YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
STOKLARIMIZ TÜKENDİ!

TEMEL-ORTA-İLERİ DÜZEY  VERGİ İNCELEMESİ  EL KİTABI ÇIKTI!
Kitabı sadece sitemizden temin edebilirsiniz. 2022 ARALIK AYI Özel Baskı


 
Vergi İncelemesi El Kitabı


 

 

VERGİ
İNCELEMESİ

EL KİTABI ÇIKTI


 

 

Muhammed Kutub BAĞIRGAN
E. VERGİ MÜFETTİŞİ

 

 

 

 

 

 
 


 

2022 ARALIK AYI GÜNCEL BASKI ÇIKTI 
Sınırlı sayıda basılan MuhasebeTR Yayınlarını sadece sitemizden temin edebilirsiniz.
SAYFA SAYISI: 
458


 

***KİTAP HAKKINDA***

 VERGİ İNCELEMESİ EL KİTABI
 (TEMEL - ORTA - İLERİ DÜZEY)

* VERGİ İNCELEMESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER
* VERGİ İNCELEMESİNE ALINMA NEDENLERİ
* TEK DÜZEN HESAP PLANINDA YER ALAN RİSKLİ HESAPLAR
    VE DENETLENECEK HUSUSLAR
* SEKTÖRLERE YÖNELİK DENETLENECEK ÖZELLİKLİ
    HUSUSLAR
* VERGİ İNCELEMESİNDE MÜKELLEFİN HAKLARI
* VERGİ İNCELEME TUTANAKLARI
* VERGİ İNCELEMESİ SÜRECİNİ ETKİLEYEN HUSUSLAR
* VERGİ İNCELEME RAPORLARI

 
 

 

 

İÇİNDEKİLER 

VERGİ İNCELEMESİNDE BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR
1. DENETİM 9
1.1. Denetimin Amacı 9
1.1.1. Mali Tabloların Belli Standartlara Uygunluğunun Denetimi 9
1.1.2. Uygunluk Denetimi 10
1.1.3. Yönetim Denetimi 10
1.2. Denetim Türleri 10
1.2.1. İç Denetim 10
1.2.2. Dış Denetim 11
1.2.2.1. Bağımsız Denetim 11
1.2.2.2. Kamu Denetimi 11
2. VERGİ DENETİMİ 11
2.1. Vergi Denetiminin Fonksiyonu 12
2.2. Vergi Denetim Türleri 12
2.2.1. Yoklama 12
2.2.2. Teftiş 13
2.2.3. Vergi İncelemesi 13

VERGİ İNCELEMESİNE İLİŞKİN ANA DENETİM BİRİMLERİ
1. VERGİ İNCELEMESİ 15
1.1. Vergi Denetim Kurulu Öncesi Dönem 16
1.2. Vergi Denetim Kurulu Sonrası Dönem 16
2. VERGİ DENETİM KURULU 17
2.1. Teşkilat Yapısı 18
2.2. Sunduğu Hizmetler 22
2.3. Vergi Müfettişleri 23

VERGİ İNCELEMESİNİN FONKSİYONLARI
1. VERGİ İNCELEMESİ 26
2. VERGİ İNCELEMESİNİN FONKSİYONLARI 28

VERGİ İNCELEMESİ TÜRLERİ
1. KAPSAMINA GÖRE VERGİ İNCELEMESİ TÜRLERİ 29
1.1. Tam İnceleme 30
1.2. Sınırlı İnceleme 33
2. KAYNAĞINA GÖRE VERGİ İNCELEMESİ TÜRLERİ 36
2.1. Planlanmış Vergi İncelemeleri 36
2.2. Aramalı Vergi İncelemeleri 38
2.3. İhbarlı Vergi İncelemeleri 41
2.4. İade İncelemeleri 50

VERGİ İNCELEMESİ YAPMAYA YETKİLİ OLANLARIN TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. TARAFSIZ DAVRANMA 54
2. NESNEL DAVRANMA 54
3. MÜKELLEF HAKLARINA SAYGI GÖSTERME 54
4. ÖDENECEK VERGİ MİKTARINI DOĞRU TESPİT ETME 55
5. İNCELEMEYİ SÜRESİNDE TAMAMLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 56
6. MÜKELLEFE KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VERME 57
7. VERGİ MAHREMİYETİNİ KORUMA VE ÖĞRENDİĞİ SIRLARI SAKLAMA 59
8. ALINAN DEFTER VE BELGELERİ EKSİKSİZ OLARAK İADE ETME 60

