Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz.
STOKLARIMIZ TÜKENDİ.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA! CEZALARDAN KORUNMA YOLLARI
Vergi incelemesinde ceza yememek için korunma yolları. 2018 Yılı Özel Baskı!

 

 
Vergi ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları Kitabı


 

 
VERGİ VE MUHASEBE
CEZALARINDAN KORUNMA
 YOLLARI KİTABI

 
 
 

E.Öğr.Gör. Koray ATEŞ
SMMM Cumhur ÇETİN


SİTEMİZE ÖZEL KISA BİR SÜRE İÇİN
Kitabın Kargo Dahil Satış Fiyatı: 95 TL

ÜCRETSİZ KARGO

 
 

 

Vergi ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları Kitabı 1

BASKI TARİHİ: 2018 YILI ÖZEL BASKI
KİTAP PİYASADA BULUNMAMAKTADIR.

 

***ÖNEMLİ: KİTAP HAKKINDA***

Türk vergi sistemimizde cezaların oldukça önemli bir yeri vardır. Muhasebecilik mesleğinin ne denli stresli bir meslek olduğunu anlatmaya bu yüzden gerek yoktur. Zira yapılan basit bir hata işletmenin önemli cezalarla karşılaşmasına neden olmaktadır. Kitabın yazılış amacı ise tamamen bu noktadan hareketle oluşmuştur.

Vergi cezalarıyla ilgili çokça kitap olmasına rağmen muhasebecilerin vergi cezalarından korunmasına yönelik bir kitap mevcut değildir. Bu açıdan elinizdeki kitap alanında ilk kez kaleme alınmış özellikli bir kitap olarak ön plana çıkmaktadır. 

Kitabın Birinci Bölümü: MUHASEBE VE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI
Tek düzen hesap planından hareketle önemli ve sıkça kullanılan hesaplarla ilgili vergi ve özel usulsüzlük cezalarından korunma yollarını yevmiye kayıtlı örnekleriyle ele almıştır. 

Kitabın İkinci Bölümü: ÖZELLİKLİ KONULARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI
Özellikli konularda vergi cezalarından nasıl korunulacağı yine uygulamalı örnekler ve yevmiye kayıtlarıyla ele alınıp değerlendirilmiştir. 

Kitabın Üçüncü Bölümü: VERGİ DAVALARI İLE İLGİLİ UYGULAMALI ÖRNEKLERİ
Bir vergi ceza ihbarnamesine karşın nasıl dava açılacağı uygulamalı örnek dava dilekçeleriyle ele alınıp değerlendirilmiştir.


Alanında ilk olan bu kitabın bir çok kişiye yararlı olacağı kanaatindeyiz...

SAYFA SAYISI: 634

Vergi ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları Kitabı 2


İÇİNDEKİLER1. KISIM:
MUHASEBE VE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI

KASA İŞLEMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI
1. KASA HESABININ YÜKSEK BAKİYE VERMESİ HALİNDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 22
1.1. Yıl Sonu Yüksek Kasa Bakiyesi Halinde Vergi Cezasından Korunma Yolu 22
1.2. Döviz Cinsi Yüksek Kasa Bakiyelerinde Vergi Cezasından Korunma Yolu 25
1.3. Kasa Hesabının Alacak Bakiyesi Vermesi Halinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 28
1.4. Kasadan yapılan Nakit Hareketlerin Kontrolü Vasıtasıyla Vergi Cezalarından Korunma Yolları 29
1.5. Kasadan Yapılan ve Yazarkasa Fişleriyle Tevsik Edilen Harcamaların Cezai Riski 30
1.5.1. Gelir Ve Kurumlar Vergileri Yönünden 30
1.5.2. Katma Değer Vergisi Yönünden 31
1.6. Kasadan 195 Hesaba Yapılan Avans Ödemelerinde Personelin Getirdiği Yazarkasa Fişlerinin Cezai Riski 32
1.7. Yazarkasa Fişlerinden Kasa Denetimi ve Çapraz Adisyon Kontrolüyle Vergi Cezalarından Korunma 34
1.8. Kasadan Yapılan Belgesiz Harcamalara Yönelik Vergi Cezalarından Korunma Yolları 36
 

ALICILAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI
1. ALICILAR HESABININ TERS BAKİYE VERMESİ HALİNDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 37
2. ALICILAR HESABINDA YER ALAN GRUP ŞİRKETLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 39
3. KARDEŞ İŞLETMELERİN BİRBİRLERİNE KULLANDIRDIKLARI KREDİLERDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLU 40
4. YURT DIŞINDAKİ ALICILARA YÖNELİK ÖDENEN CİRO PRİMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 45
4.1. Yurt Dışına Ödenen Ciro Primlerinin KDV Karşısındaki Durumu 47
 

ALINAN ÇEKLER İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI
1. VADELİ ÇEKLERİN REESKONTA TABİ TUTULMASINDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 50
2. HATIR ÇEKLERİYLE İLGİLİ YAPILACAK İNCELEMELERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 51
2.1. Hatır çeklerine Reeskont Ayrılıp Ayrılmayacağı 51
2.2. Hatır Çeklerinin Değerlemesinin Mümkün Olup Olmadığı 52
 

ALACAK SENETLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI
1. HATIR SENETLERİYLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 54
1.1. Hatır Senetleriyle İlgili Yapılan Giderlerin Durumu 56
1.2. Hatır Senetleriyle İlgili Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 57
2. ALACAK SENETLERİYLE İLGİLİ REESKONT İŞLEMLERİNDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 59
 

ORTAKLARDAN ALACAKLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI
1. YÜKSEK BAKİYELİ ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABINDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 62
1.1. Ortaklar Cari Hesabına Adat Uygulaması 62
1.1.1. Adat Hesabınında KDV Konusu 63
1.2. Ortaklara Huzur Hakkı Verilmesi 65
1.2.1. Huzur Hakkı Ödemelerinde Asgari Geçim İndirimi 68
1.3. Ortaklardan Alacaklar Şüpheli Hale Gelemez 69
1.4. Sermaye Taahhüdü İçin 131 Hesap Kullanılamaz 70
 

STOKLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI
1. STOKLARLA İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 72
1.1. Stokların Değerlemesinin Doğru Bir Şekilde Yapılması 72
1.2. Satın Alınan Mal İle İlgili Stoklara Fiilen Girene Kadar Oluşan Faiz ve Kur Farklarında Vergisel Cezadan Korunma Yolları 74
1.2.1. Dövizli Alınan Stok Kalemleriyle İlgili Kur Azalışının Vergi Cezası Etkisinden Korunma Yolları 75
1.3. Stok Kalemlerinde Vade Farkları İle İlgili Vergi Cezası Etkisinden Korunma Yolları 75
1.4. İmal Edilen Emtia İle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 76
1.5. Değeri Düşen Emtia İle İlgili Vergi Cezasından Korunma Yolları 77
1.5.1. Çalınan Mallarla İlgili Vergi Cezasından Korunma Yolları 78
1.5.2. Bozulan Veya Tahrip Olan Ürünlerle İlgili Vergi Cezasından Korunma Yolları 79
1.5.3. Sel Felaketlerinde Zayi Olan Mallarla İlgili Vergi Cezasından Korunma Yolları 81
1.5.4. Miadı Dolan İlaçlarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 83
1.6. Kısmi Bölünmede Stok Fazlalıklarının Devrinde Vergi Cezasından Korunma Yolları 84
1.7. Stokların Eksiye Dönmesi Durumunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 87
1.8. Stoklarla İlgili Miktar ve Tutar Dengesinde Vergi Cezasından Korunma Yolları 88
1.9. Stok Sayım ve Noksanlığında Vergi Cezasından Korunma Yolları 91
1.10. Yıl Geçtikten Sonra Yapılan İadelerde Vergi Cezasından Korunma Yolları 92
1.10.1. Yargı Sonraki Dönemde Yapılan İade İle İlgili Önceki Dönemde Kâr Yazılan Tutarın (Mali Karın Tespitinde) Gider Yazılabileceği Görüşünü Kabul Etmektedir. 95
1.10.2. Maliye İdaresinin Görüşü 96
 

VERİLEN AVANSLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI
1. VERİLEN AVANSLAR İLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 98
1.1. Antrepoda Bekleyip Stoklara Daha Sonra Giren Mallarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 98
1.2. Verilen Avanslar İçin Ayrılan Şüpheli Alacak Karşılıklarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 100
1.3. Dövizli Verilen Avanslarda Vergi Cezasından Korunma Yolları 104
1.3.1. Verilen Dövizli Avanslarda KDV Yonunden Vergi Cezasından Korunma Yolları 106
 

İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI
1. YILLARA SARİ İŞLERDE İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞİYLE İLGİLİ VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 107
2. İNŞAAT İŞLERİNDE İŞİN BAŞLAMA TARİHİYLE ALAKALI VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 109
3. İŞİN YILLARA SARİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ İLE ALAKALI VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 110
3.1. İnşaat İşlerinde İşin Bitimi İle İlgli Yargı Kararları 112
4. İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ KESİNTİSİ İLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 113
4.1. İnşaat İşlerinde İstihkak Ödemeleriyle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 113
4.2. Avans Ödemeleriyle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 114
4.3. İşin Sonradan Yıllara Sari Olması Durumunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 115
4.4. İşin Bitiminden Sonra Yapılan Ödmelerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 116
4.5. Yıllara Sari İşlerde Fiyat Farkı Ödemelerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 116
5. İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ YARGI KARARLARI 117
5.1. İnşaat İşlerinde İşin Tasfiye Edilmesi İle İlgili Yargı Kararı 117
5.2. İnşaat İşlerinde Ödeme Tarihiyle İlgili Yargı Kararları 118
6. YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE MÜŞTEREK GİDERLERİN DAĞITILMASINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 118
6.1. Birden Fazla Yıllara Sari İnşaat ve Taahhüt İşinin Birlikte Yapılması Durumunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 119
6.2. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşinin Diğer İşlerle Birlikte Yapılması Durumunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 121
7. İNŞAAT DIŞI İŞLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 123
8. DÖNEM İÇİ MALİYET VE GELİR KAYITLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 124
8.1. İnşaat İşlerinde Dönem İçi Gider Kayıtları 124
8.2. İnşaat İşlerinde Dönem Sonunda Yapılacak Kayıtlar 125
8.3. İnşaat İşlerinde Dönem İçinde Yapılacak Gelir Kayıtları 126
8.4. İnşaat Dönem Sonunda Yapılacak Gelir Kayıtları 127
9. ÖZEL İNŞAATLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 128
9.1. Özel İnşaatlarda Vergiyi Doğuran Olay Konusunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 128
9.2. Kendi Arsası Üzerine Yapılan İnşaatlarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 129
9.3. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 129
9.4. Müteahhitin İnşaat Maliyetinin Tespitinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 130
9.5. Arsa Sahibi Açısından Satılan Daireler Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 131
9.6. Daire Satışlarında Değer Artış Kazancının Tespitinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 132
9.7. Tapuda Arsa Sahibi Fakat Gerçekte Müteahhide Ait Olan Dairelerin Satışıyla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 133
9.8. Müteahhidin İnşaat Bitmeden Yapılan Satışların Muhasebe Kaydı 134
9.9. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinin Muhasebeleştirilmesinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 134
9.10. Özel İnşaat (Yap-Sat) İşlerinde Muhasebe Uygulamaları 137
Arsa Sahibine Konut Tesliminde Muhasebe Uygulaması 143
10. ÖZEL BİNA İNŞAATINDA ASGARİ İŞÇİLİKLE İLGİLİ SGK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 147
 

