YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
STOKLARIMIZ TÜKENDİ!

MEVZUAT - UYGULAMA - ÖRNEKLER
Kitabı sadece sitemizden temin edebilirsiniz. 2023 MART AYI Özel Baskı!


 

Uygulamayı Beyanname Rehberi Kitabı


 

UYGULAMALI BEYANNAME REHBERİ KİTABI ÇIKTI
 
 
 
 

DR. KORAY ATEŞ
 

 

 
 

 2023 MART AYI GÜNCEL BASKI 
Sınırlı sayıda basılan MuhasebeTR Yayınlarını sadece sitemizden temin edebilirsiniz.
SAYFA SAYISI: 583

Açıklamalı, Örnekli, Muhasebe Kayıtları ve Uygulamalı Beyanname Düzenleme Örnekleri İle Zenginleştirilmiş Eşsiz KAYNAK KİTAP!

UYGULAMALI BEYANNAME REHBERİ KİTABI
ÇIKTI!


1- Beyannamelerin Uygulamalı Örnekler Eşliğinde Beyannamelerin Nasıl Düzenleneceğinin Anlatıldığı Tek Kitap.
2- Farklı Durumlarda Karşılaşılan Birbirinden Farklı Uygulamalı Beyanname Örnekleri.
3- Temel Düzey + Orta Düzey + İleri Düzey
4- Beyanname Doldururken Artık Hata Yapmayacaksınız.
5- Kütüphanenizin Baş Köşesinde Bulunması Gereken Beyanname Kitabı.
6- Beyannameler Hakkında Bilmeniz Gerekenler Bu Kitapta.
7- Diğer Kitaplarda Olduğu Gibi Teorik Değil, Tamamen Uygulamalı.
8- Tablolar, Yevmiye Kayıtları, Uygulamalı Beyanname Örnekleri, Açıklamalı, Yorumlu...
9- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi: Bilmeniz Gerekenler + Uygulamalı Örnekler
10- Kurumlar Vergisi Beyannamesi: Bilmeniz Gerekenler + Uygulamalı Örnekler
11- KDV – 1 Beyannamesi: Bilmeniz Gerekenler + Uygulamalı Örnekler
12- KDV – 2 Beyannamesi: Bilmeniz Gerekenler + Uygulamalı Örnekler
13- Geçici Vergi Beyannamesi: Bilmeniz Gerekenler + Uygulamalı Örnekler
14- Kira Geliri Beyannamesi: Bilmeniz Gerekenler + Uygulamalı Örnekler
15- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenlemesi
16- Ba-Bs Bildirim Formları: Bilmeniz Gerekenler + Uygulamalı Örnekler

 

 


 


 

