YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
STOKLARIMIZ TÜKENDİ!

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN UFRS-TFRS KİTABI!
UFRS-TFRS'yi Örnekleriyle Uygulamalı Öğrenmek İstiyorsan Kaynak Kitap! Sınırlı Sayıda Özel Baskı 
Uygulamalı UFRS/TFRS Rehberi Kitabı


 


 

UYGULAMALI
UFRS/TFRS REHBERİ KİTABI
ÇIKTI

 
 

 

Prof. Dr. Necdet SAĞLAM
SMMM Mehmet YOLCU

 


 

 
 

 
 2 0 2 1  YILI ÖZEL BASKI
Sınırlı sayıda basılan MuhasebeTR Yayınlarını sadece sitemizden temin edebilirsiniz.  
S A Y F A  S A Y I S I: 1.334


2.000 'İ AŞKIN UYGULAMALI MUHASEBE KAYDI!
UFRS-TFRS Öğrenmek İsteyenler İçin 5 Yıldızlı Bir Kitap!
Türkiye'nin En Detaylı-En Kapsamlı UFRS-TFRS Kitabı!

1- En Çok Muhasebe Kaydının Olduğu İlk UFRS Kitabı.
2- 2.000 Adet Uygulamalı Yevmiye Kaydı.
3- Her Konunun Adım Adım Muhasebe Kayıtlarıyla Anlatıldığı Tamamen Muhasebe Kayıtlarıyla Örneklendirildiği ve En Çok Muhasebe Kaydının Olduğu İlk UFRS Kitabı!!!
 
4- UFRS’ye Geçiş Kayıtlarınız Neler Olacak?
5- Kayıt Düzeniniz UFRS ye Hazır Mı ? Kayıt Düzeninizde Değişiklik Yapmak Zorunda Mısınız? 
6- Hizmet Üretim Giderlerinizde Yepyeni Bir Dönem? Stoklu Hizmet Giderlerine Hazır Mısınız?
7- İnsan Kaynakları ve Personel Departmanınız UFRS ye Hazır Mı?
8- UFRS’ye Geçiş İçin Hangi İşlemleri Yapmalısınız?
9- UFRS Öncesi Değerleme Yapacak Mısınız? Bu Değerlemeleri Nasıl Dikkate Alacaksınız?
10- Maddi Duran Varlıklarınızda UFRS Öncesi Neler Yapmalısınız?
11- Alıcılarınız ve Satıcılarınız İçin UFRS ‘de Neler Yapılacak?
12- Şüpheli Alacaklar İçin UFRS İşlemleriniz Ne Olacak ve Neler Yapılmalıdır?
13- Stoklar İçin UFRS Öncesi Sayım Yapılacak Mı? Stoklara Yönelik Uygulamalar Nelerdir?
14- Kira Geliri veya Kira Giderleriniz UFRS döneminde ne şekilde değerlendirilecek?
15- Yatırım Amaçlı Satın Aldığınız Maddi Duran Varlıklarda Yeni Dönem. Tüm Kayıtlarınız Değişiyor!
16- Yıllara Sari İnşaat Muhasebesinde Neler Değişiyor? En Yalın Anlatımıyla Uygulamalı Örnekler
17- Ara Dönem Finansal Tablolar Nasıl Çıkarılır? En Basit Anlatımlarla Uygulamalı Örneklerle
18- Nakit Akım Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu En Basitiyle Nasıl Hazırlanır?
19- Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunu Hatasız Hazırlamanız Mümkün.
20- Faiz Gelirlerinizde Nasıl Değişiklikler Olacak ? Faiz Giderlerinizde Ne Gibi Yenilikler Var?
21- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerinizde Yepyeni Bir Dönem!
22- Ertelenmiş Verginizi En Kolay Nasıl Hesaplarsınız? Nasıl Muhasebeleştirirsiniz?
23- Devletten Aldığınız Teşviklerde Bambaşka Bir Sistem ve Kayıt Düzeni? Kolay, Basit Ve Hızlı Muhasebe Kayıtlarıyla


 
 

 İÇİNDEKİLER


1. BÖLÜM: GİRİŞ
GİRİŞ 12

2. BÖLÜM: FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE STANDARTLARDA GEÇEN TEMEL KAVRAMLAR
1. GİRİŞ 15
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE AMAÇ 16
3. STANDARTLARDA GEÇEN TERİMLER 72