GELECEK AYLARA AİT GİDERLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI
1. GELECEK AYLARA AİT GİDERLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 148
1.1. Grup Şirketlerinin Birbirine Kullandırdıkları Makinalarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 149
1.2. Faturası Gelmeyen Giderlerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 151
1.3. Gelecek Aylara İlişkin Faiz Giderlerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 153
 

KDV İNDİRİMİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI
1. KDV İNDİRİMİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 157
1.1. Binek Otolara Ait KDV İndiriminde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 157
1.1.1. Binek Otomobillerde KDV’nin Mahiyetine İlişkin Özellikli Durumlar 159
1.2. Finansal Kiralamayla Alınan Binek Otolara Ait Vergi Cezalarından Korunma Yolları 161
1.3. Zayi Olan Mallarda KDV Yönünden Vergi Cezasından Korunma Yolları 161
1.3.1. Zayi Olan Mallarla İlgili Özellikli Durumlar 163
1.4. Çalınan Mallara Ait KDV’de Vergi Cezalarından Korunma Yolları 164
1.5. Firelerle İlgili KDV Cezalarından Korunma Yolları 166
1.6. Bozulan veya Tahrip Olan Ürünlerde Vergi Cezasından Korunma
Yolları 167
1.7. İndirilemeyeceği Sonradan Anlaşılan KDV’nin Ne Şekilde Düzeltileceği 169
2. DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİNDE KDV’NİN REDDİ VE VERGİ SUÇU 170
2.1. Defter ve belgelerin Yargı Aşamasında İbraz Edilmesi 171
3. YAZARKASA FİŞLERİYLE YAPILAN ALIMLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 173
4. İŞLETMELERCE VERİLEN BURS VE EĞİTİM HARCAMALARINDA KDV YÖNÜNDEN VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 174
5. MÜTEAHHİDİN ARSA SAHİBİ ADINA YAPTIĞI HARCAMALARDA KDV VE GİDER YÖNÜNDEN VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 176
6. KAYBOLAN FATURALARDA KDV YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 178
7. KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERE AİT KDV’LERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 180
8. KDV’NİN KONUSUNA GİRMEYEN İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 181
8.1. Türkiye’de Yapılmayan Teslimlerde KDV Yönünden Vergi Cezasından Korunma Yolları 182
8.2. Türkiye’de Yapılmayan Hizmetlerde KDV Yönünden Vergi Cezasından Korunma Yolları 183
8.3. Avanslarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 184
8.4. Masraf Aktarımlarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 184
8.5. Tazminat ve Cezai İşlemlerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 185
8.6. KDV’nin Konusuna Girmeyen İşlemleden Doğan Kur Farklarında Vergi Cezasından Korunma Yolları 187
8.7. Yurt Dışı Fuarlarla İlgili Faturalarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 188
8.8. Belgesiz Yapılan Harcamaların KDV’leri İle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 190
 

İŞ AVANSLARIYLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI
1. İŞ AVANSLARIYLA İLGİLİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 192
1.1. Personele Şahsi İhtiyaçları İçin Verilen İş Avanslarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 192
1.2. Ortaklara Verilen İş Avanslarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 195
1.3. Şirketlerin Çalışanlarına Ödünç Para Vermesindeki Büyük Tehlike 196
1.4. Şirketlerin Çalışanlarına Verdiği Yurtiçi Harcırahlarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 197
1.5. İş Seyahatleri Sonucu Getirilen Belgelerin Başkası Adına Olması Durumunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 199
 

İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI
1. SERBEST BÖLGEDEKİ İŞTİRAKLERDEN 2004 ÖNCESİNE AİT KAR PAYLARININ DAĞITIMINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 201
1.1. İştirak Kazançları Hakkında Kısaca Bilinmesi Gerekenler 201
1.2. Serbest Bölgeler Hakkında Kısaca Bilinmesi Gerekenler 202
2. ŞİRKET SATIN ALMALARINDA BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAK KAZANÇLARI YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 203
 

