YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. STOKLARIMIZ TÜKENDİ.


 
Örneklerle Ufrs Kayıtları Kitabı


 ÖRNEKLERLE
UFRS KAYITLARI KİTABI ÇIKTI

 
 
 

Prof. Dr. Necdet SAĞLAM
SMMM Mehmet YOLCU
SMMM Ali Osman EFLATUN


Kitabın etiket fiyatı 110 TL'dir.
SİTEMİZE ÖZEL KISA BİR SÜRE İÇİN
Kitabın Kargo Dahil İndirimli Satış Fiyatı: 99 TL

 
 


 
GÜNCEL 2016 YILI GÜNCEL BASKISI ÇIKTI.
KİTAP PİYASADA BULUNMAMAKTADIR.
SAYFA SAYISI:
1.250

• Her Konunun Adım Adım Muhasebe Kayıtlarıyla Anlatıldığı Tamamen Muhasebe Kayıtlarıyla Örneklendirildiği ve En Çok Muhasebe Kaydının Olduğu İlk UFRS Kitabı!!!
 
• UFRS’ye Geçiş Kayıtlarınız Neler Olacak ?
 
• Kayıt Düzeniniz UFRS ye Hazır Mı ? Kayıt Düzeninizde Değişiklik Yapmak Zorunda Mısınız ?
 
• Hizmet Üretim Giderlerinizde Yepyeni Bir Dönem ? Stoklu Hizmet Giderlerine Hazır Mısınız ?
 
• İnsan Kaynakları ve Personel Departmanınız UFRS ye Hazır Mı ?
 
• UFRS’ye Geçiş İçin Hangi İşlemleri Yapmalısınız ?
 
• UFRS Öncesi Değerleme Yapacak Mısınız ? Bu Değerlemeleri Nasıl Dikkate Alacaksınız ?
 
• Maddi Duran Varlıklarınızda UFRS Öncesi Neler Yapmalısınız ?
 
• Alıcılarınız ve Satıcılarınız İçin UFRS ‘de Neler Yapılacak ?
 
• Şüpheli Alacaklar İçin UFRS İşlemleriniz Ne Olacak ve Neler Yapılmalıdır ?
 
• Stoklar İçin UFRS Öncesi Sayım Yapılacak Mı ? Stoklara Yönelik Uygulamalar Nelerdir ?
 
• Kira Geliri veya Kira Giderleriniz UFRS döneminde ne şekilde değerlendirilecek ?
 
• Yatırım Amaçlı Satın Aldığınız Maddi Duran Varlıklarda Yeni Dönem. Tüm Kayıtlarınız Değişiyor !
 
• Yıllara Sari İnşaat Muhasebesinde Neler Değişiyor ? En Yalın Anlatımıyla Uygulamalı Örnekler
 
• Ara Dönem Finansal Tablolar Nasıl Çıkarılır ? En Basit Anlatımlarla Uygulamalı Örneklerle
 
• Nakit Akım Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu En Basitiyle Nasıl Hazırlanır ?
 
• Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunu Hatasız Hazırlamanız Mümkün.
 
• Faiz Gelirlerinizde Nasıl Değişiklikler Olacak ? Faiz Giderlerinizde Ne Gibi Yenilikler Var ?
 
• Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerinizde Yepyeni Bir Dönem !
 
• Ertelenmiş Verginizi En Kolay Nasıl Hesaplarsınız ? Nasıl Muhasebeleştirirsiniz ?
 
• Devletten Aldığınız Teşviklerde Bambaşka Bir Sistem ve Kayıt Düzeni ? Kolay, Basit Ve Hızlı Muhasebe Kayıtlarıyla
  

İÇİNDEKİLER


1.BÖLÜM: GİRİŞ
GİRİŞ 12

2.BÖLÜM: FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ve STANDARTLARDA GEÇEN TEMEL KAVRAMLAR
FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ve STANDARTLARDA GEÇEN TEMEL KAVRAMLAR 16
1. Giriş 16
2. Kavramsal Çerçeve Amaç 17
3. Standartlarda Geçen Terimler 38

3.BÖLÜM: TFRS 13 - GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ
TFRS 13 - GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ 68
1. STANDARDIN AMAÇ VE KAPSAMI 68
2. GERÇEĞE UYGUN DEĞER VE İLGİLİ KAVRAMLAR 69
3. Değerleme Yöntemleri 78
4. Değerleme Yöntemleri 98
5. Üçüncü Taraflarca Sağlanan Kotasyon Fiyatlarının Kullanılması 106