İÇİNDEKİLERI. KISIM:
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ


YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: TANIM VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
A) GELİR VERGİSİNİN KONUSU 23
B) GELİR VERGİSİNİN ESASLARI NELERDİR? 23
C) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE MÜKELLEF KAVRAMI 24
D) GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN ŞAHIS ŞİRKETLERİ 24
E) YILLIK GELİR VERGİSİNİN BEYAN ŞEKLİ VE ZAMANI 25
F) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİ 27
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER
A) ŞAHIS SİGORTA GİDERLERİNİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLMESİ 35
B) ÖZEL EĞİTİM VE SAĞLIK GİDERLERİNİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLMESİ 37
C) ENGELLİ İNDİRİMİNİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLMESİ 37
D) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE YAPILACAK DİĞER İNDİRİMLER 38
E) YURT DIŞI FAALİYETLERDEN DOĞAN ZARARLAR İLE GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLMESİ 42
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN BİRİNCİ UNSURU: TİCARİ KAZANÇLAR
A) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE ESAS TEŞKİL EDEN TİCARİ FAALİYETİN KASAMI 43
B) ŞAHIS ŞİRKETLERİNİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU 44
C) BİLANÇO ESASINA GÖRE TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ 44
D) İŞLETME HESABI ESASINDA TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ 45
E) YILLIK GELİR VERGİSİNE KONU TİCARİ KAZANCI TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER 45
F) YILLIK BEYANNAMEYE KONU TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ VE İDAME ETTİRİLMESİ İÇİN YAPILAN GENEL GİDERLER 47
G) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE GÖTÜRÜ GİDER KAVRAMI 48
H) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE ŞİRKET PERSONELİ İLE İLGİLİ GİDERLER 48
I) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE ÖDENMİŞ OLAN ZARAR, ZİYAN VE TAZMİNATLAR 49
J) İŞLE İLGİLİ VE YAPILAN İŞİN EHEMMİYETİ VE GENİŞLİĞİ İLE MÜTENASİP SEYAHAT VE İKAMET GİDERLERİ 49
K) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE TAŞITLARA AİT GİDERLERİN NE ŞEKİLDE İNDİRİLECEĞİ 50
L) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE AYNİ VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 50
M) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE SENDİKALARA ÖDENEN AİDATLAR 51
N) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER 51
O) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE DİĞER KANUNLARA GÖRE İNDİRİLEBİLECEK VE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER 53
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE TİCARİ KAZANÇLARDA İSTİSNALAR
A) PTT ACENTELERİNDE KAZANÇ İSTİSNASI 55
B) SERGİ VE PANAYIR İSTİSNASI 55
C) SERBEST BÖLGELERDE ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA 55
D) EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SAĞLIK HİZMET İŞLETMELERİNDE KAZANÇ İSTİSNASI 56
E) TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE YAPILAN FAALİYETLER SONUCU ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA 56
F) YATIRIM İNDİRİMİ 56
G) KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLETMELERİNDE KAZANÇ İSTİSNASI 57
H) GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASI 57
İ) BASİT USULDE TESPİT OLUNAN KAZANÇLARDA GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 58
I) SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ İLE MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİNDE KAZANÇ İSTİSNASI 58
K) TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİNDE KAZANÇ İSTİSNASI 58
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRLER ARASINDA KAR VE ZARAR MAHSUBU
A) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE ZARARLARIN KARLARA TAKAS VE MAHSUBU 59
B) YURTDIŞI FAALİYETLERDEN DOĞAN ZARARLARIN MAHSUBU 59
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN İKİNCİ UNSURU: ZİRAİ KAZANÇLAR
A) ZİRAİ KAZANÇTA VERGİLEMENİN GENEL ESASLARI 61
B) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU ZİRAİ İŞLETME HESABI ESASINDA GİDERLER 62
C) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU ZİRAİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER 63
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN ÜÇÜNCÜ UNSURU: SERBEST MESLEK KAZANÇLARI
A) SERBEST MESLEK FAALİYETİ VE GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU SERBEST MESLEK KAZANCI 65
B) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERECEK OLAN SERBEST MESLEK ERBAPLARI 66
C) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİ 66
D) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER 67
E) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU SERBEST MESLEK KAZANCINDA TEVKİFAT 68
F) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA İSTİSNALAR 69
G) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA 70
H) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE YAPILACAK DİĞER İNDİRİMLER 71
I) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİLMESİ 72
J) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE EĞİTİM VE SAĞLIK GİDERLERİNİN İNDİRİLMESİ 73
K) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE ENGELLİ İNDİRİMİ YAPILMASI 74
L) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE SINIRLI İNDİRİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR 74
M) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE SINIRSIZ İNDİRİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR 74
N) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA ZARAR MAHSUBU 76
O) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA YILLIK BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER 77
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN DÖRDÜNCÜ UNSURU: ÜCRETLER
A) ÜCRETİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE BEYAN EDİLMESİ 79
B) BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ALINAN ÜCRETLERDE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLMESİ 80
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN BEŞİNCİ UNSURU: GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI
A) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU MENKUL SERMAYE İRADI SAYILAN GELİRLER 85
B) MENKUL SERMAYE İRATLARININ GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE BEYAN EDİLMESİNDE SINIR 86
C) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE BEYAN EDİLMEYECEK MENKUL SERMAYE İRATLARI 86
D) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU KAR PAYI DAĞITIMLARININ BEYANNAMEYE KONU EDİLMESİ 87
E) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU MENKUL SERMAYE İRATLARINDAN İNDİRİLECEK GİDERLER 88
F) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU MENKUL SERMAYE İRATLARI GELİRLERİ ÖZET VERGİLENDİRME TABLOSU 89
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN YEDİNCİ UNSURU: DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR
A) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU DİĞER KAZANÇ VE İRATLARIN NELER OLDUĞU 91
B) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ NELER OLDUĞU 92
C) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU EDİLMEYECEK DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ NELER OLDUĞU 93
D) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU ARIZİ KAZANÇLARIN NELER OLDUĞU 93
E) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU ARIZİ KAZANÇLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER 94
F) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU DEĞER ARTIŞ KAZANCININ TESPİTİNDE SAFİ DEĞER ARTIŞININ TESPİTİ 95
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ
A) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ 97
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
A) SADECE TİCARİ KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 101
B) TİCARİ KAZANÇTA GEÇMİŞ YILLAR ZARARININ OLMASI HALİNDE GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 104
C) TİCARİ KAZANÇTA EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARININ OLMASI HALİNDE GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 107
D) SERBEST MESLEK KAZANCINDA ÖDENECEK VERGİNİN ÇIKMAMASI HALİNDE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 110
E) SERBEST MESLEK KAZANCINDA İADE EDİLECEK VERGİNİN ÇIKMAMASI HALİNDE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 113
F) KAR DAĞITIMINDAN ELDE EDİLEN KAZANCIN OLMASI HALİNDE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 116
G) TİCARİ KAZANÇTAN KAR, ZİRAİ KAZANÇTAN ZARAR OLMASI HALİNDE GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 119
H) TİCARİ KAZANÇ, GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI VE MENKUL SERMAYE İRADI GELİRLERİNİN BİR ARADA OLMASI HALİNDE GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VE EKLERİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 122