MADDİ DURAN VARLIK İŞLEMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI
1. ARSANIN HASILAT PAYLAŞIMI YOLUYLA MÜTEAHHİDE SATIŞINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 209
1.1. Hasılat Paylaşımı Yönteminin Vergi Uygulaması Karşısındaki Durumu 209
1.2. Maliye Bakanlığı’nın Görüşü: Şirket Arsasının Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satışında Kurumlar Vergisi Ve KDV İstisnası Uygulanamaz 210
2. GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 212
2.1. Gayrimenkul Satışlarında KDV İstisnası Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 213
2.1.1. Gayrimenul ticaretini yapanlar açısından konunun değerlendirilmesi 213
2.1.2. Satışı Yapılan Gayrimenkule Ait Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV Yönünden Vergi Cezasından Korunma Yolları 214
2.2. Gayrimenkul Satışlarında Kurumlar Vergisi İstisnası Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 215
2.2.1. Satılan Gayrimenkulün Tapuya Tescil Yönünden Değerlendirilmesi 215
2.2.2. İnşaatı Devam Eden Gayrimenkullerin Satışında İstisna Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 216
2.2.3. Özel Fonda Tutulan Satış Kazancı İstisnasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 217
2.2.4. Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnasında Tapu Harçları Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 217
2.2.5. Gayrimenkullerin Kat Karşılığı Verilmesi Durumunda İstisna Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 218
3. SERBEST MESLEK ERBABININ ENVANTERİNE KAYITLI GAYRİMENKULDE ELDE ETTİĞİ KİRA GELİRİNDE VERGİ CEZASNDAN KORUNMA YOLLARI 219
4. AKTİFE KAYDEDİLECEK BİNEK ARAÇLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 221
4.1. Ticari Aracın Binek Araca Dönüştürülmesi Esnasında KDV Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 221
4.2. Banka Kredisi İle Alınan Binek Araçlarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 223
4.3. Doblo, Kango Tarzı Araç Satın Alımlarında KDV Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 224
4.4. İkinci El Binek Oto Ticareti Yapanların KDV Yönünden Vergi Cezasından Korunma Yolları 226
5. GAYRİMENKULLERİN DEĞERLEMELERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 228
5.1. Banka Kredisi İle Alınan Maddi Duran Varlıklarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 229
5.2. Maddi Duran Varlıklara Yönelik Genişletici Bakım Onarım Giderlerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 229
6. YATIRIM TEŞVİK BELGESİYLE ALINAN MADDİ DURAN VARLIKLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 231
7. İŞLETMEDE BULUNMAYAN MADDİ DURAN VARLIKLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 233
7.1. Kullanım Süresi Dolmamış Maddi Duran Varlıkların Hurdaya Ayrılmasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 234
8. AMORTİSMANLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 235
8.1. İşletmede İmal Edilen Duran Varlıklarda Amortismanla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 235
8.2. Binek Otolara Ait Amortismanlarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 236
8.3. Kayıt ve Tescile Tabi Varlıkların Amortismanlarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 238
8.4. Amortisman Oranının Daha Düşük Tutulmasıyla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 238
8.5. Azalan Bakiyeler Usulü Amortisman Yönteminde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 240
8.6. Finansal Kiralamayla Alınan Duran Varlıkların Amortismanlarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 241
8.7. Üzerine Bina İnşa Edilen Arsalarda Amortisman Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 242
8.8. Hesap Döneminin Değişmesi Durumunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 245
8.9. Tasfiye, Devir, Birleşme ve Nevi Değişikliği Hallerinde Amortismanlarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 246
8.10. Ferdi İşletme Sahibinin Ölümü veya Şahıs Şirketlerinde Ortaklardan Birinin Ölümü Halinde Amortismanlarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 246
8.11. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetin Yangın, Deprem, Su Basması Gibi Afetler Neticesinde Değerini Tamamen veya Kısmen Kaybedilmesi 247
8.12. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetin Teknolojik Gelişmeler Nedeniyle Değerini Kaybetmesi 247
8.13. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetin Cebri Çalışma Nedeniyle Değerini Kaybetmesi 248
8.14. Madenlerde Amortisman Konusunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 248
8.15. Arazi ve Arsalarda Amortisman Konusunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 250
8.16. Büyükbaş Hayvanlarda Amortisman Konusunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 251
8.17. Birleşme, Devir, Bölünme Kapsamında Edinilen İktisadi Kıymetler İle Nev’i Değiştiren Şirketlerde Amortisman Konusunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 252
8.18. Ölüm Nedeniyle Ticari Bir İşletmenin Mirasçılara İntikali Halinde Amortisman Konusunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 255
8.19. Faaliyetin Durması Durumunda Amortismanlar Konusunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 255
8.20. Sanat Eserlerinde Amortisman Konusunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 256
8.21. Kuruluş ve Örgütlenme Giderlerinde Amortisman Konusunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 258
8.22. Şerefiyede (Peştemallık) Amortisman Konusunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 258
8.23. Yap-İşlet-Devret Modelinde Amortisman Konusunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 259
8.24. Amortismanın Herhangi Bir Yıl Ayrılmamasından veya İlk Uygulanan Nispetten Düşük Bir Şekilde Yapılmasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 262
8.25. Çalınan İktisadi Kıymetin İtfa Edilemeyen Kısmının KKEG Olarak Dikkate Alınması Gerekmektedir 263
9. YILLARA SARİ İŞ KAPSAMINDA YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLEN MAKİNE VE CİHAZLAR KONUSUNDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 263
10. AMORTİSMAN SÜRESİ BİTTİKTEN SONRA YAPILAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİYLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 265
11. KİRALANAN ARSA ÜZERİNE YAPILAN BİNANIN AMORTİSMAN VE MUHASEBESİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 268
 

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI
1. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 270
1.1. MARKA VE PATENTLERLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 270
1.1.1. Ücret Olarak Ödenen Marka ve Patent Bedellerinde Durum 271
2. SERBEST MESLEK KAZANCI KAPSAMINDA ELDE EDİLEN TELİF, MARKA VE PATENTLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 272
3. PATENTLERLE İLGİLİ AMORTİSMANLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 273
4. YURT DIŞINDAN YAPILAN BİLGİSAYAR YAZILIMLARI ALIMLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 275
5. İSİM HAKKI ALIMLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 277
6. DİZİ FİLM SEKTÖRÜNDE FİLM HAKLARIYLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 277
7. YURT DIŞINDAN SATIN ALINAN DİZİ FİLMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA 280
8. ÖZEL MALİYET HARCAMALARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 283
8.1. Kira Süresinin 1 Yıl Olması Durumunda Özel Maliyetlerle Vergi Cezalarından Korunma Yolları 284
8.2. Kira Sözleşmesinin Her Yıl Yenilenmesi Durumunda Özel Maliyetlerle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 285
8.3. Kiralanan Gayrimenkulün Kiracı Tarafından Satın Alınması Durumunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 286
8.4. Özel Maliyet Harcamalarının Gerçek Kişi Olan Ev Sahibine Devrinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 287
8.5. Özel Maliyet Harcamalarının Tüzel Kişi Olan Ev Sahibine Devrinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 289
8.6. Birden Fazla Hesap Dönemini Kapsayan Özel Maliyet Harcamalarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 291
9. ÜST HAKKI TESİS EDİLEN ARSA VE BİNA AMORTİSMANI KONUSUNDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 294
10. 49 YILLIĞINA ALINAN İŞLETME LİSANSININ AMORTİSMANI KONUSUNDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 298
 

