STOKLARIMIZ TÜKENDİ!
YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

DİĞER KİTAPLARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.


 
Vergi ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları Kitabı


 

 

VERGİ VE MUHASEBE CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI KİTABI
 

 

E. Öğr. Gör. Koray ATEŞ


Kitabın etiket fiyatı 85 TL'dir.
SİTEMİZE ÖZEL KISA BİR SÜRE İÇİN
Kitabın Kargo Dahil İndirimli Satış Fiyatı: 75 TL

 
 

 
BASKI TARİHİ: NİSAN 2014
SAYFA SAYISI: 620
KİTAP PİYASADA BULUNMAMAKTADIR.


***ÖNEMLİ: KİTAP HAKKINDA***

Türk vergi sistemimizde cezaların oldukça önemli bir yeri vardır. Muhasebecilik mesleğinin ne denli stresli bir meslek olduğunu anlatmaya bu yüzden gerek yoktur. Zira yapılan basit bir hata işletmenin önemli cezalarla karşılaşmasına neden olmaktadır. Kitabın yazılış amacı ise tamamen bu noktadan hareketle oluşmuştur.

Vergi cezalarıyla ilgili çokça kitap olmasına rağmen muhasebecilerin vergi cezalarından korunmasına yönelik bir kitap mevcut değildir. Bu açıdan elinizdeki kitap alanında ilk kez kaleme alınmış özellikli bir kitap olarak ön plana çıkmaktadır. 

Kitabın birinci bölümü; Tek düzen hesap planından hareketle önemli ve sıkça kullanılan hesaplarla ilgili vergi ve özel usulsüzlük cezalarından korunma yollarını yevmiye kayıtlı örnekleriyle ele almıştır. 

Kitabın ikinci bölümü; Özellikli konularda vergi cezalarından nasıl korunulacağı yine uygulamalı örnekler ve yevmiye kayıtlarıyla ele alınıp değerlendirilmiştir. 

Kitabın üçüncü bölümü; Bir vergi ceza ihbarnamesine karşın nasıl dava açılacağı uygulamalı örnek dava dilekçeleriyle ele alınıp değerlendirilmiştir.

Alanında ilk olan bu kitabın bir çok kişiye yararlı olacağı kanaatindeyiz...

• Doğru Yevmiye Kayıtlarıyla Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları
•
KDV Uygulamasında Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları
• Kasa Ve Ortaklar Cari Hesaplarıyla İlgili Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları
•
BA Ve BS Bildirimlerinde Özel Usulsüzlük Cezalarını Dava Yoluyla Kazanma Yolları Ve Dilekçe Örnekleri
• Vergi Ve Özel Usulsüzlük Cezalarından Koruyucu Muhasebe Kayıtları
•
İnşaat İşlerinde Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları
• İhracat Ve İthalat İşlerinde Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları
•
Yurt Dışı İş Ve İşlemlerde Stopaj Ve KDV Yönünden Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları
• Vergi Cezalarına Karşı Açılacak Örnek Dava Dilekçeleri
•
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerle İlgili Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları

 