II. KISIM:
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ


KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: TANIM VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
A) KURUMLAR VERGİSİNİN MÜKELLEFLERİ 132
B) KURUMLAR VERGİSİNE KONU OLAN KAZANÇLAR 132
C) KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU KANUNİ VE İŞ MERKEZİ KAVRAMLARI 132
D) KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU MÜKELLEFİYET BİÇİMLERİ 133
E) TAM MÜKELLEFİYETTE BEYAN 133
F) DAR MÜKELLEFİYETTE BEYAN VE ÖZEL BEYAN ZAMANI 134
G) KURUMLAR VERGİSİNDE TASFİYE VE BİRLEŞME HALİNDE BEYAN 135
H) KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE EKLENECEK BİLDİRİM VE BELGELER 135
I) KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ MATRAHININ HESAPLANMASI 136
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ
A) TABLO-1: KURUMUN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ KISMININ DOLDURULMASI 137
B) TABLO-2: DAR MÜKELLEF TEMSİLCİNİN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ 138
C) TABLO-3: KURUMA BAĞLI İŞ YERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI 138
D) TABLO-4: GEÇMİŞ YIL ZARARLARI 138
E) TABLO-5: KAZANÇ VE MATRAH BİLDİRİMİ KISMININ DOLDURULMASI 138
F) TABLO-6: VERGİ BİLDİRİMİ KISMININ DOLDURULMASI 141
G) KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM 141
TRANSFER FİYATLANDIRMASI FORMUNUN VE NAKDİ SERMAYE ARTIRIMINDAN KAYNAKLANAN FAİZ İNDİRİMİ FORMUNUN DOLDURULMASI
A) TRANSFER FİYATLANDIRMASI FORMUNUN DOLDURULMASI 143
B) NAKDİ SERMAYE ARTIRIMINDAN KAYNAKLANAN FAİZ İNDİRİMİ 147
C) KAPSAMA GİREN KURUMLAR 147
D) KAPSAMA GİREN SERMAYE ARTIŞLARI 148
E) KAPSAMA GİRMEYEN KURUMLAR 148
F) KAPSAM DIŞI İŞLEMLER 148
G) HESAPLAMADA KULLANILACAK FAİZ ORANI 149
H) HESAPLAMANIN YAPILACAĞI SÜRE 149
I) İNDİRİM KONUSU YAPILACAK TUTARIN HESAPLANMASI 150
J) İNDİRİLMEYEN KISMIN DEVRİ 150
K) İNDİRİM ORANLARI 150
YENİDEN DEĞERLEME VE MÜESSESESİ VE GİRİŞİM SERMAYESİ FONU
A) YENİDEN DEĞERLEME MÜESSESESİ 153
B) KİMLER YARARLANABİLECEK? 153
C) FAİZ VE KUR FARKLARINDAN KAYNAKLANAN AMORTİSMANLARA İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEME 153
D) AMORTİSMAN AYRILMASA BİLE NET DEFTER DEĞERİNİN TESPİTİNDE AYRILMIŞ GİBİ İŞLEME TABİ OLACAKTIR 154
E) YENİDEN DEĞERLEME YENİDEN DEĞERLEMENİN YAPILACAĞI YILA AİT YENİDEN DEĞERLEME ORANI İLE ÇARPILARAK BULUNUR 154
F) HERBİR İKTİSADİ KIYMET İÇİN HESAPLANAN YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI HESAP HESAP ÖZEL BİR FON HESABINDA GÖSTERİLİR 154
G) YENİDEN DEĞERLEME, DEĞERLEME SONRASI NET BİLANÇO AKTİF DEĞERİ İLE DEĞERLEME ÖNCESİ NET BİLANÇO AKTİF DEĞERİ ARASINDAKİ FARKTIR 154
H) YENİDEN DEĞERLEME ÜZERİNDEN YENİ RAKAMLARA AMORTİSMAN AYRILABİLECEKTİR 155
I) ÖZEL FONLARDA TUTULAN YENİDEN DEĞERLEME FONLARI ŞİRKETTEN ÇEKİLEMİYOR 155
J) DEĞER ARTIŞINA TABİ TUTULAN İKTİSADİ KIYMET SATILDIĞINDA FON HESABI NASIL KAPATILACAK? 156
K) YENİDEN DEĞERLEME YAPILMAZSA ERTESİ YIL YAPILIRSA HANGİ YILIN ORANI BAZ ALINACAK 156
L) 2022 YILINDA ALINAN İKTİSADİ KIYMETLERE 2022 YILINDA YENİDEN DEĞERLEME YAPILIR MI? 156
M) YENİDEN DEĞERLEME YAPILDIKTAN SONRA ENFLASYON DÜZELTMESİNE GEÇİLİRSE UYGULAMA NASIL OLACAK? 156
N) ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULANMASI HALİNDE YENİDEN DEĞERLEME YAPILIR MI? 156
O) KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GİRİŞİM SERMAYESİ FONU UYGULAMASI VE MUHASEBESİ 157
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME ÖRNEKLERİ
A) SADECE TİCARİ KAR VE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERİN OLMASI DURUMUNDA KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 159
B) KURUMLAR VERGİSİNDE İADE VERGİNİN ÇIKMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 163
C) GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCININ OLMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 167
D) ÖRTÜLÜ SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZ GELİRİNİN OLMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 172
E) GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ OLMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 176
F) TEKNOKENTTE FAALİYET GÖSTEREN FİRMANIN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 181
G) TEKNOKENTTE FAALİYET GÖSTEREN FİRMANIN İSTİSNA OLMAYAN KAZANÇLARININ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NASIL GÖSTERİLECEĞİ 185
H) AR-GE HARCAMALARININ OLMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NASIL GÖSTERİLECEĞİ 189
I) İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ OLMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 193