BANKA KREDİLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI
1. BANKA KREDİLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 301
1.1. Banka Kredisi İle Alınan Sabit Varlıklarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 301
1.2. Faizi Vade Sonunda Tek Seferde Ödenen Banka Kredilerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 303
1.3. Dövizli Alınan Banka Kredilerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 304
1.4. Banka kredi Kartlarıyla Kazanılan Mil Puan ve Benzeri Kalemleri İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 307
2. BANKADAN ÇEKİLEN VE OLDUĞU GİBİ KARDEŞ ŞİRKETE KULLANDIRILAN KREDİLERLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 308
 

SATICILAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI
1. SATICILAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 314
1.1. Hiç Hareket Görmemiş Satıcılar Hesabı İle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 314
1.2. Satıcılara Elden Yapılan Parça Parça Ödemelerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 316
1.3. Uzun Süre Ters Bakiye Veren Cari Hesaplarda Vergi Cezasından Korunma Yolları 317
 

BORÇ SENETLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI
1. BORÇ SENETLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 320
1.1. Borç Senetleriyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 322
1.2. Dövizli Borç Senetleriyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 322
1.3. Senedin KDV Tutarını da İçermesi Durumunda Reeskont İşleminde Vergi Cezasından Korunma Yolları 323
2. BORÇ SENETLERİYLE İLGİLİ MUHASEBE ÖRNEĞİ 325
3. REESKONT UYGULAMASI İLE İLGİLİ BAZI DANIŞTAY KARARLARI VE ÖZELGELER 326
 

ORTAKLARA BORÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI
1. ORTAKLARA BORÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 328
1.1. Ortağa Verilen Faizlerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 328
2. ORTAKLARA BORÇLAR HESABININ SERMAYEYE İLAVESİNDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 331
2.1. Ortaklara Borçlar Hesabının Sermayeye İlavesinde En Son Düzenlemeler 333
3. ORTAKLARA BORÇLAR HESABININ FARKLI HESAPLARA MAHSUP EDİLMESİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 333
 

AVANSLARLA İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI
1. ALINAN AVANSLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 336
1.1. Alınan Avanslar Hesabının Devamlı Alacak Bakiyesi Vermsi Halinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 336
1.2. Dövizli Avansların Değerlemesiyle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 337
1.2.1. Maliye Bakanlığı’nın Konu İle İlgili Görüşü 338
1.2.2. Konuya İlişkin Danıştay’ın Görüşü 339
1.2.3. Sermaye Piyasası Kurulunun Konuyu Değerlendirmesi 340
1.2.4. Türkiye Muhasebe Standardına Göre Konun Değerlendirilmesi 340
2. AVANS KAR PAYI DAĞITIMI İŞLEMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 341
2.1. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tebliği’ne Göre Avans Kâr Payının Geri Çağrılma Halleri 342
2.2. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hükümlerinin, Hangi Durumlarda Uygulanabileceği? 343
2.3. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Hükümlerinin Uygulanmasının Örneği 345
3. PERSONELE VERİLEN ÜCRET AVANSLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA KORUNMA YOLLARI 348
3.1. Ücret Avanslarının Ödenmesi Esnasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 349
3.2. Ücret Avansı Ödemelerinde Gelir, Damga ve SGK Yönünden Vergi Cezasından Korunma Yolları 351
4. REZERVASYON VE BENZERİ NEDENLERLE ALINIP İADE EDİLMEYEN AVANSLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 353
4.1. İade Edilmeyen Avans Tutarının Belgelenmesi 356
4.2. Satıcının Vaadini Yerine Getirmemesi Nedeniyle Ödediği Ceza Veya Katlandığı Masraflarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 357
 

YURTDIŞI İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI
1. YURTDIŞI HARCAMALARDA BELGE DÜZENİ KONUSUNDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 359
2. YURTDIŞI SEYAHATİ DÖNÜŞÜ GETİRİLEN YABANCI DİLDEKİ BELGELERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 362
3. YURTDIŞI FUAR HARCAMALARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 364
4. YURT DIŞINDA MUKİM FİRMADAN ALINAN BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 365
5. GOOGLE, FACEBOOK-TWİTTER VE BENZERİ FİRMALARDAN ALINAN HİZMETLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 368
5.1. Google veya Facebook Gibi Firmalara Yapılan Satışlarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 373
6. YURT DIŞINDAN GELEN MONTAJ EKİPLERİNE ÖDENEN TUTARLARDA KDV YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 374
6.1. YURT DIŞINDAN GELEN MONTAJ EKİPLERİNE ÖDENEN TUTARLARDA GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 376
7. YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBUNDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 380
7.1. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsup Sınırı Açısından Vergi Cezalarından Korunma Yolları 381
7.2. Yurt Dışında Ödenen Vergilerde MAHSUP SÜRESİ Açısından Vergi Cezalarından Korunma Yolları 381
7.3. Kurumlar Vergisinden İstisna Edilmiş Yurt Dışı Kazançlara İlişkin Ödenen Vergilerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 382
7.4. Yurt Dışı İştiraklerden Elde Edilen Kâr Payları Üzerinden Ödenen Vergilerin Mahsubunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 383
7.5. Yurt dışında Ödenen Vergilerin Yurt İçinde Geçici Vergilerden Mahsubu Mümkündür 386
7.6. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin, Yurt İçinde Ödenen Vergilerin Ve Geçici Verginin Mahsup Sırasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 387
7.7. Yurt Dışında Ödenen Vergilerle İlgili Tevsik Edici Vesikalarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 388
8. YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLEN KREDİLERDE DAMGA VERGİSİ YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 390
9. YURT DIŞINDAKİ KİŞİ VE KURUMLARA VERİLEN İSTİSNAYA TABİ HİZMETLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 394
9.1. Yurt Dışına Verilen İstisna Kapsamındaki Hizmetlerde Muhasebe Kayıtları Ve Beyannamede Gösterim Açısından Vergi Cezalarından Korunma Yolları 396
9.2. İndirim Kapsamındaki Kazancın Hesaplanmasıyla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 398
10. YURT DIŞINA YAPILAN MAKİNE KİRALAMA İŞLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 402
1- Maliye Bakanlığı’nın Görüşü 403
2- Danıştay’ın Görüşü 404
11. YURT DIŞI ŞUBE KAZANÇLARIYLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 404
11.1. Yurt Dışı Şubenin Zararının Mahsup Edilmesinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 406
12. İTHALATA İLİŞKİN FİYAT FARKI FATURALARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 408
13. YURT DIŞINDAN VADELİ MAL İTHALATLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 412
14. YURT DIŞI İLİŞKİLİ FİRMALARDAN ALINAN BORÇLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 414
14.1. Yurt Dışından Alınan Borçlarda Stopaj Açısından Vergi Cezalarından Korunma Yolları 415
14.2. Yurt Dışından Alınan Borçlarda KDV Açısından Vergi Cezalarından Korunma Yolları 415
15. YURT DIŞINA VERİLEN HİZMET İHRACATI FATURASININ TÜRKİYE’DEKİ DAİMİ TEMSİLCİ ADINA DÜZENLENMESİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 416
16. YURT DIŞINDAN OLAN ALACAĞIN ŞÜPHELİ HALE GELMESİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 418
17. YURT DIŞI İHRACAT GÖTÜRÜ GİDERİNDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 421
18. YURT DIŞI İLİŞKİLİ FİRMALARA KOMİSYON ÖDEMELERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 423
18.1. Komisyon Ödemelerinin Emsallere Uygunluğu Konusunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 424
18.2. Yurt Dışındaki Şirkete Ödenen Gayrimaddi Hak Bedellerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 425
18.3. Yurt Dışından Gelen ve Müşteri Bulma Hizmeti Açıklamalı Faturalarda Vergi Cezasından Korunma Yolları 426
19. YURT DIŞI İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 427
 