İÇİNDEKİLER


MUHASEBE VE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 21
KASA İŞLEMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 22
1. KASA HESABININ YÜKSEK BAKİYE VERMESİ HALİNDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 22
1.1. YIL SONU YÜKSEK KASA BAKİYESİ HALİNDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLU 23
1.2. DÖVİZ CİNSİ YÜKSEK KASA BAKİYELERİNDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLU 26
1.3. KASA HESABININ ALACAK BAKİYESİ VERMESİ HALİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 28
1.4. KASADAN YAPILAN NAKİT HAREKETLERİN KONTROLÜ VASITASIYLA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 29
1.5. KASADAN YAPILAN VE YAZARKASA FİŞLERİYLE TEVSİK EDİLEN HARCAMALARIN CEZAİ RİSKİ 30
1.5.1. GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ YÖNÜNDEN 30
1.5.2. KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN 31
1.6. KASADAN 195 HESABA YAPILAN AVANS ÖDEMELERİNDE PERSONELİN GETİRDİĞİ YAZARKASA FİŞLERİNİN CEZAİ RİSKİ 32
1.7. YAZARKASA FİŞLERİNDEN KASA DENETİMİ VE ÇAPRAZ ADİSYON KONTROLÜYLE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA 34
1.8. KASADAN YAPILAN BELGESİZ HARCAMALARA YÖNELİK VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 35
ALICILAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 36
1.ALICILAR HESABININ TERS BAKİYE VERMESİ HALİNDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 36
2. ALICILAR HESABINDA YER ALAN GRUP ŞİRKETLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 38
3. KARDEŞ İŞLETMELERİN BİRBİRLERİNE KULLANDIRDIKLARI KREDİLERDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLU 39
4. YURT DIŞINDAKİ ALICILARA YÖNELİK ÖDENEN CİRO PRİMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 43
4.1. YURT DIŞINA ÖDENEN CİRO PRİMLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 45
ALINAN ÇEKLER İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 48
1. VADELİ ÇEKLERİN REESKONTA TABİ TUTULMASINDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 48
2. HATIR ÇEKLERİYLE İLGİLİ YAPILACAK İNCELEMELERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 49
2.1. HATIR ÇEKLERİNE REESKONT AYRILIP AYRILMAYACAĞI 49
2.2. HATIR ÇEKLERİNİN DEĞERLEMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI 50
ALACAK SENETLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 52
1. HATIR SENETLERİYLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 52
1.1 HATIR SENETLERİYLE İLGİLİ YAPILAN GİDERLERİN DURUMU 53
1.2 HATIR SENETLERİYLE İLGİLİ KARŞILIK AYRILIP AYRILMAYACAĞI 54
2. ALACAK SENETLERİYLE İLGİLİ REESKONT İŞLEMLERİNDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 56
ORTAKLARDAN ALACAKLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 58
1. YÜKSEK BAKİYELİ ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABINDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 58
1.1. ORTAKLAR CARİ HESABINA ADAT UYGULAMASI 58
1.1.1 ADAT HESABININDA KDV KONUSU 59
1.2. ORTAKLARA HUZUR HAKKI VERİLMESİ 62
1.2.1. HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNDE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 64
1.3. ORTAKLARDAN ALACAKLAR ŞÜPHELİ HALE GELEMEZ 65
1.4. SERMAYE TAAHHÜDÜ İÇİN 131 HESAP KULLANILAMAZ 66
STOKLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 68
1. STOKLARLA İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 68
1.1. STOKLARIN DEĞERLEMESİNİN DOĞRU BİR ŞEKİLDE YAPILMASI 68
1.2. SATIN ALINAN MAL İLE İLGİLİ STOKLARA FİİLEN GİRENE KADAR OLUŞAN FAİZ VE KUR FARKLARINDA VERGİSEL CEZADAN KORUNMA YOLLARI 70
1.2.1. DÖVİZLİ ALINAN STOK KALEMLERİYLE İLGİLİ KUR AZALIŞININ VERGİ CEZASI ETKİSİNDEN KORUNMA YOLLARI 71
1.3.STOK KALEMLERİNDE VADE FARKLARI İLE İLGİLİ VERGİ CEZASI ETKİSİNDEN KORUNMA YOLLARI 71
1.4. İMAL EDİLEN EMTİA İLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 71
1.5. DEĞERİ DÜŞEN EMTİA İLE İLGİLİ VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 72
1.5.1. ÇALINAN MALLARLA İLGİLİ VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 73
1.5.2. BOZULAN VEYA TAHRİP OLAN ÜRÜNLERLE İLGİLİ VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 74
1.5.3. SEL FELAKETLERİNDE ZAYİ OLAN MALLARLA İLGİLİ VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 76
1.5.4. MİADI DOLAN İLAÇLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 77
1.6. KISMİ BÖLÜNMEDE STOK FAZLALIKLARININ DEVRİNDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 78
1.7. STOKLARIN EKSİYE DÖNMESİ DURUMUNDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 80
1.8. STOKLARLA İLGİLİ MİKTAR VE TUTAR DENGESİNDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 81
ÖRNEK MİKTAR VE TUTAR DENGESİ TABLOSU 83
1.9. STOK SAYIM VE NOKSANLIĞINDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 85
1.10. YIL GEÇTİKTEN SONRA YAPILAN İADELERDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 85
1.10.1 YARGI SONRAKİ DÖNEMDE YAPILAN İADE İLE İLGİLİ ÖNCEKİ DÖNEMDE KÂR YAZILAN TUTARIN (MALİ KARIN TESPİTİNDE) GİDER YAZILABİLECEĞİ GÖRÜŞÜNÜ KABUL ETMEKTEDİR. 88
1.10.2. MALİYE İDARESİNİN GÖRÜŞÜ 89
VERİLEN AVANSLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 90
1. VERİLEN AVANSLAR İLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 90
1.1. ANTREPODA BEKLEYİP STOKLARA DAHA SONRA GİREN MALLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 90
1.2. VERİLEN AVANSLAR İÇİN AYRILAN ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIKLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 92
1.3. DÖVİZLİ VERİLEN AVANSLARDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 95
1.3.1. VERİLEN DÖVİZLİ AVANSLARDA KDV YONUNDEN VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 96
İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 98
1. YILLARA SARİ İŞLERDE İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞİYLE İLGİLİ VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 98
2. İNŞAAT İŞLERİNDE İŞİN BAŞLAMA TARİHİYLE ALAKALI VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 99
3. İŞİN YILLARA SARİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ İLE ALAKALI VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 100
3.1. İNŞAAT İŞLERİNDE İŞİN BİTİMİ İLE İLGLİ YARGI KARARLARI 102
4. İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ KESİNTİSİ İLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 102
4.1. İNŞAAT İŞLERİNDE İSTİHKAK ÖDEMELERİYLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 102
4.2. AVANS ÖDEMELERİYLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 104
4.3. İŞİN SONRADAN YILLARA SARİ OLMASI DURUMUNDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 104
4.4. İŞİN BİTİMİNDEN SONRA YAPILAN ÖDMELERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 105
4.5. YILLARA SARİ İŞLERDE FİYAT FARKI ÖDEMELERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 106
5. İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ YARGI KARARLARI 106
5.1.İNŞAAT İŞLERİNDE İŞİN TASFİYE EDİLMESİ İLE İLGİLİ YARGI KARARI 106
5.2. İNŞAAT İŞLERİNDE ÖDEME TARİHİYLE İLGİLİ YARGI KARARLARI 107
6. YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE MÜŞTEREK GİDERLERİN DAĞITILMASINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 107
6.1. BİRDEN FAZLA YILLARA SARİ İNŞAAT VE TAAHHÜT İŞİNİN BİRLİKTE YAPILMASI DURUMUNDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 108
6.2. YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞİNİN DİĞER İŞLERLE BİRLİKTE YAPILMASI DURUMUINDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 110
7. İNŞAAT DIŞI İŞLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 111
8. DÖNEM İÇİ MALİYET VE GELİR KAYITLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 112
8.1. İNŞAAT İŞLERİNDE DÖNEM İÇİ GİDER KAYITLARI 112
8.2. İNŞAAT İŞLERİNDE DÖNEM SONUNDA YAPILACAK KAYITLAR 113
8.3. İNŞAAT İŞLERİNDE DÖNEM İÇİNDE YAPILACAK GELİR KAYITLARI 114
8.4. İNŞAAT DÖNEM SONUNDA YAPILACAK GELİR KAYITLARI 115
9. ÖZEL İNŞAATLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 115
9.1 ÖZEL İNŞAATLARDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY KONUSUNDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 115
9.2. KENDİ ARSASI ÜZERİNE YAPILAN İNŞAATLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 116
9.3. ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 116
9.4. MÜTEAHHİTİN İNŞAAT MALİYETİNİN TESPİTİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 117
9.5. ARSA SAHİBİ AÇISINDAN SATILAN DAİRELER YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 117
9.6. DAİRE SATIŞLARINDA DEĞER ARTIŞ KAZANCININ TESPİTİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 119
9.7. TAPUDA ARSA SAHİBİ FAKAT GERÇEKTE MÜTEAHHİDE AİT OLAN DAİRELERİN SATIŞIYLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 119
9.8. MÜTEAHHİDİN İNŞAAT BİTMEDEN YAPILAN SATIŞLARIN MUHASEBE KAYDI 120
9.9. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 120
9.10. ÖZEL İNŞAAT (YAP-SAT) İŞLERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI 122
ARSA SAHİBİNE KONUT TESLİMİNDE MUHASEBE UYGULAMASI 127
10. ÖZEL BİNA İNŞAATINDA ASGARİ İŞÇİLİKLE İLGİLİ SGK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 130
10.1. ÖZEL İNŞAATLARDA BİNA YÜKSELİĞİNİN BİLİNMEYEN ÖNEMİ 131
GELECEK AYLARA AİT GİDERLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 136
1. GELECEK AYLARA AİT GİDERLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 136
1.1 GRUP ŞİRKETLERİNİN BİRBİRİNE KULLANDIRDIKLARI MAKİNALARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 137
1.2. FATURASI GELMEYEN GİDERLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 139
1.3. GELECEK AYLARA İLİŞKİN FAİZ GİDERLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 140
KDV İNDİRİMİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 144
1. KDV İNDİRİMİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 144
1.1. BİNEK OTOLARA AİT KDV İNDİRİMİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 144
1.1.1. BİNEK OTOMOBİLLERDE KDV’NİN MAHİYETİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLİ DURUMLAR 145
1.2. FİNANSAL KİRLAMAYLA ALINAN BİNEK OTOLARA AİT VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 147
1.3. ZAYİ OLAN MALLARDA KDV YÖNÜNDEN VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 148
1.3.1. ZAYİ OLAN MALLARLA İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR 149
1.4. ÇALINAN MALLARA AİT KDV’DE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 150
1.5. FİRELERLE İLGİLİ KDV CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 151
1.6. BOZULAN VEYA TAHRİP OLAN ÜRÜNLERDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA 152
YOLLARI 152
1.7. İNDİRİLEMEYECEĞİ SONRADAN ANLAŞLAN KDV’NİN NE ŞEKİLDE DÜZELTİLECEĞİ 154
2. DEFTER VE BELGERİN İBRAZ EDİLMEMESİNDE KDV’NİN REDDİ VE VERGİ VERGİ SUÇU 155
2.1. DEFTER VE BELGELERİN YARGI AŞAMASINDA İBRAZ EDİLMESİ 156
3. YAZARKASA FİŞLERİYLA YAPILAN ALIMLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 158
4. İŞLETMELERCE VERİLEN BURS VE EĞİTİM HARCAMALARINDA KDV YÖNÜNDEN VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 159
5. MÜTEAHHİDİN ARSA SAHİBİ ADINA YAPTIĞI HARCAMALARDA KDV VE GİDER YÖNÜNDEN VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 160
6. KAYBOLAN FATURALARDA KDV YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 162
7. KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERE AİT KDV’LERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 164
8. KDV’NİN KONUSUNA GİRMEYEN İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 165
8.1. TÜRKİYE’DE YAPILMAYAN TESLİMLERDE KDV YÖNÜNDEN VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 166
8.2. TÜRKİYE’DE YAPILMAYAN HİZMETLERDE KDV YÖNÜNDEN VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 166
8.3. AVANSLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 167
8.4.MASRAF AKTARIMLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 167
8.5. TAZMİNAT VE CEZAİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 168
8.5. KDV’NİN KONUSUNA GİRMEYEN İŞLEMLEDEN DOĞAN KUR FARKLARINDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 169
1- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN 170
2- KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) KANUNU YÖNÜNDEN 170
8.6. YURT DIŞI FUARLARLA İLGİLİ FATURALARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 171
8.7. BELGESİZ YAPILAN HARCAMALARIN KDV’LERİ İLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 172
İŞ AVANSLARIYLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 174
1. İŞ AVANSLARIYLA İLGİLİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 174
1.1. PERSONELE ŞAHSİ İHTİYAÇLARI İÇİN VERİLEN İŞ AVANSLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 174
1.2. ORTAKLARA VERİLEN İŞ AVANSLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 177
1.3. ŞİRKETLERİN ÇALIŞANLARINA ÖDÜNÇ PARA VERMESİNDEKİ BÜYÜK TEHLİKE 177
1.4. ŞİRKETLERİN ÇALIŞANLARINA VERDİĞİ YURTİÇİ HARCIRAHLARDA VERGİ CEZARINDAN KORUNMA YOLLARI 178
1.5. İŞ SEYAHATLERİ SONUCU GETİRİLEN BELGELERİN BAŞKASI ADINA OLMASI DURUMUNDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 180
İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 182
1. SERBEST BÖLGEDEKİ İŞTİRAKLERDEN 2004 ÖNCESİNE AİT KAR PAYLARININ DAĞITIMINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 182
1.2. İŞTİRAK KAZANÇLARI HAKKINDA KISACA BİLİNMESİ GEREKENLER 182
1.3. SERBEST BÖLGELER HAKKINDA KISACA BİLİNMESİ GEREKENLER 183
1.4. SERBEST BÖLGELERDE ELDE EDİLEN 2004 VE ÖNCESİNE AİT İŞTİRAK KAZANÇLARINA İLİŞKİN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 184
