STOKLARIMIZ TÜKENDİ, YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

 

TÜM DETAYLARIYLA TEKDÜZEN HESAP PLANINI ÖĞRENMEK İSTER MİSİNİZ?
1500 Adet Uygulamalı Örnekli Yevmiye Kaydı! 1098 Sayfa!  Stoklarımız Sınırlıdır!


 


 

 

ÖRNEKLERLE TEKDÜZEN HESAP PLANI KİTABI 
 

 

Prof. Dr. Necdet SAĞLAM


SİTEMİZE ÖZEL KISA BİR SÜRE İÇİN
Kitabın Kargo Dahil İndirimli Satış Fiyatı: 85 TL

ÜCRETSİZ KARGO

 
 

 


ÖRNEKLERLE TEKDÜZEN HESAP PLANI KİTABI 1


 
BASKI TARİHİ: NİSAN 2017
KİTAP PİYASADA BULUNMAMAKTADIR.

 

Açıklamalı, Örnekli, Muhasebe Kayıtları ve Uygulamalı Örnekleri İle EŞSİZ KAYNAK KİTAP!
- Temel Muhasebe Kavramları ve Mali Tablo İlkeleri
- Örneklerle Hesapların Tek Tek İşleyişi
- Detaylı Hesap Planı Açma
- Yabancı Paralı İşlemler, Dönem Sonu İşlemleri
- Mali Tabloların Sunuşu
- Kasa Adatlandırma, Kasada Bulunmayan Tutarların Beyanı
- Kayıtlarda Yer Almayan Tutarların Beyanı, Kayda Alınan Emtia Karşılığı
- Avans Kar Dağıtımı
- Türkiye Muhasebe Standartları Özü
- TTK İle Uyumlu Örnek Hesaplar; Geri Satın Alınan Paylar, Ayrılma Akçesi, Ek Ödemeler
-
1.500 ADET UYGULAMALI ÖRNEKLİ MUHASEBE KAYITLARI!

 
SAYFA SAYISI: 1.098

ÖRNEKLERLE TEKDÜZEN HESAP PLANI KİTABI 2


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ

MUHASEBE SİSTEMİNE GİRİŞ


TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ
A. MUHASEBE KAVRAMI VE İŞLEVLERİ 23
B. BİLANÇO EŞİTLİĞİ 26
C. HESAPLAR VE İŞLEYİŞİ 29
D. YEVMİYE KAYDI 33
E. MİZANLARIN DÜZENLENMESİ 36

HESAP PLANI

BİLANÇO
HESAPLARIN İŞLEYİŞ ŞEKLİ 42

MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI
1. SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI 51
2. KİŞİLİK KAVRAMI 52
3. SÜREKLİLİK KAVRAMI 52
4. DÖNEMSELLİK KAVRAMI 52
5. PARAYLA ÖLÇME KAVRAMI 52
6. MALİYET ESASI KAVRAMI 53
7. TARAFSIZLIK VE BELGELENDİRME KAVRAMI 53
8. TUTARLILIK KAVRAMI 53
9. TAM AÇIKLAMA KAVRAMI 53
10. İHTİYATLILIK KAVRAMI 53
11. ÖNEMLİLİK KAVRAMI 53
12. ÖZÜN ÖNCELİĞİ KAVRAMI 54
 

MUHASEBE POLİTİKALARININ AÇIKLANMASI

MALİ TABLOLAR İLKELERİ
A- MALİ TABLOLARIN AMAÇLARI 57
B- MALİ TABLOLARDAKİ BİLGİLERİN ÖZELLİKLERİ 58
C- MALİ TABLO DÜZENLEME İLKELERİ 58
1. BİLANÇO İLKELERİ 58
2. GELİR TABLOSU İLKELERİ 60
 