VERGİ İNCELEMESİNE TABİ OLACAK KİŞİLER

VERGİ İNCELEMESİNİN YAPILMA ZAMANI

VERGİ İNCELEMESİNİN YAPILACAĞI YER

VERGİ İNCELEMESİNDE SÜRE

VERGİ İNCELEMESİ SÜRECİNİ ETKİLEYEN HUSUSLAR

1. MALİ TATİL 76
2. MÜCBİR SEBEPLER 77
3. MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ 79
4. MÜHLET VERME 79
5. MATRAH VE VERGİ ARTIRIM YASALARI 80
5.1. Matrah ve Vergi Artırımı 81
5.2. Matrah ve Vergi Artırımı Türleri ve Yılları 81
5.3. Yayım Tarihinden Sonra Başlayan İncelemeler İçin Matrah ve Vergi Artırımı Yapılması Halinde Süreç 81
5.4. İncelenmek İstemeyen Mükelleflerce Yapılacak Matrah/Vergi Artırım Türleri 82
5.5. Matrah Ve Vergi Artırımı Olsa Dahi İnceleme Yapılabilecek Haller 82
5.6. Matrah/Vergi Artırımından Yararlanamayacak Olan İnceleme Türü ve Kişiler veyahut Fiiller 83
5.7. Haklarında SBD Tespitine Yönelik Rapor Bulunanların Durumu 83
5.8. Kanunun Yayım Tarihi İtibariyle Haklarında Sahte Belge Düzenleme Yönünden İnceleme Yapılanların Durumu 84
5.9. Matrah ve Vergi Artırımı Yapıldıktan Sonra İlgililer Hakkında Sahte Belge Düzenleme Yönünden İnceleme Yapılabilirliğin Durumu 84
5.10. Matrah ve Vergi Artırımında Bulunulması ve Defter ve Belgelerin İbrazı 85
6. VARLIK BARIŞI YASALARI 85

VERGİ İNCELEME TUTANAKLARI
1. TASLAK İNCELEME TUTANAĞI 93
2. TUTANAĞIN İMZALANACAĞI YER 95
3. İNCELEME TUTANAKLARINDA YER ALACAK UNSURLAR 95

VERGİ İNCELEME RAPORLARI
1. VERGİ İNCELEMELERİ SONUCU DÜZENLENEBİLECEK RAPOR TÜRLERİ 102
1.1. Vergi İnceleme Raporu (VİR) 102
1.2. Vergi Tekniği Raporu (VTR) 103
1.3. Vergi Suçu Raporu (VTR) 104
1.4. Görüş ve Öneri Raporu (GÖR) 108
2. RAPOR DİZİLİŞ POZİSYONU 109
3. RAPORLARIN RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA GÖNDERİLMESİ 111
4. RAPOR ÖZETLERİNE ERİŞİM 114

VERGİ İNCELEMESİNE ALINMA NEDENLERİ
1. GENEL BİLGİ 116
2. VERGİ İNCELEMESİNE ALINMA NEDENLERİ 118
2.1. Riskli Mükellefler (RAM İncelemeleri) 118
2.1.1. Risk Analiz Merkezi Çalışmaları 119
2.1.1.1. VDK-RAS Çalışmaları 119
2.1.1.2. İncelemelerin VDK-RAS’tan Gönderilmesi, Mükellef Seçimi ve Analiz Çalışmaları 122
2.1.1.3. Mükellef Bilgi Raporu (MBR) Çalışmaları 122
2.1.1.4. Kayıt Dışı Ekonomi ve Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Fiilleri ile Mücadeleye Yönelik Çalışmalar 123
2.1.1.5. Haksız ve Riskli İadeye İlişkin Çalışmalar 124
2.2. Sektörel İncelemeler 124
2.3. İhbar ve Şikayetler 127
2.4. Müfettişlerce Yürütülen Başka İncelemeler 131
2.5. Karşıt İncelemeler 132
2.6. MASAK ve Diğer Kurumlara Yapılan Şüpheli İşlem Bildirimleri 134
2.7. İncelemeyi Gerektiren Beyan ve Talepler 135