1.5. SERBEST BÖLGELERDEKİ 2004 VE ÖNCESİNE AİT DAĞITILAN KAR PAYLARININ ELDE EDEN FİRMA AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ YÖNÜNDEKİ GÖRÜŞÜMÜZÜN DAYANAKLARI 185
2. ŞİRKET SATIN ALMALARINDA BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAK KAZANÇLARI YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 188
MADDİ DURAN VARLIK İŞLEMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 192
1) ARSANIN HASILAT PAYLAŞIMI YOLUYLA MÜTEAHHİDE SATIŞINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 192
1.1. HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİNİN VERGİ UYGULAMASI KARŞISINDAKİ DURUMU 192
1.2. MALİYE BAKANLIĞI’NIN GÖRÜŞÜ: ŞİRKET ARSASININ HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI UYGULANAMAZ 193
2. GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 195
2.1. GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 195
2.1.1. GAYRİMENUL TİCARETİNİ YAPANLAR AÇISINDAN KONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 195
2.1.2. SATIŞI YAPILAN GAYRİMENKULE AİT DAHA ÖNCE İNDİRİM KONUSU YAPILAN KDV YÖNÜNDEN VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 196
2.2. GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 197
2.2.1. SATILAN GAYRİMENKULÜN TAPUYA TESCİL YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 197
2.2.2. İNŞAATI DEVAM EDEN GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDA İSTİSNA YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 198
2.2.3. ÖZEL FONDA TUTULAN SATIŞ KAZANCI İSTİSNASINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 198
2.2.4. GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCI İSTİSNASINDA TAPU HARÇLARI YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNM YOLLARI 199
2.2.5. GAYRİMENKULLERİN KAT KARŞILIĞI VERİLMESİ DURUMUNDA İSTİSNA YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 199
3. SERBEST MESLEK ERBABININ ENVANTERİNE KAYITLI GAYRİMENKULDE ELDE ETTİĞİ KİRA GELİRİNDE VERGİ CEZASNDAN KORUNMA YOLLARI 201
4. AKTİFE KAYDEDİLECEK BİNEK ARAÇLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 202
4.1. TİCARİ ARACIN BİNEK ARACA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ESNASINDA KDV YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 202
4.2. BANKA KREDİSİ İLE ALINAN BİNEK ARAÇLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 203
4.3. DOBLO, KANGO TARZI ARAÇ SATIN ALIMLARINDA KDV YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 205
4.4. İKİNCİ EL BİNEK OTO TİCARETİ YAPANLARIN KDV YÖNÜNDEN VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 206
5. GAYRİMENKULLERİN DEĞERLEMELERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 208
5.1. BANKA KREDİSİ İLE ALINAN MADDİ DURAN VARLIKLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 209
5.2. MADDİ DURAN VARLIKLARA YÖNELİK GENİŞLETİCİ BAKIM ONARIM GİDERLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 209
6. YATIRIM TEŞVİK BELGESİYLE ALINAN MADDİ DURAN VARLIKLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 211
7. İŞLETMEDE BULUNMAYAN MADDİ DURAN VARLIKLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 212
7.1. KULLANIM SÜRESİ DOLMAMIŞ MADDİ DURAN VARLIKLARIN HURDAYA AYRILMASINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 213
8.AMORTİSMANLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 214
8.1. İŞLETMEDE İMAL EDİLEN DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMANLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 214
8.2. BİNEK OTOLARA AİT AMORTİSMANLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 215
8.3. KAYIT VE TESCİLE TABİ VARLIKLARIN AMORTİSMANLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 217
8.4. AMORTİSMAN ORANINININ DAHA DÜŞÜK TUTULMASIYLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 217
8.5. AZALAN BAKİYELER USULÜ AMORTİSMAN YÖNTEMİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 218
AMORTİSMAN TABLOSU 219
8.6. FİNANSAL KİRALAMAYLA ALINAN DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 220
8.7. ÜZERİNE BİNA İNŞA EDİLEN ARSALARDA AMORTİSMAN YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 221
8.8. HESAP DÖNEMİNİN DEĞİŞMESİ DURUMUNDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 223
8.9. TASFİYE, DEVİR, BİRLEŞME VE NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ HALLERİNDE AMORTİSMANLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 224
8.10. FERDİ İŞLETME SAHİBİNİN ÖLÜMÜ VEYA ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE ORTAKLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE AMORTİSMANLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 224
8.11. AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETİN YANGIN, DEPREM, SU BASMASI GİBİ AFETLER NETİCESİNDE DEĞERİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN KAYBEDİLMESİ 225
8.12. AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETİN TEKNOLOJİK GELİŞMELER NEDENİYLE DEĞERİNİ KAYBETMESİ 225
8.13. AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETİN CEBRİ ÇALIŞMA NEDENİYLE DEĞERİNİ KAYBETMESİ 225
8.14. MADENLERDE AMORTİSMAN KONUSUNDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 226
8.15. ARAZİ VE ARSALARDA AMORTİSMAN KONUSUNDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 227
8.16. BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA AMORTİSMAN KONUSUNDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 228
8.17. BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME KAPSAMINDA EDİNİLEN İKTİSADİ KIYMETLER İLE NEV’İ DEĞİŞTİREN ŞİRKETLERDE AMORTİSMAN KONUSUNDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 230
8.18. ÖLÜM NEDENİYLE TİCARİ BİR İŞLETMENİN MİRASÇILARA İNTİKALİ HALİNDE AMORTİSMAN KONUSUNDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 232
8.19. FAALİYETİN DURMASI DURUMUNDA AMORTİSMANLAR KONUSUNDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 232
8.20. SANAT ESERLERİNDE AMORTİSMAN KONUSUNDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 233
8.21. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİNDE AMORTİSMAN KONUSUNDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 234
8.22. ŞEREFİYEDE (PEŞTEMALLIK) AMORTİSMAN KONUSUNDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 235
8.23. YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNDE AMORTİSMAN KONUSUNDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 236
8.24. AMORTİSMANIN HERHANGİ BİR YIL AYRILMAMASINDAN VEYA İLK UYGULANAN NİSPETTEN DÜŞÜK BİR ŞEKİLDE YAPILMASINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 238
8.25. ÇALINAN İKTİSADİ KIYMETİN İTFA EDİLEMEYEN KISMININ KKEG OLARAK DİKKATE ALINMASI GEREKMEKTEDİR 239
9. YILLARA SARİ İŞ KAPSAMINDA YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLEN MAKİNE VE CİHAZLAR KONUSUNDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 239
