STOKLARIMIZ TÜKENDİ!
YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

DİĞER KİTAPLARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

YENİ KDV GENEL TEBLİĞ İLE İLGİLİ KAPSAMLI PRATİK ÇALIŞMA!
Kitabı sadece sitemizden temin edebilirsiniz. 2014 Ekim Ayı Özel Baskı!


 
Yeni KDV Genel Tebliğinin Getirdikleri Kitabı


 

 

 ÜCRETSİZ 
YENİ KDV GENEL TEBLİĞİNİN GETİRDİKLERİ KİTABI
 

 

YMM Kurtuluş AKDENİZ


550 Konuda Vergi ve Muhasebe Uygulama Rehberi Kitabını Satın Alan Üyelerimize "Yeni KDV Genel Tebliğinin Getirdikleri" Kitabını Ücretsiz Hediye Ediyoruz.

550 Konuda Vergi ve Muhasebe Uygulama Rehberi
Kitabını Satın Almak Tıklayınız

 
 


 


2014 EKİM AYI ÖZEL BASKI ÇIKTI.
KİTAP PİYASADA BULUNMAMAKTADIR.
Sayfa Sayısı: 70


 

İÇİNDEKİLER


İÇİNDEKİLER 1
I-GENEL BİLGİ 6
II-İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER 6
A-TAM İSTİSNALAR 6
1-İHRACAT İSTİSNASI 6
2-DİĞER İSTİSNALAR 19
B-KISMİ İSTİSNALAR 32
1-ÖZEL OKUL, ÜNİVERSİTE VE YURTLARDA KISMİ VE TAM BURS İSTİSNASI 32
2- SAT-GERİ KİRALA-SATIN AL’DA KDV DÜZELTMESİ 33
3-MORTGAGE’DE KDV İSTİSNA UYGULAMASI 33
4- PATENTLİ, FAYDALI MODEL VE BULUŞA İLİŞKİN HAKLARIN KİRALAMASI, DEVRİ VE SATIŞI 34
5- İSTİSNADAN VAZGEÇME 34
C- İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİM VE HİZMETLER 34
D-KDV TEVKİFATI 34
1-ÇİNKO OKSİT TESLİMLERİ KISMİ TEVKİFAT KAPSAMINA ALINDI 34
2-İADE TALEPLERİ STANDART İADE TALEP DİLEKÇESİ İNTERNET VERGİ DAİRESİ ARACILIĞI ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAKTIR 34
3-İADEYE İLİŞKİN DÜZENLENECEK RAPORDA TESPİT EDİLECEK HUSUSLAR BELİRLENDİ 35
4-KDVİRA SİSTEMİNİN ÜRETTİĞİ KONTROL RAPORUNA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI 35
5-MAL TESLİMLERİNE DAYALI TEVKİFATLI İŞLEMLERDEN DOĞAN KDV NİN MAHSUBEN İADESİNDE MİKTARINA BAKILMAKSIZIN İNCELEMESİZ TEMİNATSIZ İADE YAPILMASI SAĞLANMIŞTIR 35
6-İNDİRİMLİ ORANDAN KAYNAKLANAN İADE TALEPLERİNDE TEMİNATSIZ-İNCELEMESİZ İADE MİKTARI YÜKSETİLDİ 35
E-İADEYE İLİŞKİN GENEL USUL VE ESASLAR 35
1-GENEL ESASLAR YÖNÜYLE İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 36
2-GEÇİŞ DÖNEMİ İADE UYGULAMASINDA VERGİLENDİRME DÖNEMİ ESAS ALINMIŞTIR 36
3-İADE TALEBİ OLMAZSA DAHİ, İSTİSNALARI TEVSİK EDİCİ BELGELER, BEYANNAMELERLE BİRLİKTE VERGİ DAİRESİNE SUNULMASI GEREKMEKTEDİR 36
4-İADESİ TALEP EDİLEN KDV HESAPLAMA TABLOSUNUN İBRAZI GEREKMEKTEDİR 36
5-MÜCBİR SEBEP HALİ NEDENİYLE DEFTER VE BELGELERİİ ZAYİ OLANLAR İSPAT KOŞULUYLA İADELERİNİ ALABİLECEKLERDİR 36
6-İNDİRİM HAKKI TANINAN VE TANINMAYAN İŞLEMLERE AİT KDV KAYITLARDA AYRI AYRI GÖSTERİLECEKTİR 36
7-İNDİRİM KONUSU YAPILAMAYACAK İŞLEMLERİN KDV TUTARLARI DA KAYITLARDA AÇIKÇA GÖSTERİLECEKTİR 36
8-ATİK’LER NEDENİYLE YÜKLENİLEN İADE KONUSU YAPILAN VERGİ MİKTARLARININ DA KAYITLARDA AÇIKÇA YER ALMASI GEREKMEKTEDİR 37
9-KDV İADELERİNİN MAHSUBEN İADE EDİLECEĞİ AMME ALACAĞI KAPSAMI ARTTIRILDI 37
10-İADE İŞLEMLERİNİN YERİNE GETİRİLME SÜRESİ MÜKELLEF LEHİNE KISALTILMIŞTIR 37
11-KDV İADELERİNİN SİGORTA PRİMİNE MAHSUBEN İADE SÜRECİ UZADI 37
12-HİZMET İHRACINDAN KAYNAKLANAN MAHSUBEN İADELERDE KOŞULLAR DEĞİŞTİ 37
13-NAKDEN İADEYE YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLE YAPILDI 37
14-YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TASDİK RAPORUNA DAYALI NAKDEN İADELER 38
