YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ!
STOKLARIMIZ TÜKENDİ.

TÜM DETAYLARIYLA TEKDÜZEN HESAP PLANINI ÖĞRENMEK İSTER MİSİNİZ?
Türkiye'nin En Detaylı Tekdüzen Hesap Planı Kitabı! Sınırlı Sayıda Özel Baskı!


 
Bağımsız Denetim Uygulama Rehberi Kitabı


 

ÖRNEKLERLE TEKDÜZEN HESAP PLANI KİTABI
 
 
 
 

Prof. Dr. Necdet SAĞLAM

 


 

 

 

 
 

 2020 YILI GÜNCEL BASKI 
Sınırlı sayıda basılan MuhasebeTR Yayınlarını sadece sitemizden temin edebilirsiniz.
SAYFA SAYISI: 
1.078
 

1.500 Adet Uygulamalı Örnekli Yevmiye Kaydı!


Açıklamalı, Örnekli, Muhasebe Kayıtları ve Uygulamalı Örnekleri İle EŞSİZ KAYNAK KİTAP!
- Temel Muhasebe Kavramları ve Mali Tablo İlkeleri
- Örneklerle Hesapların Tek Tek İşleyişi
- Detaylı Hesap Planı Açma
- Yabancı Paralı İşlemler, Dönem Sonu İşlemleri
- Mali Tabloların Sunuşu
- Kasa Adatlandırma, Kasada Bulunmayan Tutarların Beyanı
- Kayıtlarda Yer Almayan Tutarların Beyanı, Kayda Alınan Emtia Karşılığı
- Avans Kar Dağıtımı
- Türkiye Muhasebe Standartları Özü
- TTK İle Uyumlu Örnek Hesaplar; Geri Satın Alınan Paylar, Ayrılma Akçesi, Ek Ödemeler

 
 

İÇİNDEKİLER1. BÖLÜM: DENETİM KAVRAMI VE DENETİM TÜRLERİ
1.1. DENETİM VE DENETİM BENZERİ KAVRAMLAR 14
1.1.1. Denetimin Tanımı 14
1.1.2. Denetim Benzeri Kavramlar 16
1.2. DENETİMİN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ 19

 

 

I. KISIM: GİRİŞ

MUHASEBE SİSTEMİNE GİRİŞ

TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ
A. MUHASEBE KAVRAMI VE İŞLEVLERİ 19
B. BİLANÇO EŞİTLİĞİ 21
C. HESAPLAR VE İŞLEYİŞİ 25
D. YEVMİYE KAYDI 29
E. MİZANLARIN DÜZENLENMESİ 31

HESAP PLANI

BİLANÇO
HESAPLARIN İŞLEYİŞ ŞEKLİ 39

MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI
1. SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI 49
2. KİŞİLİK KAVRAMI 50
3. SÜREKLİLİK KAVRAMI 50
4. DÖNEMSELLİK KAVRAMI 50
5. PARAYLA ÖLÇME KAVRAMI 50
6. MALİYET ESASI KAVRAMI 50
7. TARAFSIZLIK VE BELGELENDİRME KAVRAMI 51
8. TUTARLILIK KAVRAMI 51
9. TAM AÇIKLAMA KAVRAMI 51
10. İHTİYATLILIK KAVRAMI 51
11. ÖNEMLİLİK KAVRAMI 51
12. ÖZÜN ÖNCELİĞİ KAVRAMI 52

MUHASEBE POLİTİKALARININ AÇIKLANMASI

MALİ TABLOLAR İLKELERİ
A- MALİ TABLOLARIN AMAÇLARI 55
B- MALİ TABLOLARDAKİ BİLGİLERİN ÖZELLİKLERİ 56
C- MALİ TABLO DÜZENLEME İLKELERİ 56
1. BİLANÇO İLKELERİ 56
2. GELİR TABLOSU İLKELERİ 58