10. AMORTİSMAN SÜRESİ BİTTİKTEN SONRA YAPILAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİYLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 241
11. KİRALANAN ARSA ÜZERİNE YAPILAN BİNANIN AMORTİSMAN VE MUHASEBESİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 244
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 246
1. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 246
1.1. MARKA VE PATENTLERLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 246
1.1.1. ÜCRET OLARAK ÖDENEN MARKA VE PATENT BEDELLERİNDE DURUM 247
2. SERBEST MESLEK KAZANCI KAPSAMINDA ELDE EDİLEN TELİF, MARKA VE PATENTLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 248
3. PATENTLERLE İLGİLİ AMORTİSMANLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 249
4. YURT DIŞINDAN YAPILAN BİLGİSAYAR YAZILIMLARI ALIMLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 250
5. İSİM HAKKI ALIMLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 252
6. DİZİ FİLM SEKTÖRÜNDE FİLM HAKLARIYLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 253
7. YURT DIŞINDAN SATIN ALINAN DİZİ FİLMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA REHBERİ 255
8. ÖZEL MALİYET HARCAMALARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 258
8.1. KİRA SÜRESİNİN 1 YIL OLMASI DURUMUNDA ÖZEL MALİYETLERLE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 258
8.2. KİRA SÖZLEŞMESİNİN HER YIL YENİLENMESİ DURUMUNDA ÖZEL MALİYETLERLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 259
8.3. KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRACI TARAFINDAN SATIN ALINMASI DURUMUNDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 260
8.4. ÖZEL MALİYET HARCAMALARININ GERÇEK KİŞİ OLAN EV SAHİBİNE DEVRİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 261
8.5. ÖZEL MALİYET HARCAMALARININ TÜZEL KİŞİ OLAN EV SAHİBİNE DEVRİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 263
8.6. BİRDEN FAZLA HESAP DÖNEMİNİ KAPSAYAN ÖZEL MALİYET HARCAMALARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 264
9. ÜST HAKKI TESİS EDİLEN ARSA VE BİNA AMORTİSMANI KONUSUNDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 266
10. 49 YILLIĞINA ALINAN İŞLETME LİSANSININ AMORTİSMANI KONUSUNDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 270
BANKA KREDİLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 274
1. BANKA KREDİLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLAR 274
1.1. BANKA KREDİSİ İLE ALINAN SABİT VARLIKLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 274
1.2. FAİZİ VADE SONUNDA TEK SEFERDE ÖDENEN BANKA KREDİLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 276
1.3.DÖVİZLİ ALINAN BANKA KREDİLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 277
1.4. BANKA KREDİ KARTLARIYLA KAZANILAN MİL PUAN VE BENZERİ KALEMLERL İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 279
2. BANKADAN ÇEKİLEN VE OLDĞU GİBİ KARDEŞ ŞİRKETE KULLANDIRILAN KREDİLERLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 280
SATICILAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 286
1. SATICILAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 286
1.1. HİÇ HAREKET GÖRMEMİŞ SATICILAR HESABI İLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 286
1.2. SATICILARA ELDEN YAPILAN PARÇA PARÇA ÖDEMELERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 288
1.3. UZUN SÜRE TERS BAKİYE VEREN CARİ HESAPLARDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 289
BORÇ SENETLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 292
1. BORÇ SENETLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 292
1.1. BORÇ SENETLERİYLE İLGİLİ REESKONT İŞLEMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 293
1.2. DÖVİZLİ BORÇ SENETLERİYLE İLGİLİ REESKONT İŞLEMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 294
1.3. SENEDİN KDV TUTARINI DA İÇERMESİ DURUMUNDA REESKONT İŞLEMİNDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 295
2. BORÇ SENETLERİYLE İLGİLİ MUHASEBE ÖRNEĞİ 296
3. REESKONT UYGULAMASI İLE İLGİLİ BAZI DANIŞTAY KARARLARI VE ÖZELGELER 297
ORTAKLARA BORÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 300
1. ORTAKLARA BORÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 300
1.1. ORTAĞA VERİLEN FAİZLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 300
2. ORTAKLARA BORÇLAR HESABININ SERMAYEYE İLAVESİNDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 303
2.1. ORTAKLARA BORÇLAR HESABININ SERMAYEYE İLAVESİNDE EN SON DÜZENLEMELER 304
3. ORTAKLARA BORÇLAR HESABININ FARKLI HESAPLARA MAHSUP EDİLMESİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 305
AVANSLARLA İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 308
1. ALINAN AVANSLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 308
1.1. ALINAN AVANSLAR HESABININ DEVAMLI ALACAK BAKİYESİ VERMSİ HALİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 308
1.2. DÖVİZLİ AVANSLARIN DEĞERLEMESİYLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 309
1.2.1. MALİYE BAKANLIĞI’NIN KONU İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜ 309
1.2.2. KONUYA İLİŞKİN DANIŞTAY’IN GÖRÜŞÜ 310
1.2.3. SERMAYE PİYASASI KURULUNUN KONUYU DEĞERLENDİRMESİ 311
1.2.4. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDINA GÖRE KONUN DEĞERLENDİRİLMESİ 312
2. AVANS KAR PAYI DAĞITIMI İŞLEMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 312
2.1. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEBLİĞİ’NE GÖRE AVANS KÂR PAYININ GERİ ÇAĞRILMA HALLERİ 313
2.2. TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HÜKÜMLERİNİN, HANGİ DURUMLARDA UYGULANABİLECEĞİ? 314
2.3. TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASININ ÖRNEĞİ 316
3. PERSONELE VERİLEN ÜCRET AVANSLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA KORUNMA YOLLARI 319
3.1. ÜCRET AVANSLARININ ÖDENMESİ ESNASINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 320
3.2. ÜCRET AVANSI ÖDEMELERİNDE GELİR, DAMGA VE SGK YÖNÜNDEN VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 322
A- GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ AÇISINDAN 322
B- DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ AÇISINDAN 322
C- SİGORTA PRİMİ KESİNTİSİ AÇISINDAN 323
4. REZERVASYON VE BENZERİ NEDENLERLE ALINIP İADE EDİLMEYEN AVANSLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 324
4.1. İADE EDİLMEYEN AVANS TUTARININ BELGELENMESİ 326
4.2. SATICININ VAADİNİ YERİNE GETİRMEMESİ NEDENİYLE ÖDEDİĞİ CEZA VEYA KATLANDIĞI MASRAFLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 327
YURTDIŞI İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 330
1. YURTDIŞI HARCAMALARDA BELGE DÜZENİ KONUSUNDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 330
2. YURTDIŞI SEYAHATİ DÖNÜŞÜ GETİRİLEN YABANCI DİLDEKİ BELGELERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 333
3. YURTDIŞI FUAR HARCAMALARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 334