15-KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER DEĞİŞTİ 38
III- HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ (HİS) 41
1-HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI DEĞİŞTİ 41
2-HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİNİN TANIMI AYNEN KORUNDU 41
3-BİLÂNÇO KOŞULUNDAN HERHANGİ ÜÇ TANESİNİN SAĞLANMASI YETERLİDİR 42
4-ÇALIŞTIRMASI GEREKEN ASGARİ İŞÇİ SAYISI 350 KİŞİDEN 250 KİŞİYE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR 42
IV- İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS) 42
1-İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS) SERTİFİKASI VERİLMESİ ŞEKLİNDE YENİ BİR DÜZENLEME GETİRİLDİ 42
2-İTUS UYGULAMASINDAN YARARLANMANIN KOŞULLARI DEĞİŞTİ 42
3-İTUS UYGULAMASINDAN YARARLANABİLECEK MÜKELLEFLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ 43
4-TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ YAPAN MÜKELLEFLER İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİNDEN (İTUS) YARARLANABİLECEKTİR 43
5-DAHA ÖNCE İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASINDAN YARARLANAN MÜKELLEFLER DE YENİDEN BAŞVURMALARI GEREKEMEKTEDİR 43
6-İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASINDA GEÇİŞ SÜRECİ AÇIKLANDI 43
V-KDV İADELERİNDE ÖZEL ESASLAR 44
A-ÖZEL ESALAR UYGULAMASI 44
1-ÖZEL ESASLARA ALINMA KRİTERLERİ AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMUŞTUR 44
2-ÖZEL ESASLARA ALINMA KRİTERLERİ BELİRLENMİŞTİR 44
3-MÜKELLEFLERE ÖZEL ESASLAR KAPSAMINA ALINMADAN ÖNCE YAPTIKLARI İŞLEMİN GERÇEKLİĞİNİ HER TÜRLÜ DELİL İLE İSPAT ETME İMKANI SAĞLANDI 45
4-ÖZEL ESASLARDA GEÇİŞ HÜKÜMLERİ BELİRLENLENDİ 45
5-ÖZEL ESASLARA İLİŞKİN YENİ UYGULAMALAR GETİRİLDİ 45
6-SAHTE BELGE TİCARETİ YAPANLARIN İADESİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞÜ ZORLAŞTIRILDI 45
7-ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLERİN GENEL ESASLARA DÖNÜŞ KRİTERLERİ DEĞİŞTİ 45
8-ÖZEL ESASLARDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ GETİRİLDİ 45
9-ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLERİN GENEL ESASLARA DÖNÜŞ KRİTERLERİ 46
10-İADE TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE FARKLI USULLER VE MÜEYYİDELER BELİRLENDİ 48
11-ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLERİN İADE TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL BELİRLENDİ 48
12-ÖZEL ESASLARA İLİŞKİN GEÇİŞ SÜRECİ BELİRLENDİ 50
B-MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULAMASI 50
1-MÜTESELSİL SORUMLULUKTAN KURTULMADA ÖDEME ÇEŞİTLERİ ARTIRILDI 50
VI-DİĞER ÖNEMLİ DÜZENLEME VE AÇIKLAMALAR 51
A-MÜKELLEFİYET 51
1-BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEME 51
B-VERGİNİN KONUSU 52
1-VUK DEĞERLEMESİ SONUCU ORTAYA KUR FARKLARINDA KDV KONUSU AÇIKLIĞA KAVUŞTU 52
2-ANTREPO İŞLETİCİLERİNİN DÜZENLEYECEĞİ ARDİYE FATURALARINDA KDV UYGULAMASI ARDİYE ÜCRETİ İTHALATTA KDV MATRAHINA DAHİL EDİLECEKTİR 52
3-KONUTLARDA 150 M2’LİK NET ALAN HESABINDA ESKİ UYGULAMA AYNEN DEVAM ETTİRİLDİ 52
4-GERİ DÖNMEK ÜZERE TESLİM EDİLMİŞ KAP VE AMBALAJ MADDELERİNİN GERİ DÖNMEYECEĞİNİN ANLAŞILMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEM BELİRLENDİ 53
5-MAHKEMELERCE HÜKMOLUNAN AVUKATLIK ÜCRETLERİNE KDV’NİN DAHİL OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPILDI 53