4.BÖLÜM: TMS 2 - STOKLAR STANDARDI UYGULAMALARI
TMS 2 - STOKLAR STANDARDI UYGULAMALARI 110
1. Standardın Amaç ve Kapsamı 110
2. Standartta Kullanılan Tanım ve Açıklamalar 110
3. Stokların Sınıflaması 112
4. Stokların Maliyet Unsurları 112
5. Stokların Değerlemesi 113
6. Stoklar Dipnot Açıklamaları 114
7. Stoklara Ait Uygulama Örnekleri 114
7.1. 1. İlk madde ve malzemelerin maliyeti ve muhasebeleştirilmesi 114
7.1.1.1. Peşin bedelli mal alışlarının muhasebeleştirilmesi 114
7.1.1.2. Vadeli mal alışlarının ilk muhasebeleştirilmesi 115
7.1.1.3. Stok maliyetlerine verilen vade farklarının bilanço döneminde düzeltilmesi 117
7.1.1.4. Üretime gönderilen malzemelerin muhasebeleştirilmesi 118
7.1.1.5. Stok sayım noksanlıklarının muhasebeleştirilmesi 118
7.1.1.6. Stok sayım fazlalıklarının muhasebeleştirilmesi 119
7.1.1.7. İlk madde ve malzemelerin bilanço dönemlerinde değerlemesi 120
7.1.1.8. Bilanço döneminde tespit edilen değer düşüklüğünün muhasebeleştirilmesi 120
7.2. Yarı Mamullerin Muhasebeleştirilmesi 123
7.3. Mamuller 129
7.4. Ticari Mallar 137
7.5. Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri 145
7.6. Tamamlanmış Hizmet Maliyetleri 151
7.7. Yoldaki Stoklar 154
7.8. Diğer Stoklar 155
7.9. Stok Değer Düşüklüğü Karşılıklarının Muhasebeleştirilmesi 157
7.10. Verilen Sipariş avansları 160
8. Dönem Sonu Dönüşümü 162

5.BÖLÜM: TMS 18 - HÂSILAT STANDARDI UYGULAMALARI
TMS 18 - HÂSILAT STANDARDI UYGULAMALARI 166
1. Standardın Amaç ve kapsamı 166
2. Standartta Geçen Tanım ve Açıklamalar 167
3. Hasılatın Ölçümü 167
3.1 Mal satışı 168
3.2 Hizmetlerin sunumu 169
3.3 Faiz, isim hakları ve temettüler 170
4. Açıklama 171
5. Mal veya Hizmet Satışları ile Faiz, İsim Hakkı ve Temettü Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi Örnekleri 171
5.1. Peşin bedelli satışların hasılat olarak muhasebeleştirilmesi 171
5.2. Vadeli satışların hasılat olarak muhasebeleştirilmesi 175
5.3. Satış sonrası ek hizmet gerektiren hasılatın muhasebeleştirilmesi 178
5.4. Döviz cinsinden satışların hasılat olarak muhasebeleştirilmesi 183
5.5. Mal satış iadelerinin hasılatla ilişkilendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi 185
5.6. Faiz, isim hakları ve temettülerin hasılat olarak muhasebeleştirilmesi 186
5.7. Takas şeklinde yapılan satışların hasılat olarak muhasebeleştirilmesi 190
5.8. Mülkiyeti ve riskleri ile yararları alıcıya devredilmeyen ancak faturası düzenlenen satış hasılatının muhasebeleştirilmesi 194
5.9. Satış hasılatının tahsil edilememesi durumunun muhasebeleştirilmesi 195
5.10. Dönem Sonu Dönüşümü 196

6.BÖLÜM: TMS - 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARDI UYGULAMALARI
TMS - 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARDI UYGULAMALARI 200
1. Standardının Amaç ve Kapsamı 200
2. Tanım ve açıklamalar 200
3. Kiralama İşlemlerinin Sınıflandırılması 202
4. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Kiralanması 204
5. Dipnot açıklamaları 204
6. Kiralama İşlemleri Standardı Kapsamında Kullanılacak Hesaplar 206
7. Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 209
8. Faaliyet kiralaması 224
9. Finansal kiralama işlemlerinde KDV uygulaması 236
10. Dönem Sonu Dönüşüm 236

