STOKLARIMIZ TÜKENDİ!
YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

DİĞER KİTAPLARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.


 
UYGULAMALI BEYANNAME REHBERİ KİTABI


 
UYGULAMALI BEYANNAME REHBERİ KİTABI
ÇIKTI

 
 
 

Koray ATEŞ
E.Öğretim Görevlisi

 

Kitabın KARGO DAHİL İndirimli Satış Fiyatı: 90 TL 
 


 
 2016 ŞUBAT AYI ÖZEL BASKI
KİTAP PİYASADA BULUNMAMAKTADIR.
SAYFA SAYISI:
602


UYGULAMALI BEYANNAME REHBERİ KİTABI ÇIKTI !

Açıklamalı, Örnekli, Muhasebe Kayıtları ve Uygulamalı Beyanname Örnekleri İle Zenginleştirilmiş Eşsiz KAYNAK KİTAP !

- Tüm Beyannamelerin Uygulamalı Örnekler Eşliğinde Anlatıldığı Tek Kitap.
- Farklı Durumlarda Karşılaşılan Birbirinden Farklı Uygulamalı Beyanname Örnekleri.
- Temel Düzey + Orta Düzey + İleri Düzey
- Beyanname Doldururken Artık Hata Yapmayacaksınız.
- Kütüphanenizin Baş Köşesinde Bulunması Gereken Beyanname Kitabı.
- Diğer Kitaplarda Olduğu Gibi Teorik Değil, Tamamen Uygulamalı.
- Beyannameler Hakkında Bilmeniz Gerekenler Bu Kitapta.
- Tablolar, Yevmiye Kayıtları, Uygulamalı Beyanname Örnekleri, Açıklamalı, Yorumlu...
- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi: Bilmeniz Gerekenler + Uygulamalı Örnekler
- Kurumlar Vergisi Beyannamesi: Bilmeniz Gerekenler + Uygulamalı Örnekler
- KDV – 1 Beyannamesi: Bilmeniz Gerekenler + Uygulamalı Örnekler
- KDV – 2 Beyannamesi: Bilmeniz Gerekenler + Uygulamalı Örnekler
- Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi: Bilmeniz Gerekenler + Uygulamalı Örnekler
- Geçici Vergi Beyannamesi: Bilmeniz Gerekenler + Uygulamalı Örnekler
- Muhtasar Beyanname: Bilmeniz Gerekenler + Uygulamalı Örnekler
- Kira Geliri Beyannamesi: Bilmeniz Gerekenler + Uygulamalı Örnekler
- Ba-Bs Bildirim Formları: Bilmeniz Gerekenler + Uygulamalı Örnekler
.


 


 

 İÇİNDEKİLER


1. KISIM:
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ


YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: TANIM VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
A) GELİR VERGİSİNİN KONUSU 21
B) GELİR VERGİSİNİN ESASLARI NELERDİR 21
C) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE MÜKELLEF KAVRAMI 22
D) GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN ŞAHIS ŞİRKETLERİ 22
E) YILLIK GELİR VERGİSİNİN BEYAN ŞEKLİ VE ZAMANI 23

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER
A) ŞAHIS SİGORTA GİDERLERİNİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLMESİ 33
B) ÖZEL EĞİTİM VE SAĞLIK GİDERLERİNİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLMESİ 35
C) ÖZÜRLÜ İNDİRİMİNİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLMESİ 36
D) BAĞIŞ VE YARDIMLARIN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLMESİ 36
E) SPONSORLUK HARCAMALARININ GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLMESİ 39
F) AR-GE HARCAMALARININ GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLMESİ 39
G) BAĞ-KUR PRİMLERİNİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLMESİ 39
H) YURT DIŞI FAALİYETLERDEN DOĞAN ZARARLAR İLE GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLMESİ 40

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN BİRİNCİ UNSURU: TİCARİ KAZANÇLAR
A) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE ESAS TEŞKİL EDEN TİCARİ FAALİYETİN KASAMI 41
B) ŞAHIS ŞİRKETLERİNİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU 42
C) BİLANÇO ESASINA GÖRE TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ 42
D) İŞLETME HESABI ESASINDA TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ 43
E) YILLIK GELİR VERGİSİNE KONU TİCARİ KAZANCI YESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER 43
F) YILLIK BEYANNAMEYE KONU TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ VE İDAME ETTİRİLMESİ İÇİN YAPILAN GENEL GİDERLER 44
G) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE GÖTÜRÜ GİDER KAVRAMI 45
H) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE ŞİRKET PERSONELİ İLE İLGİLİ GİDERLER 45
I) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE ÖDENMİŞ OLAN ZARAR, ZİYAN VE TAZMİNATLAR 46
J) İŞLE İLGİLİ VE YAPILAN İŞİN EHEMMİYETİ VE GENİŞLİĞİ İLE MÜTENASİP SEYAHAT VE İKAMET GİDERLERİ 46
K) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE TAŞITLARA AİT GİDERLERİN NE ŞEKİLDE İNDİRİLECEĞİ 46
L) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE AYNİ VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 47
M) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE SENDİKALARA ÖDENEN AİDATLAR 48
N) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER 48
O) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE DİĞER KANUNLARA GÖRE İNDİRİLEBİLECEK VE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER 49

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE TİCARİ KAZANÇLARDA İSTİSNALAR
A) PTT ACENTELERİNDE KAZANÇ İSTİSNASI 51
B) SERGİ VE PANAYIR İSTİSNASI 51
C) SERBEST BÖLGELERDE ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA 51
D) EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLETMELERİNDE KAZANÇ İSTİSNASI 52
E) TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE YAPILAN FAALİYETLER SONUCU ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA 52
F) YATIRIM İNDİRİMİ 52