4. YURT DIŞINDA MUKİM FİRMADAN ALINAN BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 335
MALİYE BAKANLIĞI'NIN KONUYA YAKLAŞIMI; 336
5. GOOGLE, FACEBOOK-TWİTTER VE BENZERİ FİRMALARDAN ALINAN HİZMETLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 338
A- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN 338
B- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 339
C- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN 340
5.1. GOOGLE VEYA FACEBOOK GİBİ FİRMALARA YAPILAN SATIŞLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 341
6. YURT DIŞINDAN GELEN MONTAJ EKİPLERİNE ÖDENEN TUTARLARDA KDV YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 342
6.1. YURT DIŞINDAN GELEN MONTAJ EKİPLERİNE ÖDENEN TUTARLARDA GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 344
7. YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBUNDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 348
7.1. YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUP SINIRI AÇISINDAN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 348
7.2. YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERDE MAHSUP SÜRESİ AÇISINDAN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 349
7.3. KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMİŞ YURT DIŞI KAZANÇLARA İLİŞKİN ÖDENEN VERGİLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 350
7.4. YURT DIŞI İŞTİRAKLERDEN ELDE EDİLEN KÂR PAYLARI ÜZERİNDEN ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBUNDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 351
7.5. YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN YURT İÇİNDE GEÇİCİ VERGİLERDEN MAHSUBU MÜMKÜNDÜR 354
7.6. YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN, YURT İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN VE GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUP SIRASINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 354
7.7. YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERLE İLGİLİ TEVSİK EDİCİ VESİKALARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 355
8. YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLEN KREDİLERDE DAMGA VERGİSİ YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 357
9. YURT DIŞINDAKİ KİŞİ VE KURUMLARA VERİLEN İSTİSNAYA TABİ HİZMETLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 361
9.1. YURT DIŞINA VERİLEN İSTİSNA KAPSAMINDAKİ HİZMETLERDE MUHASEBE KAYITLARI VE BEYANNAMEDE GÖSTERİM AÇISINDAN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 362
9.2. İNDİRİM KAPSAMINDAKİ KAZANCIN HESAPLANMASIYLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 364
10. YURT DIŞINA YAPILAN MAKİNE KİRALAMA İŞLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 367
1- MALİYE BAKANLIĞI’NIN GÖRÜŞÜ 368
2- DANIŞTAY’IN GÖRÜŞÜ 369
11. YURT DIŞI ŞUBE KAZANÇLARIYLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 370
11.1. YURT DIŞI ŞUBENİN ZARARININ MAHSUP EDİLMESİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 371
12. İTHALATA İLİŞKİN FİYAT FARKI FATURALARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 373
13. YURT DIŞINDAN VADELİ MAL İTHALATLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 376
14. YURT DIŞI İLİŞKİLİ FİRMALARDAN ALINAN BORÇLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 378
14.1 YURT DIŞINDAN ALINAN BORÇLARDA STOPAJ AÇISINDAN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 378
14.2 YURT DIŞINDAN ALINAN BORÇLARDA KDV AÇISINDAN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 379
15. YURT DIŞINA VERİLEN HİZMET İHRACATI FATURASININ TÜRKİYE’DEKİ DAİMİ TEMSİLCİ ADINA DÜZENLENMESİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 380
16. YURT DIŞINDAN OLAN ALACAĞIN ŞÜPHELİ HALE GELMESİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 381
17. YURT DIŞI İHRACAT GÖTÜRÜ GİDERİNDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 384
18. YURT DIŞI İLİŞKİLİ FİRMALARA KOMİSYON ÖDEMELERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 386
18.1. KOMİSYON ÖDEMELERİNİN EMSALLERE UYGUNLUĞU KONUSUNDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 386
18.2 YURT DIŞINDAKİ ŞİRKETE ÖDENEN GAYRİMADDİ HAK BEDELLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 387
18.3. YURT DIŞINDAN GELEN VE MÜŞTERİ BULMA HİZMETİ AÇIKLAMALI FATURALARDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 388
19. YURT DIŞI İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 389
BA VE BS BİLDİRİM FORMLARI İLE İLGİLİ ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 394
1. İŞLETME HESABINDAN BİLANÇO HESABINA GEÇİŞTE BİLDİRİM FORMLARIYLA İLGİLİ ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 394
2. İHRACAT VE İTHALATLARDA BA VE BS FORMLARIYLA İLGİLİ ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 394
3. ÖZELLİKLİ KONULARDA BA VE BS BİLDİRİM FORMLARINDA BİLİNMESİ GEREKEN ESASLAR 395
3.1. SERBEST BÖLGEDEN YURT İÇİNE YAPILAN SATIŞLARDA BA VE BS BİLDİRİM FORMUNUN DÜZENLENME TARİHİ NE OLACAKTIR? 395
3.2. İTHALAT İŞLEMLERİNDE BA MATRAHI 395
3.3. İTHALAT İŞLEMLERİNİN BA İLE BİLDİRİLMESİNDE TUTAR ALANINA NE YAZILACAKTIR? 395
3.4. İTHAL EDİLEN MALIN GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF OLMASI DURUMUNDA BA İLE BİLDİRİLMESİNDE TUTAR ALANINA NE YAZILACAKTIR? 396
3.5. KISIM KISIM YAPILAN İTHALATTA BA BİLDİRİM FORMU 396
3.6. İTHALAT İŞLEMLERİNDE SATICININ VERGİ KİMLİK NUMARASINA NE YAZILACAKTIR? 396
3.7. İHRACAT İŞLEMLERİNDE ALICININ VERGİ KİMLİK NUMARASINA NE YAZILACAKTIR? 396
3.8. SERBEST BÖLGEDEKİ FİRMANIN TÜRKİYE’DEKİ ŞUBE VEYA MERKEZDEN ALIM SATIM YAPMASI HALİNDE BİLDİRİM FORMLARI NASIL DOLDURULACAKTIR? 396
4. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ İLE İLGİLİ BA VE BS BİLDİRİM FORMLARINDA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 396
5. NOTER SENEDİ İLE ALINAN ARAÇLARDA BA VE BS BİLDİRİMİ AÇISINDAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 397
6. KİRA ÖDEME VE TAHSİLATLARINDA BA VE BS BİLDİRİMLERİ AÇISINDAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 398
7. BİLDİRİMLERİN DÜZELTİLMESİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 399
8 GEÇ GELEN FATURALARA AİT BA VE BS BİLDİRM FORMLARINDA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 401
9. KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE BA VE BS BİLDİRMLERİ AÇISINDAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 402
10. YURT DIŞINA YAPILAN VE ORADA YARARLANILA HİZMETLERDE BS AÇISINDAN VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 403
11. HAL KOMİSYONCULARININ BA VE BS BİLDİRİM FORMLARINDA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 404
12. FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN BA VE BS BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ AÇISINDAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 405