7.BÖLÜM: TMS 16 - MADDİ DURAN VARLIKLAR VE TMS - 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI STANDARDI UYGULAMALARI
TMS 16 - MADDİ DURAN VARLIKLAR VE TMS - 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI STANDARDI UYGULAMALARI 238
1. Amaç ve Kapsamı 238
2. Bu Standartlarda geçen tanım ve açıklamalar 238
3. Maddi duran varlıkların aktifleştirilmesi 239
4. Maddi duran varlıkların amortismana tabi tutulması ve hesaplaması 240
5. Maddi duran varlıkların bilanço döneminde değerlemesi 241
6. Değer Düşüklüğünün Ortadan Kalkması 246
7. Maddi duran Varlıkların Varlık Olarak Kayda Alınması ve Sınıflandırılması 247
8. Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi 248
9. Maddi Duran varlıkların Muhasebeleştirilmesi Uygulama Örnekleri 249
10. Dönem Sonu Dönüşümü 278

8.BÖLÜM: TMS 40 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER STANDARDI UYGULAMALARI
TMS 40 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER STANDARDI UYGULAMALARI 280
1. Amaç ve Kapsam 280
2. Standartta Geçen Tanım ve Açıklamalar 281
3. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Kayda Alınması ve Sınıflandırılması 282
4. Dipnot Açıklamaları 284
5. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin İlk Muhasebeleştirilmesi 286
6. Dönem Sonu Dönüşümü 308

9.BÖLÜM: TMS 38 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMALARI
TMS 38 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMALARI 312
1. Standardın Amaç ve Kapsamı 312
2. Tanım ve Açıklamaları 312
3. Genel Olarak Maddi Olmayan Duran Varlıklar 313
4. Dipnot Açıklamaları 318
5. Şerefiye Hesaplaması Ve Değerleme Farklarının Muhasebeleştirilmesi 319
6. Dönem Sonu Dönüşümü 344

10.BÖLÜM: TFRS 6 - MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
TFRS 6 - MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 348
1. Standardın Amaç ve Kapsamı 348
2. Standart İle İlgili Tanım ve Açıklamalar 348
3. Araştırma ve Değerlendirme Varlıklarının Sınıflandırılması 349
4.Dipnot Açıklamaları 350
5. Maden Kaynaklarının Araştırma ve Geliştirme Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi 350
6. Dönem Sonu Dönüşümü 360

11.BÖLÜM: TFRS 5 - SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER
TFRS 5 - SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER 362
1. Standardın Amacı 362
2. Sınıflandırma 362
3. Satış Planlarına İlişkin Değişiklikler 374
4. Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıkların Bilanço Dönemlerinde Değerlemesi Ve Muhasebeleştirilmesi 375
5. Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıkların Bilanço Dışı Bırakılması Ve Muhasebeleştirilmesi 377
6. Dönem Sonu Dönüşümü 380

12.BÖLÜM: TMS 23 – BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDARDI VE TMS 21 – KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ UYGULAMASI
TMS 23 – BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDARDI VE TMS 21 – KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ UYGULAMASI 382
1. Borçlanma Maliyetleri ve Kur Değişiminin Etkileri Standardının Amacı ve Kapsamı 382
2. Borçların Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Gösterimi ve Sınıflaması 383
3. Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi 383
4. Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi 384
5. Temel Yönteme Göre Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi 388
6. Alternatif Yönteme Göre Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi (Aktifleştirilmesi) 393
7. Finansal Kiralamadan Kaynaklanan Borçlanma Maliyetleri 402
8. Alacakların iskonto edilmesinden kaynaklanan borçlanma maliyetleri 403
9. Dönem Sonu Dönüşümü 404

13.BÖLÜM: TMS 36 - VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARDI UYGULAMASI
TMS 36 - VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARDI UYGULAMASI 406
1. Amaç ve Kapsam 406
2. Standarda Kullanılan Tanım ve Açıklamalar 407
3. Değer Düşüklüğüne İlişkin Göstergeler ve Test Edilmesi 409
4. Değer Düşüklüğü Zararlarının İptal Edilmesi 420
5. Dipnot Açıklamaları 423
6. Tekdüzen Hesap Planında, Aktifi Düzenleyici Karşılık Hesapları Ve Açıklamaları 423
7. Uygulama Örnekleri 424