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRLER ARASINDA KAR VE ZARAR MAHSUBU
A) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE ZARARLARIN KARLARA TAKAS VE MAHSUBU 55
B) YURTDIŞI FAALİYETLERDEN DOĞAN ZARARLARIN MAHSUBU 56
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN İKİNCİ UNSURU: ZİRAİ KAZANÇLAR 57
A) ZİRAİ KAZANÇTA VERGİLEMENİN GENEL ESASLARI 57
B) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU ZİRAİ İŞLETME HESABI ESASINDA GİDERLER 58
C) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU ZİRAİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER 59

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN ÜÇÜNCÜ UNSURU: SERBEST MESLEK KAZANÇLARI
A) SERBEST MESLEK FAALİYETİ VE GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU SERBEST MESLEK KAZANCI 61
B) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERECEK OLAN SERBEST MESLEK ERBAPLARI 61
C) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİ 62
D) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER 63
E) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU SERBEST MESLEK KAZANCINDA TEVKİFAT 64
F) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA İSTİSNALAR 64
G) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA 65
H) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE YAPILACAK DİĞER İNDİRİMLER 66
I) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİLMESİ 67
J) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİLMESİ 69
K) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE SAKATLIK İNDİRİMİ YAPILMASI 69
L) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE SINIRLI İNDİRİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR 69
M) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE SINIRSIZ İNDİRİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR 70
Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar 71
N) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA ZARAR MAHSUBU 72
O) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA YILLIK BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER 72

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN DÖRDÜNCÜ UNSURU: ÜCRETLER
A) ÜCRETİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE BEYAN EDİLMESİ 75
B) BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ALINAN ÜCRETLERDE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLMESİ 76

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN BEŞİNCİ UNSURU: GAYRİ MENKUL SERMAYE İRATLARI

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN ALTINCI UNSURU: MENKUL SERMAYE İRATLARI
A) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU MENKUL SERMAYE İRADI SAYILAN GELİRLER 81
B) MENKUL SERMAYE İRATLARININ GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE BEYAN EDİLMESİNDE SINIR 82
C) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE BEYAN EDİLMEYECEK MENKUL SERMAYE İRATLARI 82
D) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU KAR PAYI DAĞITIMLARININ BEYANNAMEYE KONU EDİLMESİ 83
E) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU MENKUL SERMAYE İRATLARINDAN İNDİRİLECEK GİDERLER 84
F) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU MENKUL SERMAYE İRATLARI GELİRLERİ ÖZET VERGİLENDİRME TABLOSU 84

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN YEDİNCİ UNSURU: DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR
A) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU DİĞER KAZANÇ VE İRATLARIN NELER OLDUĞU 87
B) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ NELER OLDUĞU 88
C) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU EDİLMEYECEK DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ NELER OLDUĞU 89
D) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU ARIZİ KAZANÇLARIN NELER OLDUĞU 89
E) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU ARIZİ KAZANÇLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER 90
F) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU DEĞER ARTIŞ KAZANCININ TESPİTİNDE SAFİ DEĞER ARTIŞININ TESPİTİ 91

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ
A) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ 93

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
A) SADECE TİCARİ KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 97
B) TİCARİ KAZANÇTA GEÇMİŞ YILLAR ZARARININ OLMASI HALİNDE GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 100
C) TİCARİ KAZANÇTA EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARININ OLMASI HALİNDE GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 103
D) SERBEST MESLEK KAZANCINDA ÖDENECEK VERGİNİN ÇIKMASI HALİNDE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 106
E) SERBEST MESLEK KAZANCINDA İADE EDİLECEK VERGİNİN ÇIKMASI HALİNDE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 109
F) KAR DAĞITIMINDAN ELDE EDİLEN KAZANCIN OLMASI HALİNDE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 112
G) TİCARİ KAZANÇTAN KAR, ZİRAİ KAZANÇTAN ZARAR OLMASI HALİNDE GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 115
H) TİCARİ KAZANÇ, GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI VE MENKUL SERMAYE İRADI GELİRLERİNİN BİR ARADA OLMASI HALİNDE GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VE EKLERİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 118

2. KISIM:
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ


KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: TANIM VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
A) KURUMLAR VERGİSİNİN MÜKELLEFLERİ 127
B) KURUMLAR VERGİSİNE KONU OLAN KAZANÇLAR 127
C) KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU KANUNİ VE İŞ MERKEZİ KAVRAMLARI 128
D) KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU MÜKELLEFİYET BİÇİMLERİ 128
D) TAM MÜKELLEFİYETTE BEYAN 129
E) DAR MÜKELLEFİYETTE BEYAN VE ÖZEL BEYAN ZAMANI 129
F) KURUMLAR VERGİSİNDE TASFİYE VE BİRLEŞME HALİNDE BEYAN 130
G) KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE EKLENECEK BİLDİRİM VE BELGELER 130
H) KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ MATRAHININ HESAPLANMASI 131

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ
A) TABLO-1: KURUMUN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ KISMININ DOLDURULMASI 133
B) TABLO-2: DAR MÜKELLEF TEMSİLCİNİN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ 134
C) TABLO-3: KURUMA BAĞLI İŞ YERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI 134
D) TABLO-4: GEÇMİŞ YIL ZARARLARI 134
E) TABLO-5: KAZANÇ VE MATRAH BİLDİRİMİ KISMININ DOLDURULMASI 134
F) TABLO-6: VERGİ BİLDİRİMİ KISMININ DOLDURULMASI 136
G) KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM 137