3. BÖLÜM: TFRS 13 - GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ
1. STANDARDIN AMAÇ VE KAPSAMI 99
2. GERÇEĞE UYGUN DEĞER VE İLGİLİ KAVRAMLAR 101
2.1. VARLIK VEYA BORÇ 101
2.2. İŞLEM 101
2.3. PİYASA KATILIMCILARI 102
2.4. FİYAT 102
2.5. FİNANSAL OLMAYAN VARLIKLARDA UYGULAMA 103
2.6. GENEL İLKELER 104
2.6.1. İŞLETMENİN KENDİ ÖZKAYNAĞINA DAYALI FİNANSAL ARAÇLARINA VE BORÇLARINA İLİŞKİN UYGULAMA 104
2.6.2. DİĞER TARAFLARCA VARLIK OLARAK ELDE TUTULAN ÖZKAYNAĞA DAYALI FİNANSAL ARAÇLAR VE BORÇLAR 105
2.6.3. DİĞER TARAFLARCA VARLIK OLARAK ELDE TUTULMAYAN ÖZKAYNAĞA DAYALI FİNANSAL ARAÇLAR VE BORÇLAR 105
2.7. YERİNE GETİRMEME RİSKİ 106
2.8. TALEP HALİNDE ÖDENMESİ GEREKEN FİNANSAL BORÇ 107
2.9. PİYASA RİSKLERİNE MARUZ KALINMASI 108
2.10. BELİRLİ BİR KARŞI TARAFIN KREDİ RİSKİNE MARUZ KALINMASI 108
2.11. İLK MUHASEBELEŞTİRMEDE GERÇEĞE UYGUN DEĞER 108
3. DEĞERLEME YÖNTEMLERİ 109
3.1. DEĞERLEME YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER (GİRDİLER) 110
3.2. ALIŞ VE SATIŞ FİYATINA DAYANAN GİRDİLER 111
3.3. GERÇEĞE UYGUN DEĞER HİYERARŞİSİ 112
3.3.1. SEVİYE 1 GİRDİLERİ 114
3.3.2. SEVİYE 2 GİRDİLERİ 115
3.3.3. SEVİYE 3 GİRDİLERİ 116
3.3.4. AÇIKLAMALAR 122
4. DEĞERLEME YÖNTEMLERİ 129
4.1. GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ YAKLAŞIMI 129
4.2. PİYASA YAKLAŞIMI 130
4.3. MALİYET YAKLAŞIMI 131
4.4. GELİR YAKLAŞIMI 131
4.5. BUGÜNKÜ DEĞER YÖNTEMLERİ 131
4.5.1. GENEL İLKELER 132
4.5.2. RİSK VE BELİRSİZLİK 132
4.6. DÜZELTİLMİŞ İSKONTO ORANI YÖNTEMİ 133
4.7. BEKLENEN BUGÜNKÜ DEĞER YÖNTEMİ 134
5. ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA SAĞLANAN KOTASYON FİYATLARININ KULLANILMASI 137

4. BÖLÜM: TMS 2 - STOKLAR STANDARDI UYGULAMALARI
1. STANDARDIN AMAÇ VE KAPSAMI 139
2. STANDARTTA KULLANILAN TANIM VE AÇIKLAMALAR 139
3. STOKLARIN SINIFLAMASI 141
4. STOKLARIN MALİYET UNSURLARI 141
5. STOKLARIN DEĞERLEMESİ 142
6. STOKLAR DİPNOT AÇIKLAMALARI 143
7. STOKLARA AİT UYGULAMA ÖRNEKLERİ 143
7.1. 1. İLK MADDE VE MALZEMELERİN MALİYETİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 143
7.1.1.1. PEŞİN BEDELLİ MAL ALIŞLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 143
7.1.1.2. VADELİ MAL ALIŞLARININ İLK MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 144
7.1.1.3. STOK MALİYETLERİNE VERİLEN VADE FARKLARININ BİLANÇO DÖNEMİNDE DÜZELTİLMESİ 146
7.1.1.4. ÜRETİME GÖNDERİLEN MALZEMELERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 147
7.1.1.5. STOK SAYIM NOKSANLIKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 147
7.1.1.6. STOK SAYIM FAZLALIKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 148
7.1.1.7. İLK MADDE VE MALZEMELERİN BİLANÇO DÖNEMLERİNDE DEĞERLEMESİ 149
7.1.1.8. BİLANÇO DÖNEMİNDE TESPİT EDİLEN DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 149
7.2. YARI MAMULLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 151
7.3. MAMULLER 158
7.4. TİCARİ MALLAR 165
7.5. TAMAMLANMAMIŞ HİZMET MALİYETLERİ 173
7.6. TAMAMLANMIŞ HİZMET MALİYETLERİ 179
7.7. YOLDAKİ STOKLAR 183
7.8. DİĞER STOKLAR 184
7.9. STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 185
7.10. VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 188
8. DÖNEM SONU DÖNÜŞÜMÜ 190