14.BÖLÜM: TMS 37 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDI
TMS 37 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDI 498
1. Amaç ve Kapsam 498
2. Standardın Uygulaması İle İlgili Tanımlar 498
3. Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıkların Muhasebeleştirilmesi 499
4. Koşullu Borçlar 508
5. Koşullu Varlıklar 509
6. Dipnotlarda Açıklanacak Bilgiler 510
7. Karşılıklar ve Koşullu Borçların Muhasebeleştirilmesinde Kullanılan Hesaplar 511
8. Karşılıklar Uygulama Örnekleri 514

15.BÖLÜM: TMS 32, TMS 39, TFRS 7, TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME, ÖLÇME, SUNUM VE AÇIKLAMALAR STANDARDI UYGULAMASI
TMS 32, TMS 39, TFRS 7, TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME, ÖLÇME, SUNUM VE AÇIKLAMALAR STANDARDI UYGULAMASI 524
1. Standartların Amacı ve Kapsamı 524
2. Standartta Kullanılan Tanım ve Açıklamalar 525
3. Finansal Varlıklar 531
4. Finansal Borçlar 555
5. Finansal Araçların (Varlıkların ve Borçların) Netleştirilmesi 559
6. Finansal Varlıklar ve Yatırımlar Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları 560
7. Finansal Araç Kapsamındaki Varlıklara İlişkin Uygulama Örnekleri 561

16.BÖLÜM: TMS 24 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI STANDARDI UYGULAMALARI
TMS 24 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI STANDARDI UYGULAMALARI 650
1. Standardın Amaç ve Kapsamı 650
2. Standartta Kullanılan Tanım ve Açıklamalar 650
3. İlişkili Taraf Kapsamına Girmeyen İşlemler ve Taraflar 651
4. İlişkili Taraflarla Yapılan İşlem Türleri 652
5. İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemelerin Dipnot Açıklamaları 652
6. İlişkili Taraf İşlemleri Uygulama Örnekleri 653

17.BÖLÜM: TMS 28 – İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR
TMS 28 – İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR 670
1. Amaç 670
2. Kapsam 670
3. Standardın Uygulanmasında Kullanılan Önemli Tanımlar 670
4. İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi 671
5. Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi 676
6. Maliyet Yöntemi 677
7. Dipnot açıklamaları 677
8. Önemli Etki Taşıyan ve Taşımayan İştirakle İle Bağlı Ortaklıkların Muhasebeleştirilmesi ve Ölçümü 677
9. Uygulama Örnekleri 680
10. Dönem Sonu Dönüşümü 694

18.BÖLÜM: TFRS 11 - MÜŞTEREK ANLAŞMALAR STANDARDI
TFRS 11 - MÜŞTEREK ANLAŞMALAR STANDARDI 696
1. Amaç ve Kapsam 696
2. Tanım ve Açıklamalar 696
3. Sözleşmeye Bağlı Müşterek anlaşmalar 697
3.2. Müşterek Anlaşma Türleri 700
4. Müşterek Anlaşma Taraflarının Finansal Tabloları 706
5. Müşterek Faaliyetten Varlık Satın Alımının Muhasebeleştirilmesi 707
6. Geçiş Hükümleri 708

19.BÖLÜM: TMS 31 – İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR STANDARDI UYGULAMALARI
TMS 31 – İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR STANDARDI UYGULAMALARI 712
1. Amaç ve kapsam 712
2. Standardın Uygulanmasında Kullanılan Önemli Tanımlar ve Açıklamalar 712
3. İş Ortaklıklarının Çeşitleri 713
4. İş Ortaklıklarının Muhasebeleştirilmesi 716
5. Dipnot Açıklamaları 719
6. Uygulama Örnekleri 719
7. Dönem Sonu Dönüşümü 728

20.BÖLÜM: TMS 11 - İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDI
TMS 11 - İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDI 730
1.Amaç ve Kapsam 730
2. Tanım ve Açıklamalar 730
3. Sözleşme Gelir ve Giderlerinin Muhasebeleştirilme Yöntemleri 734
4. İnşaat Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesinde Kullanılan Hesaplar 739
5. Dipnot Açıklamaları 742
6. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri Hakedişleri ile Vergi Kanunları Uygulamaları 742
7. Uygulama Örnekleri 745
8. Dönem Sonu Dönüşümü 759