III. KISIM:
KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ


KDV BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: VERGİYİ DOĞURAN OLAY KAVRAMI VE ÖZELLİKLİ BAZI KONULAR
A) KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY KAVRAMI 201
B) MAL TESLİMİ VE HİZMET İFASI HALLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 202
C) AY’IN SON GÜNLERİNDE YAPILAN TESLİMLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE FATURA İLİŞKİSİ 202
D) MÜŞTERİ KABUL ŞARTINA BAĞLI MAL SATIŞLARINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY 203
E) İŞLEMDEN ÖNCE BELGE DÜZENLENMESİ HALİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 203
F) KISIM KISIM MAL TESLİMİ VEYA HİZMET YAPILMASI MUTAD OLAN VE BU HUSUSLARDA MUTABIK KALINAN HALLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 204
G) KOMİSYONCULAR VASITASIYLA VEYA KONSİNYASYON SURETİYLE YAPILAN SATIŞLARDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY 204
H) MALIN ALICIYA VEYA ONUN ADINA HAREKET EDENLERE GÖNDERİLMESİ HALİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 204
I) AMORTİSMANA TABİ MENKUL VEYA GAYRİMENKUL MALLARIN İŞLETME AKTİFİNE ALINMASI VEYA KULLANILMAYA BAŞLANMASI HALLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 205
İ) SU, ELEKTRİK, GAZ, ISITMA, SOĞUTMA VE BENZERİ ENERJİ DAĞITIM VEYA KULLANIMLARINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY 205
J) İTHALATTA VERGİYİ DOĞURAN OLAY 206
K) DAR MÜKELLEFİYETE TABİ OLANLAR TARAFINDAN YAPILAN ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA VERGİYİ DOĞURAN OLAY 206
KDV BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ VE ÖZELLİKLİ KONULAR
A. TRANSİT TİCARET VARSA BU DURUM KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK MİDİR? 207
B. METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KAĞIT, CAM HURDA VE ATIKLARIN TESLİMİNDE BEYANNAMEDE SIKINTILAR YAŞAMAYA SON ! 209
C. SERBEST BÖLGELERE VERİLEN HİZMETLER KDV UYGULAMASI 211
Ç. GÜMRÜK ANTREPOLARINDA YAPILAN SATIŞLARDA KDV BİLMECESİ 212
D. GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN YANLIŞ 216
E. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDEKİ KDV UYGULAMASI VE BEYANNAMEYE ETKİSİ 217
F. ÖZEL OKULLAR TARAFINDAN BEDELSİZ VERİLEN HİZMETLERDE KDV BEYANNAMESİ SORUNSALI 222
G. KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN ÜYELERİNE YAPTIKLARI KONUT TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI MUAMMASI VE BEYANNAMEDE GÖSTERİŞ ŞEKLİ 225
H. YURT DIŞINDAN ALINAN HİZMETLERİ KDV BEYANNAMESİNDE NASIL GÖSTERECEĞİZ? 226
I. İŞÇİLERE YAPILAN ERZAK YARDIMLARI KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK MİDİR? 246
İ. KONUT TESLİMLERİNDE ÖZELLİKLİ HUSUSLARDA KDV BEYANNAMESİNE KONU EDİLECEK KONULAR 250
J. ÖRTÜLÜ SERMAYEYE KONU KDV, KDV BEYANNAMESİNE DAHİL EDİLECEK MİDİR? 252
K. PROMOSYON ÜRÜNLERİ KDV BEYANNAMESİNE DAHİL EDİLECEK MİDİR? 254
L. EŞANTİYON ÜRÜNLERİ KDV BEYANNAMESİNE DAHİL EDİLECEK MİDİR? 257
M. PROMOSYON VE EŞANTİYON ÜRÜNLERİNDE MALİYENİN GÖRÜŞÜ 259
N. İHRAÇ KAYITLI İŞLEMLER KDV BEYANNAMESİNE NASIL YANSIR? 263
O. KUR FARKLARI KDV BEYANNAMESİNE DAHİL EDİLECEK MİDİR? 271
Ö. TAHVİL FAİZ GELİRLERİ KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK Mİ? GÖSTERİLECEKSE USUL NASIL OLACAK? 276
P. TAKDİR KOMİSYONLARINCA İMHA EDİLEN İLAÇLARA AİT YÜKLENİLEN KDV BEYANNAMEYE İNTİKAL EDECEK MİDİR? 278
KDV BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: TEVKİFAT KAVRAMI
A) TEVKİFAT NEDİR? 283
B) HANGİ HİZMETLER TEVKİFATA TABİDİR? 283
C) HANGİ KURULUŞLAR TEVKİFAT YAPACAKTIR? 289
D) TEVKİFAT YAPILMAMASININ CEZASI VAR MIDIR? 291
KDV BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DOLDURULMASI
A) KDV BEYANNAMESİNİN GENEL BİLGİLER KISMININ DOLDURULMASI 293
B) KDV BEYANNAMESİNİN TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLERİ İÇİN MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ KISMININ DOLDURULMASI 294
C) KDV BEYANNAMESİNİN KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER KISMININ DOLDURULMASI 294
D) KDV BEYANNAMESİNİN DİĞER İŞLEMLER KISMININ DOLDURULMASI 295
E) KDV BEYANNAMESİNİN İNDİRİMLER KISMININ DOLDURULMASI 296
F) KDV BEYANNAMESİNİN SONUÇ HESAPLARI KISMININ DOLDURULMASI 297
G) KDV BEYANNAMESİNİN DİĞER BİLGİLER KISMININ DOLDURULMASI 298
H) KDV BEYANNAMESİNİN KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER KISMININ DOLDURULMASI 298
I) KDV BEYANNAMESİNİN TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER KISMININ DOLDURULMASI 299
İ) KDV BEYANNAMESİNİN DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER KISMININ DOLDURULMASI 299
J) KDV BEYANNAMESİNİN İHRAÇ KAYITLI İŞLEMLER KISMININ DOLDURULMASI 300
K) KDV BEYANNAMESİNİN BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN SM VEYA SMMM KISMININ DOLDURULMASI 301
L) 3065 SAYILI KDV KANUNU MD. 39’A GÖRE VERGİLENDİRME DÖNEMİ 301
M) KDV BEYANNAMESİ VERME SÜRESİ 302
1 NOLU KDV BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI
A) SADECE YURT İÇİ SATIŞLARIN OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 303
B) YURT İÇİ VE YURT DIŞI SATIŞLARIN OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 306
C) MADDİ DURAN VARLIK SATIŞININ OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 309
G) HURDA KAPSAMINDA KDV’DEN İSTİSNA ÜRÜNLERİN SATILMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 321
H) İNDİRİMLİ ORANDAN KDV İADESİ İSTENMESİ VE YÜKLENİLEN KDV’NİN BELİRTİLMESİ İLE İHRAÇ KAYITLI SATIŞIN BİR ARADA OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 324
J) KISMİ İSTİSNALI HURDA SATIŞLARI, İHRACAT VE İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN BİR ARADA OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 330
K) TEVKİFATLI SATIŞLARDAN KDV İADESİ İSTENMESİ VE KISMİ İSTİSNA KAPSAMINDA İLAVE EDİLECEK KDV DOĞURAN SATIŞLARIN OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 333