TRANSFER FİYATLANDIRMASI FORMUNUN DOLDURULMASI

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME ÖRNEKLERİ

A) SADECE TİCARİ KAR VE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERİN OLMASI DURUMUNDA KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 145
B) KURUMLAR VERGİSİNDE İADE VERGİNİN ÇIKMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 149
C) GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCININ OLMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 153
D) YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI OLMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 158
E) ÖRTÜLÜ SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZ GELİRİNİN OLMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 162
F) GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ OLMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 166
G) GEÇMİŞ YIL ZARARLARI İLE YATIRIM İNDİRİMİNİN OLMASI İADE VERGİNİN ÇIKMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 171
H) TEKNOKENTTE FAALİYET GÖSTEREN FİRMANIN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 175
I) TEKNOKENTTE FAALİYET GÖSTEREN FİRMANIN İSTİSNA OLMAYAN KAZANÇLARININ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NASIL GÖSTERİLECEĞİ 179
J) AR-GE HARCAMALARININ OLMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NASIL GÖSTERİLECEĞİ 183
K) İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ VE YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASININ AYNI ANDA OLMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 187
 


3. KISIM:
KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ

KDV BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: VERGİYİ DOĞURAN OLAY KAVRAMI
A) KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY KAVRAMI 195
B) MAL TESLİMİ VE HİZMET İFASI HALLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 196
C) AY’IN SON GÜNLERİNDE YAPILAN TESLİMLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE FATURA İLİŞKİSİ 196
D) MÜŞTERİ KABUL ŞARTINA BAĞLI MAL SATIŞLARINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY 197
E) İŞLEMDEN ÖNCE BELGE DÜZENLENMESİ HALİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 197
F) KISIM KISIM MAL TESLİMİ VEYA HİZMET YAPILMASI MUTAD OLAN VE BU HUSUSLARDA MUTABIK KALINAN HALLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 198
G) KOMİSYONCULAR VASITASIYLA VEYA KONSİNYASYON SURETİYLE YAPILAN SATIŞLARDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY 198
H) MALIN ALICIYA VEYA ONUN ADINA HAREKET EDENLERE GÖNDERİLMESİ HALİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 198
I) SU, ELEKTRİK GAZ, ISITMA, SOĞUTMA VE BENZERİ ENERJİ DAĞITIM VEYA KULLANIMLARINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY 199
İ) İTHALATTA VERGİYİ DOĞURAN OLAY 199
J) DAR MÜKELLEFİYETE TABİ OLANLAR TARAFINDAN YAPILAN ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA VERGİYİ DOĞURAN OLAY 200

KDV BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: İSTİSNALAR
A) DENİZ TAŞIMA ARAÇLARININ TADİL, BAKIM VE ONARIMINDA KULLANILACAK MALZEMENİN YURTİÇİ TESLİMİNİN KDV’DEN İSTİSNA OLUP OLMADIĞI 201
B) KATMA DEĞER VERGİSİNDE DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARIN RESMİ ALIMLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI 203
C) DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLAR İLE VERGİ MUAFİYETİ TANINAN KURULUŞLARIN MENSUPLARINA YAPILAN TESLİMLER 203
D) DİPLOMATİK İSTİSNADA İADE UYGULAMASI 204
E) PETROL ARAMA FAALİYETLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI 205
F) İHRACAT İSTİSNASI 206
G) İHRACAT İSTİSNASININ BEYAN EDİLECEĞİ VERGİLENDİRME DÖNEMİ 206
H) İHRACAT FATURASINDA GÖSTERİLEN DÖVİZLERİN TL'YE ÇEVRİLECEĞİ TARİH 206
I) İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI 207
İ) GAYRİ MENKUL SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI 207
J) TAPUDA KURUM ADINA TESCİLİ OLMAYAN ANCAK AKTİFE KAYITLI OLAN TAŞINMAZ SATIŞINDA KDV VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI 209

KDV BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: TEVKİFAT KAVRAMI
A) TEVKİFAT NEDİR ? 213
B) HANGİ HİZMETLER TEVKİFATA TABİDİR ? 213
C) HANGİ KURULUŞLAR TEVKİFAT YAPACAKTIR? 214
D) TEVKİFAT YAPILMAMASININ CEZASI VAR MIDIR? 215
E) YAPIM İŞLERİNDE TEVKİFAT 215
F) YAPIM İŞLERİNDE TEVKİFAT VE MUHASEBE UYGULAMASI 216
G) YAPIM İŞİYLE BERABER VERİLEN MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK İŞLERİNDE TEVKİFAT VE MUHASEBE UYGULAMASI 217
H) FİNANS SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARA VERİLEN BİLGİSAYAR BAKIM İŞLERİNDE TEVKİFAT PROBLEMİ 218
İ) İŞ GÜCÜ VE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE TEVKİFAT VE MUHASEBE UYGULAMASI 219
J) YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT 221
K) TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME HİZMETLERİ 222
L) SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ 222
M) TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI 224
N) SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI 225
O) HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI 227
Ö) AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI 230
KÜLÇE METAL TESLİMLERİNDE TEVKİFAT 232
BAKIR, ÇİNKO, ALÜMİNYUM VE KURŞUN ÜRÜNLERİNİN TESLİMİNDE TEVKİFAT 232
P) TEVKİFAT UYGULAMASINDA FATURA DÜZENİ 234
R) METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİNDE TEVKİFAT 235
S) HURDA VE ATIK TESLİMİNDE TEVKİFAT 235
Ş) TEVKİFATLI OLARAK TANZİM EDİLEN FATURALARIN İADESİ VE MUHASEBESİ 237
T) İŞ GÜCÜ HİZMETLERİNDE TEVKİFAT İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 239