13. ANTREPODA BEKLETİLEN MALLAR İÇİN BA VE BS BİLDİRİMLERİ AÇISINDAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZAALRINDAN KORUNMA YOLLARI 407
14. ÖZEL MATRAHA TABİ İŞLEMLERDE BA VE BS BİLDİRİM FORMLARI AÇISINDAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 407
15. SERBEST BÖLGEDE BA VE BS BİLDİRİM FORMLARI YÖNÜNDEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 409
16. MUHTELİF MÜŞTERİLERE SATILAN TEKEL ÜRÜNLERİNDE BS BİLDİRİMİ YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 411
17. TRANSİT TİCARETTE BA BS FORMLARIYLA İLGİLİ USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 412
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 414
1. KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 414
1.1. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİYLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 416
1.2. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİYLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 417
1.3. ÖDENMEYEN SSK PRİMLERİYLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 418
1.4. KIDEM TAZMİNAT KARŞILIKLARIYLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 419
1.4.1. İKALE SÖZLEŞMELERİNDE (ANLAŞMALI FESİH) ÖDENEN KIDEM TAZMİNATLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 422
1.4.1.1. KONUNUN GELDİR VERGİSİ AÇISINDAN ELE ALINMASI 423
1.5. ÇALINAN MALLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 424
1.6. ÖZ SERMAYE ÜZERİNDEN ÖDENEN VEYA HESAPLANAN FAİZLERLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 425
1.7. ALKOLLÜ İÇKİ VE TÜTÜN REKLAM GİDERLERİNİN YASAL SINIRI AŞAN KISMI 426
1.9. TAPU HARÇLARI İLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 427
1.10 ORTAĞIN YAPTIĞI ŞAHSİ HARCAMLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 428
1.11. CARİ HESAP KAPAMALARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 429
1.12. CEZA VE TAZMİNATLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 429
1.13. ŞAHIS İŞLETMELERİNİN SAHİBİ OLDUKLARI GAYRİMENKULLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 431
1.15. BAĞIŞ VE YARDIMLAR KONUSUNDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 431
1.15.1. İMAL EDİLEN MALLARIN BAĞIŞLANMASINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 431
1.15.2. BAĞIŞ VE YARDIMIN İNDİRİLMESİNDE MATRAHIN TESPİTİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 433
1.15.3. BAĞIŞ AMAÇLI ALINAN TAŞITLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 434
A- KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN 434
B- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ YÖNÜNDEN 435
1.15.4. AKTİFE KAYITLI ARAÇLARIN BAĞIŞLANMASI DURUMUNDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 436
1.15.5. BAĞIŞ AMACIYLA YAPILAN YURT VE OKULLAR KONUSUNDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 439
1.15.6. BAĞIŞ AMACIYLA ALINAN TECHİZATLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 441
1.15.7. KIZILAY’A YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 442
1.15.8. AYNİ BAĞIŞLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 443
ÖZELLİKLİ KONULARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 450
1. ŞİRKET ORTAKLARININ ORTAKLIK PAYLARININ DEVRİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 450
1.1. PAY BEDELLERİNİN BASTIRILMASINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 451
1.2. KURUMLAR AÇISINDAN HİSSE SATIŞLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 452
2. TASFİYE SONUNDA SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU ARKLARI İLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 453
2.1. KONU İLE İLGİLİ VERİLMİŞ ÖRNEK MUKTEZALAR 453
3. TASFİYE SUNUCU DÜZENLENEN SOMUT BİR VERGİ CEZASI ÜZERİNE UYGULAMA 455
3.1. SÖZ KONUSU CEZA HUKUKA AÇIKÇA AYKIRIDIR 456
3.2. TASFİYE HALİNDE GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ VERMEYE GEREK YOKTUR 457
3.3. TASFİYE HALİNDE GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 458
3.4. TASFİYE HALİNDEKİ KURUMLARIN İŞTİRAK HİSSESİ VE GAYRİMENKUL SATIŞLARINDAN DOĞAN ZARARIN İNDİRİLMESİNDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 459
3.5. ANONİM ŞİRKET ORTAKLARINA DAĞITILAN TASFİYE PAYLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 461
3.6. SERMAYE AZALTIMI İŞLEMİNDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 464
4. YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDEKİ HİZMET TESLİMLERİNDE KDV İLE İLİGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 468
4.1. YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDE YER ALAN MAKİNELERE İLİŞKİN FİYAT DEĞİŞMELERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 471
4.2. İADENİN TALEP EDİLECEĞİ DÖNEM 473
5. KONSİNYE İHRACATLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 473
6. RAMAZAN PAKETİ TESLİMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 476
7. MASRAF YANSITMALARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 477
7.1. PERSONEL ÜCRETLERİ VE SGK PRİMLERİNİN YANSITILMASINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 478
7.2. HUZUR HAKLARININ YANSITILMASINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 480
7.3. EMLAK VERGİSİNİN YANSITILMASINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 481
7.4. AMORTİSMANLARIN YANSITILMASINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 482
7.5. MASRAF YANSITMALARINDA İLAVE BEDEL HESAPLANMASI DURUMUNDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 482
8. İNDİRİMLİ ORANLI KDV İADELERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 484
8.1. İLK MADDE VE MALZEMEDEN KAYNAKLI YÜKLENİLEN KDV’NİN TESPİTİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 484
8.2. İNDİRİMLİ ORANLI KDV İADE RAPORUNDA HESAPLANAN KDV’NİN YÜKLENİLEN KDV’DEN YÜKSEK OLMASI HALİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 485
8.3. İNDİRİMLİ ORANLI KDV İADE RAPORUNDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMAK AMACIYLA DİKKAT EDİMESİ GEREKEN HUSUSİ KONULAR 487
8.3.1. SATAMADIKLARI DAİRELERİ KENDİLERİNE FATURA EDEN MÜTEAHHİTLERİN KDV İADESİ ALIP ALAMAYACAKLARI 488
9. ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALILIKLARINDA CEZAİ İŞLEMLERDEN KORUNMA YOLLARI 489
9.1. ŞİRKET ORTAKLARININ KENDİ ŞİRKETLERİNDE SİGORTALILIKLARINDA CEZAİ İŞLEMLERDEN KORUNMA YOLLARI 491
10. FUTBOLCU BINSERVİS BEDELLERİYLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 493
11. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN TESLİMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 497
12. HURDA VE ATIK TESLİMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 499
12.1. TEKİFATA TABİ OLAN PLASTİK TESLİMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 499
12.2. İSTİSNADAN VAZGEÇİLMESİ HALİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 500
8. UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ NEDENİYLE YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 504
9. SPORCULARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 505
9.1. AMATÖR SPOR YARIŞMALARINA KATILANLARA VE BINLARIN ANTRENÖRLERİNE YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 507
9.2. SPORCULARA VE ANTRENÖRLERİNE YAPILACAK ÖDEMELERİN DAMGA VERGİSİ AÇISINDAN VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 508
9.3.SPORCU, HAKEM VE ANTRENÖTLERE YAPILAN HARCIRAH ÖDEMELERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 509
9.4. SPOR YARIŞMALARINA KATILAN GÖZLEMCİLERE YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 510
9.5. SPOR MÜSABAKALARINDAKİ KOMİSERLERE YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 511
10. ÖĞRENCİLERE VERİLEN BURSLARLA İLGİLİ GİDER YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 512
11. GRUP ŞİRKETLERİNE GİDER YANSITMALARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 513
12. KISMİ BÖLÜNME İŞLEMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 517
12.1. KISMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE SERMAYE AZALTIMINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 517
12.2. KISMİ BÖLÜNMEDE AMORTİSMAN KONUSUNDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 521
12.3. KISMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE KDV YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 521
VERGİ DAVALARI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER 526
1. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI ORGANINA TAŞINMASI 526
2. VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMAYA YETKİLİ KİŞİ VE KURUMLAR 526
3. VERGİ DAVALARINA BAKMAKLA GÖREVLİ MAHKEMELER 527
4. VERGİ DAVALARINA BAKMAYA YETKİLİ OLAN MAHKEME 527
5. VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLECEK DAVALAR 527
6. VERGİ DAVA DİLEKÇELERİNİN VERİLDİĞİ YERLER 528
7. VERGİ DAVALARININ AÇILMASI 528
7.1. AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇILMASI 529
7.2. DİLEKÇELERİN YANLIŞ YARGI MERCİİNE GÖNDERİLMESİ 529
7.3. DİLEKÇELERDE DAVACI, KANUNİ TEMSİLCİ, VEKİL VEYA DAVA KONUSU İLE İLGİLİ BİLGİLERİN EKSİK GÖSTERİLMESİ 529
7.4. DAVA DİLEKÇESİNİN İMZALANMAMASI 529
7.5. DAVA DİLEKÇESİNİN İMZALANMASI 529
7.6. TEBLİĞ TARİHİNİN DİLEKÇEDE GÖSTERİLMESİ 530
7.7. UYUŞMAZLIK KONUSU MİKTARIN DİLEKÇEDE GÖSTERİLMEMESİ 530
7.8. DİLEKÇEYE EKLENECEK BELGELER 530
7.9. HARCIN ÖDENMESİ VE POSTA PULUNUN VERİLMESİ 530
7.10. HARÇ VEYA POSTA ÜCRETİ VERİLMEDEN VEYA EKSİK VERİLEREK DAVA AÇILMIŞSA 530
7.11. DAVA AÇILDIKTAN SONRA POSTA ÜCRETİNDE MEYDANA GELEN AZALMA 530
7.12. DİLEKÇELERİN RED EDİLMESİ 531
8. VERGİ DAVALARININ AÇILACAĞI SÜRELER 531
8.1. DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLAMASI 531
8.2. ADRESLERİ BELLİ OLMAYAN MÜKELLEFLERDE DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLAMASI 531
8.3. İLANI GEREKEN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERDE DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLAMASI 532
8.4. ÖZEL KANUNLARDA YER ALAN DAVA AÇMA SÜRELERİ 532
8.5. UZLAŞMA SAĞLANAMAMASI DURUMUNDA DAVA AÇMA SÜRESİ 532
8.5.1.TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMADA DAVA AÇMA SÜRESİ 532
8.5.2.TARHİYAT SONRASI UZLAŞMADA DAVA AÇMA SÜRESİ 533
8.6. DÜZELTME TALEPLERİ REDDEDİLEN MÜKELLEFLERİN DAVA AÇMA SÜRESİ 533
9. SÜRELERİN HESAPLANMASI 533
MALİ TATİL 534
10. VERGİ DAVASININ GÖRÜLMESİ 534
11. VERGİ YARGILAMASINDA İSPAT 534
12. BEYAN ÜZERİNE TARH VE TAHAKKUK ETTİRİLEN VERGİLERE KARŞI DAVA AÇILMASI 535
12.1. İHTİRAZİ KAYITLA YAPILAN BEYANLARA KARŞI DAVA AÇMA 535
13. AÇILAN VERGİ DAVASININ TAHSİLÂTA ETKİSİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 536
13.1. AÇILAN VERGİ DAVASININ TAHSİLÂTA ETKİSİ 536
13.2. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 537
13.2.1. YÜRÜTMENİN DURDURULMASININ ŞARTLARI 538
13.2.2. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARINA KARŞI İTİRAZ 538
14. VERGİ MAHKEMESİ KARARINA KARŞI İTİRAZ VE TEMYİZE BAŞVURMA 539
14.1. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ’NE İTİRAZ BAŞVURUSU 539
14.2. DANIŞTAY’A TEMYİZ BAŞVURUSU 540
14.3. DANIŞTAY’IN VERGİ MAHKEMESİ KARARINI ONAMASI VE BOZMASI 540
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINI DAVA YOLUYLA KAZANMA YOLLARI 542
1. BA VE BS İLE İLGİLİ ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINI DAVA YOLUYLA KAZANMA YOLLARI 542
1.1. AĞUSTOS 2009 ÖNCESİNE AİT BA VE BS İLE İLGİLİ ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINA İTİRAZ YOLLARI 542
1.2. MÜKELLEFİYET AÇTIRMASI GEREKİRKEN MÜKELLEFİYET KAYDI OLMADIĞINDAN VE BEYANNAME VERİLMEMESİ NEDENİYLE KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINA İTİRAZ YOLLARI 547
1.3. KASIM 2010 DÖNEMİNE KADAR OLAN BA VE BS CEZALARINA KARŞI İTİRAZ YOLLARI 552
VERGİ CEZALARINI DAVA YOLUYLA KAZANMA YOLLARI 554
1. VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 554
1.1. YÜRÜTMENİN DURDURULMASININ ŞARTLARI 554
1.2. VERGİ YARGISINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KURALININ İSTİSNALARI 555
1.2.1 DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMIŞ OLMASI 555
1.2.2 İHTİRAZİ KAYIT İLE YAPILAN BEYAN VE TARH EDİLECEK VERGİLERE KARŞI DAVA AÇILMASI 556
1.2.3. TAHSİLÂT İŞLEMLERİN DOĞAN DAVALAR 556
1.2.4. VUK MD. 267 UYARINCA AÇILAN DAVALAR 556
1.3. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİNE KARŞI VERİLEN KARARLARA İTİRAZ 557
1.4. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME 557
2. KODDA YER ALAN İŞLETMELERDEN MAL ALINMASI SONUCU DÜZENLENEN VERGİ VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINI DAVA İLE KAZANMA YOLLARI 558
3. DÜŞÜK BEDELLİ KESİLEN FATURALAR İÇİN DÜZENLENEN VERGİ CEZALARINA İTİRZ YOLLARI 575
3.1. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DÜŞÜK BEDELLE FATURA EDİLEN DAİRELER İÇİN KESİLEN VERGİ CEZALARINA YÖNELİK KORUNMA YOLLARI 575
4. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN AYRILDIKTAN SONRA ŞİRKETE GELEN VERGİ CEZASINDAN SORUMLU TUTULMAYA YÖNELİK İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 582
5. VERGİ İNCELEME RAPORU OLMAKSIZIN TAKDİR KOMİSYONU KARARINA İSTİNADEN DÜZENLENEN CEZALARA DAVA YOLUYLA İTİRAZ YOLLARI 587
5.1. TAKDİR KOMİSYONU KARARI TEBLİĞ EDİMEKSİZİN DÜZENLENEN CEZA İHBARNAMESİNE YÖNELİK İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 587
5.2. TAKDİR KOMİSYONU KARARI TEBLİĞ EDİLMESİYLE BERABER DÜZENLENEN CEZA İHBARNAMESİNE YÖNELİK İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 598
6. VERGİ İNCELEMESİ SONUCU KESİLEN MATRAH FARKI VE CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 607
6.1. VERGİ İNCELEMELERİ SONUCU KESİLEBİLECEK CEZALAR 607
6.2. VERGİ CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 608
7. DAVA AÇMA SÜRELERİ 612
KAYNAKÇA 614

 

TOPLAM 620 SAYFA