MUHASEBE STANDARTLARI
KAVRAMSAL ÇERÇEVE 64
TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI (TFRS 1) 65
HİSSE BAZLI ÖDEMELER (TFRS 2) 66
İŞLETME BİRLEŞMELERİ (TFRS 3) 67
SİGORTA SÖZLEŞMELERİ (TFRS 4) 67
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER (TFRS 5) 68
FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR (TFRS 7) 68
FAALİYET BÖLÜMLERİ (TFRS 8) 69
FİNANSAL ARAÇLAR (TFRS 9) 70
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR (TFRS 10) 70
MÜŞTEREK ANLAŞMALAR (TFRS 11) 70
DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (TFRS 12) 71
GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ (TFRS 13) 71
TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI 14 (TFRS 14) 72
MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT (TFRS 15) 72
FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU (TMS 1) 73
STOKLAR (TMS 2) 74
NAKİT AKIŞ TABLOLARI (TMS 7) 74
MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR (TMS 8) 75
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR (TMS 10) 76
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ (TMS 11) 76
GELİR VERGİLERİ (TMS 12) 77
MADDİ DURAN VARLIKLAR (TMS 16) 78
KİRALAMA İŞLEMLERİ (TMS 17) 80
HASILAT (TMS 18) 80
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (TMS 19) 81
DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI (TMS 20) 82
KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ (TMS 21) 83
BORÇLANMA MALİYETLERİ (TMS 23) 83
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (TMS 24) 84
EMEKLİLİK FAYDA PLANLARINDA MUHASEBELEŞTİRME VE RAPORLAMA (TMS 26) 85
FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM (TMS 32) 86
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (TMS 33) 87
ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA (TMS 34) 88
VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ (TMS 36) 88
KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR (TMS 37) 89
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (TMS 38) 90
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (TMS 40) 90
TARIMSAL FAALİYETLER (TMS 41) 91
 

DÖNEN VARLIKLAR
 

HAZIR DEĞERLER
100 KASA 97
a) Niteliği 97
b) Bölümlenmesi 97
c) İşleyişi 98
d) Değerlemesi 98
e) Dönem sonu işlemleri: 105
f- Kasa Adat Hesaplama 108
g- Kasada Bulunmayan Tutarların beyanı 111
101 ALINAN ÇEKLER 116
a) Niteliği 116
b) Bölümlenmesi 118
c) İşleyişi 118
d) Değerlemesi 121
e) Dönem sonu işlemleri 124
102 BANKALAR 127
a) Niteliği 127
b) Bölümlenmesi 127
c) İşleyişi: 128
d) Değerleme 128
e) Dönem sonu işlemleri: 134
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 142
a) Niteliği 142
b) Bölümlenmesi 142
c) İşleyişi 142
d) Dönem sonu işlemleri 147
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 148
 

MENKUL KIYMETLER
110 HİSSE SENETLERİ 157
111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI 161
112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI 164
118 DİĞER MENKUL KIYMETLER 166
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 167
 

TİCARİ VE DİĞER ALACAKLAR
120 ALICILAR 171
121 ALACAK SENETLERİ 181
a) Niteliği 181
b) Bölümlenmesi 182
c) İşleyişi 183
d) Değerleme 183
e) Senet Ödememe Protestosu 190
f) Dönem sonu işlemleri 192
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 194
124- KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-) 198
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 202
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 205
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 207
a) Niteliği 207
b) Bölümlenmesi 207
c) İşleyişi 208
d) Dönem sonu işlemleri 211
129 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 212
13 DİĞER ALACAKLAR 215
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 216
a) Niteliği 216
b) Bölümlenmesi 216
c ) İşleyişi 217
d) Avans kar dağıtımı 219
e) Kayıtlarda yer aldığı halde ortaklardan alacakların beyanı 223
f) Ortakların ve yönetim kurulu üyelerinin borçlanma yasağı 229
132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 232
133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 233
135 PERSONELDEN ALACAKLAR 234
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 236
137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 239
138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR 240
139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 240
 