5. BÖLÜM: TMS 16 - MADDİ DURAN VARLIKLAR VE TMS - 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI STANDARDI UYGULAMALARI
1. AMAÇ VE KAPSAMI 193
2. BU STANDARTLARDA GEÇEN TANIM VE AÇIKLAMALAR 193
3. MADDİ DURAN VARLIKLARIN AKTİFLEŞTİRİLMESİ 194
4. MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANA TABİ TUTULMASI VE HESAPLAMASI 195
5. MADDİ DURAN VARLIKLARIN BİLANÇO DÖNEMİNDE DEĞERLEMESİ 197
6. DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN ORTADAN KALKMASI 201
7. MADDİ DURAN VARLIKLARIN VARLIK OLARAK KAYDA ALINMASI VE SINIFLANDIRILMASI 202
8. MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 203
9. MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ 204
10. DÖNEM SONU DÖNÜŞÜMÜ 232

6. BÖLÜM: TMS 40 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER STANDARDI UYGULAMALARI
1. AMAÇ VE KAPSAM 234
2. STANDARTTA GEÇEN TANIM VE AÇIKLAMALAR 235
3. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN KAYDA ALINMASI VE SINIFLANDIRILMASI 237
4. DİPNOT AÇIKLAMALARI 239
5. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN İLK MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 240
6. DÖNEM SONU DÖNÜŞÜMÜ 260

7. BÖLÜM: TMS 38 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMALARI
1. STANDARDIN AMAÇ VE KAPSAMI 263
2. TANIM VE AÇIKLAMALARI 263
3. GENEL OLARAK MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 264
4. DİPNOT AÇIKLAMALARI 271
5. ŞEREFİYE HESAPLAMASI VE DEĞERLEME FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 272
6. DÖNEM SONU DÖNÜŞÜMÜ 295

8. BÖLÜM: TFRS 6 - MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
1. STANDARDIN AMAÇ VE KAPSAMI 297
2. STANDART İLE İLGİLİ TANIM VE AÇIKLAMALAR 297
3. ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME VARLIKLARININ SINIFLANDIRILMASI 298
4.DİPNOT AÇIKLAMALARI 299
5. MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 299
6. DÖNEM SONU DÖNÜŞÜMÜ 308

9. BÖLÜM: TFRS 5 - SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER
1. STANDARDIN AMACI 311
2. SINIFLANDIRMA 311
3. SATIŞ PLANLARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 323
4. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VARLIKLARIN BİLANÇO DÖNEMLERİNDE DEĞERLEMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 323
5. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VARLIKLARIN BİLANÇO DIŞI BIRAKILMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 325
6. DÖNEM SONU DÖNÜŞÜMÜ 328

10. BÖLÜM: TMS 23 – BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDARDI VE TMS 21 – KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ UYGULAMASI
1. BORÇLANMA MALİYETLERİ VE KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ STANDARDININ AMACI VE KAPSAMI 330
2. BORÇLARIN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE GÖSTERİMİ VE SINIFLAMASI 331
3. KUR DEĞİŞİM ETKİLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 332
4. BORÇLANMA MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 333
5. TEMEL YÖNTEME GÖRE BORÇLANMA MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 336
6. ALTERNATİF YÖNTEME GÖRE BORÇLANMA MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ (AKTİFLEŞTİRİLMESİ) 342
7. FİNANSAL KİRALAMADAN KAYNAKLANAN BORÇLANMA MALİYETLERİ 350
8. ALACAKLARIN İSKONTO EDİLMESİNDEN KAYNAKLANAN BORÇLANMA MALİYETLERİ 351
9. DÖNEM SONU DÖNÜŞÜMÜ 352