21.BÖLÜM: TMS 19 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
TMS 19 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 762
1. Amaç ve Kapsam 762
2. Tanım ve Açıklamalar 763
3. Çalışanlara Sağlanan Faydalar 769
4. İş İlişkisi Sonrasında Sağlanan Tanımlanmış Katkı Planları ve Fayda Planlarının Ölçülmesi 797
5. Çalışanlara Sağlanacak Faydalara İlişkin Karşılıkların Kaydedileceği Hesaplar ve Açıklamaları 804
6. Çalışanlara Sağlanan Faydaların Muhasebeleştirilmesi 805
7. Tanımlanmış Fayda Planlarının Finansal Tablolarda Sunumu 811
8. Çalışanlara Sağlanan Tanımlanmış Fayda Planlarına İlişkin Dipnot Açıklamaları 813
9. Uygulama Örnekleri 817

22.BÖLÜM: TMS 41 - TARIMSAL FAALİYETLER (CANLI VARLIKLAR)
TMS 41 - TARIMSAL FAALİYETLER (CANLI VARLIKLAR) 828
1. Amaç ve Kapsam 828
2. Tarımsal Faaliyetler İle İlgili Tanım ve Açıklamalar 828
3. Tarımsal Faaliyetlerin Sınıflandırılması 829
4. Dipnot Açıklamaları 835
5. Tarımsal Faaliyetler ve Canlı Varlıkların Muhasebeleştirilmesi 835

23.BÖLÜM: TFRS 2 - HİSSE BAZLI ÖDEMELER
TFRS 2 - HİSSE BAZLI ÖDEMELER 884
1. Amaç ve kapsam 884
2- Standartta geçen kavramlar ve Açıklamalar 885
3. Muhasebeleştirme 888
4. Özkaynaktan Karşılanan Hisse Bazlı Ödeme İşlemleri 888
5. Nakit Olarak Ödenen Hisse Bazlı Ödeme İşlemleri 894
6. Dipnot Açıklamaları 900
7. Uygulama Kılavuzu 902

24.BÖLÜM: TMS 33 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ STANDARDI
TMS 33 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ STANDARDI 918
1. Amaç ve Kapsam 918
2. Tanım ve Açıklamalar 918
3. Ölçme 923
4. Geriye Yönelik Düzeltmeler 934
5. Sunum 934
6. Dipnot Açıklamaları 935

25.BÖLÜM: TMS 12 - GELİR VERGİLERİ STANDARDI UYGULAMALARI
TMS 12 - GELİR VERGİLERİ STANDARDI UYGULAMALARI 938
1. Standardının Amaç ve Kapsamı 938
2. Tanım ve açıklamalar 939
3. Ertelenen Vergi Karar Ağacı 946
4. Dönem Vergi Borcu ve Dönem Vergi Varlığının Muhasebeleştirilmesi 947
5. Ertelenen Vergi Gelir Vergileri standardı Kapsamında Kullanılabilecek Hesaplar 947
6. Ertelenen Vergi Hesaplarının Sınıflandırılması 950
7. Ertelenen Vergiler İle İlgili Dipnot açıklamaları 951
8. Uygulama Örnekleri 952

26.BÖLÜM: TMS 1 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU ve TMS 34 - ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA
TMS 1 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU ve TMS 34 - ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA 992
1. Finansal Tabloların Amacı 992
2. Finansal Tablo Düzenleme Şartları 992
3. Finansal Tabloların Sunuluşu 994
5. Bilançonun Tanımı 1012
TMS 34- ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA 1014
1. Amaç ve Kapsam 1014
2. Tanım ve Açıklamalar 1014
3. Ara Dönem Finansal Raporun İçeriği 1015
4.Muhasebeleştirme ve Ölçme 1020

27.BÖLÜM: FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ
FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ 1032
GENEL AÇIKLAMA 1032
Amaç 1032
TMS’ye Uygun Finansal Raporlama 1032
TMS’ye Geçiş Kayıtları 1033
FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ 1034
I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1034
II.KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 1037
III.ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 1043
IV.NAKİT AKIŞ TABLOSU 1045
V.DİPNOTLAR 1051
BİREYSEL FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ 1053
I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1054
II.KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 1057
III.ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 1063
IV.NAKİT AKIŞ TABLOSU 1067
FİNANSAL TABLOLARDA ASGARİ OLARAK YER ALMASI GEREKEN DİĞER KALEMLER 1073
KULLANIM REHBERİ 1075
FİNANSAL DURUM TABLOSU İLE KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU KALEMLERİ 1076
FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) KALEMLERİ 1076
VARLIKLAR 1076
KAYNAKLAR 1081
YÜKÜMLÜLÜKLER 1081
ÖZKAYNAKLAR 1085
KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU KALEMLERİ 1087
ESAS FAALİYETLER 1088
YATIRIM FAALİYETLERİ 1089
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂR/ZARARI 1090