IV. KISIM:
2 NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ


2 NOLU KDV BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: KDV’DE SORUMLULUK UYGULAMASI
A) GENEL OLARAK SORUMLULUK UYGULAMASI 339
B) KDV SORUMLULUĞUNU GEREKTİREN İŞLEMLER 340
C) TAM TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERDEN İKAMETGÂHI, İŞYERİ, KANUNİ MERKEZİ VE İŞ MERKEZİ TÜRKİYE’DE BULUNMAYANLAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER 340
D) TAM TEVKİFAT GEREKTİREN İŞLEMLERDEN SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER 341
E) TAM TEVKİFAT GEREKTİREN İŞLEMLERDEN KİRALAMA İŞLEMLERİ 343
H) 2 NOLU KDV ÖDEMESİ GEREKTİREN ÖRNEK UYGULAMALAR 345
G) 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİ GEREKTİREN YURT DIŞI İŞLEMLERDEN YURT DIŞI BİLGİSAYAR YAZILIMI ALIMLARI 348
I) 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİ GEREKTİREN YURT DIŞI İŞLEMLERDEN GOOGLE/FACEBOOK HİZMET ALIMLARI 351
J) VERGİYİ DOĞURAN OLAYA AİT TAKVİM YILI AŞILDIKTAN SONRA TESPİT EDİLEN EKSİK SORUMLU SIFATIYLA KDV BEYANINA İLİŞKİN PİŞMANLIKLA BEYANNAME VERİLMESİ 355
2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA
A) 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNDE ALICILARIN BEYANI 357
B) ALICININ TEVKİFAT YAPMAMASI, EKSİK BEYAN ETMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER 358
C) SORUMLU SIFATIYLA ÖDENEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN İNDİRİMİ 359
D) 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN GENEL BİLGİLER KISMININ DOLDURULMASI 360
E) 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERE AİT BİLGİLER KISMININ DOLDURULMASI 360
F) TABLO III- KDV KESİNTİSİ YAPILAN MÜKELLEFLERE AİT BİLDİRİM 361
2 NOLU KDV BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI
A) YURT DIŞINA YÖNELİK GOOGLE VEYA FACEBOOK TARZI ŞİRKETLERE YAPILAN ÖDEMELERDE 2 NOLU BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 363
B) GİDER PUSULASIYLA YAPILAN ÖDEMELERDE 2 NOLU BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ 366
C) KISMİ TEVKİFATLI İŞLEMLERDEN YEMEK SERVİS HİZMETİ ALIMLARINDA 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 369
D) KISMİ TEVKİFATLI İŞLEMLERDEN YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK/MİMARLIK VE ETÜT/PROJE HİZMETLERİ ALIMLARINDA 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 373
E) HEM SERVİS TAŞIMACILIĞI HEM YURT DIŞI HİZMET ALIMININ AYNI ANDA OLMASI DURUMUNDA 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 377
F) MADDİ DURAN VARLIKLARA AİT TADİL BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMININ OLMASI DURUMUNDA 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 380
G) HEM GİDER PUSULASI İLE ÖDEME YAPILMASI HEM DE TEMİZLİK HİZMETİ ALIMININ AYNI ANDA OLMASI HALİNDE 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 384
H) FASON TEKSTİL HİZMETİ ALINMASI HALİNDE 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 387
I) BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ALIMLARINDA 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN HAZIRLANMASI 390
J) FASON TEKSTİL, SERVİS TAŞIMACILIĞI, ALÜMİNYUM PROFİL, TEMİZLİK HİZMETİ VE İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMLARININ AYNI ANDA OLMASI HALİNDE 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 393