11. BÖLÜM: TMS 36 - VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARDI UYGULAMASI
1. AMAÇ VE KAPSAM 354
2. STANDARDA KULLANILAN TANIM VE AÇIKLAMALAR 355
3. DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNE İLİŞKİN GÖSTERGELER VE TEST EDİLMESİ 357
4. DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ZARARLARININ İPTAL EDİLMESİ 368
5. DİPNOT AÇIKLAMALARI 370
6. TEKDÜZEN HESAP PLANINDA, AKTİFİ DÜZENLEYİCİ KARŞILIK HESAPLARI VE AÇIKLAMALARI 371
7. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 371
8. DÖNEM SONU DÖNÜŞÜMÜ 441

12. BÖLÜM: TMS 37 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDI
1. AMAÇ VE KAPSAM 443
2. STANDARDIN UYGULAMASI İLE İLGİLİ TANIMLAR 443
3. KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 444
4. KOŞULLU BORÇLAR 453
5. KOŞULLU VARLIKLAR 454
6. DİPNOTLARDA AÇIKLANACAK BİLGİLER 455
7. KARŞILIKLAR VE KOŞULLU BORÇLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDE KULLANILAN HESAPLAR 456
8. KARŞILIKLAR UYGULAMA ÖRNEKLERİ 458
9. DÖNEM SONU DÖNÜŞÜMÜ 467

13. BÖLÜM: TMS 32, TMS 39, TFRS 7, TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME, ÖLÇME, SUNUM VE AÇIKLAMALAR STANDARDI UYGULAMASI
1. STANDARTLARIN AMACI VE KAPSAMI 469
2. STANDARTTA KULLANILAN TANIM VE AÇIKLAMALAR 470
3. FİNANSAL VARLIKLAR 476
4. FİNANSAL BORÇLAR 500
5. FİNANSAL ARAÇLARIN (VARLIKLARIN VE BORÇLARIN) NETLEŞTİRİLMESİ 505
6. FİNANSAL VARLIKLAR VE YATIRIMLAR FİNANSAL TABLO DİPNOT AÇIKLAMALARI 505
7. FİNANSAL ARAÇ KAPSAMINDAKİ VARLIKLARA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 507
8. DÖNEM SONU DÖNÜŞÜMÜ 592

14. BÖLÜM: TMS 24 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI STANDARDI UYGULAMALARI
1. STANDARDIN AMAÇ VE KAPSAMI 595
2. STANDARTTA KULLANILAN TANIM VE AÇIKLAMALAR 595
3. İLİŞKİLİ TARAF KAPSAMINA GİRMEYEN İŞLEMLER VE TARAFLAR 596
4. İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEM TÜRLERİ 597
5. İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMELERİN DİPNOT AÇIKLAMALARI 597
6. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ 598
7. DÖNEM SONU DÖNÜŞÜMÜ 612

15. BÖLÜM: TMS 28 – İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR
1. AMAÇ 615
2. KAPSAM 615
3. STANDARDIN UYGULANMASINDA KULLANILAN ÖNEMLİ TANIMLAR 615
4. İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 616
5. GERÇEĞE UYGUN DEĞER YÖNTEMİ 621
6. MALİYET YÖNTEMİ 621
7. DİPNOT AÇIKLAMALARI 621
8. ÖNEMLİ ETKİ TAŞIYAN VE TAŞIMAYAN İŞTİRAKLE İLE BAĞLI ORTAKLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE ÖLÇÜMÜ 622
9. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 624
10. DÖNEM SONU DÖNÜŞÜMÜ 639

16. BÖLÜM: TFRS 11 - MÜŞTEREK ANLAŞMALAR STANDARDI
1. AMAÇ VE KAPSAM 641
2. TANIM VE AÇIKLAMALAR 641
3. SÖZLEŞMEYE BAĞLI MÜŞTEREK ANLAŞMALAR 642
3.1. MÜŞTEREK KONTROL 642
3.2. MÜŞTEREK ANLAŞMA TÜRLERİ 645
4. MÜŞTEREK ANLAŞMA TARAFLARININ FİNANSAL TABLOLARI 651
5. MÜŞTEREK FAALİYETTEN VARLIK SATIN ALIMININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 652
6. GEÇİŞ HÜKÜMLERİ 653