KDV BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DOLDURULMASI
A) KDV BEYANNAMESİNİN GENEL BİLGİLER KISMININ DOLDURULMASI 241
B) KDV BEYANNAMESİNİN TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLERİ İÇİN MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ KISMININ DOLDURULMASI 242
C) KDV BEYANNAMESİNİN KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER KISMININ DOLDURULMASI 242
D) KDV BEYANNAMESİNİN DİĞER İŞLEMLER KISMININ DOLDURULMASI 243
E) KDV BEYANNAMESİNİN İNDİRİMLER KISMININ DOLDURULMASI 244
F) KDV BEYANNAMESİNİN SONUÇ HESAPLARI KISMININ DOLDURULMASI 245
G) KDV BEYANNAMESİNİN DİĞER BİLGİLER KISMININ DOLDURULMASI 246
H) KDV BEYANNAMESİNİN KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER KISMININ DOLDURULMASI 247
I) KDV BEYANNAMESİNİN TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER KISMININ DOLDURULMASI 248
İ) KDV BEYANNAMESİNİN DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER KISMININ DOLDURULMASI 248
J) KDV BEYANNAMESİNİN İHRAÇ KAYITLI İŞLEMLER KISMININ DOLDURULMASI 249
K) KDV BEYANNAMESİNİN BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN SM VEYA SMMM KISMININ DOLDURULMASI 250
L) 3065 SAYILI KDV KANUNU MD. 39’A GÖRE VERGİLENDİRME DÖNEMİ 250
M) KDV BEYANNAMESİ VERME SÜRESİ 250

KDV BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI
A) SADECE YURT İÇİ SATIŞLARIN OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 253
B) YURT İÇİ VE YURT DIŞI SATIŞLARIN OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 256
C) MADDİ DURAN VARLIK SATIŞININ OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 259
D) İHRACATTA YÜKLENİLEN KDV VE İADE İSTENMESİ HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 262
E) TEVKİFATLI SATIŞLARIN OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 265
F) İNDİRİMLİ ORAN VE İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN AYNI ANDA OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 268
G) HURDA KAPSAMINDA KDV’DEN İSTİSNA ÜRÜNLERİN SATILMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 271
H) İNDİRİMLİ ORANDAN KDV İADESİ İSTENMESİ VE YÜKLENİLEN KDV’NİN BELİRTİLMESİ İLE İHRAÇ KAYITLI SATIŞIN BİR ARADA OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 274
I) İNDİRİMLİ ORAN, GENEL ORAN VE KREDİ KARTLI SATIŞLARIN BİR ARADA OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 278
J) KISMİ İSTİSNALI HURDA SATIŞLARI, İHRACAT VE İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN BİR ARADA OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 281
K) TEVKİFATLI SATIŞLARDAN KDV İADESİ İSTENMESİ VE KISMİ İSTİSNA KAPSAMINDA İLAVE EDİLECEK KDV DOĞURAN SATIŞLARIN OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 284
 


4. KISIM:
2 NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ

KDV BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: KDV’DE SORUMLULUK UYGULAMASI
A) GENEL OLARAK SORUMLULUK UYGULAMASI 291
B) KDV SORUMLULUĞUNU GEREKTİREN İŞLEMLER 292
C) TAM TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERDEN İKAMETGÂHI, İŞYERİ, KANUNİ MERKEZİ VE İŞ MERKEZİ TÜRKİYEDE BULUNMAYANLAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER 292
D) TAM TEVKİFAT GEREKTİREN İŞLEMLERDEN SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER 293
E) TAM TEVKİFAT GEREKTİREN İŞLEMLERDEN KİRALAMA İŞLEMLERİ 295
F) TAM TEVKİFAT GEREKTİREN İŞLEMLERDEN REKLÂM VERME İŞLEMLERİ 297
G) 2 NOLU KDV ÖDEMESİ GEREKTİREN ÖRNEK UYGULAMALAR 298
H) 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİ GEREKTİREN YURT DIŞI İŞLEMLERDEN YURT DIŞI BİLGİSAYAR YAZILIMI ALIMLARI 300
I) 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİ GEREKTİREN YURT DIŞI İŞLEMLERDEN GOOGLE-FACEBOOK HİZMET ALIMLARI 304
İ) VERGİYİ DOĞURAN OLAYA AİT TAKVİM YILI AŞILDIKTAN SONRA TESPİT EDİLEN EKSİK SORUMLU SIFATIYLA KDV BEYANINA İLİŞKİN PİŞMANLIKLA BEYANNAME VERİLMESİ 308

2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ
A) 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNDE ALICILARIN BEYANI 311
B) ALICININ TEVKİFAT YAPMAMASI, EKSİK BEYAN ETMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER 312
C) SORUMLU SIFATIYLA ÖDENEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN İNDİRİMİ 312
D) 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN GENEL BİLGİLER KISMININ DOLDURULMASI 313
E) 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERE AİT BİLGİLER KISMININ DOLDURULMASI 314
F) TABLO III- KDV KESİNTİSİ YAPILAN MÜKELLEFLERE AİT BİLDİRİM 315

2 NOLU KDV BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI
A) YURT DIŞINA YÖNELİK GOOGLE VEYA FACEBOOK TARZI ŞİRKETLERE YAPILAN ÖDEMELERDE 2 NOLU BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ 317
B) GİDER PUSULASIYLA YAPILAN ÖDEMELERDE 2 NOLU BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ 320
C) KISMİ TEVKİFATLI İŞLEMLERDEN YEMEK SERVİS HİZMETİ ALIMLARINDA 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 323
D) KISMİ TEVKİFATLI İŞLEMLERDEN YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ ALIMLARINDA 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 327
E) HEM SERVİS TAŞIMACILIĞI HEM YURT DIŞI HİZMET ALIMININ AYNI ANDA OLMASI DURUMUNDA 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 331
F) MADDİ DURAN VARLIKLARA AİT TADİL BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMININ OLMASI DURUMUNDA 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 334
G) HEM GİDER PUSULASI İLE ÖDEME YAPILMASI HEM DE TEMİZLİK HİZMETİ ALIMININ AYNI ANDA OLMASI HALİNDE 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 338
H) FASON TEKSTİL HİZMETİ ALINMASI HALİNDE 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 341
I) BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ALIMLARINDA 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN HAZIRLANMASI 344
J) FASON TEKSTİL, SERVİS TAŞIMACILIĞI, ALÜMÜNYUM PROFİL ,TEMİZLİK HİZMETİ VE İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMLARININ AYNI ANDA OLMASI HALİNDE 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 347
 