V. KISIM:
KURUM GEÇİCİ VERGİSİ BEYANNAMESİ


KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: TANIM VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
A) KURUM GEÇİCİ VERGİSİ NEDİR? 399
B) KİMLER GEÇİCİ VERGİ ÖDEMEZLER 399
C) GEÇİCİ VERGİYE ESAS KAZANÇ NASIL TESPİT EDİLİR? 399
D) GEÇİCİ VERGİ NASIL HESAPLANACAKTIR? 400
E) GEÇİCİ VERGİNİN EKSİK BEYAN EDİLMESİ HALİ 400
F) TAHAKKUK ETMİŞ ANCAK ÖDENMEYEN GEÇİCİ VERGİLERDE NE YAPILIR? 401
G) GEÇİCİ VERİNİN BEYAN VE ÖDEME ZAMANLARI 401
H) İŞE BAŞLAMA, İŞİ BIRAKMA VE HESAP DÖNEMİNİN DEĞİŞMESİ HALİNDE GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI NASIL OLACAKTIR? 401
I) KURUM GEÇİCİ VERGİSİNDE HANGİ İNDİRİM VE İSTİSNALARDAN YARARLANILACAKTIR? 402
J) GEÇİCİ VERGİ İLE İLGİLİ MUHASEBE SÜRECİ 402
K) GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE GEÇİCİ MİZAN KAVRAMI 404
L) GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE MUHASEBE KAYIT ZAMANI 405
M) FARKLI BİR ÖRNEK: İŞLETME DEFTERİNDE GEÇİCİ VERGİ HESAPLANMASI 406
KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLEMESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER
A) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN YAPILACAK DEĞERLEME İŞLEMLERİ 408
C) BİNEK ARAÇ AMORTİSMAN VE GİDER UYGULAMASI 416
D) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU 419
E) ZARAR MAHSUP HAKKI KULLANILMAYAN BEYANNAME DÜZELTİLEBİLİR Mİ? 420
F) GEÇMİŞ YIL ZARAR MAHSUP HAKKI SONRAKİ YILLARDA KULLANILABİLİR Mİ? 420
G) DEVİR VE BÖLÜNME HALİNDE ZARAR MAHSUBU YAPILABİLMESİNİN ŞARTLARI 420
H) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN ÖDENMEYEN SGK PRİMLERİ İLE DAHA SONRA ÖDENEN SGK PRİMLERİ NASIL GÖSTERİLECEKTİR? 421
I) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLENİRKEN İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ NASIL NASIL HESAPLANACAKTIR? 423
J) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN AR-GE İNDİRİMİNİN HESAPLANMASI VE BEYANNAMEDE GÖSTERİLMESİ 430
KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI
A) SADECE TİCARİ KAR HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 432
B) BANKALARDA VADELİ MEVDUATTAN KESİLEN STOPAJIN OLMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 435
C) GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ VE ÖDENMEYEN SGK PRİMLERİNİN OLMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 439
D) ÖDENMEYEN SGK PRİMLERİNİN ÖDENMESİ HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 442
E) KAMU YARARINA VEYA VERGİDEN MUAF BİR VÂKIFA BAĞIŞ YAPILMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 446
F) İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİNİN OLMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 449
G) AR-GE İNDİRİMİNİN OLMASI VE ÖDENECEK VERGİNİN ÇIKMAMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 454
H) AR-GE İNDİRİMİNİN OLMASI VE ÖDENECEK VERGİNİN ÇIKMAMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 457

VI. KISIM:
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEMESİ


MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLENMESİ
A) BEYANNAME DÜZENLENME PROGRAMLARI 463
B) MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN (1003A) AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ 463
B1) GENEL BİLGİLER BÖLÜMÜ 464
B2) VERGİYE TABİ İŞLEMLER 465
B3) ÖDEMELER 465
B4) VERGİ BİLDİRİMİ 466
B5) SGK BİLGİLERİ 467
B6) DÜZENLEME BİLGİLERİ 472
B7) EKLER 473
B8) BEYANNAMENİN E-BEYANNAME SİSTEMİNE GÖNDERİLMESİ 474
C) MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN (1003B) AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ 475
C1) İKİNCİ ŞİFRENİN ALIMI NASIL YAPILIR? 475
C2) BİRDEN FAZLA MÜKELLEFİYETLİ ŞUBESİ OLAN İŞYERLERİ 475
C3) MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN (1003B) DÜZENLENMESİ 476
C4) BEYANNAMENİN E-BEYANNAME SİSTEMİNE GÖNDERİLMESİ 481
D) MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ İÇİN DÜZELTME BEYANNAMESİ NE ŞEKİLDEDİR? 482
D1) VERGİ KESİNTİLERİNE İLİŞKİN DÜZELTMELER NE ŞEKİLDEDİR? 482
D2) SGK BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN DÜZELTMELER NE ŞEKİLDEDİR? 483
E) VERGİ KESİNTİLERİNE İLİŞKİN KANUNİ SÜRESİ İÇERSİNDE DÜZELTME BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR? 484
F) SGK BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN KANUNİ SÜRESİ İÇERSİNDE DÜZELTME BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR? 486
G) KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA BEYANNAME NASIL VERİLİR? 487
G1) VERGİ KESİNTİLERİ İÇİN KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN BEYANNAMELER 488
G2) SGK BİLDİRİMLERİ İÇİN KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN BİLDİRGELER 490
MUHSGK BEYANNAME DÜZENLEME UYGULAMALARI
A) MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ 1003A BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR? 491
B) MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ 1003B BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR? 496