STOKLAR

1- ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMİ 243
a) İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) 245
b) Son Giren İlk Çıkar Yöntemi (LIFO): 246
c) Ortalama Maliyet 247
2- DEVAMLI ENVANTER YÖNTEMİ 248
İLK GİREN İLK ÇIKAR (FIFO) YÖNTEMİ 249
SON GİREN İLK ÇIKAR (LIFO) 249
İLK GİREN İLK ÇIKAR (FIFO) 250
150 İLK MADDE VE MALZEME 252
151 YARI MAMULLER-ÜRETİM 262
152 MAMULLER 271
a) Niteliği 281
b) Bölümlenmesi 281
c) İşleyişi 282
d) Fireler 288
e) Beyan Edilen Kıymetlerin Kayıtlara İntikali 289
f) Yurt Dışından İthal Edilen Mallarla İlgili Olarak Sonradan Yapılan Fiyat İndirimleri 290
157 DİĞER STOKLAR 291
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 295
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 298


YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ
170. YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 304
178- YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI 311
179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR 312
 

DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 315
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 315
181 GELİR TAHAKKUKLARI 319
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 321
190 DEVREDEN KDV 322
191 İNDİRİLECEK KDV 324
192 DİĞER KDV 327
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 336
194- İNDİRİLECEK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 341
195 İŞ AVANSLARI 345
196 PERSONEL AVANSLARI 346
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 347
198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR 349
199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) 350
 

DURAN VARLIKLAR
 

UZUN VADELİ TİCARİ VE DİĞER ALACAKLAR
22 TİCARİ ALACAKLAR 355
220 ALICILAR 355
221 ALACAK SENETLERİ 357
222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 359
224-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-) 360
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 361
229 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 363
23 DİĞER ALACAKLAR 365
231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 365
232 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 366
233 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 367
235 PERSONELDEN ALACAKLAR 368
236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 369
239 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 371
 

MALİ DURAN VARLIKLAR
24 MALİ DURAN VARLIKLAR 373
240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 373
241 BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 375
242 İŞTİRAKLER 377
243 İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) 380
244 İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-) 384
245 BAĞLI ORTAKLIKLAR 386
246 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) 389
247 BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 390
248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR 391
249 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) 392
 

MADDİ VE MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 395
250 ARAZİ VE ARSALAR 397
251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 401
252 BİNALAR 403
Örnek: KENDİ İMALATI 404
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 409
254 TAŞITLAR 413
255 DEMİRBAŞLAR 417
256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR 420
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 422
a) Niteliği 422
b) Bölümlenmesi 423
c) İşleyişi 423
d) Amortisman yöntemleri: 423
e) Amortisman Uygulama Süresi 429
f) Amortismana Tabi Malların Satılması 431
g) Amortismana Tabi Malların Sigorta Tazminatı: 432
h) Bilanço dışına alma 434
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 435
259 VERİLEN AVANSLAR 438
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 440
260 HAKLAR 441
261 ŞEREFİYELER 445
262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ 446
263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 449
264 ÖZEL MALİYETLER 452
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 455
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 456
 

ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 461
271 ARAMA GİDERLERİ 462
272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİD. 464
277 DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 466
278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) 467
279 VERİLEN AVANSLAR 469
 

DİĞER UZUN VADELİ DURAN VARLIKLAR
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 471
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 471
281 GELİR TAHAKKUKLARI 473
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 474
291 GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV 475
292 DİĞER KDV 475
293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR 476
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 477
295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 481
297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR 482
298 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 482
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 485
 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
KISA VADELİ YABANCI BORÇLAR 491
30 MALİ BORÇLAR 491
303 UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE 492
FAİZLERİ 492
300 BANKA KREDİLERİ 492
301 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 503
302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ(-) 506
303 UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ 507
304 TAHVİL ANAPARA BORÇ TAKSİT FAİZLERİ 510
305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER 513
306 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER 514
308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI (-) 515
309 DİĞER MALİ BORÇLAR 517
 

KISA VADELİ TİCARİ VE DİĞER BORÇLAR, AVANSLAR
32 TİCARİ BORÇLAR 519
320 SATICILAR 519
321 BORÇ SENETLERİ 526
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 530
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 534
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 536
33 DİĞER BORÇLAR 538
331 ORTAKLARA BORÇLAR 539
332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR 541
333 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR 542
335 PERSONELE BORÇLAR 544
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 546
337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 547
34 ALINAN AVANSLAR 548
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 548
349 ALINAN DİĞER AVANSLAR 551
 