28.BÖLÜM: TFRS 8 - FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDI UYGULAMALARI
TFRS 8 - FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDI UYGULAMALARI 1092
1. Temel İlke 1092
2. Uygulama Kapsamındaki İşletmeler 1092
3. Tanım ve Açıklamalar 1093
4. Raporlanabilir Bölümler 1094
5.Ölçme 1097
6.Tüm İşletmeyi Kapsayan Açıklamalar 1099

29.BÖLÜM: TMS 7 – NAKİT AKIŞ TABLOLARI
TMS 7 – NAKİT AKIŞ TABLOLARI 1104
1. Amaç ve Kapsam 1104
2. Nakit Akış Bilgilerinin Yararları 1104
3. Tanım ve Açıklamalar 1104
4. Nakit Akış Tablosunun Sunumu 1105
5. İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akışlarının Raporlanması 1107
6. Faiz ve Temettüler 1109
7. Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar 1110
8. Nakit Akışı Yaratmayan İşlemler 1111
9. Dipnot Açıklamaları 1112
10. Nakit Akış Tablosu Örneği 1113
11. Uygulama Örneği 1116

30.BÖLÜM: TMS 27 - BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR, TFRS 10 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE TMS 29 - YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA
TMS 27 - BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR, TFRS 10 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE TMS 29 - YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA 1126
1. Amaç ve Kapsam 1126
2. Tanım ve Açıklamalar 1126
3. Bireysel Finansal Tabloların Hazırlanması 1127
4. Açıklamalar 1130
TFRS 10 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
1. Amaç ve Kapsam 1132
2. Tanım ve Açıklamalar 1133
3. Kontrol 1134
4. Muhasebeleştirme Hükümleri 1160
TMS 29- YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA
1. Kapsam 1164
2. Finansal Tabloların Düzeltilmesi 1164
3. Karşılaştırmalı Rakamlar 1168
4. Konsolide Finansal Tablolar 1168
5. Genel Fiyat Endeksinin Seçimi Ve Kullanımı 1168
6. Yüksek Enflasyon Döneminin Sona Ermesi 1168
7. Dipnot Açıklamaları 1169
9. Uygulama Örnekleri 1171

31.BÖLÜM: TMS 8 - MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİK VE HATALAR STANDARDI VE TMS 10 - RAPORLAMA TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR STANDARDI
TMS 8 - MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİK VE HATALAR STANDARDI VE TMS 10 - RAPORLAMA TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR STANDARDI 1176
1. Amaç ve Kapsam 1176
2. Tanım ve Açıklamalar 1176
3. Muhasebe Politikaları 1178
4. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler 1181
5. Hatalar 1182
6. Geçmişe Dönük Uygulamada veya Yeniden Düzenlemede Tatbik Edilememe Durumu 1183
7. Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler 1185
8. Hatalar 1185
TMS 10- RAPORLAMA TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR STANDARDI
1. Amaç ve Kapsam 1186
2. Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 1186
3. Dipnot Açıklamaları 1189
4. Uygulama Örnekleri 1190

32.BÖLÜM: TFRS 1 - TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI
TFRS 1 - TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI 1198
1. Standardın Amacı ve Kapsamı 1198
2. Standartta Geçen Terimlere ilişkin açıklamalar 1199
3. Muhasebeleştirme ve Ölçme 1200
4. İstisna ve Muafiyetler 1201
5. Açıklama ve Sunum 1216
6. Mutabakatlar 1217
7. Finansal Varlık Veya Finansal Borçların Sınıflanması 1218
8. Tahmini Maliyet Olarak Gerçeğe Uygun Değerin Kullanılması 1218
9. Bağlı Ortaklıklardaki, Müştereken Kontrol Edilen İşletmelerdeki Ve İştiraklerdeki Yatırımlar İçin Tahmini Maliyetin Kullanımı 1219
10. Petrol Ve Gaz Varlıkları İçin Tahmini Maliyetin Kullanımı 1219
11. Tarife Düzenlemesine Tabi Faaliyetlerde Tahmini Maliyetin Kullanılması 1219
12. Aşırı oranda yüksek enflasyondan sonra tahmini maliyetin kullanımı 1219
13. Ara dönem finansal raporları 1219
14. Uygulama Örnekleri 1220
KAYNAKLAR 1249

 

TOPLAM 1.250 SAYFA