VERGİ İNCELEME SÜRECİ
1. GENEL BİLGİ 136
2. VERGİ İNCELEME SÜRECİ 137
2.1. İşin Belirlenmesi 139
2.2. İncelemeye Başlama 146
2.3. Yasal Defter Ve Belgelerin İbrazı 148
2.4. İnceleme Aşaması 156
2.5. Tutanak Taslağı 159
2.6. Tutanak İmzalanması 161
2.7. Raporun Değerlendirilmesi 174
2.8. Dinlenme Talebi 178
2.9. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma 179
2.10. Vergi Dairesine Sevk 187

VERGİ İNCELEMESİNDE MÜKELLEFİN HAKLARI NELERDİR ?
1. GENEL BİLGİ 189
2. VERGİ İNCELEMESİNDE MÜKELLEF HAKLARI 190
2.1. İncelemeye Başlanmadan Önce Mükelleflere Tanınan Haklar 190
2.1.1. Pişmanım, Pişmanlık Hakkım Var 190
2.1.2. Vergi Ziyaı Cezasının %50 Kesilmesini İstiyorum 192
2.1.3. Vergi ve Cezalar Zamanaşımına Uğradı ya da Kanuna Göre İncelenmek İstemiyorum 192
2.1.4. Müfettiş Bey Kimliğinizi Görebilir Miyim 194
2.1.5. Defter ve Belgelerimizi İbraz Etmek İçin En Az 15 Gün Süre Daha Verir Misiniz 194
2.1.6. İnceleme İşyerimde Yapılsın 195
2.1.7. İnceleme Konusu ve Kapsamını Öğrenebilir Miyim 195
2.2. İncelemeye Başlandıktan Sonra Mükelleflere Tanınan Haklar 196
2.2.1. İncelemeye Başlama Tutanağının Bir Nüshasını Alabilir miyim? 196
2.2.2. Lütfen İşyerimde Resmi Mesai Saatleri Dışında İnceleme Yapılmasın Ve İncelemeniz İşyerimdeki Faaliyetimi Engellemesin 196
2.2.3. İşyerimde Fiili Envanter Yapılması Halinde Yaptığım Giderleri Alabilir Miyim? 197
2.2.4. Aramalı İnceleme Esnasında Çeşitli Haklarım Var 197
2.2.5. İnceleme Esnasında Alınan İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuk Kararlarına Karşı İtiraz Hakkım Var 198
2.2.6. Niçin Hakkımda Yürütülen İnceleme Zamanında Bitirilemedi? 200
2.2.7. Vergi İnceleme Tutanağının Taslağını En Az 2 Gün Önceden Alabilir Miyim ? 200
2.2.8. Vergi İnceleme Tutanağına İtiraz Ve Görüşlerimin Yazılmasını Talep Ediyorum 200
2.2.9. Vergi İnceleme Tutanağının Bir Nüshasını Alabilir miyim ? 201
2.2.10. Beni İnceleme Tutanağını İmzalamamaya Zorlayamazsınız 201
2.2.10. Vergi İnceleme Tutanağına Özelge İbraz Etmek İstiyorum 201
2.2.11. Rapor Değerlendirme Komisyonunca Dinlenmek İstiyorum 202
2.2.12. Hakkımda Düzenlenen Vergi İnceleme Raporlarının Mevzuata (Vergi Kanunlarıyla İlgili Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik, Genel Tebliğ Ve Sirkülere) Uygun Olmasını İstiyorum 203
2.3. İnceleme Tamamlandıktan Sonra Mükelleflere Tanınan Haklar 204
2.3.1. Vergi İncelemesi Bittiyse Bana Resmi Bir Yazı Verir Misiniz? 204
2.3.2. Defter ve Belgelerimi Geri Alabilir Miyim? 204
2.3.3. Vergi Mahremiyetimin Korunmasını İstiyorum 204
2.3.4. Uzlaşma Hakkım Var 205
2.3.4.1. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Hakkım Var 206
2.3.4.2. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Hakkım Var 208
2.3.5. Adıma Kesilen Cezalarda İndirime Gidilmesini İstiyorum 209
2.3.6. Dava Hakkımı Kullanmak İstiyorum 211
2.3.7. Kanun Yolundan (Davadan) Vazgeçmek İstiyorum 211