BA VE BS BİLDİRİM FORMLARI İLE İLGİLİ ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI
1. İŞLETME HESABINDAN BİLANÇO HESABINA GEÇİŞTE BİLDİRİM FORMLARIYLA İLGİLİ ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 433
2. İHRACAT VE İTHALATLARDA BA VE BS FORMLARIYLA İLGİLİ ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 434
3. ÖZELLİKLİ KONULARDA BA VE BS BİLDİRİM FORMLARINDA BİLİNMESİ GEREKEN ESASLAR 434
3.1. Serbest Bölgeden Yurt İçine Yapılan Satışlarda Ba ve Bs Bildirim Formunun Düzenlenme Tarihi Ne Olacaktır? 434
3.2. İthalat İşlemlerinde Ba Matrahı 435
3.3. İthalat İşlemlerinin Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır? 435
3.4. İthal Edilen Malın Gümrük Vergisinden Muaf Olması Durumunda Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır? 435
3.5. Kısım Kısım Yapılan İthalatta Ba Bildirim Formu 435
3.6. İthalat İşlemlerinde Satıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır? 435
3.7. İhracat İşlemlerinde Alıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır? 436
3.8. Serbest Bölgedeki Firmanın Türkiye’deki Şube veya Merkezden Alım Satım Yapması Halinde Bildirim Formları Nasıl Doldurulacaktır? 436
4. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ İLE İLGİLİ BA VE BS BİLDİRİM FORMLARINDA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 436
5. NOTER SENEDİ İLE ALINAN ARAÇLARDA BA VE BS BİLDİRİMİ AÇISINDAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 437
6. KİRA ÖDEME VE TAHSİLATLARINDA BA VE BS BİLDİRİMLERİ AÇISINDAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 438
7. BİLDİRİMLERİN DÜZELTİLMESİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 440
8. GEÇ GELEN FATURALARA AİT BA VE BS BİLDİRİM FORMLARINDA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 442
9. KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE BA VE BS BİLDİRMELERİ AÇISINDAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 444
10. YURT DIŞINA YAPILAN VE ORADA YARARLANILA HİZMETLERDE BS AÇISINDAN VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 445
11. HAL KOMİSYONCULARININ BA VE BS BİLDİRİM FORMLARINDA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 446
12. FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN BA VE BS BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ AÇISINDAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 447
13. ANTREPODA BEKLETİLEN MALLAR İÇİN BA VE BS BİLDİRİMLERİ AÇISINDAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 449
14. ÖZEL MATRAHA TABİ İŞLEMLERDE BA VE BS BİLDİRİM FORMLARI AÇISINDAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 450
15. SERBEST BÖLGEDE BA VE BS BİLDİRİM FORMLARI YÖNÜNDEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 451
16. MUHTELİF MÜŞTERİLERE SATILAN TEKEL ÜRÜNLERİNDE BS BİLDİRİMİ YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 453
17. TRANSİT TİCARETTE BA BS FORMLARIYLA İLGİLİ USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 455
 