MUHASEBE STANDARTLARI
KAVRAMSAL ÇERÇEVE 60
TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI (TFRS 1) 61
HİSSE BAZLI ÖDEMELER (TFRS 2) 62
İŞLETME BİRLEŞMELERİ (TFRS 3) 63
SİGORTA SÖZLEŞMELERİ (TFRS 4) 63
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER (TFRS 5) 63
FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR (TFRS 7) 64
FAALİYET BÖLÜMLERİ (TFRS 8) 64
FİNANSAL ARAÇLAR (TFRS 9) 65
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR (TFRS 10) 66
MÜŞTEREK ANLAŞMALAR (TFRS 11) 66
DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (TFRS 12) 67
GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ (TFRS 13) 67
DÜZENLEMEYE DAYALI ERTELEME HESAPLARI (TFRS 14) 68
MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT (TFRS 15) 68
FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU (TMS 1) 69
STOKLAR (TMS 2) 70
NAKİT AKIŞ TABLOLARI (TMS 7) 70
MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR (TMS 8) 71
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR (TMS 10) 72
GELİR VERGİLERİ (TMS 12) 72
MADDİ DURAN VARLIKLAR (TMS 16) 74
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (TMS 19) 75
DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI (TMS 20) 75
KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ (TMS 21) 76
BORÇLANMA MALİYETLERİ (TMS 23) 77
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (TMS 24) 77
EMEKLİLİK FAYDA PLANLARINDA MUHASEBELEŞTİRME VE RAPORLAMA (TMS 26) 78
FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM (TMS 32) 79
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (TMS 33) 80
ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA (TMS 34) 81
VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ (TMS 36) 82
KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR (TMS 37) 82
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (TMS 38) 83
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (TMS 40) 84
TARIMSAL FAALİYETLER (TMS 41) 84

II. KISIM: DÖNEN VARLIKLAR

DÖNEN VARLIKLAR

HAZIR DEĞERLER
10 HAZIR DEĞERLER 91
100 KASA 91
a) Niteliği 91
b) Bölümlenmesi 91
c) İşleyişi 92
d) Değerlemesi 92
e) Dönem sonu işlemleri: 99
f- Kasa Adat Hesaplama 102
g- Kasada Bulunmayan Tutarların beyanı 105
101 ALINAN ÇEKLER 109
a) Niteliği 109
b) Bölümlenmesi 111
c) İşleyişi 111
d) Değerlemesi 115
e) Dönem sonu işlemleri 117
102 BANKALAR 120
a) Niteliği 120
b) Bölümlenmesi 121
c) İşleyişi: 121
d) Değerleme 121
e) Dönem sonu işlemleri: 127
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 134
a) Niteliği 134
b) Bölümlenmesi 134
c) İşleyişi 135
d) Dönem sonu işlemleri 139
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 141

MENKUL KIYMETLER
11 MENKUL KIYMETLER 145
110 HİSSE SENETLERİ 148
111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI 152
112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI 155
118 DİĞER MENKUL KIYMETLER 157
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 158

TİCARİ VE DİĞER ALACAKLAR
12 TİCARİ ALACAKLAR 161
120 ALICILAR 161
121 ALACAK SENETLERİ 171
a) Niteliği 171
b) Bölümlenmesi 172
c) İşleyişi 172
d) Değerleme 173
e) Senet Ödememe Protestosu 180
f) Dönem sonu işlemleri 181
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 183
124- KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-) 187
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 190
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 193
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 196
a) Niteliği 196
b) Bölümlenmesi 196
c) İşleyişi 196
d) Dönem sonu işlemleri 199
129 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 200
13 DİĞER ALACAKLAR 203
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 204
a) Niteliği 204
b) Bölümlenmesi 204
c ) İşleyişi 205
d) Avans kar dağıtımı 207
e) Kayıtlarda yer aldığı halde ortaklardan alacakların beyanı 211
f) Ortakların ve yönetim kurulu üyelerinin borçlanma yasağı 216
132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 219
133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 221
135 PERSONELDEN ALACAKLAR 222
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 224
137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 226
138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR 227
139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 227

STOKLAR
15 STOKLAR 229
1- ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMİ 229
a) İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) 231
b) Son Giren İlk Çıkar Yöntemi (LIFO): 232
c) Ortalama Maliyet 233
2- DEVAMLI ENVANTER YÖNTEMİ 234
İLK GİREN İLK ÇIKAR (FIFO) YÖNTEMİ 235
SON GİREN İLK ÇIKAR (LIFO) 235
İLK GİREN İLK ÇIKAR (FIFO) 236
150 İLK MADDE VE MALZEME 237
151 YARI MAMULLER-ÜRETİM 247
152 MAMULLER 256
a) Niteliği 265
b) Bölümlenmesi 266
c) İşleyişi 266
d) Fireler 272
e) Beyan Edilen Kıymetlerin Kayıtlara İntikali 273
f) Yurt Dışından İthal Edilen Mallarla İlgili Olarak Sonradan Yapılan Fiyat İndirimleri 274
157 DİĞER STOKLAR 275
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 278
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 281