17. BÖLÜM: TMS 31 – İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR STANDARDI UYGULAMALARI
1. AMAÇ VE KAPSAM 656
2. STANDARDIN UYGULANMASINDA KULLANILAN ÖNEMLİ TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR 656
3. İŞ ORTAKLIKLARININ ÇEŞİTLERİ 657
4. İŞ ORTAKLIKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 659
5. DİPNOT AÇIKLAMALARI 663
6. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 663
7. DÖNEM SONU DÖNÜŞÜMÜ 671

18. BÖLÜM: TMS 19 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
1. AMAÇ VE KAPSAM 674
2. TANIMLAR 675
3. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 678

19. BÖLÜM: TMS 41 - TARIMSAL FAALİYETLER (CANLI VARLIKLAR)
1. AMAÇ VE KAPSAM 745
2. TARIMSAL FAALİYETLER İLE İLGİLİ TANIM VE AÇIKLAMALAR 745
3. TARIMSAL FAALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI 746
4. DİPNOT AÇIKLAMALARI 752
5. TARIMSAL FAALİYETLER VE CANLI VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 753
6. DÖNEM SONU DÖNÜŞÜMÜ 799

20. BÖLÜM: TFRS 14 - DÜZENLEMEYE DAYALI ERTELEME HESAPLARI
1. STANDARDIN AMACI VE KAPSAMI 801
2. STANDARTTA GEÇEN KAVRAMLAR 801
3. FİNANSAL TABLOLARA ALMA, SINIFLAMA, ÖLÇÜM, DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ VE FİNANSAL TABLO DIŞI BIRAKMA 803
4. AÇIKLAMA 810
5. MEVCUT MUHASEBE POLİTİKALARININ UYGULANMASINA DEVAM EDİLMESİ 812

21. BÖLÜM: TFRS 15: MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT
1. STANDARDIN AMACI VE KAPSAMI 814
2. STANDARTTA GEÇEN KAVRAMLAR 817
3. FİNANSAL TABLOLARA ALMA 818
3.1 SÖZLEŞMENİN TANIMLANMASI 818
3.2 SÖZLEŞMELERİN BİRLEŞTİRİLMESİ 820
3.3 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 820
3.4 EDİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN TANIMLANMASI 822
3.5 EDİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ 828
4. ÖLÇÜM 831
4.1 İŞLEM BEDELİNİN BELİRLENMESİ 831
4.2 SÖZLEŞMEDE ÖNEMLİ BİR FİNANSMAN BİLEŞENİNİN VARLIĞI 833
4.3 GAYRİ NAKDÎ BEDEL 836
4.4 MÜŞTERİYE ÖDENEBİLİR BEDEL 837
4.5 İŞLEM BEDELİNİN EDİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNE DAĞITIMI 838
4.6 İŞLEM BEDELİNDE DEĞİŞİMLER 841
5. SÖZLEŞME MALİYETLERİ 842
5.1 SÖZLEŞME YAPILMASI İÇİN KATLANILAN EK MALİYETLER 842
5.2 SÖZLEŞMEYİ YERİNE GETİRME MALİYETLERİ 842
5.3 İTFA PAYI VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 843
6. SUNUM 844
7. AÇIKLAMA 847
7.1 MÜŞTERİLERLE YAPILAN SÖZLEŞMELER 848
7.2 HASILATIN AYRIŞTIRILMASI 848
7.3 AYRIŞTIRILMIŞ HASILATIN AÇIKLANMASI 848
7.4 SÖZLEŞME BAKİYELERİ 851
7.5 EDİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ 852
7.6 STANDARDIN UYGULANMASINDA KULLANILAN ÖNEMLİ YARGILAR 853
8. STANDARDIN UYGULAMASI 854
8.1 ZAMANA YAYILI EDİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ 855
8.2 BİR EDİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN TAMAMEN İFASINA YÖNELİK İLERLEMENİN ÖLÇÜLMESİ YÖNTEMLERİ 858
8.3 İADE HAKKI TANINAN SATIŞLAR 860
8.4 GARANTİLER 861
8.5 ASIL-VEKİL DEĞERLENDİRMESİ 863
8.6 İLAVE MAL VEYA HİZMETLER İÇİN MÜŞTERİ OPSİYONLARI 865
8.7 MÜŞTERİLERİN KULLANILMAMIŞ HAKLARI 866
8.8 İADESİZ PEŞİN ÖDENEN ÜCRETLER (VE İLİŞKİLİ BAZI MALİYETLER) 866
8.9 LİSANSLAMA 867
8.10 İŞLETMENİN TAAHHÜDÜNÜN NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ 867
8.11 SATIŞ BAZLI VEYA KULLANIM BAZLI TELİF ÜCRETLERİ 869
8.12 GERİ ALIM ANLAŞMALARI 869
8.13 KONSİNYE MAL ANLAŞMALARI 871
8.14 FATURALA-ELDE TUT ANLAŞMALARI 871
8.15 MÜŞTERİNİN KABULÜ 872
8.17. DÖNEM SONU DÖNÜŞÜMÜ 878