5. KISIM:
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: VERGİYİ DOĞURAN OLAY KAVRAMI
A) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY KAVRAMI VE VERGİNİN MATRAHI 353
B) ÖTV’NİN KONUSU 354
C) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE TESLİM 354
D) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE İSTİSNALAR 354
E) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE KDV’DE OLDUĞU GİBİ İNDİRİM MEKANİZMASI VAR MIDIR? 357
F) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN BEYANNAMELERİ HANGİ SÜRE İÇİNDE VERİLİR 358
G) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI NASILDIR? 359
F) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE MALUL VE ENGELLİLERE UYGULANAN İSTİSNA 359
G) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KDV’DE OLDUĞU GİBİ TEK BİR ORAN ÜZERİNDEN Mİ ALINMAKTADIR 360
H) ÖTV, KDV MATRAHINA DAHİL MİDİR? 360
I) ÖTV BEYANNAMELERİ İNTERNETTE DOLDURULABİLİR Mİ? 360
J) FASON İMALATÇILAR ÖTV KANUNUNUN 8/2. MADDESİNDE YER ALAN TECİL-TERKİN UYGULAMASINDAN YARARLANABİLİRLER Mİ? 360
K) GÜMRÜKTE ÖDENEN ÖTV İÇİN AYRICA VERGİ DAİRESİNE BEYANNAME VERMEK GEREKİR Mİ? 360
L) İLK İKTİSAP NEDİR, İKİNCİ EL ARAÇLARIN İKTİSABI DA ÖTV’YE TABİ MİDİR? 361
M) ÖTV ÖDENEREK SATIN ALINAN ARAÇLARA EK TADİLATLAR YAPTIRILMASI SURETİYLE DÖNÜŞÜMÜNDE ÖTV ARANIR MI? 361
N) ÖTV’YE TABİ BİR MALIN İTHAL EDİLİP İŞLENEREK YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLMESİ HALİNDE İTHALDE ÖDENEN ÖTV’NİN İADESİ SÖZ KONUSU MUDUR? 361
O) VERGİNİN BELGELERDE GÖSTERİLMESİ 362
P) ÖTV ÖDENEREK SATIN ALINAN MALLARIN İHRACI 362

ÖTV UYGULAMASINDA MUHASEBE KAYITLARI
A) ÖTV UYGULAMASINDA MUHASEBE KAYITLARI 365
ÖTV BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ 369
A) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMELERİ 370
B) 1 NOLU ÖTV BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DOLDURULMASI 370
C) 2A NUMARALI ÖTV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI 376
D) 3 SAYILI LİSTEDEKİ MALLARA AİT ÖTV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI (ALKOLLÜ İÇECEK TESLİMİ) 378
E) 4 SAYILI LİSTEYE AİT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI ÖTV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI 379

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME ÖRNEKLERİ
A) IV SAYILI LİSTEYE AİT ÜRÜNLERİN SATILMASINDA ÖTV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 381
B) 1 SAYILI LİSTEYE AİT ÜRÜNLERİN SATILMASINDA ÖTV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 385
C) II SAYILI LİSTEYE AİT KARA TAŞITLARININ SATILMASINDA ÖTV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 388
D) III SAYILI LİSTEDE KOLALI GAZOZLARIN SATILMASINDA ÖTV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 390
E) III SAYILI LİSTEDE KOLALI GAZOZLARIN HEM İHRACATI HEM DE YURT İÇİ SATIŞINDA ÖTV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 392
 


6. KISIM:
KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: TANIM VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
A) KURUM GEÇİCİ VERGİSİ NEDİR? 397
B) KİMLER GEÇİCİ VERGİ ÖDEMEZLER 397
C) GEÇİCİ VERGİYE ESAS KAZANÇ NASIL TESPİT EDİLİR? 397
D) GEÇİCİ VERGİ NASIL HESAPLANACAKTIR? 398
E) GEÇİCİ VERGİNİN EKSİK BEYAN EDİLMESİ HALİ 398
F) TAHAKKUK ETMİŞ ANCAK ÖDENMEYEN GEÇİCİ VERGİLERDE NE YAPILIR? 399
G) GEÇİCİ VERİNİN BEYAN VE ÖDEME ZAMANLARI 399
H) İŞE BAŞLAMA, İŞİ BIRAKMA VE HESAP DÖNEMİNİN DEĞİŞMESİ HALİNDE GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI NASIL OLACAKTIR? 400
I) KURUM GEÇİCİ VERGİSİNDE HANGİ İNDİRİM VE İSTİSNALARDAN YARARLANILACAKTIR ? 400
J) GEÇİCİ VERGİ İLE İLGİLİ MUHASEBE SÜRECİ 401
K) GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE GEÇİCİ MİZAN KAVRAMI 402
L) GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE MUHASEBE KAYIT ZAMANI 403
M) FARKLI BİR ÖRNEK: İŞLETME DEFTERİNDE GEÇİCİ VERGİ HESAPLANMASI 404

KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLEMESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER
A) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN YAPILACAK DEĞERLEME İŞLEMLERİ 407
B) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN YAPILACAK AMORTİSMAN İŞLEMLERİ 411
C) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERİN HESAPLANMASI 415
D) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU 417
E) ZARAR MAHSUP HAKKI KULLANILMAYAN BEYANNAME DÜZELTİLEBİLİR Mİ? 418
F) GEÇMİŞ YIL ZARAR MAHSUP HAKKI SONRAKİ YILLARDA KULLANILABİLİR Mİ? 418
G) DEVİR VE BÖLÜNME HALİNDE ZARAR MAHSUBU YAPILABİLMESİNİN ŞARTLARI 419
H) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN ÖDENMEYEN SSK PRİMLERİ İLE DAHA SONRA ÖDENEN SSK PRİMLERİ NASIL GÖSTERİLECEKTİR 419
I) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLENİRKEN İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ NASIL NASIL HESAPLANACAKTIR? 421
J) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN AR-GE İNDİRİMİNİN HESAPLANMASI VE BEYANNAMEDE GÖSTERİLMESİ 423
K) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN YATIRIM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASI VE BEYANNAMEDE GÖSTERİLMESİ 425

KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI
A) SADECE TİCARİ KAR HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 427
B) BANKALARDA VADELİ MEVDUATTAN KESİLEN STOPAJIN OLMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 431
C) GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ VE ÖDENMEYEN SSK PRİMLERİNİN OLMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 435
D) ÖDENMEYEN SSK PRİMLERİNİN ÖDENMESİ HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 438
E) KAMU YARARINA VEYA VERGİDEN MUAF BİR VÂKIFA BAĞIŞ YAPILMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 442
F) YATIRIM İNDİRİMİNİN OLMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 445
G) YATIRIM İNDİRİMİNİN OLMASI VE ÖDENECEK VERGİNİN ÇIKMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 448
H) YATIRIM İNDİRİMİ VE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİNİN AYNI ANDA OLMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 451
İ) AR-GE İNDİRİMİNİN OLMASI VE ÖDENECEK VERGİNİN ÇIKMAMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 457
J) AR-GE İNDİRİMİNİN OLMASI VE ÖDENECEK VERGİNİN ÇIKMAMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 460

7. KISIM:
MUHTASAR BEYANNAME

MUHTASAR BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: TANIM VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
A) MUHTASAR BEYANNAMESİ NEDİR? 467
B) MUHTASAR BEYANNAMEDE BEYAN DÖNEMİ 467
C) VERGİ TEVKİFATI KAVRAMI (STOPAJ) 468
D) VERGİ TEVKİFATINI KİMLER YAPACAKTIR? 469
E) MUHTASAR BEYANNAMENİN İÇERİĞİ NEDİR? 469
F) VERGİ TEVKİFATI YAPILACAK ÖDEMELER VE VERGİ KESİNTİ ORANLARI 470

MUHTASAR BEYANNAMEYLE BEYANI GEREKTİREN ÖZELLİKLİ ÖDEMELER
A) BİLİRKİŞİLİK ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ VE STOPAJ 471
B) ÇOCUK BAKICILIĞI VE MÜREBBİYELİKTEN ELDE EDİLEN ÜCRETİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU 472
C) ŞİRKETLER TARAFINDAN HAMALLARA YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ VE MUHASEBE UYGULAMASI 472
D) ŞİRKETLERE TEMİZLİĞE GELEN VERGİ MÜKELLEFE OLMAYAN BİREYLERE ÖDENEN ÜCRETLERİN VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI 474
E) DİĞER ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ 475

MUHTASAR BEYANNAMENİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ
A) MUHTASAR BEYANNAMENİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ 477
B) MÜKELLEFE AİT DÖNEM BİLGİLER TABLOSU 478
C) TABLO 1 MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ BÖLÜMÜNÜN DOLDURULMASI 478
D) TABLO 2 TAHAKKUKA ESAS İCMAL CETVELİ 480
E) TABLO 3 ÜCRET VE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELER İLE MENKUL SERMAYE İRATLARI DIŞINDA KALAN ÖDEMELERE AİT BİLDİRİM 481
F) TABLO 4 ÖDEMELERİN TÜRÜNE GÖRE KOD CETVELİ 482
G) MUHTASAR BEYANNAMEDE YAPILAN EN SON DEĞİŞİKLİKLER 482

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME UYGULAMALARI
A) SADECE ÜCRET BORDROSUNDAN HAREKETLE MUHTASAR BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 485
B) SERBEST MESLEK ÖDEMESİ VE KAR DAĞITIMININ OLMASI HALİNDE MUHTASAR BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 488
C) ORTAKLARA HUZUR HAKKI ÖDENMESİ VE SERBEST MESLEK ÖDEMESİNİN BİR ARADA OLMASI HALİNDE MUHTASAR BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 491
D) YURT DIŞINA STOPAJ YAPMAYI GEREKTİREN ÖDEME OLMASI HALİNDE MUHTASAR BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 495
E) YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİ DOLAYISIYLA HAK EDİŞ ÖDEMELERİNDE MUHTASAR BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 498
F) ASGARİ ÜCRETLİ PERSONEL İLE KİRA ÖDEMELERİNİN OLMASI HALİNDE MUHTASAR BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 501
G) TELİF BEDELİ ÖDEMELERİNİN OLMASI HALİNDE MUHTASAR BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 504
H) BELLİ GÜNLERDE GELEN DEVAMLI TEMİZLİKÇİLERİN OLMASI HALİNDE MUHTASAR BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 508