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI
1. KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 457
1.1. Özel İletişim Vergisiyle İlgili İşlemlerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 459
1.2. Motorlu Taşıtlar Vergisiyle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 460
1.3. Ödenmeyen SSK Primleriyle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 461
1.4. Kıdem Tazminat Karşılıklarıyla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 463
1.4.1. İkale Sözleşmelerinde (Anlaşmalı fesih) Ödenen Kıdem Tazminatlarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 466
1.4.1.1. Konunun Geldir Vergisi Açısından Ele Alınması 467
1.5. Çalınan Mallarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 468
1.6. Öz Sermaye Üzerinden Ödenen Veya Hesaplanan Faizlerle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 470
1.7. Alkollü İçki ve Tütün Reklam Giderlerinin Yasal Sınırı Aşan Kısmı 471
1.8. Tapu Harçları İle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 472
1.9. Ortağın Yaptığı Şahsi Harcamalarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 473
1.10. Cari Hesap Kapamalarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 474
1.11. Ceza ve Tazminatlarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 474
1.12. Şahıs İşletmelerinin Sahibi Oldukları Gayrimenkullerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 476
1.13. Bağış ve Yardımlar Konusunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 477
1.13.1. İmal Edilen Malların Bağışlanmasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 477
1.13.2. Bağış Ve Yardımın İndirilmesinde Matrahın Tespitinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 479
1.13.3. Bağış Amaçlı Alınan Taşıtlarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 480
1.13.4. Aktife Kayıtlı Araçların Bağışlanması Durumunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 483
1.13.5. Bağış Amacıyla Yapılan Yurt Ve Okullar Konusunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 485
1.13.6. Bağış Amacıyla Alınan Techizatlarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 488
1.13.7. Kızılay’a Yapılan Bağış Ve Yardımlarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 490
1.13.8. Ayni Bağışlarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 491

 

2. KISIM:
ÖZELLİKLİ KONULARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI


1. ŞİRKET ORTAKLARININ ORTAKLIK PAYLARININ DEVRİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 498
1.1. Pay Bedellerinin Bastırılmasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 499
1.2. Kurumlar Açısından Hisse Satışlarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 500
2. TASFİYE SONUNDA SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI İLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 501
2.1. Konu İle İlgili Verilmiş Örnek Muktezalar 502
3. TASFİYE SUNUCU DÜZENLENEN SOMUT BİR VERGİ CEZASI ÜZERİNE UYGULAMA 504
3.1. Söz Konusu Ceza Hukuka Açıkça Aykırıdır 505
3.2. Tasfiye Halinde Geçici Vergi Beyannamesi Vermeye Gerek Yoktur 506
3.3. Tasfiye Halinde Gayrimenkul Satışlarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 507
3.4. Tasfiye Halindeki Kurumların İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satışlarından Doğan Zararın İndirilmesinde Vergi Cezasından Korunma Yolları 509
3.5. Anonim Şirket Ortaklarına Dağıtılan Tasfiye Paylarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 511
3.6. Sermaye Azaltımı İşleminde Vergi Cezasından Korunma Yolları 515
4. YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDEKİ HİZMET TESLİMLERİNDE KDV İLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 519
4.1. Yatırım Teşvik Belgesinde Yer Alan Makinelere İlişkin Fiyat Değişmelerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 523
4.2. İadenin Talep Edileceği Dönem 524
5. KONSİNYE İHRACATLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 525
6. RAMAZAN PAKETİ TESLİMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 528
7. MASRAF YANSITMALARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 530
7.1. Personel Ücretleri ve SGK Primlerinin Yansıtılmasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 530
7.2. Huzur Haklarının Yansıtılmasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 532
7.3. Emlak Vergisinin Yansıtılmasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 534
7.4. Amortismanların Yansıtılmasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 534
7.5. Masraf Yansıtmalarında İlave Bedel Hesaplanması Durumunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 535
8. İNDİRİMLİ ORANLI KDV İADELERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 538
8.1. İlk Madde Ve Malzemeden Kaynaklı Yüklenilen Kdv’nin Tespitinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 538
8.2. İndirimli Oranlı KDV İade Raporunda Hesaplanan KDV’nin Yüklenilen KDV’den Yüksek Olması Halinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 539
8.3. İndirimli Oranlı KDV İade Raporunda Vergi Cezalarından Korunmak Amacıyla Dikkat Edilmesi Gereken Hususi Konular 541
8.3.1. Satamadıkları Daireleri Kendilerine Fatura Eden Müteahhitlerin KDV İadesi Alıp Alamayacakları 542
9. ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALILIKLARINDA CEZAİ İŞLEMLERDEN KORUNMA YOLLARI 543
9.1. Şirket Ortaklarının Kendi Şirketlerinde Sigortalılıklarında Cezai İşlemlerden Korunma Yolları 546
10. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN TESLİMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 548
11. UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ NEDENİYLE YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 550
12. SPORCULARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 552
12.1. Amatör Spor Yarışmalarına Katılanlara ve Binaların Antrenörlerine Yapılan Ödemelerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 553
12.2. Sporculara ve Antrenörlerine Yapılacak Ödemelerin Damga Vergisi Açısından Vergi Cezasından Korunma Yolları 555
13. SPORCU, HAKEM VE ANTRENÖRLERE YAPILAN HARCIRAH ÖDEMELERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 556
14. SPOR YARIŞMALARINA KATILAN GÖZLEMCİLERE YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 557
15. SPOR MÜSABAKALARINDAKİ KOMİSERLERE YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 558
16. ÖĞRENCİLERE VERİLEN BURSLARLA İLGİLİ GİDER YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 559
17. GRUP ŞİRKETLERİNE GİDER YANSITMALARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 560
18. KISMİ BÖLÜNME İŞLEMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 564
18.1. Kısmi Bölünme İşleminde Sermaye Azaltımında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 565
18.2. Kısmi Bölünmede Amortisman Konusunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 568
18.3. Kısmi Bölünme İşleminde KDV Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 569
 