HAKEDİŞLER
35 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ 553
350 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ 553
358-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI 558
 

BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 561
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 561
a) Niteliği 561
b) Bölümlenmesi 561
c) İşleyişi 562
d) Geçici Vergi 563
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 569
368 VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 573
369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 576
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 578
370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 578
371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-) 582
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 584
373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI 588
379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 594
 

KISA VADELİ DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 597
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 597
381 GİDER TAHAKKUKLARI 601
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 603
391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ 603
392 DİĞER KDV 609
393 MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI 616
394 HESAPLANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 619
397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 620
399 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR 622
 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
 

ŞÜPHELİ ALACAKLARLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 625
 

UZUN VADELİ MALİ BORÇLAR
40 MALİ BORÇLAR 627
400 BANKA KREDİLERİ 627
401 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 629
402 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-) 631
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 632
408 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI 633
409 DİĞER MALİ BORÇLAR 635
 

UZUN VADELİ TİCARİ VE DİĞER BORÇLAR, AVANSLAR
42 TİCARİ BORÇLAR 637
420 SATICILAR 637
421 BORÇ SENETLERİ 639
422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 640
426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 641
429 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 642
43 DİĞER BORÇLAR 643
431 ORTAKLARA BORÇLAR 643
432 İŞTİRAKLERE BORÇLAR 644
433 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR 645
436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 647
437 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 647
438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR 647
439 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 648
44 ALINAN AVANSLAR 648
440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 649
449 ALINAN DİĞER AVANSLAR 650
 

UZUN VADELİ BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 653
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 653
479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 654
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 655
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 655
481 GİDER TAHAKKUKLARI 657
 

UZUN VADELİ DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 659
492 GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 659
493 TESİSE KATILIM PAYLARI 660
499 DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 660
 

ÖZ KAYNAKLAR
 

ÖDENMİŞ SERMAYE
50 ÖDENMİŞ SERMAYE 665
500 SERMAYE 665
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE(-) 670
502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI 673
503 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-) 674
504 GERİ SATIN ALINAN PAYLAR 675
 

SERMAYE YEDEKLERİ
52 SERMAYE YEDEKLERİ 683
520 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ 683
521 HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI 686
522 M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 687
523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 690
524 BAĞLI ORTAKLIKLAR. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI HS. 692
524 MALİYET ARTIŞ FONU 693
525 KAYDA ALINAN EMTİA KARŞILIĞI 694
KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİA 695
526 BORSADA OLUŞAN DEĞER ARTIŞLARI 698
528 EK ÖDEMELER 698
529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ 702
 

KAR YEDEKLERİ
54 KAR YEDEKLERİ 705
540 YASAL YEDEKLER 705
541 STATÜ YEDEKLERİ 707
548 DİĞER KAR YEDEKLERİ 710
549 ÖZEL FONLAR 711
 

GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 715
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 715
a) Niteliği 715
b) Bölümlenmesi 715
c) İşleyişi 715
d) Kar dağıtımı 716
 

GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 723
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 723
 

DÖNEM NET KARI (ZARARI)
59 DÖNEM NET KARI (ZARARI) 727
590 DÖNEM NET KARI 727
591 DÖNEM NET ZARARI (-) 730
 

GELİR TABLOSU HESAPLARI
HESAPLARIN İNCELENMESİ 737
 

BRÜT SATIŞLAR
60 BRÜT SATIŞLAR 739
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 741
601 YURTDIŞI SATIŞLAR 747
602 DİĞER GELİRLER 754
 

SATIŞ İNDİRİMLERİ
61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 761
610 SATIŞTAN İADELER (-) 761
611 SATIŞ İSKONTOLAR (-) 764
612 DİĞER İNDİRİMLER (-) 765
 