8. KISIM:
GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİ

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: TANIM VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
A) GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI NEDİR? 513
B) GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA HASILATIN TESPİTİ 514
C) BEDELSİZ YAPILAN KİRALAMALARDA VERGİLENDİRME 515
D) EMSAL KİRA BEDELİNİN UYGULANMAYACAĞI HALLER 515
E) GERÇEK GİDER YÖNTEMİNDE KİRA GELİRİNDEN İNDİRİLECEK GİDERLER 516
F) GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİNDE KİRA GELİRİNDEN İNDİRİLECEK GİDERLER 517
G) KİRAYA İLİŞKİN TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN BELGELENDİRİLMESİ 517
H) KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI 518
I) KİRA GELİRİNDEN ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARARIN DEVREDİLİP DEVREDİLMEYECEĞİ 518
J) KİRA ÖDEMELERİNDE VERGİ KESİNTİSİNİN NE ŞEKİLDE YAPILACAĞI 519
K) KİRA GELİRİ ELDE EDENLER BUNUN BEYANINI NASIL YAPACAKLAR 519
L) YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN GELİRLERDEN YAPILACAK İNDİRİMLERİN NELER OLDUĞU 520
M) KİRA GELİRİ BEYANNAMESİNİN VERİLME ZAMANI VE YERİ 523
N) KİRA GELİRİ BEYANNAMESİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLİP VERİLMEYECEĞİ 523
O) KİRA GELİRİ EDİLMESİNE RAĞMEN BEYANNAMENİN VERİLMEMESİ VEYA EKSİK VERİLMESİ DURUMUNUN SONUÇLARI 524

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: ÖRNEKLER
A) KİRA GELİRİ OLMASINA RAĞMEN BEYANNAME VERİLMEMESİ DURUMU 525
B) KONUT KİRA GELİRİNDE GERÇEK GİDER YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİ HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 526
C) KONUT KİRA GELİRİNDE GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİ DURUMUNDA BEYANNAMENİN NASIL HAZIRLANACAĞI 529
D) HEM KONUT HEM DE İŞYERİ KİRA GELİRİNİN BEYANNAME VERME SINIRINI AŞMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 532
E) İKİ ORTAKLI KİRA GELİRİNİN OLMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 535
F) BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDEME YAPILMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 538
G) KİRA GELİRİYLE BİRLİKTE BAĞIŞ VE YARDIMDA BULUNULMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 541
H) İŞYERİ KİRA GELİRİ VE KONUT KİRA GELİRİNİN İSTİSNA HADDİNİ AŞMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 544
I) GEÇMİŞ YILLARA AİT KİRA GELİRİNİN OLMASI DURUMUNDA BEYANNAMENİN NASIL HAZIRLANACAĞI 547
J) KİRA GELİRİYLE BİRLİKTE EĞİTİM VE SAĞLIK GİDERLERİ İLE BAĞIŞ VE YARDIMDA BULUNULMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 551
K) İŞYERİ KİRA GELİRİNDE İADE ÇIKMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 555
 


