacak İşlemler 704
1.1.3. Kasa Hesabının Yıl Sonu Yüksek Bakiye Vermesi Karşısında Kasaya Adat Hesaplamasının Yapılması 705
1.2. 101 Alınan Çekler Hesabının Dönemsonu İşlemleri 708
1.2.1. Vadesi Takip Eden Yıla Sarkan Çeklerin Dönemsonu İşlemleri 708
1.3. 102 Bankalar Hesabının Dönemsonu İşlemleri 709
1.3.1. Vadeli Mevduat Hesaplarının Dönemsonu İşlemleri 709
1.3.2. Dövizli Bankalar Hesabının Dönemsonu Değerleme İşlemi 710
1.3.3. Kıst Faiz Gelirine İsabet Eden Stopajların Dönemsonu Uygulaması 710
1.4. Menkul Kıymetler Hesabının Dönemsonu İşlemleri 711
1.5. 120 Alıcılar Hesabının Dönemsonu İşlemleri 712
1.5.1. Yurt İçi Alıcılar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Karı Oluşması 712
1.5.2. Yurt Dışı Alıcılar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Karı Oluşması 713
1.5.3. Yurt İçi Alıcılar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Zararı Oluşması 714
1.5.4. Alıcılar Hesabında Alacak Bakiyesi Veren Alıcıların Olması Durumunda Dönemsonu Uygulaması 716
1.5.5. Alıcılar Hesabında Şüpheli Hale Gelen Alıcılar Olması Durumunda Dönemsonu Uygulaması 716
1.6. Alacak Senetleri Hesabında Dönemsonu İşlemleri 718
1.6.1. Alacak Senetleri İçin Reeskont Hesaplanması 718
1.7. 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabının Dönemsonu İşlemleri 719
1.8. Stoklar Hesabının Dönemsonu İşlemleri 721
1.8.1. İlk Madde Ve Malzemenin Dönem Sonu Üretime Gönderilmesi 721
1.8.2. Satılan Ticari Mal Maliyetinin Tespiti 724
1.8.3. Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım Maliyetleri Hesabının Dönemsonu İşlemleri 724
1.8.4. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Dönemsonlarında Müşterek Giderlerin Dağıtılması 727
1.8.5. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Dönemsonlaında Amortismanların Dağıtılması 727
1.9. Gelir Tahakkukları Hesabının Dönemsonu İşlemleri 728
1.10. Maddi Duran Varlık Hesaplarının Dönemsonu İşlemleri 732
1.10.1. Maddi Duran Varlıklarla İlgili Kredi Faizi Ve Kur Farklarının Dönemsonu İşlemleri 732
1.11. Banka Kredileri Hesabının Dönemsonu İşlemleri 736
1.11.1. Vadesi Ertesi Yıla Sarkan Kredilerin Dönemsonu Faiz Değerlemesi 736
1.11.2. Dövizli Alınan Kredilerin Dönemsonu Anapara Ve Faiz Değerlemeleri 736
2. DÖNEM SONU KAPANIŞ KAYITLARI 741
KAYNAKÇA 749

 

TOPLAM 750 SAYFA