6-MÜZAYEDE MAHALLERİNDE YAPILAN SATIŞLARDA TAHSİL EDİLİP ERTESİ GÜN VERGİ DAİRESİNE YATIRILACAK KDV TUTARI GÜNCELLENDİ 53
7-TÜKETİCİLERİN MAL İADELERİNDE FATURA VEYA BENZERİ BELGEYİ İBRAZ EDEMEMELERİ HALİNDE İADE-DÜZELTME İŞLEMİNİN ESASLARI BELİRLENDİ 54
8-İNDİRİMLİ ÖTV UYGULAMALARINDAN KAYNAKLANAN VERGİ FARKLILAŞTIRILMASI NEDENİYLE FAZLA VE YERSİZ HESAPLANAN KDV’NİN İADESİ BELİRLENDİ 54
C-VERGİYİ DOĞURAN OLAY 54
1-BİRDEN FAZLA VERGİLENDİRME DÖNEMİNE YAYILARAK VERİLEN HİZMETLERDE, VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE VERGİNİN BEYAN EDİLECEĞİ DÖNEMLER AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMUŞTUR 54
D-MATRAH, NİSPET VE İNDİRİM 55
1-AYNI İŞLEMİN HEM TAM İSTİSNA HEM DE KISMİ İSTİSNA KAPSAMINDA OLMASI 55
2-KVK’YA UYGUN YAPILMAYAN DEVİR VE BÖLÜNME İŞLEMLERİNDE KDV MATRAHI KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPILMIŞTIR. (MD. 17/4-C) 55
3-İKTİSADİ İŞLETMEYE DAHİL OLMAYAN GAYRİMENKULLER KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPILMIŞTIR. (MD. 17/2-D) 55
4-TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞI İSTİSNASI KONUSUNDA AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR (MD. 17/4-r) 56
5-TAŞINMAZLARIN İKİ TAM YIL AKTİFTE BULUNMA SÜRESİ KONUSUNDA AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR 56
6-MADDEDE GEÇEN “KURUM” İBARESİ TANIMLANMIŞTIR 56
7-FİNANSAL KİRALAMA SONUNDA MÜLKİYETİ ALINAN TAŞINMAZLARDA İKTİSAP TARİHİNİN, MÜLKİYETİN İNTİKAL TARİH OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİR 56
E-VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ 56
1-DEFTER VE BELGE İBRAZINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI. 57
VII-KDV İADE TAKİP SİSTEMİ 57
VIII- TEBLİĞİN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 57
IX-YENİ DÖNEMDE KDV BEYANNAMESİ-1 DÜZENLENİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 57
1-İADE HAKKININ İNDİRİM YOLUYLA KULLANILMASI USULÜ AÇIKLANDI 57
2-ATİK (AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMET) SATIŞLARININ BEYANIDEĞİŞTİ 57
3-TECİL VE TERKİN UYGULAMASINDAN DOĞAN İADELERİN İNDİRİM YOLUYLA KULLANILMASI USULÜ BELİRLENDİ 58
4-TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ ALIMLARA VE SATIŞLARA İLİŞKİN BİLDİRİM GETİRİLDİ 58
5-İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASINDAN YARARLANILABİLMEK İÇİN İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS) SERTİFİKASI ALINMALIDIR 58
6-DİİB KAPSAMINDA SATIN ALINAN GİRDİLERE YÖNELİK YÜKLENİLEN KDV BİLDİRİMİ YAPILACAKTIR 58
7-KDV BEYANNAMESİNE EKLENMESİ GEREKEN BELGE VE LİSTELER 58
8-İADESİ GEREKEN KDV TUTARININ HESAPLANMASI AÇIKLANDI 59
9-İŞLEMİN BÜNYESİNE GİREN VERGİNİN HESABINA DAHİL EDİLEBİLECEK UNSURLAR BELİRLENDİ 60
10-İADESİ TALEP EDİLEN KDV HESAPLAMA TABLOSU EKLENECEKTİR 60
11-AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERDE İADE UYGULAMASI 60
X- KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER 60
XI-SONUÇ 68
YARARLANILAN KANUNLAR 69
YARARLANILAN SÜRELİ YAYINLAR 70

 

 

TOPLAM 70 SAYFA
 


 

550 Konuda Vergi ve Muhasebe Uygulama Rehberi Kitabını Satın Alan Üyelerimize "Yeni KDV Genel Tebliğinin Getirdikleri" Kitabını Ücretsiz Hediye Ediyoruz.

550 Konuda Vergi ve Muhasebe Uygulama Rehberi
Kitabını Satın Almak Tıklayınız