22. BÖLÜM: TMS 12 - GELİR VERGİLERİ STANDARDI UYGULAMALARI
1. STANDARDININ AMAÇ VE KAPSAMI 891
2. TANIM VE AÇIKLAMALAR 891
3. DÖNEM VERGİ BORCU VE DÖNEM VERGİ VARLIĞININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 898
4. ERTELENEN VERGİ GELİR VERGİLERİ STANDARDI KAPSAMINDA KULLANILABİLECEK HESAPLAR 898
5. ERTELENEN VERGİ HESAPLARININ SINIFLANDIRILMASI 901
6. ERTELENEN VERGİLER İLE İLGİLİ DİPNOT AÇIKLAMALARI 902
7. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 903

23. BÖLÜM: TFRS 2 - HİSSE BAZLI ÖDEMELER
1. AMAÇ VE KAPSAM 945
2- STANDARTTA GEÇEN KAVRAMLAR VE AÇIKLAMALAR 946
3. MUHASEBELEŞTİRME 948
4. ÖZKAYNAKTAN KARŞILANAN HİSSE BAZLI ÖDEME İŞLEMLERİ 949
5. NAKİT OLARAK ÖDENEN HİSSE BAZLI ÖDEME İŞLEMLERİ 955
6. DİPNOT AÇIKLAMALARI 960
7. UYGULAMA KILAVUZU 962

24. BÖLÜM: TFRS 16 - KİRALAMALAR
1. STANDARDIN AMACI VE KAPSAMI 976
2. TMS-17- TFRS-16 KARŞILAŞTIRMASI 976
3. FİNANSAL TABLOLARA ALMAYA İLİŞKİN İSTİSNALAR 977
4. STANDARTTA GEÇEN KAVRAMLAR 978
5. KİRALAMANIN TANIMLANMASI 981
6. KİRALAMA SÜRESİ 987
7. KİRACI 990
8. KİRAYA VEREN 1001
9. FAALİYET VE DİĞER KİRALAMALAR 1011
10. DİĞER HUSUSLAR 1013

25. BÖLÜM: TMS 33 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ STANDARDI
1. AMAÇ VE KAPSAM 1026
2. TANIM VE AÇIKLAMALAR 1026
3. ÖLÇME 1030
4. GERİYE YÖNELİK DÜZELTMELER 1041
5. SUNUM 1042
6. DİPNOT AÇIKLAMALARI 1042

26. BÖLÜM: TMS 1 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU VE TMS 34 - ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA
1. FİNANSAL TABLOLARIN AMACI 1046
2. FİNANSAL TABLO DÜZENLEME ŞARTLARI 1046
3. FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU 1049
4. BİLANÇONUN TANIMI 1069
TMS 34- ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA 1071
1. AMAÇ VE KAPSAM 1071
2. TANIM VE AÇIKLAMALAR 1071
3. ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORUN İÇERİĞİ 1072
4. MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME 1077

27. BÖLÜM: FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ
A. GENEL AÇIKLAMA 1087
B. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1088

28. BÖLÜM: TFRS 8 - FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDI UYGULAMALARI
1. TEMEL İLKE 1150
2. UYGULAMA KAPSAMINDAKİ İŞLETMELER 1150
3. TANIM VE AÇIKLAMALAR 1151
4. RAPORLANABİLİR BÖLÜMLER 1152
5. ÖLÇME 1155
6. TÜM İŞLETMEYİ KAPSAYAN AÇIKLAMALAR 1157