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ
17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 287
170. YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 288
178- YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI 294
179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR 295

DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 297
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 297
181 GELİR TAHAKKUKLARI 301
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 303
190 DEVREDEN KDV 304
191 İNDİRİLECEK KDV 306
192 DİĞER KDV 309
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 318
194- İNDİRİLECEK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 323
195 İŞ AVANSLARI 327
196 PERSONEL AVANSLARI 328
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 329
198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR 331
199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) 332

III. DURAN VARLIKLAR

UZUN VADELİ TİCARİ VE DİĞER ALACAKLAR
22 TİCARİ ALACAKLAR 337
220 ALICILAR 337
221 ALACAK SENETLERİ 339
222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 341
224-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-) 342
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 343
229 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 345
23 DİĞER ALACAKLAR 346
231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 347
232 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 348
233 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 349
235 PERSONELDEN ALACAKLAR 350
236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 351
239 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 353

MALİ DURAN VARLIKLAR
24 MALİ DURAN VARLIKLAR 355
240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 355
241 BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 357
242 İŞTİRAKLER 359
243 İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) 361
244 İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-) 366
245 BAĞLI ORTAKLIKLAR 367
246 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) 370
247 BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 371
248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR 372
249 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) 373

MADDİ VE MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 375
250 ARAZİ VE ARSALAR 377
251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 380
252 BİNALAR 383
Örnek: KENDİ İMALATI 384
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 389
254 TAŞITLAR 392
255 DEMİRBAŞLAR 396
256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR 399
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 401
a) Niteliği 401
b) Bölümlenmesi 402
c) İşleyişi 402
d) Amortisman yöntemleri: 402
e) Amortisman Uygulama Süresi 407
f) Amortismana Tabi Malların Satılması 409
g) Amortismana Tabi Malların Sigorta Tazminatı: 411
h) Bilanço dışına alma 412
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 413
259 VERİLEN AVANSLAR 416
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 418
260 HAKLAR 419
261 ŞEREFİYELER 422
262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ 424
263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 426
264 ÖZEL MALİYETLER 430
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 433
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 433
269 VERİLEN AVANSLAR 437

ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 439
271 ARAMA GİDERLERİ 440
272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİD. 442
277 DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 444
278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) 445
279 VERİLEN AVANSLAR 447

DİĞER UZUN VADELİ DURAN VARLIKLAR
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 449
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 449
281 GELİR TAHAKKUKLARI 451
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 452
291 GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV 453
292 DİĞER KDV 453
293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR 454
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 455
295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 459
297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR 460
298 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 461
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 463

IV. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

KISA VADELİ YABANCI BORÇLAR
30 MALİ BORÇLAR 469
303 UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE 469
FAİZLERİ 470
300 BANKA KREDİLERİ 470
301 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 480
302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ(-) 483
303 UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ 484
304 TAHVİL ANAPARA BORÇ TAKSİT FAİZLERİ 486
305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER 489
306 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER 490
308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI (-) 491
309 DİĞER MALİ BORÇLAR 493

KISA VADELİ TİCARİ VE DİĞER BORÇLAR, AVANSLAR
32 TİCARİ BORÇLAR 495
320 SATICILAR 495
321 BORÇ SENETLERİ 501
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 506
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 509
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 511
33 DİĞER BORÇLAR 513
331 ORTAKLARA BORÇLAR 514
332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR 516
333 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR 517
335 PERSONELE BORÇLAR 519
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 521
337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 522
34 ALINAN AVANSLAR 523
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 523
349 ALINAN DİĞER AVANSLAR 526

HAKEDİŞLER
35 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ 527
350 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ 527
358-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI 533

BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 535
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 535
a) Niteliği 535
b) Bölümlenmesi 535
c) İşleyişi 536
d) Geçici Vergi 537
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 543
368 VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 547
369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 549
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 551
370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 551
371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-) 554
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 556
373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI 560
379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 566

KISA VADELİ DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 569
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 569
381 GİDER TAHAKKUKLARI 573
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 574
391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ 575
392 DİĞER KDV 581
393 MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI 586
394 HESAPLANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 589
397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 590
399 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR 592

V. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

ŞÜPHELİ ALACAKLARLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 595

UZUN VADELİ MALİ BORÇLAR
40 MALİ BORÇLAR 597
400 BANKA KREDİLERİ 597
401 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 599
402 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-) 601
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 602
408 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI 603
409 DİĞER MALİ BORÇLAR 605

UZUN VADELİ TİCARİ VE DİĞER BORÇLAR, AVANSLAR
42 TİCARİ BORÇLAR 607
420 SATICILAR 607
421 BORÇ SENETLERİ 609
422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 610
426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 611
429 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 612
43 DİĞER BORÇLAR 613
431 ORTAKLARA BORÇLAR 613
432 İŞTİRAKLERE BORÇLAR 614
433 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR 615
436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 617
437 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 617
438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR 617
439 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 618
44 ALINAN AVANSLAR 618
440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 618
449 ALINAN DİĞER AVANSLAR 620

UZUN VADELİ BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 621
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 621
479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 622
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 623
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 623
481 GİDER TAHAKKUKLARI 625

UZUN VADELİ DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 627
492 GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 627
493 TESİSE KATILIM PAYLARI 628
499 DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 628

VI. ÖZ KAYNAKLAR

ÖDENMİŞ SERMAYE
50 ÖDENMİŞ SERMAYE 633
500 SERMAYE 633
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE(-) 638
502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI 641
503 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-) 642
504 GERİ SATIN ALINAN PAYLAR 643

SERMAYE YEDEKLERİ
52 SERMAYE YEDEKLERİ 651
520 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ 651
521 HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI 654
522 M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 655
523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 658
524 BAĞLI ORTAKLIKLAR. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI HS. 660
524 MALİYET ARTIŞ FONU 661
525 KAYDA ALINAN EMTİA KARŞILIĞI 662
KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİA 664
526 BORSADA OLUŞAN DEĞER ARTIŞLARI 666
528 EK ÖDEMELER 666
529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ 670

KAR YEDEKLERİ
54 KAR YEDEKLERİ 671
540 YASAL YEDEKLER 671
541 STATÜ YEDEKLERİ 673
542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 675
548 DİĞER KAR YEDEKLERİ 675
549 ÖZEL FONLAR 676

GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 681
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 681
a) Niteliği 681
b) Bölümlenmesi 681
c) İşleyişi 681
d) Kar dağıtımı 682

GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 689
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 689

DÖNEM NET KARI (ZARARI)
59 DÖNEM NET KARI (ZARARI) 693
590 DÖNEM NET KARI 693
591 DÖNEM NET ZARARI (-) 696

VII. GELİR TABLOSU HESAPLARI

GELİR TABLOSU HESAPLARI
HESAPLARIN İNCELENMESİ 703

BRÜT SATIŞLAR
60 BRÜT SATIŞLAR 705
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 707
601 YURTDIŞI SATIŞLAR 712
602 DİĞER GELİRLER 720

SATIŞ İNDİRİMLERİ
61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 725
610 SATIŞTAN İADELER (-) 725
611 SATIŞ İSKONTOLAR (-) 728
612 DİĞER İNDİRİMLER (-) 729

SATIŞLARIN MALİYETİ
62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 733
620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-) 733
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYİTEİ (-) 736
622 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) 739
623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 742

FAALİYET GİDERLERİ
63 FAALİYET GİDERLERİ 747
630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-) 750
631 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-) 752
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 753

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 755
640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ 755
641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ 757
642 FAİZ GELİRLERİ 758
643 KOMİSYON GELİRLERİ 760
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 762
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 765
646 KAMBİYO VE BORSA DEĞER ARTIŞ KARLARI 766
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ 768
648 ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI 770
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 771

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 773
653 KOMİSYON GİDERLERİ (-) 773
654 KARŞILIK GİDERLERİ (-) 774
655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-) 776
656 KAMBİYO VE BORSA DEĞER AZALIŞ ZARARLARI (-) 777
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) 779
658 ENFLASYON DÜZEL TMESİ ZARARLARI (-) 780
659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 781

FİNANSMAN GİDERLERİ
66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 783
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) 784
661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) 785

OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
67 OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 787
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI 787
679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 789

OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 795
680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-) 795
681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-) 806
689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 807

DÖNEM NET KARI VE ZARARI
69 DÖNEM NET KARI VE ZARARI 811
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 811
691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 817
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 819
697 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI 821
698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI 823
DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 826