TEK DÜZEN HESAP PLANINDA YER ALAN RİSKLİ HESAPLAR VE DENETLENECEK HUSUSLAR
1. GENEL BİLGİ 214
2. RİSKLİ BİLANÇO VE GELİR TABLOSU HESAPLARI 217
2.1. (100) Kasa Hesabı 217
2.2. (101) Alınan Çekler / (103) VÇÖE / (121) Alacak Senetleri / (321) Borç Senetleri 219
2.3. (102) Bankalar Hesabı 221
2.4. (120) Alıcılar / (320) Satıcılar Hesabı 223
2.5. (127) Diğ.Tic.Al. / (136) Diğer Çeş.Al. / (329) Diğ.Tic.Borç. / (336) Diğ. Çeş. Borç. Hesapları 226
2.6. (131) Ortaklardan Alacaklar 226
2.7. (150) İMM / (151) Yarı Mamul / (152) Mamul / (153) Ticari Mallar 227
2.8. (159) Verilen Sipariş Avansları / (340) Alınan Sipariş Avansları 242
2.9. (170-177) YYİO Maliyetleri / (350-357) YYİO Hakedişleri 243
2.10. (191) İndirilecek KDV 248
2.11. (195) İş Avansları 249
2.12. (250) Arazi ve Arsalar 249
2.13. (251) Yeraltı Ve Yerüstü Düzenlemeleri 250
2.14. (252) Binalar 250
2.15. (254) Taşıtlar 252
2.16. (257) Birikmiş Amortismanlar 253
2.17. (264) Özel Maliyetler 254
2.18. (500) Sermaye / (501) Sermaye Taahhütleri 256
2.19. (549) Özel Fonlar 258
2.20. (602) Diğer Gelirler 258
2.21. (610) Satıştan İadeler 259
2.22. (611) Satış İskontoları 259
2.23. (750/760/770) Faaliyet Giderleri 260
2.24. (660/661) Finansman Giderleri 260
2.25. Beyanname Üzerinden Yapılacak Tetkikler 261

SEKTÖRLERE YÖNELİK DENETLENECEK ÖZELLİKLİ HUSUSLAR
1. PETROL ÜRÜNLERİ TİCARETİ 262
1.1. 10 Numara Yağ ve Gaz Yağı Satışları 263
1.2. ÖKC’ler Üzerinde Yapılacak İncelemeler 264
1.3. Saklı Tank İle Satış 266
1.4. Sahte Belge Düzenleme 266
2. SERBEST MESLEK KAZANÇLARI 267
3. EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ 270
4. SIFIR VE İKİNCİ EL ARAÇ TİCARETİ 272
5. SAĞLIK HİZMETLERİ 275
6. TAŞIMACILIK FAALİYETİ 278
7. İNŞAAT SEKTÖRÜ 281
7.1. Taahhüt Niteliğinde Yürütülen İnşaat İşleri 282
7.2. Özel (Yap – Sat, Kat Karşılığı ve Hasılat Karşılığı) İnşaat İşleri 284
8. İMALAT FAALİYETLERİ 291

SAHTE BELGE KULLANMA İNCELEMESİ (KASIT UNSURU BULUNMAYAN)

SAHTE BELGE KULLANMA İNCELEMESİ (KASIT UNSURU BULUNAN)

İBRAZ ETMEME (GİZLEME) FİİLİ İNCELEMESİ

SAHTE BELGE DÜZENLEME İNCELEMESİ (KISMEN VE MÜNHASIRAN)

TRANSFER FİYATLANDIRMASI İNCELEMESİ (ADAT HESAPLAMA)

TRANSFER FİYATLANDIRMASI İNCELEMESİ (MALİYET ARTI YÖNTEMİ)

RANDIMAN İNCELEMESİ

KAYDİ ENVANTER VE DÖNEM SONU DEĞERLEME İNCELEMESİ

MERKEZ TAKİPLİ PROJE İNCELEMELERİ (M.T.P.İ – SENARYO İNCELEMELERİ)

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İNCELEMESİ (MİRAS YOLUYLA İNTİKAL EDEN ŞİRKET HİSSESİ)


KAYNAKÇA 457TOPLAM 458 SAYFA