9. KISIM:
BA - BS BİLDİRİM FORMLARI

BA-BS BİLDİRİM FORMUNDA BİLİNMESİ GEREKENLER VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR
A) YÜKÜMLÜLÜK KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLER 561
B) BİLDİRİME KONU ALIŞ/SATIŞLAR VE HADLER 562
C) ALIŞ VE SATIŞ İADELERİNDE BA-BS UYGULAMASI 562
D) BA-BS BİLDİRİMİNE KONU DİĞER HUSUSLAR 562
E) BİLDİRİMLERİN DÖNEMİ VE VERİLME SÜRESİ 563
F) BİLDİRİMLERİN DÜZELTİLMESİ 564
G) SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN BA-BS FORMLARINDA CEZAİ MÜEYYİDE 565
H) KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF ŞİRKETLERİN BA VE BS FORMU VERİP VERMEYECEKLERİ 566
I) İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİNİN BA VE BS BİLDİRİM FORMLARI İLE BİLDİRİLMESİ ZORUNLU MUDUR? 566
İ) İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİNDE FORM BA İÇİN HANGİ TARİH BAZ ALINACAKTIR? 566
J) SERBEST BÖLGEDEN YURT İÇİNE YAPILAN SATIŞLARDA BA VE BS BİLDİRİM FORMUNUN DÜZENLENME TARİHİ NE OLACAKTIR? 567
K) İTHALAT İŞLEMLERİNİN BA İLE BİLDİRİLMESİNDE TUTAR ALANINA NE YAZILACAKTIR? 567
L) İTHAL EDİLEN MALIN GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF OLMASI DURUMUNDA BA İLE BİLDİRİLMESİNDE TUTAR ALANINA NE YAZILACAKTIR? 567
M) KISIM KISIM YAPILAN İTHALATTA BA BİLDİRİM FORMU 567
N) İTHALAT İŞLEMLERİNDE SATICININ VERGİ KİMLİK NUMARASINA NE YAZILACAKTIR? 567
O) İHRACAT İŞLEMLERİNDE ALICININ VERGİ KİMLİK NUMARASINA NE YAZILACAKTIR? 568
P) SERBEST BÖLGEDEKİ FİRMANIN TÜRKİYE’DEKİ ŞUBE VEYA MERKEZDEN ALIM SATIM YAPMASI HALİNDE BİLDİRİM FORMLARI NASIL DOLDURULACAKTIR? 568
R) İFLAS EDEN MÜKELLEFLER İÇİN BA-BS BİLDİRİMİ 568
S) GEÇ GELEN FATURALARDA BA VE BS BİLDİRİM FORMLARININ DURUMU 568
Ş) MAL VE HİZMET SATIŞI KARŞILIĞI OLMAKSIZIN AKTARILAN PARALAR İÇİN BA-BS BİLDİRİM FORMU DOLDURULACAK MIDIR? 570
T) KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN BA-BS BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 571
U) YURT DIŞINDA YAPILAN VE YURT DIŞINDA YARARLANILAN HİZMETLERDE BA VE BS BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULUP DOLDURULMAYACAĞI 572
Ü) HALDEKİ KOMİSYONCULARIN BA VE BS BİLDİRİM FORMUNU NASIL DÜZENLEYECEKLERİ? 573
V) BİLANÇO USULÜNDEN İŞLETME HESABINA GEÇEN MÜKELLEFLERİN BA VE BS BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 573
Y) FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN BA VE BS BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 574
Z) YURT DIŞINDAN İTHAL EDİLİP ANTREPODA BEKLEYEN MALLAR İÇİN BA BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULUP DOLDURULMAYACAĞI 575
A1) ÖZEL MATRAHA TABİ İŞLEMLERDE BA VE BS BİLDİRİM FORMUNA DAHİL EDİLECEK MATRAH NE OLACAKTIR? 576
A2) BA-BS BİLDİRİM FORMUNU NOTERLER DE VERECEK MİDİR? 577
A3) BİRDEN FAZLA ŞUBESİ BULUNAN İŞLETMELER BİLDİRİM FORMLARINI NASIL VERECEK 577
A4) VADE FARKI, KUR FARKI GELİRLERİ/GİDERLERİ BİLDİRİM FORMLARINA DAHİL EDİLECEK MİDİR? 577
A5) BİLDİRİM MECBURİYETİ BULUNAN MÜKELLEFLER, MAL VE/VEYA HİZMET ALIŞ VE SATIŞLARINI HANGİ BELGELERLE FORM BA – FORM BS YE DÂHİL EDECEKLERDİR? 578
A6) MÜKELLEFİYETİN TERKİ HALİNDE FORM BA – FORM BS BİLDİRİMİ YAPILACAK MIDIR? 578
A7) BİLDİRİM VERME ZORUNLULUĞU BULUNAN MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ HALİNDE BA–BS BİLDİRİMİ YAPILACAK MIDIR? 578
A8) BELİRLENEN HADDİ AŞAN MAL VE/VEYA HİZMET ALIŞ/SATIŞ TUTARLARI DÜZENLENME TARİHİN DE Mİ YOKSA KAYITLARA ALINDIĞI TARİHLER DE Mİ BA-BS YE KONU EDİLECEK? 578
A9) İTHALAT İŞLEMLERİNİN VE İHRACAT İŞLEMLERİNİN FORM BA VE FORM BS DE BİLDİRİLMESİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? 578
A10) BİLDİRİM VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNAN, ANCAK TÜM ALIŞ VE SATIŞLARI BELİRTİLEN HADDİN ALTINDA KALAN MÜKELLEFLER YİNE DE BİLDİRİMDE BULUNACAKLAR MIDIR? 579
A11) BİR KİŞİ VEYA KURUMUN BİRDEN FAZLA ŞUBESİNDEN YAPILAN MAL VE/VEYA HİZMET ALIMLARI VE MAL VE/VEYA HİZMET SATIMLARI FORM BA – FORM BS’DE BİLDİRİMLERİ NASIL YAPILACAKTIR? 579
A12) NAKLİ YEKÛNLU FATURALARDA FATURA ADEDİNİN TAMAMI MI BİLDİRİM FORMLARINDA BELGE SAYISI OLARAK KABUL EDİLECEK? 579
A13) FORM BA – FORM BS Yİ BELİRLENEN SÜRELER İÇİNDE VERMEYEN, EKSİK VEYA YANILTICI BİLDİRİMDE BULUNAN MÜKELLEFLERE NE KADAR CEZA KESİLECEKTİR? 579

BA-BS BİLDİRİM FORMU DÜZENLEME UYGULAMALARI
A) BİLDİRİM HADDİNİ AŞAN YURT İÇİ MAL ALIMLARI OLMASI DURUMUNDA BA FORMUNUN DOLDURULMASI 581
B) BİLDİRİM HADDİNİ AŞAN YURT İÇİ MAL SATIMLARI VE DEKONTLU PARA ÖDÜNCÜ OLMASI DURUMUNDA BS FORMUNUN DOLDURULMASI 583
C) BİLDİRİM HADDİNİ AŞAN HEM YURT İÇİ MAL ALIMI HEM DE İTHALAT OLMASI DURUMUNDA BA FORMUNUN DOLDURULMASI 585
D) CREDİT NOTE VEYA DEBİT NOTE OLMASI HALİNDE BA FORMUNUN DOLDURULMASI 587
E) YURT DIŞI SATIŞLARDA İNTAÇ TARİHİNİN FATURA TARİHİNDEN FARKLI OLMASI HALİNDE BS FORMUNUN DOLDURULMASI 589
F) SERBEST BÖLGEDEKİ FİRMANIN HEM SERBEST BÖLGEDEN HEM DE TÜRKİYE’DEN MAL ALMASI DURUMUNDA BA FORMUNUN DOLDURULMASI 591
G) BİRDEN FAZLA ŞUBESİ OLAN MÜKELLEFLERİN MAL SATIŞLARINDA BS FORMUNUN DOLDURULMASI 593
H) ANTREPODA BEKLEYEN MALLARIN OLMASI HALİNDE BA FORMUNUN NASIL VE HANGİ TARİHTE DOLDURULACAĞI 595
İ) ALIM İADELERİ VE ORTAKLARA DÜZENLENEN ADAT FATURASI OLMASI HALİNDE BS FORMUNUN NASIL DOLDURULACAĞI 597
J) FATURANIN KARGODAKİ GECİKMEDEN DOLAYI GEÇ GELMESİ HALİNDE BA FORMUNUN NASIL DOLDURULACAĞI 599
KAYNAKLAR 601

 

TOPLAM 602 SAYFA