VIII. MALİYET HESAPLARI

7/ A SEÇENEĞİNİN İNCELENMESİ
70 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI 835
700 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI 835
701 MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI 836
71- DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 838
710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 838
711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HESABI 842
712 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME FİYAT FARKI 844
713 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME MİKTAR FARKI 844
72 İŞCİLİK GİDERLERİ 846
720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HESABI 846
721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI 851
722 DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI 853
723 DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI 854
73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 855
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 856
731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 862
732 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI 864
734 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI 866
74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 866
740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 867
741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI 875
742 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESABI 876
75 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 876
750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 877
751 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI 880
752 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER FARKLARI 881
76. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 882
760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI 882
761 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 886
762 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ FARK HESABI 887
77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 888
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 888
771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 893
772 GENEL YÖNETİM GİDER FARKLARI HESABI 893
78 FİNANSMAN GİDERLERİ 894
780 FİNANSMAN GİDERLERİ 894
781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI 897
782 FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI 898

7/ B SEÇENEĞİNİN İNCELENMESİ
A. HESAPLARIN İŞLEYİŞİ 901
79. GİDER ÇEŞİTLERİ 901
790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 903
a) Niteliği 903
b) Bölümlenmesi 903
c) İşleyişi 903
d) Hesabın kapanışı 904
791 İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ 905
a) Niteliği 905
b) Bölümlenmesi 905
c) İşleyişi 906
d) Hesabın kapanışı 907
792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 907
a) Niteliği 907
b) Bölümlenmesi 907
c) İşleyişi 908
d) Hesabın kapanışı 909
793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA HİZMETLER 910
a) Niteliği 910
b) Bölümlenmesi 910
c) İşleyişi: 911
d) Hesabın kapanışı 911
794 ÇEŞİTLİ GİDERLER 912
a) Niteliği 912
b) Bölümlenmesi 912
c) İşleyişi 913
d) Hesabın kapanışı 913
795 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 914
a) Niteliği 914
b) Bölümlenmesi 914
c) İşleyişi 914
d) Hesabın kapanışı 915
796 AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI 915
a) Niteliği 915
b) Bölümlenmesi 915
c) İşleyişi 916
d) Hesabın kapanışı 916
797 FİNANSMAN GİDERLERİ 917
a) Niteliği 917
b) Bölümlenmesi 917
c) İşleyişi 917
d) Hesabın kapanışı 919
798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA 919
799 ÜRETİM MALİYETİ 922
B. DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 924

IX. BİLGİ HESAPLARI (NAZIM HESAPLAR)

BİLGİ HESAPLARI (NAZIM HESAPLAR)
90 MATRAH DÜZELTMELERİ 931
900 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 931
901 MATRAHA iLAVE EDİLECEK GELİRLER 932
902 MATRAHA EKLENECEK DİĞER TUTARLAR 933
903 MATRAHA EKLENECEK TUTARLAR ALACAKLI HESABI 933
904 MATRAHTAN İNDİRİLECEK GELİRLER 933
905 MATRAHTAN İNDİRİLECEK GİDERLER 934
906 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 934
907 ARGE İNDİRİMİ 935
908 MATRAHTAN İNDİRİLECEK DİĞER TUTARLAR 935
909 MATRAHTAN İNDİRİLECEK TUTARLAR ALACAKLI HESABI 935
91 YILLARA YAYGIN iNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 935
92 YILLARA YAYGIN iNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDEN ALINAN HAKEDİŞ BEDELLERİ 936

X. MALİ TABLOLAR

MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE SUNULMASI
TEMEL MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE SUNULMASI 939
1- BİLANÇO 939
2- GELİR TABLOSU 952
3- SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU 958

DİĞER MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE SUNULMASI
1- FON AKIM TABLOLARI 961
2- NAKİT AKIM TABLOSU: 968
3- KAR DAĞITIM TABLOSU 973
4- ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 978

XI. FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ
GENEL AÇIKLAMA 985
FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ 987
DİPNOTLAR 1025
FİNANSAL DURUM TABLOSU KALEMLERİ 1032
EK-1 ÖRNEK UYGULAMA 1053
EK-2 ÖRNEK UYGULAMA 1059
XII. KAYNAKLAR 1075
YARARLANILAN KAYNAKLAR 1077


TOPLAM 1.078 SAYFA