SATIŞLARIN MALİYETİ
62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 769
620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-) 769
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYİTEİ (-) 772
622 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) 774
623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 778
 

FAALİYET GİDERLERİ
63 FAALİYET GİDERLERİ 783
630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-) 786
631 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-) 788
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 789
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 791
64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 791
640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ 791
641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ 793
642 FAİZ GELİRLERİ 794
643 KOMİSYON GELİRLERİ 796
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 797
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 801
646 KAMBİYO VE BORSA DEĞER ARTIŞ KARLARI 802
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ 804
648 ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI 806
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 807
 

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 811
653 KOMİSYON GİDERLERİ (-) 811
654 KARŞILIK GİDERLERİ (-) 812
655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-) 814
656 KAMBİYO VE BORSA DEĞER AZALIŞ ZARARLARI (-) 815
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) 817
658 ENFLASYON DÜZEL TMESİ ZARARLARI (-) 819
659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 819
 

FİNANSMAN GİDERLERİ
66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 821
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) 822
661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) 823
 

OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
67 OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 825
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI 825
679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 827
 

OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 833
680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-) 833
681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-) 834
689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 836
 

DÖNEM NET KARI VE ZARARI
69 DÖNEM NET KARI VE ZARARI 839
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 839
691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 845
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 847
697 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI 849
698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI 851
DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
 

MALİYET HESAPLARI


7/ A SEÇENEĞİNİN İNCELENMESİ

70 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI 863
700 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI 863
701 MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI 864
71- DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 866
710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 867
711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HESABI 870
712 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME FİYAT FARKI 872
713 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME MİKTAR FARKI 872
72 İŞCİLİK GİDERLERİ 874
720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HESABI 875
721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI 879
722 DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI 882
723 DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI 883
73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 884
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 884
731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 891
732 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI 893
734 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI 895
74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 895
740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 896
741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI 903
742 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESABI 904
75 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 905
750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 906
751 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI 909
752 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER FARKLARI 910
76. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 911
760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI 911
761 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 915
762 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ FARK HESABI 916
77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 917
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 917
771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 921
772 GENEL YÖNETİM GİDER FARKLARI HESABI 922
78 FİNANSMAN GİDERLERİ 923
780 FİNANSMAN GİDERLERİ 923
781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI 926
782 FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI 927

7/ B SEÇENEĞİNİN İNCELENMESİ
A. HESAPLARIN İŞLEYİŞİ 929
79. GİDER ÇEŞİTLERİ 929
790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 931
a) Niteliği 931
b) Bölümlenmesi 931
c) İşleyişi 931
d) Hesabın kapanışı 932
791 İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ 933
a) Niteliği 933
b) Bölümlenmesi 933
c) İşleyişi 934
d) Hesabın kapanışı 935
792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 935
a) Niteliği 935
b) Bölümlenmesi 935
c) İşleyişi 936
d) Hesabın kapanışı 937
793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA HİZMETLER 938
a) Niteliği 938
b) Bölümlenmesi 938
c) İşleyişi: 939
d) Hesabın kapanışı 940
794 ÇEŞİTLİ GİDERLER 940
a) Niteliği 940
b) Bölümlenmesi 940
c) İşleyişi 941
d) Hesabın kapanışı 942
795 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 942
a) Niteliği 942
b) Bölümlenmesi 942
c) İşleyişi 942
d) Hesabın kapanışı 943
796 AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI 943
a) Niteliği 943
b) Bölümlenmesi 943
c) İşleyişi 944
d) Hesabın kapanışı 944
797 FİNANSMAN GİDERLERİ 945
a) Niteliği 945
b) Bölümlenmesi 945
c) İşleyişi 945
d) Hesabın kapanışı 947
798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA 947
799 ÜRETİM MALİYETİ 950
B. DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 952