VII. KISIM:
GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİ


GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: TANIM VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
A) GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI NEDİR? 501
B) GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA HASILATIN TESPİTİ 502
C) BEDELSİZ YAPILAN KİRALAMALARDA VERGİLENDİRME 503
D) EMSAL KİRA BEDELİNİN UYGULANMAYACAĞI HALLER 503
E) GERÇEK GİDER YÖNTEMİNDE KİRA GELİRİNDEN İNDİRİLECEK GİDERLER 504
F) GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİNDE KİRA GELİRİNDEN İNDİRİLECEK GİDERLER 505
G) KİRAYA İLİŞKİN TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN BELGELENDİRİLMESİ 505
H) KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI 506
I) KİRA GELİRİNDEN ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARARIN DEVREDİLİP DEVREDİLMEYECEĞİ 506
J) KİRA ÖDEMELERİNDE VERGİ KESİNTİSİNİN NE ŞEKİLDE YAPILACAĞI 507
K) KİRA GELİRİ ELDE EDENLER BUNUN BEYANINI NASIL YAPACAKLAR 507
L) YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN GELİRLERDEN YAPILACAK İNDİRİMLERİN NELER OLDUĞU 508
M) KİRA GELİRİ BEYANNAMESİNİN VERİLME ZAMANI VE YERİ 511
N) KİRA GELİRİ BEYANNAMESİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLİP VERİLMEYECEĞİ 512
O) KİRA GELİRİ EDİLMESİNE RAĞMEN BEYANNAMENİN VERİLMEMESİ VEYA EKSİK VERİLMESİ DURUMUNUN SONUÇLARI 512
GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: ÖRNEKLER
A) KİRA GELİRİ OLMASINA RAĞMEN BEYANNAME VERİLMEMESİ DURUMU 514
C) KONUT KİRA GELİRİNDE GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİ DURUMUNDA BEYANNAMENİN NASIL HAZIRLANACAĞI 518
D) HEM KONUT HEM DE İŞYERİ KİRA GELİRİNİN BEYANNAME VERME SINIRINI AŞMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 521
E) İKİ ORTAKLI KİRA GELİRİNİN OLMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 524
F) BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDEME YAPILMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 527
G) KİRA GELİRİYLE BİRLİKTE BAĞIŞ VE YARDIMDA BULUNULMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 530
H) İŞYERİ KİRA GELİRİ VE KONUT KİRA GELİRİNİN İSTİSNA HADDİNİ AŞMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 533
I) GEÇMİŞ YILLARA AİT KİRA GELİRİNİN OLMASI DURUMUNDA BEYANNAMENİN NASIL HAZIRLANACAĞI 536
J) KİRA GELİRİYLE BİRLİKTE EĞİTİM VE SAĞLIK GİDERLERİ İLE BAĞIŞ VE YARDIMDA BULUNULMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 540
K) İŞYERİ KİRA GELİRİNDE İADE ÇIKMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 544