29. BÖLÜM: TMS 7 – NAKİT AKIŞ TABLOLARI
1. AMAÇ VE KAPSAM 1161
2. NAKİT AKIŞ BİLGİLERİNİN YARARLARI 1161
3. TANIM VE AÇIKLAMALAR 1161
4. NAKİT AKIŞ TABLOSUNUN SUNUMU 1162
5. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT AKIŞLARININ RAPORLANMASI 1164
6. FAİZ VE TEMETTÜLER 1166
7. BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR 1167
8. NAKİT AKIŞI YARATMAYAN İŞLEMLER 1168
9. DİPNOT AÇIKLAMALARI 1169
10. NAKİT AKIŞ TABLOSU ÖRNEĞİ 1169
11. UYGULAMA ÖRNEĞİ 1173

30. BÖLÜM: TMS 27 - BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR, TFRS 10 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE TMS 29 - YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA
1. AMAÇ VE KAPSAM 1181
2. TANIM VE AÇIKLAMALAR 1181
3. BİREYSEL FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI 1182
4. AÇIKLAMALAR 1185

31. BÖLÜM: TFRS 10 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI 10 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1188
1) KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR SUNMA ZORUNLULUĞU: 1188
2) ANA ORTAKLIK NİTELİĞİNDEKİ BİR İŞLETMENİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR SUNMA İSTİSNALARI: 1188
3) KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİKKATE ALINACAK UNSURLAR 1188

TMS 29- YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA
1. KAPSAM 1240
2. FİNANSAL TABLOLARIN DÜZELTİLMESİ 1240
3. KARŞILAŞTIRMALI RAKAMLAR 1244
4. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1244
5. GENEL FİYAT ENDEKSİNİN SEÇİMİ VE KULLANIMI 1244
6. YÜKSEK ENFLASYON DÖNEMİNİN SONA ERMESİ 1244
7. DİPNOT AÇIKLAMALARI 1245
8. ENFLASYON DÜZELTME FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1245
9. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 1246

32. BÖLÜM: TMS 8 - MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİK VE HATALAR STANDARDI VE TMS 10 - RAPORLAMA TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR STANDARDI
1. AMAÇ VE KAPSAM 1250
2. TANIM VE AÇIKLAMALAR 1250
3. MUHASEBE POLİTİKALARI 1252
4. MUHASEBE TAHMİNLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 1255
5. HATALAR 1255
6. GEÇMİŞE DÖNÜK UYGULAMADA VEYA YENİDEN DÜZENLEMEDE TATBİK EDİLEMEME DURUMU 1257
7. MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER 1258
8. HATALAR 1259
TMS 10- RAPORLAMA TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR STANDARDI 1260
1. AMAÇ VE KAPSAM 1260
2. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 1260
3. DİPNOT AÇIKLAMALARI 1263
4. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 1264

33. BÖLÜM: TFRS 1 - TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI
1. STANDARDIN AMACI VE KAPSAMI 1271
2. STANDARTTA GEÇEN TERİMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1272
3. MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME 1273
4. İSTİSNA VE MUAFİYETLER 1273
5. AÇIKLAMA VE SUNUM 1289
6. MUTABAKATLAR 1290
7. FİNANSAL VARLIK VEYA FİNANSAL BORÇLARIN SINIFLANMASI 1291
8. TAHMİNİ MALİYET OLARAK GERÇEĞE UYGUN DEĞERİN KULLANILMASI 1291
9. BAĞLI ORTAKLIKLARDAKİ, MÜŞTEREKEN KONTROL EDİLEN İŞLETMELERDEKİ VE İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR İÇİN TAHMİNİ MALİYETİN KULLANIMI 1291
10. PETROL VE GAZ VARLIKLARI İÇİN TAHMİNİ MALİYETİN KULLANIMI 1291
11. TARİFE DÜZENLEMESİNE TABİ FAALİYETLERDE TAHMİNİ MALİYETİN KULLANILMASI 1291
12. AŞIRI ORANDA YÜKSEK ENFLASYONDAN SONRA TAHMİNİ MALİYETİN KULLANIMI 1291
13. ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLARI 1292
UYGULAMA 1293
TFRS UYGUN FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR 1293
TFRS UYGUN TAM SET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOT VE AÇIKLAMALARI 1293

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

ÖRNEK: TFRS DÖNÜŞÜM UYGULAMASI

 

TOPLAM 1.334 SAYFA