3. KISIM

VERGİ DAVALARI İLE İLGİLİ UYGULAMALI ÖRNEKLERİ


VERGİ DAVALARI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER
1. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI ORGANINA TAŞINMASI 572
2. VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMAYA YETKİLİ KİŞİ VE KURUMLAR 572
3. VERGİ DAVALARINA BAKMAKLA GÖREVLİ MAHKEMELER 573
4. VERGİ DAVALARINA BAKMAYA YETKİLİ OLAN MAHKEME 573
5. VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLECEK DAVALAR 573
6. VERGİ DAVA DİLEKÇELERİNİN VERİLDİĞİ YERLER 574
7. VERGİ DAVALARININ AÇILMASI 575
7.1. Aynı Dilekçe ile Dava Açılması 575
7.2. Dilekçelerin Yanlış Yargı Merciine Gönderilmesi 576
7.3. Dilekçelerde Davacı, Kanuni Temsilci, Vekil veya Dava Konusu İle İlgili Bilgilerin Eksik Gösterilmesi 576
7.4. Dava Dilekçesinin İmzalanmaması 576
7.5. Dava Dilekçesinin İmzalanması 576
7.6. Tebliğ Tarihinin Dilekçede Gösterilmesi 576
7.7. Uyuşmazlık Konusu Miktarın Dilekçede Gösterilmemesi 576
7.8. Dilekçeye Eklenecek Belgeler 577
7.9. Harcın Ödenmesi ve Posta Pulunun Verilmesi 577
7.10. Harç veya Posta Ücreti Verilmeden veya Eksik Verilerek Dava Açılmışsa 577
7.11. Dava Açıldıktan Sonra Posta Ücretinde Meydana Gelen Azalma 577
7.12. Dilekçelerin Red Edilmesi 578
8. VERGİ DAVALARININ AÇILACAĞI SÜRELER 578
8.1. Dava Açma Süresinin Başlaması 578
8.2. Adresleri Belli Olmayan Mükelleflerde Dava Açma Süresinin Başlaması 579
8.3. İlanı Gereken Düzenleyici İşlemlerde Dava Açma Süresinin Başlaması 579
8.4. Özel Kanunlarda Yer Alan Dava Açma Süreleri 579
8.5. Uzlaşma Sağlanamaması Durumunda Dava Açma Süresi 580
8.5.1. Tarhiyat öncesi uzlaşmada dava açma süresi 580
8.5.2. Tarhiyat sonrası uzlaşmada dava açma süresi 580
8.6. Düzeltme Talepleri Reddedilen Mükelleflerin Dava Açma Süresi 580
9. SÜRELERİN HESAPLANMASI 581
10. VERGİ DAVASININ GÖRÜLMESİ 582
11. VERGİ YARGILAMASINDA İSPAT 582
12. BEYAN ÜZERİNE TARH VE TAHAKKUK ETTİRİLEN VERGİLERE KARŞI DAVA AÇILMASI 583
12.1. İhtirazi Kayıtla Yapılan Beyanlara Karşı Dava Açma 583
13. AÇILAN VERGİ DAVASININ TAHSİLÂTA ETKİSİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 584
13.1. Açılan Vergi Davasının Tahsilâta Etkisi 584
13.2. Yürütmenin Durdurulması 585
13.2.1. Yürütmenin Durdurulmasının Şartları 586
13.2.2. Yürütmenin Durdurulması Kararlarına Karşı İtiraz 587
14. VERGİ MAHKEMESİ KARARINA KARŞI İTİRAZ VE TEMYİZE BAŞVURMA 588
14.1. Bölge İdare Mahkemesi’ne İtiraz Başvurusu 588
14.2. Danıştay’a Temyiz Başvurusu 588
14.3. Danıştay’ın Vergi Mahkemesi Kararını Onaması ve Bozması 589
 

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINI DAVA YOLUYLA KAZANMA YOLLARI
1. BA VE BS İLE İLGİLİ ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINI DAVA YOLUYLA KAZANMA YOLLARI 591
1.1. AĞUSTOS 2009 ÖNCESİNE AİT BA VE BS İLE İLGİLİ ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINA İTİRAZ YOLLARI 591
1.2. MÜKELLEFİYET AÇTIRMASI GEREKİRKEN MÜKELLEFİYET KAYDI OLMADIĞINDAN VE BEYANNAME VERİLMEMESİ NEDENİYLE KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINA İTİRAZ YOLLARI 596
1.3. KASIM 2010 DÖNEMİNE KADAR OLAN BA VE BS CEZALARINA KARŞI İTİRAZ YOLLARI 603
 

VERGİ CEZALARINI DAVA YOLUYLA KAZANMA YOLLARI
1. VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 605
1.1. Yürütmenin Durdurulmasının Şartları 605
1.2. Vergi Yargısında Yürütmenin Durdurulması Kuralının İstisnaları 606
1.2.1. Dava Dosyasının İşlemden Kaldırılmış Olması 607
1.2.2. İhtirazi Kayıt İle Yapılan Beyan Ve Tarh Edilecek Vergilere Karşı Dava Açılması 607
1.2.3. Tahsilât İşlemlerin Doğan Davalar 607
1.2.4. VUK Md. 267 Uyarınca Açılan Davalar 608
1.3. Yürütmenin Durdurulması Talebine Karşı Verilen Kararlara İtiraz 608
1.4. Yürütmenin Durdurulması Kararının Sonuçları Ve Değerlendirme 608
2. DÜŞÜK BEDELLİ KESİLEN FATURALAR İÇİN DÜZENLENEN VERGİ CEZALARINA İTİRAZ YOLLARI 609
2.1. İnşaat Sektöründe Düşük Bedelle Fatura Edilen Daireler İçin Kesilen Vergi Cezalarına Yönelik Korunma Yolları 609
3. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN AYRILDIKTAN SONRA ŞİRKETE GELEN VERGİ CEZASINDAN SORUMLU TUTULMAYA YÖNELİK İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 616
4. VERGİ İNCELEMESİ SONUCU KESİLEN MATRAH FARKI VE CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 622
4.1. Vergi İncelemeleri Sonucu Kesilebilecek Cezalar 622
4.2. Vergi Cezalarının Muhasebeleştirilmesi 623
5. DAVA AÇMA SÜRELERİ 627
KAYNAKÇA 629

 

TOPLAM 634 SAYFA

 

 


    SİTEMİZE ÖZEL KISA BİR SÜRE İÇİN
Kitabın Kargo Dahil Satış Fiyatı: 95 TL

 

Vergi ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları Kitabı 3