BİLGİ HESAPLARI (NAZIM HESAPLAR)
90 MATRAH DÜZELTMELERİ 959
900 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 959
901 MATRAHA iLAVE EDİLECEK GELİRLER 960
902 MATRAHA EKLENECEK DİĞER TUTARLAR 961
903 MATRAHA EKLENECEK TUTARLAR ALACAKLI HESABI 961
904 MATRAHTAN İNDİRİLECEK GELİRLER 961
905 MATRAHTAN İNDİRİLECEK GİDERLER 962
906 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 962
907 ARGE İNDİRİMİ 963
908 MATRAHTAN İNDİRİLECEK DİĞER TUTARLAR 963
909 MATRAHTAN İNDİRİLECEK TUTARLAR ALACAKLI HESABI 963
91 YILLARA YAYGIN iNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 963
92 YILLARA YAYGIN iNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDEN ALINAN HAKEDİŞ BEDELLERİ 964
 

MALİ TABLOLAR
 

MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE SUNULMASI
TEMEL MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE SUNULMASI 967
1- BİLANÇO 967
2- GELİR TABLOSU 981
3- SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU 986
 

DİĞER MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE SUNULMASI
1- FON AKIM TABLOLARI 991
2- NAKİT AKIM TABLOSU: 998
3- KAR DAĞITIM TABLOSU 1003
4- ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 1008
 

DİĞER
 

GENEL AÇIKLAMA


FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ
I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1017
II. KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 1020
III. ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 1026
IV. NAKİT AKIŞ TABLOSU 1030
V. DİPNOTLAR 1034
BİREYSEL FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ 1036
I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1036
II. KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 1039
III. ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 1043
IV. NAKİT AKIŞ TABLOSU 1045
FİNANSAL TABLOLARDA ASGARİ OLARAK YER ALMASI GEREKEN DİĞER KALEMLER 1050
 

FİNANSAL DURUM TABLOSU İLE KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU KALEMLERİ
FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) KALEMLERİ 1055
VARLIKLAR 1055
Dönen / Duran Varlıklar 1055
Nakit ve Nakit Benzerleri 1056
Finansal Yatırımlar 1056
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 1057
Ticari Alacaklar 1057
Diğer Alacaklar 1058
Stoklar 1058
Canlı Varlıklar 1059
Peşin Ödenmiş Giderler 1059
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1059
Diğer Dönen/Duran Varlıklar 1059
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1059
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1060
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1060
Maddi Duran Varlıklar 1060
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1060
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1061
KAYNAKLAR 1061
YÜKÜMLÜLÜKLER 1061
Kısa Vadeli / Uzun Vadeli Yükümlülükler 1061
Borçlanmalar 1062
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1062
Diğer Finansal Yükümlülükler 1062
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 1062
Ticari Borçlar 1062
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1063
Diğer Borçlar 1063
Ertelenmiş Gelirler 1063
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü 1064
Karşılıklar 1064
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 1064
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1064
Diğer Kısa Vadeli / Uzun Vadeli Yükümlülükler 1064
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 1064
ÖZKAYNAKLAR 1065
Ödenmiş Sermaye 1065
Sermaye Düzeltme Farkları 1065
Geri Alınmış Paylar (-) 1065
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 1066
Paylara İlişkin Primler 1066
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1066
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1066
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1067
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları 1067
Dönem Net Kârı/Zararı 1067
KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU KALEMLERİ 1067
ESAS FAALİYETLER 1068
Hasılat 1068
Satışların Maliyeti 1068
Brüt Kâr/Zarar 1069
Genel Yönetim Giderleri, Pazarlama Giderleri, Araştırma ve Geliştirme Giderleri 1069
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/Giderler 1069
YATIRIM FAALİYETLERİ 1070
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Kârı/Zararı 1070
Finansman Giderleri 1070
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂR/ZARARI 1070
 

EK-1 ÖRNEK UYGULAMA 1071

EK-2 ÖRNEK UYGULAMA 1079

KAYNAKLAR 1095

YARARLANILAN KAYNAKLAR 1097

TOPLAM 1.098 SAYFA

 

 


    SİTEMİZE ÖZEL KISA BİR SÜRE İÇİN
Kitabın Kargo Dahil İndirimli Satış Fiyatı: 85 TL