VIII. KISIM:
BA – BS BİLDİRİM FORMLARI


BA-BS BİLDİRİM FORMUNDA BİLİNMESİ GEREKENLER VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR
A) YÜKÜMLÜLÜK KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLER 551
B) BİLDİRİME KONU ALIŞ/SATIŞLAR VE HADLER 552
C) ALIŞ VE SATIŞ İADELERİNDE BA-BS UYGULAMASI 553
D) BA-BS BİLDİRİMİNE KONU DİĞER HUSUSLAR 553
E) BİLDİRİMLERİN DÖNEMİ VE VERİLME SÜRESİ 554
F) BİLDİRİMLERİN DÜZELTİLMESİ 555
G) SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN BA-BS FORMLARINDA CEZAİ MÜEYYİDE 556
H) KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF ŞİRKETLERİN BA VE BS FORMU VERİP VERMEYECEKLERİ 557
I) İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİNİN BA VE BS BİLDİRİM FORMLARI İLE BİLDİRİLMESİ ZORUNLU MUDUR? 557
İ) İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİNDE FORM BA İÇİN HANGİ TARİH BAZ ALINACAKTIR? 557
J) SERBEST BÖLGEDEN YURT İÇİNE YAPILAN SATIŞLARDA BA VE BS BİLDİRİM FORMUNUN DÜZENLENME TARİHİ NE OLACAKTIR? 558
K) İTHALAT İŞLEMLERİNİN BA İLE BİLDİRİLMESİNDE TUTAR ALANINA NE YAZILACAKTIR? 558
L) İTHAL EDİLEN MALIN GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF OLMASI DURUMUNDA BA İLE BİLDİRİLMESİNDE TUTAR ALANINA NE YAZILACAKTIR? 558
M) KISIM KISIM YAPILAN İTHALATTA BA BİLDİRİM FORMU 558
N) İTHALAT İŞLEMLERİNDE SATICININ VERGİ KİMLİK NUMARASINA NE YAZILACAKTIR? 558
O) İHRACAT İŞLEMLERİNDE ALICININ VERGİ KİMLİK NUMARASINA NE YAZILACAKTIR? 559
P) SERBEST BÖLGEDEKİ FİRMANIN TÜRKİYE’DEKİ ŞUBE VEYA MERKEZDEN ALIM SATIM YAPMASI HALİNDE BİLDİRİM FORMLARI NASIL DOLDURULACAKTIR? 559
R) İFLAS EDEN MÜKELLEFLER İÇİN BA-BS BİLDİRİMİ 559
S) GEÇ GELEN FATURALARDA BA VE BS BİLDİRİM FORMLARININ DURUMU 559
Ş) MAL VE HİZMET SATIŞI KARŞILIĞI OLMAKSIZIN AKTARILAN PARALAR İÇİN BA-BS BİLDİRİM FORMU DOLDURULACAK MIDIR? 561
T) KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN BA-BS BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 562
Ü) HALDEKİ KOMİSYONCULARIN BA VE BS BİLDİRİM FORMUNU NASIL DÜZENLEYECEKLERİ? 563
V) BİLANÇO USULÜNDEN İŞLETME HESABINA GEÇEN MÜKELLEFLERİN BA VE BS BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 564
Y) FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN BA VE BS BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 564
Z) YURT DIŞINDAN İTHAL EDİLİP ANTREPODA BEKLEYEN MALLAR İÇİN BA BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULUP DOLDURULMAYACAĞI? 566
A1) ÖZEL MATRAHA TABİ İŞLEMLERDE BA VE BS BİLDİRİM FORMUNA DAHİL EDİLECEK MATRAH NE OLACAKTIR? 566
A2) BA-BS BİLDİRİM FORMUNU NOTERLER DE VERECEK MİDİR? 568
A3) BİRDEN FAZLA ŞUBESİ BULUNAN İŞLETMELER BİLDİRİM FORMLARINI NASIL VERECEK 568
A4) VADE FARKI, KUR FARKI GELİRLERİ/GİDERLERİ BİLDİRİM FORMLARINA DAHİL EDİLECEK MİDİR? 568
A5) BİLDİRİM MECBURİYETİ BULUNAN MÜKELLEFLER, MAL VE/VEYA HİZMET ALIŞ VE SATIŞLARINI HANGİ BELGELERLE FORM BA-FORM BS YE DÂHİL EDECEKLERDİR? 568
A6) MÜKELLEFİYETİN TERKİ HALİNDE FORM BA-FORM BS BİLDİRİMİ YAPILACAK MIDIR? 568
A7) BİLDİRİM VERME ZORUNLULUĞU BULUNAN MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ HALİNDE BA-BS BİLDİRİMİ YAPILACAK MIDIR? 569
A8) BELİRLENEN HADDİ AŞAN MAL VE/VEYA HİZMET ALIŞ/SATIŞ TUTARLARI DÜZENLENME TARİHİN DE Mİ YOKSA KAYITLARA ALINDIĞI TARİHLER DE Mİ BA-BS YE KONU EDİLECEK? 569
A9) İTHALAT İŞLEMLERİNİN FORM BA DA BİLDİRİLMESİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? 569
A10) BİLDİRİM VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNAN, ANCAK TÜM ALIŞ VE SATIŞLARI BELİRTİLEN HADDİN ALTINDA KALAN MÜKELLEFLER YİNE DE BİLDİRİMDE BULUNACAKLAR MIDIR? 569
A11) BİR KİŞİ VEYA KURUMUN BİRDEN FAZLA ŞUBESİNDEN YAPILAN MAL VE/VEYA HİZMET ALIMLARI VE MAL VE/VEYA HİZMET SATIMLARI FORM BA–FORM BS’DE BİLDİRİMLERİ NASIL YAPILACAKTIR? 570
A12) NAKLİ YEKÛNLU FATURALARDA FATURA ADEDİNİN TAMAMI MI BİLDİRİM FORMLARINDA BELGE SAYISI OLARAK KABUL EDİLECEK? 570
A13) FORM BA – FORM BS BELİRLENEN SÜRELER İÇİNDE VERMEYEN, EKSİK VEYA YANILTICI BİLDİRİMDE BULUNAN MÜKELLEFLERE NE KADAR CEZA KESİLECEKTİR? 570
BA-BS BİLDİRİM FORMU DÜZENLEME UYGULAMALARI
A) BİLDİRİM HADDİNİ AŞAN YURT İÇİ MAL ALIMLARI OLMASI DURUMUNDA BA FORMUNUN DOLDURULMASI 571
B) BİLDİRİM HADDİNİ AŞAN YURT İÇİ MAL SATIMLARI VE DEKONTLU PARA ÖDÜNCÜ OLMASI DURUMUNDA BS FORMUNUN DOLDURULMASI 573
C) BİLDİRİM HADDİNİ AŞAN HEM YURT İÇİ MAL ALIMI HEM DE İTHALAT OLMASI DURUMUNDA BA FORMUNUN DOLDURULMASI 575
D) CREDİT NOTE VEYA DEBİT NOTE OLMASI HALİNDE BA FORMUNUN DOLDURULMASI 577
E) E-İHRACAT OLMASI HALİNDE BS FORMUNUN DOLDURULMASI 579
F) ANTREPODA BEKLEYEN MALLARIN OLMASI HALİNDE BA FORMUNUN NASIL VE HANGİ TARİHTE DOLDURULACAĞI 580
KAYNAKLAR 582